Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

procura speciala

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... ticolul 25 (1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala. (2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti. (3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... ecesare care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, cereri care se depun personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica;     b) primeste, in mod direct, la sediul birourilor teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetat ...

Codul Civil: Ocrotirea persoanei fizice
... bsp;  (2) Pana la numirea unui nou tutore, mostenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori, acestia pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei.     (3) Daca mostenitorii sunt minori, insti ...

Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor - Codul Insolventei 2013
... troducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a sedintei.     (3) Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. &nb ...

Procedura de Eliberare a extraselor multilingve
... d decesul se elibereaza membrilor familiei ori altor persoane indreptatite. Extrasele multilingve se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala.  Cetatenii romani cu domiciliul in Romania se legitimeaza, in vederea eliberarii extraselor multilingve, cu actul de identit ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... introducerea chestiunii respective pe ordinea de zi a sedintei. 3)    Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. 4)& ...

Model: Cerere completatoare sau de modificare a cererii principale
... ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP..................... prin mandatar ................................., cu procura speciala nr. ........., autentificata de Biroul Notarial Public ...................................., la data de ............................. ...

Ai pierdut permisul? MAI impune noi conditii
... miciliul sau resedinta in Romania si se afla temporar in strainatate, cererea prevazuta la alin. (1) poate fi depusa prin mandatar, imputernicit prin procura speciala autentificata de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura poate fi autentificata si de autoritatile straine ...

Proiect: Conditii de eliberare a permisului
... a pentru eliberarea permisului de conducere cu o noua valabilitate administrativa sau a duplicatului poate fi depusa de o persoana imputernicita prin procura speciala, la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale Romaniei. Procura trebuie sa fie autentificata in tara de notarul public, iar in ...

Model Cerere: Inlocuirea fiduciarului si numirea unui administrator
... etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., CNP.....................  prin mandatar ................................., cu procura speciala nr. ........, autentificata de Biroul Notarului Public .........................., la data de ................, domiciliat in ....... ...

Model actualizat de Conventie matrimoniala
... abil contracte de inchiriere sau comodat privind spatiul comercial situat in .... decat impreuna, cu semnarea contractului de catre ambii soti sau cu procura speciala de reprezentare.   Art. 6. Clauza de preciput. Noi sotii am hotarat de comun acord ca, in cazul decesului unuia dintre noi, so ...

Codul de procedura civila: Procedura divortului ( art. 914 - art. 934)
... divort se intemeiaza, in conditiile prevazute de Codul civil, pe acordul partilor, ea va fi semnata de ambii soti sau de catre un mandatar comun, cu procura speciala autentica. Daca mandatarul este avocat, el va certifica semnatura sotilor, potrivit legii.     (2) Atunci cand este c ...

Codul de procedura civila: Urmarirea silita a bunurilor debitorului (art. 726 - art. 886)
... a:     1. plateste creanta, inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare, in mainile creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. Dispozitiile art. 702 sunt aplicabile;     2. face depunerea cu afectatiunea speciala prevazuta la art. 720 alin. (1 ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... ca scrierea sau semnatura sa este falsificata.     (4) In cazuri temeinic justificate, partile pot fi reprezentate prin mandatari cu procura speciala.     ART. 305     Verificarea starii inscrisului denuntat ca fals     (1) Judecator ...

Procedura prealabila incheierii contractului de mediere
... re partile aflate in conflict si de mediator si se intocmeste in atatea exemplare originale cati semnatari sunt. Partile aflate in conflict pot da procura speciala unei alte persoane, in conditiile legii, pentru a incheia contractul de mediere. Contractul de mediere constituie titlu executoriu ...

Noua Lege a notarilor publici
... ica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor, in conditiile art. 51. (2) Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica, cu exceptiile prevazute de lege. In aceasta situatie, notarul public este obligat sa verifice in Registrul national notari ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... atorul cuprins: "1. plateste creanta, inclusiv accesoriile si cheltuielile de executare, in mainile creditorului sau reprezentantului sau avand procura speciala. Dispozitiile art. 693 sunt aplicabile;". 215. La articolul 743, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins: " ...

Inscrierea mentiunilor pe actul de stare civila
... a de recunoastere pe marginea actului respectiv; declaratia de recunoastere facuta de un cetatean strain se depune, personal sau prin imputernicit cu procura speciala, la S.P.C.L.E.P. sau, dupa caz, la primaria unitatii administrativ-teritoriale care are in pastrare actul de nastere al celui recunos ...

Important: S-a republicat Legea cu privire la actele de stare civila
... atele de deces, membrilor familiei sau altor persoane indreptatite. Certificatele de stare civila se pot elibera si altor persoane imputernicite prin procura speciala. In certificatele de stare civila nu vor fi preluate titlurile de noblete, chiar daca au fost inscrise in unele acte de stare civila. ...

Contestarea deciziei de pensionare
... i acesteia, a persoanei careia i s -a incredintat sau i s-a dat in plasament copilul minor, dupa caz, depusa personal ori prin mandatar desemnat prin procura speciala. Cererea de pensionare, impreuna cu actele prin care se dovedeste indeplinirea conditiilor prevazute de prezenta lege, se depune, ...

Instrainarea bunurilor imobile ale unui SA
... rganelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica.” Din interpretare ...

Cesionare imobil fara voia proprietarului
... va putea cesiona fara ca eu sa stiu. Raspuns: Conform Codului civil si a Legii 7/1996, pentru transferul dreptului de proprietate este nevoie de procura speciala data in acest sens. Contractul pe care l-ati semnat este cel mai probabil un contract de asistenta juridica, un astfel de contract nu ...

Concursul de admitere in magistratura - Grile si bareme
... ontractul de tranzactie: A. pentru a fi valabil, trebuie incheiat in forma scrisa; B. nu poate fi incheiat prin mandatar, chiar daca acesta are procura speciala; C. este un contract comutativ. 3 In cazul viciilor ascunse ale lucrului vandut, cumparatorul: A. nu are deschisa ca ...

Preschimbarea permiselor de conducere eliberate de alte state cu documente similare romanesti
... ot prezenta personal la serviciile publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pot depune cererile prin mandatar, cu procura speciala, autentificata in tara de notarul public, iar in strainatate, de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare ale Romaniei, situat ...

Noul Cod al muncii, modificarea contributiilor la asigurarile sociale
... Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, tutorele, curatorul ori mandatarul acesteia desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii competenta, denumita, in continuare, asigurator, in functie de domiciliul sau resedinta persoanei inter ...

Cum se incheie un act de vanzare-cumparare la notar
Partile se vor prezenta personal sau printr-un mandatar cu procura speciala autentificata la un notar public.   Vanzarea-cumpararea este un contract sinalagmatic care presupune transmiterea unui bun in schimbul unui pret real si serios, element esential, care trebuie sa corespunda valorii ...

Codul Civil - CARTEA I - TITLUL III - Ocrotirea persoanei fizice
... e tutela. (2) Pana la numirea unui nou tutore, mostenitorii vor prelua sarcinile tutelei. Daca sunt mai multi mostenitori, acestia pot desemna, prin procura speciala, pe unul dintre ei sa indeplineasca in mod provizoriu sarcinile tutelei. (3) Daca mostenitorii sunt minori, instiintarea instantei d ...

Guvernul a reglementat expropierea in interes national
... ta mai multe persoane interesate cu privire la imobilul supus exproprierii, cererea va fi semnata de toti, personal sau prin mandatar imputernicit cu procura speciala autentica, iar procura se va atasa cererii. (4) Dupa numirea comisiei, expropriatorul va transmite decizia consiliului local compe ...

Precizare Ministerul Muncii: plata pentru pensiile retroactive se face de la 31 decembrie
... e sa achite aceste contributii Contractul de asigurare sociala se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala, si casa teritoriala de pensii din raza teritoriala de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate sau, dupa caz, a mandatarului. ...

Proiect de OUG: cotizare retroactiva la sistemul de pensii
... (2) Contractul de asigurare sociala prevazut la alin. (1) se incheie intre persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia, desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei interesate sau, dupa caz, a mandatarului. Art. ...

Tarifele practicate de Min. Justitiei pentru serviciile de asistenta
... sau in forma actualizata pentru persoane juridice, daca sunt inscrisuri separate, a acordului de constituire a intreprinderilor familiale, ce include procura speciala pentru reprezentantul intreprinderii familiale ; 162/act 3. Redactarea actului modificator, actului aditional ori, dupa caz, a hot ...

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
... ta reclamanta nefacand dovada ca cel care si-a manifestat acordul mentionat, semnand si stampiland inscrisul, nu a fost dl. F.O.S., imputernicit prin procura speciala (fila 9 dosar judecatorie) de administratorul de atunci al societatii, dl. Al Q.F. Asa fiind, Inalta Curte, cu aplicarea dispoziti ...

Contract de exclusivitate
... r. ................... eliberat  de ......................... la data de ..................... in nume propriu si sau prin reprezentant legal cu procura speciala numita in continuare Client. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 2.1. Consta in intermedierea vanzarii imobilului situat in ... ...

Care sunt regimul juridic si conditiile de validitate ale cesiunii de parti sociale?
... ui aditional, a procurii si a rezolutiei nr. 578/2002 a ORC Bihor. Pentru a pronunta aceasta solutie prima instanta a retinut in esenta ca prin procura speciala din 16 iunie 2001 data si semnata in fata notarului in California reclamantul C.P. l-a mandatat pe paratul C.D. ca in numele sau si p ...

Adunarea creditorilor in procedura insolventei
... nula, cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica sau, in cazul creditorilor bugetari si al celorlalte persoane juridice, cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. ...

Ordonanta de Urgenta nr. 52 din 21 aprilie 2008 pentru modificarea si completarea Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si pentru completarea Legii nr. 26/1990 privind registrul comertului
... rganelor statutare ale societatii adoptate in conformitate cu prevederile prezentei legi si ale actului constitutiv al societatii, nefiind necesara o procura speciala si in forma autentica in acest scop, chiar daca actele de dispozitie trebuie incheiate in forma autentica."     ...

Verificarea de scripte in procesul civil
... re a invocat inscrisul va arata mijloacele sale de aparare si va depune inscrisul pentru verificare. Partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o impiedicare bine intemeiata.     > Presedintele va constata, prin proces-verbal, starea materi ...

Procedura insolventei - Adunarea creditorilor. Comitetul creditorilor
... cu exceptia cazului in care la sedinta participa titularii tuturor creantelor. Creditorii pot fi reprezentati in adunare prin imputerniciti cu procura speciala autentica, iar creditorii bugetari si celelalte persoane juridice pot fi reprezentati cu delegatie semnata de conducatorul unitatii. ...

Legea nr. 36 din 12/05/1995, a notarilor publici si a activitatii notariale
... notarul public verifica si stabileste, in prealabil, identitatea partilor. Partile pot fi reprezentate la autentificare printr-un mandatar cu procura speciala autentica. Art. 59. Cand notarul public are indoieli cu privire la deplinatatea facultatilor mintale ale vreuneia dintr ...

Acte necesare - Pasaport
... r. Cetatenii romani care nu au rezidenta permanenta in strainatate pot solicita pasapoarte de tip nou pentru copiii lor si prin imputernicit cu procura speciala, numai in situatii bine justificate, Sectia Consulara a ambasadei sau consulatul va emite, la cererea parintilor, procura, care, impr ...

Codul de procedura civila - Administrarea dovezilor
... va arata mijloacele sale de aparare si va depune inscrisul pentru verificare.     Partile pot fi reprezentate si prin mandatari cu procura speciala, daca dovedesc o impiedicare bine intemeiata.     Art. 181     Presedintele va constata, prin ...

Spete - drept de proprietate (pct. 16 - 18)
... implica o renuntare, nu poate emana decat de la titular sau de la un mandatar al sau, imputernicit in mod expres sa faca un asemenea act, pe cale de procura speciala autentica, cerinta pe care domnul Popper nu a indeplinit-o sau nu a facut dovada in acest sens.   Cu referire la tranzact ...

Cerere de îndreptare a erorilor materiale din cuprinsul actului administrativ fiscal
... .....,  sector/judet  ...... ....................,  reprezentat  prin  imputer- nicit2)........................., cu procura speciala nr. ......, autentificata de BNP ............................ la data de ................., domiciliat in ........................... ...

Actiune în anularea unui act juridic pentru vicii de consimtamânt - violenta
... ., apart. ............., sector/judet ............................................, prin mandatar ........................................, cu procura speciala nr. ......... autentificata de BNP ............................ la data de ........................................, domicilia ...

Actiune în anularea unei liberalitati facute unei persoane incapabile de a primi
... . ..............., nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ...., apart. ....., sector/judet ..................., prin mandatar ......................., cu procura speciala nr. ...... autentificata de BNP .................... la data de ............, domiciliat in ........................, str. .......... ...

Actiune în anularea vânzarii de catre un singur sot a unui imobil - bun comun
... cara ..., etaj ...., apart. ....., sector/judet ................................. ............., prin mandatar ..........................., cu procura speciala nr. ..... autentificata de BNP ........................... la data de ........................, domiciliat in  ................. ...

Actiune în anularea unei donatii
... scara ..., etaj ...., apart. ....., sector/judet .............................. ..........., prin mandatar .............................., cu procura speciala nr. ......, autentificata de BNP ......................., la data de ........................., domiciliat in  ................. ...

Actiune în anulare (nulitate relativa)
... ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., prin mandatar ................................, cu procura speciala nr. ........... autentificata de BNP ....................... la data de ..............., domiciliat in .............................. ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a contractului de renta viagera
Actiune in constatarea nulitatii absolute a contractului de renta viagera   INSTANTA1) ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute a unei donatii deghizate între soti
... ....., apart. ........., sector/judet ............................, prin mandatar ........................................................, cu procura speciala nr. ......... autentificata de BNP ..................................... la data de ..................., domiciliat in .............. ...

Actiune în constatarea nulitatii absolute
... ....., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .................., prin mandatar......... ........................, cu procura speciala nr. ...... autentificata de BNP ....................... la data de ................, domiciliat in .................................. ...

Actiune în revocarea unui contract de donatie (pentru ingratitudine)
... .., bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .................. ........., prin mandatar ........................., cu procura speciala nr. ........., autentificata de BNP ......................., la data de ..................., domiciliat in ......................, st ...

Actiune în rezilierea unui contract
... ...., scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .......................... ........., prin mandatar ............................., cu procura speciala nr. .........., autentificata de BNP ....................., la data de ................, domiciliat in .............................. ...

Actiune în rezolutiunea unui contract
... ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .................................... ............., prin mandatar ..........................., cu procura speciala nr. ......., autentificata de  BNP .............................., la data de ................, domiciliat in .................. ...

Actiune posesorie
... nr. ......, bloc ......, scara ........, etaj ......., apart. ....., sector/judet ..................., prin mandatar ....................... cu procura speciala nr. ........., autentificata de BNP ............ ............................, la data de ....................., domiciliat in ...

Test grila
Intrebari si raspunsuri: //

Contestatie în anulare
... .., sector/judet ...................... ............................................, prin mandatar ......................................, cu procura speciala nr. ....................., autentificata de Biroul Notarului Public ............................. .................... la data ...

Cerere de apel
... sp; ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., prin mandatar ..........................., cu procura speciala nr. ........., autentificata de BNP ...... ............. la data de ............., domiciliat in ....................., str. . ...

Declaratie de apel
... ......, bloc ......, scara ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .........................., prin mandatar ........................., cu procura speciala nr. .................. autentificata de Biroul Notarului Public ........................ la data de .................. domicili ...

Cerere de chemare în judecata (a altor persoane care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul)
Cerere de chemare in judecata (a altor persoane care ar putea pretinde aceleasi drepturi ca si reclamantul)   INSTANTA1)   .................... DOSAR NR. ........../...

Cerere de chemare în judecata
... ara ........., etaj .........., apart. ........, sector/judet ..........................., prin mandatar ................................., cu procura speciala nr. ............, autentificata de Biroul Notarului Public .........................., la data de ................, domiciliat ...

Procura privind vanzarea de imobile si inscrierea ipotecii
... pe care vrea sa-l vanda, precum si datele necesare identificarii lui. 3. Localitatea in care este situat imobilul pentru vanzarea caruia se da procura speciala. |n procura se trece numarul de carte funciara si numarul topografic, precum si imputernicirea mandatarului de a cere intabularea. ...

Procura privind vanzarea de imobile
... e care vrea sa-l vanda, precum si datele necesare identificarii lui. 3. Localitatea in care este situat imobilul pentru vanzarea caruia se da procura speciala. In procura se trece numarul de carte funciara si numarul topografic, precum si imputernicirea mandatarului de a cere intabularea. ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18.03.2014.  CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. 1 (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... ticolul 25 (1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala. (2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti. (3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot ...

LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*)
 LEGE nr. 129 din 29 decembrie 1992 (*republicata*) privind protectia desenelor si modelelor*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 242 din 4 aprilie 2014     *) Republicata in temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
 LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*) EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 230 din 1 aprilie 2014 ----------     *) Republicata in temeiul art. 107 alin. (3) din Legea nr. 255/2013 pentru...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... ecesare care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute de lege, cereri care se depun personal sau, in cazuri temeinic justificate, prin mandatar cu procura speciala si autentica;     b) primeste, in mod direct, la sediul birourilor teritoriale ale Autoritatii Nationale pentru Cetat ...

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
Poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie, conform art. 374 alin. (1) NCC. Divortul, conform art. 373 alin. (1) lit. a) din noul Cod civil, poate avea loc prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
Reglementate in art. 375 – 378 NCC, presupune ca ambii soti sa depuna cererea de divort impreuna la ofiterul de stare civila, respectiv notarul public, de la locul casatoriei sau al ultimei locuinte comune a sotilor. La notarul public, cererea de divort se poate depune si prin mandatar cu...

Urmarirea penala art. 285-341
    PARTEA SPECIALA     TITLUL I     Urmarirea penala     CAP. I     Dispozitii generale     ART. 285     Obiectul urmaririi penale     (1) Urmarirea penala are ca...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
    TITLUL V     Masurile preventive si alte masuri procesuale     CAP. I     Masurile preventive     SECTIUNEA 1     Dispozitii generale     ART. 202     Scopul,...

Infractiuni contra securitatii nationale - art. 394-412
    TITLUL X     Infractiuni contra securitatii nationale     ART. 394     Tradarea     Fapta cetateanului roman de a intra in legatura cu o putere sau cu o organizatie straina ori cu agenti ai acestora, in scopul de a...

LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor
LEGE nr. 303 din 28 iunie 2004 privind statutul magistratilor EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 576 din 29 iunie 2004 Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. TITLUL I Dispozitii general CAP. I Principii ART. 1 (1) Justitia se infaptuieste de judecatori in...

Decizia nr. 94 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor dispozitii din Codul de Procedura Civila
DECIZIE nr. 94 din 27 februarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (6) din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 279 din 16 aprilie 2014     Augustin Zegrean -...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
DECIZIE nr. 1 din 17 februarie 2014 privind recursul in interesul legii, referitor la interpretarea si aplicarea dispozitiilor art. 5, art. 201 si art. 223 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil si ale art. 6 alin. (4), art. 2.512 si art. 2.513...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
Republicarea 1 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 189 din 18.03.2014.  CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. 1 (1) Paza si protectia sunt activitati desfasurate prin forte si mijloace specifice, in scopul asigurarii sigurantei obiectivelor, bunurilor si valorilor impotriva...

Decizia nr. 84/2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate in Legea nr. 275 din 2006, privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal
Decizia nr. 84/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 74 alin. (7) din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 266...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
 Republicarea 2 in Monitorul Oficial, Partea I nr. 264 din 10.04.2014. Legea nr. 293/2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza Statutul...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... ticolul 25 (1) In adunarea constitutiva, fiecare acceptant are dreptul la un vot, indiferent de actiunile subscrise. El poate fi reprezentat si prin procura speciala. (2) Nimeni nu poate reprezenta mai mult de 5 acceptanti. (3) Acceptantii care au constituit aporturi in natura nu au drept de vot ...

Decizia nr. 108/2014: solutionarea conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva
Decizia nr. 108/2014 asupra cererii de solutionare a conflictului juridic de natura constitutionala dintre autoritatea judecatoreasca si autoritatea executiva  Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.04.2014.            ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
Decizia Curtii Constitutionale a Romaniei nr. 80/2014 asupra propunerii legislative privind revizuirea Constitutiei Romaniei a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 246 din 7 aprilie 2014. Augustin Zegrean - presedinte Valer Dorneanu - judecator Toni Grebla - judecator Petre...

DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila
DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 243 din 4 aprilie 2014     Augustin Zegrean -...

Alte tag-uri asemanatoare: procura speciala, patrimonial procurat, procurarea mijloacelor, procura, procura privind, procura privind vanzarea, Procura privind rasc, procura generala, Procura privind elib, procuratura militara, procura falsa, Procura de reprezentare privind dobandirea/redobandirea cetateniei romane, procura privind acceptarea, Procura privind ridicarea pensiei de la oficiul postal, procuratura, procurator, procura notariala, procurare, procura autentica,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice