Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de comision. MODEL de contract folosit in activitatea comerciala

Contract de comision. MODEL de contract folosit in activitatea comerciala

Contractul de comision este un tip de contract frecvent intalnit in activitatea comerciala, care are ca obiect achizitionarea sau vanzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului si in numele comisionarului, care actioneaza cu titlu profesional, in schimbul unei remuneratii numita comision.

Important de precizat este ca, in contractul de comision, comisionarul nu beneficiaza de dreptul de reprezentare si, in consecinta, el incheie acte juridice in nume propriu, dar pe seama comitentului.

In cazul contractului de comision pentru sfera comerciala, remuneratia poate fi convenita sub forma unei sume fixe sau a unui procent, calculate la valoarea operatiunilor rezultate din actele incheiate de comisionar. 

...Vezi peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 


 

Model Contract de comision

 
Incheiat astazi .........................
la .............................................
 
I. PARTILE CONTRACTANTE
 
1.1. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ............................................, str......................................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj ..........,
(localitatea)
apartament ......, judetul/sectorul ......, avand codul unic de inregistrare nr. ..........., atribut fiscal ..... si numar de ordine in registrul comertului ......./........../............, contul nr. .................., deschis la ..................................., telefon ................., fax ................., reprezentata prin ........................., cu functia de .........................., in calitate de comitent si
sau

1.1. Asociatia familiala ............................................. cu sediul in .......................................................,
(localitatea)
str. ...................................................... nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ....., judetul/sectorul ......, posesoarea autorizatiei nr. .................... din ................, eliberata de ................................, avand contul nr. ..................., deschis la ......................., telefon ..............................., fax ................., reprezentata de ........................................, cu functia de ..........................., in calitate de comitent si
sau
 
1.1. ......................................... cu domiciliul in ........................................, str. .....................................
                 (numele si prenumele) (localitatea)
nr. ..........., bloc .........., scara ........., etaj ........, apartament ........, judetul/sector ......, posesorul (posesoarea) autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberata de ................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comitent si
 
1.2. S.C. ................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ..........................,
          (localitatea)
str. ........................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj ......., apartament ......, judetul/sectorul .........., avand codul unic de inregistrare nr. ............. atribut fiscal ............... si numar de ordine in registrul comertului .........../.............../............, contul nr. ........................ deschis la ................., telefon ......................., fax....................., reprezentata prin ..................., cu functia de .................., in calitate de comisionar
sau
 
1.2. Asociatia familiala ............................. cu sediul in ...................................., str. ............................
(localitatea)
nr. ......, bloc .........., scara ........., etaj ........., apartament ....., judetul/sectorul ........., posesoarea autorizatiei nr. .................... din ................, eliberata de ........................., avand contul nr. ........................., deschis la .................., telefon .........................., fax...................., reprezentata prin ..........................................., cu functia de ......................, in calitate de comisionar
sau
 
1.2. .................................... cu domiciliul in ......................................, str. .............................. nr. ......,
             (numele si prenumele)                                              (localitatea)
bloc ......., scara ......., etaj ........., apartament ......, judetul/sectorul ......................., posesorul autorizatiei nr. ............. din .............., eliberata de ..............., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comisionar
sau
 
1.2. ....................................... cu domiciliul in ......................................, str. .........................................
              (numele si prenumele)                                                 (localitatea)
nr. ......, bloc …, scara ........., etaj ...., apartament ...., judetul/sector ........,nascut la data de ....................................... in ................................................., fiul (fiica) lui .......................... si al(a)     (ziua, luna, anul)                                          (localitatea)
................................, avand actul de identitate seria ............. nr. ................., eliberat de .............................................. la data de ......................................, codul numeric personal ................................, in calitate de comisionar
au convenit sa incheie prezentul contract de comision cu respectarea urmatoarelor clauze:
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1. Prospectarea pietii si gasirea de furnizori pentru marfurile prevazute in lista anexa nr. ............... la prezentul contract.
2.2. Marfurile in sortimentele, cantitatile si la preturile maxime prevazute in lista anexa nr. ........., vor fi cumparate de comisionar in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului.
2.3. Marfurile cumparate de comisionar vor fi transportate in depozitul situat in .........................................., str. ......................... nr. ........, judetul/sectorul ....., prin grija comitentului
         (localitatea)
/cesionarului pe cheltuiala comitentului.
sau
 
2.1. Prospectarea pietii, plasarea si vanzarea marfurilor prevazute in lista anexa nr. ............ .
2.2. Predarea-primirea marfurilor se va face pe baza de proces-verbal.
2.3. Marfurile primite spre plasare si vanzare vor fi preluate de la depozitul (depozitele) situat(e) in ....................................................., str. .............................................. nr. ........., judetul/sectorul .........,
           (localitatea)
pe cheltuiala ....................... .
 
III. DURATA CONTRACTULUI
 
3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ................................................... incepand de la data
                                                                               (zile, saptamani, luni etc.),
de ............................ .
3.2. Modificarea contractului se face cu acordul partilor prin act aditional.
 
IV. PRETUL CONTRACTULUI
 
4.1. Comitentul se obliga sa plateasca comisionarului un comision de .............% din valoarea marfurilor cumparate/plasate si vandute efectiv.
4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului, in termen de ......... zile de la predarea-preluarea si receptia marfurilor.
sau
 
4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului la depunerea contravalorii marfurilor cumparate/plasate si vandute, la casieria .............../in contul bancar al comitentului.
 
 
V. GARANTII
 
5.1. Marfurile cumparate/plasate si vandute vor fi insotite (daca este cazul) de certificatele de garantie aferente.
5.2. Comisionarul nu raspunde fata de comitent in cazul in care tertul nu isi executa obligatiile decurgand din act in masura in care nu isi asuma in mod expres obligatia de a garanta pe comitent de executarea obligatiilor tertului, conform art. 2051-2052 Cod civil
 
VI. OBLIGATIILE PARTILOR1)
 
6.1. Comitentul se obliga:
a) sa puna la dispozitia comisionarului, cu incepere de la data de ..................................,
                                                                                                       (ziua, luna, anul)
sumele de bani solicitate de acesta, in masura contractarii furnizorilor si cumpararii marfurilor pe baza facturilor si a altor documente legale de decontare;
b) sa asigure transportul marfurilor la/de la depozitul situat in .......................................,
                                                                                                (localitatea si adresa)
pe cheltuiala ....................;
c) sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului in termen de ......... zile de la primirea marfurilor in depozit/depunerea la casierie sau in cont a sumelor realizate din vanzarea marfurilor;
d) sa asigure conditii de predare-primire si receptie, precum si de depozitare a marfurilor cumparate de comisionar;
e) sa-l imputerniceasca pe reprezentantul sau ca sa efectueze primirea/predarea marfurilor in /din depozitul situat in ................................................................................;
(localitatea si adresa)
f) sa achite toate cheltuielile ocazionate de executarea prezentului contract, efectuate de comisionar (transport, manipulare, expediere etc.).
6.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele:
a) sa identifice furnizori pentru marfurile care formeaza obiectul prezentului contract si sa le cumpere in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;
sau
a) sa prospecteze piata, sa plaseze si sa vanda marfurile care formeaza obiectul prezentului contract;
b) sa ia masuri de conservare a marfurilor primite spre plasare si vanzare;
c) sa incheie in nume propriu contracte si alte acte juridice cu furnizorii/clientii in limitele imputernicirilor date prin prezentul contract;
d) sa-l instiinteze pe comitent, cu cel putin .................. inainte de efectuarea transportul
                                                                                     (ore, zile)
lui marfurilor, astfel incat comitentul sa poata pregati mijloacele de transport si depozitele, precum si sa delege imputernicitul sau pentru preluarea lor;
e) sa depuna cel putin o data pe zi/saptamana/luna contravaloarea marfurilor plasate si vandute pe baza decontului prezentat comitentului;
f) sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si de receptie a marfurilor cu imputernicitul comitentului.
 
VII. CLAUZA PENALA
 
7.1. In cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale la termen sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti:
a) penalitati de .........% din valoarea tranzactiilor;
b) daune-interese in raport de prejudiciul suferit.
7.2. In cazul in care comitentul nu isi respecta obligatiile de plata, comisionarul are un drept de retente asupra bunurilor acestuia, aflate in detentia sa, conform art. 2053 Cod civil.
 
VIII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
8.1. Comitentul colecteaza si prelucreaza datele personale ale Comisionarului in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. 
8.2. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, Comitentul aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.
8.3. Datele cu caracter personal ale Comisionarului, comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate de Comitent in scopul executarii prezentului contract la care Comisionarul este parte contractanta. 
8.4. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).
8.5. Datele personale ale Comisionarului, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate de Comitent institutiilor publice, in conformitate cu obligatiile legale care ii revin acestuia.
8.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale ale Comisionarului in alte scopuri decat cele prevazute la pct. 8.3 Comitentul va informa Comisionarul si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8.7. Comitentul asigura dreptul Comisionarului la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8.8. Datele personale ale Comisionarului sunt pastrate de Comitent pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
8.9. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

...Vezi peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 
 
IX. FORTA MAJORA
 
9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
9.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ............................, producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii                                                              (zile, ore)
consecintelor lui.
9.3. Daca in termen de ...................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au
                                    (zile, ore)
dreptul    sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pre-
tinda daune-interese.
 
X. NOTIFICARILE INTRE PARTI
 
10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
10.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
 
XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
 
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.
11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor, ele se vor rezolva prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.
sau
 
11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.
 
XII. CLAUZE FINALE
 
12.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.2. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .................... exemplare, din care ................... .
 
 
COMITENT                                COMISIONAR
 
Note
 
1. In raport de natura si continutul obiectului contractului, se includ obligatii dintre cele prevazute la acest capitol al modelului de contract adaptate la specific, cu respectarea dispozitiilor art. 2043-2053 Cod civil.

Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 11 August 2023
Votati articolul "Contract de comision. MODEL de contract folosit in activitatea comerciala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2023

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016