Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Drept comercial 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de imprumut - model. Obligatiile partilor si solutionarea litigiilor

Contract de imprumut - model. Obligatiile partilor si solutionarea litigiilor
Contractul de imprumut este acel act incheiat pe cale legala prin care un creditor transmite unui beneficiar proprietatea unor sume de bani (ori bunuri) cu obligatia ca beneficiarul sa restituie la data scadenta sumele indatorate (ori bunurile imprumutate), in conditiile impuse in contract. 

Contractul de imprumut trebuie sa fie redactat in limba romana si sa contina toate acele clauze, informatii si note de subsol care reflecta intelegerea dintre creditor si beneficiar.

Este absolut interzisa introducerea de text scris cu font mic, ce nu se poate citi, in contractul de imprumut. 

Contractul de imprumut poate fi folosit in instanta pentru ca autoritatile abilitate sa decida daca una dintre parti a gresit, incalcand unele prevederi.

Contract de imprumut firma


Contractul de imprumut poate fi incheiat si intre un creditor si o firma, unde obiectul contractului consta in acordarea unui imprumut banesc, eventual cu dobanda.


In acest caz, restituirea creditului se va face prin transfer bancar în contul creditorului deschis la o banca de pe teritoriul Romaniei, facandu-se precizarea pe ordinul de plata ca suma reprezinta restituirea datoriei sau cash, prin dispozitie de plata de casierie. 

...Vezi peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 
 

MODEL Contract de Imprumut


(model de baza: imprumut de consumatie)

Incheiat astazi .........................
la .............................................

 
I. PARTILE CONTRACTANTE
 
1.1. ................................................, domiciliat in .................................., str. ........................................
(numele si prenumele)                                        (localitatea)
nr.  .....,  bloc  ......,  scara  …….....,  etaj  ......,  apartament  ......,  judetul/sectorul  ......................., nascut(a) la data de ................................., in ......................................, judetul/sectorul ......................,
(ziua, luna, anul) (localitatea)
fiul(fiica) lui ................. si  al .............., avand actul de identitate seria .......... numarul ..........., eliberat de ....................................... la data de ..............................................., codul numeric personal ..............................., in calitate de imprumutator si
 
1.2. ..........................................., domiciliat in ........................................, str. .......................................
(numele si prenumele)                                  (localitatea)
nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ................................., nascut(a) la data de ..............................., in .................................., judetul/sectorul ............................,
(ziua, luna, anul) (localitatea)
fiul(fiica) lui ............... si al ................, avand actul de identitate seria .......... numarul .........., eliberat de ...................................., la data de ..............................................................., codul numeric personal .............................., in calitate de imprumutat
sau
 
1.2. S.C. .............................................................. S.N..C/S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in ...................................................., str. ............................ nr. ......., bloc ......., scara .........., etaj .......,
(localitatea)
apartament ......., judetul/sectorul ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ......., atribut fiscal ................. si numar de ordine in registrul comertului ......../........./..........., contul……………...
nr. ..............................., deschis la ............................, telefon ........................, fax ..................., reprezentata prin .........................., cu functia de ................., in calitate de imprumutat
sau
 
1.2. Asociatia/Fundatia/Uniunea/Federatia ..........................., cu sediul in ..........................................,
(localitatea)
str. ...................................................... nr. ......, bloc ......, scara .....,. etaj ......, apartament ......, judetul/sectorul ............................., inscrisa la ......................, in Registrul ......................., sub nr. ..................., pe baza certificatului de inscriere nr. ..................... din ......................., avand contul nr. ....................., deschis la ..........................., telefon ......................, fax ....................., cu functia de ........................, in calitate de imprumutat
au convenit sa incheie prezentul contract de imprumut cu respectarea art. 2158- 2166 Cod civil, a art.2167-2170 Cod civil si a urmatoarelor clauze:.
 
II. OBIECTUL CONTRACTULUI
 
2.1. Imprumutatorul acorda imprumutatului un imprumut in1)  ........................................................... .
2.2. Odata cu transmiterea bunurilor, imprumutatorul transmite imprumutatului si dreptul de proprietate asupra lor.
2.3. Imprumutul se acorda cu o dobanda de ......% pe an./ sau fara dobanda.
 
III. OBLIGATIILE PARTILOR
 
3.1. Imprumutatorul se obliga:
a) sa predea imprumutatului, la termenul stabilit, bunurile care fac obiectul prezentului contract, dupa ce acesta ii va preda la randul sau, bunurile prevazute in eventualul contract de gaj;
b) sa aduca la cunostinta imprumutatului existenta viciilor cunoscute, ale bunurilor;
c) sa nu ceara imprumutatului restituirea bunurilor inainte de termenul prevazut de prezentul contract2).
3.2. Obligatiile imprumutatului sunt urmatoarele:
a) sa restituie la scadenta bunurile primite cu imprumut3)  plus dobanda de ....% pe an,
la domiciliul imprumutatorului;
b) sa garanteze restituirea la termen a datoriei printr-un contract de gaj4)  accesoriu, prezentului contract.
 
IV. DURATA CONTRACTULUI
 
4.1. Imprumutul  se  acorda  pe  un  termen  de  .............  ani/luni/zile,  incepand  cu  data  semnarii prezentului contract.
4.2. La expirarea termenului prevazut la pct. 4.1, partile pot conveni prelungirea lui prin act aditional.
 
V. FORTA MAJORA
 
5.1. Nici  una  dintre  partile  contractante  nu  raspunde  de  neexecutarea  la  termen  sau/si  de  executarea in mod necorespunzator – total sau partial – a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau/si executarea obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
5.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de .................(zile, ore) de producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
5.3. Daca, in termen de ..................... de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
 
VI. NOTIFICARILE INTRE PARTI
 
6.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
6.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa prin scrisoare recomandata,  cu  confirmare  de  primire  (A.R.)  si  se  considera  primita  de  destinatar  la  data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
6.3. Daca notificarea se trimite prin telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
6.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de nici una dintre parti, daca nu sunt confirmate prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.
 
VII. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
 
7.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
7.2. in cazul in care rezolvarea eventualelor litigii nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti.5)
 
VIII. CLAUZE GENERALE REFERITOARE LA PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
 
8.1. Partile colecteaza si prelucreaza datele cu caracter personal inscrise in prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare, in modalitati care asigura confidentialitatea si securitatea adecvata a acestor date, in vederea asigurarii protectiei impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale. 
8.2. In procesul de prelucrarea a datelor cu caracter personal, partile aplica prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (regulamentul general privind protectia datelor) si ale legislatiei nationale.
8.3. Datele cu caracter personal comunicate in cadrul prezentului contract, vor fi prelucrate in scopul executarii prezentului contract. 
8.4. Datele cu caracter personal colectate si prelucrate in vederea executarii prezentului contract sunt urmatoarele: (de ex.: nume si prenume, adresa, serie si numar carte de identitate, cod numeric personal, numar de telefon/fax, adresa de posta electronica, cod bancar).
8.5. Datele personale, comunicate in cadrul prezentului contract, pot fi comunicate institutiilor publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
8.6. In situatia in care este necesara prelucrarea datelor personale in alte scopuri decat cele prevazute la pct. 9.3, partea care realizeaza prelucrarea va informa cealalta parte si ii va solicita acordul scris cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8.7. Partile isi garanteaza reciproc dreptul la informare si acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, actualizare, portabilitate, stergere, la restrictionare si opozitie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
8.8. Datele personale inscrise in prezentul contract sunt pastrate pe intreaga perioada de executare a contractului si ulterior incetarii acestuia, in conformitate cu prevederile legale referitoare la arhivarea documentelor.
8.9. In contextul Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
 
IX. CLAUZE FINALE
 
9.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
9.2. Prezentul  contract  reprezinta  vointa  partilor  si  inlatura  orice  alta  intelegere  verbala  dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
9.3. Prezentul contract s-a incheiat intr-un numar de ............ exemplare, din care ............................. .
 
 
IMPRUMUTATOR              IMPRUMUTAT
 
Note:
 
1. Bunuri fungibile si consumptibile, a caror natura, cantitate, calitate si valoare se inscriu in cuprinsul contractului sau in anexa. in mod obisnuit, obiectul contractului il constituie sume de bani.
2. Imprumutatorul nu poate cere restituirea bunului inainte de satisfacerea trebuintei imprumutatului.
3. In cazul in care nu se stipuleaza obligatia de restituire a bunului imprumutat, acest lucru nu are nici o relevanta deoarece, conform art. 2158 din Codul civil, obligatia de restituire se subintelege chiar daca nu a fost prevazuta in mod expres in contract.
4. Incheierea unui contract de gaj este facultativa.
5. Un contract de imprumut incheiat prin manopere dolosive, este lovit de nulitate relativa, iar paratul trebuie sa restituie sumele primite chiar daca nu erau scadente.
6. In lipsa unei stipulatii contrare, imprumutul se prezuma a fi cu titlu gratuit.
7. Pana la proba contrara, imprumutul care are ca obiect o suma de bani se prezuma a fi cu titlu oneros.


...Vezi peste 200 de modele de contracte civile si comerciale perfect legale care va protejeaza interesele financiare ...click pentru detalii si comenzi<< 
 


Redactia E-juridic
de Redactia E-juridic

Redactia E-Juridic are un colectiv de 4 autori specializati din domeniul juridic cu toate ramificatiile sale. Zilnic aducem in atentia dvs. tot ce este nou legat de proiecte de legi, acte adoptate si noutati legislative. Va explicam in mod detaliat modificarile aparute si oferim solutii practice pentru orice dilema generata de noutatile cotidiene.

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 05 Aprilie 2023
Votati articolul "Contract de imprumut - model. Obligatiile partilor si solutionarea litigiilor":
Rating:

Nota: 4.5 din 5 din 5 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2023

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016