Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare


================================================

ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 889/30.12.2010
================================================

*** LEGE Nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei

Firme interesate
Institutii publice din domeniul protectiei sociale

CIne ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, inspector din domeniul asistentei sociale, persoane care beneficiaza de asistenta sociala

Index
Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 30 lei pentru familia cu un copil;
b) 60 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 90 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 120 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (1), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 25 lei pentru familia cu un copil;
b) 50 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 75 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 100 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza pana la 200 lei, cuantumul lunar al alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 50 lei pentru familia cu un copil;
b) 100 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 150 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 200 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Pentru familia prevazuta la art. 2 alin. (2), al carei venit net mediu lunar pe membru de familie se situeaza intre 201 lei si 370 lei, cuantumul alocatiei este stabilit dupa cum urmeaza:
a) 45 lei pentru familia cu un copil;
b) 90 lei pentru familia cu 2 copii;
c) 135 lei pentru familia cu 3 copii;
d) 180 lei pentru familia cu 4 copii si mai multi.
Beneficiaza de alocatie familiile ai caror membri sunt cetateni romani care au domiciliul sau resedinta in Romania, precum si cetateni ai altor state ori apatrizi care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile

legislatiei romane.
Beneficiaza de alocatie si persoanele fara domiciliu sau resedinta si fara locuinta, pe baza declaratiei pe propria raspundere ca nu au solicitat alocatia de la alte primarii.
Familiile definite la art. 2, care au in intretinere copii de varsta scolara, beneficiaza de alocatie in conditiile in care copiii frecventeaza fara intrerupere cursurile unei forme de invatamant organizate potrivit legii, cu exceptia celor care le

intrerup din motive medicale, si nu inregistreaza absente nemotivate in cursul unui semestru care sa conduca la scaderea sub 8 a notei la purtare.
Pentru familiile care au in intretinere copii de varsta scolara cu handicap grav sau accentuat si care nu frecventeaza o forma de invatamant, organizata in conditiile legii, alocatia se acorda cu conditia prezentarii certificatului de

incadrare intr-un grad de handicap si a dovezii eliberate de catre secretariatele comisiilor pentru protectia copilului din cadrul directiilor generale de asistenta sociala pentru protectia copilului judetene, respectiv ale sectoarelor

municipiului Bucuresti, denumite in continuare directii de asistenta sociala, sau de catre Serviciul de evaluare complexa din cadrul directiilor de asistenta sociala, prin care se atesta faptul ca respectivul copil nu poate fi inscris in

nicio forma de invatamant, prevazuta de lege.
Anual, limitele de venituri pana la care se acorda alocatiile se corecteaza cu indicele de crestere a castigului salarial comunicat de Comisia Nationala de Prognoza, iar cuantumurile acestora se actualizeaza in functie de evolutia

preturilor de consum si se aproba prin hotarare a Guvernului.
Alocatia se acorda pe baza de cerere si declaratie pe propria raspundere insotita de actele doveditoare privind componenta familiei, veniturile acesteia si, dupa caz, privind frecventarea cursurilor scolare de catre copiii aflati in

intretinere.
Cererile pentru stabilirea si acordarea alocatiei se intocmesc de reprezentantul familiei si se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are

domiciliul sau resedinta familia.
Pentru cetatenii altor state sau apatrizi, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau

resedinta familia.
In cazul familiilor care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta, cererea prevazuta la alin. (1) se inregistreaza la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a

carei raza teritoriala acestea traiesc.
In sensul prezentei legi, prin familii care nu au locuinta de domiciliu sau resedinta stabilita ori fara locuinta se intelege persoanele care nu detin o locuinta principala sau, dupa caz, o locuinta secundara, in conditiile legii.
Locuinta de domiciliu sau resedinta este constructia aflata in proprietate personala sau inchiriata ori asupra careia titularul sau un membru al familiei exercita un drept de folosinta in conditiile legii, cu dependintele, dotarile si utilitatile

necesare, formata din una sau mai multe camere, care acopera conditiile minimale de odihna, preparare a hranei, educatie si igiena ale persoanei singure sau ale familiei, conform anexei nr. 1 la Legea locuintei nr. 114/1996,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Se asimileaza locuintei de domiciliu sau resedintei si locuinta de necesitate, precum si locuinta sociala, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor aceleiasi legi.
In cazul familiei definite la art. 2 alin. (1), reprezentantul familiei se stabileste de catre soti sau, in caz de neintelegere intre acestia, de catre autoritatea tutelara.
In cazul familiei monoparentale, reprezentantul familiei este persoana singura.
In cazul persoanei prevazute la alin. (2) care are copii in intretinere si nu a implinit varsta de 18 ani, reprezentantul familiei este persoana singura, daca are capacitate deplina de exercitiu, sau, dupa caz, reprezentantul

legal/ocrotitorul legal al acesteia.
In cazul familiei definite la art. 2 alin. (3), pentru stabilirea reprezentantului familiei prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator.
Componenta familiei, filiatia copiilor si situatia lor juridica fata de reprezentantii legali se dovedesc cu livretul de familie.
Pentru situatiile in care nu este eliberat livretul de familie sau pentru cele care nu sunt evidentiate in livretul de familie, reprezentantul familiei prezinta, in mod obligatoriu, actele doveditoare necesare.
La stabilirea veniturilor pe baza carora se acorda alocatia se iau in considerare toate veniturile pe care membrii familiei le realizeaza sau, dupa caz, le-au realizat in ultima luna inainte de solicitarea dreptului, asa cum acestea sunt

prevazute de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificarile si completarile ulterioare.
In situatia in care familia definita la art. 2 locuieste si gospodareste impreuna cu alte familii sau persoane, la stabilirea dreptului la alocatie se iau in considerare numai partea ce revine de drept din veniturile lunare nete, realizate in

comun de persoanele din gospodarie, precum si sumele reprezentand obligatii legale de intretinere fata de copiii pentru care se solicita dreptul si/sau, dupa caz, fata de parintii acestora.
Formularul de cerere, declaratia pe propria raspundere pentru solicitarea alocatiei, precum si lista actelor doveditoare privind membrii familiei si veniturile realizate se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
In vederea verificarii indeplinirii de catre solicitant a conditiilor de acordare a alocatiei, primarul dispune, in mod obligatoriu, evaluarea socioeconomica a familiei, prin ancheta sociala, in termen de 15 zile de la data inregistrarii cererii.
Ancheta sociala se efectueaza de catre personalul serviciului public de asistenta sociala din subordinea consiliului local sau, dupa caz, de catre personalul din compartimentul cu atributii in domeniul asistentei sociale din aparatul de

specialitate al primarului.
Raspunderea asupra continutului anchetei sociale revine persoanelor care au efectuat ancheta sociala si primarului.
In cazul in care solicitantul refuza sa furnizeze informatiile necesare pentru intocmirea anchetei sociale, se considera ca familia acestuia nu indeplineste conditiile de acordare a alocatiei.
Stabilirea dreptului la alocatie si a cuantumului acesteia se face prin dispozitie scrisa a primarului.
In termen de 5 zile de la efectuarea anchetei sociale, primarul are obligatia sa comunice solicitantilor dispozitia de acordare a dreptului sau respingerea cererii.
Dreptul la alocatie se acorda incepand cu luna urmatoare inregistrarii cererii.
Titularul alocatiei este reprezentantul familiei, iar beneficiarul este familia.
Plata drepturilor pentru alocatie se asigura de catre agentiile pentru prestatii sociale judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite in continuare agentii teritoriale, prin decizie a directorului.
Emiterea deciziei directorului agentiei teritoriale are la baza dispozitia primarului privind acordarea dreptului la alocatie, insotita de cererea prevazuta la art. 11 alin. (1).
Pentru familiile care indeplinesc conditiile de acordare a alocatiei, primarul are obligatia de a transmite agentiei teritoriale pana la data de 5 a lunii urmatoare, pentru luna anterioara, pe baza de borderou, documentele prevazute la art.

21.
Plata alocatiei se realizeaza de catre agentiile teritoriale pe baza de mandat postal sau, dupa caz, in cont curent personal sau in cont de card.
In cazul achitarii drepturilor la alocatie in cont curent personal sau cont de card, agentiile teritoriale efectueaza plata prin unitatile bancare, pe baza de borderou, cu plata unui comision bancar. Comisionul bancar nu poate fi mai mare

de 0,1% din drepturile achitate si va fi stabilit, prin negociere, la nivel teritorial intre agentiile teritoriale si unitatile bancare.
In cazul achitarii drepturilor la alocatie prin mandat postal, agentiile teritoriale efectueaza plata prin intermediul Companiei Nationale "Posta Romana" - S.A., cu plata unui comision care nu poate fi mai mare decat cel utilizat in cazul

altor drepturi de asistenta sociala.
Pentru situatia prevazuta la alin. (3), Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale incheie conventie cu Compania Nationala "Posta Romana" - S.A., cu avizul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
Fondurile necesare achitarii comisionului prevazut la alin. (2) si (3) se suporta din bugetul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale, din aceleasi fonduri din care se suporta plata

drepturilor la alocatie.
In cazul in care intervin modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, titularul alocatiei are obligatia ca, in termen de maximum 10 zile, sa comunice in scris primarului modificarile

intervenite.
In situatia in care modificarile intervenite nu conduc la pierderea dreptului la alocatie, titularul solicita modificarea cuantumului dreptului printr-o noua cerere insotita de actele doveditoare privind modificarile intervenite.
Primarul are obligatia sa dispuna verificarea, prin ancheta sociala, a modificarilor intervenite si sa emita dispozitie scrisa referitoare la noul cuantum.
Primarul transmite agentiei teritoriale documentele prevazute la art. 21, in termenul prevazut la art. 22.
Acordarea noului cuantum al alocatiei se face incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
Titularul alocatiei depune la primaria comunei, orasului, municipiului sau, dupa caz, a sectorului municipiului Bucuresti in a carei raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta familia, din 6 in 6 luni dupa stabilirea dreptului la alocatie,

o declaratie pe propria raspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia, al carei model este stabilit prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.
In vederea urmaririi respectarii conditiilor de acordare a dreptului la alocatie, primarii dispun efectuarea de anchete sociale la interval de 12 luni sau ori de cate ori este nevoie.
In situatia in care se constata schimbari ce conduc la modificarea cuantumului alocatiei sau, dupa caz, la incetarea dreptului la alocatie, primarul emite dispozitie scrisa, pe care o comunica agentiei teritoriale, insotita de ancheta

sociala.
In situatia modificarii cuantumului alocatiei, in conditiile prevazute la alin. (2), acesta se acorda incepand cu luna urmatoare celei in care s-a efectuat ancheta sociala sau, dupa caz, celei in care au intervenit modificarile.
In situatia in care in urma efectuarii anchetei sociale prevazute la alin. (1) se constata modificari cu privire la componenta familiei si/sau a veniturilor realizate de membrii acesteia, ce nu au fost comunicate in conditiile prevazute la

art. 24 alin. (1), sumele incasate cu titlu necuvenit se vor recupera de la titularul alocatiei, incepand cu luna urmatoare celei in care au intervenit modificarile.
Pentru copiii de varsta scolara din familiile prevazute la art. 8 alin. (1), inspectoratul scolar are obligatia sa transmita agentiei teritoriale, in luna urmatoare incheierii semestrului scolar, situatia privind frecventarea cursurilor de catre

acesti copii. Situatia se transmite electronic in formatul convenit cu agentiile teritoriale si va contine, in mod obligatoriu, numele, prenumele, codul numeric personal ale copiilor si reprezentantilor familiei, adresa de domiciliu sau

resedinta si numarul de absente inregistrate.
In cazul in care se constata absente nemotivate pe parcursul unui semestru scolar, cuantumul alocatiei se diminueaza proportional cu numarul absentelor, dupa cum urmeaza:
a) cu cate 20% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de maximum 10 absente;
b) cu cate 50% pentru fiecare copil care inregistreaza un numar de maximum 20 de absente.
Diminuarea prevazuta la alin. (2) se aplica incepand cu luna urmatoare celei in care s-a constatat neindeplinirea conditiei si se mentine pe o perioada de 3 luni. Dupa perioada de 3 luni, alocatia se acorda in cuantumul aprobat

anterior.
Agentia teritoriala comunica primarului tabelul nominal cu familiile pentru care se aplica diminuarea prevazuta la alin. (2).

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 890/30.12.2010
================================================

*** ORDONANTA DE URGENTA A GUVERNULUI Nr. 121/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului si pentru

modificarea art. 52 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice

Firme interesate
Institutii publice care efectueaza operatiunile de incasari si plati prin unitatile trezoreriei statului

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, specialisti financiari din Administratia publica centrala

Index
Ministerul Finantelor Publice poate sa deschida, pe baza de conventii incheiate intre parti, conturi tranzitorii la institutii de credit, in vederea colectarii veniturilor bugetelor componente ale bugetului general consolidat de la

contribuabilii persoane fizice, platitori de impozite, contributii, taxe sau alte venituri bugetare, clienti ai institutiilor de credit respective.
Contribuabilii persoane fizice prevazuti la alin. (1) pot fi numai contribuabilii pentru care codul de identificare fiscala valabil pentru plata obligatiilor bugetare care se achita in contul tranzitoriu este codul numeric personal atribuit potrivit

legii speciale.
Contribuabilii persoane fizice pot dispune plati in contul tranzitoriu deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice la aceeasi institutie de credit la care acestia isi au deschise conturile curente, pentru achitarea obligatiilor bugetare

care fac obiectul conventiilor incheiate de Ministerul Finantelor Publice cu institutiile de credit respective, fara perceperea de comisioane bancare.
Pentru operatiunile de plati efectuate conform prevederilor alin. (3), momentul platii este cel prevazut la art. 114 alin. (3) lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si

completarile ulterioare, mesajele electronice de plata fiind transmise de catre institutia de credit initiatoare Ministerului Finantelor Publice in sistem informatic, concomitent cu transferul sumelor colectate zilnic in contul deschis la

Trezoreria operativa centrala.
Suma colectata zilnic in contul prevazut la alin. (1) se transfera de catre institutia de credit in contul Ministerului Finantelor Publice deschis la Trezoreria operativa centrala, cel tarziu in prima zi lucratoare urmatoare de la incasare.
Ministerul Finantelor Publice asigura transferul sumelor incasate de la institutiile de credit, in conturile corespunzatoare de venituri bugetare sau de disponibilitati, dupa caz, in termen de maximum o zi lucratoare de la data creditarii

contului deschis la Trezoreria operativa centrala, in baza informatiilor transmise prin mesajele electronice de plata.
Informatiile obligatorii care se inscriu in ordinele de plata pentru Trezoreria Statului (OPT) prin care contribuabilii persoane fizice efectueaza plati catre bugetele componente ale bugetului general consolidat prin contul tranzitoriu

deschis pe numele Ministerului Finantelor Publice si informatiile care vor fi cuprinse in mesajul electronic de plata care se transmite in sistem informatic de catre institutiile de credit initiatoare vor fi stabilite prin ordin al ministrului

finantelor publice.
Ministerul Finantelor Publice va restitui institutiei de credit sumele aferente mesajelor electronice de plata nedecontate in termenul prevazut la alin. (5) sau care nu sunt completate conform alin. (7).
Pentru operatiunile de transfer al soldului prevazut la alin. (5), Trezoreria Statului va plati institutiei de credit comisioane din bugetul Trezoreriei Statului la nivelul comisioanelor percepute de Societatea Nationala de Transfer de Fonduri

si Decontari - TRANSFOND - S.A.
Ministerul Finantelor Publice poate sa deschida conturi colectoare la institutii de credit, in scopul incasarii sumelor achitate online de catre contribuabili persoane fizice catre bugetele componente ale bugetului general consolidat.
Virarea de catre institutiile de credit a sumelor achitate online de catre contribuabili persoane fizice in conturile colectoare deschise la Trezoreria Statului pe bugete componente ale bugetului general consolidat se face in termen de o

zi lucratoare de la data autorizarii tranzactiei.
Informatiile minime si obligatorii ale mesajelor electronice de plata completate de contribuabil vor fi stabilite prin ordin al ministrului finantelor publice.
In procesul executiei bugetare cheltuielile bugetare parcurg urmatoarele faze: angajament, lichidare, ordonantare, plata.
Executia bugetara se bazeaza pe principiul separarii atributiilor persoanelor care au calitatea de ordonator de credite de atributiile persoanelor care au calitatea de contabil.
Operatiunile specifice angajarii, lichidarii si ordonantarii cheltuielilor sunt in competenta ordonatorilor de credite si se efectueaza pe baza avizelor compartimentelor de specialitate ale institutiei publice.
Plata cheltuielilor este asigurata de seful compartimentului financiar-contabil in limita fondurilor disponibile.
Instrumentele de plata trebuie sa fie insotite de documentele justificative. Aceste documente trebuie sa certifice exactitatea sumelor de plata, receptia bunurilor si executarea serviciilor si altele asemenea, conform angajamentelor

legale incheiate. Instrumentele de plata se semneaza de contabil si seful compartimentului financiar-contabil.
Efectuarea platilor, in limita creditelor bugetare aprobate, se face numai pe baza de acte justificative, intocmite in conformitate cu dispozitiile legale, si numai dupa ce acestea au fost lichidate si ordonantate potrivit prevederilor art. 24

si 25, dupa caz.
Guvernul poate stabili prin hotarare, la propunerea ministrului finantelor publice, actiunile si categoriile de cheltuieli pentru care se pot efectua plati in avans de pana la 30% din fondurile publice, criteriile, procedurile, precum si limitele

care se vor folosi in acest scop.
Exceptie fac proiectele de cercetare stiintifica, obtinute prin competitii nationale, pentru care se pot efectua plati in avans de minimum 30% si maximum 90%, din fondurile publice, la inceputul fiecarei etape de cercetare.
Sumele reprezentand plati in avans, efectuate potrivit alin. (7) si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la sfarsitul anului, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi recuperate de catre institutia

publica care a acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate. In cazul nelivrarii bunurilor, neefectuarii lucrarilor si serviciilor angajate pentru care s-au platit avansuri, recuperarea sumelor de catre institutia

publica se face cu perceperea majorarilor de intarziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada de cand s-au acordat si pana s-au recuperat.
Prin exceptie de la prevederile alin. (8):
a) partea aferenta cheltuielilor eligibile din sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea programelor, proiectelor si actiunilor finantate din fonduri externe nerambursabile de preaderare si postaderare, altele decat cele

prevazute la lit. b), poate fi justificata prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din

memorandumuri/acorduri/contracte/decizii/ordine de finantare;
b) sumele reprezentand plati in avans pentru implementarea proiectelor si actiunilor finantate in cadrul Programului operational sectorial Transport si a unor proiecte si actiuni finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu

pot fi justificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala conform contractelor incheiate, cu respectarea eventualelor prevederi specifice din contracte/decizii/ordine de finantare

si, dupa caz, memorandumuri/acorduri de imprumut;
c) proiectele si actiunile finantate in cadrul Programului operational sectorial Mediu pentru care se aplica prevederile lit. b), precum si conditiile de aplicare se stabilesc prin hotarare a Guvernului.
In cazurile prevazute la alin. (9), sumele reprezentand plati in avans si nejustificate prin bunuri livrate, lucrari executate si servicii prestate pana la termenul stabilit pentru plata finala, in conditiile prevederilor contractuale, vor fi

recuperate de catre institutiile publice care au acordat avansurile si se vor restitui bugetului din care au fost avansate, cu perceperea majorarilor de intarziere existente pentru veniturile bugetare, calculate pentru perioada cuprinsa

intre data acordarii avansului si data recuperarii sumelor restante.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 892/30.12.2010
================================================

*** LEGE Nr. 289/2010 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Firme interesate
Cele din domeniul asigurarii-reasigurarii, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private si Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare

CIne ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, broker de asigurare-reasigurare, specialisti financiari din Administratia publica centrala

Index
Numirea membrilor Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor se face de pe lista comuna propusa de Comisia pentru buget, finante, activitate bancara si piata de capital din Senat si de Comisia pentru buget, finante si banci

din Camera Deputatilor, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare profesionala.
Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (18^1) se suporta de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a

cazut in pretentii.
In numele Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, care cuprinde activitatile

acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
In indeplinirea atributiilor sale, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si personalul acesteia nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio institutie ori autoritate publica.
In toate aspectele privind organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, precum si reglementarea activitatii de asigurare si reasigurare se aplica prevederile prezentei legi.
Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor si la activitatea de asigurare/reasigurare sunt administrate de Comisia de Supraveghere a Asigurarilor.
Comisiile reunite prevazute la alin. (2) vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti, selectati exclusiv pe baza criteriilor de calificare

profesionala.
Durata mandatului de membru al Consiliului Comisiei este de 5 ani, cu exceptia presedintelui si a vicepresedintelui, ale caror mandate vor fi de 6 ani, fiecare membru putand fi reinvestit.
Actul prin care Comisia aplica sanctiunea cu amenda constituie titlu executoriu.
Disponibilitatile Comisiei pot fi plasate in instrumente purtatoare de dobanda la institutii de credit, in instrumente ale pietei monetare, in titluri de stat sau titluri ale administratiei publice locale, precum si in alte plasamente ori alocari

stabilite prin legislatia in vigoare.
In numele Consiliului Comisiei, presedintele acesteia prezinta Parlamentului, pana la data de 30 iunie a anului urmator, raportul anual al Comisiei, care cuprinde activitatile acesteia, situatiile financiare anuale si raportul de audit, ce

vor fi dezbatute, fara a fi supuse votului, in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului.
In toate problemele legate de organizarea si functionarea Comisiei, precum si de reglementarea, autorizarea, supravegherea si controlul activitatii in sistemul de pensii private se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.
Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea Comisiei si a sistemului de pensii private sunt administrate de catre Comisie.
In caz de conflict intre dispozitiile prezentei ordonante de urgenta si prevederile cuprinse in alte acte normative in vigoare, se aplica prevederile prezentei ordonante de urgenta.
Membrii Consiliului Comisiei si personalul de specialitate insarcinat sa exercite atributii de supraveghere si control nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de

catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor de serviciu.
Cheltuielile de judecata ocazionate de procedurile judiciare initiate impotriva persoanelor prevazute la alin. (1) se suporta de Comisie, urmand a fi recuperate, dupa caz, de la persoana care a cazut in pretentii.
Incalcarea, cu vinovatie, de catre personalul de specialitate al Comisiei a indatoririlor de serviciu atrage raspunderea disciplinara, contraventionala, civila sau penala, dupa caz.
Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, denumita in continuare C.N.V.M., este o autoritate administrativa autonoma, de specialitate, independenta, autofinantata, cu personalitate juridica.
C.N.V.M. reglementeaza si supravegheaza piata de capital, pietele reglementate de marfuri si instrumente financiare derivate, precum si institutiile, instrumentele si operatiunile specifice acestora.
C.N.V.M. este autoritatea competenta de reglementare si supraveghere, in sensul art. 22 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 1.060/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 16 septembrie 2009 privind agentiile de rating de

credit, si are atributiile si competentele stabilite prin acesta, exercitate in conformitate cu prevederile prezentului statut.
In toate problemele legate de organizarea si functionarea C.N.V.M., precum si de reglementarea, autorizarea, supravegherea si controlul activitatii pe piata de capital se aplica prevederile prezentului statut si ale Legii nr. 297/2004

privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare.
Orice dispozitii legale referitoare la organizarea si functionarea C.N.V.M. si la piata de capital sunt administrate de catre C.N.V.M.
In caz de conflict intre dispozitiile prezentului statut si ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pe de o parte, si prevederile cuprinse in alte acte normative aflate in vigoare, pe de alta parte, se aplica prevederile

prezentului statut si ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.
C.N.V.M. elaboreaza si aplica politica pietei de capital si are drept obiective fundamentale:
a) stabilirea si mentinerea cadrului necesar dezvoltarii pietelor de instrumente financiare;
b) promovarea increderii in pietele de instrumente financiare si in investitiile in instrumente financiare;
c) asigurarea protectiei operatorilor si investitorilor impotriva practicilor neloiale, abuzive si frauduloase;
d) promovarea functionarii corecte si transparente a pietelor de instrumente financiare;
e) prevenirea fraudei, a manipularii pietei si asigurarea integritatii pietelor de instrumente financiare;
f) stabilirea standardelor de soliditate financiara si de practica onesta pe pietele de instrumente financiare;
g) adoptarea masurilor necesare pentru evitarea aparitiei riscului sistemic pe pietele de instrumente financiare;
h) prevenirea afectarii egalitatii de informare si tratament al investitorilor sau a intereselor acestora;
i) cooperarea pe plan international cu autoritati competente similare, in scopul atingerii obiectivelor prevazute la lit. a)-h).
Comisiile reunite prevazute la alin. (2) vor efectua selectia propunerilor dintr-o lista care contine un numar mai mare de candidati decat numarul membrilor ce urmeaza a fi numiti, selectati exclusiv pe baza experientei si calificarii

tehnice in supravegherea sectorului financiar.
Membrii C.N.V.M. nu raspund civil sau penal, dupa caz, daca instantele judecatoresti constata indeplinirea ori omisiunea indeplinirii de catre aceste persoane, cu buna-credinta si fara neglijenta, a oricarui act sau fapt in legatura cu

exercitarea, in conditiile legii, a atributiilor prevazute de lege.
Numirea membrilor C.N.V.M. se face pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii mandatului, in conditiile alin. (3) si (4).
Membrii C.N.V.M. trebuie sa fie cetateni romani, cu domiciliul stabil in Romania, in varsta de minimum 30 de ani, cu o buna reputatie si pregatire profesionala in domeniul economic sau juridic, avand experienta de minimum 5 ani in

sectorul financiar.
Membrii C.N.V.M.:
a) nu pot fi soti si nici rude ori afini pana la gradul al treilea cu Presedintele Romaniei, presedintii Camerelor Parlamentului, membrii Guvernului, guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, presedintele Comisiei de Supraveghere a

Asigurarilor, membrii C.N.V.M.;
b) nu pot fi deputati ori senatori, membri ai unui partid politic;
c) se dedica exercitarii atributiilor lor, cu posibilitatea desfasurarii de activitati didactice, de cercetare stiintifica si de consultanta sau expertiza pentru organisme internationale, cu evitarea conflictului de interese;
d) nu pot fi membri in consiliile de administratie, directori executivi, cenzori ori auditori ai persoanelor juridice subiecte ale supravegherii C.N.V.M., Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor sau Bancii Nationale a Romaniei ori actionari

semnificativi la astfel de persoane juridice, atat ei, cat si membrii familiilor lor;
e) nu trebuie sa aiba cazier fiscal sau judiciar.
Revocarea din functie a oricarui membru al C.N.V.M. se face in sedinta comuna a celor doua Camere ale Parlamentului, la propunerea comisiilor permanente de specialitate ale celor doua Camere ale Parlamentului prevazute la art. 3

alin. (2), daca acesta inceteaza sa indeplineasca conditiile necesare pentru exercitarea atributiilor sale sau daca se face vinovat de infractiuni, incompatibile cu exercitarea calitatii de membru al C.N.V.M.
Niciun membru al C.N.V.M. nu poate fi revocat din functie din alte motive sau prin alta procedura decat cea prevazuta la alin. (5) si (5^1).
In indeplinirea atributiilor, atat membrii, cat si personalul C.N.V.M. nu vor solicita sau primi instructiuni de orice natura de la nicio alta institutie ori autoritate publica.
In cadrul relatiilor de cooperare internationala, pentru a da curs solicitarilor formulate de catre alte autoritati competente similare care deruleaza investigatii pentru incalcari ale legislatiei proprii, C.N.V.M. isi exercita prerogativele

legale cu care este investita, in conditiile legii.
C.N.V.M. va emite reglementari privind procedura de cooperare cu autoritatile competente similare, in conformitate cu legislatia comunitara in vigoare.
C.N.V.M. este competenta sa ia masuri pentru impunerea respectarii legislatiei pietei de capital si sa aplice sanctiunile legale in cazurile de nerespectare a acestora.
C.N.V.M. autorizeaza, controleaza si verifica, pe baza raportarilor primite si prin inspectii la fata locului, registrele, conturile de numerar si de instrumente financiare si orice alte documente ale entitatilor reglementate, autorizate

si/sau supravegheate, daca apreciaza ca este necesar.
C.N.V.M. are dreptul sa solicite orice informatii si sa aiba acces la orice document, sub orice forma ar fi, de la si cu privire la orice persoana sau entitate supusa supravegherii sale, in exercitarea atributiilor sale de autorizare,

supraveghere si control, pentru indeplinirea obiectivelor fundamentale prevazute la art. 2.
C.N.V.M. poate delega unor agenti ai sai ori unor institutii sau organisme ale pietelor de instrumente financiare una sau mai multe dintre prerogativele cu care este investita prin lege.
Bugetul C.N.V.M.
Bugetul anual de venituri si cheltuieli se aproba de catre C.N.V.M. si se verifica in executie, conform practicilor si procedurilor controlului si auditului intern.
Veniturile C.N.V.M. provin din:
a) o cota de cel mult 0,08% din valoarea tranzactiilor cu instrumente financiare supuse reglementarii si/sau supravegherii C.N.V.M., suportata de catre cumparator, cu exceptia instrumentelor financiare derivate;
b) o cota lunara de cel mult 0,1% din valoarea activului net al organismelor de plasament colectiv;
c) o cota de cel mult 0,5% din valoarea ofertelor publice de vanzare;
d) o cota de cel mult 2% din valoarea ofertelor publice de cumparare-preluare;
e) tarife si cote pentru tranzactiile cu instrumente financiare derivate;
f) tarife si cote percepute la activitati pentru care se emite de catre C.N.V.M. un act individual;
g) tarife si cote percepute pentru prestarea de servicii catre entitati supravegheate sau terte persoane;
h) penalitati stabilite prin reglementari proprii ca sanctiuni patrimoniale;
i) donatii;
j) activitati de editura, publicitate, multiplicare;
k) orice alte surse legale.
Cotele si tarifele prevazute la alin. (2) se stabilesc periodic prin regulament al C.N.V.M.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 896/31.12.2010
================================================

*** HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1.355/2010 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

Firme interesate
Cele din domeniul import-exportului

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, consultant fiscal, expert contabil, inspector din domeniul creantelor bugetare, referent de import export, agent vamal

Index
Cererea de rambursare este trimisa statului membru in care este stabilit solicitantul cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se refera

la rambursari aferente anului 2009, termenul-limita de transmitere este 31 martie 2011. Se considera ca cererea a fost depusa numai in cazul in care solicitantul a furnizat toate informatiile/documentele cerute conform alin. (7)-(12).

Statul membru in care este stabilit solicitantul ii trimite acestuia, de indata, o confirmare electronica de primire a cererii si transmite pe cale electronica organului fiscal competent din Romania cererea de rambursare completata

conform alin. (7)-(9) si informatiile/documentele prevazute la alin. (10)-(12).
Prevederile alin. (1)-(33) transpun prevederile Directivei 2008/9/CE a Consiliului din 12 februarie 2008 de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoarea adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane

impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 44 din 20 februarie 2008, si ale Directivei 2010/66/UE a Consiliului din 14 octombrie 2010 de modificare a

Directivei Consiliului 2008/9/CE de stabilire a normelor detaliate privind rambursarea taxei pe valoare adaugata, prevazuta in Directiva 2006/112/CE, catre persoane impozabile stabilite in alt stat membru decat statul membru de

rambursare, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene L 275 din 20 octombrie 2010.
Conform art. 147^2 alin. (2) din Codul fiscal, persoana impozabila stabilita in Romania poate beneficia de rambursarea taxei pe valoarea adaugata achitate pentru importuri si achizitii de bunuri/servicii, efectuate in alt stat membru,

denumit in continuare stat membru de rambursare, in conditiile si conform procedurilor stabilite de legislatia statului respectiv, care transpune prevederile Directivei 2008/9/CE si ale Directivei 2010/66/UE.
Cererea de rambursare este transmisa electronic organului fiscal competent din Romania prin intermediul portalului electronic pus la dispozitie de acesta, cel tarziu pana la data de 30 septembrie a anului calendaristic care urmeaza

perioadei de rambursare. Prin exceptie, pentru cererile care se refera la rambursari aferente anului 2009, termenul-limita de transmitere este 31 martie 2011. Organul fiscal competent din Romania va trimite solicitantului, de indata, o

confirmare electronica de primire a cererii.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 897/31.12.2010
================================================

*** HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1.397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a "Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a

persoanelor asigurate"

Firme interesate
Act de interes general

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, specialisti financiari din Administratia publica centrala, consultant fiscal, contabil

Index
Declaratia se completeaza de catre persoanele fizice si juridice prevazute la art. 296^3 lit. e) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, la care isi desfasoara activitatea sau se afla in

concediu medical persoanele prevazute la art. 296^3 lit. a) si b), de catre platitorii de venituri pentru persoanele prevazute la art. 296^3 lit. c), de catre persoanele asimilate angajatorului prevazute la art. 296^3 lit. f), precum si de catre

orice platitor de venituri de natura salariala sau asimilate salariilor, prevazut la art. 296^3 lit. g).
I. Depunerea declaratiei:
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza si se depune de platitorii de impozite si contributii carora le revin, potrivit legislatiei in

vigoare, obligatiile de plata cuprinse in Nomenclatorul "Creante fiscale".
Termenul de depunere a declaratiei:
Lunar, pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza impozitul pe venit si contributiile sociale.
Organul fiscal competent:
Organul fiscal in a carui evidenta contribuabilul este inregistrat ca platitor de impozite, taxe si contributii.
Modul de depunere:
Declaratia se depune in format electronic sub forma unui fisier PDF, conform anexei nr. 1 la hotarare, care are atasat fisierul XML descris in anexa nr. 8 la hotarare.
1. Declaratia se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, pe portalul e-Romania.
Pentru depunerea declaratiei, platitorul trebuie sa detina un certificat calificat, eliberat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.
2. Pana la data de 1 iulie 2011, declaratia se poate depune si in format electronic, pe suport electronic, insotit de formularul prevazut in anexa nr. 1 la hotarare - "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului

pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate", in format hartie, semnat si stampilat, conform legii.
Declaratia in format electronic, insotita de formularul listat, semnat si stampilat, conform alineatului precedent, se depune direct la registratura organului fiscal competent sau la oficiile acreditate de Ministerul Finantelor Publice ori se

comunica prin posta cu confirmare de primire.
Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate se completeaza/valideaza cu ajutorul programelor de asistenta.
Programele de asistenta sunt puse la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.mfinante.gov.ro
II. Completarea declaratiei
A. Anexa nr. 1 "Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate"
1. Caseta "Perioada de raportare":
In rubrica "Luna" se inscrie cu cifre arabe numarul lunii la care se refera obligatia (de exemplu: 01 pentru luna ianuarie).
"Anul" pentru care se completeaza declaratia se inscrie cu cifre arabe, cu 4 caractere (de exemplu: 2011).
2. Caseta "Declaratie rectificativa" - se bifeaza cu X in situatia in care declaratia este rectificativa.
Rectificarea declaratiei
2.1. Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, prin depunerea unei declaratii rectificative.
2.2. Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:
- corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de angajatori si entitati asimilate angajatorilor si retinute de catre acestia de la asigurati;
- modificarea unor elemente de identificare a asiguratului;
- modificarea unor date pe baza carora se determina stagiile de cotizare si punctajul asiguratului in sistemul public de pensii, pentru situatia cand a fost omisa inscrierea unui/unor asigurat/asigurati sau in cazul in care

asiguratul/asiguratii a/au fost inregistrat/inregistrati fara temei si este necesara anularea respectivei inregistrari;
- corectarea altor informatii prevazute de formular.
2.3. Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina a formularului.
2.4. Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.
2.5. In cazul veniturilor din salarii si/sau al diferentelor de venituri din salarii stabilite pentru perioade anterioare, conform legii, impozitul se calculeaza si se retine in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si

completarile ulterioare, si ale normelor de aplicare a acestuia.
2.6. Pentru contributiile sociale, in situatiile in care au fost acordate drepturi banesti in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile, precum si in situatiile in care prin astfel de hotarari se dispune reincadrarea in munca a

unor persoane, se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni.
2.7. Declaratia rectificativa intocmita conform prezentei proceduri se depune numai pentru rectificarile care vizeaza perioadele de raportare ulterioare datei de 1 ianuarie 2011.
2.8. Pentru perioadele de raportare anterioare datei de 1 ianuarie 2011 contribuabilii vor depune declaratii rectificative potrivit legislatiei specifice in vigoare in perioada la care se refera.
Atentie! Sumele inscrise in declaratie nu cuprind diferentele de impozite si contributii sociale stabilite prin actele de control.
Sectiunea "Date de identificare a platitorului"
Caseta "Cod de identificare fiscala" - se completeaza codul de identificare fiscala atribuit platitorului conform legii, inscriindu-se cifrele cu aliniere la dreapta.
In situatia in care declaratia se completeaza de catre imputernicit/reprezentant fiscal, desemnat potrivit legii, se inscriu codul de identificare fiscala atribuit de organul fiscal competent persoanei ale carei obligatii sunt indeplinite,

precum si datele de identificare a acesteia, iar la rubrica "Functia/Calitatea" din formular se inscrie "Imputernicit".
In cazul in care contribuabilul este inregistrat in scopuri de taxa pe valoarea adaugata conform art. 153 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, in prima casuta se inscrie prefixul RO.
Caseta "Denumire" - se inscrie, dupa caz, denumirea sau numele si prenumele platitorului de impozite si contributii.
Caseta "Adresa domiciliu fiscal" - se completeaza adresa domiciliului fiscal, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
Sectiunea "Creante fiscale"
Pentru impozitul pe venit si pentru fiecare contributie prevazute in Nomenclatorul "Creante fiscale", datorate in perioada de raportare, se completeaza in acelasi formular cate un tabel generat cu ajutorul programului de asistenta,

inscriindu-se in randurile corespunzatoare (rd.1-rd.3) sumele reprezentand obligatiile constituite in perioada de raportare la care se refera declaratia, in conformitate cu instructiunile de mai jos.
In situatia in care in perioada de raportare nu au rezultat sume datorate/de plata pentru impozitul pe venit si/sau contributiile cuprinse in vectorul fiscal, la rubrica "Suma datorata/de plata" se inscrie cifra 0 (zero).
Necompletarea tabelului din aceasta sectiune pentru impozitul pe venit sau contributia pentru care exista obligatie declarativa potrivit legii echivaleaza cu nedeclararea obligatiei respective.
Coloana "Denumire creanta fiscala" - se inscrie denumirea obligatiei de plata conform Nomenclatorului "Creante fiscale", datorata in perioada de raportare.
Coloana "Suma":
- Randul 1 "Suma datorata" - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit/contributia datorat/datorata in perioada de raportare, conform legii.
- Randul 2 "Suma deductibila" - se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va

depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
- Randul 3 "Suma de plata (rd.1-rd.2)" - se inscrie suma de la randul 1 sau, dupa caz, diferenta intre suma de la randul 1 si cea de la randul 2.
- Randul "Total obligatii de plata" - se inscrie totalul obligatiilor de plata, pentru perioada de raportare, respectiv totalul sumelor declarate, inscrise la randul 3 "Suma de plata".
Suma inscrisa la randul "Total obligatii de plata" se plateste in contul unic corespunzator.
Pentru impozitul pe venit si contributiile prevazute la pozitiile 1-4, 7-13, 16, 18-29 din Nomenclatorul "Creante fiscale", formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu dispozitiile Legii

nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale.
Randul 1 "Suma datorata" - se inscrie suma reprezentand impozitul pe venit/contributia datorat/datorata in perioada de raportare, conform legislatiei specifice.
Randul 3 "Suma de plata" - se inscrie suma de la randul 1.
La pozitia 1 din Nomenclatorul "Creante fiscale" se declara impozitul pe venitul din salarii retinut de catre contribuabil, inclusiv pentru sediile secundare care au obligatia inregistrarii fiscale, potrivit legii.
La pozitiile 28 si 29 din Nomenclatorul "Creante fiscale" se declara impozitul pe veniturile din drepturi de autor si drepturi conexe, definite potrivit art. 7 alin. (1) pct. 13^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile

ulterioare, respectiv impozitul pe veniturile din activitati profesionale desfasurate in baza contractelor/conventiilor incheiate potrivit Codului civil, pentru care obligatia declararii, calcularii, retinerii si platii revine platitorului de venit, in

conformitate cu prevederile art. III alin. (11) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal si alte masuri financiar-fiscale, aprobata prin Legea nr. 279/2010,

cu modificarile ulterioare.
Pentru contributiile sociale datorate de angajatori, prevazute la pozitiile 5, 6, 14, 15 si 17 din Nomenclatorul "Creante fiscale", formularul se completeaza de catre angajatori sau entitati asimilate acestora, in conformitate cu

dispozitiile Legii nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale legislatiei specifice privind contributiile sociale astfel:
Randul 1 "Suma datorata" - se inscrie suma datorata de angajatori in perioada de raportare, conform prevederilor legale specifice contributiilor sociale.
Randul 2 "Suma deductibila" - se inscriu sumele care pot fi deduse in perioada de raportare din contributiile sociale datorate de angajatori, conform legislatiei specifice privind contributiile sociale. Nivelul sumei deductibile nu va

depasi nivelul sumei datorate in perioada de raportare.
La randul "Suma deductibila" se inscriu, cu respectarea conditiei prevazute mai sus, sumele reprezentand:
a) facilitati/deduceri acordate din bugetul asigurarilor pentru somaj, in conformitate cu prevederile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile

ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice;
b) deduceri efectuate din bugetul asigurarilor sociale de stat, in conformitate cu prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare (contributia asigurarilor sociale de

sanatate, conform Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale);
c) indemnizatiile care se calculeaza si se platesc de catre angajatori, conform prevederilor Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, republicata, si ale Ordinului ministrului muncii,

solidaritatii sociale si familiei si al ministrului sanatatii nr. 450/825/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale, cu modificarile si

completarile ulterioare, si alte deduceri conform legislatiei specifice privind contributiile sociale;
d) pentru pozitiile 14 si 15 din Nomenclatorul "Creante fiscale" se completeaza indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, care se calculeaza si se platesc de angajatori, conform art. 38 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.

158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Nivelul sumei deductibile nu va depasi nivelul sumei

datorate in perioada de raportare.
Randul 3 "Suma de plata" - se inscrie suma reprezentand diferenta dintre suma datorata si cea deductibila, respectiv dintre suma inscrisa la randul 1 si suma inscrisa la randul 2.
Pentru contributiile sociale prevazute la pozitiile 14 si 15 din Nomenclatorul "Creante fiscale", sumele reprezentand indemnizatii platite de catre angajatori asiguratilor, care depasesc suma contributiilor datorate de acestia in luna

respectiva, respectiv suma care se regaseste la randul C.2.-13 se recupereaza din bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate din creditele bugetare prevazute cu aceasta destinatie, in conditiile Ordonantei de

urgenta a Guvernului nr. 158/2005, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 898/31.12.2010
================================================

*** LEGE Nr. 278/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a

contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

Firme interesate
Institutii si autoritati publice

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, specialisti financiari din Administratia publica centrala, persoane interesate de achiztii publice

Index
Prezenta ordonanta de urgenta nu se aplica pentru atribuirea contractului de achizitie publica de catre structuri ale autoritatilor contractante care functioneaza pe teritoriul altor state atunci cand valoarea contractului, estimata potrivit

prevederilor sectiunii a 2-a din cap. II, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.
Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica pentru serviciile de cercetare si descarcare de sarcini arheologice pentru patrimoniul arheologic si siturile arheologice. Lucrarile vor fi realizate de catre Muzeul National de

Istorie a Romaniei si de celelalte institutii muzeale legal abilitate.
In cazul in care autoritatea contractanta atribuie un contract ce are ca obiect prestarea de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, atunci obligatia de a aplica prezenta ordonanta de urgenta se impune numai pentru

contracte a caror valoare este mai mare sau egala cu cea prevazuta la art. 57 alin. (2) si se limiteaza la prevederile art. 35-38 si art. 56 si la aplicarea pe tot parcursul procedurii de atribuire a principiilor prevazute la art. 2 alin. (2).

Contestatiile privind procedura de atribuire a contractelor de servicii din categoria celor incluse in anexa nr. 2B, a caror valoare este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 57 alin. (2), se solutioneaza potrivit dispozitiilor cap.

IX.
In cazul contractelor a caror valoare estimata este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a include in anunturile prevazute la alin. (1) cel putin informatiile

cuprinse in anexa nr. 3A si, daca este necesar, alte informatii considerate utile de catre autoritatea contractanta, prin utilizarea formularelor standard adoptate de Comisia Europeana.
Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice verifica:
a) fiecare anunt transmis de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, in masura in care anuntul respectiv este in legatura cu aplicarea procedurii de atribuire a unui contract cu o valoare estimata egala sau mai mare

decat pragurile valorice prevazute la art. 124;
b) fiecare anunt/invitatie de participare transmisa de catre autoritatea contractanta pentru publicare in SEAP, cu o valoare estimata mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 124.
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea estimata a contractului de furnizare sau de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei

al 125.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul

in lei al 387.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului de lucrari care urmeaza sa fie atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro.
Pentru serviciile incluse in anexa nr. 2B, obligatia prevazuta la alin. (1) este aplicabila numai contractelor a caror valoare este egala sau mai mare decat pragul valoric prevazut la art. 57 alin. (2) lit. a) sau, dupa caz, lit. b). In aceste

cazuri, autoritatea contractanta indica, totodata, in anuntul transmis daca este sau nu de acord cu publicarea acestuia.
Publicarea in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene este obligatorie in toate situatiile in care:
a) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. a)-c), iar valoarea contractului de furnizare sau de servicii care a fost atribuit este egala ori mai mare decat echivalentul in lei al 125.000 euro;
b) autoritatea contractanta se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 8 lit. d) sau e), iar valoarea estimata a contractului de furnizare ori de servicii care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al

387.000 euro;
c) valoarea estimata a contractului de lucrari care a fost atribuit este egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de

participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a ofertelor trebuie sa fie de cel putin 52 de zile.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de

participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de

participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de

participare spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite

invitatia de participare cu cel putin 40 de zile inainte de datalimita de depunere a ofertelor.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite invitatia de

participare cu cel putin 15 zile inainte de data-limita de depunere a ofertelor.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de

participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de

participare spre publicare in SEAP cu cel putin 20 de zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este egala sau mai mare decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), perioada cuprinsa intre data transmiterii anuntului de

participare spre publicare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene si data-limita de depunere a candidaturilor trebuie sa fie de cel putin 37 de zile.
Fara a aduce atingere prevederilor art. 71, in cazul in care valoarea estimata a contractului de achizitie publica este mai mica decat cea prevazuta la art. 55 alin. (2), autoritatea contractanta are obligatia de a transmite anuntul de

participare spre publicare in SEAP cu cel putin 10 zile inainte de data-limita de depunere a candidaturilor.
Autoritatea contractanta are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai in cazul in care valoarea estimata, fara TVA, a contractului de achizitie publica este mai mica decat echivalentul in lei al urmatoarelor praguri:
a) pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;
b) pentru contractul de servicii: 125.000 euro;
c) pentru contractul de lucrari: 4.845.000 euro.
In cazul in care concesionarul nu are calitatea de autoritate contractanta in sensul prevederilor art. 8 lit. a)-c), acesta are totusi obligatia, atunci cand atribuie un contract de lucrari sau de servicii unei terte parti, de a publica un anunt

de participare in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, in SEAP si, optional, in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a VI-a, Achizitii publice, in toate situatiile in care valoarea estimata a contractului care urmeaza sa fie atribuit este

egala sau mai mare decat echivalentul in lei al 4.845.000 euro, cu exceptia cazurilor prevazute la art. 122. Determinarea valorii estimate a contractului se realizeaza conform regulilor prevazute la art. 23 si la cap. II sectiunea a 2-a.
Orice persoana care se considera vatamata intr-un drept ori intr-un interes legitim printr-un act al autoritatii contractante, prin incalcarea dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice, poate solicita, prin contestatie, anularea

actului, obligarea autoritatii contractante de a emite un act, recunoasterea dreptului pretins sau a interesului legitim pe cale administrativ-jurisdictionala, in conditiile prezentei ordonante de urgenta.
Inainte de a se adresa Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, persoana vatamata notifica autoritatea contractanta cu privire la pretinsa incalcare a dispozitiilor legale in materia achizitiilor publice si la intentia de a sesiza

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor. Dispozitiile art. 205 si 256^2 raman aplicabile.
Lipsa notificarii prevazute la alin. (1) nu impiedica introducerea cererii in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor.
Notificarea prevazuta la alin. (1) nu are ca efect suspendarea de drept a procedurii de atribuire. Dupa primirea notificarii, autoritatea contractanta poate adopta orice masuri pe care le considera necesare pentru remedierea pretinsei

incalcari, inclusiv suspendarea procedurii de atribuire sau revocarea unui act emis in cadrul respectivei proceduri.
Masurile adoptate potrivit alin. (3) se comunica in termen de o zi lucratoare atat persoanei care a notificat autoritatea contractanta, cat si celorlalti operatori economici implicati.
Persoana vatamata care a notificat autoritatea contractanta potrivit dispozitiilor alin. (1) se poate adresa de indata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, fara a fi obligata sa astepte comunicarea masurilor luate de

autoritatea contractanta potrivit alin. (3).
Persoana vatamata care, primind comunicarea prevazuta la alin. (4), considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea pretinsei incalcari va transmite autoritatii contractante o notificare de renuntare la dreptul de a

formula contestatie in fata Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor sau, dupa caz, o cerere de renuntare la judecarea contestatiei.
Persoana vatamata poate sesiza Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor in vederea anularii actului si/sau recunoasterii dreptului pretins ori a interesului legitim, in termen de:
a) 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit,

estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2);
b) 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal, in cazul in care valoarea contractului care urmeaza sa fie atribuit,

estimata conform prevederilor art. 23 si ale cap. II sectiunea a 2-a, este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2).
In cazul in care cererea prevazuta la alin. (1) priveste continutul documentatiei de atribuire, publicata in SEAP in conditiile art. 75 alin. (5), art. 89 alin. (4) si art. 127 alin. (2), data luarii la cunostinta este data publicarii documentatiei

de atribuire.
Dupa primirea unei contestatii, autoritatea contractanta are dreptul de a adopta masurile de remediere pe care le considera necesare ca urmare a contestatiei respective. Orice astfel de masuri trebuie comunicate contestatorului,

celorlalti operatori economici implicati in procedura de atribuire, precum si Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, nu mai tarziu de o zi lucratoare de la data adoptarii acestora.
In situatia in care contestatorul considera ca masurile adoptate sunt suficiente pentru remedierea actelor invocate ca fiind nelegale, acesta va trimite Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor si autoritatii contractante o

notificare de renuntare la contestatie. In acest caz, autoritatea contractanta nu mai are obligatia de a comunica punctul sau de vedere potrivit dispozitiilor art. 274.
In cazul primirii unei contestatii de catre Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, pentru care nu s-a luat act de renuntare conform prevederilor alin. (2), autoritatea contractanta are dreptul de a incheia contractul numai dupa

comunicarea deciziei Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor, in termenul prevazut la art. 279 alin. (3), dar nu inainte de expirarea termenelor de asteptare, inclusiv cand aceste termene privesc cazurile prevazute la art.

287^12 alin. (1) si la art. 287^13 lit. a). Daca decizia Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor a fost atacata cu plangere, dispozitiile art. 287^7 se aplica in mod corespunzator.

*** ORDIN Nr. 2.890/2010 al ministrului Finantelor Publice pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind deschiderea si repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul

asigurarilor pentru somaj si bugetul Fondului national unic de  asigurari sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.819/2003

Firme interesate
Act de interes general

Index
Inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului a creditelor bugetare deschise si repartizate/retrase din bugetul asigurarilor sociale de stat de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul

Apararii Nationale si Serviciul Roman de Informatii si institutiile publice din subordinea acestora carora le-au fost repartizate credite din acest buget se asigura in continuare cu ajutorul contului 03 "Credite bugetare deschise si

repartizate din bugetul asigurarilor sociale de stat", cu desfasurare pe capitole si titluri de cheltuieli conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu

modificarile si completarile ulterioare.
NOTA:
Codul contului de credite deschise si repartizate (xx.yy.yy.00.zz) se formeaza astfel:
- "xx" - codul contului contabil atribuit deschiderilor de credite bugetare, care se completeaza, dupa caz, astfel:
   - "03" - pentru bugetul asigurarilor sociale de stat;
   - "05" - pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate;
   - "08" - pentru bugetul asigurarilor pentru somaj;
- "yy.yy" - codul capitolului de cheltuiala, conform clasificatiei bugetare;
- "00" - Camp rezervat pentru codificarea Ministerului Finantelor Publice;
- "zz" - Cod titular care se completeaza, dupa caz, astfel:
  - "20" - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale;
 - "19" - Ministerul Administratiei si Internelor;
 - "18" - Ministerul Apararii Nationale;
 - "31" - Serviciul Roman de Informatii, pentru bugetul asigurarilor sociale de stat; si,
 - "20" - Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, pentru bugetul asigurarilor pentru somaj;
 - "03" - Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, pentru bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate.
Codul contului deschis la Trezoreria Statului se inscrie atat pe formularul "Cerere pentru deschidere de credite", cod 14.20.07/TS, cat si pe formularul "Dispozitie bugetara privind repartizarea/retragerea creditelor bugetare", prevazut

in anexa nr. 4.
Inregistrarea in contabilitatea Trezoreriei Statului a platilor de casa efectuate de catre Casa Nationala de Pensii Publice, Ministerul Administratiei si Internelor, Ministerul Apararii Nationale si Serviciul Roman de Informatii si institutiile

publice din subordinea acestora se asigura in continuare cu ajutorul contului 25 "Cheltuielile bugetului asigurarilor sociale de stat", cu desfasurare pe capitole si titluri de cheltuieli conform Clasificatiei indicatorilor privind finantele

publice, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.954/2005, cu modificarile si completarile ulterioare.

*** ORDIN Nr. 2.870/2010 al ministrului Finantelor Publice privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice

Firme interesate
Institutii publice, societati comerciale care intocmesc situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii activitatii acestora

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, consultant fiscal, specialisti financiari din Administratia publica centrala

Index
Potrivit prevederilor art. 28 alin. (1) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, persoanele prevazute la art. 1 din aceeasi lege au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale, inclusiv in situatia fuziunii, divizarii sau incetarii

activitatii acestora, in conditiile legii.
Potrivit art. 27 alin. (1) si (2) din Legea nr. 82/1991, republicata, exercitiul financiar reprezinta perioada pentru care trebuie intocmite situatiile financiare anuale si, de regula, coincide cu anul calendaristic. Durata exercitiului financiar

este de 12 luni.
Prezentul ordin se aplica de catre entitatile care aplica Reglementarile contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, parte componenta a Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene,

aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare.
Persoanele al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic au obligatia sa intocmeasca si sa depuna situatii financiare anuale incheiate la 31 decembrie la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, in conditiile

prevazute in anexa nr. 1, care face parte integranta din prezentul ordin.
Pentru scopuri contabile, exercitiul financiar poate fi diferit de anul calendaristic, in cazurile prevazute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
Pentru asigurarea informatiilor destinate sistemului institutional al statului, potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 82/1991, republicata, se aproba Sistemul de raportare anuala la 31 decembrie pentru entitatile care au optat pentru

un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, prevazut in anexa nr. 2, care face parte integranta din prezentul ordin.
Sistemul de raportare anuala mentionat la alin. (2) se aplica societatilor comerciale si sucursalelor care au optat pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata.
Entitatile prevazute la alin. (3) intocmesc raportari anuale la 31 decembrie distinct de situatiile financiare anuale incheiate la data aleasa pentru acestea.
Formatul electronic al situatiilor financiare anuale intocmite de entitatile al caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, continand formularistica necesara si programul de verificare cu documentatia de utilizare aferenta, se

obtine prin folosirea programului de asistenta elaborat de Ministerul Finantelor Publice.
La intocmirea situatiilor financiare anuale prevazute la alin. (5) sunt avute in vedere atat prevederile Reglementarilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunitatilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului

finantelor publice nr. 3.055/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, cat si prevederile Ordinului ministrului finantelor publice nr. 1.878/2010 privind intocmirea situatiilor financiare anuale de catre entitatile care au optat pentru un

exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata.
Persoanele prevazute la art. 3, precum si sucursalele cu sediul in Romania, care apartin unei persoane juridice straine, respectiv filialele unei societati-mama straine sau filialele filialelor unei societati-mama straine care au optat

pentru un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, potrivit art. 27 alin. (3) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, sunt denumite in intelesul prezentului ordin entitati.
Se aproba machetele formularelor "Date informative" (cod 30) si "Situatia activelor imobilizate" (cod 40), prevazute in anexa nr. 3, care face parte integranta din prezentul ordin.
Situatiile financiare anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la art. 3 al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic, respectiv raportarile anuale la 31 decembrie, intocmite de entitatile prevazute la art. 4 al

caror exercitiu financiar este diferit de anul calendaristic, conform art. 27 alin. (3) din Legea nr. 82/1991, republicata, vor fi insotite de formularele prevazute la alin. (1).
Entitatile autorizate, reglementate si supravegheate de Banca Nationala a Romaniei, Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare, Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private

intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie, avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.3 si la pct. I.1.4 din anexa nr. 1.
Persoanele juridice fara scop patrimonial intocmesc situatii financiare anuale la 31 decembrie, avand in vedere, pe langa reglementarile aplicabile acestora, si prevederile generale cuprinse la pct. I.1.2 din anexa nr. 1.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 890/31.12.2010
================================================

*** ORDINUL BANCII NATIONALE A ROMANIEI Nr. 27/2010 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aplicabile institutiilor de credit

Firme interesate
Actul intereseaza institutiile de credit stabilind Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara.

Index
Persoanele care asigura administrarea si/sau conducerea institutiilor de credit, directorii economici, contabilii-sefi sau alte persoane care au obligatia gestionarii institutiei de credit trebuie sa asigure masurile necesare pentru

aplicarea corespunzatoare a prevederilor prezentului ordin.
Situatiile financiare anuale individuale conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit sunt auditate statutar potrivit legii.
Fac obiectul auditului statutar, potrivit legii, si situatiile financiare anuale consolidate conforme cu IFRS intocmite de institutiile de credit in calitate de societati-mama.
Situatiile financiare prevazute la alin. (1) si (2) se transmit Bancii Nationale a Romaniei in termenul prevazut de reglementarile legale in vigoare.
Incepand cu exercitiul financiar al anului 2012, institutiile de credit depun la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o raportare anuala intocmita pe baza datelor din evidenta contabila. Formatul standardizat, continutul si

termenul de depunere ale acestei raportari vor fi stabilite prin reglementari emise de Banca Nationala a Romaniei.
La transpunerea soldurilor conturilor contabile din balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011 in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, institutiile de credit vor intocmi o situatie care va cuprinde

diferentele dintre valorile inscrise in balanta de verificare intocmita pentru 31 decembrie 2011 si cele inregistrate in conturile de deschidere ale exercitiului financiar al anului 2012, insotite de explicatii detaliate privind natura acestora,

precum si modul de transpunere a sumelor in conturile prevazute de reglementarile cuprinse in anexa nr. 1. Totodata se vor prezenta modificarile aduse politicilor contabile generate de trecerea la aplicarea IFRS.
Concordantele dintre conturile din planul de conturi prevazut de reglementarile cuprinse in anexa nr. 1 si conturile corespunzatoare prevazute de Reglementarile contabile conforme cu directivele europene, aplicabile institutiilor de

credit, institutiilor financiare nebancare si Fondului de garantare a depozitelor in sistemul bancar, aprobate prin Ordinul Bancii Nationale a Romaniei nr. 13/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt prezentate in anexa nr.

2*), care face parte integranta din prezentul ordin.

*** ORDIN ANAF - ANV Nr. 9.599/2010 de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al importului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr.

2.477/2009

Firme interesate
Cele din domeniul import-exportului, ANAF -  Autoritatea Nationala a Vamilor

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Economic, consilier juridic, inspector din domeniul executarii creantelor bugetare, specialisti financiari din Administratia Publica Centrala, consultant fiscal, referent vamal, persoanele care depun declaratii vamale prin

intermediul Sistemului de control al importului, sistem bazat pe o aplicatie informatica - ICS-RO - , care asigura transmiterea electronica a datelor

Index
Dupa completare, ENS se transmite prin intermediul aplicatiei ICS-RO la biroul vamal de intrare a marfurilor pe teritoriul vamal al Comunitatii in conditiile prevazute la art. 36a si 36b alin. (2) paragraful 1 din Regulamentul (CEE) nr.

2.913/92 al Consiliului si art. 181b-181d, 183-183d si 184a-184c din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/1993 al Comisiei.
Procedura alternativa de introducere a marfurilor pe teritoriul vamal comunitar pe baza declaratiei sumare de intrare intocmite in scris, pe suport hartie, se aplica in conditiile prevazute la art. 36b alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr.

2.913/92 al Consiliului, precum si la art. 183 alin. (2) si (4) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Utilizarea procedurii alternative se aproba de biroul vamal de intrare. La luarea deciziei de utilizare a procedurii alternative biroul vamal de intrare se asigura ca orice declaratie sumara de intrare introdusa in aplicatia ICS-RO nu a putut

fi procesata datorita nefunctionarii aplicatiei.
Declarantul/Reprezentantul este obligat sa informeze biroul vamal de intrare in legatura cu orice ENS inregistrata in aplicatia ICS-RO si pentru care s-a trecut la utilizarea procedurii alternative.
In cazul utilizarii procedurii alternative, completarea formularelor declaratiei sumare de intrare se face prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu exceptia cazurilor temeinic justificate cand

completarea datelor din declaratie se face de mana, cu conditia ca datele sa fie inscrise in mod lizibil, cu cerneala, folosind majuscule.
Declaratia sumara de intrare include datele prevazute la anexa 30A din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Procedura alternativa a declaratiei sumare de intrare intocmite in scris, pe suport hartie, poate fi utilizata in cazurile mentionate la art. 183 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
La acceptarea declaratiei sumare de intrare, lucratorul vamal inscrie numarul de inregistrare a declaratiei pe SSD si, dupa caz, pe SSLOI, prevazute la art. 183 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
SSD si, dupa caz, SSLOI sunt retinute de biroul vamal de intrare.

*** ORDIN nr. 9.600 din 23 decembrie 2010
de modificare si completare a Normelor tehnice de utilizare a Sistemului de control al exportului, aprobate prin Ordinul vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.626/2009

Firme interesate
Cele din domeniul import-exportului, ANAF -  Autoritatea Nationala a Vamilor

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Economic, consilier juridic, inspector din domeniul executarii creantelor bugetare, specialisti financiari din Administratia Publica Centrala, consultant fiscal, referent vamal, persoanele care depun declaratii vamale prin

intermediul Sistemului de control al importului, sistem bazat pe o aplicatie informatica - ICS-RO - , care asigura transmiterea electronica a datelor
Actul se adreseaza persoanelor care depun documente pentru declararea marfurilor la export prin intermediul aplicatiei ECS-RO, a DEE.

Index
Procedura alternativa de scoatere a marfurilor de pe teritoriul vamal comunitar pe baza declaratiei sumare de iesire intocmite in scris, pe suport hartie, se aplica in conditiile prevazute la art. 182d alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr.

2.913/92 al Consiliului, precum si la art. 842b alin. (3), (4) si (5) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
Folosirea unei declaratii sumare de iesire intocmite in scris, pe suport hartie, mentionata la art. 842b alin. (3) paragraful 1 litera (b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei, este supusa aprobarii autoritatilor vamale.
Declaratia sumara de iesire intocmita in scris, pe suport hartie, este semnata de persoana care o intocmeste.
In cazul procedurii alternative, declaratia sumara de iesire intocmita in scris, pe suport hartie, este intocmita utilizand formularul document de securitate si siguranta, conform modelului din anexa 45i la Regulamentul (CEE) nr.

2.454/93 al Comisiei. In cazul in care transportul pentru care se intocmeste o declaratie sumara de iesire se compune din marfuri constituite din mai mult de un articol, documentul de securitate si siguranta este completat de o lista

de articole al carei model figureaza in anexa 45j la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei. Lista de articole este parte integranta din documentul de securitate si siguranta.
In cazul procedurii alternative, completarea formularelor declaratiei sumare de iesire se face prin utilizarea unui procedeu de dactilografiere, mecanografic sau similar, cu exceptia cazurilor temeinic justificate cand completarea datelor

din declaratie se face de mana, cu conditia ca datele sa fie inscrise in mod lizibil, cu cerneala, folosind majuscule.
Declaratia sumara de iesire include datele prevazute in anexa 30A la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
La acceptarea declaratiei sumare de iesire, lucratorul vamal inscrie numarul de inregistrare a declaratiei pe SSD si, dupa caz, pe SSLOI, prevazute la art. 842b alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei.
SSD si, dupa caz, SSLOI sunt retinute de biroul vamal de iesire.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 001/03.01.2011
================================================

*** ORDINUL CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 688/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind angajamentele in materia concentrarilor economice

Firme interesate
Intreprinderi sau asociatii de intreprinderi

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, specialisti financiari din Administratia publica centrala, inspector de concurenta

Index
Potrivit Legii si Regulamentului privind concentrarile economice, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 385/2010, Consiliul Concurentei evalueaza compatibilitatea concentrarilor economice notificate cu

un mediu concurential normal pe baza efectului acestora asupra structurii concurentei pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia. Analiza compatibilitatii are scopul de a stabili daca o concentrare economica ridica

obstacole semnificative in calea  concurentei efective pe piata romaneasca sau pe o parte substantiala a acesteia, in special prin crearea sau consolidarea unei pozitii dominante. O concentrare care ridica obstacole semnificative in

calea concurentei efective pe piata romaneasca sau cu o parte substantiala a acesteia este incompatibila cu mediul concurential normal, iar Consiliul Concurentei trebuie sa o interzica. Principiile definite de prezentele instructiuni se

aplica si angajamentelor propuse pentru eliminarea problemelor de concurenta identificate in cazul crearii unei societati in comun, potrivit prevederilor art. 10 alin. (3) din Lege.
In situatia in care o concentrare economica genereaza probleme de concurenta, prin faptul ca ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective, in special ca urmare a crearii sau consolidarii unei pozitii dominante, partile

pot incerca sa modifice concentrarea economica in vederea eliminarii problemelor de concurenta si sa obtina astfel autorizarea operatiunii in cauza. Asemenea modificari pot fi puse in aplicare integral inaintea autorizarii operatiunii

sau ulterior autorizarii acesteia.
Consiliului Concurentei ii revine sarcina de a proba faptul ca o concentrare economica ridica obstacole semnificative in calea concurentei efective. Consiliul Concurentei informeaza partile cu privire la problemele de concurenta

identificate, pentru a permite acestora sa formuleze propuneri de angajamente adecvate. Drept urmare, partile la concentrare pot propune angajamente autoritatii de concurenta. In lipsa acestora, Consiliul Concurentei nu poate

impune in mod unilateral nicio conditie in scopul emiterii unei decizii de autorizare, ci numai pe baza angajamentelor partilor. Consiliul Concurentei informeaza partile in scris despre evaluarea preliminara efectuata cu privire la

angajamentele propuse. In cazul in care partile nu propun in mod valabil angajamente adecvate pentru eliminarea problemelor de concurenta, Consiliul Concurentei va emite o decizie prin care va declara operatiunea de concentrare

economica incompatibila cu un mediu concurential normal.
Consiliul Concurentei trebuie sa evalueze daca angajamentele propuse, odata puse in aplicare, elimina problemele de concurenta identificate. Numai partile dispun de toate informatiile relevante pentru o astfel de evaluare, in special

cu privire la fezabilitatea angajamentelor propuse si la viabilitatea si competitivitatea activelor propuse pentru cesionare. In consecinta, partilor le revine responsabilitatea de a furniza toate aceste informatii, necesare Consiliului

Concurentei pentru evaluarea angajamentelor propuse. In acest scop, partile care efectueaza notificarea trebuie sa furnizeze, impreuna cu angajamentele, informatii detaliate privind continutul angajamentelor propuse, conditiile de

punere in aplicare a acestora si sa demonstreze ca angajamentele sunt de natura sa elimine orice obstacole semnificative in calea concurentei efective, potrivit Formularului privind angajamentele in materia concentrarilor economice,

cuprins in anexa. In cazul angajamentelor care constau in cesionarea unei activitati, partile trebuie sa furnizeze o descriere detaliata, in special a modului in care functioneaza in prezent activitatea propusa pentru cesionare. Aceste

informatii permit Consiliului Concurentei sa evalueze viabilitatea, competitivitatea si potentialul comercial al activitatii, comparand functionarea actuala a acesteia cu obiectivele propuse in cadrul angajamentelor. Partile pot initia

contacte prealabile cu Consiliul Concurentei anterior transmiterii Formularului privind angajamentele in materia concentrarilor economice, pentru a discuta adaptarea cerintelor specifice din formular in functie de informatiile necesare in

cazurile respective.
In timp ce partile trebuie sa propuna angajamente suficiente pentru a elimina problemele de concurenta si sa furnizeze informatiile necesare pentru evaluarea acestora, Consiliului Concurentei ii revine sarcina de a stabili daca o

concentrare economica, astfel cum este modificata de angajamentele propuse in mod valabil, trebuie sa fie declarata incompatibila cu mediul concurential normal deoarece conduce, in pofida angajamentelor, la obstacole

semnificative in calea concurentei efective. O concentrare economica modificata prin angajamente se supune acelorasi criterii, in ceea ce priveste sarcina probei pentru interdictia sau autorizarea operatiunii, ca si o concentrare

economica nemodificata.
Consiliul Concurentei poate accepta numai angajamentele care pot face concentrarea economica compatibila cu un mediu concurential normal, prevenind aparitia de obstacole semnificative in calea concurentei efective.

Angajamentele trebuie sa elimine in intregime problemele de concurenta si trebuie sa fie complete si eficiente din toate punctele de vedere. De asemenea, angajamentele trebuie sa poata fi puse in aplicare in mod efectiv, intr-o

perioada scurta de timp.
Se considera ca angajamentele structurale propuse de parti, in special cesionarile, indeplinesc aceste conditii numai in masura in care Consiliul Concurentei poate concluziona, cu un grad de certitudine suficient, ca va fi posibila

punerea in aplicare a acestora si ca noile structuri comerciale rezultate sunt susceptibile de a fi suficient de viabile pentru a garanta ca distorsionarea semnificativa a concurentei nu se va produce.
Gradul de certitudine suficient privind punerea in aplicare a angajamentelor propuse poate fi afectat, in special, de riscuri legate de transferul unei activitati destinate cesionarii, cum ar fi conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca

partile care participa la cesionare, drepturile tertilor in legatura cu activitatea sau riscurile privind gasirea unui cumparator adecvat, precum si riscurile legate de degradarea activelor pana la data realizarii cesionarii. Partilor le revine

obligatia de a inlatura aceste incertitudini legate de punerea in aplicare a angajamentelor atunci cand acestea sunt prezentate Consiliului Concurentei.
La evaluarea celei de-a doua conditii, si anume daca angajamentul propus este susceptibil sa elimine problemele de concurenta identificate, Consiliul Concurentei va lua in considerare toti factorii relevanti legati de angajamentul

respectiv, printre care: tipul, amploarea si aria de aplicare a angajamentului propus, folosind ca termeni de referinta structura si caracteristicile distinctive ale pietei pe care apar problemele de concurenta, inclusiv pozitia partilor si a

altor operatori pe piata.
In cazul in care exista riscul ca o concentrare economica sa ridice obstacole semnificative in calea concurentei efective, cea mai eficienta modalitate de a mentine concurenta efectiva, cu exceptia declararii acesteia ca fiind

incompatibila cu un mediu concurential normal, este crearea conditiilor de infiintare a unei noi entitati concurente sau de consolidare a concurentilor existenti, prin realizarea unei cesionari de catre partile la concentrare.
Elementele cesionate trebuie sa constituie o activitate viabila care, in cazul in care ar fi exploatata de un cumparator adecvat, ar putea concura efectiv si durabil cu entitatea creata prin concentrarea economica, ca intreprindere

activa. Pentru a asigura viabilitatea activitatii respective, ar putea fi necesara si includerea activitatilor legate de pietele pe care Consiliul Concurentei nu a identificat probleme de concurenta, daca acest lucru este necesar pentru a

crea un concurent efectiv pe pietele in cauza.
In cazul in care se propune cesionarea unei activitati viabile, este necesar sa se tina cont de incertitudinile si de riscurile aferente transferului activitatii catre un nou proprietar. Aceste riscuri pot limita impactul concurential al activitatii

cesionate si, prin urmare, pot conduce la o situatie de piata care nu ar fi, in mod necesar, de natura sa elimine respectivele probleme de concurenta.
Activitatea trebuie sa includa toate activele care contribuie la functionarea sa curenta sau care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea si competitivitatea sa, precum si intregul personal angajat in prezent sau care este necesar

pentru a asigura viabilitatea si competitivitatea activitatii.
Personalul si activele care sunt in prezent partajate intre activitatea destinata cesionarii si alte activitati ale partilor, dar care contribuie la functionarea activitatii sau care sunt necesare pentru a asigura viabilitatea si competitivitatea

acesteia, trebuie de asemenea sa fie incluse in cesiune. In caz contrar, viabilitatea si competitivitatea activitatii destinate cesionarii ar fi compromise. In consecinta, activitatea destinata cesionarii trebuie sa cuprinda personalul care

exercita functii esentiale pentru activitate, cum ar fi, de exemplu, personalul din cercetare-dezvoltare si personalul informatic al grupului, chiar si in cazul in care acest personal este angajat in prezent pentru a desfasura o alta

activitate a partilor - cel putin intr-o proportie suficienta pentru a indeplini necesitatile curente ale activitatii cesionate. In acelasi mod, activele partajate trebuie incluse chiar daca aceste active apartin sau sunt alocate unei alte

activitati.
Pentru a permite Consiliului Concurentei sa identifice caracteristicile activitatii destinate cesionarii, partile trebuie sa includa in angajamente o descriere precisa a caracteristicilor acestei activitati. Descrierea trebuie sa fie adaptata

fiecarui caz si trebuie sa contina toate elementele care fac parte din activitatea destinata cesionarii: active corporale, precum activitati de cercetare-dezvoltare, de productie, de distributie, de vanzari si de marketing, si active

necorporale, cum ar fi drepturi de proprietate intelectuala, know-how si fond de comert; licente, permise si autorizatii acordate activitatii in cauza de anumite organisme; contracte, contracte de inchiriere si angajamente, precum

conventii cu furnizorii si clientii, in beneficiul activitatii destinate cesionarii; dosare ale clientilor, de credit si de alta natura. In descrierea activitatii, partile trebuie sa includa, in linii generale, personalul pe care intentioneaza sa il

transfere, inclusiv personalul detasat si angajatii temporar, si sa furnizeze o lista a personalului de baza, respectiv a personalului esential pentru viabilitatea si competitivitatea activitatii. Angajamentul trebuie sa cuprinda un

angajament de nesolicitare a personalului de baza de catre parti.
In descrierea activitatii, partile trebuie sa stabileasca si regimul de furnizare a produselor si serviciilor de catre acestea catre activitatea destinata cesionarii sau de catre activitatea destinata cesionarii catre parti. Asemenea relatii in

derulare ale activitatii cesionate pot fi necesare pentru mentinerea deplinei viabilitati economice si a competitivitatii activitatii cesionate pentru o perioada de tranzitie. Consiliul Concurentei va accepta un astfel de angajament numai

daca acesta nu afecteaza independenta activitatii cesionate fata de parti.
Pentru a evita orice neintelegere referitoare la activitatea de cesionat, partile trebuie sa excluda in mod expres, prin textul angajamentelor, activele sau personalul care sunt utilizate in cadrul acesteia sau de catre aceasta, dar care,

in opinia partilor, nu trebuie transferate in cadrul cesionarii. Consiliul Concurentei va putea accepta astfel de excluderi numai daca partile pot demonstra in mod clar ca acestea nu afecteaza viabilitatea si competitivitatea activitatii.
Activitatea destinata cesionarii trebuie sa fie viabila ca atare. In consecinta, resursele unui eventual sau chiar presupus cumparator viitor nu sunt luate in considerare de catre Consiliul Concurentei in faza de evaluare a

angajamentului.
Situatia este diferita in cazul in care, in cursul procedurii, este incheiat un contract de vanzare-cumparare cu un cumparator specific, ale carui resurse pot fi luate in considerare la data evaluarii angajamentului. Aceasta situatie este

prevazuta la pct. 55 si 56.
In cazuri exceptionale, Consiliul Concurentei poate accepta angajamente de acordare a unei licente exclusive, limitate in timp, pentru o anumita marca, cu scopul de a permite titularului licentei sa schimbe marca produsului in

perioada prevazuta. Dupa prima faza de licenta a acestor asa-zise angajamente de schimbare a marcii, partile se angajeaza ca intr-o a doua faza sa se abtina de la orice utilizare a marcii - faza de neutilizare. Scopul unor astfel de

angajamente este de a permite titularului licentei sa transfere clientii dinspre marca licentiata catre propria sa marca, astfel incat sa fie creat un concurent viabil, fara cesionarea definitiva a marcii licentiate.
Un angajament de schimbare a marcii prezinta riscuri substantial mai mari pentru restabilirea unei concurente efective decat cesionarea, inclusiv cesionarea unei marci, deoarece este in mare masura incert daca titularul licentei va

reusi sa se afirme ca un concurent activ pe piata in virtutea produsului a carui marca a fost schimbata. Un angajament de tipul schimbarii marcii poate fi acceptabil in cazurile in care marca in cauza este folosita pe scara larga si o

pondere ridicata a cifrei de afaceri pe care a generat-o este realizata pe alte piete decat cele pe care au fost identificate probleme de concurenta*11). In aceste cazuri, un angajament de schimbare a marcii trebuie definit in asa fel

incat sa garanteze ca acordarea licentei va mentine in mod efectiv o concurenta durabila pe piata si ca titularul licentei va constitui un concurent real dupa schimbarea marcii produselor.
Exista cazuri in care numai propunerea unui "cumparator initial" poate permite Consiliului Concurentei sa concluzioneze cu un grad de certitudine suficient ca activitatea va fi cesionata efectiv unui cumparator adecvat. In consecinta,

partile trebuie sa se oblige in angajamente sa nu incheie operatiunea notificata inainte de semnarea unui acord pentru cesionarea activitatii cu un cumparator aprobat de Consiliul Concurentei.
In primul rand, acest lucru priveste cazurile in care exista obstacole considerabile in calea cesionarii, cum ar fi drepturi ale tertilor sau incertitudini privind gasirea unui cumparator adecvat. In astfel de cazuri, un "cumparator initial" va

permite Consiliului Concurentei sa concluzioneze cu un grad de certitudine suficient ca angajamentele vor fi puse in aplicare, intrucat un astfel de angajament creeaza un stimulent mai puternic pentru parti de a incheia cesionarea

pentru a putea realiza propria lor concentrare economica. In aceste circumstante, partile pot alege intre propunerea unui "cumparator initial" si un angajament alternativ de cesionare, astfel cum este prevazut la pct. 45.
In al doilea rand, un "cumparator initial" poate fi necesar in cazurile care genereaza riscuri considerabile pentru mentinerea competitivitatii si atractivitatii activitatii cesionate in perioada de tranzitie pana la data cesionarii. Aceasta

categorie cuprinde cazurile in care riscurile de depreciere a activitatii cesionate par sa fie mari, in special din cauza riscului de a pierde angajati esentiali pentru activitate sau in care riscurile intermediare sunt amplificate, deoarece

partile nu sunt capabile sa intreprinda procesul de disociere in perioada de tranzitie, insa procesul de disociere poate avea loc numai dupa incheierea contractului de vanzare-cumparare cu un cumparator. Solutia privind "cumparatorul

initial" poate accelera transferul activitatii de cesionat - data fiind motivatia mai puternica pentru parti de a incheia cesionarea, cu scopul de a putea realiza propria lor concentrare economica - intr-o asemenea masura incat

angajamentele sa permita Consiliului Concurentei sa concluzioneze cu un grad de certitudine suficient ca aceste riscuri sunt limitate si ca cesionarea va fi pusa efectiv in aplicare.
Consiliul Concurentei poate sa declare o operatiune de concentrare economica compatibila cu un mediu concurential normal, potrivit prevederilor art. 46 alin. (2) lit. b) din Lege, daca se constata ca, in urma modificarilor propuse de

partile implicate, operatiunea notificata nu mai prezinta indoieli serioase privind compatibilitatea cu un mediu concurential normal.
Partile pot prezenta Consiliului Concurentei propuneri de angajamente inainte de data efectiva a notificarii sau intr-un termen de maximum doua saptamani de la aceasta data. In cazul in care angajamentele propuse sunt acceptate,

Consiliul Concurentei va emite o decizie in ceea ce priveste concentrarea economica notificata, in termenul de 45 de zile prevazut la art. 46 alin. (2) din Lege.
Pentru a putea fi luate in considerare la fundamentarea unei decizii in temeiul art. 46 alin. (2) lit. b) din Lege, propunerile de angajamente trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii cumulative:
a) sa fie prezentate in termen, cel mai tarziu in ultima zi a termenului de doua saptamani prevazut la pct. 71;
b) sa specifice in mod complet angajamentele de fond convenite de parti si modalitatile de punere in aplicare a acestora;
c) sa fie semnate de o persoana autorizata corespunzator in acest sens;
d) sa fie insotite de informatii despre angajamente, furnizate potrivit Formularului privind propunerile de angajamente in materia concentrarilor economice, prevazut la pct. 7;
e) sa fie insotite de o versiune neconfidentiala a angajamentelor, in vederea consultarii de catre Consiliul Concurentei a tertilor interesati. Versiunea neconfidentiala a angajamentelor trebuie sa permita tertilor sa evalueze complet

viabilitatea si eficacitatea angajamentelor propuse in vederea eliminarii problemelor de concurenta.
Angajamentele propuse de parti in concordanta cu aceste cerinte vor fi evaluate de catre Consiliul Concurentei, care va putea consulta tertii cu privire la eficacitatea angajamentelor propuse, sub forma unui test de piata.
Angajamentele prezentate in faza I pot fi acceptate numai in situatia in care problema de concurenta este usor de identificat si poate fi usor corectata. In consecinta, problema de concurenta trebuie sa fie suficient de precisa,

angajamentele foarte clare, astfel incat sa nu fie necesara initierea unei investigatii, si suficiente pentru a inlatura orice "indoieli serioase" potrivit art. 46 alin. (2) lit. b) din Lege. In cazul in care evaluarea confirma ca angajamentele

propuse inlatura indoielile serioase ridicate de operatiune, Consiliul Concurentei poate autoriza concentrarea economica in faza I.
In functie de angajament, mandatarul insarcinat cu monitorizarea poate fi aceeasi persoana sau institutie care indeplineste misiunea de mandatar insarcinat cu cesionarea. Partile vor propune unul sau mai multi mandatari potentiali

Consiliului Concurentei, inclusiv totalitatea conditiilor mandatului si o prezentare a planului de lucru. Intrucat mandatarul insarcinat cu monitorizarea trebuie sa isi exercite atributiile indata dupa emiterea deciziei de catre Consiliul

Concurentei, in cazul in care acesta a solicitat numirea unui astfel de mandatar, partile trebuie sa propuna un mandatar adecvat in termen de maximum 15 zile de la data deciziei, iar angajamentele trebuie sa prevada ca operatiunea

de concentrare economica notificata poate fi pusa in aplicare numai dupa numirea mandatarului insarcinat cu monitorizarea, dupa aprobarea sa de catre Consiliul Concurentei. Situatia este diferita pentru mandatarul insarcinat cu

cesionarea, care trebuie sa fie numit cu cel putin o luna inainte de sfarsitul primei faze de cesionare, astfel incat mandatul sau sa poata intra in vigoare la inceputul fazei de interventie a mandatarului insarcinat cu cesionarea.
Ambele tipuri de mandatar vor fi numite de parti pe baza unui mandat incheiat intre parti si mandatar. Numirea si mandatul sunt supuse aprobarii Consiliului Concurentei, care va avea competenta exclusiva a alegerii mandatarului si

care va evalua daca respectivul candidat este adecvat pentru realizarea sarcinilor acelui caz. Mandatarul trebuie sa fie independent fata de parti, sa detina calificarile necesare indeplinirii mandatului sau si sa nu fie sau sa devina

obiectul unui conflict de interese.
Misiunea de mandatar insarcinat cu monitorizarea angajamentelor poate fi indeplinita de societati de audit, de alte societati de consultanta, de persoane care au lucrat in sectorul respectiv, in cazul in care aceste persoane dispun de

resursele necesare pentru a indeplini sarcinile in cauza. Rolul de mandatar insarcinat cu cesionarea poate fi indeplinit de banci de investitii. Consiliul Concurentei nu va accepta ca mandatari persoane sau institutii care sunt in

acelasi timp auditorii partilor sau consilierii acestora in procesul de cesionare. Partilor le revine responsabilitatea de a furniza Consiliului Concurentei informatiile adecvate pentru ca acesta sa verifice daca mandatarul indeplineste

aceste cerinte. Numirea mandatarului dupa aprobarea de catre autoritatea de concurenta este irevocabila, cu exceptia cazului in care mandatarul este inlocuit cu aprobarea sau la cererea Consiliului Concurentei.
Mandatul mandatarului trebuie sa defineasca atributiile astfel cum au fost specificate in angajamente si sa includa toate dispozitiile necesare pentru a-i permite mandatarului sa isi indeplineasca sarcinile, in conditiile angajamentelor

acceptate de Consiliul Concurentei. Partile sunt responsabile de remunerarea mandatarului, in conditiile mandatului, iar sistemul de remunerare trebuie sa nu conduca la afectarea independentei si eficientei mandatarului in

exercitarea mandatului. Consiliul Concurentei va aproba un mandatar numai in conditiile unui mandat adecvat.
In cazul in care angajamentele specifice cu asigurarea respectarii carora a fost insarcinat mandatarul au fost puse in aplicare - si anume titlul legal pentru activitatea cesionata si activele au fost transferate efectiv cumparatorului si

anumite acorduri specifice, care pot continua si ulterior cesionarii, au fost indeplinite, mandatul prevede posibilitatea ca mandatarul sa fi eliberat de orice alte responsabilitati. Cu toate acestea, chiar si in cazul in care aceasta

eliberare a fost acordata, Consiliul Concurentei poate solicita ca mandatarul sa fie numit din nou in functie, in cazul in care autoritatea de concurenta constata ulterior ca angajamentele in cauza nu au fost puse in aplicare integral si

in mod corespunzator.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 003/03.01.2011
================================================

*** CIRCULARA  A BANCII NATIONALE A ROMANIEI Nr. 1/2011 privind nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei valabil in luna ianuarie 2011

Firme interesate
Act de interes general

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, functionar bancar, cetateni, specialisti financiari din Administratia publica centrala

Index
Pentru luna ianuarie 2011, nivelul ratei dobanzii de referinta a Bancii Nationale a Romaniei este de 6,25% pe an.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 007/04.01.2011
================================================

*** HOTARAREA GUVERNULUI Nr. 1.356/2010 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 442/2009 privind stabilirea cadrului general de implementare a masurilor cofinantate din Fondul European pentru Pescuit prin

Programul Operational pentru Pescuit 2007-2013

Firme interesate
Beneficiarii Programului Operational pentru Pescuit 2007-2013

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, consilier juridic, specialisti financiari, beneficiarii Programului Operational pentru Pescuit

Index
Terenurile si cladirile folosite pentru realizarea unei investitii, care nu sunt contributie in natura potrivit prevederilor art. 4, trebuie sa fie libere de orice sarcini sau interdictii si sa nu faca obiectul unor litigii aflate in curs de solutionare la

instantele judecatoresti.
Valoarea totala eligibila a proiectului se va calcula astfel: din valoarea totala a proiectului se vor deduce cheltuielile neeligibile, TVA si contributia in natura. La valoarea eligibila rezultata se vor aplica procentele aferente contributiei

POP si, respectiv, contributiei proprii a beneficiarului. Contributia in natura pentru a fi recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin AM POP trebuie sa respecte prevederile art. 55 din Regulamentul (CE) nr.

1.198/2006 al Consiliului, precum si prevederile prezentei hotarari.
Cheltuielile referitoare la contractele de subantrepriza nu sunt eligibile pentru cofinantare din FEP.
Cheltuielile privind plata salariilor, remuneratiilor si primelor pentru personalul din cadrul echipei de implementare a proiectului/operatiunii, respectiv un manager de proiect, un contabil si un expert de specialitate, efectuate de

beneficiar in cadrul si exclusiv pe durata implementarii proiectului/operatiunii, constituie cheltuieli eligibile daca acestea sunt in mod real si definitiv suportate de catre beneficiar, in limita a maximum 1% din valoarea totala eligibila a

proiectului. Salariile, remuneratiile si primele personalului sus-mentionat se stabilesc cu respectarea reglementarilor in materie, in vigoare, corespunzatoare fiecarei categorii de personal.
Cheltuielile prevazute la alin. (1) se deconteaza conform contractului de munca sau proportional cu procentul prevazut in fisa postului si in fisa de pontaj.
Cheltuielile de personal ale AM POP si ale celorlalte structuri, inclusiv ale Agentiei de plata, care contribuie la implementarea POP, constituie cheltuieli eligibile.
Cheltuielile cu instruirea/formarea personalului din cadrul structurilor implicate in gestionarea POP, cheltuielile aferente schimburilor de experienta si cele care vizeaza dezvoltarea capacitatii administrative de gestionare a POP,

precum si cheltuielile privind chiria, sunt eligibile.
Cheltuielile efectuate cu crearea instrumentelor de inginerie financiara si contributia la instrumentele de inginerie financiara, constituite conform prevederilor art. 34-36 din Regulamentul (CE) nr. 498/2007 al Comisiei din 26 martie 2007

de stabilire a unor norme detaliate pentru punerea in aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului privind Fondul European pentru Pescuit, sunt eligibile.
Acordul de mediu se depune la prima cerere de rambursare aferenta proiectului respectiv.
In cazul proiectelor care necesita autorizatie de mediu aceasta se depune la ultima cerere de rambursare aferenta proiectelor respective.
Cheltuielile generale ale proiectului sunt eligibile numai in cazul in care nu depasesc 15% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca proiectul prevede constructiimontaj, sau 7% din valoarea totala eligibila a proiectului, daca

proiectul nu prevede constructii-montaj sau nu necesita certificat de urbanism.
Cheltuielile de actualizare a studiilor de fezabilitate pentru proiecte depuse de beneficiari, care au fost intocmite si finantate din alte fonduri comunitare sau bugetare, inainte de intrarea in vigoare a Hotararii Guvernului nr. 28/2008, nu

vor depasi 3% din valoarea costurilor de proiectare si inginerie, cu mentinerea procentului de maximum 15% din cheltuielile generale ale proiectului.
Studiul de fezabilitate si, dupa caz, documentatia de avizare a lucrarilor de interventie aferente unui proiect integrat se realizeaza potrivit prevederilor legale pentru fiecare tip de investitie, integrarea realizandu-se printr-un deviz general

centralizator, intocmit de proiectantul care elaboreaza documentatia aferenta investitiei majoritare.
Cheltuielile pentru proiectele de investitii sunt eligibile pentru contributie FEP in cazul in care au fost platite efectiv de catre beneficiar dupa 1 ianuarie 2007 si in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.

34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si

completarile ulterioare, in vigoare la momentul achizitiei. Operatiunile cofinantate nu trebuie sa fi fost finalizate inainte de data inceperii eligibilitatii.
Beneficiarul nu are dreptul sa constituie garantii sau ipoteci asupra investitiei ce face obiectul contractului de finantare, care sa devina executorii mai devreme de implinirea a 7 ani de la data semnarii contractului de finantare, precum

si asupra bunurilor care sunt folosite de acesta la realizarea investitiei care face obiectul contractului de finantare.
Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin AM POP se subroga in contractele incheiate, in conditiile legii, de catre Agentia Nationala pentru Pescuit si Acvacultura in calitate de Autoritate de Management a Programului

Operational pentru Pescuit 2007-2013, pana la data incetarii acestei calitati.

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 011/05.01.2011
================================================

*** ORDINUL CONSILIULUI CONCURENTEI Nr. 724/2010 pentru punerea in aplicare a Instructiunilor privind conditiile, termenele si procedura pentru acceptarea si evaluarea angajamentelor, in cazul practicilor anticoncurentiale

Firme interesate
Entitati care dezvolta practici anticoncurentiale, intreprinderi

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, specialisti financiari din Administratia publica centrala, inspctor de concurenta

Index
Potrivit art. 26 alin. (1) lit. c) din Legea concurentei nr. 21/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare lege, Consiliul Concurentei accepta angajamente in conditiile legii.
Prevederile art. 46^2 din lege asigura cadrul legal pentru adoptarea unei decizii prin care autoritatea de concurenta confera forta juridica obligatorie angajamentelor asumate de parti in vederea inlaturarii situatiei care a condus la

declansarea investigatiei.
Scopul prezentelor instructiuni este acela de a oferi orientari in ceea ce priveste mecanismul de acceptare a angajamentelor propuse de intreprinderi in cazul practicilor anticoncurentiale, in vederea inlaturarii situatiei care a condus la

declansarea investigatiei.
Procedura de angajamente prevazuta la art. 46^2 din lege se desfasoara in paralel cu procedura de investigatie propriuzisa, iar documentele intocmite sau comunicate in baza acesteia vor constitui obiectul unui dosar distinct de cel

de investigatie. Desfasurarea discutiilor privind acceptarea de angajamente propuse de intreprinderi nu suspenda desfasurarea investigatiei, iar cererile efectuate de intreprinderi sau alte documente din dosarul privind angajamentele

nu pot fi folosite in cadrul investigatiei.
In vederea asigurarii transparentei, certitudinii juridice, precum si a unui cadru unitar de abordare si de analiza in aceasta materie, prezentele instructiuni detaliaza conditiile, criteriile, termenele si procedura pentru acceptarea si

evaluarea angajamentelor propuse de intreprinderi.
In sensul prezentelor instructiuni, sintagma "practici anticoncurentiale" trebuie inteleasa ca incluzand intelegerile, deciziile asociatiilor de intreprinderi si practicile concertate care intra sub incidenta art. 5 din lege, precum si a art.

101 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene, denumit in continuare TFUE, si comportamentele unilaterale care intra sub incidenta art. 6 din lege, precum si a art. 102 din TFUE.
Scopul principal urmarit prin acceptarea angajamentelor este restabilirea rapida a mediului concurential normal, prin luarea unor masuri de natura a inlatura situatia care a determinat Consiliul Concurentei sa declanseze o

investigatie. Prin acceptarea de angajamente sunt urmarite obiective precum impiedicarea repetarii unor astfel de practici anticoncurentiale, imbunatatirea mediului concurential si realizarea unei economii de procedura, prin reducerea

duratei si a costurilor aferente unei investigatii.
Initiativa formularii de propuneri de angajamente apartine exclusiv intreprinderilor fata de care s-a declansat investigatia. Intreprinderile au libertatea de a decide cu privire la natura, continutul, durata sau alte elemente relevante ale

angajamentelor pe care le propun in vederea inlaturarii situatiei care a determinat declansarea investigatiei.
Inchiderea unei investigatii printr-o decizie de acceptare a angajamentelor este o situatie de exceptie. Prin urmare, utilizarea angajamentelor trebuie limitata la acele situatii in care este evident ca interventia intreprinderilor, prin

asumarea voluntara de angajamente si prin punerea acestora in practica, conduce la restabilirea rapida si durabila a mediului concurential normal sau intr-o maniera mai eficienta decat s-ar fi realizat prin interventia Consiliului

Concurentei, prin emiterea unei decizii de constatare a unei incalcari, de aplicare a unei amenzi si/sau de impunere de masuri corective. Faptul ca, prin acceptarea de catre Consiliul Concurentei a angajamentelor, intreprinderile evita

constatarea unei incalcari a regulilor de concurenta si eventuala aplicare a unei amenzi nu modifica scopul principal urmarit prin acceptarea de angajamente.
Consiliul Concurentei nu va accepta angajamente in acele cazuri in care considera, la aprecierea sa, ca aplicarea unei sanctiuni raspunde mai bine obiectivelor politicii de concurenta.
Conditiile de baza pentru acceptarea angajamentelor
Consiliul Concurentei poate accepta numai angajamentele care inlatura situatia care a condus la declansarea investigatiei si care contribuie, suplimentar, la protectia concurentei. Angajamentele trebuie sa elimine in intregime

problemele de concurenta si trebuie sa fie complete, eficiente din toate punctele de vedere si sa poata fi puse in aplicare in mod efectiv, intr-o perioada scurta de timp. Eficacitatea angajamentelor va fi apreciata prin prisma capacitatii

acestora de a rezolva problemele de concurenta identificate de Consiliul Concurentei. Angajamentele trebuie sa prezinte un grad de certitudine suficient privind punerea lor in aplicare.
Angajamentele trebuie sa fie relevante, adica trebuie sa aiba legatura cu incalcarea suspectata. Pot fi considerate ca fiind relevante si acele angajamente a caror indeplinire faciliteaza indeplinirea altor angajamente propuse. Cu privire

la aprecierea proportionalitatii angajamentelor propuse, evaluarea Consiliului Concurentei se limiteaza la verificarea faptului ca angajamentele in discutie raspund preocuparilor cu privire la care aceasta a informat intreprinderile in

cauza. In cadrul exercitarii acestei verificari, Consiliul Concurentei trebuie totusi sa ia in considerare interesele tertilor.
Aprecierea indeplinirii acestor conditii va fi facuta in functie de circumstantele specifice fiecarui caz. Consiliul Concurentei va lua in considerare toti factorii relevanti legati de angajamentul respectiv, printre care tipul, amploarea si aria

de aplicare a angajamentului propus, folosind ca termeni de referinta structura si caracteristicile distinctive ale pietei pe care apar problemele de concurenta, inclusiv pozitia partilor si a altor operatori pe piata.
Consiliul Concurentei va monitoriza indeplinirea angajamentelor cuprinse in decizia emisa potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3) din lege.
In functie de natura si de complexitatea angajamentelor asumate de parti si tinand cont de faptul ca pot exista situatii in care Consiliul Concurentei nu poate fi implicat zilnic, in mod direct, in supravegherea punerii in aplicare a

angajamentelor, Consiliul Concurentei poate solicita partilor sa propuna numirea unui mandatar care sa monitorizeze respectarea angajamentelor. Prin aceasta, partile garanteaza eficacitatea angajamentelor si permit Consiliului

Concurentei sa se asigure ca angajamentele propuse vor fi indeplinite cu un grad suficient de certitudine.
Detaliile referitoare la mecanismul de monitorizare vor fi incluse in decizia de acceptare a angajamentelor.
Monitorizarea va cuprinde actiunile de urmarire a indeplinirii angajamentelor, prin efectuarea de verificari periodice, solicitarea de informatii si documente, precum si prin luarea oricaror masuri considerate necesare in vederea

respectarii fiecarui angajament.
Mandatarul poate fi o societate de management, de consultanta, de audit sau orice alta institutie similara. Mandatarul trebuie sa fie independent de Consiliul Concurentei si de intreprinderea in cauza, sa detina calificarile necesare

indeplinirii misiunii sale, sa se bucure de o buna reputatie si sa nu ridice suspiciuni privind existenta unui conflict de interese.
Atributiile si competentele mandatarului vor fi detaliate in contractul de mandat incheiat intre intreprinderea in cauza si mandatar. Consiliul Concurentei va examina si va aproba termenii contractului de mandat. Remunerarea

mandatarului revine in sarcina intreprinderii in cauza. Partile nu pot emite nicio instructiune catre mandatar fara aprobarea Consiliului Concurentei. Mandatarul insarcinat cu monitorizarea va pastra confidentialitatea oricaror secrete de

afaceri ale partilor si ale tertilor.
Mandatarul va transmite Consiliului Concurentei rapoarte periodice privind indeplinirea angajamentelor, precum si alte informatii si/sau rapoarte suplimentare, la solicitarea acestuia.
Monitorizarea se va desfasura pe toata perioada prevazuta in decizia privind angajamentele si va fi finalizata printr-un raport de monitorizare ce va fi prezentat Consiliului Concurentei.

Sanctiuni!
Neindeplinirea angajamentelor asumate prin decizia Consiliului Concurentei de acceptare a angajamentelor este sanctionata potrivit prevederilor art. 51 alin. (1) lit. e) din lege.
Constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda de la 0,5% la 10% din cifra de afaceri totala realizata in anul financiar anterior sanctionarii urmatoarele fapte, savarsite cu vinovatie de intreprinderi sau asociatii de intreprinderi:
a) incalcarea prevederilor art. 5 si 6 din prezenta lege, precum si a prevederilor art. 101 si 102 din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene;
b) nenotificarea unei concentrari economice, potrivit prevederilor art. 15 alin. (1) si (2), inainte de punerea in aplicare a acesteia, cu exceptia cazului in care sunt incidente prevederile art. 15 alin. (7) sau s-a acordat o derogare conform

art. 15 alin. (8);
c) realizarea unei operatiuni de concentrare economica cu incalcarea prevederilor art. 15 alin. (6)-(8);
d) inceperea unei actiuni de concentrare economica declarata incompatibila printr-o decizie a Consiliului Concurentei, potrivit prevederilor art. 46 alin. (4) lit. a);
e) neindeplinirea unei obligatii, a unei conditii sau a unei masuri impuse printr-o decizie luata potrivit prevederilor prezentei legi.
Potrivit prevederilor art. 54 alin. (1) lit. c) din lege, Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie

din anul financiar anterior sanctionarii pentru fiecare zi de intarziere, calculate de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina sa respecte angajamentele carora Consiliul Concurentei le-a conferit forta obligatorie prin decizia

adoptata potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3) din lege.
Consiliul Concurentei poate obliga, prin decizie, intreprinderile sau asociatiile de intreprinderi la plata unor amenzi cominatorii, in suma de pana la 5% din cifra de afaceri zilnica medie din anul financiar anterior sanctionarii, pentru

fiecare zi de intarziere, calculata de la data stabilita prin decizie, pentru a le determina sa respecte un angajament devenit obligatoriu printr-o decizie, luata potrivit prevederilor art. 46^2 alin. (3);

================================================
ACTE PUBLICATE IN MONITORUL OFICIAL NR. 014/06.01.2011
================================================

*** ORDINUL COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURARILOR Nr. 15/2011 pentru punerea in aplicare a Normelor privind autorizarea brokerilor de asigurare si/sau de reasigurare, precum si conditiile de mentinere a acesteia

Firme interesate
Persoane juridice care doresc sa obtina autorizatia de functionare ca brokeri de asigurare si/sau de reasigurare

Cine ar trebui sa citeasca aceste acte
Directorul Executiv, Directorul Economic, consilier juridic, broker de asigurare si/sau reasigurare, speciliasti financiari din Administratia publica centrala

Index
In vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare, solicitantul trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a) sa fie persoana juridica romana in a carei denumire sa fie cuprinsa in mod obligatoriu sintagma "broker de asigurare", "broker de asigurare-reasigurare" sau "broker de reasigurare", dupa caz, in limba romana ori intr-o limba de

larga circulatie si sa nu induca in eroare publicul;
b) sa aiba un capital social subscris si varsat in forma baneasca, a carui valoare nu poate fi mai mica de 25.000 lei;
c) sa aiba in vigoare un contract de asigurare de raspundere civila profesionala valabil pe intregul teritoriu al Romaniei, cu o limita minima de acoperire de 1.121.000 euro/eveniment si o suma agregata de 1.700.000 euro pe an, fara

fransiza;
d) sa aiba ca obiect de activitate numai activitatea de broker de asigurare si/sau de reasigurare, cu exceptia prevazuta la art. 35 alin. (19) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa aiba sediu social, destinat exclusiv desfasurarii activitatii pentru care a fost autorizat, unde se va transmite si se va primi corespondenta de la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor si de la alte institutii sau autoritati, sediu la

care sa fie prezent in permanenta un angajat al brokerului, in cadrul programului zilnic de lucru, comunicat la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, si care sa indeplineasca urmatoarele conditii:
1. sediul social si punctele de lucru sa aiba o dotare tehnica adecvata, care sa asigure buna desfasurare a activitatii de intermediere in asigurari;
2. tehnica de calcul trebuie sa cuprinda: calculatoare si software, imprimante, conexiuni internet, telefon, fax, care sa permita gestionarea politelor;
3. suprafata sediului sa nu fie mai mica de 15 m, sa nu fie amplasat la subsolurile cladirilor, cu exceptia cladirilor de birouri tip centru de afaceri, si sa permita amplasarea mobilierului de birou, tehnicii de calcul, depozitarea si

arhivarea documentelor;
4. spatiul trebuie sa fie dotat cu mobilier de birou - birouri de lucru, fisete, mobilier de depozitare;
f) din documentele prezentate sa rezulte ca nu este si nu va fi actionar sau asociat direct ori indirect al unui asigurator, reasigurator, al unui agent de asigurare ori de reasigurare, al unui asistent in brokeraj si ca nu are si nu va avea

ca actionar direct sau indirect ori ca administrator un asigurator, reasigurator, un agent de asigurare ori de reasigurare, un asistent in brokeraj sau conducatorul unui asistent in brokeraj persoana juridica ori conducatorul unui agent de

asigurare persoana juridica;
g) asociatii ori actionarii semnificativi, conducatorii executivi si administratorii sa nu aiba cazier judiciar pentru infractiuni contra patrimoniului sau infractiuni prevazute in legislatia financiar-fiscala si cazier fiscal; in situatia in care au

desfasurat activitate de intermediere in asigurari sa nu fi fost radiati din Registrul intermediarilor in asigurari si/sau in reasigurari din motive imputabile acestora;
h) conducatorii executivi sa aiba studii superioare si o experienta de cel putin 3 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul asigurarilor sau de cel putin 5 ani intr-o functie de conducere operativa in domeniul financiar-bancar

si/sau al pensiilor private; aceasta prevedere se aplica si administratorilor, atunci cand acestia au atributii similare conducerii executive. Prin functie de conducere operativa se intelege inclusiv functia de sef de serviciu/compartiment

a carui activitate este relevanta pentru specificul domeniului asigurarilor sau cel financiar-bancar, precum si functia de director de agentie sau de sucursala a unei entitati care opereaza in aceste domenii;
i) administratorii sa nu fie angajati ai societatilor de asigurare si/sau de reasigurare pe perioada mandatului la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
j) conducatorii executivi si administratorii sa aiba o buna reputatie, onestitate si probitate morala;
k) conducatorii executivi sa nu detina functii de conducere la o alta persoana juridica romana sau straina dupa obtinerea autorizatiei de functionare sau dupa aprobarea de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor, precum si in

timpul exercitarii functiei la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
l) conducatorii executivi sa aiba contract de munca si administratorii sa aiba contract de administrare/mandat, dupa caz, cu brokerul de asigurare si/sau de reasigurare;
m) sa achite o taxa de autorizare de 5.000 lei.
Comisia de Supraveghere a Asigurarilor evalueaza, pentru fiecare persoana nominalizata in calitate de conducator executiv sau administrator, atunci cand acesta are atributii similare conducerii executive, daca sunt indeplinite

cerintele prevazute la art. 2, luand in considerare informatiile legate de activitatea, experienta si reputatia persoanei in cauza, precum si orice alte circumstante relevante.
In sensul prevederilor alin. (1), vor fi avute in vedere, pentru ultimii 10 ani, in masura in care prezinta relevanta, situatii cum ar fi:
a) persoana respectiva se afla ori s-a aflat in conflict cu o autoritate de supraveghere din domeniul asigurarilor sau financiar-bancar ori al pensiilor private din Romania sau din strainatate, a fost sanctionata sau i s-a respins ori i s-a

retras o autorizatie sau aprobare de catre o asemenea autoritate ori s-a aflat in alta situatie care prin aspectele relevate ar putea avea efecte negative asupra imaginii ori activitatii brokerului la care persoana in cauza este desemnata

cu responsabilitati de administrare si/sau de conducere;
b) persoana a exercitat, fara aprobarea autoritatii mentionate la lit. a), o functie pentru care, potrivit dispozitiilor legale aplicabile, era prevazuta obligativitatea obtinerii unei astfel de aprobari;
c) in exercitarea unei functii de administrare si/sau de conducere a unui asigurator ori intermediar in asigurari si/sau in reasigurari ori a unei sucursale a unui asigurator sau intermediar in asigurari si/sau in reasigurari strain, persoana

nu a participat la adoptarea si/sau aplicarea unor decizii privind activitatea acestuia, prin care s-a urmarit satisfacerea unor interese individuale ori de grup;
d) intermediarul in asigurari si/sau in reasigurari unde a activat nu a depus la un asigurator sau la un reasigurator sumele incasate cu titlu de prime de asigurare sau de reasigurare, in perioada in care persoana a exercitat functia de

administrare si/sau de conducere sau orice alta functie la intermediarul in cauza;
e) entitatile la care persoana respectiva exercita sau a exercitat responsabilitati de administrare si/sau de conducere ori la care este sau a fost actionar semnificativ ori asociat s-au aflat in conflict cu vreo autoritate din Romania ori

din strainatate, insarcinata cu supravegherea in domeniul asigurarilor sau financiar-bancar, au fost supuse vreunei sanctiuni dispuse de o asemenea autoritate sau aceasta le-a refuzat ori le-a retras o autorizatie;
f) persoana a facut sau face obiectul unor proceduri penale.
Persoanele juridice romane care solicita obtinerea autorizatiei de functionare ca broker de asigurare si/sau de reasigurare vor depune la registratura Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor urmatoarele documente:
a) cerere standard de obtinere a autorizatiei de functionare, in forma prezentata in anexa nr. 1;
b) copii de pe documentele care atesta constituirea brokerului de asigurare si/sau de reasigurare: actul constitutiv autentificat sau atestat de avocat ori sub semnatura privata, in care obiectul de activitate este definit conform art. 2 lit.

C pct. 57 lit. a) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, hotararea judecatoreasca de infiintare, certificatul de inregistrare emis de oficiul registrului comertului, certificatul constatator cuprinzand toate datele de

identificare ale brokerului de asigurare si/sau de reasigurare, codul unic de inregistrare;
c) copia ordinului de plata si a extrasului de cont care atesta existenta capitalului social varsat integral in numerar la data solicitarii autorizatiei de functionare, in conditiile si in limitele stabilite la art. 35 alin. (5) lit. b) din Legea nr.

32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizat conform prevederilor art. 2 lit. b) din prezentele norme;
d) un studiu de fezabilitate care sa cuprinda cel putin urmatoarele informatii:
1. scurta prezentare a activitatii ce urmeaza sa fie desfasurata, din care sa rezulte ca resursele financiare sunt suficiente sa ii permita desfasurarea activitatii;
2. structura organizatorica, regulamentul de organizare si functionare, cu precizarea distincta a raspunderilor si limitelor de competenta pentru conducatorii executivi si administratorii din cadrul brokerului de asigurare si/sau de

reasigurare;
3. bugetul de venituri si cheltuieli estimat pentru urmatorii 3 ani financiari;
e) copie de pe documentele care atesta plata taxei de autorizare in contul Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, potrivit prevederilor art. 36 alin. (1) din Legea nr. 32/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, actualizata

conform art. 2 lit. m) din prezentele norme;
f) copie de pe contractul de asigurare de raspundere civila profesionala, cu respectarea prevederilor art. 2 lit. c) din prezentele norme, si dovada privind plata primei de asigurare (integrala sau a ratelor);
g) documente oficiale din care sa rezulte actionarii sau asociatii directi si indirecti, inclusiv ultimul actionar sau asociat semnificativ indirect persoana fizica, precum si certificatele de cazier fiscal si judiciar, in original, ale acestora;
h) certificatele de cazier fiscal si judiciar, in original, ale conducatorilor executivi si ale administratorilor;
i) documente oficiale (contract de munca/de management, decizii/carte de munca etc.), precum si curriculum vitae ale conducatorilor executivi, din care sa rezulte respectarea prevederilor art. 2 lit. h) din prezentele norme, a caror

conformitate cu originalul va fi certificata de angajatorul cu care s-a incheiat contractul de munca/de management, precum si copia legalizata a diplomei de studii superioare a persoanelor propuse pentru functiile mentionate la art. 2

lit. h). Inscrisurile prin care se va face dovada experientei intr-o functie de conducere operativa in domeniul asigurarilor, financiar-bancar si/sau al pensiilor private vor fi emise numai de catre sediile sociale;
j) curriculum vitae pentru actionarii sau asociatii semnificativi persoane fizice, conducatorii executivi si administratori cu semnatura olografa, care sa contina cel putin urmatoarele informatii: numele si prenumele, data si locul nasterii,

adresa de domiciliu si, daca este cazul, de resedinta, cetatenia/cetateniile, pregatirea profesionala (studii/cursuri de pregatire si perfectionare, scolile sau facultatea/facultatile absolvite, diplomele obtinute), apartenenta la organizatii

profesionale, descrierea intregii cariere profesionale (numele complet al angajatorilor, durata contractului cu fiecare dintre acestia, departamentele in care au fost incadrate, precum si descrierea responsabilitatilor si activitatii

desfasurate);
k) bilanturile pe ultimii 3 ani ale actionarilor sau asociatilor semnificativi persoane juridice, in forma in care au fost depuse la autoritatea fiscala teritoriala;
l) copii de pe contractul de inchiriere sau de comodat, al sediului social si al sediilor secundare/punctelor de lucru existente ori care se infiinteaza, inregistrate la administratia financiara teritoriala, dupa caz, sau copie de pe actul de

proprietate al sediului social ori al sediilor secundare/punctelor de lucru existente sau care se infiinteaza, din care sa rezulte indeplinirea conditiilor prevazute la art. 2 lit. e);
m) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, din care sa rezulte ca societatea indeplineste si va indeplini prevederile art. 2 lit. f) din prezentele norme, conform anexei nr. 2;
n) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, a conducerii executive ca va indeplini prevederile art. 2 lit. k) din prezentele norme, conform anexei nr. 3;
o) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, a administratorului ca va indeplini prevederile art. 2 lit. i) din prezentele norme, conform anexei nr. 4;
p) declaratie atestata potrivit legii sau autentificata de un notar public, pe propria raspundere, in original, a administratorului si a conducatorului executiv, in conformitate cu prevederile art. 3 alin. 2) din prezentele norme, conform

anexei nr. 5;
r) copiile actelor de identitate ale conducatorilor executivi, administratorilor si ale asociatilor semnificativi/actionarilor semnificativi persoane fizice, a caror conformitate cu originalul va fi certificata de posesorul actului de identitate prin

semnatura olografa.
Dupa obtinerea autorizatiei de functionare orice modificare a documentelor sau a conditiilor pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie se va face numai dupa aprobarea sau, dupa caz, avizarea prealabila de catre Comisia de

Supraveghere a Asigurarilor.
Aprobarea nu se acorda in cazul in care brokerul de asigurare si/sau de reasigurare nu si-a indeplinit toate obligatiile prevazute de dispozitiile legale, de normele si deciziile emise de catre Comisia de Supraveghere a Asigurarilor,

pana la indeplinirea acestora.
Conditiile si documentele solicitate asociatilor sau actionarilor semnificativi se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice care dobandesc ulterior aceasta calitate la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare.
Conditiile si documentele solicitate conducatorilor executivi si administratorilor se aplica si in cazul persoanelor fizice si juridice propuse, care dobandesc ulterior aceasta calitate la brokerul de asigurare si/sau de reasigurare.
Dupa obtinerea autorizatiei de functionare toate conditiile pe baza carora s-a acordat aceasta autorizatie vor fi indeplinite pe toata perioada de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare.
Orice modificare a conditiilor pe baza carora s-a obtinut autorizatia de functionare a brokerului de asigurare si/sau de reasigurare se va depune in mod obligatoriu la oficiul registrului comertului numai insotita de avizul prealabil al

Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor.
In cazul in care intervin schimbari/modificari in actele de identitate ale conducatorilor executivi, ale administratorilor, asociatilor/actionarilor semnificativi persoane fizice, in termen de 15 zile de la schimbarea/modificarea acestora,

acestea vor fi aduse la cunostinta Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor, insotite de inscrisurile doveditoare.
Brokerii de asigurare si/sau de reasigurare trebuie sa transmita Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor polita de asigurare de raspundere civila profesionala (in copie) in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a

acesteia, precum si copii ale documentelor care atesta plata ratelor primei de asigurare aferente contractului de asigurare de raspundere civila profesionala, in termen de 10 zile de la data achitarii acestora.
Majorarea capitalului social se va efectua numai prin aport in numerar.
Data aparitiei: 09 Ianuarie 2011
Ti-a placut acest articol?
Da Like, Printeaza sau trimite prin WhatsApp si Email!
Votati articolul "Sustinerea familiei, procedura de rambursare a TVA, achizitii intracomunitare":
Rating:

Nota: 5 din 5 din 1 voturi


Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
©2021 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016