Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de comision. MODEL de contract folosit in activitatea comerciala

Contract de comision. MODEL de contract folosit in activitatea comerciala

Contractul de comision este un tip de contract frecvent intalnit in activitatea comerciala.

Contractul de comision este definit ca fiind un contract prin care o parte, numita comisionar, se obliga, pe baza imputernicirii celeilalte parti, numita comitent, sa incheie anumite acte juridice privind achizitionarea sau vanzarea unor bunuri ori prestarea de servicii, in nume propriu, dar pe seama comitentului, in schimbul unei remuneratii, numita comision.

Important de precizat este ca, in contractul de comision, comisionarul nu beneficiaza de dreptul de reprezentare si, in consecinta, el incheie acte juridice in nume propriu, dar pe seama comitentului.

In cazul contractului de comision pentru sfera comerciala, remuneratia poate fi convenita sub forma unei sume fixe sau a unui procent, calculate la valoarea operatiunilor rezultate din actele incheiate de comisionar. 

Daca nu este stabilit altfel in contract, pe langa remuneratia cuvenita cu titlu de comision, comisionarul are dreptul la restituirea cheltuielilor cu incheierea actelor juridice, respectiv pentru prestarea serviciilor pe seama comitentului, precum si la acoperirea prejudiciilor pe care comisionarul le-a suferit cu prilejul operatiunilor exercitate in regim de comision.


Contractul de comision inceteaza in urmatoarele situatii: revocarea imputernicirii, renuntarea la imputernicirea primita, moartea, interdictia, insolvabilitatea ori falimentul comitentului sau comisionarului.

...vezi AICI peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 

Contract de comision MODEL

Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ........................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ....................................., (localitatea) str................................. nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj .........., apartament ......, judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ..........., atribut fiscal ..... si numar de ordine in registrul comertului ......./........../............, contul nr. .................., deschis la ..................................., telefon ................., fax ................., reprezentata prin ........................., cu functia de .........................., in calitate de comitent si
sau

1.1. Asociatia familiala ..................................................................... cu sediul in ....................................................................................., (localitatea) str. ...................................................... nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ....., judetul/sectorul ..............................., posesoarea autorizatiei nr. .................... din ................, eliberata de ................................, avand contul nr. ..................., deschis la ......................................., telefon ..............................., fax ................., reprezentata de ............................................., cu functia de ..........................., in calitate de comitent si
sau

1.1. ......................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in .................................., (localitatea) str. ..................................... nr. ..........., bloc .........., scara ........., etaj ........, apartament ........, judetul/sector ...................,
posesorul(posesoarea) autorizatiei nr. ...................... din .................., eliberata de ................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comitent
si

1.2. S.C. ................................. S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ....................., (localitatea) str. ........................... nr. ......, bloc ........, scara ........, etaj ......., apartament ......, judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ............. atribut fiscal ............... si numar de ordine in registrul comertului .........../.............../............, contul nr. ........................ deschis la ................., telefon ......................., fax....................., reprezentata prin ..................., cu functia de .................., in calitate de comisionar
sau

1.2. Asociatia familiala ............................ cu sediul in ..............................., (localitatea) str. ............................ nr. ......, bloc .........., scara ........., etaj ........., apartament ....., judetul/sectorul ...................., posesoarea autorizatiei nr. .................... din ................, eliberata de ........................., avand contul nr. ........................., deschis la .................., telefon .........................., fax...................., reprezentata prin ..........................................., cu functia de ......................, in calitate de comisionar
sau

1.2. .................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in .................................., (localitatea) str. .............................. nr. ......, bloc ......., scara ......., etaj ........., apartament ......, judetul/sectorul ......................., posesorul autorizatiei nr. ............. din .............., eliberata de ..............., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de comisionar
sau

1.2. ....................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in ................................, (localitatea) str. ......................................... nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj ...., apartament ...., judetul/sector ........................................, nascut la data de ....................... (ziua, luna, anul)  in ........................., (localitatea) fiul (fiica) lui ................................... si al (a) ................................, avand actul de identitate seria ............. nr. ................., eliberat de .............................................. la data de ......................................, codul numeric personal ................................, in calitate de comisionar au convenit sa incheie prezentul contract de comision cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Prospectarea pietii si gasirea de furnizori pentru marfurile prevazute in lista anexa nr. ............... la prezentul contract.

2.2. Marfurile in sortimentele, cantitatile si la preturile maxime prevazute in lista anexa nr. ........., vor fi cumparate de comisionar in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului.

2.3. Marfurile cumparate de comisionar vor fi transportate in depozitul situat in ..................................., (localitatea)  str. ........................... nr. ............, judetul/sectorul ......................., prin grija comitentului/cesionarului pe cheltuiala comitentului.
sau

2.1. Prospectarea pietii, plasarea si vanzarea marfurilor prevazute in lista anexa nr. ............ .

2.2. Predarea-primirea marfurilor se va face pe baza de proces-verbal.

2.3. Marfurile primite spre plasare si vanzare vor fi preluate de la depozitul (depozitele) situat(e) in ..................................., (localitatea) str. ...................................... nr. ........., judetul/sectorul ................., pe cheltuiala ....................... .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de ...............................................  (zile, saptamani, luni etc.), incepand de la data de ............................ .

3.2. Modificarea contractului se face cu acordul partilor prin act aditional.

IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Comitentul se obliga sa plateasca comisionarului un comision de .............% din valoarea marfurilor cumparate/plasate si vandute efectiv.

4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului, in termen de ......... zile de la predarea-preluarea si receptia marfurilor.
sau

4.2. Plata comisionului se va face cu numerar/ordin de plata, in contul comisionarului la depunerea contravalorii marfurilor cumparate/plasate si vandute, la casieria .............../in contul bancar al comitentului.

V. GARANTII

5.1. Marfurile cumparate/plasate si vandute vor fi insotite (daca este cazul) de certificatele de garantie aferente.

VI. OBLIGATIILE PARTILOR)

6.1. Comitentul se obliga:

a) sa puna la dispozitia comisionarului, cu incepere de la data de ..............................., (ziua, luna, anul) sumele de bani solicitate de acesta, in masura contractarii furnizorilor si cumpararii marfurilor pe baza facturilor si a altor documente legale de decontare;

b) sa asigure transportul marfurilor la/de la depozitul situat in ..................................,  (localitatea si adresa) pe cheltuiala ....................;

c) sa plateasca comisionul cuvenit comisionarului in termen de ......... zile de la primirea marfurilor in depozit/depunerea la casierie sau in cont a sumelor realizate din vanzarea marfurilor;

d) sa asigure conditii de predare-primire si receptie, precum si de depozitare a marfurilor cumparate de comisionar;

e) sa-l imputerniceasca pe reprezentantul sau ca sa efectueze primirea/predarea marfurilor in /din depozitul situat in ..........................................................................; (localitatea si adresa)

f) sa achite toate cheltuielile ocazionate de executarea prezentului contract, efectuate de comisionar (transport, manipulare, expediere etc.).

6.2. Obligatiile comisionarului sunt urmatoarele:

a) sa identifice furnizori pentru marfurile care formeaza obiectul prezentului contract si sa le cumpere in nume propriu, dar pe cheltuiala comitentului;
sau
a) sa prospecteze piata, sa plaseze si sa vanda marfurile care formeaza obiectul prezentului contract;
b) sa ia masuri de conservare a marfurilor primite spre plasare si vanzare;
c) sa incheie in nume propriu contracte si alte acte juridice cu furnizorii/clientii in limitele imputernicirilor date prin prezentul contract;
d) sa-l instiinteze pe comitent, cu cel putin ............ (ore, zile) inainte de efectuarea transportului marfurilor, astfel incat comitentul sa poata pregati mijloacele de transport si depozitele, precum si sa delege imputernicitul sau pentru preluarea lor;
e) sa depuna cel putin o data pe zi/saptamana/luna contravaloarea marfurilor plasate si vandute pe baza decontului prezentat comitentului;
f) sa intocmeasca proces-verbal de predare-primire si de receptie a marfurilor cu imputernicitul comitentului.

VII. CLAUZA PENALA

7.1. in cazul in care una dintre parti nu isi indeplineste obligatiile contractuale la termen sau si le indeplineste in mod necorespunzator, se obliga sa plateasca celeilalte parti:

a) penalitati de .........% din valoarea tranzactiilor;
b) daune-interese in raport de prejudiciul suferit.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ........................,(zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

8.3. Daca in termen de ............... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

IX. NOTIFICARILE INTRE PARTI

9.1. in acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

9.2. in cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

9.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

9.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

X. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

10.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de catre reprezentantii lor.

10.2. in cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor, ele se vor rezolva prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial international de pe langa Camera de Comert si industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie sau in cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

XI. CLAUZE FINALE

11.1. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

11.2. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de .............. exemplare, din care ................ .


                    COMITENT                                             COMISIONAR

Note
1. Contract uzitat foarte frecvent in relatiile comerciale internationale.
2. Acte juridice pe care comisionarul le incheie cu tertii: vanzarea-cumpararea de marfuri; transport de marfuri; operatiuni cu valori mobiliare etc.
3. in cazul in care comisionarul depaseste aceste limite, comitentul poate refuza operatiunea indeplinita de comisionar. In schimb, daca isi executa imputernicirea in conditii mai avantajoase decat cele stabilite, comisionarul trebuie sa dea socoteala pentru avantajele suplimentare, afara de cazul in care, prin contract, s-a prevazut altfel.
4. in caz contrar, comisionarul raspunde pentru neindeplinirea obligatiilor asumate chiar si in cazul unei culpe usoare.
5. in raport de natura si continutul obiectului contractului, se includ obligatii dintre cele prevazute la acest capitol al modelului de contract adaptate la specific.

...vezi AICI peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 


de Redactia E-juridic.ro

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 13 Iulie 2022
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Urmareste-ne pe Google News
Votati articolul "Contract de comision. MODEL de contract folosit in activitatea comerciala":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi


©2022 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2022

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016