Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Legislatia judirica actualizata la zi 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Codul Silvic actualizat 2023 - Titlul II

Codul Silvic actualizat 2023 - Titlul II
Codul Silvic actualizat 2023 - Titlul II

 

TITLUL II

Administrarea fondului forestier national

 

Articolul 10
(1) Este obligatorie administrarea sau, dupa caz, asigurarea serviciilor silvice pentru intregul fond forestier national, indiferent de forma de proprietate, prin ocoale silvice. Pentru fondul forestier proprietate publica a statului detinut de Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea"*), administrarea se realizeaza de catre structurile din cadrul acestuia.

Nota
*) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 318/2015 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea", ca institut national de cercetare-dezvoltare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 351 din 21 mai 2015.

(2) Administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, se asigura prin ocoale silvice autorizate, denumite in continuare ocoale silvice, care sunt de doua tipuri:a) ocoale silvice de stat - din structura Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si din structura Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care administreaza fond forestier proprietate publica a statului si care sunt infiintate de acestea; Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare - Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea", poate asigura administrarea prin bazele experimentale, care se asimileaza ocoalelor silvice de stat, dar numai pentru fondul forestier proprietate publica a statului pentru care are calitatea de administrator, potrivit legii;
b) ocoale silvice de regim, care sunt infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au in proprietate fond forestier ori de asociatii constituite de catre acestea.
(3) Ocoalele silvice prevazute la alin. (2) sunt de interes public si pot administra sau asigura servicii silvice, dupa caz, si pentru alte proprietati forestiere, pe baza de contracte, care constituie titlu executoriu cu privire la sumele datorate de catre proprietar pentru administrarea sau asigurarea serviciilor silvice, dupa caz, cu exceptia ocolului silvic propriu al Regiei Autonome "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", care poate asigura administrarea sau serviciile silvice numai pentru fondul forestier pe care il are in administrare proprie.
(4) In formele asociative de proprietate la care statul detine in indiviziune terenuri cu vegetatie forestiera, statul este reprezentat in drepturile sale de catre Ministerul Finantelor Publice.

Articolul 11
(1) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, Institutul de Cercetari si Amenajari Silvice, care se reorganizeaza in Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura "Marin Dracea" si de Regia Autonoma "Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat", prin ocolul silvic propriu constituit in conditiile legii.
(2) Regulamentul de organizare si functionare a Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva se aproba prin hotarare a Guvernului**), la propunerea autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Nota
**) A se vedea Hotararea Guvernului nr. 229/2009 privind reorganizarea Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva si aprobarea regulamentului de organizare si functionare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 162 din 16 martie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare.

(3) Fondul forestier proprietate publica a statului nu poate fi concesionat, cu urmatoarele exceptii:
a) terenurile aferente activelor care se vand, in conditiile legii, de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, pe durata existentei constructiilor, dar nu mai mult de 49 de ani de la data incheierii contractului de concesiune;
b) abrogata.
(4) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva poate sa desfasoare, in fondul forestier proprietate publica a statului pe care il administreaza, activitati nespecifice administrarii acestuia, numai in conditiile legii.
(5) Regia Nationala a Padurilor - Romsilva are dreptul de a utiliza terenuri forestiere proprietate publica a statului pe care le administreaza si pentru infiintarea de crescatorii de vanat si complexuri de vanatoare, in conditiile legii.
(6) Terenurile achizitionate de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva din fonduri publice si din fondul de conservare si regenerare devin fond forestier proprietate publica a statului si se intabuleaza ca atare.
(7) Veniturile Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva se constituie din:
a) valorificarea produselor fondului forestier si din alte activitati economice specifice;
b) administrarea fondului forestier al altor proprietari decat statul sau prestarea de servicii pentru fondul forestier al altor proprietari, inchirierea de bunuri, in conditiile legii;
c) despagubiri, potrivit legii;
d) donatii, potrivit legii;
e) contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin mentinerea functiilor de protectie a padurilor, care se suporta de catre beneficiarii directi sau indirecti ai serviciilor ecosistemelor forestiere, care se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica, metodologia de cuantificare a functiilor de protectie a padurilor si procedura de decontare a acestora se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura;
f) compensatii acordate de la bugetul de stat;
f^1) alocatii de la bugetul de stat pentru sustinerea activitatii de administrare a fondului forestier proprietate publica a statului, pentru finantarea administrarii ariilor naturale protejate, in conformitate cu prevederile art. 30 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 49/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, si pentru finantarea Directiei de crestere, exploatare si ameliorare a cabalinelor, in conformitate cu prevederile art. III din Legea nr. 99/2019 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 139/2002 privind desfiintarea Societatii Nationale «Cai de Rasa» - S.A. si preluarea patrimoniului acesteia de catre Regia Nationala a Padurilor;
g) 20% din chiriile pentru ocuparile temporare de terenuri din fondul forestier proprietate publica a statului;
h) alte surse, potrivit legii.
(8) Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza si de institute publice de cercetare sau de institutii de invatamant de stat cu profil silvic.
(9) In litigiile referitoare la dreptul de administrare a fondului forestier proprietate publica, titularul acestui drept va sta in instanta in nume propriu.
(10) In litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra fondului forestier proprietate publica a statului, titularul dreptului de administrare are obligatia sa arate instantei cine este titularul dreptului de proprietate, potrivit prevederilor Codului de procedura civila. Titularul dreptului de administrare raspunde, in conditiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neindeplinirii acestor obligatii.

Articolul 12
(1) Fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale se administreaza prin ocoale silvice de regim, care functioneaza ca regii autonome de interes local, sau pe baza de contracte cu ocoale silvice de stat, asa cum este reglementat la art. 10 alin. (2) si (3).
(2) Ocoalele silvice de regim care nu functioneaza ca regii autonome de interes local pot asigura servicii silvice pentru fondul forestier proprietate publica a unitatilor administrativ-teritoriale.
(3) Prin derogare de la prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 111/2016, cu modificarile ulterioare, ocoalele silvice de regim functioneaza ca regii autonome de interes local.

Articolul 12^1
(1) Dreptul de proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale asupra fondului forestier se intabuleaza in sistemul integrat de cadastru si carte funciara la cererea administratorilor fondului forestier, proprietate publica a statului, respectiv a proprietarului, in cazul proprietatii publice a unitatilor administrativ-teritoriale, in baza actelor de proprietate si a documentatiei cadastrale intocmite conform prevederilor legale.
(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in lipsa actelor de proprietate se efectueaza inscrierea provizorie, in baza amenajamentului silvic valabil, neactualizat. In aceasta situatie, coordonatele punctelor de pe limita imobilelor respective vor fi determinate, in sistem Stereografic 1970, prin vectorizare, la nivel de unitate administrativ-teritoriala. Orice litigiu cu privire la eventualele suprapuneri se solutioneaza pe cale amiabila sau prin instanta de judecata conform reglementarilor prevazute de Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
(3) Justificarea inscrierii provizorii pentru situatiile prevazute la alin. (2) se face in baza amenajamentului silvic valabil actualizat al fondului forestier proprietate publica a statului sau a unitatilor administrativ-teritoriale, care confirma suprafata si identitatea dintre imobilul din documentatia cadastrala si cel evidentiat in amenajamentul silvic actualizat.

Articolul 13
(1) Pentru fondul forestier proprietate privata a persoanelor fizice si juridice, administrarea si/sau serviciile silvice se realizeaza prin ocoale silvice de regim, care functioneaza similar asociatiilor si fundatiilor sau ca societati reglementate de Legea societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori pe baza de contract cu alte ocoale silvice.
(2) Ocoalele silvice de regim prevazute la alin. (1) se pot constitui atat de proprietari, cat si de asociatii ale acestora si pot functiona in subordinea unor structuri silvice de rang superior.
(3) Structurile silvice de rang superior dobandesc personalitate juridica din momentul inscrierii acestora in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.

Articolul 14
(1) Ocoalele silvice de regim prevazute la art. 12 si 13 au personalitate juridica, intocmesc balanta, bilant contabil propriu, au buget anual de venituri si cheltuieli distinct, de care dispun.
(2) Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de proprietarul unic, de consiliul local sau de adunarea generala, dupa caz, la propunerea ocolului silvic.
(3) Ocolului silvic care nu indeplineste conditia prevazuta la alin. (2), pana la data de 31 martie a anului in curs, dupa notificarea prealabila facuta de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura, i se suspenda dreptul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat cu amprenta rotunda, pana la indeplinirea conditiei.
(4) Conducerea si reprezentarea legala a ocolului silvic de regim sunt asigurate de seful ocolului silvic, numit de proprietarul unic, consiliul local, consiliul de administratie ori de adunarea generala, dupa caz, cu avizul favorabil al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura. Conducerea ocolului silvic de stat este asigurata de catre seful de ocol, care este numit in functie prin concurs, de catre conducerea unitatii Regiei Nationale a Padurilor - Romsilva sau de conducerea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat, dupa caz, iar conducerea bazei experimentale este asigurata de catre seful bazei experimentale, care este numit in functie prin concurs, de catre conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare in Silvicultura «Marin Dracea»; revocarea sefului ocolului silvic de regim se face cu avizul favorabil al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(5) Sefii ocoalelor silvice prevazute la art. 10 alin. (2) si conducatorii structurilor silvice de rang superior sunt angajati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si trebuie sa aiba vechimea de minimum 5 ani, respectiv 8 ani, ca ingineri cu studii superioare silvice in domeniul silviculturii, conform reglementarilor in vigoare.
(6) Ocolului silvic al carui sef nu este numit in conditiile alin. (4) si (5) i se retrage, dupa o perioada de 45 de zile de la data neindeplinirii conditiilor, autorizatia de functionare emisa de autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

Articolul 15
(1) Ocoalele silvice prevazute la art. 10 alin. (2) se autorizeaza prin inscriere in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, tinut la nivelul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(2) Ocoalele silvice private sunt de utilitate publica si dobandesc personalitate juridica din momentul inscrierii acestora in Registrul national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice.
(3) Pentru dobandirea personalitatii juridice, ocoalele silvice prevazute la alin. (2) incheie in prealabil actul constitutiv si statutul in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
(4) Continutul Registrului national al administratorilor de paduri si al ocoalelor silvice, modelul documentelor de constituire, organizare si functionare, procedura de constituire si autorizare pentru toate ocoalele silvice si atributiile acestora se aproba prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(5) Veniturile ocoalelor silvice prevazute la alin. (2) se pot constitui din:
a) valorificarea produselor fondului forestier;
b) prestari de servicii si inchirieri de bunuri, in conditiile legii;
c) contravaloarea serviciilor ecosistemelor forestiere asigurate prin mentinerea functiilor de protectie a padurilor, care se suporta de catre beneficiarii directi sau indirecti ai serviciilor ecosistemelor forestiere, care se vireaza in fondul de ameliorare a fondului funciar cu destinatie silvica;
d) cotizatia anuala a proprietarilor care le-au constituit;
e) tarifele percepute pentru serviciile prestate;
f) donatii, potrivit legii;
g) compensatii acordate de la bugetul de stat sau local;
h) alte surse, in conditiile legii;
i) valorificarea creditelor de carbon.

Articolul 16
(1) Administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, se asigura cu respectarea principiului teritorialitatii.
(2) Ocolul silvic se constituie, functioneaza si asigura administrarea si/sau serviciile silvice pentru suprafete de fond forestier aflate in limitele teritoriale ale judetului in care acesta are sediul social si in judetele limitrofe acestuia, cu respectarea principiului teritorialitatii.
(3) Face exceptie de la prevederile alin. (2) proprietarul unic care are in proprietate fond forestier si in alte judete decat judetul in care ocolul silvic isi are sediul social, care poate constitui un ocol silvic de regim, cu respectarea prevederilor prezentei legi.
(4) Pentru suprafetele de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv, apartinand persoanelor fizice si juridice, la cererea detinatorului, ocolul silvic nominalizat are obligatia sa asigure serviciile silvice, pe baza de contract.
(5) Pentru fondul forestier in suprafata de maximum 30 ha inclusiv, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, iar proprietarul nu se poate identifica sau pentru care proprietarul a decedat si nu s-a realizat dezbaterea succesorala, structura teritoriala de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura notifica in scris unitatea administrativ-teritoriala in raza careia se gaseste suprafata de fond forestier cu privire la intentia de a se asigura servicii silvice pentru aceste suprafete.
(6) Notificarea prevazuta la alin. (5) se transmite si ocolului silvic nominalizat care va efectua un control de fond/va evalua, in conditiile legii, eventualele pagube aduse fondului forestier pentru suprafata pentru care nu exista servicii silvice si va asigura serviciile silvice pentru aceasta suprafata.
(7) Pentru suprafetele de fond forestier de maximum 30 ha, prevazute la alin. (5), asigurarea serviciilor silvice de catre ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare incheiat intre reprezentantul ocolului silvic nominalizat si reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, dupa evaluarea de catre ocolul silvic nominalizat, in conditiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier.
(8) Incheierea contractului de servicii silvice pentru situatiile prevazute la alin. (4) si preluarea suprafetelor in vederea asigurarii serviciilor silvice se realizeaza in maximum 30 de zile de la solicitare; in situatia conditiilor atmosferice nefavorabile care nu permit identificarea eventualelor prejudicii, termenul se poate prelungi cu 30 de zile de la data constatarii incetarii actiunii factorului vatamator.
(9) Costurile necesare asigurarii serviciilor silvice pentru situatiile prevazute la alin. (4) si (5) se suporta de la bugetul de stat, prin bugetul autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.
(10) Pentru suprafetele de fond forestier de peste 30 ha, pentru care nu exista administrare sau pentru care nu sunt asigurate serviciile silvice, asigurarea serviciilor silvice de catre ocolul silvic nominalizat se face prin act de constatare incheiat intre reprezentantul ocolului silvic nominalizat si reprezentantul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, dupa realizarea controlului de fond/evaluarea de catre ocolul silvic, in conditiile legii, a eventualelor pagube aduse fondului forestier.
(11) Metodologia de calcul al cheltuielilor destinate asigurarii serviciilor silvice pentru suprafetele de fond forestier de maximum 30 ha prevazute la alin. (5) este prevazuta in anexa nr. 2.
(12) Costurile medii/ha necesare asigurarii serviciilor silvice pentru suprafetele de fond forestier prevazute la alin. (10) sunt cele calculate potrivit metodologiei prevazute la alin. (11), iar contravaloarea serviciilor silvice se suporta de catre proprietar/succesorul in drepturi, in baza devizului intocmit si comunicat de ocolul silvic nominalizat; valoarea devizului se calculeaza ca produs intre suprafata si costurile medii/ha pe suprafetele aferente formelor de relief, iar valoarea acestuia este purtatoare de TVA.
(13) Valoarea devizului prevazut la alin. (12), acceptat in mod expres sau tacit prin necontestare de proprietar/succesorul in drepturi, in termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicarii, constituie titlu executoriu, fiind temei pentru facturarea si recuperarea contravalorii serviciilor silvice efectuate.
(14) In situatia in care sumele prevazute prin deviz nu sunt platite de catre proprietar/succesorul in drepturi in termenul prevazut la alin. (13), acestea se recupereaza prin executare silita, potrivit legii.
(15) Nerespectarea principiului teritorialitatii prevazut la alin. (2) si (3) se sanctioneaza cu revocarea avizului emis pentru seful ocolului silvic de catre autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.
(16) Metodologia de stabilire a ocolului silvic nominalizat si procedura de preluare in teren a suprafetelor de fond forestier de maximum 30 ha inclusiv se stabilesc prin ordin al autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura.

Articolul 17
(1) Respectarea regimului silvic este obligatorie pentru toti proprietarii sau detinatorii de fond forestier.
(2) Proprietarii fondului forestier au urmatoarele obligatii in aplicarea regimului silvic:
a) sa asigure elaborarea si sa respecte prevederile amenajamentelor silvice si sa asigure administrarea/serviciile silvice pentru fondul forestier aflat in proprietate, in conditiile legii;
b) sa asigure paza si integritatea fondului forestier;
c) sa realizeze lucrarile de regenerare a padurii;
d) sa realizeze lucrarile de ingrijire si conducere a arboretelor;
e) sa execute lucrarile necesare pentru prevenirea si combaterea bolilor si daunatorilor padurilor;
f) sa asigure respectarea masurilor de prevenire si stingere a incendiilor;
g) sa exploateze masa lemnoasa numai dupa punerea in valoare, autorizarea parchetelor si eliberarea documentelor specifice de catre personalul abilitat;
h) sa asigure intretinerea si repararea drumurilor forestiere pe care le au in administrare sau in proprietate;
i) sa aiba delimitat fondul forestier aflat in proprietate, in conformitate cu actele de proprietate sau cu documentele cadastrale, dupa caz, prin semne de hotar, si sa le mentina in stare corespunzatoare;
j) sa notifice structurile teritoriale de specialitate ale autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura, in termen de 60 de zile, cu privire la transmiterea proprietatii asupra terenurilor forestiere.
(3) In cazul administrarii fondului forestier prin ocoale silvice autorizate, obligatiile prevazute la alin. (2) apartin acestora, cu exceptia celei prevazute la alin. (2) lit. i).

Articolul 18
Proprietarii vegetatiei forestiere din afara fondului forestier national au urmatoarele obligatii:
a) sa respecte normele tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase si reglementarile privind circulatia materialelor lemnoase;
b) sa asigure ingrijirea si protectia vegetatiei forestiere, precum si combaterea daunatorilor acesteia.

 

REVINO LA CUPRINS DAND CLICK AICI: CODUL SILVIC 2023.


Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 18 Ianuarie 2023
Votati articolul "Codul Silvic actualizat 2023 - Titlul II":
Rating:

Nota: 4.63 din 5 din 32 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI