Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de concesiune - model

Contract de concesiune3) - model

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. .......................................................................................(ministerul, consiliul judetean sau local ori institutia publica de interes local) cu sediul in .................................., (localitatea) str. ......................... nr. ........, judetul/sectorul .................  reprezentata prin ........................................., cu functia de ............................., in calitate de concedent si1.2. S.C. ...................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ........................................, (localitatea) str. ..................................... nr. .........., bloc ........., scara ........., etaj ........., apartament ....... judetul/sectorul ................................., având codul unic de inregistrare nr. ......................., atribut fiscal ..................... si numar de ordine in registrul comertului ............/......../..........., contul nr. ........................ deschis la .............................., telefon .........................., fax ................................, reprezentata prin ....................................., cu functia de ......................................., in calitate de concesionar
sau

1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia .................................................... cu sediul in ......................................, (localitatea)  str. ............................................. nr. .........., bloc ........., scara ........., etaj ........., apartament ....... judetul/sectorul ................................., inscrisa in Registrul ........................................... sub nr. .............................., pe baza certificatului de inscriere nr. ................................ din ................................., având contul nr. ...................................., deschis la ............................................., telefon .........................., fax ................................, reprezentata de ....................................................., cu functia de ........................................, in calitate de concesionar
sau

1.2. Asociatia familiala ..............................................................., cu sediul in ..........................................., (localitatea) str. ................................................... nr. ..........., bloc ........., scara ........., etaj ........., apartament ........, judetul/sectorul ..................................., posesoarea autorizatiei nr. ................, din ..........................., eliberata de ......................................, având contul nr. ......................, deschis la

1.2. ........................................., telefon ....................., fax ......................., reprezentata de ........................, cu functia de ..................................., in calitate de concesionar sau

1.2. ............................................. (numele si prenumele) cu domiciliul in ....................................,  (localitatea) str. ...............................
nr. .........., bloc ........, scara ......... etaj ........, apartament ........, judetul/sector ........................., posesorul(posesoarea) autorizatiei nr. .............................. din ........................ eliberata de ................................, persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de concesionar
sau

1.2. ......................................, (numele si prenumele) cu domiciliul in .............................,  (localitatea) str. .............................. nr. ........, bloc ........., scara ..........., etaj ..........., apartament ........., judetul/sectorul ..........................., nascut(a) la data de ............................... (ziua, luna, anul) (localitatea) in ............................, judetul/sectorul ........................,
fiul (fiica) lui ......................... si al (a) ......................., având actul de identitate seria ............. numarul ...................., eliberat de ............................., la data de ...................., codul numeric personal .............................., in calitate de concesionar

In temeiul prevederilor Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor si a Hotarârii Guvernului nr. 216/1998 pentru aprobarea Normelor metodologice – cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor;
In baza Hotarârii Guvernului/consiliului judetean/orasenesc/comunal de aprobare a concesionarii nr. ............................... din ..............................; au convenit sa incheie prezentul contract cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul prezentului contract il constituie concesionarea urmatoarelor bunuri/activitati/servicii
...................................................................................................................
..................................................................................................................
in conformitate cu obiectivele concedentului.

2.2. Obiectivele concedentului sunt:
a) ..................................................................................................;
b) ..................................................................................................;
c) ..................................................................................................;
etc.

2.3. Descrierea obiectului si a conditiilor concesiunii sunt stabilite in caietul de sarcini anexa
nr. ........................... la prezentul contract si pe care concesionarul le accepta integral.
Caietul de sarcini are caracter obligatoriu, clauzele sale completându-se cu cele convenite de
parti4).

2.4. In executarea contractului de concesiune, concesionarul va utiliza urmatoarele categorii de
bunuri5):
a) Bunuri de retur6) care revin, de plin drept, gratuit si libere de orice sarcini concedentului, la expirarea contractului de concesiune astfel: ............................................................................................................................ .
b) Bunuri de preluare7) care la expirarea contractului pot reveni concedentului, in
masura in care acesta isi manifesta intentia de a le prelua, in schimbul platii unei
compensatii egale cu valoarea contabila actualizata, conform caietului de sarcini,
dupa cum urmeaza: ........................................................................
................................................................................................................. .
c) Bunuri proprii8) care la expirarea contractului de concesiune ramân in proprietatea
concesionarului sunt: ................................................................................................
....................................................................................................................... .
2.5. La incetarea contractului de concesiune, din orice cauza, bunurile prevazute la pct. 2.4 se vor repartiza corespunzator destinatiilor mentionate la acel punct, concesionarul fiind obligat sa restituie in deplina proprietate, libere de orice sarcina, bunurile concesionate, inclusiv investitiile realizate.

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Durata concesiunii este de ................ ani, incepând de la data semnarii prezentului contract.
3.2. Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioada egala cu cel mult o jumatate din durata initiala, prin simplul acord de vointa al partilor care vor incheia un act aditional cu cel putin .............................. (zile, luni, ani) inainte de incetarea lui.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Redeventa este de ............................................................................. lei, platita ............................................................... (lunar, trimestrial, semestrial, anual)
in conformitate cu caietul de sarcini.
4.2. Redeventa se va indexa la data platii, in raport cu rata inflatiei.
4.3. Plata redeventei se va face in contul concedentului indicat in partea introductiva a prezentului contract.
4.4. Neplata redeventei sau executarea cu intârziere a acestei obligatii conduce la ................................................................................................................. .

V. DREPTURILE PARTILOR

5.1. Concesionarul are urmatoarele drepturi:
a) de a exploata, in mod direct, pe riscul si pe raspunderea sa, bunurile, activitatile
si/sau serviciile publice care fac obiectul prezentului contract;
b) de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul concesiunii, potrivit
naturii bunului si obiectivelor stabilite prin prezentul contract de concesiune.

5.2. Drepturile concedentului sunt urmatoarele:
a) sa inspecteze bunurile concesionate, sa verifice stadiul de realizare a investitiilor,
precum si modul in care este satisfacut interesul public prin realizarea activitatii
sau serviciului public, precum si respectarea obligatiilor asumate de concesionar.

Verificarea se va efectua numai dupa o notificare prealabila adresata concesionarului
in urmatoarele conditii: .................................................................................
.......................................................................................................................;
b) sa-si manifeste, la incetarea contractului de concesiune, prin ajungerea la termen,
intentia de a dobândi bunurile de preluare si de a solicita concesionarului incheierea
contractului de vânzare-cumparare a acestor bunuri. In termen de ................................. (zile, luni etc.) concedentul este obligat sa-si exercite dreptul de optiune, sub sanctiunea decaderii;
c) sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesiune din motive exceptionale legate de interesul national sau local. In cazul in care modificarea unilaterala a contractului ii aduce un prejudiciu, concesionarul are dreptul sa primeasca o despagubire adecvata si efectiva. In situatia in care va exista un dezacord intre concedent si concesionar, cu privire la valoarea despagubirii, aceasta va fi stabilita de instanta de judecata. Dezacordul dintre concedent si concesionar cu privire la despagubiri nu poate sa constituie un temei pentru concesionar ca sa se sustraga obligatiilor sale contractuale.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR9)

6.1. Concesionarul este obligat:
a) sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunurilor, activitatilor si/sau serviciilor publice care fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite prin prezentul contract;
b) sa exploateze in mod direct bunurile, activitatile sau serviciile publice care fac obiectul concesiunii;
c) sa nu subconcesioneze bunurile, activitatile sau serviciile ce fac obiectul concesiunii;
d) sa plateasca redeventa in cuantumurile si la termenele stabilite prin prezentul contract;
e) sa asigure cresterea eficientei, in urmatoarele modalitati: .........................................
f) sa realizeze investitiile prevazute in anexa nr. ................ si la termenele stabilite in cadrul acesteia10) ;
g) sa respecte conditiile impuse de natura bunurilor, activitatilor si/sau serviciilor
publice si anume11):...........................................;
h) sa restituie concedentului la incetarea contractului, prin ajungerea la termen, in deplina proprietate, bunurile de retur, in mod gratuit si libere de orice sarcini;
i) sa depuna, in termen de 90 de zile de la data incheierii prezentului contract, cu titlu de garantie, suma de ......................... lei reprezentând cota-parte din suma datorata concesionarului cu titlu de redeventa pentru primul an de activitate12);
j) sa asigure, la ncetarea contractului din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forta majora si cazul fortuit13) continuitatea prestarii activitatii sau serviciului public, in conditiile stipulate in contract, pâna la preluarea acestuia de catre concedent;
k) sa notifice, concedentului, de indata ce sesizeaza existenta sau posibilitatea existent ei unei cauze de natura sa conduca la imposibilitatea realizarii activitatii sau serviciului public, in vederea luarii masurilor ce se impun pentru asigurarea continuitat ii activitatii sau serviciului public;
l) sa continue exploatarea bunului, desfasurarea activitatii ori prestarea serviciului in noile conditii stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit pct. 5.2 lit. c) din prezentul contract, fara a putea solicita incetarea acestuia;
m) concesionarul va mentine un numar de ................ angajati;
n) concesionarul se obliga sa plateasca ................................................ % din prima de (alte obligatii) asigurare.

6.2. Obligatiile concedentului sunt urmatoarele:
a) sa nu il tulbure pe concesionar in exercitiul drepturilor rezultate din prezentul contract de concesiune;
b) sa nu modifice in mod unilateral prezentul contract de concesiune, in afara de cazurile prevazute de lege;
c) sa notifice concesionarului aparitia oricaror imprejurari de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

6.3. Responsabilitatile de mediu se impart intre partile contractante astfel:
a) concedentul raspunde de ..............................................................................;
b) concesionarul raspunde de ................................................................ .

VII. CLAUZA PENALA


7.1. In cazul nerespectarii totale sau partiale ori a executarii necorespunzatoare a obligatiilor stabilite in caietul de sarcini si a clauzelor prezentului contract, partea in culpa este obligata la plata penalitatilor prevazute de caietul de sarcini, iar daca acestea nu acopera paguba, pentru partea neacoperita este obligata la daune-interese.

7.2. Denuntarea unilaterala a contractului atrage dupa sine daune-interese.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .............. (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ................................ (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza,  partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabilindeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata,

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Prezentul contract de concesiune inceteaza in urmatoarele situatii:
a) la expirarea duratei stabilite prin contract, daca partile nu convin in scris prelungirea acestuia, in conditiile legii;
b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;
c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;
d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezilierea, cu plata de despagubiri in sarcina concedentului;
e) la disparitia, dintr-o cauza de forta majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilitatii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renuntare, fara plata unei despagubiri.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti. sau

11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, ele se vor rezolva prin arbitraj comercial de catre ...................................................... (instanta de arbitraj aleasa de comun acord de parti) potrivit regulilor de procedura arbitrala ale acesteia.

XII. CLAUZE FINALE

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta voia partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

12.3. Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ......... exemplare, din care .................... .

                              CONCEDENT                      CONCESIONAR

Note
1. Redeventa se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, dupa caz. Modul de calcul si de plata a ei se stabilesc de concedent.
2. In cazul in care licitatia publica nu a condus la desemnarea unui câstigator.
3. Contractul de concesiune se incheie in conformitate cu legea româna, indiferent de nationalitatea sau cetatenia concesionarului, pentru o perioada care nu va putea depasi 49 de ani, incepând de la data semnarii lui.
– Durata concesiunii se stabileste tinând seama de perioada de amortizare a investitiilor ce urmeaza sa fie realizate de catre concesionar.
– Contractele de concesiune se incheie in termen de 30 de zile de la data la care concedentul l-a informat pe concesionar despre accepaterea ofertei sale, daca prin caietul de sarcini nu s-a stabilit altfel, nerespectarea termenului putând atrage plata de daune-interese de catre partea in culpa.
– Contractele de concesiune a terenurilor de orice natura se inregistreaza de catre concesionar in registrele de publicitate imobiliara, in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii lui.
– Refuzul ofertantului declarat câstigator de a incheia contractul de concesiune atrage dupa sine pierdea garantiei depuse pentru participare si, daca este cazul, plata de daune-interese.
4. Clauzele convenite in completare nu pot contraveni obiectivelor concesiunii prevazute in caietul de sarcini.
5. In cazul concesionarii de bunuri.
6. Bunuri de retur sunt bunurile care au facut obiectul concesiunii precum si cele care au rezultat in urma investitiilor impuse in caietul de sarcini.
7. Bunurile de preluare sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost utilizate de catre acesta pe durata contractului.
8. Bunuri proprii sunt bunurile care au apartinut concesionarului si au fost folosite de catre acesta pe durata concesiunii cu exceptia bunurilor de preluare.
9. Clauzele se stabilesc in conditiile caietului de sarcini.
10. In anexa se mentioneaza bunurile cu datele de indentificare si tehnice, termenele de realizare a investitiilor, investitiile care nu se amortizeaza pe durata concesiunii, avizele ce trebuie obtinute in cazul in care sunt afectate bunuri cu regim special, standardele de calitate a activitatilor si serviciilor publice prestate.
11. Protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, conditii de siguranta in exploatare, protectia solului, protectia muncii, conditii privind folosirea si protejarea patrimoniului.
12. Daca este necesar, din aceasta suma vor fi prelevate penalitatile si sumele datorate concedentului de catre concesionar, in baza contractului de concesiune. Concesionarul poate constitui drept garantie si titluri de credit, asupra carora se va institui gaj cu acordul concedentului. Se constituie si o garantie similara, in functie de necesitatea acoperirii costurilor viitoare, pentru indeplinirea obligatiilor privind protecta mediului, care potaparea pe parcursul derularii concesiunii.
13. In sensul strict al prezentului contract, prin forta majora se intelege orice imprejurare externa cu caracter exceptional, fara relatie cu lucrul care a provocat dauna sau cu insusirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila, iar prin caz fortuit se intelege acele imprejurari care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovatia paznicului juridic, dar care nu intrunesc caracteristicele fortei majore.

Data aparitiei: 07 Iulie 2008
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Contract de concesiune - model":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


©2021 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2021

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016