Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor

EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

TITLUL I
Dispozitii general

CAP. I
Principii

ART. 1
(1) Justitia se infaptuieste de judecatori in numele legii si are ca scop apararea ordinii de drept si garantarea respectarii drepturilor, a libertatilor si a intereselor legitime ale persoanelor.
(2) Judecatorii sunt independenti, se supun numai legii si trebuie sa fie impartiali.
(3) Orice persoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor.
ART. 2
Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie au calitatea de magistrati si fac parte din corpul magistratilor.
ART. 3
(1) Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sunt inamovibili, in conditiile prezentei legi.
(2) Judecatorii inamovibili pot fi mutati prin transfer, delegare, detasare sau promovare, numai cu acordul lor, si pot fi suspendati sau eliberati din functie in conditiile prevazute de prezenta lege.
ART. 4
(1) Procurorii numiti de Presedintele Romaniei se bucura de stabilitate, in conditiile prezentei legi si ale Legii privind Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Procurorii care se bucura de stabilitate pot fi mutati prin transfer, detasare sau promovare, numai cu acordul lor. Ei pot fi delegati, suspendati sau eliberati din functie in conditiile prevazute de prezenta lege.
ART. 5
(1) Magistratii sunt obligati ca, prin intreaga lor activitate, sa asigure suprematia legii, sa respecte drepturile si libertatile persoanelor, precum si egalitatea lor in fata legii si sa asigure un tratament juridic nediscriminatoriu tuturor participantilor la procedurile judiciare, indiferent de calitatea acestora, sa respecte normele deontologice ale profesiei de magistrat si sa participe la formarea profesionala continua.
(2) Judecatorii nu pot refuza sa judece pe motiv ca legea nu prevede, este neclara sau incompleta.

CAP. II
Incompatibilitati si interdictii

ART. 6
Functiile de judecator, procuror, magistrat-asistent si asistent judiciar sunt incompatibile cu orice alte functii publice sau private, cu exceptia functiilor didactice din invatamantul superior, in conditiile legii.
ART. 7
(1) Magistratilor le este interzis:
a) sa desfasoare activitati comerciale, direct sau prin persoane interpuse;
b) sa desfasoare activitati de arbitraj in litigii civile, comerciale sau de alta natura;
c) sa aiba calitatea de asociat sau de membru in organele de conducere, administrare sau control la societati civile, societati comerciale, inclusiv banci sau alte institutii de credit, societati de asigurare ori financiare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome;
d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic.
(2) Prin derogare de la regula prevazuta la alin. (1) lit. c), magistratii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa.
ART. 8
(1) Magistratii nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor politice.
(2) Magistratii nu pot sa faca parte din partide sau formatiuni politice si nici sa desfasoare activitati cu caracter politic.
(3) Magistratii sunt obligati ca in exercitarea atributiilor sa se abtina de la exprimarea sau manifestarea, in orice mod, a convingerilor lor politice.
ART. 9
(1) Magistratii nu isi pot exprima public opinia cu privire la procese aflate in curs de desfasurare sau asupra unor cauze cu care a fost sesizat parchetul.
(2) Magistratilor nu le este permis sa comenteze sau sa justifice in presa ori in emisiuni audiovizuale hotararile sau solutiile date in dosarele rezolvate de ei.
(3) Magistratii nu pot sa dea consultatii scrise sau verbale in probleme litigioase, chiar daca procesele respective sunt pe rolul altor instante sau parchete decat acelea in cadrul carora isi exercita functia si nu pot indeplini orice alta activitate care, potrivit legii, se realizeaza de avocat.
(4) Magistratilor le este permis sa pledeze, in conditiile prevazute de lege, numai in cauzele lor personale, ale ascendentilor si descendentilor, ale sotilor, precum si ale persoanelor puse sub tutela sau curatela lor. Chiar si in asemenea situatii insa magistratilor nu le este ingaduit sa se foloseasca de calitatea pe care o au pentru a influenta solutia instantei de judecata sau a parchetului si trebuie sa evite a se crea aparenta ca ar putea influenta in orice fel solutia.
ART. 10
(1) Magistratii pot participa la elaborarea de publicatii sau studii de specialitate, a unor lucrari literare ori stiintifice sau la emisiuni audiovizuale, cu exceptia celor cu caracter politic.
(2) Magistratii pot fi membri ai unor comisii de examinare sau de intocmire a proiectelor de acte normative, a unor documente interne sau internationale, cu acordul conducatorului instantei sau al parchetului.
(3) Magistratii pot fi membri ai societatilor stiintifice sau academice, precum si ai asociatiilor sau fundatiilor care au scop stiintific ori profesional.

TITLUL II
Cariera magistratilor

CAP. I
Recrutarea si formarea profesionala initiala a magistratilor

ART. 11
Recrutarea magistratilor se face prin concurs, pe baza competentei profesionale, a aptitudinilor si a bunei reputatii.
ART. 12
Recrutarea si formarea profesionala initiala in vederea ocuparii functiei de magistrat se realizeaza prin Institutul National al Magistraturii.
ART. 13
(1) Admiterea la Institutul National al Magistraturii se face cu respectarea principiilor transparentei si egalitatii, exclusiv pe baza de concurs.
(2) La concursul pentru admiterea la Institutul National al Magistraturii se poate inscrie persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) are cetatenia romana, domiciliul in Romania si capacitate deplina de exercitiu;
b) este licentiata in drept;
c) nu are antecedente penale, nu are cazier fiscal si se bucura de o buna reputatie;
d) cunoaste limba romana;
e) este apta, din punct de vedere medical, pentru exercitarea functiei. Comisia medicala se numeste prin ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului sanatatii.
ART. 14
(1) Concursul de admitere se organizeaza anual la data si locul stabilite de Institutul National al Magistraturii, cu aprobarea Consiliului Superior al Magistraturii. Data, locul, modul de desfasurare a concursului de admitere si numarul de locuri scoase la concurs se aduc la cunostinta printr-un comunicat de presa si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii stabileste in fiecare an numarul de cursanti, in functie de posturile de judecatori si procurori vacante, precum si de cele care vor fi infiintate.
(3) Comisia de admitere, comisia de elaborare a subiectelor si comisia de solutionare a contestatiilor sunt numite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii. Verificarea dosarelor candidatilor si indeplinirea conditiilor prevazute la art. 13 alin. (2) se realizeaza de comisia de admitere.
(4) Rezultatele concursului se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
(5) Candidatii nemultumiti de rezultatele concursului pot formula contestatii in termen de 3 zile de la afisare la comisia de solutionare a contestatiilor. Aceasta le va solutiona in termen de 3 zile. Decizia comisiei de solutionare a contestatiilor este irevocabila, dispozitiile alin. (4) fiind aplicabile in mod corespunzator.
ART. 15
(1) Cursantii Institutului National al Magistraturii au calitatea de auditori de justitie.
(2) Formarea profesionala initiala in cadrul Institutului National al Magistraturii consta in pregatirea teoretica si practica a auditorilor de justitie pentru a deveni judecatori sau procurori.
(3) Durata cursurilor de formare profesionala a auditorilor de justitie este de 2 ani. Dupa primul an de cursuri, auditorii de justitie opteaza, in ordinea mediilor si in raport cu numarul posturilor, pentru functia de judecator sau procuror.
(4) In perioada cursurilor, auditorii de justitie efectueaza stagii de practica in cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor, asista la sedintele de judecata si la activitatea de urmarire penala, pentru a cunoaste in mod direct activitatile pe care le desfasoara magistratii si personalul auxiliar de specialitate.
(5) Programul de formare profesionala a auditorilor de justitie se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului National al Magistraturii.
ART. 16
(1) Auditorii de justitie beneficiaza de o indemnizatie lunara corespunzatoare functiei de magistrat stagiar, in raport cu vechimea pe care o au ca auditori.
(2) Indemnizatia auditorilor de justitie prevazuta la alin. (1) are natura si regimul juridic al unui drept salarial si se stabileste pe baza indemnizatiei brute prevazute de lege pentru magistratii stagiari.
(3) Indemnizatiile auditorilor de justitie se platesc din fondul prevazut in bugetul anual aprobat al Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Perioada in care o persoana a avut calitatea de auditor de justitie, daca a promovat examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, constituie vechime in magistratura.
(5) Prevederile alin. (1)-(4) se aplica si auditorilor de justitie proveniti din alte tari, pe baza intelegerilor incheiate cu ministerele de justitie din tarile respective.
ART. 17
(1) Abaterile disciplinare ale auditorilor de justitie de la indatoririle ce le revin potrivit legii sau Regulamentului Institutului National al Magistraturii se sanctioneaza disciplinar.
(2) Sanctiunile disciplinare aplicabile auditorilor de justitie sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni sau proportional cu numarul absentelor nemotivate, daca acestea depasesc 8 ore intr-o luna;
c) exmatricularea din Institutul National al Magistraturii.
(3) Avertismentul se aplica, in scris, de directorul Institutului National al Magistraturii si poate fi contestat la consiliul stiintific al institutului.
(4) Sanctiunile prevazute la alin. (2) lit. b) si c) se aplica de consiliul stiintific al Institutului National al Magistraturii.
(5) Hotararile consiliului stiintific prevazute la alin. (3) si (4) pot fi atacate la instanta de contencios administrativ si fiscal competenta.
(6) In cazul exmatricularii din Institutul National al Magistraturii, cel sanctionat este obligat sa restituie indemnizatia si cheltuielile de scolarizare.
(7) Procedura de constatare a abaterilor si de aplicare a sanctiunilor disciplinare se stabileste prin Regulamentul Institutului National al Magistraturii.
ART. 18
(1) Dupa incheierea cursurilor in cadrul Institutului National al Magistraturii, auditorii de justitie sustin un examen de absolvire, constand in probe teoretice si practice, prin care se verifica insusirea cunostintelor necesare exercitarii functiei de judecator sau de procuror.
(2) Auditorii de justitie care au promovat examenul prevazut la alin. (1) vor fi numiti, potrivit legii, de regula, in functiile pentru care au optat dupa primul an de cursuri in cadrul Institutului National al Magistraturii.
(3) Auditorii de justitie care nu promoveaza examenul de absolvire se pot prezenta inca o data pentru sustinerea acestuia la urmatoarea sesiune organizata de Institutul National al Magistraturii. In cazul in care auditorul de justitie nu se prezinta, in mod nejustificat, la examen sau nu promoveaza examenul in a doua sesiune, el nu poate fi numit ca magistrat si este obligat sa restituie indemnizatia si cheltuielile de scolarizare.
ART. 19
(1) Absolventii Institutului National al Magistraturii sunt obligati sa indeplineasca timp de 6 ani functia de judecator sau de procuror.
(2) In cazul in care un magistrat absolvent al Institutului National al Magistraturii este eliberat din functie inainte de expirarea perioadei de 6 ani, din initiativa sa ori din motive care ii sunt imputabile, el este obligat sa restituie indemnizatia de auditor de justitie si cheltuielile de scolarizare efectuate cu formarea sa, proportional cu timpul ramas pana la implinirea termenului prevazut la alin. (1).

CAP. II
Magistratii stagiari

ART. 20
(1) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari sunt numiti in functie de catre Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza rezultatelor obtinute la examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii.
(2) Judecatorii stagiari si procurorii stagiari pot fi numiti in functie numai la judecatorii sau, dupa caz, la parchetele de pe langa acestea.
ART. 21
(1) Durata stagiului este de 3 ani.
(2) In perioada stagiului, judecatorii si procurorii sunt obligati sa continue formarea profesionala, sub coordonarea unui judecator sau procuror anume desemnat de presedintele judecatoriei sau, dupa caz, de prim-procurorul parchetului de pe langa aceasta instanta.
(3) Conducerea instantelor si a parchetelor este obligata sa asigure toate conditiile pentru buna desfasurare a stagiului.
ART. 22
(1) Judecatorii stagiari au dreptul sa faca parte din completul de judecata numai alaturi de un judecator inamovibil.
(2) Procurorii stagiari au dreptul sa puna concluzii in instanta, sa efectueze si sa semneze acte procedurale, sub coordonarea unui procuror care se bucura de stabilitate.
ART. 23
(1) Judecatorul sau procurorul care raspunde de coordonarea magistratilor stagiari intocmeste anual un referat de evaluare individuala privind insusirea cunostintelor practice specifice activitatii de judecator sau de procuror.
(2) In vederea prezentarii la examenul de capacitate, ultimul referat de evaluare individuala cuprinde in mod obligatoriu avizul consultativ al presedintelui curtii de apel sau al procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel.
ART. 24
(1) Dupa incheierea perioadei de stagiu, magistratii stagiari sunt obligati sa se prezinte la examenul de capacitate. In cazul in care magistratul stagiar este respins la examenul de capacitate, el este obligat sa se prezinte la sesiunea urmatoare.
(2) Lipsa nejustificata de la examenul de capacitate sau respingerea candidatului la doua sesiuni atrage pierderea calitatii de judecator stagiar sau de procuror stagiar.
(3) Persoana care, din motive justificate, nu s-a prezentat la examenul de capacitate poate sustine acest examen daca de la incheierea stagiului pana la data fixata pentru examen nu au trecut mai mult de 2 ani. Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(4) Dupa trecerea termenului de 2 ani, persoanele prevazute la alin. (3) sunt obligate sa efectueze din nou stagiul, potrivit legii.
ART. 25
(1) Examenul de capacitate al magistratilor stagiari se organizeaza anual de Consiliul Superior al Magistraturii, prin intermediul Institutului National al Magistraturii.
(2) Data, locul si modul de desfasurare a examenului de capacitate se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, precum si pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii, cu cel putin 90 de zile inainte de data stabilita pentru examenul de capacitate.
(3) Cererile de inscriere la examenul de capacitate, insotite de referatele de evaluare si de celelalte acte necesare potrivit Regulamentului privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, se depun la Institutul National al Magistraturii in termen de 60 de zile de la publicarea datei examenului.
ART. 26
(1) Comisia pentru examenul de capacitate este alcatuita din judecatori de la Inalta Curte de Casatie si Justitie, procurori de la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, judecatori de la curtile de apel, procurori de la parchetele de pe langa curtile de apel, cadre didactice din invatamantul juridic universitar acreditat sau din Institutul National al Magistraturii, numiti prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Comisiile pentru examenul de capacitate sunt alcatuite, dupa caz, din judecatori, respectiv procurori, precum si din cadre didactice din invatamantul juridic universitar acreditat.
ART. 27
(1) Examenul de capacitate consta in verificarea cunostintelor teoretice si practice prin probe scrise si orale.
(2) Probele cu caracter teoretic au ca obiect fundamentele constitutionale ale statului de drept, institutiile de baza ale dreptului, organizarea judiciara si Codul deontologic al magistratilor. La sustinerea probelor orale participa cel putin 3 membri ai comisiei prevazute la art. 26 alin. (1).
(3) Probele cu caracter practic constau in solutionarea de spete si intocmirea de acte judiciare, distincte pentru judecatori si procurori, in functie de specificul activitatii acestora.
ART. 28
(1) Rezultatele examenului de capacitate se inscriu in tabelul de clasificare a candidatilor, care se afiseaza la sediul Institutului National al Magistraturii si se aduc la cunostinta publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Institutului National al Magistraturii.
(2) Dupa intocmirea tabelului de clasificare a candidatilor, Consiliul Superior al Magistraturii valideaza examenul de capacitate, in prima sedinta care urmeaza afisarii rezultatelor.
(3) Consiliul Superior al Magistraturii poate invalida, in tot sau in parte, examenul de capacitate in cazurile in care constata ca nu au fost respectate conditiile prevazute de lege sau de regulament privind organizarea examenului sau ca exista dovada savarsirii unor fraude.
ART. 29
(1) Dupa validarea examenului de capacitate, lista tuturor posturilor vacante de la judecatorii si parchetele de pe langa aceste instante se publica de indata, separat pentru judecatori si procurori, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a, si se afiseaza la sediile instantelor si parchetelor, prin grija Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Candidatii declarati admisi la examenul de capacitate au dreptul, in ordinea mediilor, sa-si aleaga posturile, in termen de 15 zile libere de la publicarea acestora in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a III-a. Judecatorii stagiari pot opta numai pentru posturi de judecator, iar procurorii stagiari numai pentru posturi de procuror.
(3) Candidatului care nu si-a exercitat dreptul de alegere a postului in termenul prevazut la alin. (2) i se propune, din oficiu, un post de catre Consiliul Superior al Magistraturii. Refuzul de a accepta propunerea este considerat demisie.
(4) La medii egale are prioritate la alegerea postului, in urmatoarea ordine, detinatorul titlului de doctor in drept, cel care are o vechime mai mare in magistratura ori magistratul care functioneaza la instanta sau parchetul pentru care a optat.
(5) Repartizarea pe posturi se afiseaza la sediul Consiliului Superior al Magistraturii, al instantelor si al parchetelor, se comunica persoanelor interesate si se publica pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.

CAP. III
Numirea magistratilor

ART. 30
(1) Judecatorii inamovibili si procurorii care se bucura de stabilitate sunt numiti de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
(2) Propunerile de numire se fac in cel mult 3 luni de la data validarii examenului de capacitate.
(3) In perioada dintre data validarii examenului de capacitate si data intrarii in vigoare a actului de numire de catre Presedintele Romaniei, magistratii in functie primesc salariul corespunzator functiei imediat superioare celei de magistrat stagiar.
ART. 31
(1) Pot fi numiti in magistratura, pe baza de concurs, personalul de specialitate juridica asimilat magistratilor potrivit prezentei legi, precum si avocatii, notarii, asistentii judiciari, consilierii juridici, persoanele care au indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, cu o vechime in specialitate de cel putin 5 ani.
(2) In termen de cel mult 3 luni de la data validarii concursului prevazut la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functia de judecator sau, dupa caz, de procuror a candidatilor admisi.
(3) Dupa numirea in functia de magistrat, persoanele prevazute la alin. (1) sunt obligate sa urmeze, pe o perioada de 6 luni, un curs de formare profesionala in cadrul Institutului National al Magistraturii.
(4) Judecatorii Curtii Constitutionale care, la data numirii, aveau functia de judecator sau de procuror au dreptul, la incetarea mandatului, sa revina la postul detinut anterior.
(5) Profesorii universitari din invatamantul juridic superior acreditat, precum si persoanele care au indeplinit functia de magistrat sau magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 5 ani de la numire in conditiile legii si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile pot fi numite in magistratura fara concurs.
ART. 32
(1) Inainte de a incepe sa-si exercite functia, judecatorii si procurorii depun urmatorul juramant: "Jur sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei, sa-mi indeplinesc atributiile cu onoare, constiinta si fara partinire."
(2) Refuzul depunerii juramantului atrage, de drept, nulitatea numirii in functie.
(3) Juramantul se depune in sedinta solemna, in fata magistratilor instantei sau, dupa caz, ai parchetului la care a fost numit magistratul, dupa citirea actului de numire.
(4) Depunerea juramantului se consemneaza intr-un proces-verbal, care se semneaza de conducatorul instantei sau, dupa caz, al parchetului si de doi dintre magistratii prezenti, precum si de cel care a depus juramantul.
(5) Depunerea juramantului nu este necesara in cazul transferului sau al promovarii judecatorului ori procurorului in alta functie in cadrul corpului magistratilor.
(6) Actele efectuate de magistrat inainte de depunerea juramantului sunt nule.

CAP. IV
Formarea profesionala continua si evaluarea periodica a magistratilor

ART. 33
(1) Formarea profesionala continua a magistratilor constituie garantia independentei si impartialitatii in exercitarea functiei.
(2) Formarea profesionala continua trebuie sa tina seama de dinamica procesului legislativ si consta, in principal, in cunoasterea si aprofundarea legislatiei interne, a documentelor europene si internationale la care Romania este parte, a jurisprudentei instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, a jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului si a Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene, a dreptului comparat, a normelor deontologice ale profesiei de magistrat, precum si in abordarea multidisciplinara a institutiilor cu caracter de noutate.
ART. 34
Responsabilitatea pentru formarea profesionala continua a magistratilor revine Institutului National al Magistraturii, conducatorilor instantelor sau parchetelor la care acestia isi desfasoara activitatea, precum si fiecarui magistrat, prin pregatire individuala.
ART. 35
(1) Magistratii participa, cel putin o data la 3 ani, la programe de formare profesionala continua organizate de Institutul National al Magistraturii, de institutii de invatamant superior din tara sau din strainatate ori la alte forme de perfectionare profesionala.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii aproba anual, la propunerea Institutului National al Magistraturii, programul de formare profesionala continua a magistratilor.
(3) Formarea profesionala continua a magistratilor se realizeaza tinandu-se seama de necesitatea specializarii lor.
ART. 36
(1) In cadrul fiecarei curti de apel si in cadrul fiecarui parchet de pe langa curtea de apel se organizeaza periodic activitati de formare profesionala continua, constand in consultari, dezbateri, seminarii, sesiuni sau mese rotunde, cu participarea Institutului National al Magistraturii. Tematica acestora se aproba de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Presedintele curtii de apel sau, dupa caz, procurorul general al parchetului de pe langa curtea de apel desemneaza magistratii care raspund de organizarea activitatii de formare profesionala continua a magistratilor de la curtea de apel si instantele din circumscriptia acesteia, respectiv de la parchetul de pe langa curtea de apel si parchetele subordonate.
ART. 37
(1) Pentru verificarea indeplinirii criteriilor de competenta profesionala a magistratilor, activitatea acestora este supusa anual unei evaluari privind indeplinirea cu celeritate a lucrarilor, practica de casare sau, dupa caz, infirmarile de solutii, obligatia de formare profesionala continua, comportamentul in cadrul raporturilor de serviciu si indeplinirea celorlalte indatoriri profesionale prevazute de lege.
(2) Evaluarea prevazuta la alin. (1) se face de comisii constituite in circumscriptia curtii de apel, respectiv a parchetului de pe langa curtea de apel, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, separat pentru judecatori si procurori.
(3) Evaluarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorilor din Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Parchetul National Anticoruptie se face de comisii constituite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Criteriile de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.
(5) Regulamentul privind procedura de evaluare a activitatii profesionale a magistratilor se aproba prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 38
(1) Prin raportul de evaluare a activitatii profesionale a magistratului, intocmit de comisiile prevazute la art. 37 alin. (2) sau (3), se poate acorda unul dintre calificativele: foarte bine, bine, satisfacator sau nesatisfacator.
(2) Judecatorii sau procurorii nemultumiti de calificativul acordat pot face contestatie la sectia corespunzatoare a Consiliului Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la comunicare.
(3) In solutionarea contestatiei, sectiile Consiliului Superior al Magistraturii pot cere conducatorului instantei sau parchetului ori comisiilor prevazute la art. 37 alin. (2) sau (3) orice informatii pe care le considera necesare, iar citarea magistratului pentru a fi audiat este obligatorie.
(4) Hotararile sectiilor pot fi atacate la plenul Consiliului Superior al Magistraturii. Hotararile plenului Consiliului Superior al Magistraturii, ca instanta de judecata, sunt definitive si irevocabile.
ART. 39
(1) Magistratii care primesc calificativul nesatisfacator sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(2) Magistratii care primesc calificativul satisfacator in urma a doua evaluari consecutive sunt obligati sa urmeze pentru o perioada cuprinsa intre 3 si 6 luni cursuri speciale organizate de Institutul National al Magistraturii.
(3) Cursurile prevazute la alin. (1) si (2) se incheie prin sustinerea unui examen, in conditiile prezentei legi.
(4) Magistratul care primeste in urma a doua evaluari consecutive calificativul nesatisfacator sau care nu a promovat examenul prevazut la alin. (3) este eliberat din functie pentru incapacitate profesionala de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 40
(1) Evolutia carierei de magistrat de la intrarea in magistratura pana la incetarea functiei se consemneaza in fisa din dosarul profesional, care se intocmeste si se pastreaza de Consiliul Superior al Magistraturii.
(2) Datele continute in dosarul profesional sunt confidentiale, in conditiile prevazute de lege.
(3) Magistratul are acces la propriul dosar profesional si poate obtine copii ale actelor existente in dosar.
ART. 41
(1) Consiliul Superior al Magistraturii constituie si actualizeaza o baza de date cuprinzand magistratii care s-au remarcat in activitatea lor profesionala.
(2) In aprecierea activitatii profesionale se acorda importanta urmatoarelor criterii:
a) rezultatele evaluarilor activitatii profesionale a magistratului;
b) detinerea de titluri si grade academice sau didactice in invatamantul juridic superior;
c) absolvirea unor cursuri de specializare;
d) sustinerea de comunicari stiintifice, referate sau alte lucrari in cadrul unor congrese, seminarii, mese rotunde sau al altor forme de dezbatere stiintifica;
e) publicarea de lucrari de specialitate juridica;
f) detinerea unor functii de specialitate in institute de cercetare interne sau internationale;
g) cunoasterea unor limbi straine;
h) detinerea cunostintelor de operare pe calculator;
i) orice alte asemenea elemente care pot caracteriza cariera magistratului.
(3) Prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinse in baza de date prevazuta la alin. (1) se realizeaza in conditiile legii.

CAP. V
Promovarea magistratilor si accesul la functiile de conducere

SECTIUNEA 1
Promovarea in functii de executie la tribunale, curti de apel si la parchete

ART. 42
(1) Promovarea in functii de executie reprezinta recunoasterea performantelor profesionale ale magistratilor si constituie o componenta a carierei acestora.
(2) Promovarea magistratilor se face numai cu consimtamantul lor.
ART. 43
(1) Promovarea magistratilor in functii de executie se face numai prin concurs organizat la nivel national, tinandu-se seama de vechimea in magistratura si de activitatea profesionala a magistratului, precum si de posturile vacante existente la tribunale si curti de apel sau, dupa caz, la parchete.
(2) Concursul pentru promovarea magistratilor in functii de executie se organizeaza, anual sau ori de cate ori este nevoie, de Institutul National al Magistraturii, prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Data, locul, modul de desfasurare a concursului si posturile vacante pentru care se organizeaza concurs se comunica tuturor magistratilor, prin curtile de apel si parchete, cu cel putin 60 de zile inainte de data stabilita pentru concurs.
ART. 44
(1) Pot participa la concursul de promovare in functii de executie magistratii care in ultimii 3 ani inaintea concursului au avut calificativul foarte bine, n-au savarsit abateri disciplinare si indeplinesc urmatoarele conditii minime de vechime:
a) 8 ani vechime in magistratura, pentru promovarea in functiile de judecator de tribunal sau tribunal specializat si procuror la parchetul de pe langa tribunal sau la parchetul de pe langa tribunalul specializat pentru minori si familie;
b) 12 ani vechime in magistratura, pentru promovarea in functiile de judecator de curte de apel si procuror la parchetul de pe langa curtea de apel;
c) 15 ani vechime in magistratura, pentru promovarea in functia de procuror la Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(2) Consiliul Superior al Magistraturii verifica indeplinirea conditiilor prevazute la alin. (1).
ART. 45
Magistratii care indeplinesc conditiile prevazute la art. 44 pot participa la concurs, in vederea promovarii pe loc, in limita numarului de locuri aprobat anual de Consiliul Superior al Magistraturii.
ART. 46
(1) Concursul de promovare in functii de executie consta in probe scrise si orale, cu caracter teoretic si practic, precum si in elaborarea unui studiu de specialitate.
(2) Probele scrise si orale se sustin la una dintre urmatoarele discipline, in functie de specializarea magistratului: drept civil, drept penal, drept comercial, drept administrativ, drept financiar si fiscal, dreptul muncii, dreptul familiei, drept international privat, precum si, indiferent de specializare, procedura civila sau procedura penala. Studiul de specialitate va aborda probleme ce tin de competenta instantei sau a parchetului unde magistratul solicita promovarea, jurisprudenta instantelor judecatoresti si a Curtii Constitutionale, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului, jurisprudenta Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene si drept comparat.
ART. 47
In termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea rezultatelor, Consiliul Superior al Magistraturii dispune, prin hotarare, promovarea magistratilor declarati admisi.

SECTIUNEA a 2-a
Accesul la functiile de conducere din cadrul judecatoriilor, tribunalelor, curtilor de apel si parchetelor

ART. 48
(1) Promovarea in functii de conducere la instantele judecatoresti si parchete se face pe o perioada de 5 ani, fara posibilitatea reinvestirii, de Consiliul Superior al Magistraturii, dintre magistratii care au calificativul foarte bine in ultimii 5 ani, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o buna capacitate de organizare si decizie.
(2) Evidenta posturilor vacante de conducere de la instantele judecatoresti si parchete este publica si disponibila permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii.
(3) Magistratii isi pot depune candidaturile insotite de un proiect privind exercitarea atributiilor specifice functiei de conducere la instanta ori parchetul pentru care candideaza, precum si orice alte acte considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicare, la Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Selectia magistratilor pentru promovarea in functii de conducere se face de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza dosarelor profesionale, a criteriilor stabilite prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii, a informatiilor cuprinse in baza de date prevazuta la art. 41 alin. (1), a proiectului mentionat la alin. (3) si a unui interviu.
(5) Pentru realizarea selectiei prevazute la alin. (4) sunt necesare cel putin doua candidaturi.
ART. 49
(1) Pentru promovarea in functii de conducere, sunt necesare urmatoarele conditii minime de vechime:
a) pentru functia de presedinte si vicepresedinte de judecatorie, prim-procuror al parchetului de pe langa judecatorie si adjunct al acestuia, o vechime de 8 ani in magistratura;
b) pentru functia de presedinte, vicepresedinte si presedinte de sectie de tribunal sau tribunal specializat, prim-procuror al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, adjunct al acestuia si procuror sef sectie al parchetului de pe langa tribunal sau al parchetului de pe langa tribunalul pentru minori si familie, o vechime de 10 ani in magistratura;
c) pentru functia de presedinte, vicepresedinte, presedinte de sectie la curtea de apel, procuror general al parchetului de pe langa curtea de apel si adjunct al acestuia, procuror sef sectie al parchetului de pe langa curtea de apel, judecator inspector si procuror inspector, o vechime de 15 ani in magistratura;
d) pentru functia de consilier al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procuror sef sectie al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, o vechime de 18 ani in magistratura.
(2) Pentru promovarea in functii de conducere, magistratul trebuie sa aiba dreptul sa functioneze la instanta sau, dupa caz, parchetul la care solicita promovarea in functia de conducere.
ART. 50
(1) La incetarea mandatului functiei de conducere, magistratul poate opta intre depunerea candidaturii pentru o alta functie de conducere din magistratura la aceeasi instanta sau la acelasi parchet ori la alta instanta sau parchet ori pentru exercitarea functiei de magistrat la orice instanta sau la orice parchet, in conditiile legii.
(2) Revocarea din functia de conducere se poate dispune, dupa caz, de Consiliul Superior al Magistraturii din oficiu, la propunerea colegiilor de conducere ale instantelor sau ale parchetelor ori ca sanctiune disciplinara, in conditiile legii.

SECTIUNEA a 3-a
Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si accesul la functiile de conducere din cadrul Inaltei Curti de Casatie si Justitie si al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie

ART. 51
(1) Promovarea in functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie se face de catre Consiliul Superior al Magistraturii, dintre judecatorii sau procurorii care au calificativul foarte bine in ultimii 5 ani, nu au fost sanctionati disciplinar, s-au remarcat in activitatea profesionala si au o vechime efectiva in magistratura sau in invatamantul juridic superior acreditat de cel putin 15 ani.
(2) Evidenta posturilor vacante de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie este publica si disponibila permanent pe pagina de Internet a Consiliului Superior al Magistraturii si pe cea a Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
(3) Magistratii care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie, insotite de orice inscrisuri considerate relevante, in termen de 30 de zile de la publicare, la Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) Candidaturile prevazute la alin. (3) se analizeaza de colegiul de conducere al Inaltei Curti de Casatie si Justitie, care prezinta Consiliului Superior al Magistraturii un raport consultativ asupra promovarii.
ART. 52
(1) Presedintele, vicepresedintele si presedintii de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, dintre judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care au o vechime minima de 18 ani in magistratura sau in invatamantul juridic superior acreditat, pe o perioada de 5 ani, fara posibilitatea reinvestirii.
(2) Presedintele Romaniei nu poate refuza numirea in functiile de conducere prevazute la alin. (1) decat motivat, aducand la cunostinta Consiliului Superior al Magistraturii motivele refuzului.
(3) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) isi pot depune candidaturile pentru functia de presedinte sau vicepresedinte al Inaltei Curti de Casatie si Justitie ori presedinte de sectie, la Consiliul Superior al Magistraturii, in termen de 30 de zile de la data la care functia de presedinte, vicepresedinte sau presedinte de sectie a devenit vacanta.
(4) Revocarea din functie a presedintelui, a vicepresedintelui sau a presedintilor de sectii ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, ca sanctiune disciplinara.
ART. 53
(1) Procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, prim-adjunctul si adjunctul acestuia, precum si procurorul general al Parchetului National Anticoruptie si adjunctul acestuia sunt numiti de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu recomandarea ministrului justitiei, dintre procurorii care au o vechime minima de 18 ani in magistratura, pe o perioada de 5 ani, fara posibilitatea reinvestirii. Dispozitiile art. 52 alin. (2) se aplica in mod corespunzator.
(2) Revocarea din functie a procurorilor cu functii de conducere prevazuti la alin. (1) se face de catre Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, ca sanctiune disciplinara.
ART. 54
La incetarea mandatului pentru functiile de conducere prevazute la art. 52 si 53, magistratul poate opta intre depunerea candidaturii pentru o alta functie de conducere la aceeasi instanta sau parchet sau la alta instanta sau parchet ori pentru exercitarea functiei de magistrat la orice instanta sau parchet.

CAP. VI
Delegarea, detasarea si transferul

ART. 55
(1) In cazul in care o judecatorie, un tribunal sau un tribunal specializat nu poate functiona normal din cauza absentei temporare a unor judecatori, existentei unor posturi vacante sau altor asemenea cauze, presedintele curtii de apel, la propunerea presedintelui respectivei instante din circumscriptia acelei curti de apel, poate delega, cu acordul lor, judecatori de la alte instante din circumscriptia mentionata.
(2) Delegarea judecatorilor curtilor de apel se dispune, cu acordul lor, de Consiliul Superior al Magistraturii, la solicitarea presedintelui curtii de apel, cu respectarea celorlalte conditii prevazute la alin. (1).
(3) In interesul serviciului, procurorii pot fi delegati de catre procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie.
(4) Delegarea magistratilor se poate face pe o perioada de cel mult 60 de zile si poate fi prelungita cu acordul magistratului cel mult 60 de zile intr-un an.
(5) Pe perioada delegarii magistratii beneficiaza de toate drepturile prevazute de lege.
ART. 56
(1) Consiliul Superior al Magistraturii poate dispune detasarea magistratilor, numai cu acordul scris al acestora, la alte instante sau parchete, la Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul National al Magistraturii, Ministerul Justitiei sau la unitatile subordonate acestuia ori la alte autoritati publice.
(2) Durata detasarii este cuprinsa intre 6 luni si 3 ani. Detasarea poate fi prelungita pentru o durata de pana la 3 ani, o singura data, cu respectarea conditiilor prevazute la alin. (1).
(3) In perioada detasarii, judecatorii si procurorii isi pastreaza calitatea de magistrati si beneficiaza de drepturile prevazute de lege pentru personalul detasat. Cand salariul si celelalte drepturi banesti prevazute pentru functia in care este detasat magistratul sunt inferioare celor de care acesta beneficiaza in calitatea sa de magistrat, el isi pastreaza indemnizatia de incadrare lunara si celelalte drepturi banesti ale functiei de magistrat pe care o detine.
(4) Dupa incetarea detasarii, magistratul revine la postul detinut anterior.
ART. 57
Delegarea si detasarea nu se pot face la instante sau parchete de nivel superior celor la care magistratul are dreptul sa functioneze potrivit legii.
ART. 58
Transferul magistratilor de la o instanta la alta instanta sau de la un parchet la alt parchet ori la o institutie publica se aproba, la cererea celor in cauza, de Consiliul Superior al Magistraturii.
ART. 59
La cerere, judecatorii pot fi numiti in functia de procuror, iar procurorii in functia de judecator, prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii, cu respectarea conditiilor prevazute in prezenta lege.

CAP. VII
Suspendarea din functie si incetarea functiei de magistrat

ART. 60
(1) Magistratul este suspendat din functie in urmatoarele cazuri:
a) cand a fost pusa in miscare actiunea penala impotriva sa;
b) cand sufera de o boala psihica, care il impiedica sa-si exercite functia in mod corespunzator.
(2) Suspendarea din functie a magistratului se dispune de Consiliul Superior al Magistraturii.
(3) In perioada suspendarii din functie, magistratului nu i se platesc drepturile salariale. Aceasta perioada nu constituie vechime in magistratura.
ART. 61
(1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. a), Consiliul Superior al Magistraturii comunica de indata magistratului si conducerii instantei sau parchetului unde acesta functioneaza hotararea prin care s-a dispus suspendarea din functie.
(2) Daca se dispune scoaterea de sub urmarire penala, incetarea urmaririi penale, achitarea sau incetarea procesului penal fata de magistrat, suspendarea din functie inceteaza, iar magistratul este repus in situatia anterioara, i se platesc drepturile banesti de care a fost lipsit pe perioada suspendarii din functie si i se recunoaste vechimea in magistratura pentru aceasta perioada.
ART. 62
(1) In cazul prevazut la art. 60 alin. (1) lit. b), boala psihica se constata printr-o expertiza de specialitate, la sesizarea presedintelui instantei sau, dupa caz, a conducatorului parchetului, iar suspendarea din functie se dispune pe perioada recomandata de comisia medicala de specialitate, numita in conditiile art. 13 alin. (2) lit. e).
(2) Dupa expirarea perioadei prevazute la alin. (1), Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza unei noi expertize, poate hotari incetarea suspendarii si repunerea in functie a magistratului, prelungirea acesteia sau, daca boala este ireversibila, propune Presedintelui Romaniei eliberarea sa din functie.
(3) In perioada suspendarii, magistratului i se platesc drepturile de asigurari sociale de sanatate, potrivit legii.
ART. 63
(1) Magistratii sunt eliberati din functie in urmatoarele cazuri:
a) demisie;
b) pensionare, potrivit legii;
c) transfer intr-o alta functie, in conditiile legii;
d) incapacitate profesionala;
e) ca sanctiune disciplinara;
f) condamnarea definitiva a magistratului pentru o infractiune;
g) neindeplinirea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 13 alin. (2).
(2) Eliberarea din functie a magistratilor se dispune prin decret al Presedintelui Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii. In situatia prevazuta la alin. (1) lit. e), Consiliul Superior al Magistraturii comunica hotararea de aplicare a sanctiunii ramasa irevocabila Administratiei Prezidentiale, in vederea emiterii decretului de eliberare din functie de catre Presedintele Romaniei.
(3) Eliberarea din functie a magistratilor stagiari se face de Consiliul Superior al Magistraturii.
(4) In cazul in care magistratul cere eliberarea din functie prin demisie, Consiliul Superior al Magistraturii poate stabili un termen de cel mult 30 de zile de la care demisia sa devina efectiva, daca prezenta magistratului este necesara.
(5) Magistratul eliberat din functie din motive neimputabile isi pastreaza gradul profesional dobandit in ierarhia instantelor sau a parchetelor.
ART. 64
(1) Magistratii pot fi mentinuti in functie, dupa implinirea varstei de pensionare prevazute de lege, pana la varsta de 68 de ani, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea presedintelui curtii de apel sau, dupa caz, a procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel, a presedintelui Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie ori a procurorului general al Parchetului National Anticoruptie.
(2) In mod exceptional, magistratii pensionati pentru limita de varsta pot fi reincadrati in functie pana la implinirea varstei de 68 de ani, cu respectarea procedurii prevazute la alin. (1).

CAP. VIII
Magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie

ART. 65
(1) Prim-magistratul-asistent, magistratii-asistenti sefi si magistratii-asistenti ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie fac parte din corpul magistratilor si se bucura de stabilitate.
(2) Magistratii-asistenti sunt numiti si promovati in functie de Consiliul Superior al Magistraturii, pe baza de concurs.
(3) Conditiile generale de numire a magistratilor-asistenti sunt cele prevazute pentru functia de magistrat.
ART. 66
(1) Prim-magistratul-asistent este promovat dintre magistratii-asistenti sefi cu o vechime de cel putin 4 ani in aceasta functie.
(2) Magistratii-asistenti sefi gradul III sunt promovati dintre magistratii-asistenti cu cel putin 3 ani vechime in aceasta functie. Dupa o perioada de 2 ani ca magistrati-asistenti sefi pot fi trecuti in gradul II si dupa alti 5 ani in gradul I.
(3) Magistratii-asistenti gradul III sunt numiti fara concurs dintre judecatorii sau procurorii cu o vechime in magistratura de cel putin 4 ani. Dupa o perioada de 3 ani in aceasta functie, magistratii-asistenti pot fi trecuti in gradul II, iar dupa alti 3 ani in gradul I.
(4) Magistratii-asistenti gradul III pot fi numiti, prin concurs, si dintre avocati, notari, consilieri juridici, cadre didactice din invatamantul superior cu o vechime de cel putin 6 ani, precum si grefieri cu studii superioare juridice de la curtile de apel si Inalta Curte de Casatie si Justitie, cu o vechime de cel putin 10 ani.
ART. 67
(1) Prim-magistratul-asistent are urmatoarele atributii:
a) coordoneaza activitatea magistratilor-asistenti din sectii si a functionarilor din Cancelaria Inaltei Curti de Casatie si Justitie;
b) ia parte la sedintele Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie si ale Completului de 9 judecatori, ca instanta disciplinara.
(2) Prim-magistratul-asistent are si alte atributii stabilite prin Regulamentul privind organizarea administrativa si functionarea Inaltei Curti de Casatie si Justitie.
ART. 68
Magistratii-asistenti sefi au urmatoarele atributii:
a) participa la sedintele de judecata ale sectiilor si ale Completului de 9 judecatori;
b) repartizeaza magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata;
c) asigura tinerea in bune conditii a evidentelor sectiilor si realizarea la timp a tuturor lucrarilor.
ART. 69
Magistratii-asistenti participa la sedintele de judecata ale sectiilor.
ART. 70
Magistratii-asistenti care participa la sedintele de judecata ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie redacteaza incheierile, participa cu vot consultativ la deliberari si redacteaza hotarari, conform repartizarii facute de presedinte pentru toti membrii completului de judecata.
ART. 71
Magistratii-asistenti aduc la indeplinire orice alte sarcini incredintate de Presedintele Inaltei Curti de Casatie si Justitie, de vicepresedinte sau de presedintele sectiei.

TITLUL III
Drepturile si indatoririle magistratilor

ART. 72
Stabilirea drepturilor magistratilor se face tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de magistrat, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru magistrati si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora.
ART. 73
(1) Pentru activitatea desfasurata, magistratii au dreptul la o remuneratie stabilita in raport cu nivelul instantei sau al parchetului, cu functia detinuta, cu vechimea in magistratura si cu alte criterii prevazute de lege.
(2) Drepturile salariale ale magistratului nu pot fi diminuate sau suspendate decat in cazurile prevazute de prezenta lege. Salarizarea magistratilor se stabileste prin lege speciala.
(3) Salarizarea judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se stabileste prin legea privind indemnizatiile pentru persoanele care ocupa functii de demnitate publica.
ART. 74
(1) Consiliul Superior al Magistraturii, garant al independentei justitiei, are dreptul si obligatia de a apara corpul magistratilor si pe membrii acestuia impotriva oricarui act care ar putea afecta independenta sau impartialitatea magistratului in infaptuirea actului de justitie ori crea suspiciuni cu privire la acestea.
(2) Magistratul care considera ca independenta si impartialitatea ii sunt afectate in orice mod prin acte de imixtiune in activitatea judiciara sau de influentare a evolutiei sale profesionale se poate adresa Consiliului Superior al Magistraturii, pentru a dispune masurile necesare, conform legii.
(3) Informatiile de interes public referitoare la activitatea judiciara a magistratilor, care intra sub incidenta <>Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, se pot solicita numai prin intermediul birourilor de informatii si relatii publice din cadrul instantelor si parchetelor sau prin intermediul Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 75
(1) Magistratii sunt liberi sa se asocieze sau sa adere la organizatii profesionale locale, nationale sau internationale, in scopul apararii intereselor lor profesionale, precum si la cele prevazute de art. 10 alin. (3).
(2) Este interzis organizatiilor profesionale ale magistratilor sa constituie sau sa adere la alte asociatii decat cele profesionale.
ART. 76
(1) Magistratii in functie sau pensionari au dreptul de a li se asigura masuri speciale de protectie impotriva amenintarilor, violentelor sau a oricaror fapte care ii pun in pericol pe ei, familiile sau bunurile lor.
(2) Masurile speciale de protectie, conditiile si modul de realizare a acestora se stabilesc prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Justitiei si a Ministerului Administratiei si Internelor.
ART. 77
(1) Magistratii beneficiaza de asigurare pentru risc profesional, realizata din fondurile bugetare ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie, ale Ministerului Justitiei sau, dupa caz, ale Ministerului Public, pentru viata, sanatate si bunuri, in limita veniturilor pentru anii lucrati in aceste functii, dar nu in mai mult de 15 ani de activitate.
(2) La eliberarea din functie, asigurarea prevazuta la alin. (1) inceteaza.
(3) Asigurarea prevazuta la alin. (1) se realizeaza in conditiile stabilite prin hotarare a Guvernului.
(4) Magistratii se pot asigura pentru risc profesional peste limita prevazuta la alin. (1).
(5) Prin hotarare a Guvernului, se poate infiinta Casa de asigurari a magistratilor.
ART. 78
(1) Magistratii beneficiaza anual de un concediu de odihna platit de 35 de zile lucratoare.
(2) Magistratii au dreptul la concedii de studii de specialitate platite pentru participarea la cursuri sau alte forme de specializare organizate in tara sau in strainatate, pentru pregatirea si sustinerea examenului de capacitate si de doctorat, precum si la concedii fara plata, potrivit Regulamentului privind concediile magistratilor.
(3) Magistratii au dreptul la concedii medicale si la alte concedii, in conformitate cu legislatia in vigoare.
(4) Magistratii in activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati in intretinerea acestora beneficiaza in mod gratuit de asistenta medicala, medicamente si proteze, in conditiile respectarii dispozitiilor legale privind plata contributiei la asigurarile sociale.
(5) Magistratii au dreptul la atribuirea locuintelor de serviciu, iar dupa 10 ani de vechime in magistratura le pot cumpara.
ART. 79
Magistratii beneficiaza anual de 6 calatorii in tara dus-intors, gratuite, la transportul pe calea ferata clasa I, auto, naval si aerian sau de decontarea a 7,5 litri combustibil la suta de kilometri pentru 6 calatorii in tara dus-intors, in cazul in care deplasarea se efectueaza cu autoturismul.
ART. 80
(1) Magistratii cu vechime continua in magistratura in ultimii 20 de ani inainte de data pensionarii sau a eliberarii din functie pentru alte motive neimputabile beneficiaza de o indemnizatie egala cu 7 indemnizatii de incadrare lunare brute, care se impoziteaza potrivit legii.
(2) Indemnizatia prevazuta la alin. (1) se acorda o singura data in decursul carierei de magistrat si se inregistreaza, potrivit legii.
(3) Modul de calcul al vechimii continue in magistratura se stabileste prin hotarare a Consiliului Superior al Magistraturii.
(4) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul decesului magistratului aflat in activitate. In acest caz, de indemnizatie beneficiaza sotul/sotia si copiii care se afla in intretinerea magistratului la data decesului.
ART. 81
(1) Magistratii cu o vechime de cel putin 25 de ani in magistratura beneficiaza, la implinirea varstei prevazute de lege, de pensie de serviciu, in cuantum de 80% din venitul brut realizat in ultima luna de activitate inainte de data pensionarii.
(2) Pentru fiecare an care depaseste vechimea in magistratura prevazuta la alin. (1) se adauga la cuantumul pensiei cate 1% din venit, fara a se putea depasi venitul brut avut la data pensionarii.
(3) De pensia de serviciu beneficiaza si magistratii cu o vechime in magistratura intre 20 si 25 de ani, in acest caz cuantumul pensiei prevazut la alin. (1) fiind micsorat cu 1% pentru fiecare an care lipseste din vechimea integrala.
(4) Persoanele care indeplinesc conditiile de vechime prevazute la alin. (1) si (3) numai in functia de judecator sau procuror beneficiaza de pensie de serviciu, chiar daca la data pensionarii au o alta ocupatie. In acest caz, pensia se stabileste pe baza drepturilor salariale pe care le are un magistrat in functie in conditii identice de vechime si nivel al instantei sau parchetului.
(5) De prevederile alin. (4) pot beneficia numai persoanele care au fost eliberate din functia de magistrat din motive neimputabile.
ART. 82
Sotul supravietuitor si copiii magistratilor care au dreptul la pensie de serviciu potrivit art. 81 beneficiaza de pensie de urmas daca indeplinesc conditiile prevazute pentru aceasta de <>Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.
ART. 83
(1) Partea din pensia de serviciu care depaseste nivelul pensiei din sistemul public al asigurarilor sociale se suporta din bugetul de stat.
(2) Pensiile de serviciu ale magistratilor se actualizeaza in raport cu nivelul indemnizatiei brute a magistratilor in activitate.
(3) De dispozitiile alin. (2) beneficiaza si magistratii pensionari.
ART. 84
Magistratii pot fi pensionati anticipat in conditiile <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile ulterioare, respectandu-se, in mod corespunzator, drepturile prevazute in prezenta lege.
ART. 85
Constituie vechime in magistratura perioada in care magistratul sau persoana asimilata acestuia a indeplinit functiile de judecator, procuror, personal de specialitate juridica din fostele arbitraje de stat, magistrat-asistent, auditor de justitie sau personal de specialitate juridica asimilat magistratilor, precum si perioada in care o persoana a fost avocat, notar, asistent judiciar, consilier juridic sau a indeplinit functii de specialitate juridica in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi sau al Consiliului Legislativ, potrivit prezentei legi.
ART. 86
(1) Personalul de specialitate juridica din Ministerul Justitiei, din Ministerul Public, Consiliul Superior al Magistraturii, din Institutul National de Criminologie si din Institutul National al Magistraturii este asimilat magistratilor pe durata indeplinirii functiei.
(2) Prevederile prezentei legi referitoare la drepturile si indatoririle magistratilor, inclusiv sustinerea examenului de admitere, evaluarea anuala a activitatii profesionale, sustinerea examenului de capacitate si de promovare se aplica in mod corespunzator si personalului de specialitate juridica prevazut la alin. (1).
ART. 87
(1) Pentru merite deosebite in activitate, respectarea indatoririlor prevazute de lege si vechime indelungata in magistratura ca judecator sau procuror, magistratii in activitate, care au obtinut numai calificative de foarte bine in ultimii 10 ani, pot fi distinsi cu Diploma Meritul judiciar clasele I-III.
(2) In mod exceptional, Diploma Meritul judiciar poate fi conferita si magistratilor pensionari care indeplinesc conditiile prevazute la alin. (1) si au avut o contributie deosebita la infaptuirea actului de justitie, precum si personalului de specialitate juridica asimilat magistratilor, daca au avut o contributie deosebita la organizarea si administrarea justitiei, la elaborarea legislatiei ori la formarea initiala si continua a personalului din sistemul justitiei.
(3) Diploma Meritul judiciar se acorda de Presedintele Romaniei, la propunerea Consiliului Superior al Magistraturii.
ART. 88
(1) Diploma Meritul judiciar se confera astfel:
a) Diploma Meritul judiciar clasa I, pentru 20 de ani vechime;
b) Diploma Meritul judiciar clasa II, pentru 15 ani vechime;
c) Diploma Meritul judiciar clasa III, pentru 10 ani vechime.
(2) Modelul diplomelor si modul de confectionare a acestora se stabilesc, cu avizul conform al Consiliului Superior al Magistraturii, de ministrul justitiei.
ART. 89
(1) Magistratii sunt datori sa se abtina de la orice acte sau fapte de natura sa compromita demnitatea lor in profesie si in societate.
(2) Relatiile magistratilor la locul de munca si in societate se bazeaza pe respect si buna-credinta.
ART. 90
(1) Magistratii sunt obligati sa rezolve lucrarile in termenele stabilite si sa solutioneze cauzele in termen rezonabil, in functie de complexitatea acestora.
(2) Magistratii sunt obligati sa desfasoare activitatea judiciara in mod independent, dand dovada de o conduita impartiala si sa respecte secretul profesional.
(3) Judecatorul este obligat sa pastreze secretul deliberarilor si al voturilor la care a participat, inclusiv dupa incetarea exercitarii functiei.
ART. 91
(1) Magistratii sunt obligati sa aiba, in timpul sedintelor de judecata, tinuta vestimentara corespunzatoare instantei la care functioneaza.
(2) Tinuta vestimentara se stabileste prin hotarare a Guvernului si se asigura in mod gratuit.
ART. 92
Magistratii sunt obligati sa prezinte, in conditiile si la termenele prevazute de lege, declaratia de avere si declaratia de interese.

TITLUL IV
Raspunderea magistratilor

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 93
Magistratii raspund civil, disciplinar, administrativ si penal, in conditiile legii.
ART. 94
(1) Statul raspunde patrimonial pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare.
(2) Raspunderea statului este stabilita in conditiile legii si nu inlatura raspunderea magistratilor care si-au exercitat functia cu rea-credinta sau grava neglijenta.
(3) Cazurile in care persoana vatamata are dreptul la repararea prejudiciilor cauzate prin erori judiciare savarsite in procese penale sunt stabilite de Codul de procedura penala.
(4) Dreptul persoanei vatamate la repararea prejudiciilor materiale cauzate prin erorile judiciare savarsite in alte procese decat cele penale nu se va putea exercita decat in cazul in care s-a stabilit, in prealabil, printr-o hotarare definitiva, raspunderea penala sau disciplinara, dupa caz, a magistratului pentru o fapta savarsita in cursul judecatii procesului si daca aceasta fapta este de natura sa determine o eroare judiciara.
(5) Nu este indreptatita la repararea pagubei persoana care, in cursul procesului, a contribuit in orice mod la savarsirea erorii judiciare de catre magistrat.
(6) Pentru repararea prejudiciului, persoana vatamata se poate indrepta cu actiune numai impotriva statului, reprezentat prin Ministerul Finantelor Publice.
(7) Dupa ce prejudiciul a fost acoperit de stat in temeiul hotararii irevocabile date cu respectarea prevederilor alin. (6), statul se poate indrepta cu o actiune in despagubiri impotriva magistratului care, cu rea-credinta sau grava neglijenta, a savarsit eroarea judiciara cauzatoare de prejudicii.
(8) Termenul de prescriptie a dreptului la actiune in toate cazurile prevazute de prezentul articol este de un an.
ART. 95
(1) Orice persoana poate sesiza Consiliul Superior al Magistraturii, direct sau prin conducatorii instantelor ori ai parchetelor, in legatura cu activitatea sau conduita necorespunzatoare a unui magistrat, incalcarea obligatiilor profesionale in raporturile cu justitiabilii ori savarsirea de catre acesta a unor abateri disciplinare.
(2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac.

CAP. II
Raspunderea disciplinara a magistratilor

ART. 96
Magistratii raspund disciplinar pentru abaterile de la indatoririle de serviciu, precum si pentru faptele care afecteaza prestigiul justitiei.
ART. 97
Constituie abateri disciplinare:
a) incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind magistratii;
b) nerespectarea prevederilor cuprinse in Codul deontologic al magistratilor;
c) interventiile pentru solutionarea unor cereri privind satisfacerea intereselor personale sau ale membrilor familiei ori ale altor persoane, precum si imixtiunea in activitatea altui magistrat;
d) desfasurarea de activitati publice cu caracter politic sau manifestarea convingerilor politice in exercitarea atributiilor de serviciu;
e) nerespectarea secretului deliberarii sau a confidentialitatii lucrarilor care au acest caracter;
f) nerespectarea in mod repetat a dispozitiilor legale privitoare la solutionarea cu celeritate a cauzelor;
g) refuzul de a primi la dosar cererile, concluziile, memoriile sau actele depuse de partile din proces;
h) retinerea repetata a dosarelor peste timpul necesar efectuarii lucrarilor sau studiului dosarului;
i) refuzul nejustificat de a indeplini o indatorire ce ii revine potrivit legii sau dispusa, potrivit legii, de conducatorul instantei ori parchetului;
j) neglijenta grava sau repetata in rezolvarea lucrarilor;
k) efectuarea cu intarziere a lucrarilor;
l) absentele nemotivate de la serviciu sau intarzierea ori plecarea de la program, in mod repetat;
m) atitudinile ireverentioase in timpul exercitarii atributiilor de serviciu fata de colegi, avocati, experti, martori sau justitiabili.
ART. 98
Sanctiunile disciplinare care se pot aplica magistratilor, proportional cu gravitatea abaterilor, sunt:
a) avertismentul;
b) diminuarea indemnizatiei de incadrare lunare brute cu pana la 15% pe o perioada de la o luna la 3 luni;
c) mutarea disciplinara pentru o perioada de la o luna la 3 luni la o instanta sau la un parchet, situate in circumscriptia aceleiasi curti de apel ori in circumscriptia aceluiasi parchet de pe langa curtea de apel;
d) revocarea din functia de conducere ocupata;
e) excluderea din magistratura.
ART. 99
Sanctiunile disciplinare prevazute la art. 98 se aplica de sectiile Consiliului Superior al Magistraturii, in conditiile legii sale organice.

TITLUL V
Dispozitii tranzitorii si finale

ART. 100
(1) Magistratii in functie la data intrarii in vigoare a prezentei legi se considera ca indeplinesc conditiile legale pentru ocuparea functiilor in care sunt numiti.
(2) Judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi perchezitionati, retinuti sau arestati preventiv numai cu incuviintarea sectiilor Consiliului Superior al Magistraturii. Pana la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, incuviintarea se acorda de catre ministrul justitiei.
(3) In caz de infractiune flagranta, judecatorii, procurorii si magistratii-asistenti pot fi retinuti si supusi perchezitiei, Consiliul Superior al Magistraturii fiind informat neintarziat de organul care a dispus retinerea sau perchezitia. Pana la constituirea noului Consiliu Superior al Magistraturii, va fi informat ministrul justitiei.
ART. 101
(1) Judecatorii in functie ai Inaltei Curti de Casatie si Justitie isi continua activitatea pana la data expirarii mandatului pentru care au fost numiti.
(2) Judecatorii Inaltei Curti de Casatie si Justitie carora le-a expirat mandatul pentru care au fost numiti ori, dupa caz, sunt eliberati din motive neimputabile, isi pastreaza gradul dobandit in ierarhie si pot ocupa o functie de judecator la Inalta Curte de Casatie si Justitie si pot reveni pe functia de magistrat detinuta anterior sau pe o alta functie de judecator ori procuror sau pot opta pentru intrarea in avocatura sau notariat, fara examen.
ART. 102
Magistratii care au, la data intrarii in vigoare a prezentei legi, norma de baza la institutii de invatamant superior juridic, au obligatia ca, incepand cu anul universitar urmator, sa-si transfere norma de baza la instanta sau parchetul la care functioneaza ori sa renunte la calitatea de magistrat.
ART. 103
(1) Magistratii in functie si personalul de specialitate juridica asimilat acestora care au beneficiat de vechime in magistratura potrivit <>Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, isi pastreaza aceasta vechime.
(2) Salarizarea magistratilor-asistenti se face potrivit anexei nr. 1 la <>Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 177/2002 privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor, aprobata prin <>Legea nr. 347/2003 , in baza coeficientilor de multiplicare prevazuti la nr. crt. 19, 20, 18 pentru magistratii-asistenti gradul I, II, III, la nr. crt. 12, 13, 19 pentru magistratii-asistenti sefi, gradul I, II, III si la nr. crt. 12 pentru prim-magistratul-asistent.
ART. 104
(1) Dispozitiile prezentei legi privind vechimea necesara pentru ocuparea functiei de judecator sau procuror si pentru promovarea in aceste functii se aplica incepand cu 1 ianuarie 2005.
(2) Pana la data de 1 ianuarie 2005, pot fi numite in magistratura, in conditiile art. 31, si persoanele care au ocupat cel putin 5 ani functia de personal de specialitate juridica din fostele arbitraje de stat, magistrat consultant, asistent judiciar, avocat, notar, jurisconsult, consilier juridic, cadru didactic din invatamantul superior acreditat ori de cercetare in Institutul de Cercetari Juridice al Academiei Romane sau functii de specialitate juridica in administratia publica, in aparatul Parlamentului, Administratiei Prezidentiale, Guvernului, Curtii Constitutionale, Curtii de Conturi, Avocatului Poporului sau Consiliului Legislativ.
ART. 105
(1) Dispozitiile prezentei legi se aplica in mod corespunzator si magistratilor militari.
(2) Perioada in care judecatorii financiari, judecatorii financiari inspectori, procurorii financiari si consilierii sectiei jurisdictionale ai Curtii de Conturi au exercitat aceste functii in cadrul Curtii de Conturi se considera vechime in magistratura.
(3) Perioada in care personalul de specialitate juridica a functionat in fostele arbitraje de stat constituie vechime in magistratura.
ART. 106
(1) Consiliul Superior al Magistraturii aproba, prin hotarare care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I:
a) Regulamentul privind concursul de admitere si examenul de absolvire a Institutului National al Magistraturii, care prevede modul de organizare, tematica, probele de examen, procedura de desfasurare a concursului de admitere si a examenului de absolvire, precum si media minima de admitere si de absolvire a Institutului National al Magistraturii;
b) Regulamentul Institutului National al Magistraturii;
c) Regulamentul privind examenul de capacitate al magistratilor stagiari, care prevede modul de organizare, tematica, probele de examen, procedura de desfasurare si media minima de promovare a examenului de capacitate al magistratilor stagiari;
d) Regulamentul privind organizarea si desfasurarea concursului de admitere in magistratura;
e) Regulamentul privind modul de desfasurare a cursurilor de formare profesionala continua a magistratilor si atestare a rezultatelor obtinute;
f) Regulamentul privind concursul de promovare in functii de executie a magistratilor;
g) Regulamentul privind concediile magistratilor.
(2) Regulamentele prevazute la alin. (1) se adopta in termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentei legi.
ART. 107
(1) Prezenta lege intra in vigoare la 90 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
(2) La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga:
a) dispozitiile art. 6, art. 12, art. 14-16, art. 36-43, art. 55, art. 58 si <>art. 59-69 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993 , republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare;
b) dispozitiile art. 2 alin. (2), art. 3, art. 42-69, art. 91-120^1 si <>art. 121-131^1 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatoreasca, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 259 din 30 septembrie 1997, cu modificarile si completarile ulterioare, cu exceptia dispozitiilor art. 66 privind vechimea in magistratura necesara pentru promovarea in functia de judecator sau procuror, care se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.
(3) Dispozitiile <>art. 13 din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993 , republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 56 din 8 februarie 1999, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga pe data de 1 ianuarie 2005.

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, in conditiile art. 77 alin. (2) si cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
VALER DORNEANU

PRESEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VACAROIU

Bucuresti, 28 iunie 2004.
Nr. 303.
Data aparitiei: 18 Aprilie 2014
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2020 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016