Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Contract de sponsorizare - model

                                             Contract de sponsorizare
                                               Incheiat astazi ..................
                                             la ........................................

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1. S.C........................................ S.N.C./S.C.S./S.A./S.R.L., cu sediul social in 
.........................................., (localitatea) str. ............................................. nr. ....................., bloc ..........., scara ..........., etaj  ......., apartament ........., sector/judet ............................., inregistrata la Oficiul Registrului Comertului ........................................., avand codul unic de inregistrare ............................................ atribut fiscal nr. ................ din  ....................., avand contul nr. .............................., deschis la ................................, telefon .....................,   fax ...................., reprezentata de ......................, cu functia de ............................, in calitate de sponsor, pe de o parte,  si sau
1.1.Asociatia/Fundatia............................................, cu sediul in ............................., str.  ............................... (localitatea) nr. ....................., bloc ..........., scara ..........., etaj ......., apartament ........, sector/judet  ................................., inregistrata in registrul persoanelor juridice prin Sentinta civila nr. ....................... din  ............................, a Tribunalului ..................., codul fiscal nr. ...................................., din  .............................., avand contul nr. .........................., deschis la ..........................................., reprezentata   de.............................., cu functia de .............................., in calitate de sponsor, pe de o parte, si sau
1.1. Intreprinderea/Asociatia......................................, cu sediul in ........................, str.  ............................... (localitatea) nr. ..................., bloc ..........., scara ..........., etaj ......., apartament ........, sector/judet ............................., posesoarea autorizatiei nr. ................... din .........................., eliberata de Primaria  ...............................,
codul fiscal nr. ............................, din ..........................., avand contul nr. .............................., deschis la ..................................., reprezentata de ................................., cu functia de  ................................................, in calitate de sponsor, pe de o parte, si


1.2. 
.............................................................................................................................
............................................ (numele institutiei, autoritatii publice etc.) cu sediul in ..................................................................., sector/judet  .............................................................., (localitatea) reprezentata prin ................................................................., functia  ................................................................, (numele si prenumele) in calitate de beneficiar, pe de alta parte, sau
1.2. ........................................................................................., domiciliat in ......................................................., str. ........................................... nr. ....................., bloc ..........., scara ..........., etaj  ........, apartament ............, sector/judet ..................................................................., nascut la data de ......................................................, (ziua, luna, anul) in ........................................................................................, sector/judet ..........................................................., (localitatea) fiul lui ........................... si al ................................, posesorul buletinului/cartii de identitate seria  .........., nr. ......................, eliberat de ........................................, cod numeric personal  ..........................................., in calitate de beneficiar, pe de alta parte, au convenit sa incheie prezentul contract de sponsorizare, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Sponsorul se angajeaza in mod irevocabil sa sustina actiunea/manifestarea ............................. organizata de beneficiar.
2.2. In scopul prevazut la pct. 2.1., sponsorul pune la dispozitia beneficiarului:
Suma de .......................................................................................... lei/valuta  .............................................. (in cifre si litere) Bunurile/serviciile/facilitatile prevazute in lista anexa care face parte integranta din prezentul contract, in suma de (in cifre si litere) ........................ lei.
2.3. Suma/bunurile in valoare de ..................... lei se pun la dispozitia beneficiarului in scopul sustinerii ................................... (actiune, eveniment etc.) aratata mai sus.
2.4. Suma care face obiectul sponsorizarii se va plati in contul beneficiarului nr. ...................................... deschis la Banca ............................................... integral/in transe pana la data de:  .........................., astfel:
.............................................................................................................................
................................................... sau/si
2.5. Bunurile/serviciile/facilitatile care fac obiectul sponsorizarii se vor pune la dispozitia beneficiarului, pe baza de proces-verbal, integral/in transe, pana la data de: ................., astfel: ...........................

III. OBLIGATIILE PARTILOR
3.1. Sponsorul/beneficiarul se obliga sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea prin promovarea numelui, marcii sau imaginii sponsorului, astfel: ......................................................................
3.2. In scopul prevazut la pct. 3.1., sponsorul va furniza beneficiarului urmatoarele materiale publicitare:
.............................................................................................................................
3.3. Beneficiarul se angajeaza ca mijloacele publicitare sa fie expuse la locurile convenite, sa nu le mascheze sau sa impiedice vizionarea lor de catre public la manifestarile/actiunile care fac obiectul sponsorizarii si sa ia toate masurile necesare pentru evitarea unor eventuale degradari, deteriorari, dezafectari etc.
3.4. Sponsorul are dreptul sa verifice daca Beneficiarul foloseste mijloacele financiare primite in temeiul prezentului contract conform destinatiei stipulate in acesta si sa solicite raspunderea Beneficiarului de indata ce constata incalcarea de catre acesta a obligatiilor asumate.
3.5. Sponsorul/beneficiarul este obligat sa aduca la cunostinta publicului sponsorizarea intr-un mod care sa nu lezeze direct sau indirect activitatea sponsorizata, bunele moravuri sau ordinea si linistea publica.
3.6. Sponsorul/beneficiarul nu pot efectua reclama sau publicitate comerciala anterioara, concomitenta sau ulterioara in favoarea lor sau a altor persoane.
3.7. Beneficiarul va putea sa solicite livrarea produselor care fac obiectul sponsorizarii atunci cand Sponsorul, din culpa, nu-si executa obligatia asumata prin prezentul contract.
3.8. Beneficiarul va prezenta sponsorului un raport de activitate si cate un exemplar din materialele publicitare oferite.
3.9. Partile au desemnat fiecare cate o persoana, respectiv ....................... din partea .............................. si ............... din partea .............., care vor tine permanent si eficient legatura intre ele, pentru realizarea obiectivelor fixate.

IV. DURATA CONTRACTULUI
4.1. Sponsorizarea este unica si va fi pusa la dispozitia beneficiarului pana la data de .........................
4.2. La incheierea duratei contractului, partile pot conveni de comun acord, prin act aditional, prelungirea acesteia.
sau
4.1.Sponsorizarea este zilnica/saptamanala/lunara/trimestriala/semestriala/anuala si se efectueaza pe perioada de la ..................................... si pana la ....................
4.2. La incheierea duratei contractului, partile pot conveni de comun acord, prin act aditional, prelungirea acesteia.

V. INCETAREA CONTRACTULUI
5.1. Prezentul contract inceteaza de plin drept, fara a mai fi necesara interventia unui tribunal arbitral sau a instantei judecatoresti, in cazul in care una dintre parti:
- nu isi executa una dintre obligatiile esentiale enumerate la pct. ... , din prezentul contract;
- este declarata in stare de insolventa inainte de inceperea executarii prezentului contract;
- cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
- isi incalca vreuna dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte asupra faptului ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract.
sau
in termen de ...... zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a executat ori isi executa in mod necorespunzator oricare dintre obligatiile ce-i revin.
- partea care invoca o cauza de incetare a prevederilor prezentului contract o va notifica celeilalte parti, cu cel putin ... zile inainte de data la care incetarea urmeaza sa-si produca efectele;
- rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante.
5.2. Prevederile prezentului ................................................ nu inlatura raspunderea partii care in mod (capitol, articol, alineat) culpabil a cauzat incetarea contractului.

VI. FORTA MAJORA
6.1. Niciuna dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau partial a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
6.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de ... (zile, ore), producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.
6.3. Daca in termen de ... (zile, ore) de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.

VII. NOTIFICARI
7.1. In acceptiunea partilor contractante, orice notificare adresata de una dintre acestea celeilalte este valabil indeplinita daca va fi transmisa la adresa/sediul prevazut in partea introductiva a prezentului contract.
7.2. In cazul in care notificarea se face pe cale postala, ea va fi transmisa, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire (A.R.) si se considera primita de destinatar la data mentionata de oficiul postal primitor pe aceasta confirmare.
7.3. In cazul in care confirmarea se trimite prin telex sau telefax, ea se considera primita in prima zi lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
7.4. Notificarile verbale nu se iau in considerare de niciuna dintre parti, daca nu sunt confirmate, prin intermediul uneia dintre modalitatile prevazute la alineatele precedente.

VIII. CLAUZA DE CESIUNE A CONTRACTULUI
8.1. Una dintre parti poate transmite unei terte persoane, total sau partial, drepturile si obligatiile ce i se cuvin prin acest contract, numai daca a obtinut acordul scris al celeilalte parti, care trebuie comunicat
in ........... zile. Daca nu se primeste niciun raspuns, inseamna ca nu se consimte la cesiunea contractului si aceasta nu poate avea loc.

IX. CLAUZA DE CONTINUITATE A CONTRACTULUI
9.1. Prezentul contract poate fi continuat de catre succesorii legali ai semnatarilor daca acestia au acordul expres al celeilalte parti.
X. INCETAREA CONTRACTULUI
10.1. Incetarea contractului poate fi realizata numai cu acordul scris al ambelor parti, facand exceptie urmatoarele cazuri:
a) in cazul cand realizarea obiectului contractului este evident imposibila;
b) la expirarea termenului contractului, cand partile au notificat in acest sens;
c) cand este reziliat (rezolvit) pentru neexecutare;
d) in caz de forta majora, astfel cum este prevazut in prezentul contract.

XI. LITIGII
11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.
11.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.
sau
11.1. Litigiile care se vor naste din prezentul contract sau in legatura cu prezentul contract, inclusiv cele referitoare la validitatea, interpretarea, executarea sau desfiintarea lui vor fi solutionate pe cale amiabila.
11.2. Orice litigiu decurgand din sau in legatura cu acest contract, inclusiv referitor la incheierea, executarea ori desfiintarea lui, se va solutiona prin arbitrajul Curtii de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Comert si Industrie a Romaniei in conformitate cu Regulile de procedura arbitrala ale acestei Curti.
11.3. Hotararea arbitrala este definitiva si obligatorie.

XII. CLAUZE FINALE
12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.
12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.
12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.
12.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii sale.

Prezentul contract a fost incheiat intr-un numar de ... exemplare, din care ................ astazi ..................., data semnarii lui.

SPONSOR,                                                                        BENEFICIAR,


Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriData aparitiei: 17 Decembrie 2008
Votati articolul "Contract de sponsorizare - model":
Rating:

Nota: 4.67 din 5 din 3 voturi
Urmareste-ne pe Google News
©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2023

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016