Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Drept civil si de procedura civila 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2023

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2023
Contractul de comodat este acel tip de contract de imprumut prin care o persoana poate transfera spre folosinta un bun altei persoane, in mod absolut gratuit, cu obligatia de a-l restitui dupa un anumit timp.

Prin contractul de comodat se pot da spre folosinta 3 tipuri de bunuri: bunuri imobile (locuinte), bunuri mobile (produse electrocasnice, piese de mobilier, tablouri, etc) sau autoturisme. 
 

Actele necesare pentru bunurile mobile sunt:

 

  • actul de identitate al comodantului și al comodatarului
  • actul de proprietate
  • actul de funcționare, în cazul persoanelor juridice


Pe toata durata contractului de comodat, persoana care primeste bunul, numita comodatar, are obligatia sa conserve bunul/bunurile si sa se ingrijeasca de el/ele ca un bun proprietar; de asemenea, sa foloseasca bunul/bunurile conform destinatiei lui/lor determinate de natura lui/lor.

La randul sau, persoana care transferă bunul sau, numita comodant, are obligatia sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul/bunurile pana la termenul convenit.


Contractul de comodat poate sa inceteze fie la implinirea termenului, fie daca una dintre parinti incalca obligatiile sale si a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte. Contractul se incheie la moartea comodatarului.

 

Contract de comodat bunuri mobile 2023
 


Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. S.C. ........................................................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in ....................................., str. .......................... nr. .............., bloc ............., scara ..............................,                                                          
         (localitatea)
etaj ......., apartament ……..., judetul/sectorul ..................., avand cod unic de inregistrare .........., atribut fiscal ................................, numar de ordine in registrul comertului ......../......../........, contul  nr.  ..........,  deschis  la  .........................,  telefon  ......................., fax  ...................., reprezentata prin ..........................., cu functia de ........................., in calitate de comodant si

sau
1.1. ........................................  cu domiciliul in .........................................., str. ...................................
          (numele si prenumele)                                             (localitatea)
nr. ........, bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ................., avand actul de identitate seria ............ nr. .............., eliberat de .................................... la data de ...................., codul numeric personal .................., in calitate de comodant si

1.2. S.C. .................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul in .............................., str........................... nr. ..............., bloc ..................., scara ………….………….,
          (localitatea)
etaj ......., apartament …..., judetul/sectorul ................, avand cod unic de inregistrare ............, atribut fiscal ...................... numar de ordine in registrul comertului ........../.........../........, contul nr. ......... deschis la .................., telefon ..............,  fax ............., reprezentata prin ...........,cu functia de ................, in calitate de comodatar

sau
1.2. ...........................................cu domiciliul in ......................................, str. ....................... nr. ........,
         (numele si prenumele)                                             (localitatea)
bloc ........, scara ........., etaj .........., apartament ........., judetul/sectorul ........................, avand actul de identitate seria ............. nr. ......................., eliberat de ................................... la data de .........................., codul numeric personal ......................., in calitate de comodatar
au convenit sa incheie prezentul contract de comodat, cu respectarea dispozitiilor art. 2146-2157 Cod civil si a urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL SI TERMENUL CONTRACTULUI

2.1. Obiectul contractului il constituie bunul/bunurile care se acorda sub forma de imprumut de catre comodant comodatarului, cuprinse in anexa/dupa cum urmeaza(2)  ............................................................................................................................................
2.2. Comodantul imprumuta comodatarului in mod gratuit bunul/bunurile prevazute la pct. 2.1.
2.3. Pretul bunului/bunurilor care face/fac obiectul prezentului contract este(3)  ................................................................................................................................................................III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile  au  convenit  sa  incheie  prezentul  contract  de  comodat  pe  termen  de  .................. zile/luni/ ani, incepand cu data incheierii lui.
3.2. Predarea bunurilor catre comodatar va avea loc la data de ..................., data la care incepe executarea contractului4).
3.3. Prin acordul partilor, prezentul contract poate sa inceteze si inainte de termen.

IV. OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Comodantul se obliga:
a) sa nu-l impiedice pe comodatar sa foloseasca bunul/bunurile pana la termenul convenit;
b) sa  restituie  comodatarului  eventualele  cheltuieli  efectuate  pentru  conservarea bunului/ bunurilor;
c) sa plateasca despagubiri civile comodatarului pentru viciile pe care le cunoaste, dar nu le-a adus la cunostinta comodatarului, conform art. 2152 Cod civil.
4.2. Obligatiile comodatarului sunt urmatoarele:
a) sa conserve bunul/bunurile si sa se ingrijeasca de el/ele ca un bun proprietar;
b) sa foloseasca bunul/bunurile conform destinatiei lui/lor determinate de natura lui/lor;
c) sa restituie comodantului/reprezentantului sau/mostenitorilor lui, bunul/bunurile primite sub forma de imprumut5)  la termen.

V. INCETAREA CONTRACTULUI

5.1. Prezentul contract inceteaza:
a) la implinirea termenului;
b) daca una dintre parti:
– cesioneaza drepturile si obligatiile sale fara acordul celeilalte parti;
– isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui;
c) alte cauze prevazute de lege.
5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre parti.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici  una  dintre  partile  contractante  nu  raspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/si  de  executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de..................................................., de la producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in
               (ore, zile)
vederea limitarii consecintelor lui
                                                                                                                                                        
6.3. Daca in termen de ................ de la producere evenimentul respectiv nu inceteaza, partile                                                 (ore, zile)
dreptul sa-si notifice incetarea deplin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese                                     

6.4. Cazul fortuit sau de forta majora exclude raspunderea comodatarului daca acesta nu a putut prevedea pericolul, nu a folosit bunul/bunurile conform destinatiei si daca nu l-a/le-a restituit comodantului la termen.

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala ea va fi transmisa prin scrisoare recoman- data cu confirmare de primire (AR) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. Daca notificarea se trimite de pe telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea si incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele.
8.2. In cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.

IX. CLAUZE FINALE

9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexele  sale  care  fac  parte  integranta  din  cuprinsul  sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
9.3.Prezentul contract s-a incheiat in ............. exemplare, din care ......................................................


COMODANT                                                                   COMODATAR


--------------------
Note

1. Denumit si ,,contract de imprumut de folosinta” dispozitiile legale privitoare la acest tip de contract regasindu-se la art. 2146-2157 Cod civil.
2. Bunurile trebuie sa fie nefungibile (bunuri determinate prin caractere individuale, care nu sunt susceptibile de a fi inlocuite cu alte bunuri in executarea unei obligatii) si neconsumptibile (bunuri care pot face ca obiectul unor acte de folosinta repetate, fara a-si pierde fiinta – chiar daca intre timp s-ar uza - sau fara a trebui sa treaca in alt patrimoniu). In mod exceptional, bunurile consumptibile (bunuri a caror folosinta presupune distrugerea sau instrainarea lor la prima intrebuintare, posesorul neputandu-si reinnoi actele de folosinta), potrivit naturii lor, pot fi considerate, prin vointa partilor, nefungibile. Bunurile care fac obiectul contractului de comodat pot fi mobile (bunuri care nu au o asezare fixa si pot fi miscate dintr-un loc in altul, prin forta propie sau cu concursul unei energii straine, fara sa-si piarda valoarea economica) sau imobile (bunuri care au o asezare fixa, stabila, si care nu pot fi mutate dintr-un loc in altul, fara sa-si piarda destinatia initiala sau identitatea), in masura in care imprumutul acestora nu este interzis prin norme speciale sau permis numai in anumite conditii. Mai pot face obiectul contractului de comodat si bunurile publice (bunuri de interes public – cele care, desi nu pot fi folosite de orice persoana, sunt destinate a fi utilizate in activitati care intereseaza pe toti membrii societatii, ca de ex.: scoli, teatre, muzee, biblioteci, universitati; bunuri de uz public – cele accesibile tuturor persoanelor ca de ex.: parcurile publice, pietele publice, strazile, soselele, plajele etc.) daca acest lucru se justifica printr-un interes public.
3. Rostul pretuirii bunului imprumutat este nu numai stabilirea obligatiei de restituire, ci si  fixarea echivalentului despagubirii prin acordul partilor (acest echivalent nu poate fi modificat de instanta decat daca partile au stipulat altfel).
4. Momentul incheierii contractului de comodat il constituie predarea efectiva a bunului, si nu momentul incheierii contractului in forma scrisa. Numai incheierea contractului in forma scrisa,  neurmata de predarea bunului, nu poate produce efecte juridice.
5. Nestipularea obligatiei de restituire a bunului imprumutat nu are nici o relevanta deoarece obligatia de restituire este consecinta fireasca a contractului de imprumut si prevazuta de art. 2155 Cod civil. Remiterea materiala a bunului este obligatorie si poate fi dovedita cu orice mijloc de proba.


Va recomandam si
- Contract de comodat auto - Actualizat

- Contract de comodat bunuri imobile - Actualizat

 

 

 

Modele de contracte civile si comerciale in conformitate cu noul Cod civil!
Corect intocmite si cu clauze formulate in avantajul dvs.!


Contracte civile si comerciale interne

 

 

 

 

 

 

 


Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 11 Iulie 2023
Votati articolul "Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2023":
Rating:

Nota: 3.96 din 5 din 28 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2024 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2024

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016