Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Important: Republicarea Statutului INPPA

HOTARAREA NR. 391
PENTRU REPUBLICAREA STATUTULUI INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR


Consiliul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, intrunit in sedinta din 31 martie 2012,
Avand in vedere art. II din Hotararea Consiliului UNBR nr. 390 din 31 martie 2012 pentru modificarea si completarea Statutului Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor,

HOTARASTE:
Art. 1. - Se republica Statutul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, avand cuprinsul prevazut in Anexa la prezenta Hotarare.

Art. 2. - Prezenta Hotarare si Anexa acesteia se publica pe pagina web a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania (www.unbr.ro) si a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (www.inppa.ro) se comunica INPPA, care va asigura transmiterea ei catre centrele teritoriale - si tuturor barourilor, prin e-mail.

PRESEDINTE,
Av. dr. Gheorghe FLOREA

ANEXA LA HOTARAREA CONSILIULUI U.N.B.R. NR. 391 PENTRU REPUBLICAREA STATUTULUI INSTITUTULUI NATIONAL PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR

Statutul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor

Capitolul I
Dispozitii generale


Art. 1. - Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor denumit in continuare I.N.P.P.A. se infiinteaza in baza art. 66 lit. f) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata1, in Monitorul Oficial nr. 98 din 7 februarie 2011, cu modificarile aduse prin O.U.G. nr. 10/2011 privind abrogarea alin. (8) al art. 39 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat (Monitorul Oficial nr. 113 din 14 februarie 2011), a prevederilor Statutului profesiei de avocat publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 898 din 19 decembrie 2011 precum si a celorlalte acte normative privind exercitarea profesiei de avocat.

Art. 2. - (1) I.N.P.P.A. este persoana juridica romana de drept privat, non-profit, de interes public, aflata sub autoritatea Consiliului U.N.B.R..
(2) I.N.P.P.A. este organizat si functioneaza in baza principiului autonomiei, precum si in limitele competentelor stabilite de prezentul statut.
(3) I.N.P.P.A. nu face parte din sistemul national de invatamant si nu este supus procedurilor de autorizare si acreditare, prevazute de lege
(4) I.N.P.P.A. are personalitate juridica si buget propriu care se aproba anual de Consiliul U.N.B.R..
(5) I.N.P.P.A. are sigla si stampila proprii in conditiile legii.

Art. 3. - Sediul I.N.P.P.A. este stabilit in Bucuresti, Str. Vulturilor nr. 23, sector 3.

Art. 4. - (1) I.N.P.P.A. infiinteaza centre teritoriale ale INPPA.
(2) Centrele teritoriale se infiinteaza prin hotarare a Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A. Centrele teritoriale sunt organizare si functioneaza conform Regulamentului Cadru al Centrelor Teritoriale aprobat de Consiliul de Conducere al INPPA.
1 Republicata in temeiul art. VI din Legea nr. 270/2010 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 872 din 28 decembrie 2010, dandu-se textelor o noua numerotare

Art. 5. - (1) I.N.P.P.A. are ca scop pregatirea, formarea si perfectionarea, initiala si continua, a avocatilor, in vederea asigurarii exercitarii calificate a dreptului de aparare si a competentei profesionale a avocatilor.
(2) Pentru realizarea acestui scop I.N.P.P.A. urmareste indeplinirea urmatoarelor obiective:
a) asigurarea cadrului organizatoric necesar pregatirii avocatilor stagiari, pregatirii continue a tuturor avocatilor, imbunatatirii nivelului profesional al avocatilor si respectarii deontologiei si disciplinei profesionale;
b) stabilirea formelor de pregatire la standarde de competenta profesionale intr-un sistem nediscriminatoriu de oportunitati egale si uniforme la nivel national
c) realizarea de studii si programe de politici profesionale pe probleme compatibile cu dezvoltarea profesiei de avocat in plan intern si international, propuneri de imbunatatiri a legislatiei pentru intarirea sistemului juridic romanesc si armonizarea acestuia cu legislatia Uniunii Europene.
d) stabilirea unor relatii de cooperare permanenta, pe plan intern si international, cu institutiile si organizatiile cu atributii in realizarea pregatirii si perfectionarii pregatirii profesionale in sistemul profesiilor care necesita pregatire juridica.
(3) Activitatea INPPA are vocatie teritoriala generala. INPPA asigura si activitatea de centru teritorial pentru barourile de pe raza Curtii de Apel Bucuresti si a Curtilor de Apel invecinate acesteia.

Art. 6. - Durata de functionare a I.N.P.P.A. este nelimitata.

Art. 7. - (1) In vederea realizarii scopului si indeplinirii obiectivelor pentru care a fost infiintat, I.N.P.P.A. desfasoara, in principal, urmatoarele activitati:
a) asigura desfasurarea examenului de primire in profesia de avocat in conditiile prevazute de Lege si Statutul profesiei de avocat;
b) organizeaza pregatirea si formarea profesionala initiala a avocatilor stagiari la standarde de competenta profesionala stabilite de organele profesiei;
c) elaboreaza programele de studiu pentru pregatirea profesionala initiala si continua si propune Consiliului U.N.B.R. aprobarea acestora;
d) elaboreaza, in conlucrare cu barourile, proiectul programului anual de realizare a pregatirii continue si propune Consiliului U.N.B.R. adoptarea acestuia;
e) organizeaza examenul de absolvire a INPPA, in conformitate cu regulamentul de organizare si desfasurare aprobat de Consiliul U.N.B.R.;
f) formuleaza puncte de vedere la solicitarea organismelor si institutiilor interesate in obtinerea unei opinii autorizate in domeniul juridic.
g) orice alte activitati compatibile cu scopul, obiectivele si Statutul I.N.P.P.A..
h) asigura desfasurarea examenului de dobandire a titlului profesional de avocat definitiv conform Statutului profesiei de avocat.
(2) Activitatile de pregatire profesionala initiala se desfasoara in conformitate cu Programul de pregatire adoptat de Consiliul UNBR.

Art. 8. - (1) La finalizarea cursurilor si a stagiului de practica organizate de I.N.P.P.A., avocatul stagiar este obligat sa sustina examenul de absolvire.
(2) Certificatul eliberat absolventilor care au promovat examenul de absolvire atesta formarea profesionala initiala in profesia de avocat si are regimul prevazut de lege in materia formarii profesionale initiale si in materia recunoasterii calificarilor profesionale reciproce a profesiilor legal reglementate.

Capitolul II
Organizarea si functionarea I.N.P.P.A.


Art. 9. - (1) Organele de conducere ale I.N.P.P.A. sunt:
a) Consiliul de Conducere a I.N.P.P.A., denumit in continuare Consiliul Institutului;
b) Presedintele Consiliului Institutului;
c) Directorul INPPA.
(2) Pe langa Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. functioneaza un Consiliu Stiintific, cu rol consultativ.
(3) Activitatea de conducere executiva curenta a INPPA este asigurata de managerul Institutului.

Art. 10. - (1) Consiliul Institutului este organul suprem de conducere al I.N.P.P.A. si isi desfasoara activitatea sub autoritatea Consiliului U.N.B.R.;
(2) Consiliul Institutului este format din 9 (noua) membri desemnati pentru o perioada de 4 ani la propunerea Comisiei Permanente a UNBR.
(3) Membrii Consiliului Institutului sunt avocati cu experienta in profesie, cu reputatie si prestigiu in barourile din care fac parte si in cadrul profesiei, cu experienta si rezultate notorii in activitatea de formare initiala si continua a avocatilor
(4) Pentru activitatea depusa membrii Consiliului Institutului pot primi o indemnizatie stabilita de Comisia Permanenta a U.N.B.R..

Art. 11. - (1) Presedintele Consiliului Institutului este ales de membrii Consiliului Institutului prin vot secret cu majoritatea simpla a voturilor exprimate.
(2) Presedintele conduce sedintele Consiliului Institutului. In lipsa Presedintelui, sedintele vor fi conduse de un membru desemnat de Presedinte, iar in caz de nedesemnare, de cel desemnat de membrii prezenti. Dispozitiile art. 11 alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
(3) Presedintele Consiliului Institutului reprezinta I.N.P.P.A. in relatiile cu tertii. In acest scop poate delega atributiile, in tot sau in parte, membrilor Consiliului INPPA. In situatii speciale si punctuale atributiile pot fi delegate Directorului executiv al I.N.P.P.A..

Art. 12. - (1) Conducerea permanenta a I.N.P.P.A. este asigurata de un director numit de Consiliul Institutului.
(2) Pentru activitatea depusa, directorul primeste o indemnizatie stabilita de Comisia Permanenta a U.N.B.R..

Art. 13. - Consiliul Institutului indeplineste, in principal, urmatoarele atributii:
a) elaboreaza proiectul regulamentului examenului de primire in profesia de avocat;
b) elaboreaza proiectul de regulament de organizare si functionare al I.N.P.P.A. si il supune spre aprobare Consiliului UNBR;
c) elaboreaza programele pentru cursurile de formare initiala si de perfectionare profesionala a avocatilor;
d) selecteaza formatorii I.N.P.P.A. in vederea organizarii si desfasurarii activitatilor de formare profesionala initiala si continua in cadrul I.N.P.P.A.;
e) elaboreaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire (prelegeri, ateliere, stagii de practica), programele de studiu precum si celelalte forme de pregatire profesionala organizate de toate organele profesiei, cu avizul Consiliului Stiintific;
f) organizeaza colaborarea cu consilierii coordonatori ai pregatirii profesionale din consiliile barourilor;
g) Stabileste modul de evaluare si notare a cursantilor pe parcursul desfasurarii pregatirii precum si la finalul acesteia in vederea obtinerii diplomei de absolvire, in conformitate cu regulamentul de examen adoptat de Consiliul UNBR, conform art. 66 litera h) din Legea nr. 51/1995;
h) realizeaza studii si programe de politici profesionale pe domenii, care vor sta la baza elaborarii si fundamentarii actelor organelor profesiei privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat;
i) conlucreaza cu organizatii guvernamentale si neguvernamentale pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale;
j) intocmeste proiectul de buget si il propune spre aprobare Consiliului U.N.B.R., controleaza executia bugetara si modul de gestionare a patrimoniului si a fondurilor de care dispune I.N.P.P.A.;
k) orice alte atributii prevazute de lege sau stabilite de Consiliul U.N.B.R..

Art. 14. - (1) Consiliul Institutului isi desfasoara activitate in prezenta a cel putin jumatate plus unu din numarul membrilor care il compun si adopta hotarari cu majoritatea membrilor prezenti. In caz de paritate a voturilor, se va solicita si votul membrilor lipsa.
(2) Lucrarile sedintelor vor fi consemnate prin grija directorului Institutului, intr-un proces verbal.

Art. 15. - (1) Presedintele Consiliului Institutului are urmatoarele atributii principale:
a) convoaca Consiliul Institutului in sedinta ordinara sau extraordinara;
b) reprezinta I.N.P.P.A. in relatiile cu celelalte autoritati si institutii publice sau private, cu organizatii si agenti economici, cu persoane fizice din tara si din strainatate, precum si in justitie;
c) elaboreaza si prezinta Consiliului Institutului, spre insusire, strategia anuala de formare si perfectionare a avocatilor;
d) negociaza si semneaza contracte in numele I.N.P.P.A.;
e) semneaza certificatele si atestatele eliberate avocatilor care au absolvit cursurile I.N.P.P.A.;
f) propune Consiliului Institutului aprobarea numirii in functie a membrilor Consiliului Stiintific si a sefilor de departamente;
g) aproba propunerile de premiere sau de acordare a altor drepturi personalului din aparatul propriu al I.N.P.PA.;
h) ia masuri pentru atragerea de noi surse de finantare a activitatii I.N.P.P.A. si asigura dezvoltarea bazei materiale a acestuia;
i) elaboreaza si supune spre aprobare Consiliului Institutului Regulamentul cadru de organizare si functionare a centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor.
(2) Presedintele Consiliului Institutului poate delega o parte din atributiile sale, conform Regulamentului INPPA.
(3) In exercitarea atributiilor care ii revin, Presedintele Institutului emite ordine, care au caracter individual.

Art. 16. - (1) Directorul INPPA are urmatoarele atributii principale:
a) asigura conducerea curenta a activitatii I.N.P.P.A.;
b) coordoneaza si controleaza, sub aspect metodologic, activitatea centrelor teritoriale de formare initiala si continua a avocatilor si conlucreaza cu departamentul de specialitate din cadrul I.N.P.P.A. in vederea ducerii la indeplinire a acestei atributii;
c) participa la activitatea de selectare, incadrare si promovare a personalului I.N.P.P.A.;
d) controleaza si evalueaza periodic nivelul de realizare a atributiilor de serviciu de catre personalul I.N.P.P.A.;
e) stabileste legaturi de colaborare cu specialisti din alte institutii, in scopul imbunatatirii activitatii de formare profesionala initiala si continua a avocatilor;
f) intocmeste si prezinta, la solicitarea Presedintelui Institutului, dari de seama asupra activitatii desfasurate in cadrul departamentului pentru formarea profesionala initiala, departamentului pentru formarea profesionala continua, departamentului de studii, cercetari juridice si cooperare internationala, serviciului tehnico-administrativ si de secretariat ale I.N.P.P.A., propunand masuri pentru imbunatatirea acesteia;
g) organizeaza controlul indeplinirii sarcinilor de catre personalul din subordine si urmareste realizarea masurilor dispuse;
h) angajeaza prin concurs organizat in conditiile legii si elibereaza din functie personalul serviciului tehnico-administrativ si de secretariat al I.N.P.P.A.;
i) aplica, in conditiile legii, sanctiuni disciplinare personalului I.N.P.P.A. si ia masuri pentru recuperarea prejudiciilor cauzate;
j) dispune masuri in vederea asigurarii conditiilor corespunzatoare de lucru pentru angajati;
k) raspunde de buna administrare si gospodarire a patrimoniului I.N.P.P.A.;
l) urmareste elaborarea lucrarilor periodice prevazute de Regulamentul I.N.P.P.A., precum si prezentarea sau depunerea acestora la forurile competente;
m) asigura comunicarea, catre persoanele interesate, a actelor, in termen
de 30 zile de la data emiterii acestora;
n) este ordonator de plati;
o) orice alte atributii stabilite de Consiliul Institutului sau de Presedintele Institutului.

(2) In exercitarea atributiilor sale, directorul executiv emite decizii.

(3) Directorul INPPA isi poate delega atributiile, in tot sau in parte, sefilor de departamente.

Art. 17. - (1) Pe langa Consiliul Institutului functioneaza, cu rol consultativ, un Consiliu Stiintific.

(2) Consiliul Stiintific este format din 3 membri, desemnati de Consiliul Institutului, la propunerea Presedintelui Consiliului Institutului.

(3) Membrii Consiliului Stiintific sunt avocati definitivi avand o reputatie profesionala nestirbita, care exercita in acelasi timp activitati si functii didactice in invatamantul juridic superior ca titulari sau cadre asociate.

(4) Fiecare membru al Consiliului Stiintific va avea calitatea de consultant stiintific pentru una din urmatoarele sectiuni:
a) drept privat;
b) drept public;
c) organizarea si exercitarea profesiei de avocat.

(5) Pentru activitatea depusa membrii Consiliului Stiintific primesc o indemnizatie stabilita de Consiliul Institutului.

Art. 18. - (1) Consiliul Stiintific al I.N.P.P.A. are, in principal, urmatoarele atributii:
a) avizeaza planul anual de desfasurare a modulelor de pregatire, programele de studiu, precum si celelalte forme de pregatire profesionala organizate de organele profesiei;
b) propune criterii de selectie a membrilor corpului formatorilor I.N.P.P.A.;
c) coordoneaza publicatiile stiintifice ale I.N.P.P.A..

(2) In exercitarea atributiilor sale, Consiliul Stiintific emite avize cu caracter consultativ.

Art. 19. - In cadrul I.N.P.P.A. functioneaza urmatoarele departamente:
1) Departamentul pentru formarea profesionala initiala (la inceputul profesiei);
2) Departamentul pentru formarea profesionala continua;
3) Departamentul de studii, cercetari juridice si cooperare internationala.

Art. 20. - (1) Patrimoniul I.N.P.P.A. se constituie din:
a) resurse provenite de la bugetul U.N.B.R. si bugetele barourilor;
b) donatii, sponsorizari sau legate;
c) venituri realizate din activitati directe;
d) alte venituri realizate in conditiile legii.

(2) Fondurile I.N.P.P.A. vor fi utilizate in vederea realizarii obiectivelor acestuia, cu aprobarea Consiliului Institutului.

(3) Pentru activitatile desfasurate de I.N.P.P.A. (formare profesionala initiala si continua, studii, puncte de vedere, proiecte de acte normative etc.) se percep taxe ce vor fi stabilite de Consiliul Institutului, la propunerea Presedintelui Consiliului.

Art. 21. - In cadrul I.N.P.P.A. se constituie si functioneaza un serviciu tehnico-administrativ si de secretariat, conform hotararii Consiliului Institutului, care este coordonat de managerul INPPA.

Capitolul III
Dizolvarea si lichidarea I.N.P.P.A.


Art. 22. I.N.P.P.A. se dizolva:
a) prin hotarare a Consiliului U.N.B.R.;
b) atunci cand scopul pentru care a fost infiintat nu mai poate fi realizat;
c) pentru orice alte cauze prevazute de lege.

Art. 23. - In caz de dizolvare I.N.P.P.A. intra in lichidare, iar activul net ramas dupa realizarea pasivului se atribuie, in conditiile legii, U.N.B.R..

Capitolul IV
Dispozitii finale


Art. 24. - Prezentul statut va intra in vigoare la data adoptarii lui de catre Consiliul U.N.B.R..

Art. 25. - Pe data aprobarii prezentului Statut isi inceteaza aplicabilitatea Statutul aprobat anterior si se abroga orice alte dispozitii contrare.
Data aparitiei: 03 Aprilie 2012
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Important: Republicarea Statutului INPPA":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2021 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2021

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016