Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

bancara

DECRETUL NR. 307 DIN 04/08/53, privind reglementarea executarii silite a hotaririlor judecatoresti prin decontare bancara


Autoritatea de Supraveghere Financiara va constitui un grup consultativ in domeniul protectiei consumatorilor de servicii financiare
...    evaluarea modului in care legislatia europeana este implementata si respectata in legislatia nationala, respectiv pe piata financiara ne-bancara autohtona, in probleme care vizeaza protectia consumatorilor - prin studii, analize, actiuni de mystery shopping etc. Sursa: ASF ...

Scrisoarea de garantie. Aspecte esentiale si reglementari in Noul Cod Civil
... garantiei si care se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia. Se poate incheia la orice unitate bancara sau financiara, de asemenea si la unele societati de asigurari. ...

Monitorul Oficial nr. 641 din 01 Septembrie 2014
1.  ORDIN nr. 688 din 19 august 2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INSTITUTIA FINANCIARA NEBANCARA GABRIEL FINANCE - S.A. EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1...

Monitorul Oficial nr. 395 din 28 Mai 2014
1.  REGULAMENT din 12 mai 2014 de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014 2. ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... rsoanelor juridice controlate, prevazute la art. 23;     b) sa solicite organelor de control financiar, fiscal, inclusiv de inspectie bancara ale Bancii Nationale a Romaniei, verificarea, cu prioritate, a unor obiective, in cadrul atributiilor lor legale;     c) sa ce ...

Ordinul MFP nr. 295/2014 aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru IMM
... izia privind compensarea obligatiilor fiscale - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99. Restituirea sumelor cuvenite beneficiarului se face prin decontare bancara, in contul indicat in cererea de restituire.    11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obli ...

Monitorul Oficial nr. 124 din 19 Februarie 2014
... lutie a institutiilor de credit si a anumitor intreprinderi de investitii in cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancara si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului COM (2013) 520     Decretul ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... p; (4) Metalele sau pietrele pretioase ori obiectele confectionate cu acestea si mijloacele de plata straine se depun la cea mai apropiata institutie bancara.     (5) Titlurile de valoare interne, obiectele de arta sau de muzeu si colectiile de valoare se predau spre pastrare institu ...

Codul Civil: Drept international privat
... enul «Uniunii Europene».     (6) In cuprinsul Codului civil, termenul «banca» si expresiile «institutie bancara» si «societate bancara» se inlocuiesc cu expresia «institutie de credit».     (7) In cuprinsul a ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
...     Dreptul de a dispune de soldul creditor     In cazul in care depozitul bancar, creditul sau orice alta operatiune bancara se realizeaza prin contul curent, titularul contului poate sa dispuna in orice moment de soldul creditor al contului, cu respectarea termenulu ...

Comunicarea Somatiei: Cu sau fara titlu executoriu?
... n calitate de prima Camera sesizata. Termenul de adoptare tacita se implineste in data de 14.11.2013. Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital  este Comisia de fond pentru acest proiect legislativ si a intocmit raport de respingere. ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... or sa nu fie mai mic decat nivelul ultimei dobanzi de referinta comunicat de Banca Nationala a Romaniei, precum si participari la piata valutara interbancara, luarea tuturor masurilor, cum ar fi redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lic ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... actualizat ce va fi intocmit de catre un evaluator desemnat potrivit prevederilor art. 61;     3. primirea unei scrisori de garantie bancara pentru o suma egala cu valoarea de piata a bunului stabilita in cadrul procedurii, dar nu mai mult decat valoarea creantei acestora inregistra ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... luare actualizat ce va fi intocmit de catre un evaluator desemnat conform art. 61 alin. (1); 3.    primirea unei scrisori de garantie bancara pentru o suma egala cu valoarea de piata a bunului stabilita in cadrul procedurii, dar nu mai mult decat valoarea creantei acestora inregistra ...

Pensii facultative: Deductibilitate la calculul impozitului pe venit
... e cu primele de asigurare sa fie efectuate pentru: 1. active corporale sau necorporale din patrimoniul afacerii; 2. activele ce servesc ca garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii pentru care este autorizat contribuabilul; 3. prime de asigurare pentru asigurarea de ...

Servicii de consultanta: Influenta vectorului fiscal
... ltanta in data de 21.03.2013. In data de 08.04.2013 se emite o factura de avans in baza acestui contract. Factura s-a inregistrat 4111=419, incasarea bancara 5121=4111. Precizati daca societatea avea obligatia schimbarii vectorului fiscal pentru trecerea la impozitul pe profit atata timp cat nu s ...

Se aplica sau NU proiectul de amnistie fiscala?
... termen de 3 luni, repectiv 6 luni, luand ca data de referinta data intrarii in vigoare a prezentei legi. Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital prin Raportul Nr. XXII/ WĂ / 79.05.2013 isi exprima pozitia referitoare la Propunerea legislativa privind scutirea de ...

Servicii juridice: Tratament TVA
... realizate in Romania;    c) operatiuni scutite de taxa cu drept de deducere;    d) prestari de servicii de natura financiar-bancara si operatiuni de asigurare si/sau de reasigurare, precum si prestarile de servicii in legatura cu operatiunile de asigurare si/sau de reasigur ...

Codul de procedura civila: Masuri asiguratorii si provizorii ( art. 951 - art. 978)
... i ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. 954-959, care se aplica in mod corespunzator. (2) In cererea de poprire bancara creditorul nu este dator sa individualizeze tertii popriti cu privire la care solicita sa se infiinteze poprirea. CAPITOLUL III: Sechestru ...

Deschiderea sesiunii: candidatii pentru functia de Ombudsman European
... e zi S-a decis ca amendamentele la raportele elaborate de Marianne Thyssen (PPE, BE) si Sven Giegold (Grupul Verzilor/ALE, DE) cu privire la uniunea bancara si mecanismul unic de supraveghere vor fi votate miercuri, 22 mai, dar votul final cu privire la aceste propuneri va fi amanat. Sursa: Eu ...

Monitorul Oficial nr. 227 din 19 Aprilie 2013
    Decizia 85/2013, Curtea Constitutionala a Romaniei     referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 193 alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice si ale art. II art. 16 din Ordonanta de urgenta a...

Monitorul Oficial nr. 48 din 22 ianuarie 2013
... nbsp; Decizie referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 79 alin. 2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, art. 120 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, precum si ale art. 3731 a ...

Atentie: termenele impuse de art 858
... tului ramane definitiv, executorul judecatoresc va proceda la repartizarea sumelor de bani catre creditori urmaritori din suma consemnata la unitatea bancara, pe baza de adresa si ordin de plata, cat va efectua aceste inregistrari si in registru de valori la pozitia sumelor consemnate in acest dosar ...

Modificari privind suspendarea executarii silite
... Modificarea Codului de procedura fiscala prin O.G. nr. 16/2012 asigura suspendarea executarii silite in cazul depunerii unei scrisori de garantie bancara. Astfel, in cazul contestatiilor formulate impotriva actelor administrative fiscale prin care se sta bilesc creante fiscale, executarea silita ...

Garantii autonome
... scrisorile de garantie bancare fiind deseori solicitate de societatile comerciale in vederea desfasurarii activitatilor sale. Scrisoarea de garantie bancara este un inscris prin care o banca se angajeaza in mod irevocabil, in cazul in care o persoana fizica sau juridica denumita debitor principal n ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ridicarea popririi asiguratorii se vor efectua potrivit dispozitiilor art. 941 - 946, care se aplica in mod corespunzator. (2) In cererea de poprire bancara creditorul nu este dator sa individualizeze tertii popriti cu privire la care solicita sa se infiinteze poprirea." 299. La articolul 960 ...

Monitorul Oficial nr. 344 din 21 mai 2012
... 204. Decizie [R/R] referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 173 alin. 2 si 3 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara si ale prevederilor art. 418 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea ca ...

Codul de procedura fiscala s-a modificat din nou
... 8, dupa alineatul (51) se introduc doua noi alineate, alineatele (52) si (53), cu urmatorul cuprins: "(52) Organul de executare ridica poprirea bancara pentru sumele care depasesc cuantumul creantelor inscrise in adresa de infiintare a popririi in situatia in care, din informatiile comunicate ...

Monitorul Oficial nr. 903 din 20 Decembrie 2011
... 2012 Actul nr. 26 din 09 Decembrie 2011 Emitent: Banca Nationala a Romaniei Ordin privind unele dispozitii de aplicare a cerintelor de prudenta bancara in contextul modificarilor legislative legate de implementarea Standardelor internationale de raportare financiara la nivel individual ce intr ...

Executorii bancari devin executori judecatoresti fara concurs
... in vigoare a dispozitiilor prezentei legi, pot fi continuate de executorul care a inceput urmarirea silita. Cu toate acestea, creditorul, institutie bancara sau institutie financiara nebancara, poate solicita continuarea executarii acestor titluri executorii de catre executorul judecatoresc compete ...

Monitorul Oficial nr. 896 din 16 Decembrie 2011
... 004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE si 2009/65/CE cu privire la competentele Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea bancara europeana), ale Autoritatii europene de supraveghere (Autoritatea europeana pentru asigurari si pensii ocupationale) si ale Autoritatii europe ...

Monitorul Oficial nr. 877 din 12 Decembrie 2011
... persoanelor Actul nr. 43 din 07 Decembrie 2011 Emitent: Banca Nationala a Romaniei Circulara privind declararea zilei de 3 ianuarie 2012 ca zi nebancara Actul nr. 1855 din 29 Noiembrie 2011 Emitent: Ministerul Afacerilor Externe Ordin privind publicarea Programului executiv de cooperare in ...

Noul Cod Civil: cum arata Scrisoarea de Garantie
... , pe langa fideiusiune, garantiile autonome – scrisoarea de garantie si scrisoarea de confort – instrumente juridice pe larg folosite in practica bancara, dar nereglementate pana in prezent in dreptul romanesc.   Noul Cod civil: Art. 2.321. Scrisoarea de garantie   (1) Scrisoarea d ...

Noul Cod Civil: Contractele de credit se modifica radical
... noului Cod Civil, va fi interesant de vazut impactul asupra negocierilor comerciale intr-o perioada care oricum nu este una usoara pentru comunitatea bancara. Personal, consider ca impactul cel mai spectaculos va aparea in cazul in care creditorii vor implementa instrumentul juridic nou introdus – ...

Obligatia angajatorului de a elibera toate docmentele care atesta calitatea de salariat
... e datei de 01.01.2011 se va face exclusiv de angajator. De asemenea, nu exista un model de adeverinta agreat de unitatile bancare, ci fiecare unitate bancara are propriile modele de adeverinte intocmite in conformitate cu propriile reglementari interne. In consecinta, la cererea salariatului avet ...

Au sanse reale cei care se lupta cu bancile in 2011?
... ti cu persoane in masura sa va ofere clarificarile de care aveti nevoie pentru a continua demersurile. Este foarte important ca relatia cu institutia bancara sa fie echilibrata din punct de vedere contractual. De asemenea, daca doriti sa incepeti un proces impotriva unei banci este bine sa porniti i ...

Parlamentul Romaniei analizeaza suspendarea ratelor la credite pentru populatia aflata in "saracie extrema"
... n conditiile legii. In acest scop, consumatorul va depune o cerere la autoritatea administratiei publice locale, pe raza careia functioneaza unitatea bancara cu, care a contractat creditul. Art.8. - (1) Notificarea trebuie sa cuprinda obligatoriu, pe langa datele de identificare ale institutiei d ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata
... anesti consemnate pe numele contribuabilului la dispozitia organului fiscal, la o unitate a Trezoreriei Statului; b) scrisoare de garantie bancara; c) instituirea sechestrului asiguratoriu asupra bunurilor proprietate a contribuabilului; d) incheierea unui contract d ...

Bugetarii ar putea primi obligatiuni in schimbul procentului taiat din salariu
... igatiuni de stat, cu maturitate de 3 ani si cu o rata a dobanzii anuale egala cu rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara si stabilita de catre BNR pentru anul precedent emisiunii de obligatiuni. (4) Obligatiunile de stat se distribuie gratuit personalului plat ...

Contractul de inchiriere, donatii, beneficiarii rentei viagere, exercitiu financiar, obligatii fiscale
... gatie exprimata in valuta este calculata in moneda nationala, utilizandu-se cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei (BNR) in ultima zi bancara a perioadei de raportare, afisat pe site-ul Ministerului Finantelor Publice si al BNR. Ministerul Finantelor Publice intocmeste anual si ...

Proiect de lege: Bugetarii pot fi platiti si prin obligatiuni de stat
... igatiuni de stat, cu maturitate de 3 ani si cu o rata a dobanzii anuale egala cu rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara so stabilita de catre BNR pentru anul precedent emisiunii de obligatiuni. (4) Obligatiunile de stat se distribuie gratuit personalului ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... ontul bancar curent Dreptul de a dispune de soldul creditor Art. 2.184. - In cazul in care depozitul bancar, creditul sau orice alta operatiune bancara se realizeaza prin contul curent, titularul contului poate sa dispuna in orice moment de soldul creditor al contului, cu respectarea termenulu ...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... sa faca singur, fara consimtamantul celuilalt, depozite bancare, precum si orice alte operatiuni in legatura cu acestea. (3) In raport cu societatea bancara, sotul titular al contului are, chiar si dupa desfacerea sau incetarea casatoriei, dreptul de a dispune de fondurile depuse, daca prin hotarar ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... inorului, a unor tranzactii pe piata de capital, chiar daca ar fi obtinut autorizarea instantei de tutela. (4) Tutorele poate depune la o institutie bancara si sumele necesare intretinerii, tot pe numele minorului. Acestea se trec intr-un cont separat si pot fi ridicate de tutore, fara autorizarea ...

Ce dobanda specificam in contracte?
... nstantele judecatoresti si Curtea de Arbitraj Bucuresti (sentinta nr. 41/1994). Dar care este dobanda care poate fi stipulata intre parti? Dobanda bancara, dobanda de pe piata (o medie), dobanda stabilita intre parti? Problema este transata prin O.G. 9/2000, in art. 1-3, care arata urmatoarele ...

Noile modele de formulare privind impozitul pe venituri, valoarea tichetelor de cresa acordate, declaratia Intrastat, declaratii online taxe si impozite
... cursalele din Romania ale institutiilor de credit straine pot transmite notificarile prealabile in format electronic prin reteaua de comunicatie interbancara, conform protocoalelor incheiate cu Oficiul. Oficiul confirma primirea notificarii prealabile astfel: a) elibereaza pe loc emitentului exemp ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... uri reale care nu au convenit asupra despagubirilor, expropriatorul va consemna despagubirile pe numele tuturor. La cererea expropriatorului unitatea bancara va elibera despagubirile persoanelor care isi probeaza dreptul real in fata expropriatorului, in temeiul unei hotarari judecatoresti definitiv ...

Norme privind finantarea cu dobanda subventionala, proiecte prioritare, taxa auto
... financiara a solicitantului; b) prevederile contractului de credit/proiectului contractului de credit/ofertei de creditare/scrisorii de garantie bancara, dupa caz; c) descrierea proiectului (studiului de fezabilitate, planului de afaceri etc.) care constituie obiect al garantiei solicitate ...

Monitorul Oficial nr. 064 din 25 Ianuarie 2011
Actul nr. 25 din 05 Ianuarie 2011 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 76/2008 privind organizarea si functionarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare si pentru crearea cadrului legal intern necesar...

Noul formular 301, norme pentru depunerea situatiilor financiare, modificarea procedurii de vamuire
... actiilor efectuate in ultima zi a perioadei de raportare, cursul de schimb al pietei valutare, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, din ultima zi bancara anterioara operatiunii, disponibil ca informatie la momentul efectuarii operatiunii (incasare, plata, emitere de documente); ...

Achizitia societatilor de brokeraj: un nou punct de interes al investitorilor straini in Romania
... identa al acestuia, din care sa rezulte ca se incadreaza, in unul din urmatoarele tipuri de institutii: institutie de credit, institutie financiara nebancara, societate de servicii si investitii financiare, societate de asigurari/reasigurari, broker de asigurari. Prin conditiile imp ...

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare
... Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si de Comisia pentru buget, finante si banci din Camera Deputatilor, selectati exclusiv pe baza criteri ...

Senat: Reducerea TVA la alimente ramane valabila
... lentelor pentru personalul Ministerelor Finantelor respectiv cel al Muncii, au fost respinse de comisia senatoriala pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital. Secretarul comisiei, liberalul Vasile Mustatea a declarat, miercuri, pentru AGERPRES, ca toate cele trei cereri de ree ...

Deputatii au aprobat un amendament la OUG 50 referitor la cresterea costurilor creditului
... sterea nivelului costurilor creditelor nu se poate depasi un grad maxim de indatorare validat de Banca Nationala a Romaniei pentru fiecare institutie bancara in parte. In acest caz, la cererea clientului, in urma analizei documentelor justificative, care sa ateste depasirea acestui prag (grad), ...

Declararea contributiilor sociale se va face doar la Fisc, din 25 octombrie
... cazul platilor in numerar, data postei in cazul platilor prin mandat postal si data la care bancile debiteaza contul in cazul platilor prin decontare bancara. Distribuirea sumelor din contul unic se face distinct pe fiecare buget sau fond, proportional cu obligatiile datorate, scrie avocatnet. ...

Notarii propun reducerea onorariilor si cu 90 la suta
... e 100.000 de lei va fi de 575 de lei fata de 875 de lei cat este in prezent. Mai mult, pentru autentificarea oricaror alte acte privind creditarea bancara, daca imprumutul a fost acordat si ipoteca instituita, cum ar fi spre exemplu, o refinantare, onorariul propus pentru serviciul notarial este ...

Legile adoptate, amanate sau respinse de Senatul Romaniei in sedinta din 15 septembrie
... ficarea alineatului (7) al articolului 284 din Legea nr. 571 din 22 decembrie 2003 privind Codul Fiscal. Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital a avut in dezbatere 33 de proiecte de acte normative, dintre care 11 pentru raport si celelalte pentru aviz. Cele ma ...

Senatul a aprobat OUG 50 privind creditele populatiei
... ea diverselor contracte de credit", a declarat in plenul Senatului vicepresedintele ANPC, Samuel Calota. Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si pia?a de capital a adoptat cu unanimitate de voturi raport favorabil, fara amendamente. Principalele dispozitii cuprinse in proiectul de ...

Procurorii DIICOT au retinut 15 persoane in cazul inselaciunilor imobiliare
... Printre persoanele pentru care procurorii au luat masura interdictiei de a parasi Capitala se afla si cei trei avocati si directorul de la o unitate bancara. Acestia au plecat, joi seara, de la sediul DIICOT-Bucuresti, dupa ce au fost audiati mai multe ore. La iesirea din sediul Directiei de Inv ...

Monitorul Oficial nr. 354 din 28 Mai 2010
Actul nr. 9 din 26 Mai 2010 Emitent: Senatul Romaniei Hotarare pentru modificarea Hotararii Senatului nr. 71/2008 privind aprobarea componentei numerice si nominale a comisiilor permanente ale Senatului Actul nr. 536 din 27 Aprilie 2010 Emitent: Curtea Constitutionala a...

Cum poti scapa de impozitul de 16% pus de stat pe depozitele bancare
... e obligatorie pentru ca acest cont sa nu fie taxat cu 16%: dobanda oferita clientului trebuie sa fie mai mica decat cea de referinta de pe piata interbancara, iar contul de economii sa fie constituit pe perioada nedeterminata. Asta inseamna implicit ca bonificatiile la conturile de economii sunt mai ...

Aplicarea legii penale mai favorabile. Consecinte deosebit de grave
... itie constata ca aceasta nu poate fi primita, deoarece inculpatii, in deplina cunostinta de cauza, stiind si ca societatea lor se afla in interdictie bancara si ca nu are disponibil in banca, au emis, unul in calitate de autor, celalalt, in calitate de complice, fila cec in valoare de 68.773.250 lei ...

Ce cheltuieli puteti face pe firma, fara a intra in vizorul ANAF
... risc profesional potrivit legii; - cheltuielile cu primele de asigurare pentru bunurile din patrimoniul personal, cand acestea reprezinta garantie bancara pentru creditele utilizate in desfasurarea activitatii independente a contribuabilului; - cheltuielile postale si taxele de telecomunicatii, ...

Seminarul National de Contabilitate, Ziua II - Totul despre Ordinul 3055
... ici I. Implicatii asupra tranzactiile contabile lunare 1. Evaluarea lunara a creantelor si datoriilor in valuta la cursul BNR din ultima zi bancara a lunii in cauza. Ramane de stabilit daca acest curs se va comunica oficial ca la fiecare sfarsit de an sau se va considera efectiv cel anunta ...

Seminarul National de Contabilitate -Cum obtinem amanarea impozitelor neachitate?
... e le veti afla de la acest eveniment Detalii Aici Garantii - Contribuabilii vor constitui garantii sub forma scrisorii de garantie bancara si/sau vor oferi bunuri libere de orice sarcini - Nivelul garantiilor: a) 20% din suma amanata la plata si dobanzile datorate pe perioada am ...

Proiect de Lege: Statul subventioneaza cu 20% cumpararea de locuinte noi
... terminarea lucrarilor, in contul beneficiarului, deschis pentru finantarea constructiei locuintei prin credit ipotecar la institutia financiar-bancara care i-a acordat creditul respectiv. Conditiile de accesare Alte modificari constau in inasprirea conditiilor de accesare a fon ...

Aplicarea legii penale mai favorabile. Consecinte deosebit de grave
... itie constata ca aceasta nu poate fi primita, deoarece inculpatii, in deplina cunostinta de cauza, stiind si ca societatea lor se afla in interdictie bancara si ca nu are disponibil in banca, au emis, unul in calitate de autor, celalalt, in calitate de complice, fila cec in valoare de 68.773.250 lei ...

Propunere legislativa pentru tineri: firma cu capital de 10 lei si 3 ani scutire de impozit
... n financiar pe termen de cel putin trei ani, intocmit de catre un expert financiar certificat si agreat de o entitate (banca, institutie financiara nebancara, fond de garantare etc.) care poate sa asigure, potrivit legii, finantarea afacerii respective". In plus, este si o alta obligatie: "reinvesti ...

Aplicarea legii penale mai favorabile. Consecinte deosebit de grave
... itie constata ca aceasta nu poate fi primita, deoarece inculpatii, in deplina cunostinta de cauza, stiind si ca societatea lor se afla in interdictie bancara si ca nu are disponibil in banca, au emis, unul in calitate de autor, celalalt, in calitate de complice, fila cec in valoare de 68.773.250 lei ...

Recurs in Interesul Legii: Caracterul de titlu executoriu al contractelor de asistenta juridica
... ugust 2006, intr-o ipoteza similara, cu referire la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 79 alin.2 din Legea nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata. Cu acest prilej, Curtea a apreciat ca acest caracter, de norme procedurale referitoare la executarea silita, trebuie avut in ...

Aplicarea legii penale mai favorabile. Consecinte deosebit de grave
... itie constata ca aceasta nu poate fi primita, deoarece inculpatii, in deplina cunostinta de cauza, stiind si ca societatea lor se afla in interdictie bancara si ca nu are disponibil in banca, au emis, unul in calitate de autor, celalalt, in calitate de complice, fila cec in valoare de 68.773.250 lei ...

Criza economica si financiara face mii de victime printre firmele romanesti
... alimente in 2008, cu o crestere de 120% fata de 2007, care se va intensifica in 2009.   Practic, toate companiile dependente de finantare bancara sau externa au fost profund afectate, in cazul multora dintre ele, deconectarea de la aceste aparate ducand la intrarea in colaps, avand efe ...

Arhiva editorial
... Contenciosului Administrativ? > Tu esti corupt? > Incepe greva generala in justitie >  Scrisoarea de garantie bancara >  Nou! Intreaba autoritatile statului >  Tehnologizarea justitiei incepe cu Jurindex si cu noile Coduri? ...

Elemente esentiale pentru un contract avantajos
... e loc. Dar riscul de a sta cu marfa in soare te face sa accepti si plata la un termen ulterior. Atunci vei cere un acreditiv, o scrisoare de garantie bancara sau constituirea unei ipoteci si vei prevedea in contract, sau chiar intr-o conventie scrisa ad-hoc, penalitati de intarziere in plata pretulu ...

Prevederile esentiale ale unui contract
... oc. Dar riscul de a sta cu marfa in soare te face sa accepti si plata la un termen ulterior. Atunci vei cere un acreditiv, o scrisoare de garantie bancara sau constituirea unei ipoteci si vei prevedea in contract, sau chiar intr-o conventie scrisa ad-hoc, penalitati de intarziere in plata pretulu ...

Probleme cu cardurile personale
... duri. Grupul infractional era format din sapte persoane si a fost imobilizat in timp ce membrii incercau sa sustraga 1,5 milioane RON dintr-o unitate bancara din Bucuresti. Potrivit procurorilor DIICOT din Pitesti dar si a politistilor, cei surprinsi in flagrant intr-o banca din Bucur ...

Monitorul Oficial nr. 358 din data de 9 mai 2008 - D e c r e t e
... 3. - Norma pentru completarea Normei Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2004 privind raportarea tranzactiilor efectuate pe piata valutara interbancara ...

Raspunderea contractuala
... 1.05.1934,  modificata  prin  Legea nr. 394/1943 - M.Of. nr. 143/23.06.1943); c) cambie si bilet la ordin, avalizate de o societate bancara si acceptate, in prealabil, de obligatul prin- cipal conform Legii nr. 58/1934 (M.Of. nr. 100/01.05.1934 modificata prin Legea nr. 739/1940 - ...

Codul de procedura penala - Masurile asiguratorii, restituirea lucrurilor...
... (4) Metalele sau pietrele pretioase ori obiectele confectionate cu acestea si mijloacele de plata straine se depun la cea mai apropiata institutie bancara competenta. (5) Titlurile de valoare interne, obiectele de arta sau de muzeu si colectiile de valoare se predau spre pastrare institutii ...

Lege nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea si combaterea terorismului
... (2) Activele persoanelor cuprinse in anexa prevazuta la alin. (1) sunt blocate, fiind interzis orice transfer, prin orice modalitate, inclusiv bancara.   Art. 24 (1) Anexa prevazuta la art. 23 alin. (1) se completeaza si se actualizeaza periodic prin hotarare a Guvernului ...

Cuprins Consilier
... de servicii Acord-cadru de furnizare  Lista documentelor din dosarul de achizitie publica 3. Garantii Scrisoare de garantie bancara pentru participare Scrisoare de garantie bancara de buna executie a contractului  Scrisoare de garantie bancara pentru returnarea ...

ICCJ PEN Consecinte deosebit de grave. Inselaciune
... area marfii, inculpatul a emis o fila cec care, de asemenea, a fost refuzata la plata, intrucat cecul fusese emis de un tragator aflat in interdictie bancara si apartinea unui set de documente care a fost retras din circulatie.             ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... ixeaza de catre instanta si se depune, dupa caz, la Trezoreria Statului, Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la orice alta institutie bancara pe numele partii respective, la dispozitia instantei sau, dupa caz, a executorului judecatoresc.     Daca legea nu prevede a ...

Codul de procedura civila - executare silita2
... imobilul la licitatie sunt obligate sa depuna la Trezoreria Statului, la Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A. sau la orice alta institutie bancara, la dispozitia executorului judecatoresc, pana la termenul stabilit pentru vanzare, o cautiune reprezentand 10% din pretul de incepere a licit ...

Aspecte Teoretice - Articol (3) Materie Comerciala
... ca: - stabileste obligativitatea avalului; - restrange categoria persoanelor care pot avea calitatea de avalisti, in sensul ca doar o societate bancara poate avea o astfel de calitate; - generalizeaza obligativitatea acceptarii cambiei de catre tras. Pe aceasta cale se infrange celeri ...

Biletul la ordin. Imputatia platii
... ta o eficienta juridica maxima dispozitiilor cuprinse n art.1111 si 1112 C. civ., privind imputatia platii, confirmate de experti si de practica bancara, n sensul ca ordinea de prioritate n recuperarea sumelor este cea a dobnzilor ncasate pentru creditul acordat, rata de mprumut si comisio ...

Procura privind administrarea, dizolvarea si lichidarea unei societati comerciale
... rii patrimoniului acesteia. Totodata, mandatarul meu este imputernicit ca, in numele meu si pentru mine, sa efectueze orice operatiune bancara in conturile existente ale societatii sau, dupa caz, sa deschida noi conturi si, in acest scop, va putea face depuneri, retrageri, transferuri ...

Autoritatea de Supraveghere Financiara va constitui un grup consultativ in domeniul protectiei consumatorilor de servicii financiare
...    evaluarea modului in care legislatia europeana este implementata si respectata in legislatia nationala, respectiv pe piata financiara ne-bancara autohtona, in probleme care vizeaza protectia consumatorilor - prin studii, analize, actiuni de mystery shopping etc. Sursa: ASF ...

Scrisoarea de garantie. Aspecte esentiale si reglementari in Noul Cod Civil
... garantiei si care se stabileste de comun acord cu clientul in functie de contractul la care se refera garantia. Se poate incheia la orice unitate bancara sau financiara, de asemenea si la unele societati de asigurari. ...

Monitorul Oficial nr. 641 din 01 Septembrie 2014
1.  ORDIN nr. 688 din 19 august 2014 privind dispunerea radierii din Registrul general al institutiilor financiare nebancare a Societatii Comerciale INSTITUTIA FINANCIARA NEBANCARA GABRIEL FINANCE - S.A. EMITENT: BANCA NATIONALA A ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 641 din 1...

Monitorul Oficial nr. 395 din 28 Mai 2014
1.  REGULAMENT din 12 mai 2014 de organizare si functionare a Consiliului pentru Supravegherea in Interes Public a Profesiei Contabile EMITENT: CONSILIUL PENTRU SUPRAVEGHEREA IN INTERES PUBLIC A PROFESIEI CONTABILE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 395 din 28 mai 2014 2. ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... rsoanelor juridice controlate, prevazute la art. 23;     b) sa solicite organelor de control financiar, fiscal, inclusiv de inspectie bancara ale Bancii Nationale a Romaniei, verificarea, cu prioritate, a unor obiective, in cadrul atributiilor lor legale;     c) sa ce ...

Ordinul MFP nr. 295/2014 aprobarea Normelor privind modul de constituire, administrare si utilizare a fondului de risc pentru Programul Mihail Kogalniceanu pentru IMM
... izia privind compensarea obligatiilor fiscale - M.F.P. - A.N.A.F. cod 14.13.41.99. Restituirea sumelor cuvenite beneficiarului se face prin decontare bancara, in contul indicat in cererea de restituire.    11. In cazul in care suma de restituit este mai mare decat suma reprezentand obli ...

Monitorul Oficial nr. 124 din 19 Februarie 2014
... lutie a institutiilor de credit si a anumitor intreprinderi de investitii in cadrul unui mecanism unic de rezolutie si al unui fond unic de rezolutie bancara si de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1.093/2010 al Parlamentului European si al Consiliului COM (2013) 520     Decretul ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... p; (4) Metalele sau pietrele pretioase ori obiectele confectionate cu acestea si mijloacele de plata straine se depun la cea mai apropiata institutie bancara.     (5) Titlurile de valoare interne, obiectele de arta sau de muzeu si colectiile de valoare se predau spre pastrare institu ...

Codul Civil: Drept international privat
... enul «Uniunii Europene».     (6) In cuprinsul Codului civil, termenul «banca» si expresiile «institutie bancara» si «societate bancara» se inlocuiesc cu expresia «institutie de credit».     (7) In cuprinsul a ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
...     Dreptul de a dispune de soldul creditor     In cazul in care depozitul bancar, creditul sau orice alta operatiune bancara se realizeaza prin contul curent, titularul contului poate sa dispuna in orice moment de soldul creditor al contului, cu respectarea termenulu ...

Alte tag-uri asemanatoare: garantie bancara, bancara pentru, garantie bancara pentru, financiar bancara, bancara supusa, operatiunea financiar bancara, financiar bancara supusa, bancara supusa autorizarii, activitate bancara, interdictie bancara, bancara, scrisoarea de garantie bancara, poprire bancara

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]