Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de leasing - model

Contract de leasing
(model de baza)

Incheiat astazi ......................... la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1.S.C. ..................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ......................................, (localitatea)  str. ......................... nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............................, avand codul unic de inregistrare nr.  ........................,  atribut  fiscal  ......................  si  numar  de  ordine  in  registrul comertului .............../................./..................., contul nr. ........................................ deschis la .........., telefon ...................., fax ............., reprezentata prin ........................, cu functia de .................................., in calitate de locator/finantator si/sau

1.1. S.C. ...................................................., (denumirea si forma societatii) cu sediul in ................................., (localitatea) str. ....................... nr. ........., tara ................., inregistrata in ........................... (entitatea corespunzatoare registrului comertului) sub nr. ............................. din ........................., avand contul nr. ............... deschis la .........., telefon  ........................,  fax  ......................,  reprezentata  prin  ............, (numele si prenumele) cu functia de ...................................................., in calitate de locator/finantator si

1.2. S.C. .................................................. S.N.C./S.C.S./S.A./.S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ......................................, (localitatea) str. ......................... nr. ......, bloc ......., scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul .............................., avand codul unic de inregistrare nr.  ..........................,  atribut  fiscal  .................  si  numar  de  ordine  in  registrul comertului .................../................./.................., contul nr. ........................................ deschis la  ..................................,  telefon  ..............,  fax  ...................................,  reprezentata prin .............., cu functia de ..................., in calitate de utilizator si/ sau


 
1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia .................................................., cu sediul in ...................., (localitatea) str. .................... nr. ......, bloc .............., scara ..........., etaj ......., apartament ......., judetul/sectorul ............., inscrisa la ........................, in registrul .............................. sub nr. ............., pe baza  certificatului  de  inscriere  nr.  ........  din  ...................,  avand  contul  nr.  ........................................... deschis la ...................................., telefon ................., fax ..............................., reprezentata
de ........................., cu functia de ..................., in calitate de utilizator sau

1.2. Asociatia familiala ................................, (localitatea) cu sediul in ................, str. ............................... nr. ............, bloc ............., scara ............, apartament ............, judetul/sectorul ............., posesoarea autorizatiei nr. ............. din ............................, eliberata de ......................., avand contul nr. ...................... deschis la ....................., telefon ................, fax ......................, reprezentata de ..........................., cu functia de ............., in calitate de utilizator sau

1.2. .................................................................., (numele si prenumele) cu domiciliul in ........................................, (localitatea) str. ......................... nr. ......., bloc .........., scara ........, etaj ........., apartament ........, judetul/sectorul ......................, posesorul  (posesoarea)  autorizatiei  nr.  ..............................  din  .......................,  eliberata  de
....................., persoana fizica care desfasoara activitate economica in mod independent, in calitate de utilizator sau

1.2. ................................................................, (numele si prenumele) cu domiciliul in ................................, (localitatea) str. .................................... nr. ......., bloc ....., scara ......, etaj ................, apartament ........, judetul/sectorul ............. , avand actul
de identitate seria ............. numarul ................................., eliberat de ............................ la data de ...................., codul numeric personal .................., in calitate de utilizator au convenit sa incheie prezentul contract de leasing, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul   contractului   il   constituie   bunurile   mobile/imobile   solicitate   de   utilizator   si prevazute  in  anexa,  pe  care  locatorul/finantatorul  se  obliga  sa  predea  in  leasing  acestuia, folosinta lor.4)

2.2. Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces-verbal, pana la data de .................

2.3. Cheltuielile legate de predarea-primirea bunurilor care fac obiectul prezentului contract vor fi suportate de ............................ .

2.4. Locatorul are dreptul sa verifice, la intervale de ......................, starea bunurilor si modul de exploatare  a  lor,  iar  daca  utilizatorul  nu  si-a  indeplinit  obligatiile  contractuale,  poate  sa rezilieze, inainte de termen, contractul.

III. DURATA CONTRACTULUI5)

3.1. Contractul se incheie pe o durata de ............. incepand cu data semnarii lui.
 


IV. PRETUL CONTRACTULUI

4.1. Utilizatorul  va  plati  locatorului/finantatorului,  incepand  cu  data  transmiterii  folosintei bunurilor care fac obiectul prezentului contract, o redeventa in valoare de ........................ LEI/EURO/USD, in rate lunare astfel:
..........................................................................................................................
....................................................................................................................
.................................................................................................................. etc.
sau

4.1. Utilizatorul  va  plati  locatorului/finantatorului,  incepand  cu  data  transmiterii  folosintei bunurilor care fac obiectul prezentului contract o rata de leasing lunara in valoare de.............. LEI/EURO/USD.

4.2. Evolutia ratei inflatiei care se inregistreaza ulterior incheierii prezentului contract, determina indexarea redeventei/ratei de leasing.

4.3. Plata redeventei/ratei de leasing se va face din si in conturile prevazute in partea introductiva a  prezentului  contract  sau  in  numerar,  la  casieria  locatorului/finantatorului,  dupa  caz,  in conditiile legii.

4.4. In  cazul  in  care,  la  expirarea  contractului,  utilizatorul  isi  exprima  intentia  de  a  cumpara bunurile, locatorul/finantatorul trebuie sa ia in calcul varsamintele facute anterior cu titlu de redeventa/rata de leasing, precum si valoarea reziduala a bunurilor.

4.5. Dreptul de optiune constand din cumpararea bunurilor se poate exercita pana la expirarea prezentului contract, cu acceptul locatorului/finantatorului, numai daca utilizatorul va for- mula o oferta de cumparare ferma si irevocabila.

V. GARANTII

5.1. Locatorul/finantatorul garanteaza pe utilizator pentru evictiune din partea oricarei persoane fizice  sau  juridice  care  ar  pretinde  un  drept  de  proprietate  sau  un  alt  drept  real  asupra bunurilor care fac obiectul prezentului contract.

5.2. Locatorul/finantatorul va acorda asistenta tehnica utilizatorului pe toata durata pentru care s-a incheiat prezentul contract.

VI. CLAUZA PENALA

6.1. In  cazul  in  care  predarea-primirea  bunurilor  nu  se  va  putea  realiza  la  data  prevazuta  de prezentul contract, partea in culpa se obliga sa plateasca o penalizare de ....% din valoarea bunurilor.

6.2. Neplata redeventei/ratei de leasing la termenele si in conditiile prevazute de prezentul contract atrage penalizari de .......% pe zi de intarziere, calculate la valoarea redeventei restante.

VII. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR6)

7.1. Locatorul/finantatorul se obliga:

a)  sa incheie contract de vanzare-cumparare cu furnizorul desemnat de utilizator, in conditiile expres formulate de catre acesta;
b)  sa  incheie  contract  de  leasing  cu  utilizatorul  si  sa  transmita  acestuia,  in  temeiul contractului  de  leasing,  toate  drepturile  derivand  din  contractul  de  vanzare- cumparare, cu exceptia dreptului de dispozitie;
c)  sa respecte dreptul de optiune al utilizatorului, care consta in posibilitatea de a opta pentru prelungirea contractului sau pentru achizitionarea ori restituirea bunului;
d)  sa ii garanteze utilizatorului folosinta linistita a bunului, in conditiile in care acesta a respectat clauzele contractuale;
e)  sa asigure, printr-o societate de asigurare, bunurile oferite in leasing.

7.2. Obligatiile utilizatorului sunt urmatoarele:

a)  sa efectueze receptia si sa primeasca bunul la termenul stipulat in contractul de leasing;
b)  sa exploateze bunul conform instructiunilor elaborate de catre furnizor si sa asigure instruirea personalului desemnat sa il exploateze;
c)  sa nu greveze de sarcini bunul care face obiectul contractului de leasing fara acor- dul finantatorului;
d)  sa  efectueze  platile  cu  titlu  de  rata  de  leasing  in  cuantumul  valoric  stabilit  si  la termenele prevazute in contractul de leasing;
e)  sa suporte cheltuielile de intretinere si alte cheltuieli care decurg din contractul de leasing;
f)  sa isi asume pentru intreaga durata a contractului, in lipsa unei stipulatii contrare, totalitatea obligatiilor care decurg din folosirea bunului direct sau prin prepusii sai, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii bunului utilizat, din cauze fortuite,
si  continuitatea  platilor  cu  titlu  de  rata  de  leasing  pana  la  achitarea  integrala  a valorii bunurilor care fac obiectul contractului;
g)  sa permita finantatorului verificarea periodica a starii si a modului de exploatare a bunului care face obiectul contractului de leasing;
h)  sa il informeze pe finantator, in timp util, despre orice tulburare a dreptului de pro- prietate, venita din partea unui tert;
i)  sa nu aduca modificari bunurilor fara acordul finantatorului;
j)  sa restituie bunul in conformitate cu prevederile prezentului contract.

7.3. Utilizatorul are urmatoarele drepturi7):

a)  de actiune directa asupra furnizorului, in cazul reclamatiilor privind livrarea, cali- tatea, asistenta tehnica, service-ul necesar in perioada de garantie si postgarantie;
b)  de a exercita actiunile posesorii fata de terti.

VIII. RASPUNDEREA PARTILOR

8.1. In cazul in care utilizatorul refuza sa primeasca bunurile la termenul stipulat in contractul de leasing sau daca se afla in stare de reorganizare judiciara si/sau faliment, societatea de leasing are dreptul de a rezilia unilateral contractul de leasing, cu daune-interese.

Finantatorul  nu  raspunde  daca  bunurile  care  fac  obiectul  contractului  de  leasing   nu  este livrat utilizatorului.

8.2. In cazul in care utilizatorul nu isi executa obligatia de plata a ratei de leasing timp de doua
luni consecutive, finantatorul are dreptul de a rezilia contractul de leasing, iar utilizatorul este obligat sa restituie bunul, sa plateasca ratele scadente, cu daune-interese.

8.3. Daca  finantatorul  nu  respecta  dreptul  de  optiune  a  utilizatorului,  acesta  datoreaza  daune-interese in cuantum egal cu valoarea reziduala a bunului sau cu valoarea sa de circulatie, calculata la data expirarii prezentului contract.

8.4. In cazul in care, in timpul derularii contractului de leasing, finantatorul vinde bunurile care fac obiectul contractului unui alt finantator, noul finantator este legat de aceleasi obligatii contractuale ca si vanzatorul, care ramane garant al indepliniriii obligatiilor fata de utilizator.

8.5. Din momentul incheierii contractului de leasing si pana la expirarea acestuia si reintrarea in posesia bunului, finantatorul este exonerat de orice raspundere fata de terti pentru prejudiciile provocate prin folosinta bunului de catre utilizator.

IX. FORTA MAJORA

9.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

9.2. Partea  care  invoca  forta  majora  este  obligata  sa  notifice  celeilalte  parti,  in  termen  de ......................., (zile, ore) producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

9.3. Daca in termen de .....................(zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

X. NOTIFICARILE INTRE PARTI

10.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

10.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

10.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.

10.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

XI. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. Orice  litigiu  decurgand  din  sau  in  legatura  cu  prezentul  contract,  inclusiv  referitor  la incheierea,  executarea  ori  desfiintarea  lui,  daca  nu  se  poate  rezolva  pe  cale  amiabila  de reprezentantii  partilor,  se  va  solutiona  prin  Arbitrajul  Curtii  de  Arbitraj  Comercial
International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in conformitate cu regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.

11.2. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie. sau

11.1. In cazul in care eventualele neintelegeri privind validitatea prezentului contract sau rezul- tate din interpretarea, executarea sau incetarea lui nu se vor putea rezolva pe cale amiabila, partile au convenit sa se adreseze instantelor judecatoresti competente.

XII. CLAUZE"

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

12.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexele  sale  care  fac  parte  integranta  din  cuprinsul  sau reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

12.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ................ exemplare, din care ............... .

                         LOCATOR/FINANTATOR                     UTILIZATOR


Note

4. In cuprinsul contractului sau in anexa, dupa caz, se vor descrie exact bunurile care fac obiectul contractului (denumirea, descrierea tehnica si calitatile bunurilor, scopul si destinatia lor, precum si valoarea acestora s.a.).

5. Contractul de leasing nu se poate incheia pe un termen mai mic de un an.

6. In cadrul operatiunilor de leasing, drepturile si obligatiile partilor se stipuleaza in contract si nu se limiteaza la cele prevazute la cap. VII.

7. Drepturile reale ale finantatorului asupra bunului utilizat in baza unui contract de leasing sunt opozabile judecatorului-sindic, in situatia in care utilizatorul se afla in reorganizare judiciara si/sau faliment, in con- formitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului (repu- blicata). Daca utilizatorul se afla in dizolvare si/sau lichidare, dispozitiile alineatului precedent se aplica si lichidatorului numit, potrivit Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale (republicata).


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 03 Iulie 2008
Votati articolul "Contract de leasing - model":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 2 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016