Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

actionari

Anulare contract de cesiune de actiuni incheiate intre doi actionari
Intrebare: Intrebare: Un contract de cesiune de actiuni incheiat intre doi actionari la un SA este anulat la prima instanta, existand calea de atac a apelului si recursului. Beneficiarul sentintei, ajuns majoritar poate vota cu intregul pachet de actiuni la o AGA de alegere a unui nou CA al societ ...

Certificarea proceselor-verbale/hotarârilor adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor si identificarea participantilor (art. 92 din Legea nr. 36/1995)
Certificarea proceselor-verbale/hotararilor adunarilor generaleale asociatilor/actionarilor si identificarea participantilor (art. 92 din Legea nr. 36/1995)   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...... ...

Monitorul Oficial nr. 335 din 15 Mai 2015
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PRES ...

Monitorul Oficial nr. 206 din 27 Martie 2015
... si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONIT ...

Noi perchezitii la institutii publice. Se investigheaza fapte de coruptie comise in 2014
... satie si Justitie. Dosaerul care il vizeaza urmareste concesionarea unor balti de pescuit, la Ianova si Dumbravita, catre o societate la care au fost actionari sotia sa si unul dintre fiii lui. ...

Comunicat Vilau | Asociatii: Marius Barladeanu s-a alaturat echipei VILAU
... ectele juridice cu care se confrunta o intreprindere, pornind de la aspecte de drept societar, indeosebi fuziuni, divizari si achizitii si drepturile actionarilor, chestiuni specifice dreptului muncii si legislatiei privind protectia mediului inconjurator, pana la masuri specifice reorganizarii si l ...

Legea Societatilor Comerciale - Textul de lege in format final integrat
... licata", in format printat. Iti dau batai de cap aspecte precum:   - Noile reglementari in ceea ce priveste retragerea asociatilor sau actionarilor din societati? - Inlocuirea, in anumite cazuri, a publicitatii prin Monitorul Oficial cu publicitatea prin afisare pe pagina proprie de ...

Monitorul Oficial nr. 723 din 02 Octombrie 2014
... Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE in ceea ce priveste incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor si a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste anumite elemente ale declaratiei privind guvernanta corporativa COM (2014) 213 EMITENT: CA ...

Monitorul Oficial nr. 699 din 24 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014,in temeiul preve ...

Monitorul Oficial nr. 697 din 23 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. ...

Monitorul Oficial nr. 696 din 23 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014,in temeiul preve ...

Monitorul Oficial nr. 695 din 23 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014,in temeiul preve ...

Monitorul Oficial nr. 389 din 27 Mai 2014
... ORDIN nr. 1.292 din 20 mai 2014 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 "Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor" EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 389 din 27 mai 2014 5.  DECIZIE ...

Legea societatilor comerciale, republicata, cu modificarile ulterioare
... le, republicata, cu modificarile ulterioare, in format tiparit ofera:  Noile reglementari in ceea ce priveste retragerea asociatilor sau actionarilor din societati.  Inlocuirea, in anumite cazuri, a publicitatii prin Monitorul Oficial cu publicitatea prin afisare pe pagina prop ...

Monitorul Oficial nr. 301 din 24 Aprilie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL n ...

Hotararea in Cauza Hogea impotriva Romaniei din 29 octombrie 2013
... mant, Societatea Comerciala "Maftei Construct", reprezentata de M.M., si Asociatia salariatilor si a pensionarilor societatii E. (Programul actionarilor salariati - PAS), reprezentata de reprezentantii sindicali P.C., S.S. si T.I. in prealabil, PAS a imprumutat de la reclamant o parte din ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... d) sa aiba calitatea de membru al unui grup de interes economic. (2) Prin derogare de la regula prevazuta la alin. (1) lit. c), magistratii pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa. ART. 8 (1) Magistratii nu se subordoneaza scopurilor si doctrinelor politice. ...

Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr. 31 din 1990
... tate a asociatiilor in societati cu raspundere limitata in virtutea art. 3 alin. 3 din Legea Societatilor nr. 31/1990 care prevede urmatoarele: "actionarii, asociatii comanditari, precum si asociatii in societatea cu raspundere limitata raspund numai pana la concurenta capitalului social subscr ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... rea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. (3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... .............................................. (5) Mijloacele de comunicare in masa au obligatia de a declara public sursele finantarii si structura actionariatului. Procedura declararii se stabileste prin lege......................................................................................... ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... unei serii de tranzactii cu valori mobiliare, inclusiv cu valori mobiliare convertibile in alte tipuri de valori mobiliare, acceptate in vederea tranzactionarii pe o piata de tipul bursei de valori, prin care se dobandeste controlul potrivit prevederilor art. 9 de la vanzatori diferiti, daca sunt in ...

Monitorul Oficial nr. 198 din 20 Martie 2014
... omisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum si pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 44/2009 EMIT ...

Codul Civil: Drept international privat
... cipal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organului respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de actionari sau asociati din alte state.     (4) Cu toate acestea, daca dreptul strain astfel determinat retrimite la dreptul statului i ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... eprezentare a acesteia;     b) este asociat ori actionar si este imputernicita in mod legal sa ii reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari;     c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau administrator-sechestru in raport ...

Consiliul Concurentei l-a sanctionat pe George Becali cu 183.526 lei
Consiliul Concurentei l-a sanctionat pe domnul George Becali cu o amenda de 183.526 lei pentru punerea in aplicare a unei concentrari economice realizate prin preluarea ARCOM SA Bucuresti, se arata intr-un comunicat emis de Consiliul Concurentei. "Prin mai multe tranzactii succesive,...

Hotararea nr. 885 din 14 decembrie 2013 a Consiliului U.N.B.R.
... ce o noua litera, lit. d1),  cu  urmatorul cuprins: „d1) exercita atributiile prevazute de lege cu privire la adunarile generale ale actionarilor/asociatilor societatilor comerciale infiintate pentru folosirea patrimoniului U.N.B.R. in activitati producatoare de venituri;”. ...

Insolventa transfrontaliera - Codul Insolventei 2013
... or de executare sau a unei reduceri a creantelor; persoanele care sunt implicate in activitatea interna a institutiilor de credit, administratorii si actionarii nu sunt considerati terti.     (4) Procedura de lichidare este procedura colectiva initiata si controlata de autoritatile a ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... la activitatea debitorilor si planurile de reorganizare propuse.     ART. 187     Adunarile generale ale asociatilor/actionarilor membrilor grupului vor desemna acelasi administrator special pentru fiecare membru al grupului.     ART. 188    ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... de 30 de zile de la notificarea lichidatorului judiciar facuta administratorului special, urmand ca bunurile sa treaca in coproprietatea asociatilor/actionarilor, corespunzator cotelor de participare la capitalul social;     b) in toate celelalte cazuri, procedura se inchide numai d ...

Reorganizarea in insolventa - Codul insolventei 2013
... ; (1) Urmatoarele categorii de persoane vor putea propune un plan de reorganizare:     a) debitorul, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor, in termen de 30 de zile de la publicarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii intentiei de reorganizare po ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... c;     c) cu un actionar detinand cel putin 20% din actiunile debitorului ori, dupa caz, din drepturile de vot in adunarea generala a actionarilor, in situatia in care debitorul este respectiva societate pe actiuni;     d) cu un administrator, director sau un membru a ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... emnate de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a le reprezenta, fara a fi necesara o hotarare a asociatilor/actionarilor. In cazul in care prin cererea debitorului se solicita aplicarea procedurii simplificate, se va depune si hotararea adunarii generale a a ...

Administratorul Judiciar - Codul Insolventei 2013
... r din contul averii debitorului;     g) convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica;     h) introducerea de actiuni pentru anularea actelor sau oper ...

Administratorul Special - Codul Insolventei 2013
... bsp;   § 4. Administratorul special     ART. 52     Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special.     ART. 53     (1 ...

Procedurile de prevenire a insolventei - Codul insolventei 2013
... terior ofertei de concordat preventiv debitorul a mai beneficiat de un concordat preventiv care a esuat;     b) daca debitorul si/sau actionarii/asociatii/asociatii comanditari sau administratorii acestuia au fost condamnati definitiv pentru savarsirea unei infractiuni intentionate c ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... stitutiilor de credit;     4. administrator special este persoana fizica sau juridica, reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor/membrilor debitorului, imputernicit sa efectueze, in numele si pe contul acestuia, actele de administrare necesare in perioad ...

Legea Insolventei: Titlul III Insolventa Transfrontaliera
... or de executare sau a unei reduceri a creantelor; persoanele care sunt implicate in activitatea interna a institutiilor de credit, administratorii si actionarii nu sunt considerati terti. 4)    Procedura de lichidare este procedura colectiva initiata si controlata de autoritatile adm ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... n (4). §  4 Administratorul special Art. 52     1)    Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, va desemna, pe cheltuiala acestora, administratorul special. Art. 53     1)     ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... titutiilor de credit; 4.    Administratorul special este persoana fizica sau juridica, reprezentantul desemnat de adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului,  imputernicit sa efectueze, in numele si pe contul acestuia, actele de administrare necesare in perioadele ...

Vanzarea actiunilor societatilor inchise si a partilor sociale
... ducere a evidentei acestora, adica a actiunilor, cat si a partilor sociale, este identica in aceste cazuri, existand un registru al asociatilor sau a actionarilor dupa caz, unde sunt inscrise date ce reflecta: numele si prenumele acestora, cantitatea de astfel de titluri detinute, valoarea de inscri ...

Fuziunea: Drepturile la implicare a angajatilor
... ontaliera a produs efecte. In cazul in care, dupa negocieri prealabile, se aplica normele-standard de participare, adunarea generala a asociatilor/actionarilor poate decide limitarea proportiei de reprezentanti ai angajatilor in cadrul consiliului de administratie/directoratului societatii care r ...

Plafon CAS: Remuneratie director si indemnizatie administrator
... precum si suma din profitul net cuvenite administratorilor societatilor comerciale potrivit actului constitutiv sau stabilite de adunarea generala a actionarilor. Potrivit art. 296 indice 4, baza lunara de calcul al contributiilor sociale individuale obligatorii, in cazul persoanelor prevazute l ...

Etapele si realizarea divizarii societatii comerciale
... e urmeaza sa decida asupra acestui proiect. Nu va fi necesara intocmirea raportului si informarea asupra acestuia atunci cand au decis astfel toti actionarii/asociatii si toti detinãtorii altor valori mobiliare care conferã drepturi de vot la fiecare dintre societãtile partic ...

Registrul Comertului: Ce facem cand divizam?
... se afla sediul societatii supuse divizarii, prin care solicita inregistrarea in Registrul Comertului; 3. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor privind aprobarea divizarii, conform art. 246 alin. (1) din lege (original); 4. Actul modificator privind diminuarea capitalului socia ...

Plata impozitului calculat la valoarea masei succesorale: Este posibila o scutire?
... c, greu de calculat cu exactitate din datele publice, si care nu depaseste 4 milioane de lei anual, pierderile inregistrate ca urmare a blocarii tranzactionarii fiind, in mod cert, superioare. Prin adoptarea acestui proiect de lege succesorii nu vor mai plati, astfel, impozit calculat la valoarea ...

Etapele si realizarea divizarii societatii comerciale
... e urmeaza sa decida asupra acestui proiect. Nu va fi necesara intocmirea raportului si informarea asupra acestuia atunci cand au decis astfel toti actionarii/asociatii si toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau ...

Fuziunea fara a intra in lichidare. Documente necesare
... etatii absorbante, prin care solicita inregistrarea in Registrul Comertului (3 exemplare);   3. Hotararile adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor fiecareia din societatile participante privind aprobarea fuziunii (original); 4. Actul constitutiv al societatii absorbante actualizat ...

Model cadru Contract de fiducie
... ......................, fax .............................., reprezentata prin2) ........................................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................. din data de ..................., denumita, in continuar ...

Rascumparare actiuni proprii
Socitatea x are 3 actionari peroane fizice fiecare are 33% din total actiuni detinute la societate, 1 actionar doreste sa iasa din firma. Societate x poate sa-si rascumpere partea de 33% din actiunile detinute de acel actionar si care este modalitate de achizitie? Raspuns: Cadrul normativ p ...

Sa decida instanta: tranzactionam sau nu medicamentele pe Bursa?
... intele director general al BRM, Gabriel Purice, la o prezentare a evolutiilor bursiere. "Am discutat cu Ministerul Sanatatii in privinta tranzactionarii medicamentelor pe bursa de marfuri, institutie ce sustine acest proiect. ANRMAP il blocheaza, insa, in momentul de fata. Nu in scris, dar v ...

Suspendarea activitatii. Imposibilitatea de a dispune de personal angajat
... r privind suspendarea temporara activitatii societatilor sunt: 1. Cerere de inregistrare (original); 2. Hotararea adunarii generale a asociatilor/actionarilor/decizia asociatului unic privind suspendarea temporara a acivitatii (original); 3. Certificatele constatatoare emise in baza declaratiil ...

Decizie suspendare CIM: Numire in CA
Model de decizie de suspendare CIM pentru salariatii desemnati membri in consiliul de administratie al societatii. Raspuns: Legea 53/2003 – Codul muncii, prevede in mod expres in cadrul art. 49 – 52 cauzele de suspendare  a contratului individual de munca, respectiv de drept,...

Documente: Inregistrarea fuziunii la Registrul Comertului
... etatii absorbante, prin care solicita inregistrarea in Registrul Comertului (3 exemplare);   3. Hotararile adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor fiecareia din societatile participante privind aprobarea fuziunii (original); 4. Actul constitutiv al societatii absorbante actualizat ...

Remuneratia administratorului: Plata si contributii
... /societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie. Remuneratia administratorilor este exceptata in mod expres de la plata urmatoarelor contributii social ...

Contract de aministrare: Contributii si impozite de achitat
O firma SCS, incheie incepand cu 01.02.2013 un contract de administrare cu o persoana fizica rezidenta (care are un contract individual de munca in desfasurare la o alta societate). Care sunt contributiile aferente contractului de administrare (atat pentru administrator cat si pentru societate)?...

Activitatea administratorilor este o activitate dependenta. Impozit si contributii
... /societatilor nationale si regiilor autonome, desemnati/numiti in conditiile legii, precum si sumele primite de reprezentantii in adunarea generala a actionarilor si in consiliul de administratie. Remuneratia administratorilor este exceptata in mod expres de la plata urmatoarelor contributii soci ...

Organizarea si subordonarea functiei de audit intern si a celei juridice in societatile comerciale pe actiuni
... atile comerciale prevede ca societatile comerciale ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului financiar, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din Romania. Iar art. 163 alin. (2) teza a dou ...

Divizare SRL. Inventariere patrimoniu
... re si intrebarea este daca exista o obligatie expresa legata de aceasta evaluare . Avand in vedere ca in divizare nu intra alte societati sau alti actionari, stabilirea pasivelor care se atribuie noii societati care ia fiinta prin divizare (respectiv raportul intre capitalul social sia alte dator ...

Recuperarea pierderii fiscale: Noutati legislative
... portional cu cuantumul activelor si pasivelor transferate catre societatea beneficiara, conform proiectului de fuziune aprobat de adunarea generala a actionarilor. De exemplu, daca societatea absorbita declara prin formularul 101, intocmit si depus la organul fiscal teritorial din subordinea ANAF ...

Deloitte anunta o noua sesiune de aplicari in cadrul programului EU Gateway
... Companiile eligibile trebuie sa aiba sediul in Uniunea Europeana si sa fie active pe piata de cel putin cinci ani. Alte criterii de selectie sunt actionariatul european majoritar sau de 100%, precum si o cifra de afaceri si un numar de angajati suficient de mare astfel incat sa garanteze intrare ...

Raporturile membrilor directoratului si cenzorilor cu societatea sunt raporturi de mandat
Pentru cenzori si membri din consiliul director care au fost numiti si alesi prin hotarare a adunarii generale a actionarilor este necesar sa se intocmeasca contracte individuale de munca sau sa se incheie conventii civile? Raspuns: Conform art. 153 indice 12 alin. (1) din Legea societatilor com ...

Divizare societate. Aspecte fiscale
... t de vedere al TVA, conform art. 128 alin. (5) din Codul fiscal orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferulu ...

Normele de aplicare a Codului fiscal din nou modificate. Vezi aici
... itiei;     d) abrogata.     (5) Orice distribuire de bunuri din activele unei persoane impozabile catre asociatii sau actionarii sai, inclusiv o distribuire de bunuri legata de lichidarea sau de dizolvarea fara lichidare a persoanei impozabile, cu exceptia transferulu ...

Actiunea in daune-nterese: contractul de mandat
... ispozitiilor art. 1371 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, potrivit carora administratorii pot fi revocati oricand de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, iar in cazul in care revocarea survine fara justa cauza, administratorul este indreptatit la plata unor daune-interese. In ceea ce pr ...

Polita de asigurare de viata pentru un administrator societate comerciala. Inregistrarea in contabilitate
... art. 21 alin. (4) lit. e) din Codul fiscal ce stabileste: „Urmatoarele cheltuieli nu sunt deductibile: (...) e) cheltuielile facute in favoarea actionarilor sau asociatilor, altele decat cele generate de plati pentru bunurile livrate sau serviciile prestate contribuabilului, la pretul de piata ...

Cine ofera serviciile de consultanta in privatizarea Postei?
... , sa lanseze procesul de privatizare a CNPR prin majorarea capitalului social al companiei, care sa conduca la atragerea unui investitor strategic in actionariat, cu minim 20% din actiuni. ...

Incheierea de asigurari obligatorii pentru proprietarii cu polite facultative, suspendata in justitie
... le prevazute in asigurarea obligatorie nu mai intrau sub incidenta actului normativ. In urma acelei modificari, societatile de asigurari, inclusiv actionari PAID, au lansat produse similare PAD, fapt ce a condus la reducerea constanta si continua a portofoliului PAID.   Mai mult, unii asi ...

Rambursarea TVA in cazul unei fuziuni
... ati comerciale sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta; * mai multe societati sunt dizolvate fara a intra in lichidar ...

Fuziunea: Lista documentelor
... sediul societatii, urmatoarele documente: a) proiectul de fuziune; b) daca este cazul, raportul administratorilor si/sau informarea asociatilor/actionarilor; c) situatiile financiare anuale si rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exercitii financiare ale societatilor care iau parte la f ...

Procedura transferului de leasing auto
... Centrala Riscurilor Bancare cu serviciul datoriei in ultimele 12 luni; • acord de consultare in Centrala Riscurilor Bancare; • structura actionariatului nemodificata in ultimele 24 luni; • cifra de afaceri in scadere cu max 25% fata de aceeasi perioada a anului trecut; • pro ...

Anularea unei hotarari AGA
... a nr. 31/1990, art. 132 alin. (4) In cazul in care prin aceeasi actiune sunt atacate mai multe hotarari adoptate in cadrul unei adunari generale a actionarilor, hotarari materializate in acelasi inscris, disjungerea nu este posibila, neexistand un temei legal pentru aceasta masura. Asa fiind, ...

CCR: Decizie de admitere privind neconstitutionalitatea Legii Educatiei nationale
... tii sau asociatii) ori in sfera relatiilor publice (institutii publice), autorii opiniei separate precizeaza ca toate aceste entitati au in spate fie actionarii, fie asociatii, fie statul, astfel incat a sugera ca patrimoniul oricarei entitati juridice apartine in mod abstract acesteia, fara a recun ...

Ordinea de plata a creantelor in cazul falimentului
... probarea liniei de credit (anul 2006) si apoi in fiecare an, pana in 2008, se depunea impreuna cu balanele si bilantul pe anul precedent si Hotararea actionarilor de prelungire a liniei de credit. Din 2009 nu s-a mai depus nicio Hot. AGA ? Raspuns: I. Banca titular al dreptului de ipoteca asupra ...

Legea Insolventei va fi modificata
... .c)." 11.Litera a) de la alineatul (1) al articolului 94 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "a) debitorul, cu aprobarea adunarii actionarilor/asociatilor, in termen de 15 zile de la afisarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii, potrivit art.28, a intentiei de ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... rea definitiva a hotararii judecatoresti de dizolvare, capitalul social este adus la valoarea minimului legal prevazut de prezenta lege. (3) Numarul actionarilor in societatea pe actiuni nu poate fi mai mic de 2. In cazul in care societatea are mai putin de 2 actionari pe o perioada mai lunga de 9 ...

Noi prevederi privind Contractul de agentie
... drept de reprezentare a acesteia; b) este asociat ori actionar si este imputernicit a in mod legal sã ii reprezinte pe ceilal ti asociati sau actionari; c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau administrator - sechestru in raport cu comitentul.&rd ...

Firmele de stat nu mai au voie sa apeleze la avocati
... blice ale administratiei publice locale, precum si pentru regiile autonome si societatile comerciale la care unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari integrali sau majoritari. Art. II (1) - Conducatorii autoritatilor si institutiilor publice ale administratiei publice centrale si locale ...

Expertiza contabila extrajudiciara
... abuzul in serviciu sau manifestarea neglijentei referitor la indeplinirea obligatiilor contractuale; - evaluarea aporturilor in natura primite de la actionari sau asociati; - operatiunile efectuate de fondatori in contul societatii care se constituie prin subscriere publica; - majorarea capitalul ...

Notiunea si constituirea fiduciei in Noul Cod Civil
... 31/1990 privind societatile comerciale, iar pentru incheierea contractului ar putea fi necesara obtinerea aprobarii adunarii generale extraordinare a actionarilor). Daca orice persoana fizica sau juridica poate fi constituitor, in calitate de fiduciar vor putea actiona doar institutiile de credit ...

Instrainarea bunurilor imobile ale unui SA
... or actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate de lege pentru adunarea generala a actionarilor.” In aceasta situatie, instrainarea unui astfel de bun se poate face doar de Consiliul director, fara a mai fi nevoie de o noua hot ...

Noile formulare pentru declararea veniturilor persoanelor fizice
... chise. rd. 4. Castig net anual - se inscrie castigul net anual reprezentand diferenta dintre castigurile si pierderile inregistrate ca urmare a tranzactionarii titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul societatilor inchise. Se completeaza numai in situatia ...

Ghid pentru restructurarea extrajudiciara a obligatiilor sociatatilor comerciale
... lui ar trebui sa precizeze sursa acestor fonduri, spre exemplu instrainarea unor active excedentare, contributii ale creditorilor sau ale asociatilor/actionarilor. In cazul in care creditorii sunt cei care acorda fonduri suplimentare debitorului, pentru protectia intereselor acestora si pentru a- ...

Noul Cod Civil - Abuzul de drept
... ntrar interesului social si in singurul scop de a favoriza membrii majoritatii in dauna membrilor minoritatii) si abuzului de minoritate (atunci cand actionarii minoritari detin o pozitie de blocaj al adunarii generale, care astfel nu poate adopta hotarari importante pentru societate). De altfel, Cu ...

VIDEO: Contract de cesiune actiuni
Tratamentul juridic privind un contract de cesiune de actiuni incheiat intre doi actionari la un SA anulat la prima instanta. Exista calea de atac a apelului si recursului. Beneficiarul sentintei, ajuns majoritar poate vota cu intregul pachet de actiuni la o AGA de alegere a unui nou CA al socie ...

Anulare contract de cesiune de actiuni incheiate intre doi actionari
Intrebare: Intrebare: Un contract de cesiune de actiuni incheiat intre doi actionari la un SA este anulat la prima instanta, existand calea de atac a apelului si recursului. Beneficiarul sentintei, ajuns majoritar poate vota cu intregul pachet de actiuni la o AGA de alegere a unui nou CA al societ ...

Fuziunea in Noul Cod Civil
... ulte societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoare ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... ul cuprins: „b) calitatea de actionar care, prin participarea la capitalul social sau in alt mod, detine cel putin pozitie de control in structura actionariatului entitatii respective, potrivit Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.” 13. La a ...

Coruptie in justitia gorjeana? - rezultatul verificarilor Inspectiei Judiciare
In sedinta din data de 13 septembrie 2011, Consiliul Superior al Magistraturii a analizat Nota Inspectiei Judiciare care s-a sesizat din oficiu in legatura cu sustinerile din articolul intitulat „Coruptie in justitia gorjeana? Judecatoarele Elena Popescu si Ramona Bianca Tufan au jucat dupa...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... anciare, companii nationale, societati nationale sau regii autonome. (2) Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. d), notarii publici pot fi actionari sau asociati ca urmare a legii privind privatizarea in masa.” 41. Dupa articolul 36, se introduce un nou articol, art. 361, cu urma ...

Reprezentarea societatii debitoare in insolventa
... lui de administrare sau de la data desemnarii administratorului special. Mandatul administratorului special se limiteaza la reprezentarea intereselor actionarilor/asociatilor de la data ridicarii dreptului de administrare. ĂŽncetarea mandatului impune obligatia predarii gestiunii. In perioada cup ...

Recuperare debit de la o societate (SRL)
... la o societate (SRL) al carui administrator era garantul acoperirii eventualelor debite-pagube cu bunurile proprii, in conditiile in care el si toti actionarii si-au cesionat partile sociale catre alte persoane (de "meserie" cumparatori de societati cu datorii) Exista vreo posibilitate civila sa ...

Cum putem preveni coruptia prin noua Strategie Nationala Anticoruptie?
... stare de incompatibilitate, iar majoritatea situatiilor de incompatibilitate genereaza un conflict de interese pentru ca firmele acestea unde ei sunt actionari au contracte cu autoritatea publica respectiva. Cred ca este foarte important ca institutiile publice sa aiba toate mijloacele de control si ...

Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal
... ei societati comerciale, de catre un reprezentat al acesteia, fara legatura directa cu realizarea obiectului de activitate, in interesul unuia dintre actionarii societatii comerciale. In ceea ce ne priveste, cele trei ipoteze prevazute de art. 135, fiind necumulative, apreciem ca solutia legala e ...

Certificate de trezorerie, nivelul cotizatiilor consultantilor fiscali
... chis procedura insolventei. In aplicarea alin. (3), institutia de plata comunica Bancii Nationale a Romaniei hotararea adunarii generale a actionarilor, respectiv a asociatilor, insotita de un plan care sa asigure stingerea integrala a obligatiilor fata de utilizatorii serviciilor de plat ...

Atentie: Legea Societatilor Comerciale a fost modificata prin OUG 37
... sediul.   (10) Bunurile ramase din patrimoniul persoanei juridice radiate din registrul comertului, in conditiile alin. (8) si (9), revin actionarilor. ...

Bani pentru tineri: 100.000 lei de la stat pentru infiintarea unei firme
... tegral privat si sunt persoane juridice romane; d) nu au beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul Programului si nu au asociati, actionari sau administratori care detin sau au detinut calitatea de asociati/ actionari/administratori ai altor societati comerciale care au beneficia ...

Contract de administrare ( partea II )
... ngajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale, ale actului constitutiv, ale prezentului contract si hotararilor adoptate de adunarea generala a actionarilor/asociatilor pentru societatile comerciale, dupa caz, a ordinului ministrului de resort/hotararii autoritatii administratiei publice local ...

Contract de administrare (partea I )
... ....., telefon ......................., fax .........................., reprezentata prin ............................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotarârii nr. ................................. din data de ......................., denumita, in continuare, ...

Accesul la dosarul de concurenta, regulile acordurilor de acces din sectorul de comunicatii electronice, stabilirea bazei impozitului pe venit
... raportul anual al consiliului de administratie si de raportul de audit intocmit de auditorul financiar, sunt aprobate in adunarea generala ordinara a actionarilor societatii de pensii. Dosarul situatiilor financiare anuale individuale ale unei societati de pensii trebuie sa cuprinda: a) si ...

Punctajul care influenteaza esalonarea arieratelor
... ru care au acumulat obligatii bugetare restante, inregistreaza clienti neincasati si avansuri acordate furnizarilor cu care societatea comerciala sau actionarii/asociatii acesteia sunt in relatii de dependenta, relatia de dependenta fiind cea stabilita in situatia in care o persoana fizica ori jurid ...

Fuziunea societatilor comerciale - comercial impletit cu fiscal
... ulte societati sunt dizolvate fara a intra in lichidare si transfera totalitatea patrimoniului lor unei alte societati in schimbul repartizarii catre actionarii societatii sau societatilor absorbite de actiuni la societatea absorbanta si, eventual, al unei plati in numerar de maximum 10% din valoare ...

Fuziunea fondurilor de pensii, prospectele de emisiune ale certificatelor de trezorerie, normele de certificare a declaratiilor fiscale anuale
... ilor acestora, in conditiile prevazute la alin. (1), administratorul fondului de pensii facultative are obligatia de a convoca adunarea generala a actionarilor in termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data primirii solicitarii participantilor. Hotararea adunarii generale a act ...

Stagiul si examenul pentru expert contabil, nivelul ratei dobanzii, formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011
... e financiare anuale intocmite in conformitate cu IFRS mentionate la alin. (2) sunt destinate exclusiv pentru a fi utilizate de entitatile respective, actionarii acestora si CNVM si nu pot fi invocate ca fundament al deciziei de investitie. Administratorii, respectiv directoratul, direc ...

Contractul de inchiriere, donatii, beneficiarii rentei viagere, exercitiu financiar, obligatii fiscale
... tarea este obligatorie); e) raportul cenzorilor sau al expertului contabil, dupa caz; f) o copie a procesului-verbal al adunarii generale a actionarilor sau asociatilor; g) propunerea de distribuire a profitului sau de acoperire a pierderii contabile; h) o copie a balantei de ver ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL I - Dispozitii generale
... cipal de conducere si de gestiune a activitatii statutare, chiar daca hotararile organului respectiv sunt adoptate potrivit directivelor transmise de actionari sau asociati din alte state. (4) Cu toate acestea, daca dreptul strain astfel determinat retrimite la dreptul statului in conformitate cu c ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... e, avand drept de reprezentare a acesteia; b) este asociat ori actionar si este imputernicita in mod legal sa ii reprezinte pe ceilalti asociati sau actionari; c) are calitatea de administrator judiciar, lichidator, tutore, curator, custode sau administrator-sechestru in raport cu comitentul. E ...

Legea asigurarii obligatorii pentru locuinte a fost republicata in Monitorul Oficial
... nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, si de normele emise de C.S.A. in aplicarea acesteia.   Art. 25   (1) Pot fi actionari ai PAID societatile de asigurarereasigurare autorizate de catre C.S.A. sa incheie asigurari obligatorii pentru locuinte, care singure ori pr ...

Societatea comerciala construita pe datoriile... altora
... ive de consum dizolvate si in curs de lichidare, ele pot servi, in principiu, la construirea capitalului social subscris de unul sau mai multi dintre actionari. Art. 16 alin. 3 din Legea 31/1990 prevede: "Aporturile in creante au regimul juridic al aporturilor in natura, nefiind admise la ...

Norme privind finantarea cu dobanda subventionala, proiecte prioritare, taxa auto
... . Pentru garantarea microcreditului pentru IMM si a creditului pentru femei antreprenor se solicita numai garantia personala a cel putin unuia dintre actionari/asociati/administratori, materializata prin avalizarea de catre actionari/asociati/administratori a unui bilet la ordin emis de imprumutat; ...

Achizitia societatilor de brokeraj: un nou punct de interes al investitorilor straini in Romania
... r de asigurare si/sau reasigurare. Din economia normelor legale mai sus mentionate, orice modificare intervenita in legatura cu schimbarea actionariatului, patrimoniului sau transferul partilor sociale, trebuie supusa spre analiza si verificare, Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor din ...

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare
... ori auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari semnificativi la astfel de persoane juridice, atat ei, cat si membrii familiilor lor; e) nu trebuie sa aiba cazier fiscal sau ...

Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
... titutiei de credit in cauza. La pregatirea unor astfel de decizii, comitetul de remunerare trebuie sa ia in considerare interesele pe termen lung ale actionarilor, investitorilor si ale altor detinatori de interese in institutia de credit. Procesul intern de evaluare a adecvarii capitalului ...

Instanta a decis: primul certificat de urbanism al Proiectului Rosia Montana est legal
... si legalitatea documentului emis catre RMGC in urma cu sase ani.   RMGC este o companie infiintata in anul 1997, in judetul Alba, in care actionari sunt compania miniera de stat Minvest Deva - cu 19,31%, Gabriel Resources - cu 80,46% si alti actionari minoritari - cu 0,23%.   ...

Drepturi de autor: cum se plateste Contributia pentru concedii si indemnizatii?
... aceleasi drepturi beneficiaza si persoanele care nu se afla in una dintre aceste situatii, dar sunt:   a) asociati, comanditari sau actionari; b) administratori sau manageri care au incheiat contract de administrare ori de management; c) membri ai asociatiei familiale ...

Societate pe actiuni. Garantie reala mobiliara asupra actiunilor
... ilor – permisa oricarui actionar potrivit acestui articol – la Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare de prealabila inregistrare in registrul actionarilor, aceasta din urma fiind de natura doar sa ofere creditorului garantat un plus de protectie, fara ca ea sa conditioneze in vreun mod valab ...

Desfiintarea postului si redistribuirea in alta functie. Conflict de munca. Competenta materiala
... ciul tehnic, constatarea nulitatii absolute a tuturor actelor  prin care a fost executata hotararea nr.6 din 27 iulie 2000 a adunarii generale a actionarilor companiei de  transformare a Sucursalei Calarasi in Agentie; constatarea nulitatii absolute a demisiei reclamantului din functia de ...

Model contract de administrare
... ........................., fax .............................., reprezentata prin........................................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................. din data de ..................., denumita, in continuar ...

Cerere de acordare autorizatie de munca (pentru angajare straini)
... dl/dna ............ selectionat/selectionata sa desfasoare activitate in cadrul societatii noastre exista/nu exista grad de rudenie sau afinitate cu actionarii/asociatii/persoanele aflate in conducerea firmei. Societatea comerciala are capacitatea de a-si indeplini obligatiile asumate fata de sol ...

Tarifele practicate de Min. Justitiei pentru serviciile de asistenta
... iliale ; 162/act 3. Redactarea actului modificator, actului aditional ori, dupa caz, a hotararii adunarii generale a membrilor sau asociatilor ori actionarilor, a deciziei consiliului de administratie/asociatului unic privind modificari ale actului constitutiv/statutului/contractului/acordului de ...

Desfiintarea postului si redistribuirea in alta functie. Conflict de munca. Competenta materiala.
... ciul tehnic, constatarea nulitatii absolute a tuturor actelor  prin care a fost executata hotararea nr.6 din 27 iulie 2000 a adunarii generale a actionarilor companiei de  transformare a Sucursalei Calarasi in Agentie; constatarea nulitatii absolute a demisiei reclamantului din functia de ...

Raspunderea solidara in procedura recuperarii creantelor fiscale
... tatii, cu rea-credinta, au dobandit in orice mod active de la debitorii care si-au provocat astfel insolvabilitatea; - administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
... i procesului de lichidare a patrimoniului societatii si aprobarea situatiilor financiare finale, consemnate in procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor din data de 15 aprilie 2008. S-a mai solicitat sa se constate ca situatiile financiare, precum si raportul final privind lichidarea, n ...

Explicatii Legea 31 actualizata: pedepse cu inchisoarea pentru fondatorul, administratorul sau reprezentantul societatii
... ietatii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte asemenea date; - prezinta cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situat ...

CNVM a sanctionat-o pe Anca Dumitru, deoarece BVB nu a facut o analiza la cererea Comisiei
... supravegheze", a mai afirmat Dumitru in contestatie. In perioada in care CNVM a vrut o analiza a tranzactiilor cu actiunile SPIT Bucovina, in actionariatul producatorului de piese si accesorii pentru autovehicule si pentru motoare de autovehicule se regaseau omul de afaceri Catalin Chelu, cu ...

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.
... are societatea nu detinea titlu de proprietate, respectiv echivalentul a 2.126 ha teren agricol proprietatea locatarilor si 786 ha teren proprietatea actionarilor. In acest sens, tribunalul a constatat ca hotararea A.G.A. de diminuare a capitalului social din data de 28 mai 1999 a fost inscrisa i ...

Societate comerciala. Convocare AGA. Indeplinirea conditiilor cerute de art.117 alin.3 din Legea nr.31/1990
... i procesului de lichidare a patrimoniului societatii si aprobarea situatiilor financiare finale, consemnate in procesul-verbal al adunarii generale a actionarilor din data de 15 aprilie 2008. S-a mai solicitat sa se constate ca situatiile financiare, precum si raportul final privind lichidarea, n ...

Fostii proprietari nu vor mai putea primi bani in contul titlurilor de despagubire, ci actiuni la FP
Fostii proprietari deposedati in mod abuziv in timpul regimului comunist nu vor mai primi in urmatorii doi ani bani in contul titlurilor de despagubire, acestea urmand sa fie convertite in actiuni la Fondului Proprietatea (FP), potrivit unui proiect de ordonanta de urgenta. Persoanele...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... atii ori asupra conditiilor economice ale acesteia sau ascunde, cu rea-credinta, in tot sau in parte, asemenea date; b) prezinta, cu rea-credinta, actionarilor/asociatilor o situatie financiara inexacta sau cu date inexacte asupra conditiilor economice ale societatii, in vederea ascunderii situat ...

Legalitatea contractului de consultanta atribuit de CNADNR firmei Ascot, verificata de DNA
... si asistenta tehnica semnat de Compania de Autostrazi cu Ascot Engineering Services SRL, companie care s-a infiintat in timpul licitatiei si ai carei actionari erau angajati ca si consultanti la CNADNR. Hotnews arata ca a consultat, vineri, dosarul de licitatie, ocazie cu care a aflat si de i ...

Contract de vanzare-cumparare actiuni. Nulitatea absoluta a contractului. Calitatea de tert a sotului cumparatoarei.
... are societatea nu detinea titlu de proprietate, respectiv echivalentul a 2.126 ha teren agricol proprietatea locatarilor si 786 ha teren proprietatea actionarilor. In acest sens, tribunalul a constatat ca hotararea A.G.A. de diminuare a capitalului social din data de 28 mai 1999 a fost inscrisa i ...

Presedintele Traian Basescu a retrimis in Parlament Legea ANI
... majori sau parintii sai ori ai sotului, au derulat sau deruleaza, direct sau prin intermediul vreunei societati comerciale la care sunt asociati ori actionari, contracte finantate din bani publici. 9. Cat priveste declaratiile de avere si de interese depuse anterior intrarii in vigoare a prezent ...

Monitorul Oficial nr. 186 din 24 Martie 2010
... ia Nationala a Valorilor Mobiliare Regulament pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr ...

Prezentarea legii privind introducerea concordatului preventiv si mandatului ad-hoc
... iori, care au mai beneficiat de un concordat preventiv cu pana la 3 ani anteriori, care au inscrise fapte in cazierul fiscal, sau daca el, asociatii, actionarii, administratorii, membrii organelor de conducere ori de supraveghere a debitorului au fost condamnati pentru anumite infractiuni in ultimii ...

Monitorul Oficial nr. 81 din 05 Februarie 2010
... ului Actul nr. 73 din 29 Ianuarie 2010 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare privind mandatarea reprezentantilor statului in Adunarea generala a actionarilor la Societatea Comerciala „Fondul Proprietatea“- S.A. sa aprobe forma finala a Contractului de administrare ce urmeaza a fi incheiat de so ...

Certificatul energetic pentru locuinte - obligatoriu peste cateva zile
... ea Notarilor Publici va face o serie de propuneri pentru normele de aplicare a legii, astfel incat sa fie eliminate orice neajunsuri in momentul tranzactionarii cladirilor. Prin certificatul energetic, potentialul cumparator sau chirias este informat asupra performantei energetice a apartamentul ...

Seminarul National de Contabilitate, Ziua II - Totul despre Ordinul 3055
... prevazute de legislatia in vigoare. In toate cazurile de modificare a capitalului social, aceasta se efectueaza in baza hotararii adunarii generale a actionarilor, cu respectarea legislatiei in vigoare. Cheltuielile cu demolarea - precizari – pct. 105 (3) In cazul in care o cladire este dem ...

CAS de minim 220 lei pe luna pentru cei platiti doar pe drepturi de autor
... actuale si in 2011. Acest lucru este valabil, potrivit proiectului de lege, si pentru cei care au statut de asociati unici, asociati, comanditari, actionari, administratori sau manageri cu contract, membri de asociatii familiale, persoane autorizate sa desfasoare activitati independente, persoane ...

Top 10 aberatii legislative din Romania
... at, practic, pana in 2007 - odata cu aderarea la Uniunea Europeana. Unii politicieni, activi si azi, au vrut sa extinda restrictiile si la firmele cu actionari straini. Sursa: capital.ro ...

CEDO condamna „lenea statului”
... drepturi deoarece reprezentantul actionarului majoritar, statul, Enache Jiru, nu a semnat contractul cu administratorul. La 30 septembrie, numarul actionarilor persoane private era de 2.771, actiunile acestora insumand aproape 37% din capitalul social. Fondul are participatii la 87 de societati. ...

Firmele de leasing cer simplificarea executarii silite
... leasing, trebuie sa constituie provizioane. "Constituirea de provizioane inseamna costuri suplimentare, care in cadrul acestui an de criza au pus actionariatul insitutiilor financiare in situatia obligatorie de a mari nivelul fondurilor proprii", a mai spus secretarul general al ALB Romania. ...

Monitorul Oficial nr. 588 din 25 August 2009
... 2009 Emitent: Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale societatilor comerciale Actul nr. 6 din 19 August 2009 Emitent: Comisia Nationala a Valorilor Mobi ...

Contract de administrare
... x .............................., reprezentata prin2 ..................................................................., in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................ din data de ....................................., denum ...

Frauda la lege. Acceptiune. Efecte juridice
... a ratiunile pentru care actul incheiat nu se impune a fi anulat.Sub un al doilea aspect recurenta sustine ca actul incheiat, a avut ca scop fraudarea actionarilor si a societatii SC A.SA R.V. respectiv preluarea societatii de paratul M. N. si instrainarea patrimoniului ei, ceea ce s-a si intamplat, ...

Care sunt regimul juridic si conditiile de validitate ale cesiunii de parti sociale?
... necesar pentru perfectarea cesiunii si inregistrarea la Oficiul Registrului Comertului si la organele fiscale. In consecinta, la adunarea generala a actionarilor paratei S.C. P.P SRL din 16 iulie 2001 s-a adoptat o hotarare prin care s-a modificat actul constitutiv al societatii prin retragerea rec ...

Procedura insolventei (Legea nr. 85/2006) (II)
... -au asistat sunt descarcati de orice indatoriri sau responsabilitati cu privire la procedura, debitor si averea lui, creditori, titulari de garantii, actionari sau asociati. In contextul crizei economice si financiare actuale acum puteti afla, din fata propriului calculator, TOTUL despre ...

Drumul catre succes
... t cu succes pe piata romanesca pana in prezent, adresat in exclusivitate celor care doresc sa isi reduca subtantial "bataile de cap" ca urmare a interactionarii cu functionarii institutiilor statului. Daca prin folosirea acestui produs te-ai alaturat celor fericiti de a-si fi rezolvat primul p ...

Atributiile administratorului judiciar
... re a platilor din contul averii debitorului; g. convocarea, prezidarea si asigurarea secretariatului sedintelor adunarii creditorilor sau ale actionarilor, asociatilor ori membrilor debitorului persoana juridica; h. introducerea de actiuni pentru anularea actelor frauduloase incheiat ...

Administratorul special
Administratorul special Dupa deschiderea procedurii de insolventa prevazuta de Legea nr. 85 din 2006, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului, persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau juridica, administrator special, c ...

Consiliul de administratie
... neexecutivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori. Prin actul constitutiv sau prin hotarare a adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independenti. La desemnarea administrato ...

Interdictii pentru detinerea si exercitarea unor functii/calitati in societatile comerciale
... de administratie, directorii, respectiv membrii directoratului si ai consiliului de supraveghere, ori functionarii societatii nu ii pot reprezenta pe actionari, sub sanctiunea nulitatii hotararii, daca, fara votul acestora, nu s-ar fi obtinut majoritatea ceruta. Actionarii care au calitatea de membr ...

Despre administrarea societatii pe actiuni
... administratorilor se aplica administratorului unic in mod corespunzator. Administratorii sunt desemnati de catre adunarea generala ordinara a actionarilor, cu exceptia primilor administratori, care sunt numiti prin actul constitutiv. Candidatii pentru posturile de administrator sunt nomin ...

Ordonanta de Urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
... .1. La articolul 208, alineatul (4) va avea urmatorul cuprins: «(4) Reducerea capitalului social nu are efect si nu se fac plati in beneficiul actionarilor pana cand creditorii nu vor fi obtinut realizarea 2 creantelor lor ori garantii adecvate sau pana la data la care instanta a respi ...

CEDO - Cauza Ispan contra Romaniei
... soara, spre exploatare in scopuri stiintifice. Restul patrimoniului societatii Agrotim, de aproximativ doua sute de hectare, care corespundea cu cota actionarilor particulari la fosta societate, a fost transferat unei societati pe actiuni nou create, Agroindustriala (numita si Agroind.). Ca urmare a ...

CEDO - Cauza Elena si Nicolae Ionescu impotriva Romaniei
... uire si, in cazurile in care o asemenea restituire se dovedeste a fi imposibila, sa acorde o despagubire constand intr-o participatie, in calitate de actionari, la un organism de plasament al valorilor mobiliare.   17. Guvernul concluzioneaza ca reparatia prevazuta de legislatia romana in ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... recum si fapta care se certifica. Art. 92. Notarul public certifica, la cerere, procesele-verbale si hotararile adunarilor generale ale actionarilor sau asociatilor societatilor comerciale, printr-o incheiere in care se vor mentiona data si locul adunarii, faptul semnarii procesului-ve ...

Statutul profesiei de consilier juridic
... care va verifica, in principal, urmatoarele: - calitatea de consilier juridic, conform legii si statutului profesiei, a asociatului unic/asociatilor/actionarilor; - obiectul de activitate sa fie unic, respectiv activitati juridice (consultanta si reprezentare juridica, exclusiv activitati atribute ...

Contract de administrare (model)
... ....,  fax .............................., reprezentata prin2)  ........................................, in baza adunarii generale a  actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii  nr.  .........  din  data  de ..................., denumita, in continuare, soc ...

Cuprins Consilier
... nistratorului cetatean strain necunoscator al limbii romane Declaratie cazier fiscal cetatean strain Hotarare a adunarii generale a asociatilor/actionarilor in vederea constituirii unor societati comerciale Act constitutiv S.R.L. (asociat unic) Act constitutiv S.R.L. (cu mai multi asocia ...

Tribunal COMER Anulare act vanzare-cumparare
... ata de faptul ca actul a fost incheiat in dauna creditorilor. Din procesul-verbal AGA din 3.02.2005 se retine ca vanzarea s-a aprobat cu votul actionarilor reprezentand 74,85% din actiuni. Faptul ca vanzarea s-a facut cu acordul actionarilor si cu respectarea conditiilor prevazute de l ...

ICCJ COMER- pagina principala
... tate procesuala activa     > Societatea  comerciala  cu raspundere  limitata.  Adunarea generala a actionarilor. Convocare   > Contract de concesiune. Licitatie publica deschisa > Hotararea adunarii generale ...

ICCJ COMER Hotararea adunarii generale extraordinare
Hotararea adunarii generale extraordinare a actionarilor privind majorarea capitalului social cu valoarea investitiilor realizate conform contractului de privatizare. Acordarea dreptului de preferinta (Sectia comerciala, decizia nr.2326 din  22 iunie  2006)   ...

ICCJ COMER Societatea comerciala cu raspundere limitata
Societatea  comerciala  cu raspundere  limitata.  Adunarea generala a actionarilor. Convocare (Sectia comerciala, decizia nr.1238 din 28 martie 2006)              Adunarile generale ale s ...

Administratorul independent
... utivi ai consiliului de administratie sunt cei care nu au fost numiti directori. Prin actul constitutiv sau prin hotararea adunarii generale a actionarilor se poate prevedea ca unul sau mai multi membri ai consiliului de administratie trebuie sa fie independent. La desemnarea administr ...

Societati comerciale modificare
... - Care sunt criteriile pe care adunarea generala a actionarilor trebuie sa le aiba in vedere la desemnarea administratorului independent? Aflati dand clic AICI ...

Decizia 213\7 mar 2006
... atorilor de a da curs cererii de convocare a adunarii generale, solicitare care cuprinde dispozitii ce intra in atributiile adunarii si care apartine actionarilor reprezentand a zecea parte din capitalul social sau o cota mai mica, daca in actul constitutiv se prevede astfel. Prin Decizia nr. ...

Decizie Dr. Comercial
... l ca legea sa prevada dreptul la recurs numai impotriva ordonantei prin care se dispune suspendarea executarii hotararii luate de Adunarea Generala a actionarilor, intrucat aceasta creeaza o situatie care se abate de la regula caracterului obligatoriu al hotararilor luate de Adunarea Generala, inscr ...

Spete Materie Comerciala (pct. 46 - 49)
... si pietele reglementate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 525/2002, este redusa substantial cota de capital social pe care o detin actionarii minoritari la societatile comerciale care se supun prevederilor Legii nr. 137/2002, fapt ce reprezinta "o grava atingere" a dreptului de pr ...

Spete - materia comerciala (pct. 24 - 25)
24. Prin majorarea capitalului social al unei societati comerciale nu este afectat dreptul de proprietate al actionarilor [...]. Cel mult se poate produce o modificare a ponderii pe care unii actionari o detin in totalul actiunilor. De altfel, masura ca atare este prevazuta de lege si uzi ...

Spete - materia comerciala (pct. 44 - 45)
... in. (2) se prevede ca “Majorarea capitalului social prin noi aporturi, in numerar sau in natura, se face cu acordarea dreptului de preferinta tuturor actionarilor societatii”. Aceste dispozitii ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 28/2002, ca si cele prevazute la alin. (3) si (4) din acelasi a ...

Spete - materia comerciala (pct. 26 - 28)
... 26. Depunerea cautiunii constituie o garantie, in sensul ca, in urma respingerii actiunii in anulare a hotararilor luate de Adunarea Generala a actionarilor, partea interesata va putea cere si obtine despagubiri pentru pagubele suferite datorita intarzierii executarii hotararii respective. ...

Spete - materia comerciala (Selectiuni - Cuprins pe Spete)
... ia urmatoarele: 1. Reglementarea instituita de art. 132 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31-1990 constituie o masura de protectie a actionarilor minoritari care se considera vatamati printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, contrara legii sau actului constitutiv, acest ...

Spete - materia comerciala
... gasi urmatoarele: 1. Reglementarea instituita de art. 132 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31-1990 constituie o masura de protectie a actionarilor minoritari care se considera vatamati printr-o hotarare a Adunarii Generale a Actionarilor, contrara legii sau actului constitutiv, acest ...

Spete - materia comerciala (pct. 50 - 54)
... tivitatii Constitutiei si a legilor. Statului roman, ca actionar al unei societati comerciale, ii sunt aplicabile aceleasi prevederi ca si celorlalti actionari, iar Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 208/2002 este un act normativ neconstitutional, in masura in care toti ceilalti actionari, ca tit ...

Spete - materia comerciala (pct. 41 - 43)
... data la care se dispune inceperea falimentului. (5) Creditorii, comitetul creditorilor ori reprezentantul membrilor sau, dupa caz, al asociatilor/actionarilor pot oricand adresa judecatorului-sindic o cerere de a se ridica debitorului dreptul de administrare, avand ca justificare pierderile cont ...

Spete - materia comerciala (pct. 36 - 40)
... are silita pornite impotriva societatii comerciale, nu are ca scop decat instituirea unui tratament juridic egal pentru toti creditorii societatii si actionarii acesteia. Asadar, critica autoarei exceptiei referitoare la incalcarea de catre prevederile legale mentionate a principiului constitutional ...

Spete - materia comerciala (pct. 31- 35)
... e a plati daune-interese pentru prejudiciile cauzate Autoritatii, in cazul desfiintarii contractului pe cale conventionala sau judiciara, ca efect al actionarii pactului comisoriu, este conforma prevederilor art. 44 alin. (1) teza a doua din Constitutie. Totodata, se sustine ca dispozitiile de lege ...

Spete - materia comerciala (pct. 21 - 23)
... cutare silita sau de realizare a garantiilor reale, sotul/sotia, rudele si afinii pana la gradul al patrulea inclusiv ale acestor persoane, precum si actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate in una dintre aceste situatii.     Aceste incompatibilitat ...

Spete - materia comerciala (pct. 16 - 20)
16. Prin instituirea dreptului actionarilor de a se retrage din societatea comerciala in cazul in care nu sunt de acord cu hotararile Adunarii Generale a asociatilor referitoare la forma, obiectul principal de activitate sau sediul societatii, nu se incalca principiile economiei de piata. ...

Spete - materia comerciala (pct. 11 - 15)
... iveste invocarea prevederilor art. 44 din Constitutie, arata ca potrivit art. 31 din Legea nr. 359/2004, dupa dizolvarea societatilor comerciale, actionarii sau asociatii societatilor comerciale dizolvate isi pot recupera contravaloarea actiunilor sau partilor sociale detinute.   &n ...

Spete - materia comerciala (pct. 6 - 10)
... tituie incalcari ale dreptului de proprietate, ci consecinta fireasca a nerespectarii legii. De altfel, dupa dizolvarea acestor societati comerciale, actionarii lor isi pot recupera contravaloarea actiunilor sau partilor sociale detinute. 8. In situatia in care s-ar admite ca majorar ...

Spete - dreptul muncii (pct. 36 - 40)
... esita aplicare a dispozitiilor Codului muncii intr-o cauza ce apartine jurisdictiei comerciale, data fiind natura raporturilor juridice nascute intre actionarii unei societati comerciale si administratorul numit de acestia. Totodata, apelanta invoca exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor ...

Spete - materie fiscala (pct. 61 - 65)
... ratorii unei societati comerciale care, potrivit Legii nr. 31/1990, desfasoara activitatea pe baza unei imputerniciri acordate de adunarea generala a actionarilor. Cu referire la aceasta ultima categorie, intrucat situatia lor este aceea de mandatari ai actionarilor, ea este similara cu calitate ...

Spete - materie fiscala (pct. 11 - 15)
... ladirile cu mai multe apartamente proprietate privata sau mixta, in conditiile Legii locuintei nr. 114/1996, este scutita de taxa de timbru, in cazul actionarii in justitie a oricarui proprietar care se face vinovat de neplata cheltuielilor comune, in timp ce proprietarul nu beneficiaza de aceasta s ...

Spete - materia comerciala (pct. 1 - 5)
1. Reglementarea instituita de art. 132 alin. (2) si (3) din Legea nr. 31/1990 constituie o masura de protectie a actionarilor minoritari care se considera vatamati printr-o hotarare a adunarii generale a actionarilor, contrara legii sau actului constitutiv, acestia putandu-se adresa inst ...

Certificarea proceselor-verbale/hotarârilor adunarilor generale ale asociatilor/actionarilor si identificarea participantilor (art. 92 din Legea nr. 36/1995)
Certificarea proceselor-verbale/hotararilor adunarilor generaleale asociatilor/actionarilor si identificarea participantilor (art. 92 din Legea nr. 36/1995)   ROMANIA BIROUL NOTARULUI PUBLIC ...... ...

Procura privind administrarea unei societati comerciale
... putea hotari actiuni conforme cu actele constitutive ale socie- tatii, avand putere de decizie (vot) reprezentare in adunarea generala a asociatilor/actionarilor, va incheia orice act, cu persoane fizice sau juridice din Romania si din stainatate, va stabili clauzele, in conditiile cele mai a ...

Procura privind administrarea unor bunuri mobile si imobile
... tea mea de asociat/actionar in societati comerciale, putand lua, in numele meu si pentru mine decizii, va vota in adunarea generala a asociatilor sau actionarilor hotararile acesteia, va putea ceda actiunile/partile mele  sociale,  prin cesiune  sau  prin  act  cu  ...

Monitorul Oficial nr. 335 din 15 Mai 2015
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, precum si pentru modificarea unor acte normative EMITENT: PRES ...

Monitorul Oficial nr. 206 din 27 Martie 2015
... si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adunarilor generale ale actionarilor societatilor comerciale EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONIT ...

Noi perchezitii la institutii publice. Se investigheaza fapte de coruptie comise in 2014
... satie si Justitie. Dosaerul care il vizeaza urmareste concesionarea unor balti de pescuit, la Ianova si Dumbravita, catre o societate la care au fost actionari sotia sa si unul dintre fiii lui. ...

Comunicat Vilau | Asociatii: Marius Barladeanu s-a alaturat echipei VILAU
... ectele juridice cu care se confrunta o intreprindere, pornind de la aspecte de drept societar, indeosebi fuziuni, divizari si achizitii si drepturile actionarilor, chestiuni specifice dreptului muncii si legislatiei privind protectia mediului inconjurator, pana la masuri specifice reorganizarii si l ...

Legea Societatilor Comerciale - Textul de lege in format final integrat
... licata", in format printat. Iti dau batai de cap aspecte precum:   - Noile reglementari in ceea ce priveste retragerea asociatilor sau actionarilor din societati? - Inlocuirea, in anumite cazuri, a publicitatii prin Monitorul Oficial cu publicitatea prin afisare pe pagina proprie de ...

Monitorul Oficial nr. 723 din 02 Octombrie 2014
... Directiva a Parlamentului European si a Consiliului de modificare a Directivei 2007/36/CE in ceea ce priveste incurajarea implicarii pe termen lung a actionarilor si a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste anumite elemente ale declaratiei privind guvernanta corporativa COM (2014) 213 EMITENT: CA ...

Monitorul Oficial nr. 699 din 24 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014,in temeiul preve ...

Monitorul Oficial nr. 697 din 23 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014, al art. 5 alin. ...

Monitorul Oficial nr. 696 din 23 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014,in temeiul preve ...

Monitorul Oficial nr. 695 din 23 Septembrie 2014
... nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, aprobata cu completari prin legea nr. 47/2014,in temeiul preve ...

Alte tag-uri asemanatoare: actionarii, adunarea generala a actionarilor, actionari

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]