Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

hotararile judecatoresti

Inscrierea in cartea funciara a drepturilor stabilite prin hotararile judecatoresti
In termen de 90 de zile de la data de 11 octombrie 2011, inscrierea in cartea funciara a drepturilor stabilite prin hotararile judecatoresti se va putea face fara intocmirea unei noi documentatii cadastrale si fara cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate. Acest lucru va fi posibil ...

Codul de Procedura Civila se modifica! Ce urmeaza sa se schimbe?
... ctionale), precum si reintroducerea procedurii de investire cu formula executorie de catre instanta de judecata a titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti. "Totodata, pentru eliminarea vidului legislativ ivit ca urmare a pronuntarii si publicarii Deciziei nr. 348/2014 a ...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
... rea de catre acesta a unor abateri disciplinare. (2) Exercitarea dreptului prevazut la alin. (1) nu poate pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac. CAP. II Raspunderea disciplinara a magistratilor ART. 96 Magistratii raspund ...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
... tie de campul de aplicare a acestora, in materia specifica de reglementare a institutiei prescriptiei extinctive.     Avand in vedere hotararile judecatoresti anexate, din care rezulta ca aceeasi problema de drept a primit solutionari diferite prin hotarari judecatoresti ramase defin ...

Curtea Constitutionala: Decizia nr. 48 din 2014 - Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Codul de procedura civila din 1865
... noiembrie 2012 ar echivala cu atribuirea de efecte ex tunc actului jurisdictional al Curtii si ar nega autoritatea de lucru judecat de care se bucura hotararile judecatoresti devenite irevocabile, ceea ce, in mod evident, este inadmisibil, avand in vedere ca, din momentul introducerii cererii in ins ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 201431/1990
LEGEA 31/1990: Legea societatilor comerciale Actualizata 2014 Cuprins: TITLUL I: Dispozitii generale TITLUL II: Constituirea societatilor comerciale CAPITOLUL I: Actul constitutiv al societatii CAPITOLUL II: Formalitati specifice pentru constituirea societatii pe actiuni prin...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
... gitimitatea unui astfel de act ar avea ca efect acceptarea ideii ca, in Romania, exista si persoane/institutii/autoritati carora nu le sunt opozabile hotararile judecatoresti pronuntate de instantele prevazute de Constitutie si de lege, deci care sunt mai presus de lege". Prin urmare, prefectu ...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
 LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014 ----------     *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru...

Recuperarea creantelor prin procedura insolventei
... reditorii care deja au titluri executorii pot executa silit debitorul aflat in insolventa sau statul care poate emite titluri executorii altele decat hotararile judecatoresti. Este posibila continuarea actiunilor in instanta pentru obtinerea titlurilor executorii deja pornite la data deschiderii ...

Judecata art. 349-477 indice 1
TITLUL III -  Judecata CAP. I - Dispozitii generale CAP. II - Judecata in prima instanta    SECTIUNEA 1 -   Desfasurarea judecarii cauzelor    SECTIUNEA a 2-a -   Deliberarea si hotararea instantei CAP. III -     Apelul CAP. V -  Caile...

Titlul executoriu. Elemente esentiale si tipuri de titluri executorii
... ractul de comodat (conform Noului Cod Civil); hotararea arbitrala; titlul executoriu fiscal; cambia, biletul la ordin, cecul; hotararile judecatoresti straine; actele de sanctionare contraventionale; contractul de asistenta juridica.     &nb ...

Codul Civil: Proprietatea privata
    TITLUL II - Proprietatea privata CAP. I -  Dispozitii generale SECTIUNEA 1 -Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata SECTIUNEA a 2-a -  Apararea dreptului de proprietate privata CAP. II - Accesiunea SECTIUNEA 1 -...

Proiect: Registrul comertului are reguli noi
... vitatea registrului comertului; j) editeaza Buletinul procedurilor de insolventa in care se publica citatiile, comunicarile instantelor de judecata, hotararile judecatoresti, convocarile si notificarile actelor de procedura efectuate de instantele judecatoresti si practicienilor in insolventa, conf ...

Inalta Curte: Timbrarea cererilor privind titlurile executorii
... mai multe asemenea taxe, corespunzator numarului de pretentii identificabile ìn cuprinsul unui act procedural unic.     Din hotararile judecatoresti invocate ìn recursul ìn interesul legii reiese faptul ca, ìn practica, executorul judecatoresc solicita ...

Decizie ICCJ: RIL admis
... emeiul Legii nr. 119/2010, cu modificarile ulterioare, subzista doar atat timp cat este in vigoare si temeiul legal in baza caruia au fost pronuntate hotararile judecatoresti respective. In acest sens s-a pronuntat si Curtea Constitutionala, prin Decizia nr. 215 din 13 martie 2012, publicata in Moni ...

RIL admis: Timbrarea fiecarui titlu executoriu
... ru, respectiv mai multe asemenea taxe, corespunzator numarului de pretentii identificabile in cuprinsul unui act procedural unic.    Din hotararile judecatoresti invocate in recursul in interesul legii reiese faptul ca, in practica, executorul judecatoresc solicita instantei, printr-un ...

Atentie la procedura in fata primei instante de judecata, conform noului Cod de procedura civila
Ne dorim sa rezolvam rapid, corect si perfect legale problemele cu care ne confruntam in activitatea noastra profesionala. Este o tinta, spunem noi, mai mult decat decenta. Este un obiectiv pe care ne concentram in mod natural si in care investim si timp, si energie, si bani. Vesti...

Noile taxe judiciare de timbru
... a dosarele aflate in arhiva acestora - 1 leu/pagina;     l) cereri pentru eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive, se taxeaza cu 5 lei pentru fiecare exemplar de copie.      ART. 10   ...

Procedura in fata primei instante de judecata, conform Noului Cod de Procedura Civila!
Stim cu totii ce volum de munca si cat timp pierdem de fiecare daca cand apare vreo schimbare legislativa. Si respectarea legii este obligatorie pentru toata lumea. Asa ca vom depune mai mult efort pentru a studia noua legislatie, pentru a intelege conceptele introduse, pentru a intelege modul...

Codul de procedura civila: Dispozitii generale privind executarea silita ( art. 622 - art. 725)
... spune altfel.     ART. 651     Executorul judecatoresc     (1) Daca prin lege nu se dispune altfel, hotararile judecatoresti si celelalte titluri executorii se executa de catre executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel, dupa cum urmea ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
CARTEA a II-a  Procedura contencioasa     TITLUL I  Procedura in fata primei instante CAP. I Sesizarea instantei de judecata       SECTIUNEA 1  Dispozitii generale    SECTIUNEA a 2-a   Cererea de chemare in...

CCR: Senatul si-a arogat competente care nu-i apartin prin votul in cazul Mircea Diaconu
... . Legitimarea unui astfel de act ar avea ca efect acceptarea ideii ca, in Romania, exista persoane/institutii/ autoritati carora nu le sunt opozabile hotararile judecatoresti pronuntate de instantele prevazute de Constitutie si de lege, deci care sunt mai presus de lege. Or, o astfel de interpretare ...

Titlul executoriu
... ing; contractul de comodat (conform Noului Cod Civil); hotararea arbitrala; titlul executoriu fiscal; cambia, biletul la ordin, cecul; hotararile judecatoresti straine; actele de sanctionare contraventionale; contractul de asistenta juridica.      &nb ...

Cererea de chemare in judecata, intampinarea si primul termen de judecata in noul Cod de procedura civila
... ocedura civila in patru capitole, respectiv: • sesizarea instantei de judecata, • judecata, • incidentele procedurale, si • hotararile judecatoresti. Legea 76/2012, adica Legea de punere in aplicare a noului Cod de procedura civila, aduce cateva modificari in ceea ce pri ...

CSM: Raportul Inspectiei Judiciare ref apararea independentei sistemului judiciar
... ret de solutionare a cauzei, respectiv solutia dispusa, in conformitate cu art. 17 din Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, hotararile judecatoresti pot fi desfiintate sau modificate numai in caile de atac prevazute de lege si exercitate conform dispozitiilor legale. De ...

Contestatia la executare, conform noului Cod de procedura civila
... art. 640 si art. 702 alin. (5) Cod de procedura civila. Titlul executoriu In intelesul Codului de procedura civila, reprezinta titlu executoriu hotararile judecatoresti si alte inscrisuri carora legea le recunoaste puterea executorie si care trebuie investite cu formula executorie. Nu vor fi i ...

CE: Progresele necesare ridicarii MCV nu sunt inca prezente in Romania, arata un proiect de raport
... UE in Romania va fi recastigata numai prin dovedirea faptului ca statul de drept este deasupra intereselor de partid, ca toate partile respecta  hotararile judecatoresti, inclusiv la nivel constitutional, si ca reformele sunt ireversibile. Pentru aceasta este nevoie de masuri  juridice, da ...

Deciziile Plenului CSM in dosarul Trofeul Calitatii
... justitie si va sesiza, ori de cate ori va fi cazul, organele in drept. Legea este egala pentru toti, fara nici un fel de privilegii sau discriminare, hotararile judecatoresti trebuie executate iar autoritatea magistratilor trebuie respectata, chiar daca actele indeplinite de acestia sau deciziile lo ...

Plenul CSM adopta o reactie fata de implicatiile cazului Trofeul calitatii
Cu majoritate de voturi, membrii Plenului au admis solicitarea celor trei colegi, hotarand urmatoarele: 1. Sunt legale numirile unor magistrati in functie, inclusiv urmare a transferului din functia de procuror in functia de judecator sub incidenta Legii nr. 92 din 1992, fara a mai fi nevoie...

Trei membri CSM solicita Plenului o reactie
... ul, vor fi sesizate organele in drept; 9. CSM sa reaminteasca ca legea este egala pentru toti, fara nici un fel de privilegii sau discriminare, ca hotararile judecatoresti trebuie executate si ca autoritatea magistratilor trebuie respectata chiar daca actele indeplinite de acestia sau deciziile l ...

Atentie: Noi reglementari privind cazierul judiciar
... 10. Articolul 17 se completeaza si va avea urmatorul cuprins: „Art. - 17 In certificatul de cazier judiciar se inscriu sanctiunile penale din hotararile judecatoresti ramase definitive care produc efecte juridice.” 11. Articolul 18 se modifica si va avea urmatorul cuprins: “A ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
Codul de procedura civila va intra in vigoare la 1 septembrie 2012 potrivit Legii nr. 76 din 24 mai 2012 publicata in Monitorul oficial al Romaniei nr. 365 din 30 mai 2012, al carei text este redat mai jos. LEGEA Nr. 76 din 24 mai 2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 134/2010 privind...

Firmele de stat nu mai au voie sa apeleze la avocati
... a infrastructurii rutiere, inclusiv pentru rambursari de credite, de plati de dobanzi si de comisioane, precum si pentru plata sumelor stabilite prin hotararile judecatoresti avand ca obiect realizarea obiectivelor de investitii finantate de la bugetul de stat. Art. XII - Ordonanta de urgenta a G ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... ational informatic de evidenta a persoanelor, baza de date a populatiei.     ART. 68     Certificatele ori, dupa caz, hotararile judecatoresti de adoptie, despartenie si deciziile de infiere si de schimbare a numelui, eliberate potrivit legilor anterioare, extrasele d ...

Noile norme de aplicare a Legii privind regimul juridic al adoptiei
In Monitorul Oficial nr. 268 au fost publicate noile Norme metodologice privind regimul juridic al adoptiei. Vi le prezentam integral mai jos NORME METODOLOGICE din 18 aprilie 2012 de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei     CAP....

RIL: Solutionarea cererii de intoarcere a executarii silite
... t. 404^2 alin. 3 din Codul de procedura civila.     3.2.1. Intr-o prima orientare jurisprudentiala, unele instante au considerat ca hotararile judecatoresti pronuntate in cauzele avand ca obiect intoarcerea executarii silite, in conditiile prevazute de art. 404^2 alin. 3 din Codul ...

Despre Cererea de executare silita
Conform art. 372 Cod de procedura civila executarea silita se va efectua numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ori al unui alt inscris care, potrivit legii, constituie titlu executoriu. Executarea hotararilor judecatoresti este ultima faza a procesului, prin aceasta masura ducandu-se la...

Parerea CSM cu privire la modificarea Legii nr. 303/2004 si a Legii nr. 317/2004
... entei privitoare la restabilirea legalitatii prin intermediul cailor de atac, asa cum dispune art. 129 din Constitutie, care au menirea de a indrepta hotararile judecatoresti nelegale si netemeinice. Legea a carei constitutionalitate este in discutie, nu doar substituie judecatorul cu alte entita ...

S-a modificat regimul juridic al adoptiei
LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I. — Legea nr. 273/2004 privind regimul juridic al adoptiei, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 788 din 19 noiembrie...

AMR-APR: Statul, la randul lui, este supus legilor
... l, la randul lui, este supus legilor, normelor constitutionale. Ca statul, prin reprezentantii lui, nu poate incalca legea fara sa fie sanctionat, ca hotararile judecatoresti sunt pronuntate in baza legilor pe care se afla si semnatura presedintelui, ca nerespectarea actului de justitie si instigare ...

Inscrierea in cartea funciara a drepturilor stabilite prin hotararile judecatoresti
In termen de 90 de zile de la data de 11 octombrie 2011, inscrierea in cartea funciara a drepturilor stabilite prin hotararile judecatoresti se va putea face fara intocmirea unei noi documentatii cadastrale si fara cheltuieli suplimentare pentru persoanele interesate. Acest lucru va fi posibil ...

Legiferarea proprietatii comune in Noul Cod civil
... re, pot fi exercitate de un singur coproprietar. Hotararile judecatoresti pronuntate in folosul coproprietatii profita tuturor coproprietarilor, dar hotararile judecatoresti potrivnice unui coproprietar, nu sunt opozabile celorlalti proprietari; - de la regulile privind repartizarea beneficiilor s ...

Coruptie in justitia gorjeana? - rezultatul verificarilor Inspectiei Judiciare
... ersoana, organizatie, autoritate sau institutie este datoare sa respecte independenta judecatorilor. In interesul respingerii influentelor nepermise, hotararile judecatoresti sunt, in principiu, scoase de sub controlul unei autoritati de supraveghere, cum este Inspectia Judiciara din cadrul Consiliu ...

Atentie: S-a modificat Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti
... cuprins: "(1^1) Grefierul delegat pentru activitatea de inregistrare si evidenta a persoanelor juridice comunica Tribunalului Bucuresti copii de pe hotararile judecatoresti privind constituirea, modificarea si dizolvarea federatiilor, confederatiilor si uniunilor sindicale teritoriale ale acestora ...

Lamuriri cu privire la anumite aspecte legate de competenta Inspectiei Judiciare
... utionare a cererilor prin hotarari judecatoresti, va precizam ca art. 17 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciara, republicata, prevede ca hotararile judecatoresti pot fi desfiintate sau modificate numai in caile de atac prevazute de lege si exercitate conform dispozitiilor legale. Hot ...

Ce nu poate face CSM
... angerilor, CSM: - NU POATE interveni in dosarele aflate pe rolul instantelor sau parchetelor; - NU POATE pune in discutie solutiile pronuntate prin hotararile judecatoresti, care sunt supuse cailor legale de atac; - NU POATE pune in discutie masurile dispuse de procurori; - NU POATE incalca prin ...

Atentie: Legea Societatilor Comerciale a fost modificata prin OUG 37
Dat fiind ca in Monitorul Oficial nr. 285/2011 a fost publicata OUG nr. 37/2011 pentru modificarea si completarea Legii contabilitatii nr. 82/1991 si pentru modificarea altor acte normative incidente, a fost modificat si articolul 237 din Legea 31/1990 privind societatile...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata
Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL II - Proprietatea privata Codul civil - CAPITOLUL I - Dispozitii generale  SECTIUNEA 1 - Continutul, intinderea si stingerea dreptului de proprietate privata  Continutul dreptului de proprietate privata  Art. 555. - (1) Proprietatea...

Pensionarii militari depun plangeri penale impotriva lui Boc, Oprea, Igas si Maior
... SCMD invoca incalcarea Constitutiei, a legislatiei europene, a dreptului la proprietate si contesta pozitia oficiala a Guvernului potrivit careia hotararile judecatoresti care prevad suspendarea hotararii de guvern 735 sunt aplicabile numai reclamantilor in dosar. Valeriu Pricina a mai declar ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... conditiile art. 281-2812." 26. La articolul 2821, alineatul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins: "Art. 2821. - Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, in litigiile al caror obiect a ...

Taxa judiciara de timbru pentru cei cu venituri sub 1000 lei se reduce cu 20 la suta
... e reductiune a liberalitatilor - la 190 lei. Legea adoptata de Senat mai prevede ca la eliberarea de catre instantele judecatoresti de copii de pe hotararile judecatoresti, cu mentiunea ca sunt definitive si irevocabile, prin care se stabileste masa succesorala sau partajabila, cotele si bunurile ...

Regulamentele comunitare europene in materie de divort
... udecatoresti din state membre diferite. Astfel, pentru a se evita pronuntarea unor hotarari contradictorii, in temeiul art. 21 din Regulament „hotararile judecatoresti pronuntate intr-un stat membru se recunosc in celelalte state membre fara a fi necesar sa se recurga la vreo procedura”. P ...

Aviz negativ al CSM pentru proiectul de modificare a OUG nr. 71/2009
... de instantele judecatoresti, obligatia corelativa a autoritatilor statului constand in adoptarea tuturor masurilor necesare pentru a executa efectiv hotararile judecatoresti.   In conditiile in care o astfel de interventie a autoritatilor statului in faza de executare a hotararilor judecat ...

CSM a dat aviz negativ legii salarizarii personalului din sectorul bugetar
... de instantele judecatoresti, obligatia corelativa a autoritatilor statului constand in adoptarea tuturor masurilor necesare pentru a executa efectiv hotararile judecatoresti. In conditiile in care o astfel de interventie a autoritatilor statului in faza de executare a hotararilor judecatoresti ...

Consideratii teoretice si practice: admisibilitatea actiunilor pentru restituirea taxei de poluare
  Consideratii teoretice si practice in legatura cu admisibilitatea actiunilor pentru restituirea taxei de poluare achitata in conformitate cu dispozitiile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.50/2008 privind instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, modificata si...

Divort si incredintare minori - regulamente comunitare europene
... udecatoresti din state membre diferite. Astfel, pentru a se evita pronuntarea unor hotarari contradictorii, in temeiul art. 21 din Regulament „hotararile judecatoresti pronuntate intr-un stat membru se recunosc in celelalte state membre fara a fi necesar sa se recurga la vreo procedura”. P ...

Drept de autor. Neexecutarea culpabila de catre editor a obligatiei de a publica opera. Dreptul autorului operei la dezdaunare. Remuneratia stabilita prin contract.
... atacate si verificand incidenta in cauza a dispozitiilor art.282 alin.(1) C. pr. civ., care prevad ca nu sunt supuse apelului, printre altele,  hotararile judecatoresti date in prima instanta in litigii in materie civila al caror obiect are o valoare de pana la 1 miliard lei. Rejudecand pri ...

OUG privind normele de aplicare a Legii salarizarii ajunge la Curtea Constitutionala
... orecta a clientilor sau eliminarea concurentilor) in care o firma dominanta se poate angaja, pentru a-si mentine sau intari pozitia pe piata. Una din hotararile judecatoresti, prevazuta in cap. I, t, II, C. proc. pen. partea speciala.Totodata, sindicalistii au cerut o intalnire de urgenta cu premier ...

Protestul judecatorilor din cadrul Judecatoriei sectorului 1, Bucuresti
... rea nedoritelor erori judiciare, intarzierea solutionarii cauzelor, intarzierea in redactarea hotararilor judecatoresti pronuntate, Observand ca hotararile judecatoresti nu mai au in Romania, care se pretinde stat de drept, niciun efect, fiind incalcate, nesocotite in mod iresponsabil de cei in ...

Sporurile salariale din Justitie, intre acordare sau recunoastere?
... pozitia Guvernului pentru satisfacerea drepturilor beneficiarilor si pastrarea controlului asupra cheltuielilor bugetare? Iata cum vor fi platite hotararile judecatoresti titluri executorii . Vom vedea acest lucru in urma sedintei de Guvern ce se va sustine in cursul zilei de miercuri, ...

Exceptia autoritatii de lucru judecat si prezumtia lucrului judecat. Aspecte procesuale.
... rimarului in temeiul art.  25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001, este lipsit de temei legal si strain de natura pricinii, avand in vedere ca numai hotararile judecatoresti se bucura de autoritate de lucru judecat, iar pe de alta parte, invocarea art.  25 alin. (4) din Legea nr. 10/2001 este ...

Procese mai transparente
... a acces instant si foarte eficient la orice informatie dorita, insa pana in prezent nu si in ceea ce priveste o parte a procesului judiciar, si anume hotararile judecatoresti. Acest lucru este pe cale sa se schimbe insa deoarece in sedinta din 5 martie 2009, Consiliul Superior al Magistraturi ...

ORDONANTA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000, actualizata la data de 5 martie 2009
... p;  (4) In toate cazurile, Ministerul Justitiei va comunica, spre informare, autoritatilor publice competente prevazute la alin. (1) copii de pe hotararile judecatoresti ramase irevocabile, precum si de pe inscrisurile doveditoare, in termen de 5 zile de la primirea documentelor prevazute la ar ...

Hotarari civile si comerciale recunoscute in UE
... ta firmele din Uniunea Europeana care nu isi respecta contractele. Acest lucru datorita regulamentului adoptat ieri in Parlamentul European prin care hotararile judecatoresti in materie civila si comerciala vor fi recunoscute in intreaga Uniune. Prin acest regulament se consolideaza raporturile de d ...

Statutul profesiei de avocat (M. Of. 237/1995)
... prezentului statut, membrii barourilor, care se gasesc intr-unul dintre cazurile prevazute in Art. 11 din lege, sunt obligati sa prezinte decanatelor hotararile judecatoresti prin care au fost condamnati, prin care li s-a aplicat pedeapsa interdictiei de a exercita profesia sau prin care au fost dec ...

Despre Arbitraj comercial
... or. Hotararile de la arbitraj se executa exact ca o hotarare judecatoreasca, pe plan intern. Pe plan extern, chiar mai bine, pentru ca pentru hotararile judecatoresti nu exista conventii privind executarea lor, dar pentru arbitraj exista. De asemenea, costurile procesului sunt mai ief ...

Codul de procedura penala - Revizuirea
Codul de procedura penala Revizuirea Art. 393: Hotararile supuse revizuirii (1) Hotararile judecatoresti definitive pot fi supuse revizuirii, atat cu privire la latura penala cat si cu privire la latura civila.  (2) Cand o hotarare priveste mai multe infractiuni sau mai multe...

Ce conditii trebuie indeplinite pentru admiterea unei actiuni de revizuire referitoare la existenta a doua sau mai multe hotarari judecatoresti definitive care nu se pot concilia?
... bsp;         Cum revizuirea este un remediu procesual menit sa inlature erorile de fapt pe care le contin hotararile judecatoresti, nu pot fi supuse revizuirii decat hotararile prin care s-a rezolvat fondul cauzei, instanta solutionand atat actiunea penala ...

ICCJ PEN Revizuire. Hotarari judecatoresti definitive
... bsp;         Cum revizuirea este un remediu procesual menit sa inlature erorile de fapt pe care le contin hotararile judecatoresti, nu pot fi supuse revizuirii decat hotararile prin care s-a rezolvat fondul cauzei, instanta solutionand atat actiunea penala ...

Codul de procedura civila - executare silita1
... in orice alte locuri, cu consimtamantul acesteia, iar in caz de refuz, cu forta publica.     In cazul altor titluri executorii decat hotararile judecatoresti, la cererea executorului judecatoresc, instanta de executare va autoriza, prin hotarare, intrarea in locurile mentionate la a ...

Codul de procedura civila - Apel/recurs
... ul, in afara de cazul cand prin ele s-a intrerupt cursul judecatii.     Art. 2821     Nu sunt supuse apelului hotararile judecatoresti date in prima instanta in cererile introduse pe cale principala privind pensii de intretinere, litigii al caror obiect are o ...

Codul de procedura civila - Hotarari, executare vremelnica
Codul de procedura civila CAP. 4 Hotararile Sectiunea I Dispozitii generale Art. 255     Hotararile prin care se rezolva fondul cauzei in prima instanta se numesc sentinte, iar hotararile prin care se solutioneaza apelul, recursul, precum si...

Aspecte Teoretice - Articol (3) Materie Comerciala
... au inscrisul autentificat. Astfel, in prezent indeplinesc conditiile legale pentru a fi calificate drept titluri executorii, urmatoarele acte: hotararile judecatoresti; hotararile instantelor Curtii de Conturi; actele autentificate de notarul public; hotararile arbitrale; hotararile judecator ...

Procura privind administrarea unui teren agricol
... d orice fel de urmariri si executari mobi- liare sau imobiliare si va primi orice sume de bani, cu orice titlu, ce se vor stabili ca mi se cuvin prin hotararile judecatoresti pronuntate. Prezenta procura este gratuita si valabila pana la revocarea sa expresa, notificata mandatarului, iar ...

Procura generala (reprezentare cu titlu oneros)
... .............................................. . Mandatarul meu va intenta actiunea si o va semna, va primi toate actele de procedura, inclusiv hotararile judecatoresti, ma va reprezenta la toate termenele de judecata, va propune probe, va invo- ca exceptii, va raspunde in numele meu si ...

In toate cauzele civile vom putea solicita instantei de judecata ca incheierea de sedinta sau hotararea judecatoreasca sa ne fie transmisa electronic
Pe site-ul Ministerului Justitiei, a fost dat publicitatii comunicatul de presa referitor la posibilitatea de transmitere partilor si participantilor la un proces incheierile de sedinta si hotararile in format electronic. In mod concret, vom putea solicita instantei de judecata in toate cazuele...

Monitorul Oficial nr. 968 din 30 Decembrie 2014
1.  HOTARARE nr. 1.171 din 29 decembrie 2014 pentru aprobarea cuantumului ajutoarelor nationale tranzitorii in sectorul vegetal, care se acorda pentru anul 2014 EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 30 decembrie 2014   2.  ORDONANTA DE URGENTA nr. 94...

Tot ce trebuie sa stii despre creante: Creantele civile, comerciale, bancare, fiscale si salariale
Drepturile de creanta sunt acele drepturi patrimoniale nascute in temeiul unui raport obligational si in virtutea carora subiectul activ, poate pretinde o anumita conduita subiectului pasiv, acesta avand posibilitatea sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva, creditorul putand sa recurga la forta de...

Procurorul Sef DNA cere mai multi bani si mai multi procurori la DNA!
Bugetul DNA este de 20 de milioane de euro. "Ne-am asigurat bugetul pe urmatorii 10 ani cel putin, de aceea sper sa nu fie discutii pentru ca am solicitat o mica suplimentare pana la 25 de milioane de euro", a declarat Laura Codruta Kovesi, citata de Ziare.com. Mai mult, procurorul...

Codul de Procedura Civila se modifica! Ce urmeaza sa se schimbe?
... ctionale), precum si reintroducerea procedurii de investire cu formula executorie de catre instanta de judecata a titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti. "Totodata, pentru eliminarea vidului legislativ ivit ca urmare a pronuntarii si publicarii Deciziei nr. 348/2014 a ...

Caz practic: Calea de atac in litigiile de munca. Cum se poate reintegra salariatul?
"In cazul existentei unei hotarari judecatoresti executorii de reintegrare a unui salariat dar cu drept de apel, este posibila suspendarea aplicarii acesteia pana la judecarea recursului? Avem motive sa credem ca nu au fost luate in calcul toate probele si in recurs se va depune efort...

Anunt UNBR: Lansarea Newsletter-ului lunar cu sinteza noutatilor legislative!
Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost dat publicitatii anuntul cu privire la lansarea unui newsletter lunar ce contine o sinteza a principalelor noutati legislative, alaturi de informatii referitoare la proiecte de acte normative si aspecte ale jurisprudentei ce au impact...

Monitorul Oficial nr. 505 din 08 Iulie 2014
1.  RECTIFICARE nr. 360 din 29 mai 2014 referitoare la Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 619/360/2014 EMITENT: CASA NATIONALA DE ASIGURARI DE SANATATE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 8 iulie 2014 2. ...

Procurorul general al Romaniei: Noile Coduri respecta cerintele Conventiei Europene pentru apararea drepturilor omului
Procurorul general al Romaniei, Tiberiu Nitu, a declarat miercuri ca atat Codul penal, cat si Codul de procedura penala, intrate in vigoare in februarie 2014, respecta standardele si cerintele Conventiei europene pentru apararea drepturilor omului si au in vedere si hotararile Curtii de la...

Clasificarea creantelor. Elemente esentiale si delimitari juridice
Fiecare activitate poate constitui un raport obligational si poate atrage de la sine o anumita indatorire la un moment dat, prin urmare tipurile de creante sunt destul de multe si  nu limitativ enumerate.              Cele mai...

Concurs de promovare efectiva si pe loc a judecatorilor si procurorilor in functii de executie: Repartizarea pe sali a candidatilor judecatori si procurori
Pentru promovarea efectiva, concursul se organizeaza pentru ocuparea a 81 de functii de executie vacante la nivelul instantelor judecatoresti. Dintre acestea, 63 sunt la tribunale si 18 sunt la curtile de apel. De asemenea, exista 32 de functii de executie vacante la nivelul parchetelor de pe...

DECIZIA nr. 6 din 16 februarie 2015 privind interpretarea dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor
In Monitorul Oficial nr. 199 din 25 martie 2015 a fost data publicitatii Decizia nr. 6 din 16 februarie 2015 privind interpretarea dispozitiilor art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 2 din 2001 privind regimul juridic al contraventiilor aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu...

Decizia nr. 2 din 19 ianuarie 2015 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare
 In Monitorul Oficial nr. 201 din 26 martie 2015 a fost publicata DECIZIA nr. 2 din 19 ianuarie 2015 privind pronuntarea unei hotarari prealabile pentru dezlegarea modului de interpretare si aplicare a dispozitiilor art. 2 raportat la art. 1 alin. (2) lit. e) pct. (i) si alin. (3) si ale art....

Infractiunile sanctionate cu amenzi sau cu inchisoare. Cateva exemple importante
Exista numeroase infractiuni pe care organele de control le vor sanctiona fara sa stea pe ganduri. De la amenzi si pana la inchisoare, ideea de sanctiune nu reprezinta decat un motiv in plus sa studiem si mai atent legislatia in vigoare. Cateva infractiuni grav sanctionate: 1. Refuzul de...

Ce consecinte fiscale apar in cazul unui client radiat din Registrul Comertului?
Luam ca exemplu in cadrul unui studiu de caz, situatia unui client incert pentru care exista sentinta prin care s-a dispus radierea din Registrul Comertului. Cheltuiala privind pierderea din creanta in acest caz este deductibila si exista dreptul de ajustare TVA. Se mentioneaza faptul ca TVA-ul...

Noul Cod Rutier 2015
Noul Cod Rutier 2015 a fost modificat la data de 14 februarie 2015. La aceasta data au intrat in vigoare noile norme de care vom tine cont. Mai jos puteti consulta Noul Cod Rutier 2015, in varianta online si in varianta PDF. Cele mai importante modificari in Codul Rutier pot fi consultate...

Rezultate Procurori: Indeplinirea conditiilor legale de participare la concursul de promovare in functii de executie
Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul referitor la definitivarea tabelului privind rezultatul verificarii indeplinirii de catre candidatii judecatori a conditiilor legale de participare la concursul de promovare efectiva in functii de executie din data de...

Rezultate Judecatori: Indeplinirea conditiilor legale de participare la concursul de promovare in functii de executie
Pe site-ul Institutului National al Magistraturii a fost dat publicitatii anuntul referitor la definitivarea tabelului privind rezultatul verificarii indeplinirii de catre candidatii judecatori a conditiilor legale de participare la concursul de promovare efectiva in functii de executie din data de...

Proiect: baza impozabila a impozitului pe veniturile microintreprinderilor
Ministerul Finantelor Publice a postat pe site-ul oficial (www.mfinante.ro), in sectiunea Transparenta decizionala, in dezbatere publica, proiectul Legii noului Cod fiscal si al noului Cod de procedura fiscala, informeaza Irina Dumitrescu pentru Contabilul.ro. Proiectul urmareste concretizarea de...

Cum se retin sumele pentru zilele de CO necuvenite?
Analizam in randurile urmatoare situatia unui salariat care a beneficiat de concediul de odihna integral, la inceputul anului. Ulterior, angajatul a beneficiat de concediu fara plata (60 zile) pentru rezolvarea unor probleme personale. Ni se adreseaza o intrebare importante, in lumina...

Alte tag-uri asemanatoare: hotararile date, hotararile, hotararile care, hotararile potrivnice, cand hotararile, hotararile pronuntate, hotararile prin, desfiintata hotararile, hotararile provizorii, desfiintata hotararile provizorii, hotararile consiliului, hotararile consiliului superior, hotararile judecatoresti, hotararile arbitrale, hotararile arbitrale straine, lege hotararile, 2010 hotararile, 2010 hotararile pronuntate, instantelor judecatoresti,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]