Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

inchiriere

Sursa de venituri pentru Inalta Curte: Inchirierea propriilor bunuri
... soara pe langa Ministerul Justitiei. Cu toate acestea, Ministerul Justitiei, unitatile subordonate si instantele judecatoresti obtin venituri si prin inchirierea, in conditiile legii, a bunurilor aflate in administrarea acestora. Activitatea de inchiriere a bunurilor aflate in administrare propri ...

Caracterul executoriu al contractelor de inchiriere. Inregistrarea la organele fiscale
Noul Cod Civil (“NCC”) consacra caracterul de titlu executoriu al contractelor de inchiriere incheiate in forma autentica, precum si al celor incheiate prin  inscris sub semnatura privata dar inregistrate la organele fiscale, in ceea ce priveste obligatia de plata a chiriei [art. ...

Conditii in care poate interveni subinchirierea
... in care, in lipsa unei stipulatii contrare, sublocatarul raspunde solidar cu chiriasul pentru obligatiile asumate fata de locator prin contractul de inchiriere (art. 1833). In caz de neplata a chiriei cuvenite in temeiul locatiunii, locatorul il poate urmari pe sublocatar pana la concurenta chir ...

Contractul de inchiriere, donatii, beneficiarii rentei viagere, exercitiu financiar, obligatii fiscale
================================================= ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 134/22.02.2011 ================================================= ***  ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 14/2011  pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea...

Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor
Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor, neindeplinirea conditiilor de forma avand caracter nerelevant, coroborata cu necomunicarea facturilor aferente platii chiriei indreptateste tribunalul arbitral sa apre ...

Care este regimul juridic al unui contract de inchiriere prelungit prin tacita relocatiune?
Care este regimul juridic al unui contract de inchiriere prelungit prin tacita relocatiune? (Sectia comerciala decizia nr. 18 din 15 ianuarie 2008) Raspuns: Termenul locatiunii expirand, locatiunea s-a reinoit conform art. 1437 Cod civil prin tacita relocatiune, nou ...

Contract de inchiriere - model
Contract de inchiriere - model Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. .................................................., avand statutul juridic de ......................, actul de infi ...

Contractele activitatii de concesionare, inchiriere si locatie a gestiunii (Partea teoretica)
Contractele activitatii de concesionare, inchiriere si locatie a gestiunii (Partea teoretica) REGLEMENTARE ● Legea nr. 15/1990 (M.Of. nr. 98/08.08.1990) ● O.U.G. nr. 34/2006 (M.Of. nr. 418/15.05.2006) MODIFICARI ● O.G. nr. 1 ...

CONTRACTELE ACTIVITATII DE CONCESIONARE, INCHIRIERE SI LOCATIE A GESTIUNII
... 418/15.05.2006 CONTRACTUL DE INCHIRIERE (Elemente specifice) OBIECTUL CONTRACTULUI ● Obiectul contractului de inchiriere il constituie bunuri din proprietatea publica care se pot inchiria numai pe baza de licitatie, organizata de organul de stat care le are in ...

ICCJ COMER Contract de inchiriere
Contract de inchiriere. Spatiu comercial. Legitimarea calitatii procesuale a locatorului (Sectia comerciala, decizia nr.154 din 18 ianuarie 2006)             Spatiul inchiriat, apartinand fostei societati come ...

Laura Codruta Kovesi intr-un interviu despre infractiunile descoperite de procurori: 6.600 de dosare repartizate catre 110-120 de procurori
... masuri de precautie atunci cand comit astfel de fapte, se incearca incheierea unor contracte — de genul contracte de consultanta, contracte de inchiriere — pentru a disimula diferite sume de bani care se dau cu titlu de mita sau de alte foloase.", a mai precizat Procurorul Sef al D ...

Cea mai buna sursa de solutii practice pentru problemele fiscal-contabile
... nbsp;   tratamentul stimulentelor acordate la incheierea sau negocierea unor contracte indeosebi in    cazul contractelor de inchiriere sau leasing operational     definirea unor noi categorii de stocuri     tratamentul punctelor acordate in c ...

Monitorul Oficial nr. 589 din 05 August 2015
... eprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice, nr. 407/2.051/2013 pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune si inchiriere a suprafetelor de pajisti aflate in domeniul public/privat al comunelor, oraselor, respectiv al municipiilor EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARI ...

Monitorul Oficial nr. 544 din 22 Iulie 2015
... nr. 183/2008 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe mp care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administr ...

Monitorul Oficial nr. 514 din 10 Iulie 2015
... sedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulat ...

Modele de cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod civil!
... tiune in constatarea existentei dreptului de uzufruct – art. 708 Cod Civil     Actiune in constatarea incetarii contractului de inchiriere – art. 715 Cod Civil     Actiune in obligarea nudului proprietar la efectuarea reparatiilor – art. 729 Cod Civi ...

Monitorul Oficial nr. 396 din 05 Iunie 2015
... 11 din 3 iunie 2015 privind promulgarea Legii pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 5 iunie 2015   9.  LEGE nr. 129 din 3 iunie 2015 p ...

Modele de contracte civile si comerciale in conformitate cu noul Cod civil
...         Modele de contracte prestari servicii         Modele de contracte de inchiriere         Modele de contracte de mandat         Modele de contracte d ...

Monitorul Oficial nr. 229 din 03 Aprilie 2015
... dului de interpretare si aplicare a dispozitiilor articolului unic din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte, aprobata prin Legea nr. 309/2009 EMITENT: INALTA CURTE DE CASATIE SI JUSTITIE - COMPLE ...

142 modele de contracte civile si comerciale conform noului Cod civil
...         Modele de contracte prestari servicii         Modele de contracte de inchiriere         Modele de contracte de mandat         Modele de contracte d ...

Monitorul Oficial nr. 189 din 20 Martie 2015
... nr. 345 din 18 martie 2015 privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 189 din 20 martie 201 ...

57 de contracte vitale in 2015
... 57 de contracte vitale pentru contabili: 1. Contract individual de munca 2. Contract de leasing imobiliar 3. Contract de leasing 4. Contract de inchiriere 5. Contract de locatie de gestiune 6. Contract de locatiune autovehicule 7. Contract de management 8. Contract de mandat 9. Contract d ...

Noul Cod Rutier 2015
... ulatiei pietonilor; 34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere; 35. vehicul - sistemul mecanic care se deplaseaza pe drum, cu sau fara mijloace de autopropulsare, utilizat in mod curent pentru transpor ...

Tot ce trebuie sa stii despre noile cote de TVA, conform proiectului Noului Cod Fiscal
... rarea de medicamente de uz uman si veterinar;    f) cazarea in cadrul sectorului hotelier sau al sectoarelor cu functie similara, inclusiv inchirierea terenurilor amenajate pentru camping.  g) livrarea urmatoarelor bunuri:    1. toate sortimentele de paine, precum si urma ...

Faptul juridic licit: Gestiunea de afaceri
... sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de indata ce acest lucru este posibil. Situatie. Detinem un imobil, in baza unui contract de inchiriere valabil. La data incheierii contractului de inchiriere a existat obligatia proprietarului de a efectua orice reparatie necesara, in veder ...

Monitorul Oficial nr. 891 din 08 Decembrie 2014
... sedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 188/2013 pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulat ...

Model Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere intervenit intre parti; 2. sa obligati paratul la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin lipsa de folosinta a ...

Model Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias
... intemeiaza si care indreptatesc admiterea cererii. De exemplu: Subsemnatul ..................., am incheiat la data de ............, un contract de inchiriere/locatiune pe o perioada de .................. luni/ani cu paratul ................., asupra spatiului proprietatea subsemnatului situat i ...

Model actiune in evacuare a locatarului
... ...., str. ....................... nr. ....., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .............., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..... incheiat la data de ..........., privind imobilul sus-mentionat pentru nerespectarea clauzelor contractuale, prin aceea ca parat ...

Comunicat Vilau | Asociatii: Marius Barladeanu s-a alaturat echipei VILAU
... e fond funciar si in restituirea imobilelor preluate abuziv de Statul Roman, actiuni in raspundere contractuala derivate din contracte de antrepriza, inchiriere, asociere in participatiune, actiuni in materia asigurarii de bunuri, actiuni in realizarea unor drepturi reale, servituti si drepturi de c ...

117 Modele de cereri si actiuni in justitie
... tiune in constatarea existentei dreptului de uzufruct – art. 708 Cod Civil     Actiune in constatarea incetarii contractului de inchiriere – art. 715 Cod Civil     Actiune in obligarea nudului proprietar la efectuarea reparatiilor – art. 729 Cod Civi ...

S-a solicitat aviz pentru inceperea urmaririi penale in MEGA dosarul Microsoft!
... nistru, ca urmare a actiunii de control efectuata la Ministerul pentru Societatea Informationala si la Ministerul Educatiei Nationale, in legatura cu inchirierea de licente educationale. Intrucat din Raportul de control rezultau indicii cu privire la incheierea, in conditii nelegale, a contractului ...

Monitorul Oficial nr. 693 din 23 Septembrie 2014
... /1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare,guvernul romaniei adopta prezenta hotarare.art. 1(1) se aproba inchirierea unor bunuri, proprietate publica a statului, aflate in administrarea agentiei nationale pentru ameliorare si reproductie in zootehnie &quo ...

Amenzi mari pentru soferii neautorizati care vor transporta contra-cost persoane!
... . Prin Proiectul de lege adoptat pe data de 26 august se vizeaza modificarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere. "...in ultima perioada de timp se constataexistenta unor practici ilicite in activitatile de transport rutier de persoane prin u ...

Patru categorii de agenti economici vizati de nemultumirile consumatorului
... stentei acestuia, importatorul produsului; - operatorul economic care importa produse in vederea realizarii ulterioare a unei operatiuni de vanzare, inchiriere, leasing sau orice alta forma de distributie specifica derularii afacerilor sale; - distribuitorul produsului importat, in cazul in care n ...

Proiect MT: 5000 de lei amenda pentru soferii care transporta autostopisti
... e pana la 5.000 de lei. Legea nr. 129/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 396 din 5 iunie si a intrat in vigoare pe data de 8 iunie 2015. Ce trebuie sa retin ...

Monitorul Oficial nr. 474 din 27 Iunie 2014
... LICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014 7.  ORDONANTA DE URGENTA nr. 43 din 26 iunie 2014 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 474 din 27 iunie 2014 8. A ...

Codul Rutier - Actualizat 2014 - OUG 195/2002 republicata
...     34. detinator mandatat - persoana fizica sau juridica care foloseste un vehicul in baza unui contract de leasing sau contract de inchiriere; --------------     Pct. 34 al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 6 din 9 ianuarie 2007, publicata ...

Monitorul Oficial nr. 326 din 06 Mai 2014
... AL nr. 326 din 6 mai 2014 5.  ORDIN nr. M.52 din 28 aprilie 2014 pentru modificarea si completarea Instructiunilor privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale, aprobate prin Ordi ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... rsoanei ori a transportului de bunuri si valori speciale sau a produselor cu caracter special. Art. 44. (1) Armamentul si munitia se asigura prin inchiriere, contra cost, de catre unitatea de politie sau jandarmi competenta teritorial. (2) Cel putin semestrial, sub supravegherea unitatilor de ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... nale a Penitenciarelor sau alte fonduri guvernamentale, in conditiile legii. (2) Functionarii publici cu statut special, titulari ai contractului de inchiriere a locuintei de serviciu, care au lucrat in sistemul administratiei penitenciare peste 15 ani si care s-au pensionat potrivit legii, precum ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... e)sa stabileasca bugetul de venituri si cheltuieli si, dupa caz, programul de activitate, pe exercitiul financiar urmator; f)sa hotarasca gajarea, inchirierea sau desfiintarea uneia sau a mai multor unitati ale societatii. Articolul 112 (1) Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ord ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... nitatilor administrativ-teritoriale de catre institutiile publice, regiile autonome, companiile si societatile nationale, precum si concesionarea sau inchirierea de bunuri care fac parte din proprietatea publica;     g) constituirea, utilizarea si gestionarea resurselor financiare pr ...

Monitorul Oficial nr. 183 din 14 Martie 2014
... nbsp;   Hotararea nr. 177/2014 privind modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 643/2011 pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate “C.F.R.” – S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, pr ...

Actiunea oblica - actiune cu caracter mixt
... in despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat printr-un fapt ilicit de catre debitorul debitorului; -actiunea in rezilierea unui contract de inchiriere; -cerere de interventie in interesul paratului (debitor) prin care sa se invoce prescriptia, in cazul in care acesta din urma nu o invoca; ...

Codul Civil: Drept international privat
... mpletari prin Legea nr. 241/2001, cu modificarile ulterioare; de la aceeasi data, dispozitiile art. 12 si 14-25 nu se mai aplica nici contractelor de inchiriere a locuintei in curs de executare;     w) Legea nr. 509/2002 privind agentii comerciali permanenti, publicata in Monitorul O ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
...   ART. 1.778     Felurile locatiunii     (1) Locatiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeste inchiriere, iar locatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare.     (2) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile, i ...

Proceduri rapide de recuperare a debitelor in noul Cod de procedura civila
... ichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; asigurari sociale; dreptul muncii; inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani; arbitraj; atingeri adus ...

142 de modele de contracte civile si comerciale
... ntracte civile si comerciale interne     Modele de contracte prestari servicii     Modele de contracte de inchiriere     Modele de contracte de mandat     Modele de contracte de vanzare-cumparare    ...

Codul Civil: Proprietatea privata
... oproprietar     (1) In privinta intervalului de timp ce ii revine, orice coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vanzarea, ipotecarea si altele asemenea.     (2) Actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul ...

Codul Civil: Casatoria
... bsp;  Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate     (1) In cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte ...

Monitorul Oficial nr. 695 din 13 Noiembrie 2013
... p; Ordinul nr. 1271/2013 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului tineretului si sportului nr. 511/2013 pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea con ...

Inregistrare fiscala mediator
... tul de detinere a spatiului in care se va desfasura activitatea - acelasi prezentat si la CM pentru autorizare – contract de vanzare-cumparare, inchiriere, comodat; 1 ex. -  copie dupa Cartea de identitate sau Buletinul de identitate, 1 ex.;   - Declaratia de inregistrare fiscala 0 ...

Modalitate recuperare cheltuieli investitie de catre locatar
Soc. A, are un contract de inchiriere pe o perioada de 20 ani pentru spatial unde isi desfasoara activitatea cu o persoana juridica romana X, unde A are calitatea de locatar, iar X este locator. X, emite lunar facura de chirie aferenta si refactureaza cheltuieli cu utilitatile cf. contractului. I ...

Situatia unor acte juridice a debitorului - Codul Insolventei 2013
... vanzarea va fi considerata executata de catre vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. (1).     (7) Un contract de munca sau de inchiriere, in calitate de locatar, va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz.     (8) Dupa data deschide ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... , vanzarea va fi considerata executata de catre vanzator si nu va fi supusa prevederilor alin. (1). 7)    Un contract de munca sau de inchiriere, in calitate de locatar, va putea fi denuntat numai cu respectarea termenelor legale de preaviz. 8)    Prin derogare de la ...

Model Cerere de autorizare ca mediator
... tararile Consiliului de Mediere. # dovada spatiului pentru sediul profesional, in copie certificata, care poate fi: contract de comodat, contract de inchiriere sau subinchiriere, asociere in participatiune etc # 2 fotografii tip buletin pentru legitimatie prinse de coperta dosarului Mentionez c ...

Model: Actiune in reintegrare
... bl. ...., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..................., pe care l-am ocupat pana la data de .................... in baza contractului de inchiriere incheiat de subsemnat cu paratul din acest dosar la data de ............., sub nr. ...... . 2. sa obligati paratul la plata sumei de ... ...

Sursa de venituri pentru Inalta Curte: Inchirierea propriilor bunuri
... soara pe langa Ministerul Justitiei. Cu toate acestea, Ministerul Justitiei, unitatile subordonate si instantele judecatoresti obtin venituri si prin inchirierea, in conditiile legii, a bunurilor aflate in administrarea acestora. Activitatea de inchiriere a bunurilor aflate in administrare propri ...

Cedarea folosintei bunurilor
O persoana fizica rezidenta si o persoana fizica nerezidenta (Grecia) detin in proprietate un imobil in Romania. Acestia intentioneaza inchirierea acestui imobil. Care sunt impozitele/declaratiile care trebuie platite/intocmite de catre fiecare persoana fizica? Raspuns: Potrivit art. 85 din Codu ...

Model: Contract de locatiune
... tract de locatiune de autovehicule, cu respectarea urmatoarelor clauze: II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Obiectul prezentului contract il constituie inchirierea de catre locator locatarului a unui numar total de ................. autovehicule astfel: a) autobuze .................................. ...

Model: Actiune in restituirea imbunatatirilor aduse unui imobil
... arul apartamentului nr. .....din imobilul situat in ..............................., pe cale eu l-am inchiriat de la acesta,  prin contractul de inchiriere nr....... Am ocupat apartamentul de mai sus in perioada ................................, timp in care am efectuat o serie de modificari a ...

142 de modele de contracte civile si comerciale!
...         Modele de contracte prestari servicii         Modele de contracte de inchiriere         Modele de contracte de mandat         Modele de contracte d ...

Ce se intelege prin cheltuieli de cazare?
Un coleg detasat in Marea Britanie, (in Londra) a incheiat acolo in nume propriu contract de inchiriere. Conform Codului muncii art 46, suntem obligati sa asiguram cazare, transport si indemnizatie de detasare, ceea ce se si intampla. In costul contractului de inchiriere nu a fost insa cuprinsa s ...

INM: Noi reguli de admitere
... ul cuprins:     "2. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea examenului, identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de examen si procurarea necesarului de rechizite, asigurarea pazei necesare pentru pastrarea ...

Taxele obligatorii aplicate programatorilor
... e. Un contract de drepturi de autor poate fi, spre exemplu, un contract de cesiune de drepturi de autor, un contract de editare sau un contract de inchiriere a unei opere. Beneficiarul veniturilor din din drepturi de autor poate opta intre doua modalitati de impozitare, respectiv: - retiner ...

Model actualizat de Conventie matrimoniala
... pararea autoturismului ..., proprietatea SOTIEI.   Art. 5. Noi sotii am hotarat de comun acord sa nu putem incheia in mod valabil contracte de inchiriere sau comodat privind spatiul comercial situat in .... decat impreuna, cu semnarea contractului de catre ambii soti sau cu procura speciala d ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata chiriei conform noului Cod civil
... .......................... nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., dispunand rezilierea2 contractului de inchiriere nr. .... incheiat la data de ........... privind imobilul sus-mentionat, pentru neplata chiriei, cu rea-credinta, pe ultimele ...... luni ; ...

Obligatiile garantului: Gestiunea de afaceri
... a il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceput a de indata ce acest lucru este posibil. Situatie. Detinem un imobil, in baza unui contract de inchiriere valabil. La data incheierii contractului de inchiriere a existat obligatia proprietarului de a efectua orice reparatie necesara, in veder ...

NCC: Reprezentarea
... ta celorlalte cauze prevazute de lege pentru incetarea contractelor. Situatie. Mandatarul, insarcinat sa inchirieze un imobil, incheie contract de inchiriere cu sine insusi. Este valabil respectivul contract, daca nu s -a stipulat in mod expres ca este permis acest fapt? Incasarea chiriei de cat ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
... vind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse dr ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... masurile de conservare sau de asigurare pe care le reclama o buna administrare. (5) Administratorul-sechestru nu va putea insa incheia contracte de inchiriere sau de arendare decat pe termen de cel mult 2 ani si numai cu incuviintarea instantei de executare, prin incheiere definitiva, data in came ...

RIL admins: Societatile comerciale pot vinde locuintele construite din fondurile statului
... in solutionarea recursului in interesul legii s-a statuat ca dispozitiile Legii nr. 85/1992, republicata, sunt aplicabile si in cazul contractelor de inchiriere incheiate dupa data intrarii in vigoare a acestui act normativ. Analizand dispozitiile art. 1 alin. (1) si art. 7 alin. (1) din Legea nr ...

Monitorul Oficial nr. 234 din 23 Aprilie 2013
... e in Romania     Ordinul nr. 511/2013, Ministerul Tineretului si Sportului     Ordin pentru aprobarea Procedurii de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, si pentru aprobarea con ...

Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului
... ............................. nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ...................., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..........., incheiat la data de .................., privind imobilul sus mentionat, pentru nerespectarea clauzelor contractuale; 2. s ...

Model: Cerere privind contravaloarea lipsei de folosinta
... i, justificand si argumentand demersul justitiar. De exemplu: Paratul a ocupat imobilul din str. ............... nr. ..., in baza unui contract de inchiriere incheiat cu fostul proprietar, contract finalizat la acest moment de mai mult de ... ani si care nu a mai fost prelungit. Prin sentinta ci ...

Actiune privind stabilirea modalitatilor de folosire a spatiilor din folosinta comuna
... tand demersul justitiar. De exemplu: Subsemnatul ............................., am incheiat la data de ..........................., un contract de inchiriere/locatiune cu paratul .............................., asupra spatiului proprietatea acestuia situat in ..................................... ...

Proiect: Modificarea Codului Rutier
... ulelor si remorcilor cu care se efectueaza, in conditiile legii, transport rutier public de marfuri sau persoane ori, dupa caz, transport in regim de inchiriere sau serviciu de inchiriere; c) autovehiculelor si remorcilor conduse de persoane aflate in raporturi juridice de munca cu persoanele menti ...

Monitorul Oficial nr. 178 din 1 Aprilie 2013
... Nationala a Asigurarilor de Sanatate     Ordin pentru aprobarea metodologiei de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulat ...

Monitorul Oficial nr. 159 din 25 Martie 2013
... si Schimbarilor Climatice     Instructiuni privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre     Contractul din 2013, Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice     Contract- ...

Proceduri speciale: procedura cu privire la cererile de valoare redusa
... privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; e) asigurari sociale; f) dreptul muncii; g) inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani; h) arbitraj; i) atingeri aduse drep ...

Monitorul Oficial nr. 131 din 12 martie 2013
... bsp;  Ordinul 18/2013, Ministerul Apararii Nationale     Ordin pentru modificarea art. 4 alin. (1) lit. a) din Normele privind inchirierea unor imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale si in proprietatea publica a stat ...

Monitorul Oficial nr. 104 din 21 februarie 2013
... itate a prevederilor art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma "Administr ...

Activitatea dependenta versus activitatea independenta
Care poate sa fie relatia contractuala pentru o persoana care desfasoara activitati pentru o persoana care are activitati de inchiriere ap in sistem real. Care sunt taxele pe care trebuie sa le plateasca fiecare din parti? Raspuns: Activitatea poate fi dependenta sau independenta. Activitate ...

Exceptii: Locul prestarii de servicii de consultanta
... nsportul; c)    serviciile de restaurant si catering – locul prestarii este locul prestarii efective; d)    inchirierea pe termen scurt a unui mijloc de transport - locul unde mijlocul de transport este pus efectiv la dispozitia clientului; e)   ...

Documente necesare pentru constituirea unui SRL
... punerea capitalului social la o banca aleasa de asociati;   O copie de pe Contractul de Spatiu (contractul de uzufruct, de inchiriere, de comodat etc.) pentru sediul social al firmei, alaturi de o copie de pe actul de identitate al proprietarului; In situataia in care nu a ...

Ordin ANAF: Formulare modificate
... izice care nu au domiciliul fiscal in Romania, pentru veniturile din cedarea folosintei bunurilor din derularea unui numar mai mare de 5 contracte de inchiriere la sfarsitul anului fiscal;     6.3. organul fiscal in a carui raza teritoriala se afla sursa de venit, pentru contribuabil ...

Arendarea bunurilor agricole
... ntata prin Codul civil la art. 1778 „Felurile locatiunii”, alin. (1): Locatiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeste inchiriere, iar locatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare. Definitia arendarii Arendarea este definita prin art. 1778 din Codul c ...

Responsabilitatea platii cheltuielilor pentru cladirile concesionate
... i avem cladiri proprietate publica sau privata a unitatilor administrativ teritoriale primite in concesiune. Societatea incheie ulterior contracte de inchiriere pentru aceleasi cladiri cu alte persoane juridice, dar percepe si taxe zilnice de inchiriere de la peroane fizice. Cine datoreaza impozi ...

Imputernicirea operatorului UNBR - AEGRM
... extrasul de carte funciara pe anul curent sau certificatul de rol fiscal valabil - IN ORIGINAL -; * detinerea in folosinta a spatiului: contract de inchiriere, comodat, etc. - IN FOTOCOPIE - la care se anexeaza extrasul de carte funciara pe anul curent sau certificatul de rol fiscal valabil al pro ...

Contractul de intermediere
... ntract. Clientul are obligatia sa -i comunice daca s-a incheiat contractul intermediat, platind si remuneratia stabilita. Situatie: Am intermediat inchirierea unui apartament in baza unui contract de intermediere. Am emis factura deoarece suntem siguri ca s -a incheiat contractul de inchiriere da ...

CSM: Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de grefieri
... etului care organizeaza concursul, la propunerea colegiului de conducere. Cuantumul taxei de concurs se stabileste in functie de cheltuielile privind inchirierea salilor de concurs, plata membrilor comisiilor, precum si orice alte cheltuieli ocazionate de activitatile de organizare a concursului.&qu ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... tionarii corecte a creantelor ne sunt necesare unele precizari in acord cu reglementarile legale: 1. In cazul contractelor de locatie de gestiune (inchiriere) In situatia in care chiriasul isi achita chiria dupa data scadentei prevazute in factura, locatorul este indreptatit conform clauzelor co ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... tionarii corecte a creantelor ne sunt necesare unele precizari in acord cu reglementarile legale: 1. In cazul contractelor de locatie de gestiune (inchiriere) In situatia in care chiriasul isi achita chiria dupa data scadentei prevazute in factura, locatorul este indreptatit conform clauzelor ...

Codul fiscal din nou modificat. Vezi aici
... 9. La articolul 133 alineatul (5), dupa litera f) se introduce o noua litera, litera g), cu urmatorul cuprins:     "g) locul de inchiriere, cu exceptia inchirierii pe termen scurt, a unui mijloc de transport unei persoane neimpozabile este locul in care clientul este stabilit, ...

Cererile cu valoare redusa – procedura speciala in noul Cod de Procedura Civila
... privind lichidarea societatilor insolvabile si a altor persoane juridice sau alte proceduri asemanatoare; - asigurari sociale; - dreptul muncii; - inchirierea unor bunuri imobile, cu exceptia actiunilor privind creantele avand ca obiect plata unei sume de bani; - arbitraj; - atingeri aduse drep ...

Monitorul Oficial nr. 577 din 13 august 2012
... re     Ordinul 1286/2012, Ministerul Transporturilor si Infrastructurii     pentru aprobarea Regulamentului privind inchirierea infrastructurii de transport naval care apartine domeniului public al statului si este concesionata administratiilor portuare si/sau de ca ...

Facilitati fiscale persoane cu handicap
... oanelor cu handicap la obtinerea unei locuinte, autoritatile publice au obligatia sa ia masuri pentru introducerea unui criteriu de prioritate pentru inchirierea, la nivelurile inferioare, a locuintelor care apartin domeniului public al statului ori unitatilor administrativ-teritoriale ale acestuia. ...

ICCJ: Noi reguli privind concursul de promovare in functia de judecator
... p; "3. controleaza si indruma actiunile privind organizarea si desfasurarea concursului, constand, in principal, in: identificarea si, dupa caz, inchirierea spatiilor adecvate pentru sustinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistentei medicale pe parcursul ...

Intabulare gresita a imobilului. Rezolvarea situatiei
Intrebare: Dupa anul 1990, s-au vandut locuinte din fondurile statului. Dintr-o eroare cu privire la numerotarea apartamentelor, in contractul de inchiriere si drept urmare si in contractul de vanzare cumparare s-a trecut gresit numarul apartamentului. Astfel s-a ajuns in situatia in care propriet ...

Regimul primar in noul Cod civil
... rilor alin. (2). Art. 323. Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate (1) In cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte ...

Actiunea in evacuare: posibilitatea evacuarii de baza de contract
... endica de la materia executarii silite si atunci, prin raportare la art. 725 alin. (1) C. proc. civ., s-ar putea justifica - in cazul contractelor de inchiriere incheiate anterior datei de 1 octombrie 2011, dar care expira dupa acest moment - trecerea directa la executarea silita. Intr-o alta opi ...

Actiune in revendicare prin compararea titlurilor
... Legea nr. 58/1974. Cu privire la suprafata de 3.237 m.p., instanta precizeaza ca aceasta se afla in posesia reclamantilor, in baza contractului de inchiriere din 10.11.1988 incheiat de reclamanti cu I.C.G.C.L. Arad prin care terenul le-a fost atribuit in folosinta pe durata existentei constructie ...

Caracterul executoriu al contractelor de inchiriere. Inregistrarea la organele fiscale
Noul Cod Civil (“NCC”) consacra caracterul de titlu executoriu al contractelor de inchiriere incheiate in forma autentica, precum si al celor incheiate prin  inscris sub semnatura privata dar inregistrate la organele fiscale, in ceea ce priveste obligatia de plata a chiriei [art. ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Conform art. 1824 Cod civil, atunci cand contractul de inchiriere s-a incheiat fara determinarea duratei si nu s-a convenit altfel, chiriasul poate denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Conform art. 1824 Cod civil, atunci cand contractul de inchiriere s-a incheiat fara determinarea duratei si nu s-a convenit altfel, chiriasul poate denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a ...

Model actiune in restituirea imbunatatirilor aduse unui imobil
... rul apartamentului nr. ..... din imobilul situat in ..............................., pe cale eu l-am inchiriat de la acesta,  prin contractul de inchiriere nr..... . Am ocupat apartamentul de mai sus in perioada ................................, timp in care am efectuat o serie de modificari a ...

Faptul juridic licit: Gestiunea de afaceri
... sa il instiinteze pe gerat despre gestiunea inceputa de indata ce acest lucru este posibil. Situatie. Detinem un imobil, in baza unui contract de inchiriere valabil. La data incheierii contractului de inchiriere a existat obligatia proprietarului de a efectua orice reparatie necesara, in vederea ...

Legea privind performanta energetica a cladirilor
... lui. Potrivit proiectului de lege, se va introduce obligativitatea prezentarii certificatului de performanta energetica la vanzarea-cumpararea sau inchirierea cladirilor/unitatilor de cladire existente (precum apartamentele din blocurile de locuinte), precum si prezentarea acestuia la receptia de ...

2 intrebari privind contractul de comodat
... foloseasca decat cu aprobarea prealabila a comodantului, conform art. 2148 alin. (2). Daca insa societatea detine spatiul in baza unui contract de inchiriere si prin contract nu i s -a interzis cedarea folosintei spatiului, ea poate incheia in mod valabil un contract de comodat cu un ter t fara a ...

Actiune in evacuare a chiriasului ca urmare a expirarii termenului locatiunii
... c ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., ca urmare a expirarii termenului pentru care a fost incheiat contractul de inchiriere intervenit intre parti; 2. sa obligati paratul la plata sumei de ......... lei, reprezentand prejudiciul cauzat prin lipsa de folosinta a ...

Plafonul maxim in limita caruia se poate deconta chiria pentru magistrati
... au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria datorata pentru o locuinta de serviciu, potrivit legii, si chiria platita pe baza contractului de inchiriere incheiat in conditiile legii, beneficiaza de decontare in limita unui plafon lunar, stabilit la nivelul fiecarui judet si al municipiului B ...

Efectul retroactiv al nulitatii in materia contractelor cu executare succesiva
... la pretul contractual, ci prin administrarea unui probatoriu minutios, apeland la opinia unui expert. Cu titlu de exemplu, in cazul unei contract de inchiriere de locuinte desfiintat pentru motiv de nulitate, instanta ar putea solicita o expertiza in vederea determinarii valorii folosintei bunului ...

Conditii in care poate interveni subinchirierea
... in care, in lipsa unei stipulatii contrare, sublocatarul raspunde solidar cu chiriasul pentru obligatiile asumate fata de locator prin contractul de inchiriere (art. 1833). In caz de neplata a chiriei cuvenite in temeiul locatiunii, locatorul il poate urmari pe sublocatar pana la concurenta chir ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
Conform art. 1824 Cod civil, atunci cand contractul de inchiriere s-a incheiat fara determinarea duratei si nu s-a convenit altfel, chiriasul poate denunta contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz care nu poate fi mai mic decat sfertul intervalului de timp pentru care s-a st ...

Monitorul Oficial nr. 136 din 28 Februarie 2012
... ediului si Padurilor Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere a plajei Marii Negre, a Contractului-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre si a Listei sectoarelor de plaja propuse spre inchiriere &nb ...

Model actiune impotriva chiriarului rau-platnic
... .......................... nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., dispunand rezilierea2 contractului de inchiriere nr. .... incheiat la data de ........... privind imobilul sus-mentionat, pentru neplata chiriei, cu rea-credinta, pe ultimele ...... luni ; ...

Viciile de consimtamant in noul Cod civil
... . 1207 Cod civil, daca nu exista dovezi ca partea aflata in eroare ar fi putut cu diligente minime sa-si dea seama ca nu este vorba de un contract de inchiriere. Totusi, daca persoana care a preluat bunul doreste sa-l pastreze, declarand ca doreste sa execute ori executa contractul asa cum acesta ...

Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente
... la pretul contractual, ci prin administrarea unui probatoriu minutios, apeland la opinia unui expert. Cu titlu de exemplu, in cazul unei contract de inchiriere de locuinte desfiintat pentru motiv de nulitate, instanta ar putea solicita o expertiza in vederea determinarii valorii folosintei bunului ...

Permise de conducere suspendate daca soferul are amenzi neplatite
... taxelor pentru autovehiculele folosite in comun prin sistemul "car-sharing" (pentru reducerea ponderii transportului motorizat individual), inchirierea cu ora din puncte fixe a vehiculelor, imbunatatirea evaluarii psihologice a candidatilor pentru obtinerea permisului auto, a sistemului de ...

Noile formulare pentru declararea veniturilor persoanelor fizice
... si cheltuielile luate in calcul pentru stabilirea venitului net anual/pierderii fiscale anuale sunt cele realizate la nivelul tuturor contractelor de inchiriere/subinchiriere aflate in derulare in anul de raportare. 1.1.2. venituri din profesii libere - din exercitarea profesiilor medicale, de avoc ...

Monitorul Oficial nr. 026 din 12 Ianuarie 2012
Actul nr. M.109 din 15 Decembrie 2011 Emitent: Ministerul Apararii Nationale Ordin pentru aprobarea Normelor privind inchirierea unor imobile sau parti din acestea, disponibile, aflate in administrarea Ministerului Apararii Nationale si in proprietatea publica a statului Actul nr. - din 15 De ...

Legea aplicabila noilor contracte
... Legea nr. 71/2011 prevede ca art. 1834 C.civ. 2009 (privitor la anumite particularitati in cazul decesului chiriasului) se aplica si contractelor de inchiriere a locuintelor aflate in curs de executare la data intrarii in vigoare a Codului civil din 2009; - art. 141 din Legea nr. 71/2011 stabile ...

Contractul de locatiune in Noul Cod Civil
... e consta intr-o suma de bani sau in orice alte bunuri sau prestatii. Cand locatiunea are ca obiect bunuri imobile si/sau bunuri mobile, ea se numeste inchiriere. Daca bunurile sunt agricole, atunci locatiunea se numeste arendare. Durata locatiunii Durata maxima a locatiunii este de 49 de ani ...

Contractul de vanzare - Jurisprudenta
... 04 din 6 octombrie 2005; Jurisprudenta Nationala 2004-2005) Contractul de vanzare-cumparare a imobilului, fiind incheiat in baza unui contract de inchiriere nul, este el insusi lovit de nulitate absoluta in virtutea principiului "accesorium sequitur principale". (Tribunalul Alba, sectia civil ...

Proprietatea periodica in Noul Cod Civil
... a prerogativele dreptului sau; - in privinta intervalului de timp ce ii revine, fiecare coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vanzarea, ipotecarea si alte asemenea; - actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietate aferenta ...

Legiferarea proprietatii comune in Noul Cod civil
... ept; - Actele de conservare (de ex, intocmirea unui inventar) pot fi facute fara acordul celorlalti coproprietari, - Actele de administrare (de ex, inchirierea bunului pana la 3 ani, incasarea de venituri etc) si de dispozitie (de ex, vanzarea bunului, grevarea lui cu sarcini) presupun acordul una ...

Monitorul Oficial nr. 706 din 06 Octombrie 2011
... titutionalitate a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m2 care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma „Administrati ...

Reglementarile Noului Cod civil cu privire la relatia chirias-proprietar
... -a stabilit plata chiriei este mai mare de o luna. Daca intervalul este mai mic de o luna, preavizul este de 15 zile. In situatia in care perioada de inchiriere a imobilului este determinata, chiriasul este obligat sa respecte un termen de preaviz de cel putin 60 de zile inainte de a renunta la cont ...

Lista actelor normative abrogate de Noul Cod Civil
... i completari prin Legea 241/2001, cu modificarile ulterioare; de la aceeasi data, dispozitiile art. 12 si 14-25 nu se mai aplica nici contractelor de inchiriere a locuintei in curs de executare; w) Legea 509/2002 privind agentii comerciali permanenti, publicata in Monitorul Oficial 581/2002; x ...

Coruptie in justitia gorjeana? - rezultatul verificarilor Inspectiei Judiciare
... antei ca, prin sentinta ce se va pronunta, in contradictoriu cu parata SC ARICOM SRL, sa se dispuna obligarea acesteia la respectarea contractului de inchiriere nr. 86/14 aprilie 2009 si la plata chiriei in suma de 1500 lei.  Dosarul a fost repartizat completului civil din componenta caruia a ...

Noua lege a Monitorului Oficial - republicata pe 14 septembrie
... elor si activitatii proprii, consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, in legatura cu obiectul de activitate; l) activitatile de inchiriere a bunurilor proprii, masini, echipamente si alte bunuri tangibile, precum si a imobilelor proprietatea Regiei autonome; m) organizarea de ...

Noul Cod Civil - minorul va fi auditat in instanta in cazul divortului
... it plata chiriei este de o luna sau mai mare de 15 zile, daca intervalul de timp pentru care s-a stabilit plata chiriei este mai mic de o luna". Daca inchirierea este pe durata determinata, "locatarul poate denunta unilateral contractul prin notificare, cu respectarea unui termen de preaviz de cel p ...

Examenul de admitere in profesia de executor judecatoresc
... blicitatea imobiliara in sistemul Legii nr. 7/1996 IV. Contracte A. Contractul de vanzare-cumparare B. Contractul de locatiune C. Contractul de inchiriere a suprafetelor locative D. Contractul de mandat E. Contractul de imprumut (imprumutul de folosinta si imprumutul de consumatie) F. Contr ...

Monitorul Oficial nr. 600 din 25 August 2011
... toare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 10 alin. (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere Actul nr. 941 din 07 Iulie 2011 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a ...

Guvernul a interzis Monitorul Oficial pe internet
... lor si activitatii proprii, consultanta in domeniul relatiilor publice si al comunicarii, in legatura cu obiectul de activitate; l) activitatile de inchiriere a bunurilor proprii, masini, echipamente si alte bunuri tangibile, precum si a imobilelor proprietatea Regiei autonome;  m) organizar ...

Actiune in rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare. Avand-cauza
... contractului de vanzare-cumparare asupra terenului apartin numai proprietarului constructiei ar insemna sa acceptam teza existentei unui contract de inchiriere cu termen numai in favoarea creditorului inchirierii, ceea ce ar echivala cu o locatiune fara termen si care nu poate fi denuntata. Inti ...

Noul Cod Civil: Guvernul Romaniei - chemat in judecata
... b) distribuirea operei; c) importul in vederea comercializarii pe piata interna a copiilor realizate, cu consimtamantul autorului, dupa opera; d) inchirierea operei; e) imprumutul operei; f) comunicarea publica, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei ...

Contract de locatiune. Raspunderea pentru evictiune a locatorului
... ocatorului. Interpretarea si aplicarea art. 1427 C. civ. Cuprins pe materii: Drept comercial. Contracte comerciale Index alfabetic: contract de inchiriere -                      &nb ...

Monitorul Oficial nr. 486 din 08 Iulie 2011
Actul nr. 643 din 22 Iunie 2011 Emitent: Guvernul Romaniei Hotarare pentru aprobarea Conditiilor de inchiriere de catre Compania Nationala de Cai Ferate „C.F.R.“ - S.A. a unor parti ale infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum si gestionarea acestora Actul nr. 664 din 29 Iunie 2 ...

A fost publicata noua lege a armelor si munitiilor
... dreptului de proprietate sau a celui de folosinta asupra armelor, dispozitivelor militare si munitiilor, prin vanzare-cumparare, donatie, schimb sau inchiriere, se poate face, in conditiile legii, prin hotarare a Guvernului. Art. 6. Operatiunile de experimentare, reparare, modernizare, transfo ...

Instructiuni privind Divortul la Notar
... ca a fost domiciliul macar al unuia dintre soti, sau prin inscrisul care dovedeste proprietatea ori detinerea folosintei (vanzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat etc). Daca sotii au convietuit intr-o locuinta asupra careia nu detineau niciun titlu (de exemplu locuinta unuia din parinti sau a ...

Monitorul Oficial nr. 385 din 01 Iunie 2011
... 5 din 31 Mai 2011 Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Ordin privind metodologia de stabilire a preturilor de referinta si a sumelor de inchiriere corespunzatoare categoriilor si tipurilor de dispozitive medicale destinate recuperarii unor deficiente organice sau functionale in ambulat ...

Limitarea riscului de credit. Politici si proceduri de administrare privind externalizarea activitatilor
... mului se finanteaza urmatoarele: editarea de brosuri, editarea de materiale de promovare si prezentarea/editarea/ multiplicarea de materiale de curs, inchirierea de spatii, achizitia de rechizite, transmiterea de invitatii, onorariile trainerilor, precum si alte cheltuieli necesare organizarii campa ...

Monitorul Oficial nr. 305 din 04 Mai 2011
... nstitutionalitate a prevederilor art. 1^1 lit. v) si art. 55 pct. 5 lit. a) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere Actul nr. 339 din 10 Martie 2011 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a ...

Procedura acordarii esalonarilor la plata, depunerea Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, procedura privind stabilirea taxei pe poluare pentru autovehicule
... mului se finanteaza urmatoarele: editarea de brosuri, editarea de materiale de promovare si prezentarea/ editarea/multiplicarea de materiale de curs, inchirierea de spatii, achizitia de rechizite, transmiterea de invitatii, onorariile trainerilor, precum si alte cheltuieli necesare organizarii campa ...

Schemele de plati directe pentru producatorii agricoli
... dreptului de proprietate asupra terenului, contractul de arendare, contractul de concesiune, contractul de asociere in participatiune, contractul de inchiriere, contractul de comodat, alte acte care fac dovada folosintei terenului, precum: adeverinta eliberata de primarie conform inscrierilor din r ...

Proceduri, norme privind distribuirea unor sume de bani pentru proiectele de finantare, monumente culturale, infrastructura de baze sportive si irigatii
... includ cheltuieli cu onorariile, cazarea si transportul lectorilor si/sau al invitatilor, indiferent de cetatenia acestora, la astfel de evenimente, inchirierea salii/salilor necesare, asigurarea echipamentelor necesare, asigurarea traducerii si a echipamentelor aferente, tiparirea si multiplicarea ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile
... alii privind alte Contracte civile si comerciale interne regasiti mai jos Modele de contracte prestari servicii Modele de contracte de inchiriere Modele de contracte de mandat Modele de contracte de vanzare-cumparare Modele de contracte de imprumut Modele de co ...

Instructiuni privind indeplinirea procedurii divortului de catre notarii publici
... ca a fost domiciliul macar al unuia dintre soti, sau prin inscrisul care dovedeste proprietatea ori detinerea folosintei (vnzare-cumparare, donatie, inchiriere, comodat etc). Daca sotii au convietuit intr-o locuinta asupra careia nu detineau niciun titlu (de exemplu locuinta unuia din parinti sau a ...

Lege fara tocmeala, dar si fara abuz!
... oporului. Petentul arata ca a depus o cerere la Administratia Domeniului Public a Sectorului 6 la data de 31.03.1994 pentru obtinerea contractului de inchiriere. Pentru finalizarea acestui contract mai era necesara autorizatia sanitara de la Sanepid -emisa la 14.04.1994 si-ridicata la 20 -22.04.1994 ...

Contractul de inchiriere, donatii, beneficiarii rentei viagere, exercitiu financiar, obligatii fiscale
================================================= ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 134/22.02.2011 ================================================= ***  ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 14/2011  pentru protectia consumatorilor la incheierea si executarea...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... schimbul unui pret, denumit chirie. Felurile locatiunii Art. 1.778. - (1) Locatiunea bunurilor imobile si aceea a bunurilor mobile se numeste inchiriere, iar locatiunea bunurilor agricole poarta denumirea de arendare. (2) Dispozitiile prezentei sectiuni sunt aplicabile, in mod corespunzator ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata
... roprietar  Art. 689. - (1) In privinta intervalului de timp ce ii revine, orice coproprietar poate incheia, in conditiile legii, acte precum inchirierea, vanzarea, ipotecarea si altele asemenea.  (2) Actele de administrare sau de dispozitie privind cota-parte din dreptul de proprietat ...

Codul Civil - CARTEA a II-a - TITLUL II - Casatoria
... alin. (2). Drepturile sotilor asupra locuintei inchiriate Art. 323. - (1) In cazul in care locuinta este detinuta in temeiul unui contract de inchiriere, fiecare sot are un drept locativ propriu, chiar daca numai unul dintre ei este titularul contractului ori contractul este incheiat inainte ...

Formularul 300, executarea titlurilor executorii, lista chelutielilor eligibile, stimularea IMM, formulare privind impozitele
... iilor geografice si a denumirilor de origine ale produselor agricole si alimentare; 9. achizitionarea sau inchirierea unui spatiu publicitar si crearea de sloganuri si etichete pe perioada campaniilor de promovare; 10. cheltuieli pentru el ...

Monitorul Oficial nr. 109 din 11 Februarie 2011
... ediului si Padurilor Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere, a Contractului-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre si a Listei sectoarelor de plaja libere propuse spre inchiriere pentru sezonul est ...

Aportul in bani la capitalul social - la infiintarea unei societati comerciale - trebuie constituit de fiecare asociat?
... poata derula activitatile comerciale. Sa ne imaginam cazul unei societati la care asociatii aporteaza un imobil constructie dotat si amenajat pentru inchirierea in scopuri co­merciale o marca de comert si un fond de comert. Dupa constituire, societatea ar putea inchiria imobilul clientilor apor ...

Acte necesare pentru inregistrarea sediului social
... a va fi insotita de : - actele doveditoare a dreptului de folosinta , cum ar fi : titlu de proprietate, contract de vanzare cumparare, contract de inchiriere, contract de comodat sau alte acte care atesta dreptul de folosinta; - actul de identitate ala solicitantului si/sau imputernicirea, dup ...

Norme privind finantarea cu dobanda subventionala, proiecte prioritare, taxa auto
... iale/puncte de lucru; o) activitatilor de posta si de curierat; p) publicitate si activitati de studiere a pietei; q) activitatilor de inchiriere si leasing; r) activitatilor de investigare si protectie. In cadrul schemei se acorda sprijin financiar sub forma subventiei ...

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare
... intelectuala, know-how si fond de comert; licente, permise si autorizatii acordate activitatii in cauza de anumite organisme; contracte, contracte de inchiriere si angajamente, precum conventii cu furnizorii si clientii, in beneficiul activitatii destinate cesionarii; dosare ale clientilor, ...

Salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice
... 2. vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; 3. vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi. In cazul contribuabililor ...

Monitorul Oficial nr. 763 din 16 Noiembrie 2010
... lin. (1) lit. b), art. 25 alin. (1), alin. (6) lit. b) si alin. (7) lit. b) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere Actul nr. 1074 din 16 Septembrie 2010 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutional ...

Ce cheltuieli mai sunt deductibile intr-o firma pe anul 2010
... ei de munca; g) vehiculele utilizate pentru transportul de persoane cu plata, inclusiv pentru activitatea de taxi; h) vehiculele utilizate pentru inchirierea catre alte persoane, inclusiv pentru desfasurarea activitatii de instruire in cadrul scolilor de soferi. Dovezi Potrivit unui comu ...

Guvernul da bani pe softuri gratuite
La rectificarea bugetara din 18 august, Ministerul Comunicatiilor a primit 49,6 milioane de lei, in principal pentru serviciile de inchiriere de licente aferente produselor Microsoft. In acelasi timp, tari precum Marea Britanie sau Germania apeleaza la sisteme de operare gratuite. D ...

Monitorul Oficial nr. 500 din 20 Iulie 2010
... tatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Ordin privind informarea consumatorilor de catre prestatorii de servicii de transport in regim de inchiriere de autovehicule Actul nr. 619 din 01 Iulie 2010 Emitent: Casa Nationala de Asigurari de Sanatate Ordin pentru aprobarea Meto ...

Primirea in profesia de avocat cu scutire de examen
... conform anexei nr. XXVIII la  Statutul profesiei de avocat; - Dovada sediului profesional al avocatului (act de proprietate, contract de inchiriere, contract de comodat etc.); - Aportul la constituirea patrimoniului de afectatiune profesionala necesar  cabinetului (se descri ...

Presedintele Traian Basescu a trimis la CCR sesizarea de neconstitutionalitate privind legea ANI
... de proprietate privata; (...) n. art. 136 alin. (3), (4) si (5) - Obiectul exclusiv al proprietatii publice, darea in administrare, concesionarea sau inchirierea bunurilor proprietate publica, inviolabilitatea proprietatii private". Art. 88 alin. (7) din Regulamentul Senatului prevede ca Senatul ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... unt savarsite in scop comercial, acestea se sanctioneaza cu inchisoare de la 2 la 7 ani. (4) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (3) se sanctioneaza si inchirierea sau oferirea spre inchiriere de marfuri pirat. (5) Promovarea de marfuri-pirat prin utilizarea anunturilor publice ori a mijloacelor el ...

Ce trebuie sa faci ca sa nu platesti impozitul suplimentar pe locuinta
  Inregistrarea unui contract de inchiriere sau trecerea unor proprietati pe numele unor membri ai familiei sunt solutiile la care pot apela cei care detin mai multe locuinte pentru a scapa de impozitarea suplimentara. Omisiunile si neclaritatile din actul normativ pregatit de Guvern ...

Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 50 din 2010 privind contractele de credit pentru consumatori
... un imobil, indiferent de valoarea totala a creditului. (2) Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica urmatoarelor contracte: a) contracte de inchiriere sau de leasing, in cazul in care obligatia de cumparare sau optiunea de cumparare a obiectului contractului nu este stabilita nici prin res ...

Transferul autorizatiilor de mediu
... ul in care nu se schimba conditiile de desfasurare a activitatii existente, fapt asumat prin contractul de preluare a activitatii (vanzare-cumparare, inchiriere, ete.) Parcurgerea procedurii de reglementare nu este justificata deoarece a mai fost parcursa odata si nu s-a schimbat nici o condi ...

Parlamentul mutat pe Bulevardul Unirii
... elor. "Excluderea unui participant de pe lista de licitatii nu trebuie motivata de comisie", scrie Prigoana in proiectul sau. Concesionarea sau inchirierea spatiilor din Casa Poporului se va face cu aprobarea CGMB . Concesionarea se va face pe cel mult 20 de ani, iar inchirierea pe cinci ani. ...

CEDO: Hotararea in Cauza Arsenovici impotriva Romaniei
  Hotararea CEDO in cauza Arsenovici impotriva Romaniei, definitiva la data de 7 mai 2008, a fost publicata in Monitorul Oficial nr 325/2010.  Obiectul cererii este, inca o data, dreptul de proprietate. Va redam in continuare continutul integral al hotararii. CURTEA EUROPEANA A...

Certificatul energetic la casele vandute sau inchiriate: obligatoriu din 15 iunie
  15 iunie 2010 se va introduce certificatul energetic la operatiunile de vanzare, achizitie sau inchirierea de locuinte Certificatul energetic solicitat la operatiunile de vanzare, achizitie sau inchirierea de locuinte va fi introdus incepand cu 15 iunie, iar precontractele incheiate de ...

Monitorul Oficial nr. 246 din 16 Aprilie 2010
... diului si Padurilor Ordin pentru aprobarea Instructiunilor privind organizarea si desfasurarea licitatiei publice pentru atribuirea contractelor de inchiriere, a Contractului-cadru de inchiriere a plajei Marii Negre si a Listei sectoarelor de plaja libere propuse spre inchiriere pentru sezonul est ...

Ce cheltuieli puteti face pe firma, fara a intra in vizorul ANAF
... tiului in care se desfasoara activitatea, cea aferenta utilajelor si altor instalatii utilizate in desfasurarea activitatii, in baza unui contract de inchiriere; - dobanzile aferente creditelor bancare si cheltuielile cu comisioanele si cu alte servicii bancare; - cheltuielile cu primele de asig ...

Seminarul National de Contabilitate, Ziua II - Totul despre Ordinul 3055
... i de platit"). Pentru leaseback, in cazul transformarii intr-un leasing financiar se face precizarea ca desi aceasta tranzactie (vanzarea si apoi inchirierea) nu se recunoaste in contabilitate separat in cele doua faze, totusi din punct de vedere al TVA sunt 2 tranzactii distincte 102 - O tr ...

Seminarul National de Contabilitate -Cum obtinem amanarea impozitelor neachitate?
...  Expert TVA: Servicii in relatia B2B - serviciile care se incadrau si inainte pe regula generala (manageent, transfer de sportivi, leasing si inchirierea de mijloace de ransport pe termen lung) - transportul de bunuri (inclusiv TIC) - servicii accesorii transportului (inclusiv TIC) - s ...

142 Modele de Contracte - toate sunt aici
... Contracte civile si comerciale interne Modele de contracte prestari servicii Modele de contracte de inchiriere Modele de contracte de mandat Modele de contracte de vanzare-cumparare Modele de cont ...

Vanzarea locuintelor in 2010: notarii avertizeaza ca certificatul energetic va bloca totul
... Legea nr. 372 din 2005 prevede ca incepand cu 1 ianuarie 2010 sa nu se mai incheie trazactii imobiliare cu locuinte, fie de vanzare-cumparare, fie de inchiriere, daca nu exista certificat de performanta energetica. Masura a fost adoptata in urma intrarii in vigoare a unei directive europene care obl ...

Seminarul National de Fiscalitate - CITESTE AICI TOATE DETALIILE
... ului nu se recunoaste in activitate si se considera finantare. Acum, in ordinul 3055, din punct de vedere al TVA, aceasta tranzactie, vanzare si apoi inchiriere, reprezinta 2 tranzactii diferite". - 10:47: Georgiana Toader, consultant VTM si specialist Rentrop&Straton prezinta cele mai noi pr ...

Monitorul Oficial nr. 844 din 07 Decembrie 2009
... 3/2007 privind modificarea Legii nr. 265/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere ...

Monitorul Oficial nr. 779 din 13 Noiembrie 2009
... genta Actul nr. 275 din 13 Noiembrie 2009 Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor Ordin pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de inchiriere si repartizare de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazarii politistilor si cadrelor militare i ...

Monitorul Oficial nr. 757 din 05 Noiembrie 2009
... de stabilire prin autoimpunere sau retinere la sursa Actul nr. - din 09 Octombrie 2009 Emitent: Ministerul Tineretului si Sportului Procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public al statului, aflate in administrarea Ministerului Tineretului si Sportului Actul nr. 1732 din 09 ...

Monitorul Oficial nr. 749 din 04 Noiembrie 2009
... exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. (2) si (4) din Legea nr. 38/2003 privind transportul in regim de taxi si in regim de inchiriere Actul nr. 1194 din 24 Septembrie 2009 Emitent: Curtea Constitutionala a Romaniei Decizie referitoare la exceptia de neconstitutionalit ...

Contract de mandat
... ........., la nord ................... si la sud  ........................ . sau 2.1. Mandatarul poate negocia si incheia orice contract de inchiriere cu oricine, fixand termenul si pretul in conditiile pe care le va crede de cuviinta, dar nu in defavoarea mandantului, in conformitate cu d ...

Monitorul Oficial nr. 727 din 27 Octombrie 2009
... ozitiilor art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2008 pentru stabilirea tarifului lunar al chiriei pe m^2 care se aplica pentru inchirierea locuintelor si terenului aferent acestora, aflate in domeniul public si privat al statului, administrate de Regia Autonoma Administratia ...

Monitorul Oficial nr. 680 din 09 Octombrie 2009
... Octombrie 2009 Emitent: Parlamentul Romaniei Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2009 privind durata unor contracte de inchiriere pentru suprafete locative cu destinatia de locuinte Actul nr. 1381 din 02 Octombrie 2009 Emitent: Presedintele Romaniei Decret privind ...

Lupta CSM cu MF pentru taxele judiciare
... or judiciare in procesele penale, amenzilor penale si a amenzilor judiciare, din valorificarea bunurilor confiscate in procesele penale precum si din inchirierea spatiilor in sediile instantelor si parchetelor ( exp. bugetul de stat a incasat in 2008- 91,30 milioane RON reprezentand taxe judiciare d ...

Modificarea Legii 112 - un pas spre un nou boom imobiliar
... minoritatilor pentru modificarea Legii nr. 112/1995, in sensul ca dreptul de optiune la cumparare sa poata fi exercitat de titularul unui contract de inchiriere a locuintei daca a dobandit calitatea de chirias cu cel putin trei ani anterior datei cererii, aduce o speranta chiriasilor caselor nationa ...

Monitorul Oficial nr. 638 din 28 Septembrie 2009
... ului Actul nr. 231 din 24 Septembrie 2009 Emitent: Ministerul Administratiei si Internelor Ordin pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de inchiriere de catre Ministerul Administratiei si Internelor, pe perioada determinata, a unor spatii locative necesare cazarii politistilor si cadrelor ...

Daune-interese
... orm anexei nr. 1 a contractului, prin aceasta confirmand ca acestea i-au fost restituite de parata dupa ce au fost demontate. Expirarea termenului de inchiriere a spatiilor comerciale si predarea acestora proprietarului nu au nici o relevanta, deoarece contractul de cooperare a fost incheiat cu recl ...

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
... manta S.C. T.A. SRL cheama in judecata pe paratul I.D. solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligat acesta sa respecte contractul de inchiriere incheiat intre parti in sensul de a-i permite reclamantei accesul in imobilul inchiriat. Paratul formuleaza cerere reconventionala solic ...

Monitorul Oficial nr. 586 din 24 August 2009
... ul Oficial nr. 586 din 24 August 2009 Actul nr. - din 13 August 2009 Emitent: Ministerul Apararii Nationale Instructiuni privind repartizarea, inchirierea si folosirea locuintelor de serviciu si a locuintelor de interventie din administrarea Ministerului Apararii Nationale Actul nr. M84 di ...

Folosirea copiilor pentru munci periculoase - amenda 1.500 lei
... atii, securitatii, dezvoltarii sau moralitatii copilului. in actul normativ se mentioneaza ca activitati stradale spalatul geamurilor in intersectii, inchirierea locurilor de parcare, distribuirea de pliante sau publicatii ori activitati traditionale precum fabricarea caramizilor sau topirea materia ...

Contract de locatiune. Conditiile cerute de lege (art.1441 Cod civil) cat priveste incetarea contractului de locatiune prin vanzarea obiectului locatiunii
... privata dar cu data certa, afara de cazul cand desfacerea ei din cauza vanzarii s-ar fi prevazut in insusi contractul de locatiune. Contractul de inchiriere a fost incheiat sub forma inscrisului sub semnatura privata, fara data certa, asa incat reclamanta, in calitate de cumparatoare a imobilulu ...

Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice
... .R. SA in contradictoriu cu paratul C.I.M.C.M. A fost admisa in parte  actiunea reclamantei si s-a dispus rezilierea contractelor de  inchiriere, a contractului de furnizare  utilitati si a contractului cadru de prestari servicii si evacuarea  paratului din spatiile ce fac ...

Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor
Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor, neindeplinirea conditiilor de forma avand caracter nerelevant, coroborata cu necomunicarea facturilor aferente platii chiriei indreptateste tribunalul arbitral sa apre ...

Monitorul Oficial nr. 401 din 12 Iunie 2009
... n subordinea Ministerului Economiei si Comertului a locuintelor pe care acestia le au in patrimoniu personalului propriu, titularilor contractelor de inchiriere, pensionarilor sau disponibilizatilor cu ultimul loc de munca la acesti agenti economici Actul nr. 728 din 07 Mai 2009 Emitent: Cu ...

Alte tag-uri asemanatoare: inchiriere, locatiune inchiriere, subinchiriere, contract de inchiriere, contracte de inchiriere, deinchiriere, de inchiriere, contractul de inchiriere, incheierea contractului de locatiune/inchiriere, beneficiul contractului de inchiriere, inregistrarea contractelor de inchiriere, act aditional la contractul de inchiriere

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8