Acest site foloseste cookie-uri. Apasati butonul alaturat pentru o navigare cat mai usoara.
Daca folositi acest site, sunteti de acord cu utilizarea cookie-urilor.
X Acest site foloseste Cookies.
Continuarea navigarii implica acceptarea lor. Detalii aici
Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Reguli procedurale privind conditiile de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 236 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 135/2011 pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora.

Actul normativ aproba:
- regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice;
- conventia-cadru;
- regulile procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora.

Mai jos puteti citi integral textul Hotararii
Diurna legala in Romania si in strainatate
Diurna legala in Romania si in strainatate

Vezi detalii

Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari
Ghid de contabilitate pentru asociatiile de proprietari

Vezi detalii

Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor
Executarea silita. Ghid de aparare impotriva abuzurilor

Vezi detalii


pentru aprobarea regulilor procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, a conventiei-cadru, precum si a regulilor procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 16 alin. (5) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare,

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

Art. 1. -
(1) Se aproba regulile procedurale privind conditiile si termenii referitori la durata, continutul si limitele de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private afectate de capacitatile energetice, conventia-cadru, cat si regulile procedurale pentru determinarea cuantumului indemnizatiilor si a despagubirilor si a modului de plata a acestora.
(2) Conventia-cadru este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. -
Clauzele cuprinse in conventia-cadru privesc capacitatile energetice realizate dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari si pentru realizarea carora sunt afectate terenuri aflate in proprietatea privata a tertilor, precum si exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute in vederea executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice amplasate pe terenuri aflate in proprietatea privata a tertilor.

Art. 3. -
(1) Titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor necesare realizarii de capacitati energetice dupa intrarea in vigoare a prezentei hotarari pot solicita titularilor de licente si autorizatii incheierea conventiei-cadru prevazute in anexa.
(2) Conventia-cadru se va incheia pentru durata de timp necesara realizarii viitoarei capacitati energetice.
(3) Cuantumul indemnizatiei se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si se calculeaza numai pentru suprafata de teren ce urmeaza a fi efectiv ocupata pentru realizarea viitoarei capacitati energetice.

Art. 4. -
(1) Titularii dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pe care au fost realizate capacitati energetice dupa intrarea in vigoare a Legii energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, pot solicita, de asemenea, titularilor de licente si autorizatii incheierea conventiei-cadru, pentru exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute ulterior realizarii capacitatii energetice.
(2) Conventia-cadru se va incheia pentru durata de timp necesara executarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, interventii in caz de avarii, precum si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatii energetice.
(3) Cuantumul indemnizatiei prevazute prin conventia-cadru se va stabili prin negociere cel mult la nivelul chiriei minime pe metru patrat stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul si se calculeaza numai pentru suprafata de teren ce urmeaza a fi efectiv afectata de exercitarea drepturilor de uz si servitute pentru executarea lucrarilor prevazute la alin. (2).

Art. 5. -
(1) In situatia in care la nivelul administratiei publice locale in a carei raza teritoriala se afla terenul nu exista stabilit un nivel al chiriei minime pe metru patrat pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie, nefiind astfel posibila determinarea cuantumului indemnizatiei potrivit prevederilor art. 3 alin. (3), respectiv ale art. 4 alin. (3), intinderea acesteia va fi determinata de catre un evaluator autorizat in conditiile legii, ales de comun acord de catre parti.
(2) Costurile evaluarii cuantumului indemnizatiei, in situatia prevazuta la alin. (1), vor fi suportate de titularii de licente si autorizatii, beneficiari ai drepturilor de uz si servitute.

Art. 6. -
Proprietarii terenurilor afectate de exercitarea de catre titularii de licente si autorizatii a drepturilor de uz si servitute vor fi despagubiti pentru prejudiciile cauzate acestora in conditiile prevazute la art. 16 alin. (9) din Legea nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 7. -
Proprietarii terenurilor afectate de capacitati energetice realizate dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, care au incheiate conventii privind exercitarea drepturilor de uz si servitute cu titularii de autorizatii si licente la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, pot formula cereri in vederea incheierii conventiei-cadru in forma aprobata prin prezenta hotarare.

--

Bucuresti, 16 februarie 2011.
Nr. 135.
___________

ANEXA

Conventia din 16 februarie 2011 (Conventia din 2011)

cadru incheiata azi ................. la ........................

   intre:
   I. Partile conventiei
   a) ................................................................................................. , domiciliat(a) in ............................................................., nascut(a) la data de ................................ in ..........................., fiul (fiica) lui ................................ si al (a) ......................................., posesor (posesoare) al (a) BI/CI seria ............ nr. .........................................................., eliberat(a) de .............................................. la data de ..................................., CNP ............................................., in calitate de proprietar al terenului ............................................. in baza Actului de proprietate autentificat sub numarul ..................................., denumit in continuare proprietar, pe de o parte, si
   b) Compania Nationala/Societatea Comerciala ..................................................................................................., cu sediul social in ......................................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ......................... sub nr. ................. din ............., avand codul de identificare fiscala ......................., reprezentata de ......................, director general/director, si ............................., director economic, denumita in continuare societate, pe de alta parte.
   
II. Obiectul conventiei
   Exercitarea de catre societate a drepturilor de uz si de servitute asupra terenului proprietarului afectat de capacitatile energetice realizate dupa intrarea in vigoare a hotararii Guvernului, respectiv exercitarea efectiva a drepturilor de uz si servitute in vederea efectuarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii-servicii, interventii in caz de avarii si alte interventii necesare pentru asigurarea functionarii normale a capacitatilor energetice amplasate pe terenul proprietarului, dupa caz.
   
III. Obligatiile partilor
   3.1. Obligatiile proprietarului
   a) Proprietarul se obliga sa puna la dispozitia societatii terenul in suprafata de ............... m2, avand urmatoarele limite si vecinatati: ............................................................................., necesar efectuarii lucrarii .........................................................., in perioada ............................................., reprezentand ............ zile.

   b) Proprietarul declara ca este de acord cu ocuparea temporara a terenului in suprafata de ...................................... m2 teren/tip cultura ............................................., necesara efectuarii lucrarii ...................................................................................... .
   c) Proprietarul garanteaza societatea impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale, in conformitate cu prevederile legale.
   d) Proprietarul este obligat sa plateasca taxele si impozitele legale datorate, aferente terenului proprietatea sa, inclusiv cele aferente terenului ce face obiectul prezentei conventii.
   3.2. Obligatiile societatii
   a) Societatea se obliga sa plateasca proprietarului indemnizatia in cuantum de ................................. lei (.................. lei/zi), determinata prin negociere cel mult la nivelul minim al chiriei pe metru patrat de teren stabilite pentru folosinta unui teren din aceeasi categorie de catre administratia publica locala in a carei raza teritoriala se afla terenul. Indemnizatia se calculeaza numai pentru suprafata de teren afectata in fapt de exercitarea efectiva a dreptului de uz si servitute si numai pentru perioada de timp necesara efectuarii lucrarilor ce fac obiectul prezentei conventii.
   b) Plata indemnizatiei se va face in/prin ........................................, in termen de .......................... zile de la data incheierii prezentei conventii.
   c) Societatea se obliga sa foloseasca suprafetele de teren afectate de capacitatile energetice si cele afectate de exercitarea dreptului de uz si servitute in scopul pentru care s-a incheiat prezenta conventie.
   d) Societatea se obliga sa degajeze terenul si sa-l repuna in situatia initiala la sfarsitul perioadei prevazute in prezenta conventie.
   3.3. Imbunatatirile care conduc la cresterea calitatii agricole si/sau la consolidarea terenului, realizate de societate, raman la expirarea prezentei conventii in deplina proprietate a proprietarului.
   3.4. Societatea se obliga sa nu cesioneze sau sa subinchirieze, partial sau total, terenul ce face obiectul prezentei conventii.

IV. Drepturile partilor
   4.1. Drepturile proprietarului:
   a) sa incaseze indemnizatia determinata conform art. 3.2 lit. a), in termenul prevazut la art. 3.2 lit. b);
   b) sa beneficieze de degajarea terenului la sfarsitul perioadei prevazute de art. 3.1 lit. a) si de repunerea acestuia in situatia anterioara, daca este cazul;
   c) sa obtina dreptul de proprietate asupra eventualelor imbunatatiri aduse terenului de societate in perioada de derulare a prezentei conventii si care conduc la cresterea calitatii agricole si/sau la consolidarea terenului, la expirarea prezentei conventii;
   d) sa fie despagubit pentru pagubele materiale cauzate cu ocazia efectuarii lucrarilor prevazute la art. 3.1 lit. a).
   4.2. Drepturile societatii:
   a) sa beneficieze de punerea la dispozitie a terenului prevazut la art. 3.1 lit. a) in perioada precizata in acelasi articol;
   b) sa ocupe temporar si sa foloseasca suprafata de teren pusa la dispozitie de proprietar in scopul pentru care a fost incheiata prezenta conventie;
   c) sa exercite liber si deplin drepturile de uz si servitute asupra terenului proprietarului pe toata durata de valabilitate a prezentei conventii;
   d) sa beneficieze de garantia proprietarului impotriva oricarei evictiuni totale sau partiale.
   
V. Durata conventiei
   5.1. Partile convin sa incheie prezenta conventie pentru terenul pe care se exercita drepturile de uz si servitute ce fac obiectul conventiei in perioada prevazuta la art. 3.1 lit. a), necesara efectuarii lucrarilor de retehnologizare, intretinere, reparatii, revizii, intretineri in caz de avarii si alte interventii pentru asigurarea functionarii normale a capacitatilor energetice amplasate pe terenul proprietarului, mentionate la art. 3.1, dupa caz.
   5.2. Permiterea accesului in teren va avea loc la data de ........................, data la care incepe executarea prezentei conventii, iar degajarea acestuia si repunerea in situatia initiala a terenului va avea loc la data de .........................., data la care va inceta prezenta conventie.
   5.3. Partile pot conveni modificarea perioadei de executie a prezentei conventii, prevazuta la art. 3.1 lit. a), prin act aditional.
   5.4. Prezenta conventie poate sa inceteze inainte de termen, in urmatoarele cazuri:
   -prin intelegerea partilor, fiind exclusa denuntarea unilaterala;
   -rezilierea pentru motiv de neexecutare;
   -desfiintarea titlului proprietarului.
   In caz de moarte a proprietarului (persoana fizica) sau incetare a persoanei juridice (societatea), drepturile si obligatiile trec la succesorii lor.
   
VI. Cuantumul si plata despagubirilor
   6.1. Daca, cu ocazia efectuarii lucrarilor prevazute la art. 3.1 lit. a), se produc pagube materiale proprietarului, societatea va plati acestuia despagubirile calculate, avand in vedere urmatoarele criterii:
   -suprafata de teren cultivata, afectata cu ocazia efectuarii lucrarilor;
   -tipurile de culturi si plantatii, cat si amenajarile afectate de lucrari;
   -activitatile restranse cu ocazia lucrarilor.
   6.2. In vederea stabilirii cuantumului despagubirilor pentru prejudiciile materiale aduse terenului proprietarului, partile vor intocmi un breviar de calcul, al carui model este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta conventie.
   6.3. Societatea va plati despagubirile stabilite prin breviarul de calcul, intocmit in conformitate cu prevederile art. 16 alin. (9) din Legea energiei electrice nr. 13/2007, cu modificarile si completarile ulterioare, in/prin ...................................................., in termen de ....................... zile de la data semnarii breviarului de calcul.
   
VII. Clauze finale
   7.1. Modificarea prezentei conventii se face numai prin act aditional incheiat intre partile acesteia.
   7.2. Documentele anexate prezentei conventii sunt:
   -titlul de proprietate, in copie, asupra terenului apartinand proprietarului;
   -procesul-verbal de negociere a cuantumului indemnizatiei;
   -raportul de evaluare a cuantumului indemnizatiei, daca este cazul;
   -breviarul de calcul al despagubirilor, daca este cazul.
   7.3. Prezenta conventie, impreuna cu anexele sale, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii sale.
   7.4. Prezenta conventie a fost incheiata intr-un numar de .............. exemplare originale, dintre care ................................. pentru fiecare parte, astazi ....................... .

--

   ANEXA
  la conventia-cadru

   BREVIAR DE CALCUL

   In vederea stabilirii cuantumului despagubirilor ce se cuvin proprietarului prevazut la pct. I lit. a) al terenului afectat de executia lucrarilor conventiei-cadru nr. ........................., in conformitate cu prevederile pct. V. al acesteia,

   Suprafata de teren afectata de lucrarile prevazute in conventia-cadru:
   ...........................................................................
...........................................................................
   ...........................................................................
...........................................................................

   Tipuri de culturi si plantatii existente pe suprafata de teren afectata la data incheierii conventiei-cadru:
   ...........................................................................
...........................................................................
   ...........................................................................
...........................................................................

   -productie medie la hectar/cultura:
   ...........................................................................
...........................................................................
   ...........................................................................
...........................................................................
   -valoarea productiei afectate de lucrari:
   ...........................................................................
...........................................................................
   ...........................................................................
...........................................................................

   Amenajari ale proprietarului afectate de lucrarile prevazute de conventia-cadru:
   ...........................................................................
...........................................................................
   ...........................................................................
...........................................................................

   Activitati ale proprietarului restranse de lucrarile prevazute de conventia-cadru:
   ........................................................................
...........................................................................
   ........................................................................
...........................................................................

   Din prezentul breviar de calcul rezulta ca proprietarului ii revine suma totala de ............................ lei, cu titlu de despagubiri pentru prejudicii materiale cauzate de societate prin realizarea obiectului conventiei-cadru nr. .............................

   Semnat azi, la data de ...............................
--
Data aparitiei: 08 Aprilie 2011
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite pe Email!
Votati articolul "Reguli procedurale privind conditiile de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox

ClubJuridic.ro - intrebarea zilei

ANRP

Intrebare: As dori opinia unei persoane care ar putea sa ma lamureasca in urmatorul caz: Dupa 7 ani de adrese, audiente etc, am reusit sa primesc de la ANRP in baza legii 290, la data de 01.09.2011 hotararea prin care ei se angajeaza in termen de 2 ani sa-mi achite suma datorata (40% in primul an, 60% in al doilea an). Bineinteles ca nu s-a intamplat acest lucru motiv pentru care in data de 01.09.2012 (dupa un an), i-am executat silit pentru cei 40% din suma datorata si neefectuata conform termenului stabilit. Astfel am decurs la executarea silita pana la sfarsitul lunii sept 2013, dupa o perioada ANRP-ul a contestat executarea la judecatorie, judecatoria a stabilit termenul pe 10.04.2013. Pe data de 01.04.2013 printr-o "minune" am primit de la ANRP in cont 40% din suma, urmand ca pe data de 10.04.2013 sa se judece contestatia facuta de catre ANRP, lucru care s-a si intamplat eu fiind aparata de un avocat. Pana aici bucurie mare, am castigat la judecatorie (fond) Ceea ce s-a intamplat dupa,...... pt mine este un film horror. ANRP-ul a facut recurs pe data de 30.05.2013 urmand ca acest recurs sa se judece la Tribunal pe data de 29.09.2013. Acum cateva zile m-a sunat avocatul care m-a reprezentat si stupoare, tribunalul a admis recursul lor printr-o hotarare irevocabila. In traducere prin aceasta decizie eu sunt obligata sa le returnez banii. Motivatia inca nu s-a redactat, dar am pierdut. Simt ca imi pierd mintile si cred ca orice om cu o judecata normala nu-si poate inchipui cum este posibil sa se intample asa ceva, ei iti datoreaza bani, apoi isi platesc datoria, dupa care eu trebuie sa le returnez ceea ce este al meu ( nu mai vorbesc de cei 60% pe care mi-i mai datoreaza. Va rog sa-mi spuneti daca am mai patit cineva asa ceva si ce solutii am pentru ca ANRP-ul sa nu puna mana pe banii mei (40%). In ce tara traim? E o intrebare retorica. Va multumesc

Raspuns: Si eu sunt in aceasta situatie.... [citeste tot raspunsul aici...]

Atentie, Juristi!
Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice

Conflictele de munca pot fi solutionate!

Cititi intreaga legislatie cu privire la neintelegerile si conflictele de munca!

Descarcati GRATUIT Raportul Special "Litigiile de munca: legislatie comentata si exemple practice"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice