Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

mobiliar

Conferinta Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare - Noutati legislative si Tehnice, 4-5 iulie 2014, Bucuresti
In zilele de 4 si 5 iulie, la Bucuresti, a Hotel Intercontinental va avea loc conferinta „ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE – NOUTATI LEGISLATIVE SI TEHNICE. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE”, conform anuntului publicat pe site-ul UNBR.ro. Evenimentul este organizat de...

Uniunea Notarilor pune la dispozitia ANRP ghidul cu valorile orientative ale proprietatilor imobiliare
... in Romania a pus la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) ghidul privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de cele 15 Camere ale Notarilor Publici din Romania, in baza unui protocol de colaborare semnat la sfarsitul lunii iunie. " ...

Situatii ce se pot intalni in cursul executarii silite imobiliare
a. Incidente ce impiedica continuarea executarii silite imobiliare. In acest sens avem ca temei legal prevederile inscrise in art. 807 noul Cod de procedura civila. Este vorba de situatia in care se constata de catre executorul judecatoresc ca bunul imobil supus executarii silite este in proprieta ...

Modificari ale Legii cadastrului si publicitatii imobiliare
In acest articol, va vom prezenta cele mai importante modificari aduse Legii cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996, aduse la 27 iulie 2012 prin Legea nr. 133/2012. Legea nr. 133/2012 aproba, cu modificari si completari, O.U.G. nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastru ...

Noi reguli in materia publicitatii imobiliare
... ADITIONAL nr. 3 din 15 ianuarie 2013 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legi ...

Desfiintarea Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare
Miercuri, 12 decembrie 2012, Guvernual a aprobat in sedinta desfasurta Ordonanta de Urgenta privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii de Supraveghere Financiara In Uniunea Europeana, 15 state membre au in prezent acest tip de structura de supraveghere. Dintre acestea mentionam:...

Cadastru si publicitate imobiliara: Comunicare si online
... ADITIONAL nr. 2 din 4 octombrie 2012 la Protocolul de colaborare nr. 429.312/1.404/2010 incheiat intre Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara si Uniunea Nationala a Notarilor Publici din Romania privind modul de efectuare a operatiunilor de publicitate imobiliara, in aplicarea Legi ...

Ipoteca imobiliara in acceptiunea noului Cod civil
... ccesoriile lor; b) uzufructul acestor imobile si accesoriile; c) cotele-parti din dreptul asupra imobilelor; d) dreptul de superficie. Ipoteca imobiliara trebuie inscrisa in cartea funciara ca si conditie pentru constituirea sa valabila, nu doar pentru opozabilitate. Noul Cod civil stabiles ...

Actiunea in revendicare imobiliara
In legatura cu interpretarea art. 566 alin. (1) teza I C.civ.1), s-a pus problema stabilirii naturii juridice a actiunii intemeiate pe prevederile articolului mentionat, in sensul in care, la o prima vedere, se pare ca legiuitorul a inclus in sfera actiunii in revendicare si o actiune in...

Uzucapiunea imobiliara in Noul Cod civil
Art.939 N.C.C. prevede ca acela care poseda bunul altuia timp de 10 ani ,in alte conditii decat cele ale posesiei de buna-credinta ,poate dobandi dreptul de proprietate, in temeiul uzucapiunii. Viciile posesiei suspenda cursul uzucapiunii,Si in acest caz poate opera jonctiunea posesiilor. (Noul...

Monitorul Oficial nr. 720 din 24 Septembrie 2015
... MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015   7. LEGE nr. 7 din 13 martie 1996 (*republicata*) cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 24 septembrie 2015   8. ORDIN nr. 116 din 18 ...

Monitorul Oficial nr. 700 din 17 Septembrie 2015
1. ORDIN nr. 4.649 din 30 iulie 2015 pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Biotehnologii in Horticultura Stefanesti - Arges in coordonarea Autoritatii Nationale pentru Cercetare Stiintifica si Inovare...

Elimina problemele fiscal-contabile cu ajutorul specialistilor din domeniu
... otul despre:     Obligatii privind refacturarea TVA     Calcul impozit. Persoane fizice care efectueaza tranzactii imobiliare     Anulare inregistrare in scopuri de TVA  detalii aici>>>     Factura prestari servicii &nb ...

Monitorul Oficial nr. 686 din 10 Septembrie 2015
... carea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 686 din 10 septembrie 2015   8. HOTARARE nr. 731 din ...

Ce contributii plateste o societate civila de avocati pentru onorariile avocatiilor colaboratori care desfasoara activitate dependenta?
... profesiilor medicale, de avocat, notar, auditor financiar, consultant fiscal, expert contabil, contabil autorizat, consultant de plasament in valori mobiliare, arhitect sau a altor profesii reglementate, desfasurate in mod independent, in conditiile legii.   Astfel, veniturile obtinute de av ...

Monitorul Oficial nr. 657 din 31 August 2015
... RDIN nr. 890 din 28 august 2015 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara, precum si a Regulamentului de organizare si functionare si a organigramei Centrului National de Cartografie EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE C ...

Monitorul Oficial nr. 643 din 25 August 2015
... 279; ORDIN nr. 506 din 14 august 2015 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 401 "Declaratie informativa privind proprietatile imobiliare detinute de rezidenti ai altor state membre ale Uniunii Europene pe teritoriul Romaniei" EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI A ...

Monitorul Oficial nr. 549 din 23 Iulie 2015
... tralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Alba EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 549 din 23 iulie 2015 &nb ...

Monitorul Oficial nr. 539 din 20 Iulie 2015
... ui, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.705/2006, a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Arad EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 539 din 20 iulie 2015 &nb ...

Conferinta privind aspecte de practica neunitara intervenite de la intrarea in vigoare a Noului Cod civil si Noului Cod de procedura civila
... a norvegiana cu privire la rolul judecatorului in cadrul medierii desfasurate in instanta Evolutii pe plan european cu privire la garantiile reale mobiliare si imobiliare. Agenda conferintei aici . Inregistrarile conferintei aici Sursa: INM-LEX.ro ...

Monitorul Oficial nr. 465 din 29 Iunie 2015
1. REGULAMENT nr. 8 din 17 iunie 2015 privind agentii pentru servicii de investitii financiare, agentii delegati si pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr....

Monitorul Oficial nr. 459 din 25 Iunie 2015
...   2. DECRET nr. 548 din 18 iunie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 25 iunie 2015   3. LEGE nr. 150 din 18 ...

Modele de cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod civil!
... i actiuni cu privire la dreptul de proprietate     Actiunea in revendicare –art. 563 Cod Civil     Accesiune imobiliara artificiala – art. 577 – 579 Cod Civil     Actiune in constatarea efectuarii unor lucrari cu buna - credinta &nd ...

Monitorul Oficial nr. 422 din 15 Iunie 2015
... onale din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2015, pentru finantarea proiectului de investitie imobiliara "Cimitirul Militarilor Romani din Complexul Comemorativ Rossoska, regiunea Volgograd - fosta Stalingrad, Federatia Rusa" EMITENT: ...

Monitorul Oficial nr. 396 din 05 Iunie 2015
... 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 29 alin. (1) lit. d) teza a doua din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015   8. DECRET nr. 511 din ...

Monitorul Oficial nr. 378 din 29 Mai 2015
1. REGULAMENT nr. 6 din 25 mai 2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 12/2006 EMITENT: AUTORITATEA DE...

Monitorul Oficial nr. 343 din 19 Mai 2015
... tralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Vrancea EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 343 din 19 mai 2015 &nb ...

Codul de procedura civila: Ce trebuie sa stii despre cererea de chemare in judecata
... n judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de ace ...

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014
... ncidente Reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul MFP nr. 1286/2012. Atentie si la faptul ca desi Ordinul MFP ...

Monitorul Oficial nr. 335 din 15 Mai 2015
1. HOTARARE nr. 323 din 13 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Societatii Nationale de Transport Feroviar de Calatori "C.F.R. - Calatori" - S.A. aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL...

Monitorul Oficial nr. 325 din 13 Mai 2015
... carea Deciziei prim-ministrului nr. 270/2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 325 din 13 mai 2015   8. HOTARARE nr. 325 din 13 mai ...

Util: Manual de Politici Contabile 2015 editabil
... : Cuprins 1. Aria de aplicabilitate     Prevederile reglementarilor se aplica de catre persoanele juridice ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata     Tipuri de situatii financiare 2. Politici contabile &ndash ...

Monitorul Oficial nr. 240 din 08 Aprilie 2015
... 9 din 8 aprilie 2015 privind numirea domnului Radu-Codrut Stefanescu in functia de director general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 240 din 8 aprilie 2015   7. DECIZIE nr. 118 din 8 ap ...

Monitorul Oficial nr. 213 din 30 Martie 2015
... stemului de conturi globale, aplicarea mecanismelor cu si fara prevalidarea instrumentelor financiare, efectuarea operatiunilor de imprumut de valori mobiliare, a celor de constituire a garantiilor asociate acestora si a tranzactiilor de vanzare in lipsa, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Va ...

Monitorul Oficial nr. 206 din 27 Martie 2015
... 2015 pentru modificarea si completarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si a Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor in cadrul adu ...

Monitorul Oficial nr. 200 din 25 Martie 2015
... eferitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 200 din 25 martie 2015   4. RECTIFICARE nr. 172 din 17 ...

Monitorul Oficial nr. 183 din 18 Martie 2015
1. DECIZIE nr. 19 din 21 ianuarie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 teza a treia din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in perioada...

57 de contracte vitale in 2015
... ridic. Specialistii au realizat o colectie de 57 de contracte vitale pentru contabili: 1. Contract individual de munca 2. Contract de leasing imobiliar 3. Contract de leasing 4. Contract de inchiriere 5. Contract de locatie de gestiune 6. Contract de locatiune autovehicule 7. Contract de ...

Lista completa de declaratii fiscale cu termen in luna martie 2015
... dupa caz, pentru castiguri/pierderi realizate de pers. fizice, aferente tranzactiilor cu titluri de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare in cazul soc. inchise.      C.F.art. 93 alin. (2) si OPANAF 3883/2013 ********************************************* ...

Planul de conturi general 2015 conform OMFP 1802 din 2014
... nsport (A) 214. Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale (A) 215. Investitii imobiliare (A) 216. Active corporale de explorare si evaluare a resurselor minerale (A) 217. Active biologice productive (A) 22. Imobilizari corpo ...

Monitorul Oficial nr. 136 din 23 Februarie 2015
... letarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara, aplicabile societatilor comerciale ale caror valori mobiliare sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata, aprobate prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 1.286/2 ...

Modificari importante: Situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate
... privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate se aplica de catre urmatoarele entitati ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata: - societati (societatile in nume colectiv, societatile in comandita simpla, soc ...

ORDINUL 1802/2014 poate fi consultat aici !
... introduse? Cuprins 1. Aria de aplicabilitate Prevederile reglementarilor se aplica de catre persoanele juridice ale caror valori mobiliare nu sunt admise la tranzactionare pe o piata reglementata Tipuri de situatii financiare 2. Politici contabile – modificari a ...

Monitorul Oficial nr. 22 din 12 Ianuarie 2015
... ie 2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv in valori mobiliare si societatile de administrare a investitiilor, precum si pentru modificarea si completarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, pre ...

Monitorul Oficial nr. 892 din 09 Decembrie 2014
... pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 9 decembrie 2014   2. DECIZIE nr. 503 din 7 octombrie 2014 re ...

Monitorul Oficial nr. 870 din 28 Noiembrie 2014
... #65279; REGULAMENT nr. 17 din 28 noiembrie 2014 privind statutul juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 28 noiembrie 2014   2. ...

Monitorul Oficial nr. 849 din 21 Noiembrie 2014
... de atribuire a contractelor pentru lucrari de cadastru, aprobate prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 1/2014 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 849 din 21 noiembrie 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 835 din 17 Noiembrie 2014
1. PROCEDURA din 5 noiembrie 2014 privind avizarea expertilor pentru evaluarea starii de siguranta in exploatare a barajelor incadrate in categoriile de importanta C si D, NTLH-015 EMITENT: DEPARTAMENTUL PENTRU APE, PADURI SI PISCICULTURA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 835 din 17...

Monitorul Oficial nr. 819 din 10 Noiembrie 2014
... ierea in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara - Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Botosani a unui imobil aflat in domeniul public al statului EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: M ...

Comunicat Vilau | Asociatii: Marius Barladeanu s-a alaturat echipei VILAU
... I Incepand cu 1 noiembrie 2014, domnul avocat Marius Barladeanu s-a alaturat echipei VILAU | AsociaTii urmand a coordona departamentul de drept imobiliar si constructii in calitate de Counsel. „Decizia lui Marius de a se alatura echipei noastre ne onoreaza, reprezentand o miscare firea ...

Monitorul Oficial nr. 809 din 06 Noiembrie 2014
... si inscriere in evidentele de cadastru si carte funciara, aprobat prin Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 700/2014 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 809 din 6 noiembrie 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 781 din 27 Octombrie 2014
... 81 din 27 octombrie 2014   6. ORDIN nr. 1.104 din 15 octombrie 2014 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate in sectorul 47 din unitatea administrativ-teritoriala Livezile, judetul Timis EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ...

Monitorul Oficial nr. 774 din 24 Octombrie 2014
... ie 2014 pentru promulgarea Legii privind clarificarea statutului juridic al actiunilor care se tranzactioneaza pe Piata RASDAQ sau pe piata valorilor mobiliare necotate EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 774 din 24 octombrie 2014   3. LEGE nr. 151 din 2 ...

117 Modele de cereri si actiuni in justitie
... i actiuni cu privire la dreptul de proprietate     Actiunea in revendicare –art. 563 Cod Civil     Accesiune imobiliara artificiala – art. 577 – 579 Cod Civil     Actiune in constatarea efectuarii unor lucrari cu buna - credinta &nd ...

Monitorul Oficial nr. 721 din 01 Octombrie 2014
... #65279; DECIZIE nr. 270 din 1 octombrie 2014 privind numirea membrilor Consiliului de administratie al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 721 din 1 octombrie 2014   9. DECIZIE nr. 269 din 1 ...

Monitorul Oficial nr. 713 din 30 Septembrie 2014
... sp; 2. RECTIFICARE nr. 890 din 28 august 2014 referitoare la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 890/2014 EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 713 din 30 septembrie 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 707 din 29 Septembrie 2014
... in 18 septembrie 2014 privind modificarea anexelor nr. 19, 34 si 36 la Ordinul directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 890/2014 privind stabilirea modului de organizare, competentei teritoriale, numarului si arondarii birourilor de cadastru si publicitate ...

Monitorul Oficial nr. 649 din 03 Septembrie 2014
... pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 649 din 3 septembrie 2014   6. ORDIN nr. 1.051 din 13 august 2014 pri ...

Monitorul Oficial nr. 632 din 29 August 2014
... 0 din 28 august 2014 privind stabilirea modului de organizare, competentei teritoriale, numarului si arondarii birourilor de cadastru si publicitate imobiliara EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 632 din 29 august 2014   5. ...

Monitorul Oficial nr. 626 din 27 August 2014
1. HOTARARE nr. 43 din 26 iunie 2014 pentru modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din Romania nr. 3/2014 privind aprobarea Registrului public al auditorilor financiari din Romania EMITENT: CAMERA AUDITORILOR FINANCIARI DIN ROMANIA...

Monitorul Oficial nr. 593 din 08 August 2014
1. INSTRUCTIUNE nr. 3 din 6 august 2014 pentru modificarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 5/2006 cu privire la sistemul de raportare contabila semestriala a entitatilor autorizate, reglementate si supravegheate de Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare,...

Monitorul Oficial nr. 584 din 05 August 2014
... CIAL nr. 584 din 5 august 2014   2. ORDIN nr. 756 din 21 iulie 2014 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Nana, judetul Calarasi EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADAST ...

Monitorul Oficial nr. 571 din 31 Iulie 2014
1. DECIZIE nr. 350 din 24 iunie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2012 privind desemnarea Ministerului Sanatatii ca unitate de achizitii publice centralizata EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN:...

Monitorul Oficial nr. 551 din 25 Iulie 2014
1. AMENDAMENTE din 21 iunie 2013 la Codul international de management pentru exploatarea in siguranta a navelor si pentru prevenirea poluarii (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.) Partea A - Implementare EMITENT: ORGANIZATIA MARITIMA INTERNATIONALA PUBLICAT...

Modalitatile de executare silita. Aspecte esentiale si delimitari juridice
... ebitelor restante, obligatia nu este de a face sau a nu face, ci de a da. b. Executarea silita indirecta se realizeaza prin: 1. Urmarire silita mobiliara; 2. Poprire; 3. Urmarire silita imobiliara. Ca regula, nicio urmarire nu poate avea loc decat pentru o creanta certa, lichida si ...

Monitorul Oficial nr. 549 din 24 Iulie 2014
1. ORDIN nr. 718 din 10 iulie 2014 pentru inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe teritoriul unitatii administrativ-teritoriale Valea Marului, judetul Galati EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE IMOBILIARA PU ...

Monitorul Oficial nr. 501 din 04 Iulie 2014
1. DECIZIE nr. 288 din 22 mai 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 33, art. 34 si art. 35 din Legea nr. 165/2013 privind masurile pentru finalizarea procesului de restituire, in natura sau prin echivalent, a imobilelor preluate in mod abuziv in...

Conferinta Arhiva Electronica de Garantii Reale Imobiliare - Noutati legislative si Tehnice, 4-5 iulie 2014, Bucuresti
In zilele de 4 si 5 iulie, la Bucuresti, a Hotel Intercontinental va avea loc conferinta „ARHIVA ELECTRONICA DE GARANTII REALE MOBILIARE – NOUTATI LEGISLATIVE SI TEHNICE. PERSPECTIVE DE DEZVOLTARE”, conform anuntului publicat pe site-ul UNBR.ro. Evenimentul este organizat de...

Monitorul Oficial nr. 458 din 23 Iunie 2014
... nr. 220 din 23 iunie 2014 pentru numirea domnului Ursu Marius Arthur in functia de director general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 458 din 23 iunie 2014 7. ORDIN nr. 700 din 16 iunie 2014 ...

Monitorul Oficial nr. 457 din 23 Iunie 2014
... IE nr. 232 din 15 aprilie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28 si 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, ale art. 315 alin. 1 si art. 334 din Codul de procedura civila din 1865, precum si ale art. 880 si art. 902 din Cod ...

Monitorul Oficial nr. 453 din 20 Iunie 2014
1. HOTARARE nr. 503 din 18 iunie 2014 privind acordarea unor ajutoare de urgenta EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 453 din 20 iunie 2014   2. HOTARARE nr. 504 din 18 iunie 2014 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014 al...

Monitorul Oficial nr. 436 din 16 Iunie 2014
... r. 9 din 29 mai 2014 privind autorizarea si functionarea societatilor de administrare a investitiilor, a organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare si a depozitarilor organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare EMITENT: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA PUBLICAT IN: MONIT ...

Monitorul Oficial nr. 428 din 11 Iunie 2014
1. ORDIN nr. 1.808/C din 19 mai 2014 pentru aprobarea formularelor de avize de inscriere privind inregistrarile efectuate in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare si a instructiunilor de completare a acestor formulare EMITENT: MINISTERUL JUSTITIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL...

Monitorul Oficial nr. 367 din 19 Mai 2014
1. DECIZIE nr. 91 din 27 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1 si art. 2 din Legea nr. 116/2011 privind stabilirea unor masuri temporare pentru functionarea Autoritatii pentru Valorificarea Activelor Statului si a Comisiei Nationale a...

INM: Seminar Piata de capital, program de formare continua la Bucuresti
... Supraveghere Integrata - Autoritatea de Supraveghere Financiara Tema: Legislatia pietei de capital referitoare la garantiile financiare si ipotecile mobiliare asupra instrumentelor financiare - certitudini si provocari pentru magistrati, pentru institutiile pietei si pentru investitori Formato ...

Monitorul Oficial nr. 358 din 15 Mai 2014
... nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 358 din 15 mai 2014 4. DECIZIE nr. 120 din 6 mar ...

Expertii analizeaza: Clasificarea privilegiilor
... e privilegiile generale reprezinta si ordinea de preferinta in caz de concurs intre acestea nota 2  Intra in aceasta categorie si privilegiile imobiliare reglementate de Legea 203/2007 privind asociatiile de proprietari asupra apartamentelor si altor spatii individuale pentru pentru sumele dat ...

Monitorul Oficial nr. 352 din 13 Mai 2014
... 2. DECRET nr. 413 din 8 mai 2014 privind promulgarea Legii pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si d ...

Clasificarea garantiilor. Delimitari esentiale privind privilegiile
... ccesoriu cu doua componente: un drept de urmarire si un drept de preferinta.     Intra in aceasta categorie: privilegiile, ipoteca imobiliara si mobiliara precum si gajul (cu deposedare) (nota 1). Referitor la privilegii, Codul  Civil defineste aceasta categorie de garantii ...

Gala Avocatilor: Se premiaza cei mai buni avocati
... ta ocazie se vor premia avocatii care au fost implicati anul trecut in cadrul celor mai importante tranzactii din zece domenii diferite, de la IT si imobiliare, bani si FMCG. Premiile vor fi acordate avocatilor care si-au pus semnatoruile prin intermediul carora s-au tranzactionat pachete de acti ...

Monitorul Oficial nr. 305 din 24 Aprilie 2014
1. LEGE nr. 364 din 15 septembrie 2004 (*republicata*) privind organizarea si functionarea politiei judiciare*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 305 din 24 aprilie 2014 2. PROCEDURI din 23 aprilie 2014 privind plata compensatiilor de catre Fondul de...

Monitorul Oficial nr. 297 din 23 Aprilie 2014
... Decizia nr. 57/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 28-31 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, si a celor ale art. 880, art. 902 si art. 904 din Codul civil     Hotararea nr. 296/2014, Guvernul ...

Darea in plata pentru stingerea datoriilor. Cele 4 conditii esentiale!
... limiteze dreptul creditorului de a urmari bunurile care nu ii sunt ipotecate”, iar potrivit art. 2435 (lit. b) NCC privind executarea ipotecii mobiliare, “creditorul are dreptul, la alegerea sa […] sa isi insuseasca bunul pentru a stinge creanta ipotecara, in conditiile art. 2460 ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... 99 Dreptul de proprietate asupra actiunilor la purtator se transfera prin simpla traditiune a acestora. Articolul 991 (1) Constituirea de ipoteci mobiliare asupra actiunilor se face prin inscris sub semnatura privata, in care se vor arata cuantumul datoriei, valoarea si categoria actiunilor cu c ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... au mai multe persoane care controleaza deja cel putin o intreprindere ori de catre una sau mai multe intreprinderi, fie prin achizitionarea de valori mobiliare sau de active, fie prin contract ori prin orice alte mijloace, a controlului direct sau indirect asupra uneia ori mai multor intreprinderi s ...

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*
... ale vehiculelor care au fost furate, utilizate in mod fraudulos, pierdute sau anulate;     g) bancnote;     h) valori mobiliare si mijloace de plata, cum ar fi cecuri, carti de credit, obligatiuni si actiuni, care au fost furate, insusite ilegal, pierdute sau anulate. ...

Monitorul Oficial nr. 218 din 27 Martie 2014
... . DECIZIE nr. 136 din 27 martie 2014 privind exercitarea atributiilor directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 27 martie 2014 16. DECIZIE nr. 135 din 27 martie ...

Monitorul Oficial nr. 210 din 25 Martie 2014
... . ORDIN nr. 208 din 26 februarie 2014 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare al oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Regulamentului de organizare si functionare al Centrului National de Cartografie EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE CADASTRU SI PUBLICITATE ...

Monitorul Oficial nr. 198 din 20 Martie 2014
... REGULAMENT nr. 6 din 18 martie 2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006, precum si pentru completarea Regulamentului nr. 6/2009 privind e ...

Monitorul Oficial nr. 196 din 20 Martie 2014
Monitorul Oficial nr. 196 din 20 Martie 2014 1. HOTARARE nr. 146 din 6 martie 2014 privind aprobarea stemei comunei Sieu-Magherus, judetul Bistrita-Nasaud EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014 2. HOTARARE nr. 142 din 6 martie 2014...

Monitorul Oficial nr. 195 din 20 Martie 2014
Monitorul Oficial nr. 195 din 20 Martie 2014 1. INSTRUCTIUNE nr. 1 din 11 martie 2014 pentru modificarea Instructiunii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 2/2007 privind intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale de catre entitatile autorizate, reglementate si...

HG 119 din 2014 - modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2002 - sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca
... p;  c) persoanele care realizeaza venituri din investitii, venituri din premii si din jocuri de noroc si venituri din transferul proprietatilor imobiliare definite conform Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare."     8. Articolul 18 se modifica si ...

Monitorul Oficial nr. 185 din 14 Martie 2014
    Regulamentul nr. 4/2014, Autoritatea de Supraveghere Financiara     Regulamentul nr. 4/2014 privind agentii delegati si pentru modificarea Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 32/2006 privind serviciile de investitii financiare, aprobat...

NNDKP: Un nou partener important in echipa
... itate si adaptabilitate a echipelor la  specificul unor industrii semnificative precum: financiar bancar, asigurari si pensii private, energie, imobiliare, FMCG, farma, IT & Telecom", considera Ion Nestor, unul din Partenerii Coordonatori ai NNDKP. In echipa NNDKP au fost aduse mai ...

Monitorul Oficial nr. 168 din 10 Martie 2014
    Regulamentul din 19.02.2014, Agentia Nationala Antidoping     Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei de audiere a sportivilor si a personalului asistent al sportivilor care au incalcat reglementarile antidoping din 19.02.2014    ...

Specialistii raspund: Cum recuperam creantele cand debitorul se afla deja in insolventa?
... bsp;           Creditorul titular al unei creante garantate cu ipoteca, gaj sau alta garantie reala mobiliara ori drept de retentie de orice fel poate solicita judecatorului-sindic ridicarea suspendarii prevazute de lege cu privire la creanta sa si v ...

Monitorul Oficial nr. 154 din 04 Martie 2014
... nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2014 3. DECIZIE nr. 28 din 21 ian ...

Castig de cauza pentru BRD, in defavoarea BNR! Casa de avocatura care a reprezentat BRD cu succes...
Echipa de avocati a casei de avocatura Stoica & Asociatii, compusa din Prof. univ. dr. Valeriu Soica (Partener fondator) si Catalina Dicu (Partener senior), a castigat litigiul dintre BRD si BNR. Astfel, dupa un proces de aproximativ 7 ani, instantele judecatoresti au dat castig de cauza...

Monitorul Oficial nr. 100 din 10 Februarie 2014
... ea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Salaj     Ordinul nr. 1328/2013, Ministerul Transporturilor     Ordinul nr. 1328/128/2013 pentru aprobarea ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... face pe numele inculpatului, prin depunerea unei sume de bani determinate la dispozitia organului judiciar ori prin constituirea unei garantii reale, mobiliare ori imobiliare, in limita unei sume de bani determinate, in favoarea aceluiasi organ judiciar.     (2) Valoarea cautiunii es ...

Monitorul Oficial nr. 92 din 6 Februarie 2014
    Ordinul nr. 60/2014, Casa Nationala a Asigurarilor de Sanatate     Ordinul nr. 60/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 256/2013 pentru aprobarea machetelor de raportare fara regim special a indicatorilor...

Monitorul Oficial nr. 84 din 3 Februarie 2014
... dispozitiilor art. 103 din Codul de procedura civila din 1865     Ordinul nr. 81/2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 81/2014 privind aprobarea organigramei oficiilor de cadastru si publicitate imobiliara si a Centrului Nati ...

Monitorul Oficial nr. 69 din 28 Ianuarie 2014
... care fac obiectul supravegherii Bancii Nationale a Romaniei     Ordinul nr. 1237/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 1237/2013 privind abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitat ...

Codul Civil: Drept international privat
...     (2) In caz de retrimitere, calificarea se face dupa legea straina care a retrimis la legea romana.     (3) Natura mobiliara sau imobiliara a bunurilor se determina potrivit legii locului unde acestea se afla sau, dupa caz, sunt situate.     (4) Dac ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... e     (1) Contractul de report este acela prin care reportatorul cumpara de la reportat cu plata imediata titluri de credit si valori mobiliare circuland in comert si se obliga, in acelasi timp, sa revanda reportatului titluri sau valori mobiliare de aceeasi specie, la o anumita scad ...

Monitorul Oficial nr. 66 din 27 Ianuarie 2014
... nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996     Decizia nr. 487/2013, Curtea Constitutionala     Decizia nr. 487/2013 referitoare la respin ...

Monitorul Oficial nr. 51 din 21 Ianuarie 2014
  Regulamentul nr. 7/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara     Regulamentul nr. 7/2013 pentru modificarea anexelor nr. 1-3 la Regulamentul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 27/2010 privind supravegherea electronica prin raportari, aprobat prin Ordinul...

Monitorul Oficial nr. 48 din 21 Ianuarie 2014
... tralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Bacau     Hotararea nr. 23/2014, Guvernul Romaniei     ...

Monitorul Oficial nr. 45 din 20 Ianuarie 2014
    Ordinul nr. 1/2014, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 1/2014 privind aprobarea Specificatiilor tehnice pentru lucrari de înregistrare sistematica a imobilelor în sistemul integrat de cadastru si carte funciara con ...

Ce este poprirea si ce avantaje are?
... jul de a ingadui creditorului urmaritor sa cunoasca dinainte rezultatul economic al procedurii intreprinse; dimpotriva, in cazul unei urmariri silite mobiliare, mobilele corporale urmarite nu-i pot da satisfactie creditorului decat dupa schimbarea lor in numerar, astfel ca nu exista nicio certitudin ...

Monitorul Oficial nr. 29 din 15 Ianuarie 2014
... pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara,respectiv ca urmare a evaluarii ...

Garantii obligatorii oricarei creante
... ilegiului opereaza doar in masura in care a fost inscris in registrele prevazute de lege. Aspectul cel mai important al majoritatii privilegiilor imobiliare este dat de dreptul de preferinta, nu si de urmarire. Asta inseamna ca, creditorul privilegiat nu are vreun drept special fata de creditori ...

Modalitati de executare silita
... face sau a nu face, ci de a da.         b. Executarea silita indirecta se realizeaza prin: 1.Urmarire silita mobiliara; 2.Poprire; 3.Urmarire silita imobiliara.            Ca regula, nicio urmarire nu ...

Monitorul Oficial, Partea I nr. 13 din 9 Ianuarie 2014
... eausu de Campie, Chibed, Cucerdea si Iclanzel, judetul Mures     Ordinul nr. 1269/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 1269/2013 privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea adm ...

Amanari de termene in Legea retrocedarilor
... nou termen de 180 de zile in care comisiile locale sa incheie procesul de inventariere. In acest sens, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara va finaliza situatia comparativa a cererilor si disponibilului de teren pana pe data de 1 septembrie 2014. In acelasi timp, pana pe data ...

57 de modele de cereri si actiuni in justitie, redactate impecabil!
... .    Cereri si actiuni cu privire la dreptul de proprietate Actiunea in revendicare –art. 563 Cod Civil Accesiune imobiliara artificiala – art. 577 – 579 Cod Civil IV.    Cereri si actiuni in materia mostenirilor si liberalitatilor ...

Codul Civil: Liberalitatile
... ata decesului instituitului pot fi identificate si se afla in patrimoniul sau.     (2) Atunci cand liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina produce efecte si asupra valorilor mobiliare care le inlocuiesc.     (3) Daca liberalitatea are ca obiect drepturi ...

Codul Civil: Posesia
... nainte sau dupa intrarea in posesie, au fost declarate prin lege inalienabile.     SECTIUNEA a 2-a     Uzucapiunea imobiliara     ART. 930     Uzucapiunea extratabulara     (1) Dreptul de proprietate asupra unui imob ...

Codul Civil: Cartea funciara
... entificate printr-un numar cadastral unic.     ART. 877     Drepturile tabulare     Drepturile reale imobiliare inscrise in cartea funciara sunt drepturi tabulare. Ele se dobandesc, se modifica si se sting numai cu respectarea regulilor de carte funcia ...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
... (2) Administratorul incaseaza creantele administrate, eliberand in mod valabil chitantele corespunzatoare, si exercita drepturile aferente valorilor mobiliare pe care le are in administrare, precum dreptul de vot, de conversie si de rascumparare.     ART. 797     Men ...

Codul Civil: Fiducia
... mele datorate de fiduciar bugetului general consolidat al statului.     (2) Cand masa patrimoniala fiduciara cuprinde drepturi reale imobiliare, acestea sunt inregistrate, in conditiile prevazute de lege, sub aceeasi sanctiune, la compartimentul de specialitate al autoritatii adminis ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... unui bun imobil, vor fi aplicabile, in mod corespunzator, in lipsa de stipulatie sau dispozitie legala contrara, dispozitiile din materia accesiunii imobiliare artificiale.     ART. 717     Exploatarea padurilor tinere     (1) Daca uzufructul cuprinde ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... Apararea dreptului de proprietate privata CAP. II - Accesiunea SECTIUNEA 1 - Dispozitii generale     SECTIUNEA a 2-a - Accesiunea imobiliara naturala SECTIUNEA a 3-a - Accesiunea imobiliara artificiala SECTIUNEA a 4-a - Accesiunea mobiliara SECTIUNEA a 4-a - Accesiunea mo ...

Codul civil: Bunurile si drepturile reale in general
... , precum si energia de orice fel produse, captate si transmise, in conditiile legii, de orice persoana si puse in serviciul sau, indiferent de natura mobiliara sau imobiliara a sursei acestora.     ART. 540     Bunurile mobile prin anticipatie     (1) ...

Codul Civil: Casatoria
... relungita, fara insa a se depasi in total 2 ani. Hotararea de incuviintare a masurii se comunica in vederea efectuarii formalitatilor de publicitate imobiliara sau mobiliara, dupa caz.     (2) Actele incheiate cu nerespectarea hotararii judecatoresti sunt anulabile. Dreptul la actiun ...

Codul civil: Titlul Preliminar
    TITLUL PRELIMINAR     Despre legea civila**) ------------     **) Dispozitiile de punere in aplicare a titlului preliminar sunt cuprinse in art. 8 din Legea nr. 71/2011.     CAP. I     Dispozitii...

Monitorul Oficial nr. 799 din 18 Decembrie 2013
... tru aprobarea modelului si continutului formularelor 208 “Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 “Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul persona ...

Monitorul Oficial nr. 783 din 13 Decembrie 2013
... nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996     Hotararea nr. 969/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 969/2013 privind suplimentarea ...

Monitorul Oficial nr. 761 din 6 Decembrie 2013
... 3) din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru     Ordinul nr. 1124/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 1124/2013 privind modificarea anexei nr. 1.27 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de ...

Monitorul Oficial nr. 751 din 4 Decembrie 2013
... onale     Ordinul nr. 117/2013 privind competentele de aprobare a documentatiilor tehnico-economice ale obiectivelor de investitii imobiliare in Ministerul Apararii Nationale     Ordinul nr. 1430/2013, Ministerul Sanatatii     Ordinul nr. 1430/2013 ...

Domeniile cele mai predispuse la insolventa in 2014
... inchirierilor de spatii comerciale (mall-uri), cladiri industriale, spatii de birouri. Cele mai multe poiecte au fost dezvoltate in conditii de boom imobiliar, cu costuri si credite mari, cu previziuni privind veniturile viitoare (chirii), care astazi nu mai sunt realiste. Sursa: Mediafax ...

Monitorul Oficial nr. 720 din 22 Noiembrie 2013
... nr. 133/2012 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2010 privind modificarea si completarea Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996     Decizia nr. 1004/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara     Decizia nr. 1004/2013 pri ...

Monitorul Oficial nr. 692 din 13 Noiembrie 2013
... pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara     Dispozitia nr. 6/2013, Colegiul Psihologilor din Romania     Dispozitia nr. 6/2013 privind inregistrar ...

Coasiguratul obtine venituri. Consecinte
... reactualiza statutul sotiei de coasigurat ,din care sa rezulte ca nu are venit ,dar surpriza in adeverinta apare astfel,un venit din transfer propr.imobiliare din patrimoniul personal in data de 30.07.2013-venit din instrainare bunuri realizat 13700 ron impozi 274 ron .Mentionez ca sotul si coasigu ...

MJ: Consultati online tabloul avocatilor din Romania
Site-ul M.J. ofera incepand de luni, 28 octombrie 2013, posibilitatea consultarii on-line a tabloului avocatilor din Romania. „Am decis ca site-ul Ministerului Justitiei sa ofere o legatura atat catre noul site al U.N.B.R., dar si catre baza de date cu avocatii din Romania. Este, in opinia...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... speciale privind inscrierea in cartea funciara a dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune si corelarea cu noua reglementare a publicitatii imobiliare Propuneri teme Biroul de recursuri civile PICCJ 1. În situatia in care reclamantul nu depune odata cu cererea de sesizare a in ...

Monitorul Oficial nr. 646 din 21 Octombrie 2013
... 21.10.2013 21 Octombrie 2013 Deschide in Lege5.ro ›     Ordinul nr. 1009/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 1009/2013 pentru aprobarea Protocolului privind Metodologia de incasare si virare a tarifelor de publicita ...

Monitorul Oficial nr. 625 din 8 Octombrie 2013
... pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara     Decretul nr. 795/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 795/2013 privind eliberarea din functie ...

Insolventa transfrontaliera - Codul Insolventei 2013
... b) societati si agenti de asigurare;     c) societati de servicii de investitii financiare, organisme de plasament colectiv in valori mobiliare, societati de administrare a investitiilor;     d) societati de bursa, membri ai burselor de marfuri, case de compensatie, m ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... sp; 1. tranzactii privind cumpararea de active si asumarea de pasive;     2. vanzarea de bunuri, cum ar fi: cladiri, terenuri, valori mobiliare, operatiuni de lichidare care se realizeaza cu respectarea prevederilor sectiunii a 7-a a cap. I;     3. alte tehnici de val ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... lichidatorul judiciar va supune aprobarii adunarii creditorilor si regulamentul de vanzare.     ART. 157     Valorile mobiliare vor fi vandute in conditiile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.     ART. 158     ...

Deschiderea procedurii insolventei si efectele acesteia - Codul Insolventei 2013
... ultimii 5 ani anterior deschiderii procedurii;     k) un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise;     l) o declaratie prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de soc ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... nt acestea reglementate; (ii) orice acord repo si acord reverse repo; precum si (iii) orice contract avand ca obiect operatiuni de imprumut de valori mobiliare, realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea reglementate;   &nb ...

Monitorul Oficial nr. 610 din 1 Octombrie 2013
... tarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Timis     Ordinul nr. 1152/2013, Ministerul Transporturilor     Ordinul nr. 1152/2013 pentru modificarea a ...

Inalta Curte: Termenul de plata pentru tertul poprit
... icari si completari prin Legea nr. 219/2005, atat infiintarea, cat si validarea popririi erau faze obligatorii in cadrul procedurii executarii silite mobiliare prin poprire.     In sistemul procesual instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, aprobata cu modific ...

Monitorul Oficial nr. 587 din 17 Septembrie 2013
... pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executarii lucrarilor de cadastru si publicitate imobiliara     Hotararea nr. 632/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 632/2013 privind aprobarea stemei comunei ...

Monitorul Oficial nr. 577 din 10 Septembrie 2013
... tralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil si darea acestuia in administrarea Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, pentru Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Brasov     Ordinul nr. 1883/2013, Ministerul Muncii, Familiei, Protect ...

Legea Insolventei: Titlul III Insolventa Transfrontaliera
... genti de asigurare; c)    societati de servicii de investitii financiare, organisme de plasament colectiv in valori    mobiliare, societati de administrare a investitiilor; d)    societati de bursa, membri ai burselor de marfuri, case de compensatie, me ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... ultimii 5 ani anteriori deschiderii procedurii; k)    un certificat de admitere la tranzactionare pe o piata reglementata a valorilor mobiliare sau a altor instrumente financiare emise; l)    o declaratie prin care debitorul arata daca este membru al unui grup de soci ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... unt acestea reglementate (ii) orice acord repo si acord reverse repo, precum si (iii) orice contract avand ca obiect operatiuni de imprumut de valori mobiliare, realizate pe pietele reglementate, pietele asimilate sau pietele la buna intelegere, astfel cum sunt acestea reglementate; 12.   ...

RIL admis: Hotararea judecatoreasca poate tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
... amna Antonia Constantin, arata ca actiunea pentru pronuntarea unei hotarari care sa tina loc de act de vanzare-cumparare nu poate fi decat personala imobiliara, de vreme ce dreptul de creanta ale carui realizare si protectie pe cale judiciara sunt urmarite are ca obiect un imobil, iar competenta ter ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... rul judecatoresc va proceda la instituirea sechestrului asupra acestora in conformitate cu prevederile prevazute la capitolul „Executare silita mobiliara”,  in cazul in care debitorul nu achita acest debit.     In cazul in care debitorul refuza sa ridice aceste bun ...

Bunuri mobile: Contractul de schimb
Contract de schimb (varianta: schimb imobiliar) Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ................................................................., cu domiciliul in ........................................... ...

Monitorul Oficial nr. 559 din 3 Septembrie 2013
    Hotararea nr. 52/2013, Senatul Romaniei     Hotararea nr. 52/2013 pentru alegerea vicepresedintilor, secretarilor si chestorilor Biroului permanent al Senatului     Hotararea nr. 653/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr....

ANI: Constatarea conflictului de interese
  Agentia Nationala de Integritate a sesizat Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta in vederea cercetarii lui Tudor Balta, fost vicepresedinte al Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor (CSA), pentru savarsirea infractiunii de conflict de interese in materie...

Monitorul Oficial nr. 503 din 9 August 2013
... area nr. 20/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 2/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare, aprobat prin Ordinul presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 23/2006     Regulamentul nr. 2/2013, Autori ...

Monitorul Oficial nr. 496 din 7 August 2013
    Decizia nr. 213/2013 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 2 alin. (5), art. 255, art. 257, art. 272 lit. a), art. 273 alin. (1) lit. b) si c), art. 274 si art. 276 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si art. 7 alin. (7)...

Monitorul Oficial nr. 487 din 2 August 2013
... rarea nr. 539/2013 pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Regulamentul de organizare si functionare a Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.288/2012     Hotararea nr. 541/2013, Guvernul Romaniei     Hotara ...

Monitorul Oficial nr. 486 din 2 August 2013
... jlocii, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 682/2011, a contractului de garantare, a contractului de fideiusiune, a contractului de garantie reala mobiliara, precum si a inscrisului prevazut la art. 12 alin. (7) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2011     Ordinul nr. 104 ...

Atentie: Duplicatul se elibereaza doar de catre ...
... ce poarta semnaturile partilor. Pentru indeplinirea obligatiei de comunicare a actelor autentice notariale catre oficiile de cadastru si publicitate imobiliara, Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, politie, oficiile de stare civila, directiile de taxe si impozite etc., se vor folosi tot d ...

Monitorul Oficial nr. 457 din 24 Iulie 2013
... a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 183/2007     Ordinul nr. 587/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 587/2013 privind modificarea anexei nr. 1.1 la Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de c ...

Cedarea folosintei bunurilor
... iscal, veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau din alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sunt venituri impozabile obtinute din Romania si se impoziteaza conform Titlului III din Codul fiscal, nefiind aplicabile ...

Monitorul Oficial nr. 430 din 15 Iulie 2013
... Romaniei     Hotararea nr. 448/2013 privind stabilirea proiectului “Sistemul informatic integrat de cadastru si publicitate imobiliara pentru mediul urban” ca proiect de infrastructura si desemnarea Departamentului pentru proiecte de infrastructura si investitii strain ...

Efectele donatiei. Drepturile si obligatiile partilor
... comisare si al liberalitatilor reziduale, sarcina produce efecte asupra bunurilor identificate aflate i n patrimoniul donatorului si asupra valorilor mobiliare care inlocuiesc valorile mobiliare donate (art. 995). Drepturile substituitului se nasc la moartea institui tului. Substituitul dobandeste ...

Etapele si realizarea divizarii societatii comerciale
... ara intocmirea raportului si informarea asupra acestuia atunci cand au decis astfel toti actionarii/asociatii si toti detinãtorii altor valori mobiliare care conferã drepturi de vot la fiecare dintre societãtile participante la fuziune sau la divizare.     6. D ...

Pasii algoritmului de executare silita!
... care va ofera garantia calitatii, garantia ca munca dvs se desfasoara rapid, simplu, corect. Descoperiti :   Algoritmul executarii silite mobiliare In ce consta Executarea silita imobiliara Ce prevede noul Cod de procedura civila in legatura cu executarea silita prin poprire Ce implic ...

Uniunea Notarilor pune la dispozitia ANRP ghidul cu valorile orientative ale proprietatilor imobiliare
... in Romania a pus la dispozitia Autoritatii Nationale pentru Restituirea Proprietatilor (ANRP) ghidul privind valorile orientative ale proprietatilor imobiliare utilizate de cele 15 Camere ale Notarilor Publici din Romania, in baza unui protocol de colaborare semnat la sfarsitul lunii iunie. " ...

INM: Tematica pentru concurs
... evendicare; 5.    Dezmembramintele dreptului de proprietate privata: 6.    Poscsia; 7.    Accesiunea imobiliara artificiala. III.Teoria generala a obligatiilor 1.    Faptul juridic ca izvor de obligatii: -    gestiu ...

Monitorul Oficial nr. 374 din 25 Iunie 2013
... si pentru aprobarea unor masuri in domeniul financiar-bugetar     Ordinul nr. 501/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 501/2013 pentru abrogarea Ordinului directorului general al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... rul judecatoresc va proceda la instituirea sechestrului asupra acestora in conformitate cu prevederile prevazute la capitolul „Executare silita mobiliara”,  in cazul in care debitorul nu achita acest debit.                & ...

Monitorul Oficial nr. 361 din 18 Iunie 2013
    Ordinul nr. 3/2013, Autoritatea de Supraveghere Financiara     Ordinul nr. 3/2013 privind aprobarea Regulamentului nr. 1/2013 pentru modificarea Regulamentului nr. 3/2006 privind autorizarea, organizarea si functionarea Fondului de compensare a investitorilor,...

Monitorul Oficial nr. 342 din 11 Iunie 2013
... Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 462/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordinul nr. 462/2013 privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea admi ...

Etapele si realizarea divizarii societatii comerciale
... i necesara intocmirea raportului si informarea asupra acestuia atunci cand au decis astfel toti actionarii/asociatii si toti detinatorii altor valori mobiliare care confera drepturi de vot la fiecare dintre societatile participante la fuziune sau la divizare. 6. Desemnarea expertului de catre jud ...

Model Contract de societate civila
... a s-aconstituit pe o durata determinata. 3. Conform art. 1883 alin.2 Cod civil, in cazul aportului unor bunuri immobile sau al altor drepturi reale imobiliare, contractul trebuie incheiat in forma authentica. ...

Cele doua tipuri de executare silita directa
... rul judecatoresc va proceda la instituirea sechestrului asupra acestora in conformitate cu prevederile prevazute la capitolul „Executare silita mobiliara”,  in cazul in care debitorul nu achita acest debit. In cazul in care debitorul refuza sa ridice aceste bunuri mobile, iar asu ...

Situatii ce se pot intalni in cursul executarii silite imobiliare
a. Incidente ce impiedica continuarea executarii silite imobiliare. In acest sens avem ca temei legal prevederile inscrise in art. 807 noul Cod de procedura civila. Este vorba de situatia in care se constata de catre executorul judecatoresc ca bunul imobil supus executarii silite este in proprieta ...

Codul de procedura civila: Actualizat 2013
... Intoarcerea executarii (art. 723 – art. 726)   TITLUL II: Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului   CAPITOLUL I: Urmarirea mobiliara SECTIUNEA 1: Bunurile mobile care nu se pot urmari (art. 727 – art. 730) SECTIUNEA 2: Procedura urmaririi mobiliare SUBSECTIUNEA 1: ...

Codul de procedura civila: Dispozitii finale ( art. 1133)
... ica si vor avea urmatorul cuprins: «-Art. 1811: (1) Investirea cu formula executorie a contractului de ipoteca in vederea executarii ipotecii mobiliare prin vanzarea bunului ipotecat prevazuta la art. 2.445 din Codul civil este de competenta judecatoriei in a carei circumscriptie isi are dom ...

Codul de procedura civila: legea aplicabila in procesul civil international
... blicitate, efectele lor si autoritatile abilitate sa instrumenteze sunt cele prevazute de dreptul tarii unde operatiunea a avut loc. (2) In materie imobiliara se aplica legea locului unde este situat imobilul. Art. 1093: Acte oficiale publice (1) Actele publice intocmite sau legalizate de o aut ...

Codul de procedura civila: Cautiunea judiciara ( art. 1056 - art. 1063)
... or. Art. 1059: Oferirea de garantii reale (1) Sub rezerva acceptarii exprese de catre beneficiar, se poate oferi cautiune si un drept de ipoteca imobiliara sau mobiliara ori o creanta ipotecara, daca valoarea acesteia este cel putin egala cu valoarea cautiunii stabilite de instanta, in conditiil ...

Codul de procedura civila: procedura privitoare la inscrierea drepturilor dobandite in temeiul uzucapiunii ( art. 1049 - art. 1052)
... Art. 1050: Domeniu de aplicare Dispozitiile prezentului titlu sunt aplicabile oricaror cereri de inscriere in cartea funciara a drepturilor reale imobiliare dobandite in temeiul uzucapiunii.   Art. 1051: Instanta competenta. Cuprinsul cererii (1) Cererea de uzucapiune se depune la judecat ...

Codul de procedura civila: Masuri asiguratorii si provizorii ( art. 951 - art. 978)
TITLUL IV: Masuri asiguratorii si provizorii CAPITOLUL I: Sechestrul asigurator   SECTIUNEA 1: Dispozitii generale Art. 952: Notiune Sechestrul asigurator consta in indisponibilizarea bunurilor mobile sau/si imobile urmaribile ale debitorului aflate in posesia acestuia sau a unui...

Codul de procedura civila: Procedura punerii sub interdictie judecatoreasca ( art. 935 - art. 942)
... sta sa instituie asupra celui pus sub interdictie judecatoreasca, potrivit legii, o supraveghere permanenta; c) biroului de cadastru si publicitate imobiliara competent, pentru notarea in cartea funciara, cand este cazul; d) registrului comertului, daca persoana pusa sub interdictie judecatoreasca ...

Codul de procedura civila: Executarea silita directa ( art. 887 - art. 913)
... ilor imobilului, prezenta celor mentionati la alin. (2) va putea fi suplinita de 2 martori asistenti. (4) Executarea in modalitatea predarii silite imobiliare va putea continua in ziua inceperii sale chiar dupa ora 20,00, precum si in zilele urmatoare, inclusiv in cele nelucratoare, daca nu s-a fin ...

Monitorul Oficial nr. 297 din 24 Mai 2013
    Hotararea nr. 249/2013, Guvernul Romaniei     Hotarare privind organizarea de catre Romania a evenimentului de lansare a Aliantei Globale a Organizatiei Mondiale a Sanatatii pentru ingrijirea ranitilor, in marja sesiunii Adunarii Mondiale a Sanatatii de la...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
TITLUL II: Urmarirea silita asupra bunurilor debitorului   CAPITOLUL I: Urmarirea mobiliara   SECTIUNEA 1: Bunurile mobile care nu se pot urmari Art. 727: Bunurile neurmaribile Nu sunt supuse urmaririi silite: a) bunurile de uz personal sau casnic indispensabile traiului debito ...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... a cum urmeaza: a) in cazul urmaririi silite a bunurilor imobile, al urmaririi silite a fructelor prinse de radacini si al executarii silite directe imobiliare, executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla imobilul; b) in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al exe ...

RIL Admis: 3 luni termen de validare a popririi la instanta de executare
... icari si completari prin Legea nr. 219/2005, atat infiintarea, cat si validarea popririi erau faze obligatorii in cadrul procedurii executarii silite mobiliare prin poprire.     In sistemul procesual instituit prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 138/2000, aprobata cu modific ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... n judecata se va anexa extrasul de carte funciara, cu aratarea titularului inscris in cartea funciara, eliberat de biroul de cadastru si publicitate imobiliara in raza caruia este situat imobilul, iar in cazul in care imobilul nu este inscris in cartea funciara, se va anexa un certificat emis de ace ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... durata existentei dreptului este nedeterminata, valoarea lor se socoteste dupa valoarea prestatiei anuale datorate. Art. 104: Cererile in materie imobiliara (1) In cererile avand ca obiect un drept de proprietate sau alte drepturi reale asupra unui imobil, valoarea lor se determina in functie de ...

27 mai, termen limita pentru redirectionarea a 2% din impozitul pe salarii sau venit
... olosintei bunurilor, activitati agricole; castigul net anual impozabil din transferul titlurilor de valoare, altele decat partile sociale si valorile mobiliare, in cazul societatilor inchise; castigul net anual din operatiuni de vanzare-cumparare de valuta la termen, pe baza de contract, si orice al ...

Executarea silita directa
... rul judecatoresc va proceda la instituirea sechestrului asupra acestora in conformitate cu prevederile prevazute la capitolul „Executare silita mobiliara”,  in cazul in care debitorul nu achita acest debit.                & ...

Ghidul Complet al Executarii Silite
... lite va pune la dispozitie intreg mecansimul de alcatuire a dosarelor de executare silita. Descoperiti :   Algoritmul executarii silite mobiliare In ce consta Executarea silita imobiliara Ce prevede noul Cod de procedura civila in legatura cu executarea silita prin poprire ...

Monitorul Oficial nr. 234 din 23 Aprilie 2013
... Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului     Ordinul nr. 357/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordin privind inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe te ...

Monitorul Oficial nr. 201 din 9 Aprilie 2013
... darea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar     Ordinul nr. 323/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordin privind aprobarea inceperii lucrarilor de inregistrare sistematica a imobilelor din unitatea administrativ-terit ...

Recuperarea creantelor fara litigiu, cu ajutorul ANAF
... de a ingadui creditorului urmaritor sa cunoasca dinainte rezultatul economic al procedurii intreprinse; dimpotriva, in cazul unei urmariri silite mobiliare, mobilele corporale urmarite nu-i pot da satisfactie creditorului decat dupa schimbarea lor in numerar, astfel ca nu exista nicio certitudin ...

Seminar INM: Practica neunitara in materia civila
... structii edificate fara  autorizatie de construire si/sau proces-verbal de receptie. Remedii posibile: actiunea in  constatarea accesiunii imobiliare artificiale, formularea unei cereri de intabulare cu anexarea unei  adeverinte eliberate de primarie.   * Incuviintarea execut ...

Monitorul Oficial nr. 185 din 3 Aprilie 2013
... actualizarii tarifelor in functie de rata inflatiei din anul 2012     Ordinul 294/2013, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara     Ordin privind inchiderea vechilor evidente de cadastru si publicitate imobiliara cu privire la imobilele situate pe te ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
... bunurilor mobile. 7. Apararea drepturilor reale principale. Actiunea in revendicare. Actiunea in granituire. Actiunea confesorie. 8. Publicitatea imobiliara. Cartile funciare. D. TEORIA GENERALA A OBLIGAŢIILOR 1. Obligatia civila. Notiune. Reglementare. Structura. Clasificari. Izvoarele ob ...

Predarea silita a bunurilor imobile
... decatoresc va proceda la instituirea sechestrului asupra acestora in conformitate cu prevederile prevazute la capitolul  „Executare silita mobiliara“, in cazul  in care debitorul  nu achita acest debit. In cazul  in care debitorul  refuza sa ridice aceste bunu ...

Alte tag-uri asemanatoare: reale mobiliare, reale imobiliare, publicitate imobiliara, imobiliara ialomita, publicitate imobiliara ialomita, imobiliara, garantie imobiliara, mobiliare, valorilor mobiliare, real imobiliar, imobiliara procedura, publicitate imobiliara procedura, imobiliare, imobiliar, 9679 publicitatea imobiliara, agentie imobiliara, agentiile imobiliare, privilegiul imobiliar, contract de leasing imobiliar,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8