Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Drept comercial 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de arendare (model)

Contract de arendare1)


Incheiat astazi  ............................
la ..................................................


I. PARTILE CONTRACTANTE


1.1. S.C. ....................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L., cu sediul social in ..................................,(localitatea)  str. ........................................ nr. ......, bloc ......, scara ......., etaj ........., apartament  ................, judetul/sectorul 
......................,  avand  codul  unic  de  inregistrare nr. .................................., atribut fiscal .................................. si numar de ordine in registrul  comertului  ........../..../....,  contul  nr.  ..................................  deschis  la ...................., telefon ....................., fax .................................., reprezentata prin .................................., cu functia de ........., in calitate de arendator si
sau

1.1. ...................................................... (numele si prenumele) cu domiciliul in ................................,(localitatea) str. ........................... nr. ......, bloc .........., scara ........, etaj ......., apartament ........, judetul/sectorul ......................... nascut(a) la data de ...............................  in ............................. judetul/sectorul .....................,
(ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ............................... si al(a) ................................., avand actul de identitate seria ...........  numarul  ......,  eliberat  de  ...........................,  la  data  de  ..................., codul numeric personal .................................., in calitate de arendator si

1.2. S.C.  ...............................................  S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L.  cu  sediul  social  in ..........................,(localitatea) str. ...................... nr. ....., bloc .........., scara ...., etaj ........, apartament ......,  judetul/sectorul ...................., avand codul unic de inregistrare nr. ................., atribut fiscal .......................... si numar de ordine in registrul comertului ............/ ............./ ..........., contul nr. ....................... deschis la .........................., telefon .........................., fax ......................., reprezentata prin ..............................., cu functia de ............................., in calitate de arendas
sau

1.2. ................................................(numele si prenumele) cu domiciliul in .............................., (localitatea) str. ..................................,   nr. ........, bloc ......, scara ........, etaj ......., apartament .........,  judetul/sectorul ........................., nascut(a) la data de ...............................,  in ....................,  judetul/sectorul ...........................,
(ziua, luna, anul) (localitatea) fiul (fiica) lui ................................ si al(a) ............................., avand actul de identitate seria ........... numarul ..............., eliberat de ............................., la data de ...................., codul numeric personal ......, in calitate de arendas au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea urmatoarelor clauze:

fiul (fiica) lui ................................ si al(a) ............................., avand actul de identitate seria ........... numarul ..............., eliberat de ............................., la data de ...................., codul numeric personal ......, in calitate de arendas au convenit sa incheie prezentul contract de arendare cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2)

2.1. Arendatarul incredinteaza arendasului urmatoarele bunuri: ..............................................................................................................................
.................................................................................................................... .

2.2. Bunurile agricole arendate sunt cuprinse in inventarul anexa nr. ............... /sunt prezentate in planul de situatie anexa nr. ................ .

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Partile au convenit sa incheie prezentul contract de arendare pe termen de .................... ani3).

3.2. Predarea bunurilor va avea loc la data de ....................., data la care incepe executarea contractului, a carui durata se incheie la data de ................... .

3.3. Prezentul contract poate fi reinnoit potrivit intelegerii partilor si cu respectarea prevederilor legii.

3.4. Fiecare parte contractanta este obligata sa incunostinteze in scris cealalta parte, cu cel putin 1 an inainte de expirarea duratei contractului, despre intentia sa de a reinnoi sau de a nu reinnoi contractul de arendare.

3.5. Prin acordul partilor, contractul de arendare poate sa inceteze si inainte de a ajunge la termen.

IV. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

4.1. Drepturile si obligatiile arendatorului sunt urmatoarele:
a) sa predea bunurile arendate la termenul si in conditiile prevazute in prezentul con- tract;
b) sa primeasca arenda in bani si/sau in natura, stabilita prin contract;
c) sa controleze, oricand, modul in care arendasul administreaza bunurile arendate;
d) alte drepturi si obligatii prevazute de lege si de prezentul contract.
Arendatorul garanteaza pe arendas impotriva oricarei evictiuni – totale sau partiale – in con- formitatea cu prevederile legii.

4.2. Arendasul are urmatoarele drepturi si obligatii:
a) sa  foloseasca  bunurile  arendate  ca  un  bun  proprietar,  in  conditiile  stabilite  de prezentul contract;
b) sa mentina potentialul productiv al bunurilor arendate;
c) la incetarea contractului sa restituie arendatorului bunurile arendate4);
d) sa plateasca arenda in bani si/sau in natura, in modalitatile si la termenul stabilite
de prezentul contract;
e) sa nu cesioneze contractul de arendare decat in conditiile legii;
f) sa asigure bunurile agricole, in vederea recuperarii daunelor produse de calamitati naturale;
g) sa execute toate celelalte obligatii contractuale.

Arendasul poate schimba categoria de folosinta a terenului arendat numai cu acordul dat, in prealabil in scris, de arendator si cu respectarea prevederilor legii.
Arendasul nu poate, in nici un caz, sa subarendeze – partial sau total – bunurile care fac obiectul prezentului contract.
Arendasul,   cu   acordul   scris   al   arendatorului,   poate   sa   cesioneze   contractul   de   arendare sotului/sotiei,  coparticipant/coparticipanta  la  exploatarea  bunurilor  agricole  arendate  sau  descendentilor sai care au implinit varsta majoratului. Arendasul  are  drept  de  preemptiune5)   (exercitat  in  conditiile  legii)  inaintea  statului,  in  cazul instrainarii prin vanzare a terenului agricol din extravilan, arendat.

V. PRETUL CONTRACTULUI

5.1. Partile au convenit ca arendasul sa plateasca o arenda6), dupa cum urmeaza:
........................................................................................................................ .

5.2. In cazul in care, inainte de a fi culeasa, recolta a pierit integral sau cel putin o jumatate din ea, ca urmare a unui caz fortuit7)  sau de forta majora, arendasul poate obtine o reducere de pret, daca va face dovada indeplinirii urmatoarelor conditii:
a) cauza pieirii totale sau partiale a recoltei sa se datoreze cazului fortuit sau de forta
majora;
b) pieirea recoltei sa fie anterioara culegerii ei;
c) cel putin o jumatate din recolta sa fi pierit in mod fortuit8)  sau din forta majora;
d) pieirea suferita de arendas sa nu fi fost compensata din anii precedenti sau din anii urmatori.

5.3. Impozitele si taxele datorate, potrivit legii, pentru bunurile agricole arendate sunt in sarcina arendatorului.

5.4. Impozitele  datorate  de  arendas   pe  veniturile  realizate  din  exploatarea  bunurilor  agricole arendate se platesc conform dispozitiilor legale.

5.5 Taxele de redactare si inregistrare a contractului de arenda sunt in sarcina arendasului.

VI. FORTA MAJORA

6.1. Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

6.2. Partea  care  invoca  forta  majora  este  obligata  sa  notifice  celeilalte  parti,  in  termen  de ......................., producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vedere a limitarii (zile, ore) lui.

6.3. Daca in termen de ...............,  de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au (zile, ore) dreptul sa notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
 
6.4. Partile au convenit ca daunele produse de calamitati naturale, precum si pierderile totale sau
partiale ale bunurilor arendate ca urmare a unor cazuri fortuite8)  sau de forta majora sa fie suportate astfel:
......................................................................................................................
..................................................................................................................... .

VII. NOTIFICARILE INTRE PARTI 9)

7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.

7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.

7.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa
cea in care a fost expediata,

7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la pct. 7.1-7.3.

VIII. LITIGII

8.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de ele/reprezentantii lor, dupa caz.

8.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile au convenit ca
ele sunt de competenta instantelor judecatoresti sau pot fi rezolvate prin arbitraj.

IX. REINNOIREA CONTRACTULUI10)

9.1. Fiecare parte contractanta este obligata sa aduca la cunostinta, in scris, celeilalte parti, cu cel putin 1 an inainte de expirarea prezentului contract, despre intentia sa de a-l reinnoi sau de a nu-l reinnoi.

9.2. In  cazul  in  care  partile  se  inteleg  sa-l  reinnoiasca,  o  pot  face  printr-un  act  aditional  sau printr-un nou contract, cu respectarea prevederilor legii.

X. CLAUZE FINALE

10.1. Contractul de arendare constituie titlu executoriu pentru plata arendei, la termenele si in modalitatile stabilite prin prezentul contract.

10.2. Prezentul  contract,  impreuna  cu  anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul  sau, reprezinta voia partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

10.3. Prezentul contract s-a incheiat in 3 (trei) exemplare, cate unul pentru fiecare parte si unul pentru Consiliul local al ................................................... .

     ARENDATOR                                                                       ARENDAS
 

 

 

INREGISTRAT sub nr. ............................. din ........................... la Consiliul local al
................................................................. Secretar, LS ........................................

(Semnatura)

 

 


Note
1. Contractul este civil atunci cand una sau ambele parti sunt persoane fizice, ori una dintre parti este persoana juridica iar cealalta persoana fizica si este comercial in cazul in care ambele parti sunt persoane juridice.
2. Obiectul contractului trebuie sa fie complet si precis determinat si sa cuprinda:
– descrierea amanuntita a tuturor bunurilor agricole arendate;
– inventarul acestora si
– planul de situatie al terenurilor.
Toate acestea vor putea constitui anexe la contractul de arendare.
3. Daca in contract nu s-a prevazut nici un termen, arenda se considera valabila pentru tot timpul necesar, astfel incat arendasul sa poata culege fructele.
4. In situatia in care arendasul este inlocuit cu un alt arendas, vechiul arendas este obligat sa lase noului arendas bunurile agricole si toate accesoriile lor, in cele mai bune conditii pentru executarea contractului de arenda.
5. Numai arendasul persoana fizica si numai pentru terenurile agricole din extravilan.
6. Plata arendei se face potrivit intelegerii partilor contractante si se executa la termenele si locul stabilite in contract. Elementele de stabilire a arendei pentru fiecare categorie de folosinta a terenului pot fi:
– suprafata;
– potentialul de productie;
– structura parcelara;
– relieful si gradul de accesibilitate a mecanizarii;
– posibilitatile de acces;
– distanta fata de locurile de depozitare, industrializare sau comercializare;
– starea cladirilor;
– amenajarile de imbunatatiri funciare;
– alte dotari.
In  cazul  terenurilor  plantate  cu  vita-de-vie,  pomi,  arbusti  fructiferi,  hamei  si  duzi,  arenda  se  poate  stabili tinandu-se seama si de tipul de plantatie, varsta, soi, starea tehnica si biologica.
In  cazul  efectivelor  de  animale,  arenda  se  poate  stabili  in  functie  de  specie,  rasa,  varsta,  starea  biologica, potentialul de productie si starea sanitar-veterinara a acestora.
7. Arendasul este considerat agricultor.
8. Sinonim cu forta majora in raspunderea contractuala.
9. Clauze necesare in special in cazul in care partile – persoane juridice, dar utila si in alte cazuri.
10. In cazul in care la expirarea termenului, arendasul continua sa foloseasca bunurile agricole, partile se vor afla in fata unei rearendari (relocatiuni).Alte modele de contracte actualizate 2014:

Contract de comodat
Contract de comodat auto
Contract prestari servicii
Contract de arenda

de Redactia E-juridic.ro
Data aparitiei: 04 Iulie 2006
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Contract de arendare (model)":
Rating:

Nota: 2.94 din 5 din 8 voturi


©2021 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2021

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016