Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Model cadru Contract de fiducie

Contract de fiducie1)
(model de baza)


Incheiat astazi .........................
la .............................................

I. PARTILE CONTRACTANTE

1.1. a) S.C. ....................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in .............................................................., str. ........................................................................ nr. ..........., judet/sector ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ............... , atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrul comertului .............../.............../..............., contul nr. ........................... deschis la .........................., telefon ............................., fax .............................., reprezentata prin2) ........................................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................. din data de ..................., denumita, in continuare, constituitor
si
b) Societatea comerciala .................................., cu sediul in ........................................ str. ............................................. nr. .........., judetul/sectorul/tara ......................................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ......................................... si numar de ordine in registrul comertului ................/................./................., contul nr. ........................... deschis la ................................, telefon ..............................., fax .............................., reprezentata prin ...................................... in baza ............................., denumita in continuare fiduciar
sau
a) S.C. ....................................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in .............................................................., str. ........................................................................ nr. ..........., judet/sector ......................., avand codul unic de inregistrare nr. ............... , atribut fiscal ......................... si numar de ordine in registrul comertului .............../.............../..............., contul nr. ........................... deschis la .........................., telefon ............................., fax .............................., reprezentata prin2) ........................................, in baza adunarii generale a actionarilor/asociatilor/ordinului/hotararii nr. ............................................. din data de ..................., denumita, in continuare, constituitor
si
b) .........................................., cetatean ............................, domiciliat in .............................. str. ................................................ nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .............., avand actul de identitate seria .......... nr. ...................... eliberat de ............................ la data de ..............., CNP ..........................., denumit in continuare fiduciar
    sau
a) .........................................., cetatean ............................, domiciliat in .............................. str. ................................................ nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .............., avand actul de identitate seria .......... nr. ...................... eliberat de ............................ la data de ..............., CNP ..........................., denumit in continuare constituitor
si
b) .........................................., cetatean ............................, domiciliat in .............................. str. ................................................ nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .............., avand actul de identitate seria .......... nr. ...................... eliberat de ............................ la data de ..............., CNP ..........................., denumit in continuare fiduciar
sau
a) .........................................., cetatean ............................, domiciliat in .............................. str. ................................................ nr. ......., bloc ......, scara ......., etaj ......, apartament ......., judetul/sectorul .............., avand actul de identitate seria .......... nr. ...................... eliberat de ............................ la data de ..............., CNP ..........................., denumit in continuare constituitor
si
Societatea comerciala .................................., cu sediul in ........................................ str. ............................................. nr. .........., judetul/sectorul/tara ......................................., avand codul unic de inregistrare nr. ..............., atribut fiscal ......................................... si numar de ordine in registrul comertului ................/................./................., contul nr. ........................... deschis la ................................, telefon ..............................., fax .............................., reprezentata prin ...................................... in baza ............................., denumita in continuare fiduciar
am convenit sa incheiem prezentul contract de fiducie, cu respectarea urmatoarelor clauze:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. In urma acordului de vointa intervenit intre parti, constituitorul transfera in patrimoniul fiduciarului urmatoarele bunuri/drepturi, ce constituie masa patrimoniala fiduciara:
..................................................................................................................................................................
2.2. Fiduciarul va administra bunurile/drepturile ce constitutie masa patrimoniala fiduciara, ca pe bunurile proprii, fara a scadea valoarea si fara a indeplini vreun act de natura a pune in pericol masa patrimoniala fiduciara.
2.3. Constituitorul desemneaza drept beneficiar .........................................,   cu domiciliul/sediul in ............................., str........................., nr....., bl....., sc....., ap.... judet/sector.............
2.3. Remuneratia fiduciarului este de ........................... si va fi platita astfel....................................

III. DURATA CONTRACTULUI

3.1. Prezentul contract se incheie pe o durata de3) ........... ani, incepand cu data semnarii acestuia.
3.2. In conditiile indeplinirii de catre fiduciar a obligatiilor asumate prin contract, la expirarea termenului, partile vor putea conveni, prin act aditional, prelungirea contractului pe o perioada ce se va negocia intre parti, dar care nu va fi putea depasi durata stabilita de lege.

IV. SCOPUL CONTRACTULUI

4.1. Prezentul contract se incheie avand in vedere urmatoarele4 .......................................................

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

5.1. Intinderea puterilor de administrare si de dispozitie ale fiduciarului, drepturile si obligatiile fiduciarului
5.1.1. Fiduciarul are puteri depline asupra masei patrimoniale fiduciare putand incheia orice fel de acte de conservare, administrare sau dispozitie, cu exceptia actelor de dispozitie cu titlu gratuit.
5.1.2. Fiduciarul are urmatoarele drepturi:
a) sa primeasca remuneratia stabilita in suma de ......................... lei, care se negociaza de catre parti in fiecare an5;
b) sa actioneze dupa propria vointa, ca un veritabil si unic titular al masei patrimoniale fiduciare, dar fara a o pune in pericol si fara a diminua valoarea acesteia.

5.1.3 Fiduciarul are urmatoarele obligatii:
1.  obligatia de a da socoteala constituitorului, beneficiarului si reprezentantului constituitorului;
2.  obligatia de a transfera catre beneficiar/constituitor a masei patrimoniale existente, la data incetarii contractului;
18.    obligatia de a actiona cu diligenta pe care un bun proprietar o depune in administrarea bunurilor sale;
19.    obligatia de a actiona cu onestitate si loialitate in vederea realizarii optime a intereselor beneficiarului sau a scopului urmarit;
20.    obligatia de a actiona evita aparitia unui conflict intre interesul sau propriu si obligatiile sale de fiduciar;
21.    obligatia de a anunta pe constituitor dar si pe beneficiar despre orice interes pe care l-ar avea intr-o anumita activitate si care este de natura sa il puna intr-o situatie de conflict de interese, precum si drepturile pe care le-ar putea invoca impotriva constituitorului, impotriva beneficiarului sau a bunurilor administrate, indicand, dupa caz, natura si valoarea drepturilor respective, cu exceptia intereselor si drepturilor nascute din prezentul contract;
22.    obligatia de a tine o evidenta separata a masei patrimoniale fiduciare de propriul sau patrimoniu;
23.    de a nu dispune cu titlu gratuit de bunurile/drepturile ce constituie masa patrimoniala fiduciara, cu exceptia cazului in care interesul unei bune administrari o impune;
24.    cand va actiona in contul masei patrimoniale fiduciare, fideuciarul va face mentiune expresa in acest sens;
25.    sa efectueze mentiunile necesare in registrele de publicitate.

5.2. Drepturile si obligatiile constituitorului
5.2.1. Constituitorul are urmatoarele drepturi:
a) beneficiaza de indeplinirea exacta a clauzelor contractuale
b) desemneaza pe ........................., domiciliat in....................., str..................., nr........., bl..., ap.......judet/sector...................... in calitate de reprezentant care sa ii reprezinte interesele in executarea contractului si care sa ii exercite drepturile nascute din contract.
c) dreptul de a primi raportul (socoteala) de la fiduciar cu privire la indeplinirea obligatiilor sale.

5.2.2 Constituitorul are urmatoarele obligatii:
1.  sa transfere la fiduciar bunurile/drepturile enumerate la art. 2.1.
2.  sa platesca la termen si in conditiile stabilite remuneratia fiduciarului

VI. CLAUZE DE LOIALITATE SI CONFIDENTIALITATE

6.1. Fiduciarul este obligat sa-si foloseasca intreaga capacitate de munca in interesul unei cat mai bune administrari a masei patrimoniale fiduciare.
6.2. Pe intreaga durata a prezentului contract fiduciarul este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor6, informatiilor si documentelor referitoare la activitatea societatii, care au acest caracter, obligatie care se mentine si pentru o perioada de 3 ani de la incetarea prezentului contract de fiducie.

VII. RASPUNDEREA PARTILOR

7.1. Aprecierea activitatii fiduciarului se face prin analizarea gradului global de indeplinire a obligatiilor.
7.2. Pentru neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in prezentul contract, partile raspund potrivit legii.
7.3. Raspunderea fiduciarului este angajata, in cazul nerespectarii prevederilor legale si ale prezentului contract.
7.4. Fiduciarul raspunde civil pentru daunele produse masei patrimoniale fiduciare prin orice act al sau contrar intereselor acesteia, prin acte de gestiune imprudenta, prin utilizarea abuziva sau neglijenta a fondurilor, daca acestea nu constituie infractiuni.

VIII. FORTA MAJORA

8.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea in termen sau/si de executarea in mod necorespunzator total sau/si partial a oricarei obligatii care ii revine, in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.
8.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice in scris celeilalte parti in termen de ..................................... producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii
          (zile, ore)
consecintelor lui.

IX. MODIFICAREA CONTRACTULUI

9.1. Prevederile prezentului contract pot fi modificate, dupa o prealabila notificare scrisa, cu acordul ambelor parti, prin act aditional incheiat in forma autentica.
9.2. Prezentul contract va fi adaptat corespunzator reglementarilor legale ulterioare incheierii acestuia, care ii sunt aplicabile.

X. INCETAREA CONTRACTULUI

10.1. Partile convin ca efectele prezentului contract sa inceteze in una sau mai multe din urmatoarele situatii:
a) expirarea perioadei pentru care a fost incheiat, daca partile nu l-au renegociat in vederea prelungirii lui;
b) acordul de vointa al partilor, cu acordul beneficiarului;
c) decesul/insolvabilitatea sau lichidarea fiduciarului;
d) orice alta cauza prevazuta de lege.

XI. LITIGII

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea sau incetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila.
11.2. In cazul in care rezolvarea litigiilor nu este posibila pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

XII. DISPOZITII FINALE

12.1. Prevederile prezentului contract se completeaza cu dispozitiile Codului civil aplicabile.
12.4. Prezentul contract intra in vigoare la data semnarii lui de catre parti si se depune spre inregistrare de catre fiduciar in termen de 30 de zile de la data incheierii acestuia.

Constituitor                                                                                Fiduciar


Note
1. Contractul de fiducie este reglementat de art. 773-791 Cod civil.
2. Se nominalizeaza reprezentantul persoanei juridice imputernicit sa semneze contractul.
3. Durata contractului nu poate fi mai mare de 33 de ani.
4. Se va indica scopul contractului, scopul fiind necesar a fi determinat, conform art. 773 Cod civil.
5. In cazul in care contractul se incheie pe o durata mai mare de un an, remuneratia poate fi negociata si modificata sau poate fi fixat la data semnarii contractului, fara a mai putea fi modificata ulterior.
6. In cazul in care constituitor este o persoana juridica, iar in vederea administrarii masei patrimoniale fiduciare este necesar sa divulge fiduciarului date confidentiale, atunci constituitorul are dreptul de a-i interzice fiduciarului sa le divulge sau sa le foloseasca in contra intereselor constituitorului/beneficiarului.
Data aparitiei: 10 Iunie 2013
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Model cadru Contract de fiducie":
Rating:

Nota: 4 din 5 din 5 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2021 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2021

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 modele de Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016