Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager

Persoane care pot tine contabilitatea unei societati


=================================================

ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 285/22.04.2011
=================================================

*** ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente

Firme interesate
Persoane juridice cu si fara scop patrimonial care au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea financiara

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, absolventii de studii economice

Index
Persoanele fizice care desfasoara activitati producatoare de venituri au obligatia sa conduca contabilitate simplificata, bazata pe regulile contabilitatii in partida simpla, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens. Aceste persoane intocmesc Registrul-jurnal de incasari si plati si Registrul-inventar.

Persoanele prevazute la alin. (1)-(4) organizeaza si conduc, dupa caz, si contabilitatea de gestiune, potrivit reglementarilor elaborate in acest sens.

Contabilitatea este o activitate specializata in masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor prevazute la art. 1. In acest scop, contabilitatea trebuie sa asigure inregistrarea cronologica si sistematica, prelucrarea, publicarea si pastrarea informatiilor cu privire la pozitia financiara, performanta financiara si alte informatii referitoare la activitatea desfasurata, atat pentru cerintele interne ale acestora, cat si in relatiile cu investitorii prezenti si potentiali, creditorii financiari si comerciali, clientii, institutiile publice si alti utilizatori.

Normele si reglementarile contabile specifice anumitor domenii de activitate se elaboreaza si se emit de institutiile cu atributii in acest sens, cu avizul Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:

a) de catre Banca Nationala a Romaniei, pentru institutiile de credit, institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general, institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata si pentru Fondul de garantare a depozitelor in sistemul bancar;

b) de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;

c) de catre Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie;

d) de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, pentru entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de aceasta institutie."

Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa conduca contabilitatea in partida dubla si sa intocmeasca situatii financiare anuale, potrivit reglementarilor contabile aplicabile. Subunitatile deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European au obligatia sa organizeze si sa conduca contabilitatea proprie, potrivit prezentei legi, fara a intocmi situatii financiare anuale pentru propria activitate.

Persoanele care in exercitiul financiar precedent au inregistrat cifra de afaceri neta sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro si totalul activelor sub echivalentul in lei al sumei de 35.000 euro pot opta pentru un sistem simplificat de contabilitate, aprobat prin ordin al ministrului finantelor publice.

Prin sistem simplificat de contabilitate se intelege un set de reguli de baza privind evaluarea, inregistrarea elementelor patrimoniale utilizand un plan de conturi simplificat si prezentarea acestora in situatiile financiare anuale ce cuprind bilant si cont de profit si pierdere simplificate, avand in vedere si prevederile comunitare in domeniu.

Incadrarea in criteriile prevazute la alin. (1^1) se efectueaza pe baza indicatorilor determinati din situatiile financiare anuale, respectiv a balantei de verificare, incheiate la finele exercitiului financiar precedent, utilizandu-se cursul de schimb valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil la data incheierii aceluiasi exercitiu financiar.
Nivelul indicatorilor prevazuti la alin. (1^1) se poate modifica prin hotarare a Guvernului.
Persoanele prevazute la art. 1 au obligatia sa efectueze inventarierea generala a elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii detinute la inceputul activitatii, cel putin o data in cursul exercitiului financiar, precum si in cazul fuziunii, divizarii sau lichidarii si in alte situatii prevazute de lege.


Reevaluarea imobilizarilor corporale se face la valoarea justa, in conformitate cu prevederile reglementarilor contabile aplicabile.

Evaluarea elementelor monetare in valuta si a celor exprimate in lei, a caror decontare se face in functie de cursul unei valute, se efectueaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

Documentele oficiale de prezentare a activitatii economico-financiare a persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sunt situatiile financiare anuale, intocmite potrivit reglementarilor contabile aplicabile si care trebuie sa ofere o imagine fidela a pozitiei financiare, performantei financiare si a altor informatii, in conditiile legii, referitoare la activitatea desfasurata.

Raspunderea pentru organizarea si conducerea contabilitatii la persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) revine administratorului, ordonatorului de credite sau altei persoane care are obligatia gestionarii entitatii respective.

Institutiile publice la care contabilitatea nu este organizata in compartimente distincte sau care nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, pot incheia contracte de prestari de servicii, pentru conducerea contabilitatii si intocmirea situatiilor financiare trimestriale si anuale, cu persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Incheierea contractelor se face cu respectarea reglementarilor privind achizitiile publice de bunuri si servicii. Plata serviciilor respective se face din fonduri publice cu aceasta destinatie.

In cazul persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1^1), contabilitatea poate fi organizata si condusa potrivit prevederilor alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane fizice.

In cazul persoanelor prevazute la art. 1 alin. (5), raspunderea pentru organizarea contabilitatii revine acestora. Conducerea contabilitatii se poate efectua de catre aceste persoane, situatie in care raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestora. In cazul in care contabilitatea este condusa potrivit prevederilor art. 10 alin. (2) si (3) sau pe baza de contracte/conventii civile incheiate potrivit Codului civil cu persoane fizice care au studii economice superioare, raspunderea pentru conducerea contabilitatii revine acestor persoane, potrivit legii si prevederilor contractuale.

Detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate, sunt interzise.

Inregistrarea, evaluarea si prezentarea elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii se efectueaza conform reglementarilor contabile aplicabile.
La institutiile publice rezultatul executiei bugetare se stabileste anual, potrivit reglementarilor contabile elaborate in acest sens.

Pentru verificarea inregistrarii corecte in contabilitate a operatiunilor efectuate se intocmeste balanta de verificare, cel putin la incheierea exercitiului financiar, la termenele de intocmire a situatiilor financiare, a raportarilor contabile, precum si la finele perioadei pentru care entitatea trebuie sa intocmeasca declaratia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.

Persoanele prevazute la art. 1 care utilizeaza sisteme informatice de prelucrare automata a datelor au obligatia sa asigure prelucrarea datelor inregistrate in contabilitate in conformitate cu reglementarile contabile aplicabile, controlul si pastrarea acestora pe suporturi tehnice timp de 10 ani.
Persoanele prevazute la alin. (1) au obligatia sa asigure autoritatilor fiscale accesul la datele pastrate pe suporturi tehnice.
In cazul reorganizarii persoanelor juridice, acestea vor lua masuri pentru pastrarea si arhivarea, potrivit legii, a documentelor justificative si a registrelor de contabilitate.
In caz de pierdere, sustragere sau distrugere a documentelor financiar-contabile se vor lua masuri de reconstituire a acestora, potrivit reglementarilor emise in acest sens, in termen de maximum 30 de zile de la constatare, iar in caz de forta majora, in termen de 90 de zile de la constatarea incetarii acesteia.
Exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic:
a) pentru sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurarereasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru persoana juridica de care apartin;
b) pentru filialele consolidate ale unei societati-mama cu sediul in strainatate, precum si pentru filialele filialelor, cu exceptia institutiilor de credit, institutiilor financiare nebancare, definite potrivit legii, inscrise in Registrul general, institutiilor de plata si institutiilor emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, societatilor de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare, entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, daca exercitiul financiar difera pentru societatea-mama.
Persoanele care opteaza pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit alin. (3), au urmatoarele obligatii:
a) sa intocmeasca si sa depuna raportari contabile anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile prevazute la art. 37;
b) sa instiinteze in scris unitatea teritoriala a Ministerului Finantelor Publice despre exercitiul financiar ales, cu cel putin 30 de zile calendaristice inainte de inceputul exercitiului financiar ales. In acest scop, persoana trebuie sa faca dovada ca este sucursala a unei persoane juridice cu sediul in strainatate, respectiv filiala a unei societati-mama cu sediul in strainatate, care are exercitiul financiar diferit de anul calendaristic.
Cu exceptia cazurilor in care persoana juridica straina sau societatea-mama straina isi schimba data de raportare ori au loc operatiuni de reorganizare, potrivit legii, data aleasa pentru intocmirea de situatii financiare anuale in conditiile prevazute la alin. (3) nu poate fi modificata de la un exercitiu financiar la altul.
Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau lichidarii acestora, in conditiile legii.
Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale, care se compun din bilant si contul rezultatului exercitiului.
Conditiile pentru intocmirea, auditarea si publicarea situatiilor financiare anuale de catre sucursalele din Romania ale institutiilor de credit si ale altor institutii financiare cu sediul in strainatate se stabilesc de institutiile cu atributii de reglementare prevazute la art. 4 alin. (3). Institutiile respective stabilesc si cerintele referitoare la informatiile privind activitatea proprie a sucursalelor, care trebuie publicate de sucursalele respective, in situatia in care acestea nu sunt obligate sa intocmeasca si sa publice situatii financiare anuale referitoare la activitatea proprie.
Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza de catre directorul economic, contabilul-sef sau alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
Situatiile financiare anuale si raportarile contabile pot fi intocmite si semnate de persoane fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
Situatiile financiare anuale si raportarile contabile ale persoanelor prevazute la art. 5 alin. (1^1) se intocmesc si se semneaza de catre persoanele care organizeaza si conduc contabilitatea acestora.
Situatiile financiare anuale si raportarile contabile se semneaza si de catre administratorul sau persoana care are obligatia gestionarii entitatii.
Situatiile financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice se semneaza de ordonatorul de credite si de conducatorul compartimentului financiar-contabil sau de alta persoana imputernicita sa indeplineasca aceasta functie.
In situatia in care institutiile publice nu au persoane incadrate cu contract individual de munca sau numite intr-o functie publica, potrivit legii, situatiile financiare trimestriale si anuale se semneaza de ordonatorul de credite si de persoanele fizice sau juridice, autorizate potrivit legii, membre ale Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania.
In intelesul prezentei legi, prin persoane juridice de interes public se intelege: institutiile de credit; institutiile financiare nebancare, definite potrivit reglementarilor legale, inscrise in Registrul general; institutiile de plata si institutiile emitente de moneda electronica, definite potrivit legii, care acorda credite legate de serviciile de plata si a caror activitate este limitata la prestarea de servicii de plata, respectiv emitere de moneda electronica si prestare de servicii de plata; societatile de asigurare, asigurare-reasigurare si de reasigurare; entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private; societatile de servicii de investitii financiare, societatile de administrare a investitiilor, organismele de plasament colectiv, depozitari centrali, casele de compensare si operatori de piata/sistem autorizati/avizati de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare; societatile comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata; societatile/companiile nationale; societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; regiile autonome; persoanele juridice care apartin unui grup de societati si intra in perimetrul de consolidare al unei societati-mama cu sediul in Romania, care are obligatia sa aplice Standardele Internationale de Raportare Financiara, conform prevederilor legale in vigoare; organizatiile fara scop patrimonial care primesc finantari din fonduri publice.
Sunt supuse, de asemenea, auditului statutar situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.
Prevederile alin. (1) se aplica si subunitatilor fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile.
Situatiile financiare anuale si, dupa caz, situatiile financiare anuale consolidate se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conformitate cu prevederile legale in vigoare.
Persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) depun un exemplar al situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, dupa cum urmeaza:
a) societatile comerciale, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise in Romania de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) celelalte persoane juridice, in termen de 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar.
Persoanele juridice care de la constituire nu au desfasurat activitate, precum si subunitatile fara personalitate juridica din Romania care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, care de la constituire nu au desfasurat activitate, depun o declaratie in acest sens, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.
Pe perioada lichidarii, persoanele juridice aflate in lichidare, potrivit legii, depun, in termen de 90 de zile de la incheierea fiecarui an calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
Situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau a lichidarii persoanelor respective se depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice in conditiile prevazute de reglementarile contabile emise in acest sens.
Consiliul de administratie, respectiv directoratul societatiimama, definita astfel de reglementarile contabile aplicabile, este obligat ca in termen de 15 zile de la data aprobarii acestora sa depuna la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice situatiile financiare anuale consolidate, potrivit prevederilor legale in vigoare.
Institutiile publice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la institutiile ierarhic superioare la termenele prevazute la alin. (7)-(10).
Autoritatile publice, ministerele si celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, institutiile publice finantate integral din venituri proprii, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite, precum si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, pentru situatiile financiare centralizate pe ansamblul judetului si al municipiului Bucuresti privind executia bugetelor prevazute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, depun la Ministerul Finantelor Publice un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de acesta, la urmatoarele termene:
a) in termen de 50 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 40 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori secundari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
Institutiile publice de subordonare centrala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori tertiari de credite depun la institutiile ierarhic superioare un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
a) in termen de 30 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 20 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
Institutiile de subordonare locala ai caror conducatori au calitatea de ordonatori principali de credite depun un exemplar al situatiilor financiare trimestriale si anuale la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti, potrivit normelor emise de Ministerul Finantelor Publice, la urmatoarele termene:
a) in termen de 40 de zile de la incheierea exercitiului financiar;
b) in termen de 30 de zile de la incheierea trimestrului de referinta.
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, Ministerul Finantelor Publice poate solicita persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)-(4) sa depuna, in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar, respectiv a anului calendaristic, la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare contabila anuala, al carei continut se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice.
Organizarea contabilitatii operatiunilor derulate prin bugetul Trezoreriei Statului si a cheltuielilor efectuate din bugetul Ministerului Finantelor Publice - Actiuni generale, la nivelul unitatilor Trezoreriei Statului, se asigura potrivit art. 18.
Constituie contraventie urmatoarele fapte:
1. detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economicofinanciare, fara sa fie inregistrate in contabilitate;
2. nerespectarea reglementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice, respectiv de institutiile cu atributii de reglementare in domeniul contabilitatii prevazute la art. 4 alin. (3), cu privire la:
a) aprobarea politicilor si procedurilor contabile prevazute de legislatie;
b) utilizarea si tinerea registrelor de contabilitate;
c) intocmirea si utilizarea documentelor justificative si contabile pentru toate operatiunile efectuate, inregistrarea in contabilitate a acestora in perioada la care se refera, pastrarea si arhivarea acestora, precum si reconstituirea documentelor pierdute, sustrase sau distruse;
d) efectuarea inventarierii;
e) intocmirea, semnarea si depunerea in termenul legal la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice a situatiilor financiare anuale si, dupa caz, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
f) intocmirea, semnarea si depunerea la Ministerul Finantelor Publice si la unitatile teritoriale ale acestuia, precum si la institutiile publice ierarhic superioare a situatiilor financiare trimestriale si anuale ale institutiilor publice, potrivit legii;
g) depunerea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele prevazute la art. 1 alin. (1)-(3) nu au desfasurat activitate, respectiv a instiintarii prevazute la art. 27 alin. (3^1) lit. b);
3. prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate, inclusiv cu privire la identificarea persoanei raportoare;
4. nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor prevazute la art. 30 si 31;
5. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale;
6. nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie, conducere si supraveghere ale societatii-mama de a intocmi si de a publica situatiile financiare anuale consolidate;
7. nerespectarea obligatiei privind auditarea, conform legii, a situatiilor financiare anuale si a situatiilor financiare anuale consolidate;
8. nedepunerea, potrivit prezentei legi, a situatiilor financiare anuale, a situatiilor financiare anuale consolidate, precum si a raportarilor contabile;
9. nerespectarea prevederilor art. 10 cu privire la organizarea si conducerea contabilitatii.

=================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 286/22.04.2011
=================================================

*** HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 404/2011 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casa"

Firme interesate
Beneficiarii programului "Prima casa"

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, persoane interesate de programul "Prima Casa"

Index
Beneficiarii care detin cote-parti dintr-o locuinta din categoria celor prevazute la art. 2 lit. a)-c) pot achizitiona diferenta de cote-parti, in vederea intregirii dreptului de proprietate.
Oricare dintre finantatorii eligibili, participanti in cadrul programului, poate sa transfere portofoliul de credite acordate catre orice alt finantator care indeplineste criteriile de eligibilitate in cadrul programului, in limita plafonului alocat si utilizat, cu conditia notificarii cesiunii catre beneficiari si fara a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele in curs de derulare.
In termen de maximum 10 zile de la data cesiunii portofoliului de credite garantate catre un alt finantator participant in cadrul programului, finantatorul cedent transmite Fondului National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii S.A. - I.F.N., denumit in continuare FNGCIMM, o instiintare in care vor fi mentionate garantiile individuale care fac obiectul cesiunii si data la care a intervenit cesiunea, insotita de copia certificata a contractului de cesiune.
Un finantator din afara programului poate fi declarat eligibil in vederea preluarii portofoliului de garantii acordate de un finantator eligibil in cadrul programului, cu conditia transmiterii catre FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice a unui angajament privind respectarea nivelului costurilor totale pe care le vor aplica finantarilor acordate in cadrul programului, fara a afecta drepturile si obligatiile beneficiarilor din contractele de credit in derulare, cu cel putin 7 zile calendaristice inainte de data intrarii in vigoare a contractului de cesiune.
Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului si care au preluat in conditiile prevazute la alin. (1) un portofoliu de credite acordate de catre un alt finantator eligibil din cadrul programului, care nu si-a exercitat dreptul de optiune, vor putea solicita reutilizarea plafonului de garantii astfel preluat, urmand a se incheia in acest sens un act aditional la protocolul incheiat cu FNGCIMM."
In termenul prevazut la art. II alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 33/2011 pentru modificarea si completarea art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009 privind unele masuri in vederea implementarii programului "Prima casa", precum si pentru adoptarea unor masuri in vederea continuarii programului "Prima casa", finantatorii pot depune la FNGCIMM si Ministerul Finantelor Publice optiunea privind reutilizarea plafonului.
Finantatorii care au optat pentru reutilizarea plafonului incheie un protocol cu FNGCIMM.
Dupa semnarea protocolului, in temeiul contractului de garantare, garantia finantatorului pentru finantarile garantate care intra sub incidenta impartirii in mod egal a riscurilor si pierderilor intre finantator si garant conform protocolului este garantata prin inscrierea in cartea funciara a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fara plata tarifelor de inscriere.
Pentru garantiile acordate in limita plafonului disponibilizat in conditiile impartirii riscului intre stat si finantatori, in baza contractului de garantare, garantia statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantata cu ipoteca legala de rangul I instituita, proportional cu procentul de garantare, asupra imobilelor achizitionate in cadrul programului, pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu interdictia de instrainare a locuintei pe o perioada de 5 ani si interdictia de grevare cu sarcini a acesteia pe toata durata garantiei. Conditia referitoare la rangul dreptului de ipoteca trebuie sa fie indeplinita pana la momentul formularii cererii de plata a garantiei de catre finantator. In cazul primirii de catre finantator a comunicarii respingerii cererii de plata a garantiei de la FNGCIMM, in temeiul contractului de garantare, finantatorul are dreptul sa inscrie in cartea funciara privilegiul prevazut de art. 1737 pct. 2 din Codul civil, concomitent cu radierea din cartea funciara a ipotecii legale instituite in favoarea statului roman.
Dupa semnarea protocolului, in temeiul contractului de garantare, garantia finantatorului pentru finantarile garantate care intra sub incidenta impartirii in mod egal a riscurilor si pierderilor intre finantator si garant conform protocolului este garantata prin inscrierea in cartea funciara a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fara plata tarifelor de inscriere.
Pentru garantiile acordate in limita plafonului disponibilizat in conditiile impartirii riscului intre stat si finantatori, in baza contractului de garantare, garantia statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantata cu ipoteca legala de rangul I instituita, proportional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuinta in cadrul programului, precum si asupra locuintei viitoare si a celei construite de beneficiarul individual, pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a acestora cu orice alte sarcini.
Dupa semnarea protocolului, in temeiul contractului de garantare, garantia finantatorului pentru finantarile garantate care intra sub incidenta impartirii in mod egal a riscurilor si pierderilor intre finantator si garant conform protocolului este garantata prin inscrierea in cartea funciara a privilegiului special al creditorului procurator de fonduri, fara plata tarifelor de inscriere.
Pentru garantiile acordate in limita plafonului disponibilizat in conditiile impartirii riscului intre stat si finantatori, in baza contractului de garantare, garantia statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, si a finantatorului este garantata cu ipoteca legala de rangul I instituita, proportional cu procentul de garantare, asupra terenului pe care urmeaza sa se construiasca locuintele in cadrul programului, precum si asupra locuintelor viitoare si a celor construite prin asociatii fara personalitate juridica, pana la finalizarea procedurii de executare silita asupra imobilului care face obiectul garantiei, potrivit legii, cu notarea interdictiei de instrainare a locuintei si a terenului, cu exceptia instrainarii cotei-parti de teren aferente fiecarei locuinte construite catre oricare dintre membrii asociatiei, pe o perioada de 5 ani, precum si a interdictiei de grevare a locuintei si a terenului cu orice alte sarcini.
Finantatorul isi exprima acordul fie in numele si contul statului, fie in nume si cont propriu si in numele si contul statului pentru preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei/locuintei viitoare in cadrul programului de catre:
a) orice alte persoane fizice care indeplinesc criteriile de eligibilitate, prin novatie, sub conditia mentinerii garantiilor instituite prin lege asupra imobilului si cu aprobarea FNGCIMM privind eligibilitatea beneficiarului care preia finantarea garantata si locuinta; sau
b) oricare dintre coproprietari, in vederea intregirii dreptului de proprietate ori maririi cotei-parti din dreptul de proprietate; sau
c) unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii.
In vederea realizarii operatiunii prevazute la alin. (1), finantatorul isi exprima acordul, in nume si cont propriu si/sau in numele si contul statului, pentru ridicarea temporara a interdictiei de instrainare.
Beneficiarul se obliga sa constituie, conform prevederilor titlului VI din Legea nr. 99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificarile ulterioare, in favoarea finantatorului si a statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, proportional cu procentul de garantare, o garantie reala mobiliara - gaj fara deposedare asupra soldurilor creditoare ale tuturor conturilor curente deschise la institutia de credit finantatoare, valabila pana la stingerea creantelor datorate de beneficiar in baza contractelor de credit si de garantare.
Prin semnarea protocolului, drepturile izvorate din politele de asigurare a imobilelor achizitionate/construite in cadrul programului se vor imparti in mod egal intre Ministerul Finantelor Publice si finantator atat pentru garantiile acordate anterior reutilizarii plafonului, care intra sub incidenta impartirii riscurilor si pierderilor intre stat si finantator, cat si pentru garantiile acordate din plafonul reutilizat.
Plata garantiei se va face in conditiile si termenii prevazuti in protocol, conventia de implementare, conventia de garantare si contractul de garantare, in termen de maximum 15 zile calendaristice de la data primirii de catre FNGCIMM a cererii de plata, fara insa a se depasi 90 de zile calendaristice restante de plata de catre beneficiar.
Dupa efectuarea platii prevazute la alin. (1), Ministerul Finantelor Publice informeaza FNGCIMM, care intocmeste un inscris prin care se individualizeaza creanta bugetara rezultata prin plata, exprimata in moneda nationala, si data scadentei acesteia, respectiv a 31-a zi de la data efectuarii platii valorii de executare a garantiei. Inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, contractul de garantare, precum si documentele care au stat la baza acordarii garantiei se inainteaza organelor competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala in a caror raza teritoriala isi are domiciliul fiscal debitorul persoana fizica, in vederea efectuarii procedurii de executare silita.
In termen de 15 zile calendaristice de la data platii garantiei catre finantator, FNGCIMM transmite inscrisul prevazut la alin. (2) si debitorului beneficiar al finantarii garantate.
In situatia in care asupra bunurilor imobile achizitionate prin program este instituita ipoteca de rangul I proportional cu procentul de garantare stabilit potrivit legii atat in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, cat si a finantatorului, sumele incasate ca urmare a valorificarii se distribuie in termen de maximum 20 de zile calendaristice de la incasarea sumei de catre organele competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, proportional cu procentul de garantare, dupa deducerea cheltuielilor de orice fel efectuate de catre acesta cu urmarirea si conservarea bunurilor al caror pret se distribuie, cu prezentarea catre finantator a actelor doveditoare aferente acestor cheltuieli.
In situatia achizitiei unei locuinte care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 2 lit. a)-c) din hotarare, beneficiarul va depune la finantator o cerere de finantare, insotita de antecontractul de vanzare-cumparare a locuintei. Finantatorul, in urma constatarii incadrarii solicitantului in criteriile de eligibilitate referitoare la respectarea conditiilor specifice prevazute in normele sale interne, emite o promisiune unilaterala de creditare in conditiile prevazute la art. 1 alin. (3^1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, sub rezerva obtinerii unei promisiuni de garantare.
La solicitarea finantatorului, in baza conventiei de garantare si a protocolului, FNGCIMM emite promisiunea de garantare in conditiile impartirii proportionale a riscurilor si pierderilor intre stat si finantator.
Inainte de expirarea termenului de valabilitate a promisiunii unilaterale de creditare, beneficiarul prezinta finantatorului documentele din care rezulta finalizarea locuintei. Daca la aceasta data finantatorul constata indeplinirea integrala de catre beneficiar a criteriilor programului, acesta aproba finantarea sub conditia obtinerii garantiei FNGCIMM.
Pentru obtinerea garantiei FNGCIMM se procedeaza conform cap. IV.
Finantatorii care solicita FNGCIMM emiterea unei promisiuni de garantare vor face dovada achitarii unui comision unic de analiza de 0,15%/an din valoarea promisiunii de garantare. Comisionul este suportat de beneficiar, iar nivelul este valabil pentru primul semestru al anului 2011, urmand ca pentru semestrele urmatoare prevederile art. 2 lit. b) din anexa nr. 2 la hotarare sa fie aplicabile in mod corespunzator.

*** ORDINUL CASEI NATIONALE DE PENSII PUBLICE SI AL CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE Nr. 1.285/437 privind retinerea contributiilor la Fondul national unic de asigurari sociale de sanatate in cazul pensionarilor sistemului public de pensii din Romania avand resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altui stat

Firme interesate
Act de interes general

Index
In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 1 face dovada ca este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Elvetia, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevazute de lege, sub rezerva dobandirii calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania si daca solicita in mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificarii prevazute la art. 1.
In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 1 declara ca nu este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta sau intr-un alt stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European sau in Elvetia, acesta datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.
In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au resedinta pe teritoriul unui stat cu care Romania aplica un acord bilateral de securitate sociala cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate si fac obiectul respectivului acord, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta la art. 1.
In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 face dovada ca este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta, acesta va fi exceptat de la plata contributiilor la Fond prevazute de lege, sub rezerva dobandirii calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania si daca solicita in mod expres acest lucru, prin completarea rubricii 3 din partea B a notificarii prevazute la art. 1.
In situatia in care solicitantul de drepturi de pensie prevazut la art. 4 declara ca nu este asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul de resedinta, acesta datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.
Prin exceptie de la dispozitiile art. 4-6, solicitantii de drepturi de pensie care au domiciliul pe teritoriul Turciei si care fac obiectul Acordului dintre Romania si Republica Turcia in domeniul securitatii sociale, semnat la Ankara la 6 iulie 1999, ratificat prin Legea nr. 551/2002, datoreaza contributii la Fond, in conformitate cu prevederile legale, odata cu dobandirea calitatii de pensionar al sistemului public de pensii din Romania.
In aplicarea art. 2 si 5, solicitantii de drepturi de pensie in cauza au obligatia de a prezenta documente care fac dovada calitatii de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate in statul respectiv.
In vederea analizarii situatiei pensionarilor sistemului public de pensii care au domiciliul declarat pe teritoriul unui stat cu care Romania nu aplica niciun instrument juridic cu caracter international in domeniul securitatii sociale cu prevederi pentru asigurarea de boala - maternitate, casele teritoriale de pensii competente transmit solicitantilor de drepturi de pensie, dupa inregistrarea cererii de pensionare, notificarea prevazuta in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Din momentul in care pensionarilor sistemului public de pensii din Romania nu li se mai retine contributia la Fond, calculata asupra veniturilor din pensia cuvenita din acest sistem, acestia nu mai au calitatea de persoane asigurate in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
Incepand cu aceeasi data, serviciile medicale, medicamentele si dispozitivele medicale acordate acestora pe teritoriul Romaniei nu se mai deconteaza din Fond.
Notificarea prevazuta la art. 1, respectiv la art. 9, semnata de solicitant in partea B, si documentele prevazute la art. 8, dupa caz, vor fi transmise de acesta casei de asigurari de sanatate din raza casei teritoriale de pensii competente, prin orice mijloace de comunicare (posta, e-mail, fax, reprezentant legal etc.). Documentele transmise de solicitanti vor fi analizate de casa de asigurari de sanatate in termen de 30 de zile de la data inregistrarii.
In prima zi lucratoare a fiecarei luni, casele de asigurari de sanatate vor transmite caselor teritoriale de pensii competente care au emis notificarile prevazute la art. 1, respectiv la art. 9, prin fisiere de tip dbf, lista persoanelor, ale caror documente au fost comunicate de solicitanti si prelucrate de casele de asigurari de sanatate, care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, respectiv lista persoanelor care trebuie reintroduse in evidentele informatice ale asiguratilor la Fond, continand urmatoarele informatii: numele, prenumele, data nasterii, codul numeric personal atribuit de Ministerul Administratiei si Internelor, respectiv de Casa Nationala de Pensii Publice (daca exista), tara de resedinta, respectiv de domiciliu, dupa caz.
Data de la care isi produce efectele notificarea transmisa de catre casa de asigurari de sanatate conform prevederilor art. 12 este prima zi lucratoare a lunii urmatoare celei in care a fost inregistrat fisierul de tip dbf de catre casa teritoriala de pensii competenta, dar nu mai devreme de data stabilirii drepturilor de pensie cuvenite din sistemul public de pensii din Romania.
Data mentionata la art. 13 va fi confirmata de catre casele teritoriale de pensii competente Casei Nationale de Pensii Publice, prin trimiterea unui fisier de tip dbf care va contine urmatoarele informatii:
1. Cod numeric personal;
2. Nume si prenume;
3. Stare;
4. Data starii;
5. Identificare dosar doveditor - nr. dosar/cod CTP;
6. Data stabilirii pensiei;
7. Tip pensie.
In cazul persoanelor care vor fi exceptate de la plata contributiilor la Fond, fisierul va contine la campul "Stare" mentiunea "nerezident" si la campul "Data starii" se va indica data de la care persoanei in cauza nu i se mai retin contributiile la Fond.
Datele prevazute la alin. (1) si (2) vor fi centralizate la nivelul Casei Nationale de Pensii Publice si comunicate Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, prin acelasi fisier, in vederea scoaterii, respectiv a reintroducerii in evidentele informatice ale asiguratilor in sistemul de asigurari sociale de sanatate din Romania.
Punerea/Reluarea in plata a drepturilor de pensie de catre casa teritoriala de pensii competenta nu este conditionata de transmiterea datelor prevazute la art. 12.
Casele teritoriale de pensii au obligatia calcularii, retinerii si virarii contributiilor la Fond in cazul tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii din Romania, in conformitate cu prevederile legale, cu exceptia celor pentru care casele de asigurari de sanatate au notificat exceptarea de la plata conform prevederilor art. 12.
Dispozitiile prezentului ordin se aplica si persoanelor care la data intrarii in vigoare a acestuia au calitatea de pensionari in plata ai sistemului public de pensii din Romania. In cazul acestora, casele teritoriale de pensii in evidenta carora se afla pensionarii cu resedinta sau domiciliul declarat pe teritoriul altor state le vor transmite beneficiarilor de drepturi de pensie notificarea prevazuta la art. 1, respectiv la art. 9, in vederea reglementarii statutului de asigurat al persoanelor in cauza pentru asigurarile sociale de sanatate.
Notificarile prevazute la alin. (1) se transmit atat ca urmare a consultarii bazelor de date ale caselor teritoriale de pensii, cat si la cererea persoanelor in cauza.
Pensionarii sistemului public de pensii sunt obligati sa comunice caselor de asigurari de sanatate orice schimbare in situatia proprie de natura sa conduca la modificarea statutului de asigurat pentru asigurarile sociale de sanatate cu efecte asupra obligatiei de plata a contributiilor la Fond, in termen de 15 zile de la data aparitiei acesteia.
Indrumarea metodologica cu privire la exceptarea de la plata contributiilor la Fond este asigurata de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate.
Dispozitiile prezentului ordin sunt opozabile caselor de pensii sectoriale, in conformitate cu prevederile art. 132 alin. (3) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

=================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 295/28.04.2011
=================================================

*** ORDIN Nr. 351/ 464/ 2011 al ministrului Sanatatii si al pentrupreseditnelui CASEI NATIONALE DE ASIGURARI DE SANATATE  modificarea si completarea Normelor privind organizarea evidentei pe platitori, declararea, constatarea si controlul contributiilor prevazute la art. 363^1 alin. (1) si (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, solutionarea contestatiilor si incasarea contributiilor pentru finantarea unor cheltuieli de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 928/591/2010

Firme interesate
Producatori si distribuitori din domeniul farmaceutic

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul de Productie, consilier juridic, inspector din domeniul asigurarilor de sanatate, specialisti financiari din Administratia publica centrala

Index
Contributia se vireaza in contul deschis pe numele Ministerului Sanatatii la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, cont care va fi afisat pe site-ul Ministerului Sanatatii, in conditiile legii, la termenele prevazute in notificarea prevazuta la art. 5 alin. (4).
In primele 5 zile ale lunii urmatoare incheierii unui trimestru, persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pe suport hartie si in format electronic, declaratiile prevazute in anexele nr. 2a si 2b.
Persoanele prevazute la art. 3 au obligatia sa depuna la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pe suport hartie si in format electronic, declaratiile prevazute in anexele nr. 2a^1 si 2b^1 in primele 5 zile ale lunii urmatoare celei in care au fost incasate in totalitate veniturile aferente unui trimestru.
Declaratiile prevazute la alin. (1) si (2) se dau pe propria raspundere, se semneaza si se asuma de catre reprezentantul legal al persoanelor prevazute la art. 3. Depunerea declaratiei si completarea tuturor campurilor sunt obligatorii. In cazul in care pentru declaratiile prevazute la alin. (1) nu exista date, se completeaza cu zero.
Contributia datorata in functie de datele raportate prin declaratiile 2a^1 si 2b^1 se notifica de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de 15 zile de la data depunerii declaratiilor si se comunica persoanelor mentionate la art. 3, potrivit formularului prevazut in anexa nr. 3.
Sumele notificate conform alin. (4) pot fi contestate in termen de 3 zile de la data luarii la cunostinta, la comisia de contestatii formata din 3 reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, constituita prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate. Persoanele desemnate in comisia de solutionare a contestatilor nu pot desfasura activitati privind colectarea, centralizarea, calcularea contributiei si notificarea acesteia.
Datele cu privire la sumele notificate conform art. 5 alin. (4), in format centralizat, se transmit Ministerului Sanatatii in perioada 25-30 a fiecarei luni urmatoare celei in care au fost incasate in totalitate veniturile aferente unui trimestru.
Nerespectarea termenelor de depunere a declaratiilor prevazute la art. 5 alin. (1) si (2) sau depunerea acestora cu date incomplete si/sau incorecte se notifica de Casa Nationala de Asigurari de Sanatate in termen de 15 zile de la data depunerii lor. Accesoriile datorate pentru neplata la termen se suporta de persoana care se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 3 si are obligatia sa depuna declaratia conform prevederilor art. 5 alin. (2).

*** ORDIN Nr. 1.169/2011 al ministrului MUNCII, FAMILIEI SI PROTECTIEI SOCIALE  pentru aprobarea Metodologiei de acordare a subventiilor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, organizatiilor prevazute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Firme interesate
Organizatii neguvernamentale

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, persoane cu handicap, reprezentantii organizatiilor neguvernamentale

Index
Sumele provenite din subventii de la bugetul de stat se utilizeaza pentru urmatoarele cheltuieli:
a) cheltuieli de administrare, respectiv cheltuieli de personal si de intretinere, cu exceptia chiriilor;
b) cheltuieli pentru activitati specifice de interes general ale organizatiilor.
In vederea obtinerii subventiilor, organizatiile depun la registratura MMFPS, in fiecare an, dupa aprobarea bugetului acestuia, un dosar care cuprinde obligatoriu urmatoarele documente:
a) statutul organizatiei, insotit de actele aditionale;
b) raportul de activitate pe anul anterior, aprobat de adunarea generala a membrilor organizatiei;
c) statul de functii;
d) executarea bugetului de venituri si cheltuieli;
e) bilantul contabil, avizat de administratia financiara;
f) adresa de inaintare a documentatiei pentru obtinerea subventiei, depusa la registratura MMFPS;
g) proiectul programelor organizatiei, denumit in continuare proiectul, care cuprinde o descriere detaliata a activitatilor specifice de interes general ale acesteia, propuse a fi subventionate;
h) centralizatorul cu privire la repartizarea cheltuielilor aprobate prin buget pe cheltuieli administrative si cheltuieli cu activitatile specifice de interes general.
Fac exceptie de la prevederile alin. (1) documentele mentionate la lit. b) si e), care trebuie depuse la registratura MMFPS pana la data de 15 mai a anului pentru care s-a solicitat subventia.
Documentele prevazute la alin. (1) lit. a)-f) se depun in copii certificate, iar cele mentionate la lit. g) si h) se depun in original.
In vederea planificarii bugetare, organizatiile depun proiectul si estimarea cheltuielilor de administrare pentru anul urmator, pana la data de 31 iulie a fiecarui an, la sediul MMFPS.
Descrierea activitatilor specifice de interes general cuprinde obligatoriu urmatoarele puncte, pentru fiecare activitate:
a) denumirea activitatii;
b) obiectivele urmarite;
c) o scurta motivatie a organizarii/derularii activitatii respective;
d) rezultatele asteptate;
e) costurile implicate de activitatea respectiva, atat cele suportate de organizatie, cat si cele solicitate din subventie, defalcate pe tipuri de cheltuieli;
f) perioada de desfasurare a activitatii;
g) statul de functii pentru fiecare dintre activitatile specifice de interes general, dupa caz.
Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face pentru urmatoarele cheltuieli eligibile:
1. cheltuieli de personal - cheltuieli cu salariile pentru 5 persoane la nivel central si doua persoane la nivel de filiala; nu este permisa cumularea functiilor subventionate de catre MMFPS;
2. cheltuieli de intretinere - cheltuieli cu utilitati: energie electrica, apa, canal, salubrizare, energie termica, cablu TV si internet, doua abonamente de telefonie, unul telefax si unul mobil de grup la nivel central, si cate unul telefax pentru fiecare filiala.
Cheltuielile pentru activitati specifice de interes general sunt aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, la solicitarea motivata a organizatiei.
Ordinul este aprobat in baza evaluarii proiectului de catre directiile de specialitate din cadrul MMFPS (Directia generala protectia persoanelor cu handicap si Directia economica).
Evaluarea cuprinde doua etape distincte: evaluarea din punct de vedere metodologic a continutului si relevantei activitatilor specifice de interes general propuse de organizatii si evaluarea din punct de vedere economico-financiar a tipurilor de cheltuieli si sumelor solicitate pentru subventionare.
In urma evaluarii se poate decide subventionarea tuturor activitatilor propuse de organizatii, a unora dintre ele sau se poate decide sa nu fie subventionata niciuna.
Fiecare dintre cele doua etape ale evaluarii este eliminatorie in vederea decontarii cheltuielilor prevazute la art. 5 alin. (1).
Evaluarea din punct de vedere metodologic foloseste ca reper definitia activitatii specifice de interes general.
In sensul prezentei metodologii, termenul activitati specifice de interes general are urmatoarea semnificatie: activitatea de importanta sociala sau utila unei colectivitati/unui grup, desfasurata in conformitate cu misiunea, scopul si obiectivele stabilite prin statutul organizatiei sau in interesul membrilor pe care aceasta ii reprezinta.
Activitatile specifice ale organizatiilor sunt de doua feluri:
1. activitati cu caracter permanent, servicii indispensabile vietii de zi cu zi a persoanelor cu handicap, specifice fiecarei categorii de handicap in parte, dupa cum urmeaza:
a) handicapul vizual - tiparituri Braille, inregistrari de carte audio, masterizare de carte audio, publicatii in format Braille, in format audio, in format vizual cu caractere marite si in format vizual obisnuit, tehnici de audio descriptie a documentarelor filmate si a filmelor artistice romanesti, servicii si programe sportive, servicii de cercetare si identificare a handicapului vizual in randul populatiei;
b) handicapul auditiv - servicii de comunicare in limbaj mimico-gestual, publicatii in scriere obisnuita;
c) servicii de identificare si cercetare a tuturor situatiilor de handicap si a conditiilor de sanatate handicapante, specific Consiliului National al Dizabilitatii din Romania, organizatie de tip federatie;
2. activitati specifice de tip eveniment, cu desfasurare limitata in timp, valabile pentru toate categoriile de handicap: seminare, expozitii, cursuri, workshopuri, concursuri, conferinte, spectacole.
Activitatile cu caracter permanent (servicii) cu desfasurare lunara sunt subventionate lunar pentru luna precedenta, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
Activitatile de tip eveniment, cu desfasurare limitata in timp, sunt subventionate dupa incheierea lor, pe baza documentelor justificative de cheltuieli.
Caracteristicile activitatii specifice de interes general sunt urmatoarele:
- este definitorie pentru organizatia care solicita subventia, conform statutului sau;
- concura la indeplinirea obiectivelor proprii;
- se adreseaza unui anumit tip de beneficiari reprezentativi pentru grupul-tinta specificat in statutul organizatiei care solicita subventia;
- satisface nevoile si interesele acestor beneficiari, este utila celor carora ii este destinata;
- diminueaza riscul de excludere sociala a acestora si creste gradul de incluziune sociala;
- implica beneficiarii directi si membrii comunitatii in organizare si derulare, facilitand coeziunea si solidaritatea sociala;
- nu urmareste obtinerea unui profit.
Evaluarea din punct de vedere economico-financiar urmareste corelarea tipurilor de cheltuieli propuse pentru derularea activitatilor specifice cu cheltuielile mentionate in prevederile legale in vigoare.
In urma evaluarii pot fi finantate urmatoarele cheltuieli pentru activitatile specifice de interes general, in functie de tipul activitatii, astfel:
1. pentru activitati educative, culturale, sportive, concursuri si seminare:
a) transport si cazare numai pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in conformitate cu limitele stabilite pentru personalul bugetar;
b) taxe de participare, pentru persoanele cu handicap;
c) taxe de intrare la muzee si sali de spectacol, pentru persoanele cu handicap si insotitorii acestora, in strainatate;
d) plata arbitrului, instructorului, contravaloarea inchirierii salii, amenajarii si sonorizarii;
e) mediatizarea activitatii - afise, pliante si anunturi;
f) materiale consumabile necesare desfasurarii activitatii;
g) combustibilul pentru transportul persoanelor si/sau al materialelor necesare desfasurarii activitatii, cu autoturismul aflat in dotarea organizatiei sau autoturisme proprietate personala pentru transportul de persoane, conduse de insotitori, cu conditia ca insotitorii sa fie angajati permanenti ai organizatiei, conform limitelor de consum stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
2. pentru activitati de informare si crestere a gradului de accesibilizare la mediul informational si comunicational - publicatii, interpreti de limbaj mimico-gestual si surdocecitate:
a) materiale consumabile necesare realizarii obiectivelor activitatii - hartie, carton, cleiuri, hartie speciala Braille, sisteme de legatorie, casete video, casete audio, CD-uri, DVD-uri, cerneluri;
b) servicii si materiale de intretinere pentru aparatura de tipografie si multiplicare;
c) taxe postale in vederea transmiterii publicatiilor catre membrii organizatiei;
d) servicii prestate de catre persoane fizice sau juridice autorizate, in scopul realizarii obiectivelor acestor activitati;
e) salarii pentru persoanele care participa la realizarea obiectivelor acestor activitati, precum si pentru interpretii de limbaj mimico-gestual, cu conditia ca acestia sa fie autorizati sau calificati.
Achizitia bunurilor si serviciilor trebuie sa indeplineasca urmatoarele criterii:
a) sa fie indispensabila desfasurarii activitatilor respective;
b) sa aiba o valoare in conformitate cu pretul de pe piata al bunului/serviciului respectiv;
c) sa respecte prevederile legale in vigoare pentru sistemul bugetar, respectiv legislatiei privind atribuirea contractelor de concesiune de lucrari publice si a contactelor de concesiune de servicii.
Acordarea subventiilor pentru cheltuieli de administrare se face lunar, iar pentru cheltuieli privind activitatile specifice de interes general ale organizatiei se face pe masura realizarii lor, conform anexei la ordinul prevazut la art. 5 alin. (1).
Acordarea subventiilor se face pe baza de documente justificative, in luna urmatoare depunerii documentatiei de solicitare, in functie de deschiderile de credite aprobate de ordonatorul principal de credite.
Documentatia pentru solicitarea de subventii se va depune pana la data de 14 a lunii in curs pentru luna precedenta.
Pentru cheltuielile de personal, subventiile se acorda pe baza copiilor statelor de plata si a centralizatorului acestora. Atat statele de plata, cat si centralizatorul trebuie sa fie semnate si stampilate "conform cu originalul".
Pentru cheltuielile de intretinere, subventia se acorda pe baza unui centralizator al documentelor justificative, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexeaza copii ale documentelor justificative, semnate si stampilate "conform cu originalul".
Pentru cheltuielile privind activitatile specifice de interes general, subventia se acorda pe baza unui centralizator pentru fiecare dintre activitatile desfasurate, semnat si stampilat de conducerea organizatiei, la care se anexeaza copii ale documentelor justificative, semnate si parafate "conform cu originalul", precum si o copie de pe tabelul participantilor.
Data aparitiei: 02 Mai 2011
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Persoane care pot tine contabilitatea unei societati":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2020 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016