Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

persoanei juridice

Raspunderea penala a persoanei juridice - art. 135-151
Cuprins:   CAPITOLUL I - Dispozitii generale CAPITOLUL II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice CAPITOLUL III - Dispozitii comune CAPITOLUL I - Dispozitii generale   Art. 135: Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice (1) Per ...

Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal
... a lucrarilor Adunarii Generale din 21 mai la dezbaterea creditata cu 6 puncte de pregatire profesionala. Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca Lector INPPA Avocat in Baroul Bucuresti Abstract In temeiul ...

Codul Penal 2009 - Raspunderea Penala a persoanei juridice
... atului si a autoritatilor publice, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice. (2) Institutiile publice nu raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiect ...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
... ash; Consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, in ...

Proiect de lege: Procedura de achitare a amenzilor contraventionale ar putea fi simplificata
... iv-teritoriale sau la alte entitati care se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei legi, indiferent de domiciliul persoanei fizice sau sediul persoanei juridice", se mai precizeaza in document. Proiectul de lege si parcursul sau legislativ pot fi consultate aici. ...

Din iulie, amenzile de circulatie cresc din nou! Care este amenda maxima?
... numai. Mai multe informatii puteti descoperi in Noul Cod Rutier 2015, disponibil si in varianta PDF>>> Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, juma ...

Noul Cod Rutier 2015
... tre martori. (4) Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, juma ...

Se modifica Legea Societatilor Comerciale!
... ermen de o luna sa numeasca un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia din fondul de lichidare constituit in temeiul prevederilor art. 4 alin.(6) din Legea nr. 85 ...

Anunt important: INPPA organizeaza activitati de pregatire continua la sediul UNBR
... nia. Iata lista evenimentelor, asa cum se precizeaza pe site-ul UNBR: I. 19 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Raspunderea penala a persoanei juridice. II. 26 februarie 2015, ora 17.00, dezbaterea cu tema: Sfera de aplicare a ordonantei de plata. Acceptiunea notiunii de „c ...

Sfaturi utile privind clauzele preventive
... tratorul societatii comerciale in scopul de a atrage raspunderea acestuia si extinderea gajului asupra inca unui patrimoniu, si anume pe langa cel al persoanei juridice si asupra celui personal al adminstratorului. 6. Acceptarea facturilor Inserarea in contracte a mentiunii ca expedierea factu ...

Dreptul Muncii: Care sunt documentele pe care inspectorii le pot solicita in timpul controlului?
... tutul unitatii, cat si relatiile de munca si securitatea si sanatatea in munca. Documente generale - statutul unitatii; - actul constitutiv al persoanei juridice, certificat unic de inregistrare, certificat constatator/certificat inscrieri mentiuni etc.; - actul de identitate al persoanei fi ...

Care sunt profesiile cu care cea de consilier juridic este compatibila si incompatibila?
... bine stim, consilierul juridic, indiferent de forma in care isi desfasoara activitatea profesionala, se subordoneaza, numai pe linie administrativa, persoanei juridice in favoarea careia isi exercita profesia. Dar care sunt profesiile pe care un consilier juridic le poate detine si care sunt cel ...

Profesia de consilier juridic este incompatibila cu orice alta profesie autorizata sau salarizata?
... c, consilierul juridic, in activitatea sa, asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, in ...

Model fisa postului pentru Consilier Juridic
... rimea, specificul si organigrama firmei. Indiferent de forma in care isi desfasoara activitatea profesionala, se subordoneaza pe linie administrativa persoanei juridice in favoarea careia isi exercita profesia.] Descrierea postului Scopul general al postului Asigurarea desfasurarii activita ...

Raspunderea contraventionala - Codul rutier actualizat 2014
... orma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament.     (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, juma ...

Noile infractiuni economice prevazute de Codul Penal!
... care Noul Cod Penal le aduce in prim plan, noutati pe care trebuie sa le cunoasteti si sa le tineti sub control:     Raspunderea persoanei juridice este extrem de detaliat reglementata – atentie sa nu scape vreo noutate!     Procedura de cercetare a faptelo ...

Parlamentul Romaniei: Legea nr. 546/2002 privind gratierea si procedura acordarii gratierii
... cendentii, fratii, surorile ori copiii acestora, precum si de aceleasi rude ale sotului persoanei condamnate; c) reprezentantul legal sau avocatul persoanei juridice condamnate. Art. 5. (1) Cererea de gratiere contine in mod obligatoriu datele de identificare a persoanei condamnate si pedeaps ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... zute la lit. a)-d) si f); c) cu amenda de la 100 lei la 300 lei, contraventia prevazuta la lit. e). (2) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice. Art. 60. (1) Licenta de functionare se anuleaza in urmatoarele cazuri: a) la savarsirea uneia dintre contraventiile prevazu ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
... ersoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. ...

Guvernul a decis: Cartelele prepay se vor cumpara doar cu buletinul
... ea si codul de identificare fiscala in cazul persoanelor juridice, precum si numele, prenumele si codul numeric personal al reprezentantului legal al persoanei juridice, dupa caz. 55. identificatorul serviciului - cod unic de identificare alocat unui serviciu de acces la internet ori la un servic ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... n scopul indeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate sa ia declaratii de la orice persoana fizica sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte sa dea astfel de declaratii.     ART. 36     (1) Pentru investigarea incalcarii prev ...

LEGE nr. 329 din 8 iulie 2003 - republicata - privind exercitarea profesiei de detectiv particular
...     (2) În cazul contravenţiilor prevăzute la art. 18 lit. c), sancţiunea amenzii poate fi aplicată şi persoanei juridice, caz în care limitele acesteia sunt de la 1.000 lei la 2.500 lei.     ART. 20     (1) Rep ...

Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991, republicata. Sanctiuni pentru tulburarea linistii publice
... t. 32), 33) si 34), sesizarea se poate face si de catre organele de ocrotire sociala.     (8) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice.     ART. 4     (1) Sunt supuse confiscarii lucrurile care au servit la savarsirea contraventiilor ...

Executarea hotararilor penale art. 550-601
... udecatorul delegat al instantei de executare a unei copii de pe dispozitivul hotararii, in functie de drepturile a caror exercitare a fost interzisa, persoanei juridice de drept public sau de drept privat autorizate sa supravegheze exercitarea dreptului respectiv. ----------     Art ...

Proceduri speciale art. 478-549 indice 1
... ormuleaza in scris si va cuprinde:     a) numele, prenumele, domiciliul sau resedinta persoanei fizice, respectiv denumirea si sediul persoanei juridice, precum si calitatea in cauza a persoanei fizice sau juridice care intocmeste cererea;     b) numele si calitatea c ...

Acte procesuale si procedurale comune art. 257-284
... nstantei de judecata, a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea, precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii;     e) nerespectarea obligatiei de pastrare, ...

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii art. 97-201
... tantului acesteia sau, in lipsa reprezentantului, oricarei alte persoane cu capacitate deplina de exercitiu care se afla in sediu ori este angajat al persoanei juridice respective.     (7) In cazul in care efectuarea perchezitiei este extinsa in locuintele invecinate in conditiile ar ...

Codul penal actualizat 2014
...       Titlul V - Minoritatea   art. 113-134       Titlul VI - Raspunderea penala a persoanei juridice  - art. 135-151       Titlul VII - Cauzele care inlatura raspunderea penala - art. 152-159 &nbs ...

Infractiuni contra patrimoniului - art. 228-256
... atamate. Art. 240: Bancruta simpla (1) Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei, intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut ...

Cauzele care inlatura raspunderea penala art. 152-159
... uridica ce este reprezentata de faptuitor, actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu. (5) Daca persoana vatamata a decedat sau in cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidata, inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii, actiunea penala poate fi ...

Raspunderea penala a persoanei juridice - art. 135-151
Cuprins:   CAPITOLUL I - Dispozitii generale CAPITOLUL II - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanei juridice CAPITOLUL III - Dispozitii comune CAPITOLUL I - Dispozitii generale   Art. 135: Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice (1) Per ...

Codul Civil: Drept international privat
... esionale care indica legaturi durabile cu statul respectiv sau intentia de a stabili asemenea legaturi.     (3) Resedinta obisnuita a persoanei juridice este in statul in care aceasta isi are stabilimentul principal.     (4) Stabilimentul principal al unei persoane ju ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... bilite de instanta de judecata.     (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul incetarii sau reorganizarii persoanei juridice. In acest caz poate solicita deschiderea casetei de valori administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar.     ...

Fazele procesuale ale actiunii contraventionale
... rea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul persoanei fizice sau la sediul persoanei juridice contraveniente; operatiunea de afisare se consemneaza Intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. Daca, potrivit actulu ...

Clauze preventive in contracte ce va protejeaza de intarzieri in recuperarea debitelor
... tratorul societatii comerciale in scopul de a atrage raspunderea acestuia si extinderea gajului asupra inca unui patrimoniu, si anume pe langa cel al persoanei juridice si asupra celui personal al administratorului. 6. Acceptarea facturilor Inserarea in contracte a mentiunii ca expedierea fact ...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
... sau alte valori mobiliare ale unei persoane juridice care nu si-a indeplinit obligatia de plata a dividendelor ori dobanzilor sau acorda imprumuturi persoanei juridice respective.     ART. 833     Plasarea sumelor de bani     (1) Administratorul va pu ...

Codul Civil: Dezmembramintele dreptului de proprietate
... fi capitalul social sau bunul detinut in coproprietate, ori schimbarea destinatiei acestui bun sau incetarea societatii, reorganizarea ori incetarea persoanei juridice sau, dupa caz, a unei intreprinderi.     (3) Repartizarea exercitarii dreptului de vot in alte conditii decat cele ...

Codul Civil: Apararea drepturilor nepatrimoniale
... ane decedate poate fi pornita de cei prevazuti la alin. (1).     ART. 257     Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice     Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare si drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice. ...

Codul Civil: Persoana Juridica
... ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice.     CAP. II     Infiintarea persoanei juridice     SECTIUNEA 1     Dispozitii comune     ART. 194     Modurile ...

Proiect: Registrul comertului are reguli noi
... nga tribunale emit, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.359/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, extrase de registru privind starea persoanei juridice referitoare la functionare, dizolvare, reorganizare, lichidare, insolventa, reorganizare judiciara, faliment sau suspendare tempora ...

Noul Cod rutier 2013. Procesul-verbal de contraventie
... I.P. (cartea de identitate provizorie);     - CNP - codul numeric personal;     - CUI - codul unic de inregistrare al persoanei juridice     ..............................................................     ROMANIA   & ...

Infractiuni si contraventii - Codul Insolventei 2013
... hisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 66 sau, du ...

Atragerea raspunderii pentru intrarea in insolventa - Codul Insolventei 2013
... care au contribuit la starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte:     a) au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane;     b) au facut acte de comert in interes personal, sub acoper ...

Falimentul si lichidarea activelor - Codul Insolventei 2013
... torului in temeiul art. 120 alin. (2), cele cuvenite subdobanditorilor de rea-credinta in conditiile art. 121 alin. (1), precum si creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea ...

Primele masuri. Intocmirea tabelului de creante. Contestatiile - Codul Insolventei 2013
... urmare a reusitei planului de reorganizare, fie ca urmare a lichidarii, eventualele creante rezultate din procesul penal vor fi acoperite din averea persoanei juridice reorganizate sau, daca este cazul, din sumele obtinute din actiunea in atragerea raspunderii patrimoniale a persoanelor ce au contr ...

Administratorul Special - Codul Insolventei 2013
... acestora, administratorul special.     ART. 53     (1) Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, in termen de ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... ui, in situatia procedurii de insolventa cu element de extraneitate, este, pana la proba contrarie, dupa caz:     a) sediul social al persoanei juridice;     b) sediul profesional al persoanei fizice care exercita o activitate economica sau o profesiune independenta; ...

Legea Insolventei: Titlul IV Infractiuni si contraventii
... isoare de la 3 luni la un an sau cu amenda neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 66. 2)&n ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... la acestora, administratorul special. Art. 53     1)    Adunarea generala a actionarilor, asociatilor sau membrilor persoanei juridice va fi convocata de administratorul judiciar ori de lichidatorul judiciar pentru desemnarea administratorului special, in termen de ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... .    Centrul principalelor interese ale debitorului este, pana la proba contrarie, dupa caz: a.    sediul principal al persoanei juridice; b.    domiciliul profesional al persoanei fizice care exercita o activitate economica sau o profesiune independent ...

INM: Tematica pentru concurs
... 3.    Raspunderea penala 3.1    Principiile raspunderii penale; 3.2    Conditiile raspunderii penale a persoanei juridice; 3.3    Cauzele care inlatura raspunderea penalS; 4.    Sanctitinile 4.1    Pedep ...

Registrul Comertului: Ce facem cand divizam?
... nbsp; catre fondatori/administratori/directori/cenzori/membrii consiliului de supraveghere si ai directoratului sau persoane fizice reprezentante ale persoanei juridice numita administrator sau cenzor, din care sa rezulte ca indeplinesc conditiile legale pentru detinerea acestor calitati (original); ...

Model cadru Contract de fiducie
...      Fiduciar Note 1. Contractul de fiducie este reglementat de art. 773-791 Cod civil. 2. Se nominalizeaza reprezentantul persoanei juridice imputernicit sa semneze contractul. 3. Durata contractului nu poate fi mai mare de 33 de ani. 4. Se va indica scopul contractului ...

Codul de procedura penala: Reguli de baza si actiunile in procesul penal (art. 1 - art. 24)
... tru punerea in miscare a actiunii penale;     g) a intervenit amnistia, prescriptia ori decesul faptuitorului sau, dupa caz, radierea persoanei juridice atunci cand are calitatea de faptuitor;     h) a fost retrasă plângerea prealabilă ori păr# ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... ta cunoscuta, la instanta in a carei circumscriptie reclamantul isi are domiciliul, sediul, resedinta ori reprezentanta, dupa caz. Art. 109: Cazul persoanei juridice care are dezmembraminte Cererea de chemare in judecata impotriva unei persoane juridice de drept privat se poate face si la instan ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
... pacitatea de exercitiu). 2. Persoana juridica. Reglementare. Notiune si elemente constitutive. Infiintarea persoanei juridice. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Reorganizarea si incetarea persoanelor juridice. C. DREPTURILE REALE PRINCIPALE 1. Dreptul de ...

Sanctiune aplicata de angajator: Avertisment scris
... ate juridica). In concluzie, din dispozitiile Codul muncii rezulta ca numai angajatorul, in sens de organ de conducere sau conducator unipersonal al persoanei juridice, respectiv persoana fizica, poate aplica sanctiunile disciplinare. Cu toate acestea exista in doctrina juridica opinia ( a se ve ...

Scoaterea unor fapte din cazierul fiscal
... pectie fiscala in conditiile art. 781 alin. (1) lit. b) - c) din Codul de Procedura Fiscala, inscrise in cazierul fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice reactivate“ a fost introdusa o noua sectiune, sectiunea G: „Dispozitii speciale referitoare la scoaterea din evidenta c ...

Codul de procedura penala are lege de punere in aplicare
... cord cu prevederile noului Cod penal, respectiv ale noului Cod de procedura penala. Crearea unei proceduri pentru executarea pedepselor aplicabile persoanei juridice, valorificarea eficienta a modalitatii de executare a pedepsei amenzii, stabilirea rolului judecatorului delegat cu executarea, al ...

Constatarea si executarea sanctiunilor contraventionale
... rea procesului-verbal si a instiintarii de plata se face prin posta, cu aviz de primire sau prin afisare la domiciliul persoanei fizice sau la sediul persoanei juridice contraveniente; operatiunea de afisare se consemneaza intr-un proces-verbal semnat de cel putin un martor. Daca, potrivit actulu ...

Cesiune parti sociale de catre o persoana juridica nerezidenta
... achizitionarii unor astfel de titluri de participare. Alin. (3) al art. 30 din Codul fiscal instituie obligatia de plata a impozitului in sarcina persoanei juridice care cesioneaza partile sociale cu exceptia situatiei in care cesiunea se faca catre o persoana juridica romana sau o persoana juri ...

Cea mai aspra sanctiune a angajatorului aplicata de Inspectia Muncii
... a unor abateri grave de la prevederile legislatiei muncii sau de la normele de securitate si sanatate in munca, Inspectia Muncii poate cere radierea persoanei juridice din registrul comertului. ...

Opinia UNBR: ref Legea degrevarii instantelor judecatoresti
... desi corespunzatoare textelor legale, nu corespunde spiritului reglementarii si logicii. b. Textul art. 15, care permite reprezentarea judiciara a persoanei juridice in recurs de catre orice licentiat in drept, intra in contradictie vadita cu alte acte normative existente si acceptate ca valori i ...

De la ANAF citire: Cazierul fiscal trebuie sa contina ...
... rivind organizarea si  functionarea cazierului fiscal, a fost reglementata scoaterea din evidenta cazierului fiscal al reprezentantului legal al persoanei juridice inactive a mentiunii privind inactivitatea fiscala, in situatia in care persoana juridica inactiva este radiata din  Registru ...

Notificarea de somatie
... rului persoana fizica sau denumirea completa a debitorului persoana juridica, cu toate datele de identificare. 4 Se mentioneaza denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare. 5 Se nominalizeaza numele si prenumele reprezentantilor legali ai persoanei juridice. 6 Conform ...

Proces verbal de conciliere directa
... ocial al creditorului sau sediul Biroului unui executor judecatoresc) – cu toate datele de identificare. 4 Se mentioneaza denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare. 5 Se nominalizeaza numele si prenumele reprezentantilor legali ai persoanei juridice. 6 Se ment ...

Formular: Somatie de plata
... mpila) DOMNULUI PRESEDINTE AL _______________     Note: 1. Se nominalizeaza numele si prenumele reprezentantului legal al persoanei juridice. 2. Se mentioneaza numele si prenumele debitorului persoana fizica sau denumirea 3. Creanta certa este aceea a carei existenta re ...

Fiducia: 2 raspunsuri lamuritoare
... n care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva fiduciarului sau in momentul in care se produc, potrivit legii, efectele reorganizarii persoanei juridice. Principalul efect al incetarii contra ctului, prevazut in art. 791 alin. (1) al noului Cod civil, este acela ca masa patrimonia ...

RIL: Cand este necesar certificatul de cazier fiscal
... l este obligatorie in cazul cooptarii unor noi membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate. 4. Optiunea Inaltei Curti de Casatie si Justitie Inalta Curte a considerat ca se impune admiterea recursul ...

Ordinea de plata a creantelor in cazul falimentului
... lucrari, precum si din chirii; 8. alte creante chirografare; 9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta: a) credintele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea ...

Atentie: Noi reglementari privind cazierul judiciar
... titate, sexul, cetatenia. (12) In cazul persoanelor juridice, se prelucreaza urmatoarele date de identificare: codul unic de identificare, denumirea persoanei juridice, codul fiscal, numarul de ordine in Registrul Comertului (in cazul societatilor comerciale), sediul, precum si datele cu caracter p ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... ersoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul prevederilor art. 4 alin. (6) din Legea nr. ...

Domiciliul minorului si al celui pus sub interdictie judecatoreasca
... anumitor persoane fizice, coincide cu domiciliul (de drept comun) al persoanei fizice care exercita ocrotirea, iar in cazuri exceptionale, cu sediul persoanei juridice careia ii este incredintat sau plasat copilul aflat in dificultate. Domiciliul legal este impus de lege prin norme imperative, asa ...

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)     Nr.  ______/____________2 DOMNULE JUDECATOR SINDIC, Subscrisa     ______________________________________________3,   cu sediul social in      ...

Procurorul General apreciaza: cazierul fiscal este obligatoriu la cooptarea noilor membri in asociatii si fundatii
... er fiscal este obligatorie la cooptarea noilor membri in asociatii si fundatii, atunci cand acestia dobandesc si calitatea de reprezentanti legali ai persoanei juridice deja inregistrate.   Sursa: Mpublic.ro ...

Recuperarea salariilor castigate in instanta de catre salariat
... crari, precum si din chirii; 8. alte creante chirografare; 9. creantele subordonate, in urmatoarea ordine de preferinta: a) creditele acordate persoanei juridice debitoare de catre un asociat sau actionar detinand cel putin 10% din capitalul social, respectiv din drepturile de vot in adunarea ...

Chemarea in judecata a unei autoritati publice
... exces de putere, cu acordul prealabil al acestora, sesizeaza instanta de contencios administrativ de la domiciliul persoanei fizice sau de la sediul persoanei juridice vatamate. Petitionarul dobandeste de drept calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate. 3. Ministerul Public, ...

Raspunderea disciplinara a consilierului juridic
... er juridic, consilierul juridic raspunde disciplinar pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi si ale reglementarii legale privind activitatea persoanei juridice in slujba careia se afla. Conform alin. (2) din acelasi articol, constatarea abaterii disciplinare, cercetarea acesteia, procedu ...

Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
... re motivata prelungirea termenului de arbitraj cu cel mult doua luni. 3 Termenul se prelungeste de drept cu doua luni in cazul incetarii activitatii persoanei juridice sau al decesului uneia dintre parti. Depasirea termenului arbitrajului Art. 44. -  Daca partile nu au consimtit expres la ...

Noile formulare pentru declararea veniturilor persoanelor fizice
... ituri din dobanzi; l) castiguri din transferul valorilor mobiliare, in cazul societatilor inchise si a partilor sociale; m) venituri din lichidarea persoanei juridice; n) venituri din premii si jocuri de noroc; o) venituri din pensii; p) venituri din activitati agricole; r) venituri din alte s ...

Finalizarea lucrarilor celui de-al patrulea atelier de lucru tematic
... ticipantii au recomandat preluarea in programa de formare continua a INM a unor teme precum confiscarea produsului infractiunii, raspunderea penala a persoanei juridice ori spalarea de bani ca infractiune autonoma. Reamintim ca proiectul are ca beneficiari Directia Nationala Anticoruptie, Parchet ...

Raspunderea delictuala in Noul Cod civil
... udiciului va trebui sa faca proba elementelor raspunderii: prejudiciu, fapta ilicita, raport de cauzalitate, vinovatie, pornind de la fapta organelor persoanei juridice. Or, in speta, reclamantul invoca prejudiciul decurgand dn nsolvabilitatea debitorului sau, ceea ce constituiecauza proxima ante ...

Care sunt atributiile unui agent procedural
... rimea, specificul si organigrama firmei. Indiferent de forma in care isi desfasoara activitatea profesionala, se subordoneaza pe linie administrativa persoanei juridice in favoarea careia isi exercita profesia.] II. Descrierea postului 1. Scopul general al postului Asigurarea desfasurarii a ...

S-a modificat regimul juridic al adoptiei
... (3) In situatia in care se constata nerespectarea dispozitiilor alin. (1) si (2), Oficiul este obligat sa solicite instantei judecatoresti dizolvarea persoanei juridice implicate. (4) Serviciile si activitatile care pot fi derulate de catre organismele private in cadrul adoptiei interne, precum si ...

Noul Cod Civil - Determinarea si proba resedintei obisnuite
... personale si profesionale care indica legaturi durabile cu statul respectiv sau intentia de a stabili asemenea legaturi. (3) Resedinta obisnuita a persoanei juridice este in statul in care aceasta isi are stabilimentul principal. (4) Stabilimentul principal al unei persoane juridice este locul ...

Aparatea drepturilor nepatrimoniale in Noul Cod Civil
... celeasi persoane pot formula si actiunea pentru restabilirea integritatii memoriei unei persoane decedate. Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice se face in mod asemanator celor ale persoanei fizice. ...

Fuziunea in Noul Cod Civil
... drepturile si obligatiile in patrimoniul organizatiei care o absoarbe, in cazul contopirii, drepturile si obligatiile sunt transferate in patrimoniul persoanei juridice nou infiintate, organizatiile care s-au contopit urmand sa isi inceteze existenta. Daca in aceste cazuri inceteaza existenta unor p ...

OUG pentru reglementarea unor masuri necesare intrarii in vigoare a noului Cod civil
... , registrul asociatiilor si fundatiilor, respectiv copia actului administrativ care a autorizat constituirea si functionarea pe teritoriul Romaniei a persoanei juridice;”. 8. Articolul 15 se modifica si va avea urmatorul cuprins: „Art. 15. — (1) In termen de 45 de zile de la data depunerii ...

Concediu neefectuat. Termene de prescriptie in cazul actiunii introduse de salariat
... ncii, republicata. Astfel, inspectorii de munca au urmatoarele drepturi: a) sa aiba acces liber, permanent si fara instiintare prealabila, in sediul persoanei juridice si in orice alt loc de munca organizat de aceasta; b) sa solicite conducerii persoanei juridice sau persoanei fizice documentele s ...

Atentie notari: Modificarea Legii notarilor publici si a activitatii notariale
... ile pentru care legea prevede forma autentica vor fi redactate numai de notari publici, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte ele, sotii, ascendentii ...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... jarea raspunderii comitentului sau, insa este in schimb obligatoriu sa se stabileasca ca persoana care a savarsit faptele imputate este un angajat al persoanei juridice impotriva careia se indreapta persoana vatamata. In cauza de fata, desi s-a stabilit ca mai multe organe ale statului au fost im ...

Regulamentul-Cadru privind organizarea examenului de primire in profesia de avocat
... e folosinta. Capacitatea civila de exercitiu. 3. Persoana juridica. Notiune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice. C. TEORIA DREPTURILOR REALE 1. ...

Modificarile privind Legea concurentei
... n scopul indeplinirii atributiilor legale, Consiliul Concurentei poate sa ia declaratii de la orice persoana fizica sau de la reprezentantul legal al persoanei juridice, care consimte sa dea astfel de declaratii.” 21. La articolul I punctul 29, alineatele (4), (8) si (11) ale articolului 36 se ...

Discursul ministrului Justitiei, Catalin Predoiu, la forumul "Revizuirea Constitutiei Romaniei"
... tii sai, o influenta determinanta. Aceste dispozitii sunt valabile si in cazul in care persoana respectiva primeste o parte importanta din veniturile persoanei juridice.   (4) Statele membre pot recurge si la alte proceduri decat cele penale pentru a-l deposeda pe autor de respectivele bunuri ...

Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal
... a lucrarilor Adunarii Generale din 21 mai la dezbaterea creditata cu 6 puncte de pregatire profesionala. Conditiile angajarii raspunderii penale a persoanei juridice in lumina noului Cod penal prof. univ. dr. Mihai Adrian Hotca Lector INPPA Avocat in Baroul Bucuresti Abstract In temeiul ...

Infractiuni si contraventii in procedura insolventei
Denumire infractiune Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii in termen, care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut la art. 27 Fapta: Bancruta ...

Atentie: Legea Societatilor Comerciale a fost modificata prin OUG 37
... ersoane interesate, numeste un lichidator de pe Lista practicienilor in reorganizare si lichidare, remunerarea acestuia urmand a fi facuta din averea persoanei juridice dizolvate sau, in cazul lipsei acesteia, din fondul de lichidare constituit in temeiul Legii nr. 64/1995 privind procedura reorgani ...

Reguli procedurale privind conditiile de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private
... de neexecutare;    -desfiintarea titlului proprietarului.    In caz de moarte a proprietarului (persoana fizica) sau incetare a persoanei juridice (societatea), drepturile si obligatiile trec la succesorii lor.     VI. Cuantumul si plata despagubirilor    ...

Ce persoane juridice se pot asocia?
... le religioase pot participa la constituirea unor societati comerciale daca participarea la actul constitutiv este necesara pentru realizarea scopului persoanei juridice astfel cum a fost stabilit acest scop prin lege, prin actul de infiintare sau prin statut (art. 34 al Decretului 31/1954). Astf ...

Stagiul si examenul pentru expert contabil, nivelul ratei dobanzii, formularului-tip de cerere unica de plata pe suprafata pentru anul 2011
... arsat sau al patrimoniului. In situatia in care, ca urmare a efectuarii unor operatiuni de reorganizare, prevazute de lege, rezerva legala a persoanei juridice beneficiare depaseste a cincea parte din capitalul social sau din patrimoniul social, dupa caz, diminuarea rezervei legale ...

Rata dobanzii la rezervele minime, noi formulare fiscale, scaderea onorariilor notarilor
... 12); m) Cerere referitoare la eliberarea certificatului privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al persoanei juridice straine (anexa nr. 13); n) Certificat privind atestarea activitatii desfasurate in Romania de catre sediul permanent al ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi
... itoriul aceluiasi stat. SECTIUNEA a 2-a - Persoana juridica Legea aplicabila statutului organic Art. 2.580. - (1) Statutul organic al persoanei juridice este carmuit de legea sa nationala. (2) Statutul organic al sucursalei infiintate de catre persoana juridica intr-o alta tara este ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL I - Dispozitii generale
... cest stat sau intentia de a stabili asemenea legaturi. (2) Dovada resedintei obisnuite se poate face cu orice mijloace de proba. Nationalitatea persoanei juridice Art. 2.571. - (1) Persoana juridica are nationalitatea statului pe al carui teritoriu si-a stabilit, potrivit actului constitut ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... , in conditiile stabilite de instanta de judecata. (3) Dispozitiile alin. (2) se aplica in mod corespunzator si in cazul incetarii sau reorganizarii persoanei juridice. In acest caz poate solicita deschiderea casetei de valori administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar. Deschiderea forta ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL V - Administrarea bunurilor altuia
... sau alte valori mobiliare ale unei persoane juridice care nu si-a indeplinit obligatia de plata a dividendelor ori dobanzilor sau acorda imprumuturi persoanei juridice respective.   Plasarea sumelor de bani  Art. 833. - (1) Administratorul va putea depozita sumele de bani care ii s ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL IV - Fiducia
... n care s-a dispus deschiderea procedurii insolventei impotriva fiduciarului sau in momentul in care se produc, potrivit legii, efectele reorganizarii persoanei juridice.  Efectele incetarii contractului de fiducie  Art. 791. - (1) Cand contractul de fiducie inceteaza, masa patrimoni ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL III - Dezmembramintele dreptului de proprietate privata
... fi capitalul social sau bunul detinut in coproprietate, ori schimbarea destinatiei acestui bun sau incetarea societatii, reorganizarea ori incetarea persoanei juridice sau, dupa caz, a unei intreprinderi.  (3) Repartizarea exercitarii dreptului de vot in alte conditii decat cele prevazute la ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL V - Apararea drepturilor nepatrimoniale
... restabilirea integritatii memoriei unei persoane decedate poate fi pornita de cei prevazuti la alin. (1). Apararea drepturilor nepatrimoniale ale persoanei juridice Art. 257. - Dispozitiile prezentului titlu se aplica prin asemanare si drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice. ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL IV - Persoana juridica
... z de drept sau a unei atingeri aduse ordinii publice. * Codul Civil - TITLUL IV - Persoana juridica Codul Civil - CAPITOLUL II - Infiintarea persoanei juridice SECTIUNEA 1 - Dispozitii comune Modurile de infiintare Art. 194. - (1) Persoana juridica se infiinteaza: a) prin actul d ...

Formularul 300, executarea titlurilor executorii, lista chelutielilor eligibile, stimularea IMM, formulare privind impozitele
... ntului. Inscrierea cifrelor in caseta se face cu aliniere la dreapta. Caseta "Denumire" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz. I ...

Atentie: 1.000 de lei amenda daca va alungati sotia din casa, 1.500 de lei amenda daca nu respectati "orele de liniste" de la bloc
... la art. 3 pct. 32), 33) si 34), sesizarea se poate face si de catre organele de ocrotire sociala. (8) Sanctiunea amenzii poate fi aplicata si persoanei juridice. Art. 5. - (1) Sunt supuse confiscarii lucrurile care au servit la savarsirea contraventiilor prevazute la art. 3 pct. 4) s ...

Procedura inspectiei de calitate a activitatii auditorilor, proceduri interne a CNVM de transmitere electronica a datelor
... cordat un termen pentru conformare; aplicarea sanctiunii de retragere a calitatii de membru al Camerei prin hotarare ramasa definitiva; reorganizarea persoanei juridice, in conditiile prevederilor legale. 2. In baza hotararii Consiliului ...

Formular de inregistrare fiscala a contribuabililor, formularul 096
... Sectiunea I "Date de identificare a persoanei impozabile" Caseta "Denumire/Nume, prenume" se completeaza cu denumirea persoanei juridice, a asociatiei sau a entitatii fara personalitate juridica ori cu numele si prenumele persoanei fizice, dupa caz. ...

Indemnizatia si actele necesare in cazul detasarii unui angajat
... de alte entitati neplatitoare de impozit pe profit peste limita de 2,5 ori indemnizatia acordata salariatilor din institutiile publice. La nivelul persoanei juridice platitoare de impozit pe profit, in temeiul art. 21 alin. (3) lit. b) din Codul fiscal, suma cheltuielilor cu indemnizatia de depla ...

Cum si unde se inregistreaza accidentele de munca
... ca privind evidenta accidentelor de munca, conform art. 39 alin. (8) lit. a) din Legea nr. 319/2006. O problema importanta o reprezinta stabilirea persoanei juridice care inregistreaza evenimentul. Pentru aceasta, criteriul principal utilizat il constituie raportul de munca avut cu victima. 1. ...

Ce cheltuieli mai sunt deductibile intr-o firma pe anul 2010
... d combustibilul!) sunt deductibile. Aceleasi cheltuieli aferente autoturismelor folosite de persoanele cu functii de conducere si de administrare ale persoanei juridice sunt deductibile limitat, adica la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane cu astfel de atributii. Limitari spec ...

Impozitarea veniturilor pe dividende distribuite persoanelor juridice
... nii urmatoare celei in care se distribuie/plateste dividendul. Cota de impozit este de 16% si se aplica asupra dividendului brut distribuit/platit persoanei juridice romane. In cazul in care dividendele distribuite nu au fost platite pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financ ...

Raspunderea solidara in procedura recuperarii creantelor fiscale
... rii care si-au provocat astfel insolvabilitatea; - administratorii, asociatii, actionarii si orice alte persoane care au provocat insolvabilitatea persoanei juridice debitoare prin instrainarea sau ascunderea cu rea-credinta, sub orice forma, a activelor debitorului; - administratorii care, in ...

Ministerul Justitiei: Lege pentru aplicarea Codului Penal
... ul 37 va avea urmatorul cuprins: Art. 37 - Instrainarea bunurilor mobile constituite garantie potrivit art. 10, fara instiintarea prealabila a persoanei juridice prevazute la art. 176 din Codul penal, se pedepseste cu amenda. 6. Anexa se abroga. Art. 22 Articolul 11 din D ...

Cazurile legale de urmarire a administratorilor sau asociatilor persoane fizice in Romania
... erita. Daca avem un litigiu comercial si dorim sa urmarim persoana fizica din spatele acestei firme, mai intai trebuie sa ne indreptam atentia asupra persoanei juridice, in speta firma. Sediul materiei: art. 72, art. 73, art. 148, 155 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale, Articolele 138, ...

Noile modele de Formulare pentru Cazierul Judiciar
... nele juridice Cerere pentru eliberarea copiei de pe cazierul judiciar pentru persoane juridice Specimen copie de pe cazierul judiciar a persoanei juridice inscrise in cazierul judiciar Specimen certificat de cazier judiciar pentru persoana juridica Cerere privind eliberar ...

Proceduri de recuperare a creantelor comerciale
... creante rezultate din chirii; alte creante chirografare; creante subordonate in ordinea de preferinta urmatoare: a) credintele acordate persoanei juridice de un asociat/actionar ce detine mai mult de 10% din capitalul social; b) b) creantele izvorate din acte cu titlu gratuit. S ...

S-a infiintat Asociatia Magistratilor Pensionari
... lege membrilor sai. Actul constitutiv si Statutul au fost aprobate prin votul membrilor fondatori, urmand procedura recunoasterii judecatoresti a persoanei juridice nou infiintate. Presedinte al ANMPR a fost ales dl. judecator Gheorghe Stefan Mateescu, iar vicepresedinti ai ANMPR au fost ales ...

Model Formular: Notificare-somatie
   Notificare-somatie Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)                              &nb ...

MJLC nu vrea trecerea ONRC in subordinea Camerelor de Comert
... a ONRC (Legea societatilor comerciale, Legea insolventei, Legea nr.359/2004, OUG nr.44/2008, Codul de procedura penala-atragerea raspunderii penale a persoanei juridice). argumente de drept comparat: dintre statele membre ale Uniunii Europene, doar in Olanda si Italia registrul functioneaza ...

Cazierul fiscal - prevederi noi
... egile fiscale, financiare, vamale, precum si cele care privesc disciplina financiara. Inactivitatea fiscala se inscrie, atat in cazierul fiscal al persoanei juridice declarate in inactivitate fiscala, cat si in cel al reprezentantilor legali ai acesteia. Sursa: Cotidianul ...

Model Formular: Convocare la conciliere directa
Convocare la conciliere directa Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)                             & ...

Cerere de deschidere a procedurii insolventei
Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)    Nr.  ______/____________ DOMNULE JUDECATOR SINDIC, Subscrisa  ______________________________________________,   cu   sediul   social   ...

Model Formular: Notificare-somatie
Notificare-somatie Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)                                 & ...

Daune-interese
... e doua documente. Acestea produc efecte in temeiul prevederilor art. 35 din Decretul nr. 31/1954, potrivit carora actele juridice facute de organele persoanei juridice, in limitele puterilor conferite, sunt actele persoanei juridice insasi. Potrivit art. 2.16 din contract, obligatia de a obtine au ...

Aspecte privitoare la reprezentarea conventionala si la asistarea partilor in arbitrajul institutional-jurisdictional infaptuit de Curtea de Arbitraj Comercial International de pe langa Camera de Come
... etul nr. 31/1954 (Persoana juridica isi exercita drepturile si isi indeplineste obligatiile prin organele sale; Actele juridice facute de organele persoanei juridice, in limitele puterilor care le-au fost conferite, sunt actele persoanei juridice insasi), Legea nr. 31/1990 a societatilor comerci ...

Model Somatie de plata
Model Somatie de plata Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare)                               &nb ...

Cerere de retrocedare a unui imobil expropriat. Aplicarea dispozitiilor legii speciale
... ibilitatea de a supune controlului judecatoresc toate  masurile  care se iau in cadrul procedurii Legii nr. 10/2001, inclusiv  refuzul persoanei juridice de a emite decizia de solutionare  a notificarii, astfel ca nu pot fi primite sustinerile facute de recurenta-reclamanta in se ...

Proces verbal de cercetare a accidentului de munca
Proces verbal de cercetare a accidentului de munca S.C. .............................. S.R.L. 1. DATA INCHEIERII PROCESULUI-VERBAL NR. ......../........................ 2. PERSOANELE CARE AU EFECTUAT CERCETAREA Subsemnatii ing. ............... in calitate de presedinte si ing....

Codul Penal 2009 - Infractiuni contra patrimoniului prin nesocotirea increderii
... amate. Art. 240 Bancruta simpla (1) Neintroducerea sau introducerea tardiva, de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare, a cererii de deschidere a procedurii insolventei intr-un termen care depaseste cu mai mult de 6 luni termenul prevazut d ...

Codul Penal 2009 -Cauzele care inlatura raspunderea penala
... dica ce este reprezentata de faptuitor, actiunea penala se poate pune in miscare si din oficiu. (5) Daca persoana vatamata a decedat, sau in cazul persoanei juridice aceasta a fost lichidata, inainte de expirarea termenului prevazut de lege pentru introducerea plangerii, actiunea penala poate fi ...

Codul Penal 2009 - Dispozitii Comune, Capitol III
Capitolul III - DISPOZITII COMUNE Art. 146 Recidiva in cazul persoanei juridice (1) Exista recidiva pentru persoana juridica atunci cand, dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare si pana la reabilitare, persoana juridica savarseste din nou o infractiune, cu intentie sau c ...

Codul Penal 2009 - Regimul pedepselor complementare aplicate persoanelor juridice
... Capitolul II - REGIMUL PEDEPSELOR COMPLEMENTARE APLICATE PERSOANEI JURIDICE Art. 138 Aplicarea si executarea pedepselor complementare in cazul persoanei juridice (1) Aplicarea uneia sau mai multor pedepse complementare se dispune atunci cand instanta constata ca, fata de natura si gravitat ...

Codul Penal 2009 - Raspunderea Penala a persoanei juridice
... atului si a autoritatilor publice, raspund penal pentru infractiunile savarsite in realizarea obiectului de activitate sau in interesul ori in numele persoanei juridice. (2) Institutiile publice nu raspund penal pentru infractiunile savarsite in exercitarea unei activitati ce nu poate face obiect ...

Codul Penal 2009 - Dispozitii comune
Capitolul IV - DISPOZITII COMUNE Art. 128 Efectele cauzelor de atenuare si agravare In cazul infractiunilor savarsite in timpull minoritatii, cauzele de atenuare si agravare sunt avute in vedere la alegerea masurii educative si produc efecte intre limitele prevazute de lege pentru...

CUPRINS Codul Penal 2009
Codul Penal 2009 Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 510 din 24 iulie 2009 CUPRINS PARTEA GENERALA TITLUL I - LEGEA PENALA SI LIMITELE  EI  DE APLICARE Art. 1 - 14 CAPITOLUL I  - PRINCIPII GENERALE Art. 1 - 2 CAPITOLUL II  -...

Somatie de plata
... sp;               Somatie de plata Antet (denumirea completa a persoanei juridice, cu toate datele de identificare) Nr. _____/____________2 DOMNULE PRESEDINTE, Subscrisa _________________________ ...

Procedura insolventei (Legea nr. 85/2006) (I)
... e zile de la aparitia starii de insolventa. Neintroducerea sau introducerea tardiva de catre debitorul persoana fizica ori de reprezentantul legal al persoanei juridice debitoare a cererii de deschidere a procedurii in termen constituie infractiunea de bancruta simpla. Prin credi ...

ORDONANTA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000, actualizata la data de 5 martie 2009
... deratiile pot desfasura orice alte activitati economice directe daca acestea au caracter accesoriu si sunt in stransa legatura cu scopul principal al persoanei juridice.     CAP. 8     Relatiile cu autoritatile publice     ART. 49   ...

Ordonanta de Urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
... xistenta ori inregistrarii in registrul comertului a modificarii actelor constitutive ale persoanelor juridice care dobandesc o parte din patrimoniul persoanei juridice divizate, dupa caz, precum si asupra inmatricularii si radierii persoanelor juridice care isi schimba sediul social in alt judet." ...

Ce ne paste in viitoarele reglementari din domeniul protectiei mediului?
... ste infractiunile au fost comise in beneficiul lor de catre orice persoana care a actionat fie individual, fie in calitate de membru al unui organ al persoanei juridice si care detine o pozitie de conducere in cadrul persoanei juridice.   Persoana ju ...

Contract de management - model
... actelor normative specifice unor domenii/activitati economice sau bugetare, daca este cazul. 2. Alte date de identificare, potrivit specificului persoanei juridice respective. 3. Un proiect de management trebuie sa cuprinda, in principiu, urmatoarele: modalitatile de asigurare a realizarii ...

Caile extraordinare de atac in procesul penal
... g) a  intervenit  amnistia,  prescriptia  ori  decesul  faptuitorului  sau,  dupa  caz,  radierea persoanei juridice atunci cand are calitatea de faptuitor; h) a  fost  retrasa  plangerea  prealabila  ori  partile&nbs ...

Sesizarea organului de urmarire penala
... lege, necesara pentru punerea in miscare a actiunii penale; - a intervenit amnistia, prescriptia ori decesul faptuitorului sau, dupa caz, radierea persoanei juridice atunci cand are calitatea de faptuitor; - a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat, in cazul infractiunilor ...

Procedura insolventei - Raspunderea membrilor organelor de conducere
... e orice alta persoana care a cauzat starea de insolventa a debitorului, prin una dintre urmatoarele fapte: - au folosit bunurile sau creditele persoanei juridice in folosul propriu sau in cel al unei alte persoane; - au facut acte de comert in interes personal, sub acoperirea persoanei ...

Codul penal (proiect) - Cauzele care inlatura sau modifica executarea pedepsei
... ma zilelor-amenda si a muncii in folosul comunitatii. (2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica corespunzator si in cazul pedepselor aplicate persoanei juridice. (3) Termenele prevazute in alin. (1) se socotesc de la data cand hotararea de condamnare a ramas definitiva. (4) In ca ...

Codul penal (proiect) - Pedepsele
... xercitiului tuturor drepturilor prevazute ca pedeapsa complementara. Capitolul II - Categoriile si limitele generale ale pedepselor care se aplica persoanei juridice Art. 59: Felurile pedepselor (1) Pedepsele care se aplica persoanei juridice pentru crime sau delicte sunt: pedepse principal ...

Codul penal (proiect) - Infractiunea
... o pedeapsa imediat inferioara categoriei de pedeapsa prevazuta de lege pentru infractiunea consumata, daca legea, nu prevede altfel. (3) In cazul persoanei juridice, tentativa se sanctioneaza cu o amenda cuprinsa intre minimul special si maximul special al amenzii prevazute de lege pentru infrac ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... vede forma autentica vor fi redactate numai de notari publici, de avocatul partilor interesate sau de consilierul juridic ori reprezentantul legal al persoanei juridice. Persoanele care au pregatire juridica superioara vor putea redacta inscrisurile in care figureaza ca parte, ele, sotii, ascendenti ...

Statutul profesiei de consilier juridic
... . Art. 8. - In activitatea sa, consilierul juridic asigura: - consultanta, asistenta si reprezentarea autoritatii sau a institutiei publice ori a persoanei juridice in favoarea careia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publi ...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic
... Consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, in ...

Raspunderea contractuala
... ractului. - De asemenea, ele pot depune diligentele necesare in scopul obtinerii de informatii privind credibilitatea finan- ciara si seriozitatea persoanei juridice sau a persoanei fizice cu care intra in raporturi contractuale, in confor- mitate  cu  reglementarile  Bancii  ...

Clauze ale contractului
... vocabila   de   acordare   a   personalitatii   juridice/incheierea prin care s-a dispus inscrierea persoanei juridice in Registrul asociatiilor si fundatiilor; - conturile bancare si sucursala/filiala/agentia la care sunt deschise; - managerul ...

Codul de procedura penala - Amenda judiciara
... nstantei de judecata, a obiectelor ori inscrisurilor cerute de acestea, precum si neindeplinirea aceleiasi obligatii de catre reprezentantul legal al persoanei juridice sau de cel insarcinat cu aducerea la indeplinire a acestei obligatii; e) nerespectarea obligatiei de pastrare, prevazuta in art. ...

Cum trebuie incadrata fapta inculpatului care, avand calitatea de casier la o societate comerciala, si-a insusit din gestiune la diferite intervale de timp sume de bani?
... ostului, se numarau si atributii in a caror exercitare inculpata era indreptatita sa efectueze primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor din avutul persoanei juridice respective.             Infractiunea de neglijenta in serviciu presup ...

Delapidare. Neglijenta in serviciu. Incadrare juridica.
... ostului, se numarau si atributii in a caror exercitare inculpata era indreptatita sa efectueze primirea, pastrarea si eliberarea bunurilor din avutul persoanei juridice respective.             Infractiunea de neglijenta in serviciu presup ...

Codul de procedura penala - Actiunea penala si actiunea civila in procesul penal
... g) a  intervenit  amnistia,  prescriptia  ori  decesul  faptuitorului  sau,  dup a  caz,  radierea persoanei juridice atunci cand are calitatea de faptuitor; h) a  fost  retrasa  plangerea  prealabila  ori  partile&nbs ...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
... 1996,republicata.   Capacitatea de exercitiu restransa a persoanei fizice.   Capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu a persoanei juridice.   Capacitatea succesorala.   Cauza actului juridic civil.   Cesiunea de creanta.   Circulatia ...

Examen Admitere Barou 2007 - Tematica si Bibliografia
... sinta. Capacitatea civila de exercitiu. 3. Persoana juridica. Notiune, enumerare si clasificare. Elementele constitutive. Capacitatea civila a persoanei juridice. Identificarea persoanei juridice. Infiintarea, reorganizarea si incetarea persoanelor juridice.   C. TEORIA DREP ...

Acte necesare - Radierea la schimbarea domiciliului in alt judet
... omiciliului in cazul persoanelor fizice sau hotarare judecatoreasca, lege, ordonanta, hotarare a Guvernului, care atesta schimbarea sediului in cazul persoanei juridice; * Certificatul de inmatriculare; * Placile cu numere de inmatriculare; * In cazul in care detinatorul nu se poate prezent ...

Acte necesare Eliberarea unui nou certificat de inmatriculare
... renume, domiciliu);  * succesiune notariala in cazul atribuirii vehiculului unui membru al familiei defunctului;  * adresa din partea persoanei juridice insotita de documente justificative privind modificarea denumirii/sediului sau formei de organizare;  * Cartea de identitat ...

Acte necesare - Inmatriculare permanenta vehicul instrainat prin hotarare judecatoreasca
... irculatie; * Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanei juridice). In lipsa semnaturii fostului proprietar se accepta documentele de instrainare (copii xerox) privind executarea silita prin execut ...

Acte necesare - Inmatriculare permanenta vehicul uzat (indigen/indigenizat)
... rculatie; * Fisa de inmatriculare cu viza circumscriptiei financiare. Fisa de inmatriculare trebuie semnata de proprietar (si stampilata in cazul persoanei juridice); * Copia tichetului de asigurare; * Certificatul de autenticitate sau, dupa caz, nota de identificare; * Copia documentul ...

Dictionar juridic >>> C
... ptitudinea sa de a fi titular de drepturi si obligatii. (dictionar juridic - bibliografie drept civil) Capacitatea de folosinta a persoanei juridice: aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere ...

Care este instanta competenta pentru judecarea unei cereri de arestare provizorie in vederea extradarii?
... si pentru ca solutionarea litigiilor izvorate din aplicarea Legii nr. 10/2001 nu poate atrage competente materiale diferite in functie de atitudinea persoanei juridice notificate de a emite sau nu decizie sau dispozitie motivata. Cu alte cuvinte, dispozitiile art. 24 alin. 31 din Legea n ...

Formular de cesiune a creantei
... in creditorii cu statut activ; folositi spatiile de mai jos pentru a mentiona datele complete de identificare a creditorului cedent: Denumirea persoanei juridice .................  tipul persoanei juridice ..............................   numarul de identificare a perso ...

Cuprins Consilier
... Act constitutiv asociatie Statut asociatie Cerere de inscriere in vederea dobandirii personalitatii juridice Certificat de inscriere a persoanei juridice fara scop patrimonial Cerere de modificare act constitutiv si/sau statut patronat Registru special (Partea A Asociatii)&nb ...

NOUL COD RUTIER - Raspunderea contraventionala
... . (4) Forma si continutul procesului -verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. (5) Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, in termen de cel mult doua zile lucratoare de la data primirii procesului -verbal de constatare a contraventiei, jum ...

Curte Apel CIV Conflict negativ de competenta
... si pentru ca solutionarea litigiilor izvorate din aplicarea Legii nr. 10/2001 nu poate atrage competente materiale diferite in functie de atitudinea persoanei juridice notificate de a emite sau nu decizie sau dispozitie motivata. Cu alte cuvinte, dispozitiile art. 24 alin. 31 din Legea nr. 1 ...

ICCJ COMER Societate comerciala. Calitate procesuala activa
... poate fi promovata numai de persoana fizica lezata. Aceasta sustinere nu poate fi primita, intrucat un atribut al personalitatii juridice apartinand persoanei juridice, societate comerciala, este si dreptul de a sta in instanta in calitate de reclamanta.     Reclamanta SC C. SA ...

ICCJ CIV Imobil preluat in mod abuziv de stat. Contestatie
... eluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei primariei prin care se acorda masuri reparatorii prin echivalent. Cerere de interventie a persoanei juridice care exercita, in baza HG nr. 15/2004, un drept de administrare asupra imobilului. Dobandirea calitatii de unitate detinatoare dupa ...

ICCJ CIVIL pag principala
... eluat in mod abuziv de stat. Contestatie impotriva deciziei primariei prin care se acorda masuri reparatorii prin echivalent. Cerere de interventie a persoanei juridice care exercita, in baza HG nr. 15/2004, un drept de administrare asupra imobilului. Dobandirea calitatii de unitate detinatoare dupa ...

Cod procedura penala - Reguli de baza
... u punerea in miscare a actiunii penale;     g) a intervenit amnistia, prescriptia ori decesul faptuitorului sau, dupa caz, radierea persoanei juridice atunci cand are calitatea de faptuitor;     h) a fost retrasa plangerea prealabila ori partile s-au impacat, in c ...

Spete - dreptul muncii (pct. 9 - 10)
... stitutie, intrucat, pe de o parte, nu reglementeaza in domeniul dreptului de proprietate, iar pe de alta parte, nu lezeaza dreptul de proprietate al persoanei juridice care are calitatea de angajator. Mai precizeaza ca, in lipsa posibilitatii instantei de a dispune repunerea partilor in situatia ...

Spete - dreptul de proprietate
... procedura administrativa prealabila, ce consta n obligativitatea persoanei ndreptatite la restituire de a se adresa mai ntai, printr-o notificare, persoanei juridice detinatoare a imobilului preluat abuziv, n vederea obtinerii reparatiilor n natura 24. Plata unor taxe sau impozite nu r ...

Spete - materia comerciala (pct. 11 - 15)
... forme de certificate de inmatriculare si de inregistrare fiscala trebuie preschimbate pana la un anumit termen, sub sanctiunea dizolvarii de drept a persoanei juridice, constatata prin Incheierea judecatorului delegat, pronuntata la cererea Oficiului National al Registrului Comertului. In opinia au ...

Spete - materia comerciala (pct. 6 - 10)
... ile legale criticate, se aduce atingere urmatoarelor drepturi si principii constitutionale: dreptului de proprietate asupra bunurilor din patrimoniul persoanei juridice; liberului acces la o activitate economica, intrucat statul ar trebui sa manifeste interesul conservarii existentei unui comerciant ...

Spete - drept de proprietate (pct. 31 - 35)
... ice prevazute la art. 20 alin. (1). Legea conditioneaza acordarea reparatiilor de efectuarea unei notificari, adresata de catre persoana indreptatita persoanei juridice detinatoare a imobilului. Pentru evitarea perpetuarii starii de incertitudine in ceea ce priveste situatia juridica a unor asemenea ...

Spete - drept de proprietate (pct. 21 - 23)
... procedura administrativa prealabila, ce consta in obligativitatea persoanei indreptatite la restituire de a se adresa mai intai, printr-o notificare, persoanei juridice detinatoare a imobilului preluat abuziv, in vederea obtinerii reparatiilor in natura. Prin Decizia nr. 549 din 18 octombrie ...

CAPITOLUL VII: Raspunderea contraventionala
... e martori. (4)Forma si continutul procesului-verbal de constatare a contraventiei se stabilesc prin regulament. (5)Contravenientul, cu exceptia persoanei juridice, poate achita, n termen de cel mult 2 zile lucratoare de la data primirii procesului-verbal de constatare a contraventiei, jumatat ...

Capacitatea de a contracta
... sp;  capacitatii   de folosinta depline; capacitatea  de  folosinta  deplina  ia  sfarsit prin incetarea persoanei juridice ca urmare a reorganizarii, dizolvarii, transformarii. Aptitudinea persoanei juridice de a-si exercita drepturile si de a-si i ...

Noul Cod Penal: Infractiuni privind obligatia de asistenta a celor in primejdie
Ai zice ca nu esti obligat sa sari in ajutorul unui om care se afla in dificultate... Ai crede ca legea se infaptuieste doar de catre politisti, de catre jandarmi, de altcineva decat de tine, un simplu muritor... Si totusi. Legea se infaptuieste prin noi toti, de la cei mai mari pana la cei mai...

Dreptul Muncii. Raspunderea penala conform Codul Muncii
Raspunderea penala reprezinta unul dintre cele mai importante capitole delimitate in Codul Muncii. Discutam despre 5 articole esentiale din care vom extrage cele mai importante aspecte pe care angajatorii si angajatii deopotriva trebuie sa le cunoasca referitor la raspunderea penala. Primul...

Gheorghe Piperea, despre legea insolventei persoanei fizice, pe 25 septembrie 2015, Bucuresti
Pe data de 25 septembrie 2015, Gheorghe Piperea va fi prezent la prima conferinta cu participare internationala pe tema insolventei pesoanei fizice. Invitati speciali din strainatate: Leif M. CLARK (Texas, SUA), Agustin BOU (Spania), Mariusz KORPALSKI (Polonia), Costas KATSAROS (Cipru),...

Conferinta nationala Executarea silita de la teorie la practica, Bucuresti, 25 septembrie 2015
In data de 25 septembrie 2015, de la ora 9.00, va avea loc Conferinta nationala "Executarea silita de la teorie la practica". Evenimentul este organizat de Revista Romana de Executare Silita si Editura Universul Juridic, in parteneriat cu Institutul National pentru Pregatirea si...

Stadiul proiectului de modificare a Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat
In zilele de 3 si 4 septembrie 2015, la Eforie Nord, va avea loc sedinta Comisiei Permanente a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. Cu aceasta ocazie, se vor dezbate numeroase teme aflate pe ordinea de zi a sedintei Comisiei Permanente a UNBR. Printre acestea, se afla si prezentarea...

Sedinta Consiliului UNBR va avea loc in perioada 5-6 septembrie 2015. Temele dezbaterilor
In zilele de 5 si 6 septembrie 2015, la Eforie Nord, va avea loc Sedinta Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania. In cadrul sedintei se vor dezbate aspectele urmatoare, conform anuntului dat publicitatii pe site-ul UNBR: 1. Aprobarea procesului verbal al sedintei Consiliului...

Legea nr. 514 din 28 noiembrie 2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de Consilier Juridic
... ash; Consilierul juridic in activitatea sa asigura consultanta si reprezentarea autoritatii sau institutiei publice in serviciul careia se afla ori a persoanei juridice cu care are raporturi de munca, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, in ...

Curs de pregatire profesionala: Noua lege privind insolventa persoanei fizice
Pe site-ul Baroului Bucuresti a fost dat publicitatii anuntul cu privire la organizarea cursului de pregatire profesionala cu tema: "Noua lege privind insolventa persoanei fizice". Cursul de pregatire profesionala se va desfasura pe data de 1 septembrie 2015, orele 14.00-17.00,la Sala...

test
Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat CADOU, varianta electronica! Consilier - Modele de contracte si formulare de procedura juridica. Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat   Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si...

Grile examen 2015: Consultant fiscal certificat anul acesta?
Cine doreste sa devina consultant fiscal certificat anul acesta, are ceva de munca, mai ales ca examenul se va sustine in curand. Si daca nu sunteti pe deplin pregatiti, nu aveti sanse reale sa absolviti. Ca in fiecare an, examenul este deosebit de dificil, unul pe care nu toti il trec cu...

Decizia nr. 33 din 29 septembrie 2015 a Comisiei Permanente a UNBR
Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost publicata Decizia nr. 33 din 29 septembrie 2015 a Comisiei Permanente a UNBR privind validarea examenului de primire in profesie (sesiunea septembrie 2015) ca avocat stagiar si pentru persoanele care au sustinut examenul de definitivat in...

Hotararea nr. 25 din 5 septembrie 2015. Restituirea sumelor achitate cu titlu de taxa de examen
Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost data publicitatii Hotararea nr. 25 din 5 septembrie 2015 a Consiliului UNBR privind stabilirea cuantumul restituirilor sumelor achitate cu titlu de taxa de examen. "Publicam Hotararea nr. 25 din 5 septembrie 2015 a Consiliului UNBR...

Litigii de munca: Angajatorul isi sanctioneaza salariatul pentru ca refuza semnarea fisei de post
Avem urmatoarea speta de dreptul muncii: Angajatorul colaboreaza de 2 ani cu salariatul sau, acesta ocupand functia de agent de vanzari. Dupa 2 ani de activitate, agentului de vanzari i se introduc noi sarcini in fisa postului, aceasta ia o cu totul alta forma si i se prezinta salariatului, cu act...

Discursul domnului av. dr. Gheorhe Florea, Presedintele UNBR, cu ocazia conferintei Dialogul interprofesional intre judecatori, procurori si avocati
Cu ocazia Conferintei cu tema "Dialogul interprofesional intre judecatori, procurori si avocati - necesitate in consolidarea Justitiei in societatea democratica in Romania", av. dr. Gheorghe Flroea, Presedintele UNBR, a sustinut discursul referitor la responsabilitati si perspective in...

Subiecte importante la intalnirea reprezentantilor U.N.B.R. si ai Baroului Bucuresti cu expertii Comisiei Europene
Cu ocazia intalnirii dintre reprezentantii Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si ai baroului Bucuresti cu expertii Comisiei Europene aflati in misiune de evaluare a progreselor inregistrate in domeniile reformei justitiei si luptei impotriva coruptiei, au fost dezbatute subiecte...

Monitorul Oficial nr. 699 din 16 Septembrie 2015
1.  HOTARARE nr. 41 din 7 septembrie 2015 pentru modificarea si completarea anexei nr. 2 "Lista auditorilor financiari, persoane fizice si juridice, care indeplinesc cerintele Protocolului de colaborare incheiat intre Camera Auditorilor Financiari din Romania si Ministerul Fondurilor...

A fost modificat baremul la examenul de primire in profesie
Dupa cum bine stim, examenul de primire in profesia de avocat a avut loc luni dimineata, pe 14 septembrie 2015. Proba a constat in rezolvarea a 100 de intrebari grila. Candidatii care au sustinut examenul de admitere in avocatura au avut timp de luni pana marti sa depuna contestatiile referitoare...

Seminarul National de Salarizare si Contributii Sociale, 20 octombrie 2015, Bucuresti
Pe data de 20 octombrie 2015, la Centrul de Conferinte al Hotelului Crowne Plaza, Bucuresti, in compania lectorilor Gabriel Jinga, Rodica Mantescu, Luminita Obaciu, va avea loc Seminarul National de Salarizare si Contributii Sociale. Va prezentam Tematica Seminarului de Salarizare si...

Hotararea Congresului Avocatilor nr. 13 din 7 iunie 2015
Hotararea Congresului Avocatilor nr. 13 din 7 iunie 2015 privind completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania nr. 64/2011, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 27 august 2015 In...

Comunicat CSM privind concursurile de admitere la INM si in magistratura
Pe site-ul Consiliului Superior al Magistraturii a fost dat publicitatii comunicatul de presa privind concursurile de admitere la Institutul National al Magistraturii si in magistratura. Conform calendarului, pe data de 30 august 2015 s-a desfasurat prima etapa a celor doua concursuri, constant...

Alte tag-uri asemanatoare: persoanei, persoanei careia, persoanei juridice, persoanei sunt, dreptul persoanei, persoanei vatamate, persoanei care, revine persoanei, probei revine persoanei, dreptului persoanei, persoanei reprezentate, domiciliul persoanei, domiciliul persoanei reprezentate, asupra persoanei, asupra persoanei vatamate, fapta persoanei, plangerea persoanei, incetarea persoanei, persoanei supuse,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

Warning: include_once(inc/functii.portaluri.php) [function.include-once]: failed to open stream: No such file or directory in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8

Warning: include_once() [function.include]: Failed opening 'inc/functii.portaluri.php' for inclusion (include_path='.:/usr/lib/php:/usr/local/lib/php') in /home/manager/public_html/e-juridic.manager.ro/e-juridic/sitemap_generator.php on line 8