Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

incompatibilitati

Materia incompatibilitatilor si interdictiilor: Extrase din legislatia nationala
Legislatia nationala in materia incompatibilitatilor si  interdictiilor   Ministerul Justitiei a realizat un material care cuprinde extrase din legislatia nationala relevanta in materia  incompatibilitatilor  si interdictiilor. Lucrarea are caracter informativ si poate fi co ...

Punct de vedere CSM: incompatibilitati si interdictii auditori de justitie
In sedinta din data de 15 noiembrie 2011, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca, de lege lata, incompatibilitatile si interdictiile prevazute in capitolul II, titlul I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completar ...

Dumbrava propune doua noi incompatibilitati ale magistratilor
... mbrava. Este vorba de propunerea de sesizare a Ministerului Justitiei in vederea promovarii unor modificari ale dispozitiilor legale cu privire la incompatibilitati. „Propun ca acest punct sa fie analizat si sa existe o dezbatere, prin solicitarea opiniilor instantelor si parchetelor din tar ...

Profesiunile juridice: incompatibilitati la angajare
  In legislatia actuala exista diverse prevederi care stabilesc incompatibilitati in ceea ce priveste incheierea unui contract de munca referitor la profesiile juridice In principiu, nu putem angaja pe niciun post o persoana care desfasoara o profesiune juridica, ca liber-profesionist ...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
... atea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Art. 11. – Exercitarea profesiei de consilie ...

test
... onditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati, la secretul profesional, la relatiile dintre avocati, la interdictia ca acelasi avocat sa reprezinte doua parti avand interese cont ...

Minuta intalnirii reprezentantilor CSM cu presedintii sectiilor penale de la Inalta Curte
... Probleme privind solutionarea laturii civile a cauzei: Care este solutia data actiunii civile in cazul impacarii partilor Probleme privind incompatibilitatile: Este judecatorul care a judecat cauza in fond si/sau apel incompatibil sa judece contestatia in anulare sau revizuirea, in faza ...

Care sunt profesiile care permit cumulul calitatii de mediator
Va amintim ca exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale. Fara a face o enumerare exhaustiva a profesiilor care permit exercitarea profesiei de mediator, trecem in revista o serie de p ...

Care sunt profesiile cu care cea de consilier juridic este compatibila si incompatibila?
... de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Exercitarea profesiei de consilier juridic este co ...

Care sunt profesiile care permit cumulul calitatii de mediator?
... ficarile si completarile ulterioare, prevede ca exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale. Fara a face o enumerare exhaustiva a profesiilor care permit exercitarea profesiei de mediator, ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... r se face tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de magistrat, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru magistrati si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora. ART. 73 (1) Pentru activi ...

Hotararea nr. 4 din 2014: Noi standarde de evaluare ANEVAR
 HOTARARE nr. 4 din 5 aprilie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
... si in alt oras decat orasul resedinta de judet, din raza de competenta a curtii de apel.     CAP. V     Raspundere, incompatibilitati si imunitati     ART. 30     Avocatul Poporului si adjunctii sai nu raspund juridic pentru opiniil ...

REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania
 REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014     CAP....

Decizie Curtea Constitutionale, nr. 148 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea Educatiei Nationale
... lor in functiile sau demnitatile in cauza s-a realizat in baza legilor existente la data respectiva, legi care reglementau un anumit regim juridic al incompatibilitatilor senatorilor si deputatilor. Aceste legi se aplica situatiilor nascute in temeiul reglementarilor lor, in baza carora s-au creat e ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... n activitatea profesionala si in relatiile cu cetatenii, precum si masurile legale referitoare la transparenta decizionala, conflictul de interese si incompatibilitati. CAPITOLUL II Structura carierei functionarului public cu statut special din sistemul administratiei penitenciare Art. 7. - Fu ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... esponsabilitati in evaluarea declaratiilor de avere, a datelor si informatiilor privind averea, precum si a modificarilor patrimoniale intervenite, a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese potentiale in care se pot afla persoanele prevazute la art. 1, pe perioada indeplinirii functiilor ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... elungit sau innoit. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toata durata acestuia. Ei sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru judecatori (5) Curtea de Conturi se innoieste cu o treime din consilierii de conturi numiti de Senat, d ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... sibilitate definitiva de exercitare, constand intr-o indisponibilitate mai lunga de 60 de zile consecutive;     e) la survenirea unei incompatibilitati dintre cele prevazute la alin. (6) si (8), conform prevederilor alin. (12);     f) prin revocare, pentru incalcarea ...

LEGE nr. 94 din 8 septembrie 1992 (*republicata*) privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi*)
... tii de Conturi sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toata durata acestuia. Acestia sunt demnitari de stat si sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru judecatori.     (2) Se interzice membrilor Curtii de Conturi sa faca parte din partide p ...

Ordin nr. 119, privind aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei
... nificarea functionala a localitatilor se va avea in vedere: separarea functiunilor, raportul interdependent al diferitelor zone functionale, evitarea incompatibilitatilor functionale in zonele destinate locuirii si functiunilor complementare ale acestora.     (3) Zonele de protectie ...

Codul Civil: Persoana Juridica
... ntractata, in afara cazului cand prin contract a fost exonerat de aceasta obligatie.     ART. 211     Incapacitati si incompatibilitati     (1) Nu pot face parte din organele de administrare si de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capa ...

Consilier juridic. Plata cotizatiei
... atea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Exercitarea profesiei de consilier juridic este co ...

Statutul auditorilor de justitie
... ezonabil, constituie cerinte fundamentale ale activitatii de formare initiala. Art. 2    Prezentul Statut cuprinde interdictiile si incompatibilitatile stabilite prin lege, precum si drepturile si obligatiile auditorilor de justitie, in conformitate cu importanta sociala a functiei ...

Consilier juridic: Conditii de angajare
... atea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Exercitarea profesiei de consilier juridic este co ...

Cumul de functii la angajatori diferiti
... r pentru fiecare dintre acestea (art. 35 alin. (1) din Codul muncii). Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii. Codul muncii nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individua ...

Atentie la procedura in fata primei instante de judecata, conform noului Cod de procedura civila
... cadrul acestei lucrari: Modificari aduse de Legea 76/2012 in general si, in special, Codului de Procedura Civila; Rolul activ al judecatorului - incompatibilitati; Interventia voluntara; Competenta instantei; Cererea de chemare in judecata; Stabilirea primului termen; Intampinarea; Dezbat ...

Cumulul de functii la angajatori diferiti
... r pentru fiecare dintre acestea (art. 35 alin. (1) din Codul muncii). Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii. Codul muncii nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individua ...

Procedura in fata primei instante de judecata, conform Noului Cod de Procedura Civila!
... tante de judecata": Modificari aduse de Legea 76/2012 in general si, in special, Codului de Procedura Civila; Rolul activ al judecatorului - incompatibilitati; Interventia voluntara; Competenta instantei; Cererea de chemare in judecata; Stabilirea primului termen; Intampinarea; Dezbat ...

De ce Ministerul Muncii este impotriva modificarii Legii medierii?
... Conform dispozitiilor art. 13 din lege „Exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale.” Potrivit dispozitiilor art. 1 alin. (l) din lege „Medierea reprezinta o modalitate ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... oscute de parte doar dupa inceperea dezbaterilor, aceasta trebuie sa solicite recuzarea de indata ce acestea ii sunt cunoscute. Art. 45: Invocarea incompatibilitatii absolute In cazurile prevazute la art. 41, judecatorul nu poate participa la judecata, chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost rec ...

MJ: Formare profesionala
... re persoanele aflate in evidenta serviciilor de probatiune si relatiile construite cu personalul din sistemul judiciar si partenerii din comunitate), incompatibilitati si conflicte de interese, identificarea riscurilor si vulnerabilitatilor specifice activitatii de probatiune, rolul sefului serviciu ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
Prin Hotararea nr. 693 din 28 martie 2013 a Consiliului U.N.B.R. a fost modificat si completat Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat si admitere in cadrul Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor - INPPA (in vederea...

Atentie la limitele incadrarii
... r pentru fiecare dintre acestea (art. 35 alin. (1) din Codul muncii). Fac exceptie de la aceste prevederi situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii. Codul muncii nu impune conditia ca totalul orelor prestate in temeiul mai multor contracte individua ...

Procedura de solutionare a contestatiei privind tergiversarea procesului
... artialitate a judecatorului chemat sa “cenzureze” propriile omisiuni. La un nivel teoretic, ratiunile care au stat la baza consacrarii incompatibilitatilor si a cazurilor de recuzare/abtinere nu se regasesc in figura juridica a contestatiei pentru tergiversarea judecatii, pentru a jus ...

Atentie: Necompetenta absoluta a instantei de recurs
... 7 pct. 2 CPC 1865 au existat, pana in anul 1985, solutii in sensul ca textul este aplicabil, constituind motiv de contestatie in anulare, si in cazul incompatibilitatii judecatorului sau in alte cazuri de norme imperative referitoare la compunerea sau constituirea instantei. Si aceasta ipoteza po ...

Practicieni in insolventa: Noul Cod de etica profesionala
... tea de practician pe intregul teritoriu al Romaniei si dreptul de a fi alesi in organele de conducere ale Uniunii si ale filialelor sale, pe perioada incompatibilitatii.     ............................................................................     (3) Membrii U ...

Chiuariu: Avem una dintre cele mai dure legislatii din UE privind verificarea averilor si incompatibilitatea
Romania are una dintre cele mai dure si mai stricte legislatii din UE si din lume in privinta verificarii averilor, conflictelor de interese si incompatibilitatilor, a declarat, joi, presedintele Comisiei juridice din Senat, Tudor Chiuariu. "Am reusit sa adoptam atunci o lege si sa infiint ...

Durata muncii in functie de timpul alocat indeplinirii sarcinilor fiecarui post
... beneficiind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea. Fac exceptie de la aceste prevederi, situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii. In consecinta, daca nu exista incompatibilitati legale, pentru exercitarea atributiilor corespunzato ...

Decizia CCR: Existenta unui conflict juridic de natura constitutionala intre autoritatea judecatoreasca si cea legiuitoare
... a de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului, alte incompatibilitati stabilindu-se prin lege organica.  In caz de incompatibilitate, in conformitate cu art. 70 alin. (2) din Legea fundamentala, ...

CCR: Senatul si-a arogat competente care nu-i apartin prin votul in cazul Mircea Diaconu
Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) sustine ca, prin votul dat in cazul incompatibilitatii lui Mircea Diaconu, Senatul si-a 'arogat' competente care apartin puterii judecatoresti, incalcand astfel legea fundamentala a statului roman, care statueaza principiul separarii puterilor in stat. ...

Materia incompatibilitatilor si interdictiilor: Extrase din legislatia nationala
Legislatia nationala in materia incompatibilitatilor si  interdictiilor   Ministerul Justitiei a realizat un material care cuprinde extrase din legislatia nationala relevanta in materia  incompatibilitatilor  si interdictiilor. Lucrarea are caracter informativ si poate fi co ...

Misiune de evaluare in cadrul MCV
... masurile legislative recent adoptate in vederea degrevarii instantelor judecatoresti, independenta sistemului judiciar, cadrul normativ cu privire la incompatibilitati si interdictii.           Ministrul Justitiei si-a manifestat speranta ca masurile pe care ...

Expertii CE incep miercuri evaluarea progreselor sistemului judiciar din Romania in cadrul MCV
... MP, ICCJ. Al doilea obiectiv in MCV este infiintarea unei agentii pentru integritate cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese potentiale, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicar ...

CCR: Decizie de admitere privind neconstitutionalitatea Legii Educatiei nationale
... dispozitiile art. 128 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 1/2011, modificate de legea criticata, care se refera la situatiile de conflicte de interese si incompatibilitati, sunt de natura sa afecteze principiul unitatii autonomiei universitare, pentru ca exclud de la aplicarea respectivelor prevederi in ...

Metodologia de identificare a riscurilor si vulnerabilitatilor la coruptie
... borare se porneste de la unele standarde minimale privind codul etic/deontologic/de conduita, declararea averilor, cadourilor, conflicte de interese, incompatibilitati, transparenta, protectia avertizorului etc., dar si de la o evaluare preliminara a riscurilor si vulnerabilitatilor.    & ...

Titus Corlatean: Justitia actioneaza consolidandu-si independenta
... at o Agentie Nationala de Integritate, agentie care a avut rezultate in domeniul politicilor de integritate. Au fost cateva decizii care au constatat incompatibilitati ale unor demnitari, dar si decizii de confiscare a unor averi nejustificate. Deci, institutiile functioneaza indiferent de cine se a ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... si, cand este cazul, va intocmi un referat corespunzator." 15. Articolul 44 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ART. 44 Invocarea incompatibilitatii absolute In cazurile prevazute la art. 40, judecatorul nu poate participa la judecata, chiar daca nu s-a abtinut ori nu a fost rec ...

Procurorul Marioara Sandu, exclus din magistratura de CSM
... n magistratura a procurorului Marioara Sandu, de la Parchetul de pe langa Judecatoria Timisoara, pentru incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind magistratii. Potrivit unui comunicat al CSM transmis miercuri AGERPRES, sectia pentru procurori a admis ac ...

Raspunderea disciplinara a magistratilor: una dintre reformele cele mai importante
... J).   2. Infiintarea, conform celor prevazute, a unei agentii pentru integritate cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese potentiale, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicar ...

Consilier juridic: Incompatibilitatea cumulului de functii
... intre acestea.   Alin. (2) din acelasi articol prevede ca fac exceptie de la prevederile alin. (1) situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru cumulul unor functii.   Pentru exercitarea profesiei de consilier juridic sunt prevazute o serie de incompatibilitati ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... profesiei. - primirea in profesia de avocat; - avocatul stagiar si avocatul definitiv; - demnitatea impusa de exercitarea profesiei de avocat; - incompatibilitati privind exercitarea profesiei de avocat; - interdictii privind exercitarea profesiei de avocat; - tabloul anual al avocatilor; - ...

Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 97 din data de 7 februarie 2012 a  fost publicata Rezolutia Biroului de conducere al Camerei Nationale nr. 17/2012 pentru aprobarea Regulilor de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International. Rezolutia 17 din 16...

Legea Avocaturii are o exceptie de neconstitutionalitate
... Astfel, obiectivul de referinta constand in infiintarea unei agentii pentru integritate cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese potentiale, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicar ...

Guvernul a aprobat modificarile Legii notarilor publici
... In acelasi timp, prin acest proiect de act normativ se urmareste si consolidarea integritatii profesiei prin modificarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitatile stabilite pentru notarii publici si largirea sferei raspunderii disciplinare prin introducerea de noi abateri disciplinare referit ...

EXCLUSIV. Cinci urgente ale noului sef al Inspectiei judiciare
... dere o intensificare a activitatii Inspectiei legata de identificarea abaterilor disciplinare a magistratilor? V-ati gandit la completarea actualelor incompatibilitati in cazul magistratilor? Miorita Ban: In mod evident, o componenta importanta in activitatea inspectiei judiciare o reprezinta lat ...

Punct de vedere CSM: incompatibilitati si interdictii auditori de justitie
In sedinta din data de 15 noiembrie 2011, Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a apreciat ca, de lege lata, incompatibilitatile si interdictiile prevazute in capitolul II, titlul I din Legea nr.303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, republicata, cu modificarile si completar ...

Dumbrava propune doua noi incompatibilitati ale magistratilor
... mbrava. Este vorba de propunerea de sesizare a Ministerului Justitiei in vederea promovarii unor modificari ale dispozitiilor legale cu privire la incompatibilitati. „Propun ca acest punct sa fie analizat si sa existe o dezbatere, prin solicitarea opiniilor instantelor si parchetelor din tar ...

Prim-procurorul adjunct al Parchetului de pe langa Judecatoria Deva, revocat din functie
... nct al Parchetului de pe langa Judecatoria Deva pe Cecilia Ciornei, dupa ce au sanctionat-o cu avertisment pentru incalcarea prevederilor referitoare incompatibilitatile magistratilor. Cecilia Ciornei a fost cercetata disciplinar de catre CSM, dupa ce comisia de disciplina a scos la iveala faptul ...

Parerea ICCJ despre reesalonarea platii unor sume prevazute in titluri executorii
... precum sporuri, adaosuri, bonificatii erau recunoscute in considerarea specificului activitatii desfasurate, a conditiilor de primire in profesie, a incompatibilitatilor si interdictiilor la care persoanele angajate erau supuse pe durata exercitarii functiei. De abia in anul 2009 a fost institui ...

Sanctiuni disciplinare aplicate pentru 3 judecatori
... e ulterioare. In esenta s-a retinut ca domnul judecator a incalcat prevederile legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii. Domnul judecator Parfin Eugen Cosmin a fost sanctionat cu avertisment , pentru ...

Ministerul Justitiei - Strategia Nationala Anticoruptie
... formei au propus ca prima runda de evaluare a masurilor anticoruptie sa vizeze, printre alte prioritati, eficienta sistemului national de prevenire a incompatibilitatilor si conflictelor de interese, precum si institutia consilierului de etica. A fost de asemenea definitivat continutul planului n ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... xemburgului, Austriei, Germaniei, Greciei si Portugaliei. 2. Consolidarea integritatii profesiei prin modificarea dispozitiilor referitoare la incompatibilitatile stabilite pentru notarii publici. 3. Consolidarea institutiei raspunderii disciplinare in cadrul profesiei: - a fost int ...

Posibiliatea detasarii unui consilier personal
... crari in interesul acestuia. In situatia dumneavoastra trebuie identificat interesul pentru detasare al angajatorului, iar interesul sa nu contravina incompatibilitatilor sau conflictelor de interese prevazute de Legea 161/2003, respectiv art. 47 din Legea 215/2001. Consilierul personal de la cab ...

Opiniile magistratilor fata de proiectul de lege referitor la abaterile disciplinare
... ctiei. 1.8. abaterea prevazuta de art. 99 lit. k): "incalcarea prevederilor legale referitoare la declaratiile de avere, declaratiile de interese, incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii"; S-a opinat in sensul ca nu este legala prevederea acestei abateri disciplinare ...

Incompatibilitate in functii publice
Agentia Nationala de Integritate a constatat, in urma procedurilor de evaluare, incalcarea legislatiei privind regimul juridic al incompatibilitatilor de catre domnul BIRCA Florinel, Sef Serviciu in cadrul Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura. Sub aspect procedural, au fost indep ...

Modificarea legii privind autorizarea expertilor criminalisti
... locul si rolul acestora in desfasurarea activitatii de justitie, de raspunderea si complexitatea indeplinirii functiei detinute, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru aceste categorii de personal si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora. Art. 893 ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
HOTARAREA NR. 04/2011 In conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) - (4), art. 18 alin. (1) si (5), art. 66 lit. h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 98 din 07 februarie 2011, cu...

Lansarea chestionarului de evaluare GRECO - Prevenirea coruptiei privind membrii Parlamentului, judecatori si procurori
... ar, procedurile de management al conflictelor de interese;     * Restrictii privind desfasurarea anumitor activitati – managementul incompatibilitatilor prevazute de codurile de procedura, regulile privind acceptarea cadourilor, exercitarea altor profesii, detinerea de interese fin ...

Cum putem preveni coruptia prin noua Strategie Nationala Anticoruptie?
... ost dezvoltata la nivelul Ministerului Administratiei si Internelor.   In a doua parte a conferintei s-au discutat modalitatile de prevenire a incompatibilitatilor si a conflictelor de interese, accesul judecatorilor la documente si informatii clasificate, rolul consilierilor de etica, dezvol ...

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare domnului judecator Asavei Adrian de la Judecatoria Onesti
... utul judecatorilor si procurorilor, republicata cu modificarile si completarile ulterioare, constand in incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii. Sectia a retinut ca domnul judecator a solutionat pe fond o cauza civila care a fo ...

Patru rectori-parlamentari, declarati incompatibili de ANI
Agentia Nationala de Integritate (ANI) a stabilit incalcarea legislatiei privind regimul juridic al incompatibilitatilor de catre senatorul PSD Ecaterina Andronescu, rector al Universitatii Politehnice Bucuresti, deputatul PSD Florian Popa, rector al Universitatii de Medicina si Farmacie "Carol Da ...

Evaluari solicitate de MJ Inspectiei Judiciare
... e de instanta in anul 2010 si tipul acestora; h. numarul hotararilor de dezinvestire a instantei in anul 2010. 2. Modul de respectare a regimului incompatibilitatilor judecatorilor in stransa legatura cu actul de judecata, in raport cu prevederile legale in vigoare; 3. Modul de respectare a d ...

Tabel Comparativ: 32 de articole din Constitutia lui Basescu
Va prezentam un Tabel comparativ in Actuala Constitutie a Romaniei si , posibil, Viitoarea Constitutie a Romaniei, asa cum o arata proiectul propus recent de presedintele Traian Basescu.   Nu uitati ca Presedintele Romaniei, Traian Basescu, a transmis miercuri Consiliului Legislativ...

Intrunirea noului Consiliu al Baroului Bucuresti
... ficarea sau incetarea formelor de exercitare a profesiei) - Verificarea cererilor avocatilor legate de Statut si de calitatea de avocat (suspendari, incompatibilitati, nedemnitati, incetarea calitatii etc.) - Verificarea cererilor de transfer - Verificarea cererilor de infiintare de sedii secunda ...

Legea privind cercetarea disciplinara a magistratilor a fost publicata in Monitorul Oficial
... torul cuprins:   "(3^5) Pe perioada mandatului, inspectorii judiciari isi pastreaza drepturile si sunt supusi obligatiilor, interdictiilor si incompatibilitatilor ce revin judecatorilor si procurorilor.   Perioada in care judecatorul sau procurorul este inspector judiciar in cadrul C ...

Parlamentarii nu vor mai avea voie sa faca afaceri cu statul
... glementeaza regimul cu imcompatibilitati cu functia de parlamentar. Drept pentru care aceasta initiativa legislativa vine sa completeze regimul de incompatibilitati din Legea 96/2006 cu unele prevederi care, o data adoptate, se vor constitui in temeiuri legale pentru a limita accesul in Parlament ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL IV - Persoana juridica
... infiinteaza ori daca nu isi asuma obligatia contractata, in afara cazului cand prin contract a fost exonerat de aceasta obligatie. Incapacitati si incompatibilitati Art. 211. - (1) Nu pot face parte din organele de administrare si de control ale persoanei juridice incapabilii, cei cu capacita ...

Legea 51 - CAPITOLUL VIII - SECTIUNEA a 3-a - Exercitarea in Romania, prin prestarea de servicii, a profesiei de catre avocatii provenind din statele membre ale Uniunii Europene si ale Spatiului Econo
... onditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati, la secretul profesional, la relatiile dintre avocati, la interdictia ca acelasi avocat sa reprezinte doua parti avand interese cont ...

Interdictie de parasire a tarii pentru deputatul Dan Pasat
... din data de 21 decembrie 2009 si de secretar general al Partidului Democrat Liberal, in cadrul organizatiei judetene Giurgiu, cu incalcarea regimului incompatibilitatilor in exercitarea demnitatii publice de parlamentar, prin actiuni de santaj ori prin folosire a autoritatii si influentei ca om poli ...

Deputatii nu au aprobat arestarea lui Dan Pasat
... din data de 21 decembrie 2009 si de secretar general al Partidului Democrat Liberal, n cadrul organizatiei judetene Giurgiu, cu ncalcarea regimului incompatibilitatilor n exercitarea demnitatii publice de parlamentar, prin actiuni de santaj ori prin folosire a autoritatii si influentei ca om poli ...

Doar opt din cei 11 judecatori si procurori alesi in noul CSM pot fi validati de catre Senat
... omentul organizarii si declansarii alegerilor, in speta, art. 51 alin.(1) din Legea nr.317/2004, republicata, stabileste conditiile, interdictiile si incompatibilitatile ce trebuie indeplinite de un candidat. Atat propunerea de validare cat si validarea membrilor Consiliului Superior al Magistrat ...

MJ si UNEJ au stabilit organizarea si exercitarea profesiei de executor judecatoresc
... ari legislative elaborate de Ministerul Justitiei, cu consultarea U.N.E.J., referitoare la exercitarea fara drept a profesiei, admiterea in profesie, incompatibilitati, excluderea din profesie si alte aspecte privind organizarea si exercitarea activitatii de executor judecatoresc. Alte puncte imp ...

Ministerul Justitiei schimba inregistrarea firmelor la Registrul Comertului
... asigure competenta profesionala a acestuia, probitatea sa morala, impartialitatea in analiza dosarelor si pronuntarea incheierii. "Stabilindu-se incompatibilitatile aplicabile registratorului comercial si obligatia de depunere a declaratiilor de avere si interese, se creeaza premisele integrita ...

Profesiunile juridice: incompatibilitati la angajare
  In legislatia actuala exista diverse prevederi care stabilesc incompatibilitati in ceea ce priveste incheierea unui contract de munca referitor la profesiile juridice In principiu, nu putem angaja pe niciun post o persoana care desfasoara o profesiune juridica, ca liber-profesionist ...

Ministerul Justitiei a transmis Camerei Deputatilor cererea privind incuviintarea retinerii lui Pasat
... din data de 21 decembrie 2009, si de secretar general al Partidului Democrat Liberal in cadrul organizatiei judetene Giurgiu, cu incalcarea regimului incompatibilitatilor in exercitarea demnitatii publice de parlamentar, prin actiuni de santaj ori prin folosire a autoritatii si influentei ca om poli ...

Statutul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti din 3 septembrie 2010 al Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti si al profesiei de executor judecatoresc
... participare la examene; v) intocmeste si actualizeaza permanent liste cuprinzand: -executorii judecatoresti incompatibili, indicand temeiul incompatibilitatii; -executorii judecatoresti care sunt suspendati din functie in temeiul art. 23 lit. a) si lit. b) teza a doua, lit. c), d) si e) ...

Socant: Ziua in care romanii l-au sechestrat pe Ministrul de Finante
... est spontan, prin care solicita sa se renunte la reducerea de 25 la suta a salariilor, sa li se plateasca in continuare stimulentele si sa se elimine incompatibilitatile pe care le au functionarii publici. In toate cele 12 institutii functionarii si-au intrerupt activitatea, chiar si cea cu publi ...

CEDO a condamnat Romania in cazul refuzului unui mandat de deputat in numele minoritatii italiene
... reclamantul; Lykourezos impotriva Greciei (nr. 33.554/03, 5058, CEDO 2006-VIII), referitoare la pierderea unui mandat parlamentar din cauza unei incompatibilitati profesionale introduse de o noua lege; Paschalidis, Koutmeridis si Zaharakis impotriva Greciei (nr. 27.863/05, 28.422/05 si 28.028/0 ...

Ministerul Muncii anunta: vor fi desfiintate treptele de salarizare la functionarii publici
... tate si diversitatea activitatilor, judecata si impactul deciziilor, influenta, coordonare si supervizare, contacte si comunicare, conditii de munca, incompatibilitati si regimuri speciale. O alta modificare propusa este simplificarea sistemului de salarizare prin desfiintarea treptelor de salar ...

Primirea in profesia de avocat cu scutire de examen
... ionala in conditiile prevazute la art. 22 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat si existenta unor interdictii / incompatibilitati.   Decizia va fi comunicata solicitantului numai dupa depunerea dovezii de achitare a taxei de inscriere in barou ca urmare ...

Modificari in procedura de divort
... statutul profesiei de registrator comercial, care va fi un functionar cu statut special angajat prin concurs si numit de ministrul Justitiei, va avea incompatibilitati similare magistratilor si va putea fi eliberat din functie pentru incompetenta profesionala daca primeste calificativul nesatisfaca ...

Modificarea procedurii de inregistrare la ONRC
... sa asigure competenta profesionala a acestuia, probitatea sa morala, impartialitatea in analiza dosarelor si pronuntarea incheierii. Stabilindu-se incompatibilitatile aplicabile registratorului comercial si obligatia de  depunere a declaratiilor de avere si interese, se creeaza premisele int ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... Incompatibilitati privind calitatea de parlamentar, a Capitolului III Incompatibilitati, din cadrul Titlului IV - Conflictul de interese si regimul incompatibilitatilor in exercitarea demnitatilor publice si functiilor publice, a Cartii I - Reglementari generale pentru prevenirea si combaterea cor ...

Presedintele Traian Basescu a retrimis in Parlament Legea ANI
... intervenite in perioada exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, precum si efectuarea activitatii de analiza a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor, se desfasoara pe durata exercitarii functiilor ori demnitatilor publice, cat si in decursul unui an dupa incetarea acestora. Apr ...

Monitorul Oficial nr. 294 din 05 Mai 2010
... t. 17, ale art. 38 alin. (2) lit. f), g) si h), ale art. 42 alin. (2), (3) si (4), ale cap. VI Verificarea averilor, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor (art. 45-50) si ale art. 57 din Legea nr. 144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integr ...

CSM cere sa fie consultat in privinta Constitutiei
... M pentru acte normative care privesc autoritatea judecatoreasca, numirile la ICCJ, PICCJ, DNA si DIICOT sa se faca de Consiliu, modificarea regimului incompatibilitatilor si interdictiilor pentru judecatori si procurori, durata mandatului presedintelui CSM. Judecatorul Dan Lupascu a spus ca o alt ...

Opinie separata la CCR in cazul ANI: Citeste textul integral
... i ale inspectorilor de integritate, de verificare prin probe a caracterului licit de dobandire a averii si a existentei unor conflicte de interese si incompatibilitati,  reglementate prin textele analizate, nu exced cadrul constitutional. (...) 3. Nu impartasim nici solutia de constatare a n ...

Grup de lucru pentru elaborarea unui proiect de act normativ privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Integritate
... se referea la infiintarea, conform celor prevazute, a unei agentii pentru integritate cu responsabilitati in domeniul verificarii patrimoniului, al incompatibilitatilor si al conflictelor de interese potentiale, precum si cu capacitatea de a adopta decizii obligatorii care sa poata duce la aplicar ...

CCR si controversa neconstitutionalitatii legii ANI
... atibilitate; d) persoana verificata nu a actionat cu incalcarea obligatiilor legale privind averile nejustificate, conflictul de interese sau regimul incompatibilitatilor. Potrivit alineatului 2, inspectorul de integritate comunica persoanei verificate actul de constatare, in termen de cel mult 5 ...

Consideratii teoretice si practice: admisibilitatea actiunilor pentru restituirea taxei de poluare
... o cauza pilot, amplu mediatizata, solutionata de Tribunalul Arad, prin restituirea sumelor platite cu titlu de taxa de poluare, urmare constatarii incompatibilitatii, de catre instanta, a normei nationale, fata de cea comunitara. In solutionarea acestor cereri, instantele au avut de rezolvat n ...

Raspuns Asociatia Magistratilor ref la exceptia inadmisibilitatii si exceptia de necompetenta materiala a ICCJ
... nandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de judecator si procuror, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru aceste functii si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora. [3] Conform ...

Raport CE: Reforma in justitie a fost limitata
... ilor de coruptie la nivel inalt, fiind observata o imbunatatire continua a rezultatelor inregistrate de Agentia Nationala de Integritate in urmarirea incompatibilitatilor, a conflictelor de interese si a averilor nejustificate. "Datele privind masurile luate in vederea combaterii coruptiei la niv ...

Geoana, reclamat de ANI la Parchetul ICCJ pentru fals in declaratii
... averii dobandite in perioada exercitarii mandatelor sau a indeplinirii functiilor ori demnitatilor publice, dupa caz, a conflictelor de interese si a incompatibilitatilor este supusa controlului judecatoresc. Agentia isi exercita atributiile cu respectarea principiilor legalitatii, impartialitatii, ...

Extras din OPINIA LEGALA a Centrului de Procedura Civila din cadrul Facultatii de Drept a Universitatii Bucuresti
... are si  prevede ca decizia va produce efecte numai de la incetarea starii de incompatibilitate (deci efectele sunt suspendate pana la incetarea incompatibilitatii similar ca in cazul unei conditii suspensive)     Rezolvarea  cererii s-ar putea realiza in felul urmator: ...

CSM vrea sa modifice legea pensiei de serviciu
... decatorilor si procurorilor care timp de 25 de ani au desfasurat activitatea cu caracter juridic de cea mai mare importanta, fiindca sunt supusi atat incompatibilitatilor si interdictiilor cat si unui grad ridicat de risc care rezulta din exercitarea functiei.      Elementele care d ...

UNJR: Demnitate prin reforma in Sistemul Judiciar
... - Interdictia prin lege a numirii ca magistrati a fostilor avocati in localitatea in care acestia au profesat. In conditiile existentei unor incompatibilitati privind calitatea de avocat a fostilor magistrati, legiuitorul a "omis" includerea unor incompatibilitati constand in interdicitia n ...

Apelul public al presedintelui CSM catre judecatori si procurori
... tare de normalitate, ci, in mod total nejustificat, ca un privilegiu, facandu-se abstractie de volumul de munca, de responsabilitatea implicata si de incompatibilitatile si interdictiile carora magistratul este tinut sa li se supuna. Celelalte doua puteri ale statului sa inteleaga si sa-si asume ...

Contractul de asistenta juridica un contract intuitu personae
... e stat; Descoperiti ACUM  si alte activitati ce fac obiectul contractului de asistenta juridica, care este pretul si care sunt incompatibilitatile pe care le are acest tip de contract, precum si cum poate inceta el de drept. ...

Ce parere aveti despre Justitia din Romania?
... si mai eficient, printr-o responsabilizare crescuta a Consiliului Superior al Magistraturii; - infiintarea ANI, care sa poata verifica averile, incompatibilitatile si potentialele conflicte de interese ale demnitarilor, ca apoi sa emita hotarari obligatorii in baza carora pot fi aplicate sanct ...

Recursuri in interesul legii pronunatate in 2007
... Asupra recursului in interesul legii, declarat de procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, privind problema incompatibilitatii judecatorului, care a participat in cursul urmaririi penale la judecarea recursului declarat impotriva incheierii prin care s-a sol ...

Contractul de Asistenta Juridica - Parte teoretica
Contractul de Asistenta Juridica - Parte teoretica REGLEMENTARE ● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata (M.Of. nr. 113/06.03.2001) MODIFICARI ● O.U.G. nr. 85/1997 (M.Of. nr....

Legea nr. 51 din 7 iunie 1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
... onditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati, la secretul profesional, la relatiile dintre avocati, la interdictia ca acelasi avocat sa reprezinte doua parti avand interese cont ...

Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana
Codul deontologic al avocatilor din Uniunea Europeana Emitent: Consiliul Barourilor Uniunii Europene - CCBE 1. Preambul 1.1. Misiunea avocatului     Intr-o societate intemeiata pe respect fata de justitie, avocatul indeplineste un rol eminent....

Ordonanta de urgenta nr. 34 din 19 aprilie 2006 - Proceduri de atribuire
... une autoritatea contractanta in situatia de a achizitiona produse care, datorita caracteristicilor tehnice diferite de cele deja existente, determina incompatibilitati sau dificultati tehnice sporite de operare si intretinere. Perioada in care astfel de contracte pot fi atribuite nu trebuie sa depas ...

Statutul profesiei de avocat (M. Of. 237/1995)
Statutul profesiei de avocat, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 898 din 19 decembrie 2011, a fost adoptat prin Hotararea 64/2011 si modificat prin urmatoarele acte normative: Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 7 din 16 iunie 2012 privind...

Statutul profesiei de consilier juridic
... de administrator sau de lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din situatia de conflict de interese, in conditiile legii. Art. 20. – Exercitarea profesi ...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
... administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Art. 11 Exercitarea profesiei de c ...

Contractul de Asistenta Juridica
Contractul de Asistenta Juridica REGLEMENTARE ● Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata (M.Of. nr. 113/06.03.2001) MODIFICARI ● O.U.G. nr. 85/1997 (M.Of. nr. 378/29.12.1997) ● Legea nr....

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
... a neintelegerilor dintre avocati. Arbitrajul   Modalitati de rezolvare a neintelegerilor dintre avocati. Medierea   Nedemnitati si incompatibilitati privind exercitarea profesiei de avocat.   Obligativitatea asigurarii de raspundere profesionala. Conditii   Ocrot ...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
Examen Admitere Barou 2007 Tematica si Bibliografia   I. ORGANIZAREA SI EXERCITAREA PROFESIEI DE AVOCAT 1. Principiile si regulile fundamentale ale exercitarii profesiei de avocat. 2. Primirea in profesia de avocat. 3. Incompatibilitati,...

Constitutia Romaniei - Curtea Constitutionala
...

Constitutia Romaniei - Economia si finantele publice
... elungit sau innoit. Membrii Curtii de Conturi sunt independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe toata durata acestuia. Ei sunt supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru judecatori. (5) Curtea de Conturi se innoieste cu o treime din consilierii de conturi numiti de P ...

Constitutia Romaniei - Autoritatile publice
... au de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului. (3) Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica.   Art. 72: Imunitatea parlamentara (1) Deputatii si senatorii nu pot fi trasi ...

Spete Drept de Proprietate (pct. 30')
... turii, majoritatea acestora referindu-se la componenta consiliului si la modul de alegere a membrilor sai, la masuri de organizare si functionare, la incompatibilitati etc. In sfarsit, Curtea constata ca nu exista nici o dispozitie constitutionala care sa interzica abrogarea printr-o lege de ...

Spete Drept de Proprietate (pct. 30'')
... a nu reglementeaza modul de desfasurare a activitatii Consiliului Superior al Magistraturii, ca activitate permanenta sau activitate in sesiuni, nici incompatibilitatile functiei de membru al Consiliului, ori cumulul de activitati ce pot desfasura membrii Consiliului. In mod implicit dispozitiile ar ...

Spete Drept de Proprietate (pct. 30)
... convingeri izvorate din impartasirea unor doctrine politice este deja acoperita de reglementarea propusa prin proiect referitoare la interdictiile si incompatibilitatile aplicabile judecatorilor si procurorilor.   De asemenea, potrivit alin. (1) al art. 5 din proiect, "Judecato ...

Spete - materia comerciala (pct. 21 - 23)
... oane, precum si actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate in una dintre aceste situatii.     Aceste incompatibilitati au atat ratiuni de ordin economic, prin urmarirea realizarii procesului de privatizare in conditii de performanta, cat si ratiuni de ...

Aspecte Teoretice - Articolul (2) Materia Dreptul Muncii
... In aceasta privinta, asa cum dl avocat general a aratat in mod temeinic in concluziile sale, la pct. 185 si 186, este posibila aparitia unei anumite incompatibilitati intre activitatea de consultanta desfasurata de avocat si cea de control desfasurata de expertul-contabil. Asa cum rezulta din o ...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
... atea de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Art. 11. – Exercitarea profesiei de consilie ...

test
... onditiile si regulile de conduita profesionala ale statului membru de origine, precum si legislatia romana privind profesia, in special cu privire la incompatibilitati, la secretul profesional, la relatiile dintre avocati, la interdictia ca acelasi avocat sa reprezinte doua parti avand interese cont ...

Minuta intalnirii reprezentantilor CSM cu presedintii sectiilor penale de la Inalta Curte
... Probleme privind solutionarea laturii civile a cauzei: Care este solutia data actiunii civile in cazul impacarii partilor Probleme privind incompatibilitatile: Este judecatorul care a judecat cauza in fond si/sau apel incompatibil sa judece contestatia in anulare sau revizuirea, in faza ...

Care sunt profesiile care permit cumulul calitatii de mediator
Va amintim ca exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale. Fara a face o enumerare exhaustiva a profesiilor care permit exercitarea profesiei de mediator, trecem in revista o serie de p ...

Care sunt profesiile cu care cea de consilier juridic este compatibila si incompatibila?
... de administrator sau lichidator in cadrul procedurilor de reorganizare si lichidare judiciara; e) activitatea publicistica salarizata; f) alte incompatibilitati prevazute de lege sau rezultate din conflict de interese, in conditiile legii. Exercitarea profesiei de consilier juridic este co ...

Care sunt profesiile care permit cumulul calitatii de mediator?
... ficarile si completarile ulterioare, prevede ca exercitarea profesiei de mediator este compatibila cu orice alta activitate sau profesie, cu exceptia incompatibilitatilor prevazute prin legi speciale. Fara a face o enumerare exhaustiva a profesiilor care permit exercitarea profesiei de mediator, ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... r se face tinandu-se seama de locul si rolul justitiei in statul de drept, de raspunderea si complexitatea functiei de magistrat, de interdictiile si incompatibilitatile prevazute de lege pentru magistrati si urmareste garantarea independentei si impartialitatii acestora. ART. 73 (1) Pentru activi ...

Hotararea nr. 4 din 2014: Noi standarde de evaluare ANEVAR
 HOTARARE nr. 4 din 5 aprilie 2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275...

LEGE nr. 35 din 13 martie 1997 (*republicata*) privind organizarea si functionarea institutiei Avocatul Poporului*)
... si in alt oras decat orasul resedinta de judet, din raza de competenta a curtii de apel.     CAP. V     Raspundere, incompatibilitati si imunitati     ART. 30     Avocatul Poporului si adjunctii sai nu raspund juridic pentru opiniil ...

REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania
 REGULAMENT din 5 aprilie 2014 de organizare si functionare a Consiliului director al Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania EMITENT: ASOCIATIA NATIONALA A EVALUATORILOR AUTORIZATI PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 275 din 15 aprilie 2014     CAP....

Alte tag-uri asemanatoare: incompatibilitati, alte incompatibilitati

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice