Stiri economice | Manager
Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

acordarea

CE: Acordarea ajutoarelor de stat regionale
Prin Hotararea Guvernului nr. 166 din 10 aprilie 2013 pentru vor afi aplicate prevederile Deciziei Comisiei Europene nr. C (2012) 9780 final Astfel, prin publicarea in Monitorul Oficial nr. 216 din 16 aprilie 2013 se tine cont de prevederile Liniilor directoare referitoare la ajutoarele de stat...

Acordarea alimentatiei de protectie
Care este portia de lapte pe care trebuie sa o primeasca fiecare? Se da in functie de zile lucrate sau zile calendaristice? Avem de asemenea un lucrator mecanic (COR 723103) , ce efectueaza si lucrari in Feroplast:si acesta are dreptul sa primeasca lapte? Daca trebuie incadrat la alta meserie,...

Concedierea salariatilor cu acordarea perioadei de preaviz
AGA doreste sa concedieze individual salariati .Care este termenul de notificare al salariatilor si daca este obligatoriu acordarea termenului de preaviz de 20 zile lucratoare? Raspuns: Concedierea reprezinta incetarea contractului individual de munca din initiativa angajatorului. Concedierea ...

Acordarea de imprumut cu garantie reala
... a, prin care se stipuleaza ca este interzisa creditarea de catre societate a administratorilor acesteia, prin intermediul unor operatiuni precum: a) acordarea de imprumuturi administratorilor; b) acordarea de avantaje financiare administratorilor cu ocazia sau ulterior incheierii de catre societat ...

Cerere pentru acordarea ajutorului public judiciar
Instanta.......................... Sectia.............................. Dosar….nr. Termen DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatula, …..............................., avand CNP ......................,cu domiciliul in.........................................................,...

Actiune privind acordarea de daune morale pentru retinere nelegala
... atii, tribunalul a apreciat drept intemeiata in parte actiunea reclamantului, in sensul ca prejudiciul suferit a primit o satisfactie echitabila prin acordarea despagubirilor in cuantum de 5.000 Euro in echivalent lei, urmand ca paratul Statul roman sa fie obligat la plata acestei sume. Impotriva ...

Proiect legislativ pentru acordarea unor facilitati fiscale
Senatorii analizeaza in aceste zile o initiativa legislativa privind reglementarea unor masuri fiscale in vederea sprijinirii mediului de afaceri. I – Pentru contribuabilii persoane fizice care nu inregistreaza intarzieri la plata obligatiilor catre bugetul consolidat al statului se acorda...

HG publicata joi: amenzi pentru neacordarea salariului minim de la 1 ianuarie
  Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata va fi 670 lei lunar, potrivit unui act normativ al Executivului. HG nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul...

A fost modificata acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului
  Senatul a adoptat luni, cu 73 de voturi “pentru” si trei “împotriva” un proiect de lege prin care autoritatile sunt obligate sa înceapa plata pentru indemnizatiile de crestere a copilului în termen de 60 de zile de la data înregistrarii actelor la primarie. Asa cum se arata si in...

Furt calificat. Racordarea ilicita la reteaua telefonica a unor abonati, Jurisprudenta
Furt calificat. Racordarea ilicita la reteaua telefonica a unor abonati (Inalta Curte de Casatie si Justitie, Sectia penala, decizia nr.1947 din 16 aprilie 2003) Efectuarea de convorbiri prin racordarea ilicita la circuitul telefonic al altei persoane constituie furt de energie ...

Monitorul Oficial nr. 269 din 11 Aprilie 2014
... otararea nr. 270/2014 privind suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne pe anul 2014 pentru plata titlurilor executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale     Hotararea nr. 272/2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 272/2014 privind rev ...

Decizia nr. 77 din 2014: Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor dispozitii din Legea asigurarilor si reasigurarilor in Romania
... e, sa acorde despagubiri pentru prejudiciile pentru care asiguratii raspund fata de terte persoane pagubite prin accidente de vehicule. Stabilirea si acordarea despagubirii se realizeaza in baza contractului de asigurare, fie prin procedura administrativa instituita prin normele Comisiei de Supraveg ...

Memorandum de intelegere intre Uniunea Europeana si Romania din 05.11.2013
... loare de 1,4 miliarde euro2. 2 Decizia Consiliului 2011/288/UE din 12 mai 2011 (JO L132 din 19 mai 2011). 4. Activarea asistentei preventive si acordarea ulterioara a transelor de imprumut vor fi conditionate de o evaluare pozitiva din partea Comisiei cu privire la implementarea programului de ...

Decizia nr. 63 din 2014: Exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor OUG nr. 51 din 2008
... unalul Galati - Sectia I civila apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Arata ca stabilirea unor limite si conditii privind acordarea ajutorului public judiciar a fost determinata de posibilitatea asigurarii resurselor financiare publice necesare acordarii acestuia, de real ...

Legea nr. 293 din 2004 privind Statutul functionarilor publici cu statut special din Administratia Nationala a Penitenciarelor
... blici cu statut special, beneficiari ai unei locuinte de serviciu, pot face intre ei schimb de locuinte, cu avizul conducerii unitatii care a aprobat acordarea locuintei de serviciu. Art. 41. - (1) Institutiile si organele specializate ale statului au obligatia de a acorda protectie, la cerere, fu ...

Monitorul Oficial nr. 266 din 10 Aprilie 2014
... imesc subventii de la bugetul local al Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca pentru anul 2014, in baza prevederilor Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 261 din 10 Aprilie 2014
... revederilor art. I alin. (1) si (2) din OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

Legea societatilor comerciale - Legea 31 din 1990 actualizata 2014
... societatea este autorizata sa isi inceapa activitatea, oricarei persoane care a participat la constituirea societatii ori la tranzactii conducand la acordarea autorizatiei in cauza, precum si identitatea beneficiarilor unor astfel de avantaje; n)numarul actiunilor comanditarilor in societatea in c ...

Decizia nr. 81/2014 - Respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a unor prevederi din Legea nr. 230/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari
... etarile ulterioare, justitiabilii pot obtine scutiri, reduceri, amanari sau esalonari de la plata taxelor judiciare de timbru. Astfel, poate solicita acordarea ajutorului public judiciar, in conditiile prezentei ordonante de urgenta, orice persoana fizica, in situatia in care nu poate face fata chel ...

Legea nr. 182/2000 privind protejarea patrimoniului cultural national mobil
... riului national al statului membru al Uniunii Europene are caracter ilegal, in conditiile art. 61. (2) In conditiile alin. (1), instanta hotaraste acordarea unei despagubiri echitabile posesorului bunului cultural, precum si institutiei specializate care a efectuat masurile de conservare prevazut ...

Monitorul Oficial nr. 254 din 8 aprilie 2014
... rivind rechemarea unui ambasador     Decretul nr. 355/2014, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 355/2014 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Afacerilor Interne     Decretul nr. 356/2014, Presedint ...

Tratatul privind comertul cu arme din 03.06.2013
... pante importatoare si statelor parti de tranzit sau de transbordare, conform dreptului sau intern, practicilor sau politicilor sale. 7. Daca, dupa acordarea unei autorizatii, un stat parte exportator ia cunostinta de noi informatii relevante, acesta este incurajat sa reevalueze autorizatia dupa c ...

HOTARARE nr. 248/2014 privind suplimentarea bugetelor Ministerului Justitiei, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Ministerului Public si Consiliului Superior al Magistraturii
... tra sub incidenta prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, aprobata cu modificari prin Legea nr. 230/2011, Ordonantei Guvernului nr. 17/2012 p ...

Decizia CCR nr. 80/2014 privind propunerea legislativa de revizuire a Constitutiei Romaniei
... elor Presedintelui Romaniei; b) suspendarea presedintelui Romaniei; c) aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat; d) acordarea votului de incredere Guvernului; e) dezbaterea si votarea motiunilor de cenzura; f) angajarea raspunderii Guvernului in conditiile art. 11 ...

Hotararea nr. 243/2014 pentru stabilirea zilei de 2 mai 2014 ca zi libera
... corespunzator timpul de lucru, pana la data de 31 mai 2014, potrivit planificarilor stabilite. (3) Prestarea muncii potrivit alin. (2) nu confera acordarea de timp liber corespunzator. Art. 2. Prevederile art. 1 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta dat ...

LEGE nr. 21 din 10 aprilie 1996 (*republicata*) legea concurentei*)
... (4) Atunci cand exista o decizie a Consiliului Concurentei prin care este sanctionata o practica anticoncurentiala, in solutionarea cererilor privind acordarea de despagubiri, instantele vor putea solicita Consiliului Concurentei documentele din cadrul dosarului care a stat la baza emiterii deciziei ...

LEGE nr. 141 din 12 iulie 2010 (*republicata*) privind infiintarea, organizarea si functionarea Sistemului Informatic National de Semnalari si participarea Romaniei la Sistemul de Informatii Schengen*
... atile publice romane care au competente in aplicarea legislatiei privind regimul strainilor in Romania, inclusiv prin examinarea cererilor de viza si acordarea vizei;     d) autoritatile publice romane competente cu eliberarea certificatelor de inmatriculare a vehiculelor pentru semn ...

Legea nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicata*)
... a din Romania, denumit in continuare Catalog oficial, in vederea utilizarii si comercializarii semintelor si a materialului saditor, precum si pentru acordarea brevetului de soi;     j) aproba publicarea anuala sau periodica, dupa caz, a listei cuprinzand soiurile in Catalogul oficia ...

Monitorul Oficial nr. 239 din 3 Aprilie 2014
... rim-ministrului a domnului Damian Draghici     Decizia nr. 151/2014, Prim-ministru     Decizia nr. 151/2014 privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului doamnei Anina Maria Ciuciu     Actul din 03.04.2014, Monitorul Oficial ...

Monitorul Oficial nr. 231 din 01 Aprilie 2014
... ca, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Tulcea in anul 2014, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

LEGE nr. 255 din 30 decembrie 1998 (*republicata*) privind protectia noilor soiuri de plante*)
... i speciilor de plante, incluzand, printre altele, hibrizii intre genuri si specii, sunt protejate, recunoscute si aparate pe teritoriul Romaniei prin acordarea unui brevet pentru soi de catre Institutul de Stat pentru Testarea si Inregistrarea Soiurilor, denumit in continuare ISTIS, in conditiile pr ...

Monitorul Oficial nr. 227 din 31 Martie 2014
... PENTRU SOCIETATEA INFORMATIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 227 din 31 martie 2014 4.  DECRET nr. 324 din 31 martie 2014 privind acordarea gradului de contraamiral de flotila cu o stea unui comandor din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad E ...

Robert Cazanciuc: Proiectul privind bratarile de supraveghere in dezbatere publica
... rem de diverse. In jur de 15-20 de state din UE au implementat proiectul, unele cu succes, altele cu mai putin succes. Este o chestiune de balanta in acordarea resurselor pentru acest proiect", a subliniat Cazanciuc. De asemenea, ministrul Justitiei a declarat ca important este ca proiectul ...

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 (*republicata*) privind regimul deseurilor*)
... sp; b) valorificarea deseurilor.     § 24. Conditii pentru derogari     ART. 35     (1) Pentru acordarea derogarilor potrivit prevederilor art. 34 autoritatea publica centrala pentru protectia mediului stabileste, pentru fiecare tip de activitat ...

Traian Basescu a decis: George Becali nu va fi gratiat
Presedintele Traian Basescu a decis vineri neacordarea gratierii individuale lui George Becali, informeaza Administratia Prezidentiala. Decizia a fost luata dupa analizarea dosarului de gratiere a lui George Becali. In data de 17 martie, presedintele Traian Basescu declara ca se gandeste f ...

Decizia nr. 185/2014 privind regulile de desfasurare in audiovizual a campaniei electorale
... icare.     (3) Radiodifuzorii au urmatoarele obligatii privind dreptul la replica si la rectificare:     a) sa decida acordarea sau neacordarea dreptului solicitat, in cel mult 24 de ore de la primirea unei solicitari formulate in scris; in situatia in care solicitare ...

Monitorul Oficial nr. 211 din 25 Martie 2014
... ; ORDIN nr. 439 din 21 martie 2014 pentru modificarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 1.229/ ...

Monitorul Oficial nr. 209 din 24 Martie 2014
... uranta rutiera EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 209 din 24 martie 2014 3.  DECRET nr. 302 din 24 martie 2014 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Roman de Informatii EMITENT: PRESEDINTELE ROMANIEI PUBLICAT IN: MONITORU ...

Monitorul Oficial nr. 208 din 24 Martie 2014
... MITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 208 din 24 martie 2014 6.  DECIZIE nr. 125 din 24 martie 2014 privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Paolo Sartori EMITENT: GUVERNUL - PRIM-MINISTRUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL ...

REGULAMENT din 27 februarie 2014 de organizare si functionare a Autoritatii Nationale pentru Cetatenie
... completarile ulterioare, Comisia pentru cetatenie, entitate fara personalitate juridica ce verifica indeplinirea conditiilor prevazute de lege pentru acordarea, redobandirea, retragerea sau renuntarea la cetatenia romana.     (2) Comisia pentru cetatenie are activitate permanenta, es ...

Legea nr. 257/2001, republicata, privind modul de actiune impotriva aeronavelor care utilizeaza neautorizat spatiul aerian al Romaniei
... lor aeronautice si are drept scop identificarea vizuala a acestora, indicarea directiilor de urmat pentru revenirea la traiectele de zbor autorizate, acordarea de asistenta in caz de nevoie, dirijarea in afara zonelor reglementate ca fiind zone interzise, restrictionate, periculoase sau a celor reze ...

Decizie Curtea Constitutionala, 42/2014 - exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 9 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 84/2012
... e si bugetare asumate prin Programul de guvernare a fost pur formal, de vreme ce, in realitate, Hotararea nr. 45/2012 a Parlamentului Romaniei pentru acordarea increderii Guvernului, incluzand si Programul de guvernare 2013-2016, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 877, ...

Monitorul Oficial nr. 203 din 21 Martie 2014
... PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 203 din 21 martie 2014 3.  DECIZIE nr. 377 din 14 martie 2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participari ...

Monitorul Oficial nr. 202 din 21 Martie 2014
... 79; ORDIN nr. 37 din 18 martie 2014 privind stabilirea procedurii de efectuare a platii sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect acordarea unor drepturi de natura salariala stabilite in favoarea personalului Ministerului Afacerilor Interne, devenite executorii in perioada 1 ianu ...

Monitorul Oficial nr. 196 din 20 Martie 2014
... RA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 20 martie 2014 9.  DECIZIE nr. 562 din 17 martie 2014 privind procedura de selectie pentru acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru de televiziune EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA PENTRU ADMINISTRARE SI ...

Legea nr 489 din 28 decembrie 2006, republicata, privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor
...     (2) Cultele sunt egale in fata legii si a autoritatilor publice. Statul, prin autoritatile sale, nu va promova si nu va favoriza acordarea de privilegii sau crearea de discriminari fata de vreun cult.     (3) Autoritatile publice coopereaza cu cultele in domeniil ...

Decizia nr 377 din 14 martie 2014 - recompensele pentru persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor
DECIZIE nr. 377 din 14 martie 2014 pentru modificarea Metodologiei privind acordarea recompenselor pentru persoanele aflate in custodia Administratiei Nationale a Penitenciarelor, pe baza Sistemului de creditare a participarii detinutilor la activitati si programe de educatie, asistenta psiholog ...

Legea nr 217 din 22 mai 2003, republicata, pentru prevenirea si combaterea violentei in familie
... reptul la asistenta juridica si institutia unde se pot adresa pentru exercitarea acestui drept;     d) conditiile si procedura pentru acordarea asistentei juridice gratuite;     e) drepturile procesuale ale persoanei vatamate, ale partii vatamate si ale partii civile; ...

Monitorul Oficial nr. 192 din 19 Martie 2014
... nat la Podgorica la 4 iulie 2013     Decretul nr. 272/2014, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 272/2014 privind acordarea Drapelului de lupta Centrului de operatii aeriene     Decretul nr. 271/2014, Presedintele Romaniei     Dec ...

Monitorul Oficial nr. 188 din 17 Martie 2014
... edias care primesc subventii de la bugetul local in anul 2014, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 184 din 14 Martie 2014
... asociatiile si fundatiile carora li s-au alocat subventii de la bugetul local in anul 2014, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ...

Divortul prin acordul sotilor pe cale judiciara
Poate fi pronuntat indiferent de durata casatoriei si indiferent daca exista sau nu copii minori rezultati din casatorie, conform art. 374 alin. (1) NCC. Divortul, conform art. 373 alin. (1) lit. a) din noul Cod civil, poate avea loc prin acordul sotilor, la cererea ambilor soti sau a unuia...

Monitorul Oficial nr. 176 din 11 Martie 2014
... entii de la bugetul local al municipiului Oradea in anul 2014, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
... tinand seama de posibilitatea sotilor de a fi prezenti si cu acordul ambilor soti. Acordarea unui termen mai mare sau mai mic de 30 de zile sau neacordarea termenului nu este sanctionata prin nulitatea divortului. Nu este prevazut expres, dar rezulta din prevederile art. 375 alin. (2) NCC ca ...

Monitorul Oficial nr. 168 din 10 Martie 2014
... ra li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Targu Mures pentru anul 2014 in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ...

Monitorul Oficial nr. 158 din 5 Martie 2014
... decembrie 1989, raportate la art. 1 alin. (3) din acelasi act normativ si art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 214/1999 privind acordarea calitatii de luptator in rezistenta anticomunista persoanelor condamnate pentru infractiuni savarsite din motive politice, persoanelor impot ...

Monitorul Oficial nr. 155 din 4 Martie 2014
... lui de stat in agricultura pentru plata primelor de asigurare si din Hotararea Guvernului nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura     Legea nr. 13/2014, Parlamentul Romaniei   &nbs ...

Repercusiuni ale noilor Coduri penale asupra avocatilor
... rebuie facuta diferenta intre drepturile acordate efectiv avocatilor si cele acordate clientilor reprezentati prin avocati. Cu siguranta s-a dorit acordarea mai multor drepturi acestei categorii profesionale, dar si impunerea unor obligatii corelative, mentinandu-se un echilibru justificat. 1. ...

Monitorul Oficial nr. 147 din 27 Februarie 2014
... 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

Monitorul Oficial nr. 144 din 27 Februarie 2014
... Sibiu care primesc subventii de la bugetul local in anul 2014, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 141 din 26 Februarie 2014
... ce si a criteriilor de eligibilitate pentru aplicarea schemelor de plati directe si plati nationale directe complementare in sectorul vegetal, pentru acordarea sprijinului aferent masurilor de agromediu si zone defavorizate     Hotararea nr. 6/2014, Camera Deputatilor    ...

Monitorul Oficial nr. 135 din 25 Februarie 2014
... ) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

Monitorul Oficial nr. 133 din 24 Februarie 2014
... ernului nr. 137/2000, din 24.02.2014     Hotararea nr. 86/2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 86/2014 privind acordarea licentelor de utilizare a frecventelor radio in sistem digital terestru de televiziune     Decizia nr. 42/2014, Prim-ministr ...

Hotararea de Guvern nr. 89/2014 pentru completarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013
... r imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si consta in acordarea de bunuri, libere de orice sarcini, in echivalent valoric.  (2) Bunurile care pot face obiectul compensarii, in conditiile legii, sunt ...

Decizia CCR privind neconstitutionalitatea legii descentralizarii
... telor CCR, Guvernul impunea, prin intermediul acestei legi, mai multe prevederi neclare si insuficient reglementate. Rezultatul acestor prevederi era acordarea de atributii identice mai multor institutii. Redam mai jos continutul Deciziei nr. 1 din 10 ianuarie 2014 asupra obiectiei de neconstitut ...

Monitorul Oficial nr. 120 din 18 Februarie 2014
... ilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

Inalta Curte: 2 RIL admise in sedinta din 17 februarie 2014
... acordate daune – interese moratorii sub forma dobanzii legale pentru plata esalonata a sumelor prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea unor drepturi salariale personalului din sectorul bugetar in conditiile art.1 si art.2 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.71/2009 priv ...

Monitorul Oficial nr. 113 din 14 Februarie 2014
... ul local al municipiului Adjud, judetul Vrancea, in anul 2014, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 111 din 13 Februarie 2014
... stat la Ministerul Transporturilor     Legea nr. 144(r1)/2000, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 144/2000 privind acordarea de facilitati persoanelor care au domiciliul in localitatile rurale aflate in zonele montane     Legea nr. 287(r1)/2004, Par ...

Monitorul Oficial nr. 108 din 12 Februarie 2014
...     Lista cuprinzand asociatiile care primesc subventii de la bugetul local in anul 2014, in conformitate cu Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 107 din 12 Februarie 2014
... iinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ce beneficiaza de subventii din bugetul local in anul 2014, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 100 din 10 Februarie 2014
   Decretul nr. 219/2014, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 219/2014 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul Roman de Informatii si trecerea sa in rezerva cu noul grad     Decretul nr. 220/2014, Presedinte ...

Monitorul Oficial nr. 99 din 7 Februarie 2014
... Inalta Curte de Casatie si Justitie     Hotararea nr. 57/2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 57/2014 privind acordarea de catre Romania a unui ajutor de urgenta, cu titlu gratuit, pentru Republica Slovenia si pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacer ...

Monitorul Oficial nr. 96 din 7 Februarie 2014
...     Ordinul nr. 28/2014, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 28/2014 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii SLATINA INDUSTRIAL PARC – S.A. ...

Executarea hotararilor penale art. 550-601
... ecatoria in a carei circumscriptie se afla locul de detinere.     (2) Cand instanta constata ca nu sunt indeplinite conditiile pentru acordarea liberarii conditionate, prin hotararea de respingere fixeaza termenul dupa expirarea caruia propunerea sau cererea va putea fi reinnoita. Te ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... 255 din 19 iulie 2013, publicata in MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 14 august 2013.     (5) In situatiile prevazute la alin. (1)-(4), acordarea inlesnirilor necesare pregatirii apararii efective trebuie sa fie conforma respectarii termenului rezonabil al procesului penal.  &nbs ...

Masurile preventive si alte masuri procesuale art. 202-256
... din cauza de forta majora sau stare de necesitate nu poate fi adus in fata judecatorului.     (8) In toate cazurile, este obligatorie acordarea asistentei juridice pentru inculpat de catre un avocat, ales sau numit din oficiu.     (9) Participarea procurorului este ob ...

Probele, mijloacele de proba si procedeele probatorii art. 97-201
... p; ART. 126     Masurile de protectie dispuse in cursul urmaririi penale     (1) In cursul urmaririi penale, odata cu acordarea statutului de martor amenintat, procurorul dispune aplicarea uneia sau a mai multora dintre urmatoarele masuri:     a) supra ...

Monitorul Oficial nr. 93 din 6 Februarie 2014
... 7.01.2014, Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice     Metodologia privind evaluarea, aprobarea si acordarea finantarii prin programul de interes national “Dezvoltarea retelei nationale de camine pentru persoanele varstnice” din 27.01.20 ...

Monitorul Oficial nr. 91 din 5 Februarie 2014
... Elvetiene prin care se extinde pana la 31 decembrie 2014 valabilitatea Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 1992     Acordul din 16.12.2013, Ministerul Afacerilor Externe ...

Monitorul Oficial nr. 84 din 3 Februarie 2014
... chmark aferente lunii februarie 2014     Hotararea nr. 51/2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 51/2014 privind acordarea prestatiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2014, prin sistemul organizat si administrat de Casa Nationala de Pensii ...

Infractiuni contra persoanei - art. 188-227
... nta de a se salva se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda.     (2) Fapta nu constituie infractiune daca, prin acordarea ajutorului, autorul s-ar expune unui pericol grav cu privire la viata, integritatea corporala sau sanatatea sa.     ART. 204 ...

Cauzele care inlatura consecintele condamnarii - art. 165-172
... nala.     ART. 171     Anularea reabilitarii     Reabilitarea judecatoreasca va fi anulata cand, dupa acordarea ei, s-a descoperit ca cel reabilitat mai savarsise o infractiune care, daca ar fi fost cunoscuta, ar fi condus la respingerea cererii de rea ...

Pedepsele - art. 53-106
... condamnata s-a indreptat si se poate reintegra in societate.     (2) Este obligatorie prezentarea motivelor de fapt ce au determinat acordarea liberarii conditionate si atentionarea condamnatului asupra conduitei sale viitoare si a consecintelor la care se expune, daca va mai comite ...

Legea Fundamentala: Bursele de merit si garantarea dreptului la educatie prin invatamantul prescolar
Comisia pentru revizuirea Constitutiei a introdus in legea fundamentala prevederi cu privire la acordarea burselor de merit si la garantarea dreptului la educatie prin invatamant prescolar, informeaza Agerpres. Articolul 32 alin. 2 care enumera formele de invatamant prin care era garantat dre ...

Scutiri de la plata taxei judiciare de timbru
... clusiv actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere;     d) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri preventive pe nedrept;     e) adoptie, ocrotirea minorilor, ...

Monitorul Oficial nr. 82 din 31 Ianuarie 2014
... /2014, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 47/2014 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenta, cu titlu gratuit, in sprijinul populatiei afectate din judetele Braila, Buzau, Galati, Va ...

Monitorul Oficial nr. 73 din 29 Ianuarie 2014
... asistenta sociala, carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Sebes in anul 2014 finantate in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Drepturile creditorului. Recuperarea debitelor.
Drepturile creditorului sunt: obtinerea intocmai a prestatiei din partea debitorului; actionarea in judecata a debitorului si executarea silita a acestuia; actiunea oblica; actiunea revocatorie. a. Obtinerea intocmai a prestatiei din partea debitorului Creditorul este titularul dreptului...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
    CARTEA a V-a     Despre obligatii*) ---------     *) Dispozitiile tranzitorii si de punere in aplicare a cartii a V-a sunt cuprinse in art. 102-189 din Legea nr. 71/2011.     TITLUL I     Dispozitii...

Monitorul Oficial nr. 64 din 24 Ianuarie 2014
... sp;   Ordinul nr. 3597/2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 3597/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii PARC IND VALCEA – S.A. pentru locatia din orasul Balcesti, judetul Valcea ...

Monitorul Oficial nr. 63 din 24 Ianuarie 2014
... ilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

RIL admis. Decizia nr. 21 din 18 noiembrie 2013
... fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar. INALTA CURTE, deliberand asupra recursului in interesul legii, ...

Monitorul Oficial nr. 53 din 22 Ianuarie 2014
... sp;   Ordinul nr. 3593/2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 3593/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii PARC IND VALCEA – S.A. pentru locatia din municipiul Dragasani, judetul Valcea   &nb ...

RIL admis. Decizie nr. 21/2013
... fonduri publice, raportat la art. 25 din Legea-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, referitor la acordarea premiului pentru anul 2010 personalului din sectorul bugetar INALTA CURTE,       deliberand asupra recursului i ...

Monitorul Oficial nr. 50 din 21 Ianuarie 2014
... get nr. 2.032/2013, din 21.01.2014     Decretul nr. 10/2014, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 10/2014 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad   ...

Atentie: Noile reguli de publicitate pentru avocati
... adresarea personala sau prin terti catre victimele accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati in imposibilitate de a alege un avocat; b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suportmaterial precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa, ...

Inalta Curte: RIL-uri admise 2013
... , art.2 alin.(1) si 15 lit.p) din Legea nr.146/1997, modificata si completata, stabileste:  Cererile prin care se solicita, pe cale separata, acordarea cheltuielilor de judecata sunt cereri principale supuse taxei judiciare de timbru, care se calculeaza la valoarea pretentiilor deduse judeca ...

Cele mai intalnite studii de caz privind sponsorizarea
... ole cu care trebuie sa va familiarizati pentru a stapani acest capitol cu succes: Intocmirea unui contract de sponsorizare; Facilitati fiscale la acordarea unei sponsorizari; Reglementari pentru contractul de mecenat; Contractul de bursa scolara, substituire pentru decontarea cheltuielii cu sc ...

Care sunt drepturile mediatorului?
... ticipare la evenimente; e) oferta de servicii prin corespondenta si carti de vizita profesionale; f) site internet. Nu sunt/este permise/permisa acordarea de consultatii si/sau desfasurarea in public, inclusiv difuzarea in tot ori in parte, a sedintelor de mediere a unor cazuri reale, prin oric ...

Monitorul Oficial, Partea I nr. 20 din 11 Ianuarie 2014
... omiei     Ordinul nr. 376/2013 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru aplicarea Hotararii Guvernului nr. 247/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii     Ordinul nr. 9/2014, Ministerul ...

Monitorul Oficial, Partea I nr. 15 din 10 Ianuarie 2014
... ora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Petrosani pentru anul 2014, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala, ...

Modificari: Publicitatea profesionala pentru avocati
... de servicii efectuata de o forma de exercitare a profesiei, fara ca aceasta sa fi fost in prealabil solicitata in acest sens;     c) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material, precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa ...

UNBR - Modificari la Statutul Profesiei de Avocat
... adresarea personala sau prin terti catre victimele accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati In imposibilitate de a alege un avocat; b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum si prin orice alt mijloc de comunicare In masa, ...

Monitorul Oficial nr. 846 din 30 Decembrie 2013
... a nr. 381/2013, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 381/2013 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei     Decretul nr. 1204/2013, Presedintele Romaniei ...

Monitorul Oficial nr. 842 din 30 Decembrie 2013
... dinul nr. 1493/2013 pentru modificarea si completarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata în agricultura, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. ...

Monitorul Oficial nr. 835 din 24 Decembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugeta ...

Monitorul Oficial nr. 825 din 23 Decembrie 2013
... 68/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1068/2013 pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Guvernului nr. 185/1994 privind acordarea alocatiei de hrana zilnice pentru personalul navigant si auxiliar imbarcat pe nave     Legea nr. 379/2013, Parlamentul Roman ...

Monitorul Oficial nr. 819 din 21 Decembrie 2013
... . 362/2013 privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 67/2013 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2002 privind acordarea de produse lactate si de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolar ...

Monitorul Oficial nr. 815 din 20 Decembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar     Hotararea nr. 76/2013, Parlamentul Romaniei     ...

Monitorul Oficial nr. 808 din 19 Decembrie 2013
... l Consiliului Judetean Maramures     Hotararea nr. 1106/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 1106/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenta     Raportul nr. 13493/2013, Autoritatea Electorala Permanenta     Raportul nr. 1 ...

Codul Civil: Liberalitatile
... soral sau la un termen mai scurt.     (3) Termenul de 2 ani poate fi prelungit de instanta de judecata, pentru motive temeinice, prin acordarea unor termene succesive de cate un an.     ART. 1.080     Puterile executorului     (1) Execu ...

Codul Civil: Cartea funciara
... n act juridic valabil incheiat, sa inscrie un drept real in folosul sau poate cere radierea din cartea funciara a unui drept concurent sau, dupa caz, acordarea de rang preferential fata de inscrierea efectuata de alta persoana, insa numai daca sunt intrunite urmatoarele 3 conditii:   &nbs ...

Codul Civil: Administrarea bunurilor altuia
... a in care administratorul insusi este si beneficiar, acesta este tinut sa isi exercite atributiile in interesul comun al tuturor beneficiarilor, prin acordarea unui tratament egal interesului sau si celui al celorlalti beneficiari.     ART. 805     Anuntarea conflictu ...

Codul Civil: Casatoria
    TITLUL II     Casatoria     CAP. I     Logodna     ART. 266     Incheierea logodnei     (1) Logodna este promisiunea reciproca de a incheia casatoria.     (2)...

Monitorul Oficial nr. 807 din 19 Decembrie 2013
... pentru Secretariatul de Stat pentru Culte     Decizia nr. 489/2013, Prim-ministru     Decizia nr. 489/2013 privind acordarea calitatii de consilier onorific al viceprim-ministrului pe probleme de securitate nationala al Guvernului Romaniei domnului Constantin Popa ...

Monitorul Oficial nr. 799 din 18 Decembrie 2013
... ul Romaniei     Hotararea nr. 1028/2013 privind abrogarea Hotararii Guvernului nr. 90/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public     Ordinul nr. 1291/2013, Ministerul Fondurilor Europene  &n ...

Monitorul Oficial nr. 789 din 16 Decembrie 2013
... . 1025/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale ...

Monitorul Oficial nr. 782 din 13 Decembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar ...

Monitorul Oficial nr. 781 din 13 Decembrie 2013
... tensiva pentru prelevare de organe     Hotararea nr. 981/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 981/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenta     Ordinul nr. 1489/2013, Ministerul Sanatatii     Ordinul nr. 1489/2013 privind ...

Monitorul Oficial nr. 767 din 9 Decembrie 2013
... sp;   Ordinul nr. 3390/2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice     Ordinul nr. 3390/2013 privind acordarea titlului de parc industrial Societatii ALLIANSO DEVELOPMENT CHARLOTTE SIX – S.R.L. ...

Monitorul Oficial nr. 759 din 6 Decembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugeta ...

Monitorul Oficial nr. 749 din 3 Decembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fis ...

Monitorul Oficial nr. 744 din 2 Decembrie 2013
... inul nr. 5455/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 5455/2013 pentru aprobarea Metodologiei si a criteriilor privind acordarea gradatiei de merit in invatamantul preuniversitar     Metodologia din 12.11.2013, Ministerul Educatiei Nationale  &n ...

Monitorul Oficial nr. 741 din 29 Noiembrie 2013
    Decretul nr. 1042/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 1042/2013 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, in retragere, unui colonel in retragere din Ministerul Afacerilor Interne     Decretul nr. 1036/2013, Presedin ...

Monitorul Oficial nr. 740 din 29 Noiembrie 2013
... Ministerul Afacerilor Interne     Decretul nr. 1024/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 1.024/2013 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, in retragere, unui colonel in retragere din Ministerul Apararii Nationale     Decr ...

Monitorul Oficial nr. 738 din 29 Noiembrie 2013
... in Ministerul Apararii Nationale     Decretul nr. 960/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 960/2013 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea unui colonel din Serviciul de Protectie si Paza     Decretul nr. 979/2013, Presedin ...

Monitorul Oficial nr. 736 din 29 Noiembrie 2013
    Decretul nr. 937/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 937/2013 privind acordarea gradului de general de brigada cu o stea, in retragere, unui colonel, in retragere, veteran de razboi, din Ministerul Apararii Nationale     Decretul nr. 93 ...

Monitorul Oficial nr. 730 din 27 Noiembrie 2013
... functie a unui procuror     Ordinul nr. 5472/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 5472/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita “Tom si Jerry” din municipiul Sibiu   & ...

Monitorul Oficial nr. 729 din 27 Noiembrie 2013
... iunilor administrative de suspendare sau retragere a certificatului de agreare, in cazul constatarii nerespectarii criteriilor si conditiilor privind acordarea acestuia     Normele din 10.10.2013, Ministerul Transporturilor     Normele privind procedura de aplicare ...

Proiect UNBR: Modificarea statutului profesiei de avocat
... e adresarea personala sau prin terti catre victimele accidentelor sau catre mostenitorii acestora, aflati in imposibilitate de a alege un avocat; b) acordarea de consultatii si/sau redactarea de acte juridice, realizate pe orice suport material precum si prin orice alt mijloc de comunicare in masa, ...

Gheorghe Florea despre Medierea - un bun national
... autentificarii notarului public ori, dupa caz, incuviintarii instantei de judecata, iar constante insurmontabile intr-un stat de drept normal exclud acordarea prin lege a dreptului mediatorului de a dobandi dreptul de a asista sau reprezenta in instantele de judecata parti, chiar si pentru validare ...

Monitorul Oficial nr. 721 din 22 Noiembrie 2013
... de aplicare a acesteia     Ordinul nr. 5471/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 5471/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Gradinita “Licurici” din satul Slobozia, comuna Voinesti, ju ...

Regularizarea cererii de chemare in judecata si noua reglementare a taxelor judiciare de timbru
... mite buna desfasurare a judecatii, intr-un termen optim si previzibil (cf. art. 6 NCPC) – totodata, incompatibil cu tergiversarea pricinii prin acordarea unor termene repetate pentru a se face „precizari” pe care reclamantul le datora dintru inceput – cat si pentru a permite ...

Controale cu tinta precisa de la ITM: Trusele sanitare la control!
... ta si respecta toate cerintele Ordinului 427/2002. Art.10 alin.(1) din Legea nr. 319/2006 va obliga sa luati “toate masurile necesare pentru acordarea primului ajutor”, ceea ce inseamna, evident, ca trebuie sa aveti permanent in firma si o trusa sanitara de prim-ajutor, omologata si p ...

Clauze interzise in cuprinsul Regulamentului Intern
... uri inferioare pentru salariati fata de cele cuprinse in contractul colectiv de munca aplicabil Exemplu Nu se poate prevedea in regulamentul intern acordarea a  numai 3 zile libere platite in caz de casatorie a salariatului, daca contractul colectiv aplicabil cuprinde dreptul salariatului la ...

CSM: Finantarea proiectelor de Comisia Europeana
... proiecte depuse de Consiliul Superior al Magistraturii Prin decizia C (2013) 7970 final din 12 noiembrie 2013 ‚ Comisia Europeana a aprobat acordarea a doua granturi pentru noi proiecte depuse de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) in cadrul Programului specific „Justitie penal ...

Monitorul Oficial nr. 701 din 15 Noiembrie 2013
    Legea nr. 291/2013, Parlamentul Romaniei     Legea nr. 291/2013 pentru modificarea Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa     Decizia nr. 402/2013, Curtea Constitutionala     Decizia nr. 402/2013 referitoare la r ...

Monitorul Oficial nr. 699 din 14 Noiembrie 2013
... itutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar     Decizia nr. 391/2013, Curtea Constitutionala   &nbs ...

Monitorul Oficial nr. 693 din 13 Noiembrie 2013
... pentru promulgarea Legii privind aprobarea OUG 10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii 9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

IMM: Se acorda ajutoare de minimis
... Oficial nr. 689 din 11 noiembrie 2013 a fost publicata H.G. nr. 848/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii. In cadrul actului normativ se arata: Ajutoru ...

Monitorul Oficial nr. 689 din 11 Noiembrie 2013
... tatea Ministerului Transporturilor     Hotararea nr. 859/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 859/2013 privind acordarea ajutorului de minimis pentru achizitionarea de tancuri de racire a laptelui     Hotararea nr. 848/2013, Guvernul Romaniei ...

Monitorul Oficial nr. 683 din 6 Noiembrie 2013
... nbsp; Ordinul nr. 108/2013, Ministerul Apararii Nationale     Ordinul nr. M.108/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea exceptarilor prevazute la art. 2 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 1.907/2006 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 decembrie ...

Comunicarea Somatiei: Cu sau fara titlu executoriu?
... a de a finanta anumite cheltuieli din fondurile primite de la Ministerul Economiei si Finantelor si de la unitatile administrativ-teritoriale pentru acordarea de stimulente personalului din aparatul propriu al Ministerului Economiei si Finantelor si al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala si ...

Monitorul Oficial nr. 674 din 1 Noiembrie 2013
... at in cadrul Cancelariei Primului-Ministru     Decizia nr. 439/2013, Prim-ministru     Decizia nr. 439/2013 privind acordarea calitatii de consilier onorific al prim-ministrului domnului Cristian Socol     Decretul nr. 851/2013, Presedintele Romaniei ...

Monitorul Oficial nr. 673 din 1 Noiembrie 2013
... p;   Ordinul nr. 1229/2013 pentru aprobarea Procedurilor specifice de implementare si control, precum si a formularisticii necesare privind acordarea ajutorului de stat pentru motorina utilizata in agricultura     Procedurile din 31.10.2013, Ministerul Agriculturii si Dezvo ...

Monitorul Oficial nr. 670 din 1 Noiembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar     Hotararea nr. 831/2013, Guvernul Romaniei     ...

Monitorul Oficial nr. 658 din 25 Octombrie 2013
... uturi si celule de origine umana     Decretul nr. 829/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 829/2013 privind acordarea gradului de contraamiral de flotila cu o stea unui comandor din Ministerul Apararii Nationale si trecerea acestuia in rezerva cu noul grad ...

Controale ITM. Se verifica existenta truselor sanitare de prim ajutor.
... erintele Ordinului 427/2002. Stimate angajator, Art.10 alin.(1) din Legea nr. 319/2006 va obliga sa luati “toate masurile necesare pentru acordarea primului ajutor”, ceea ce inseamna, evident, ca trebuie sa aveti permanent in firma si o trusa sanitara de prim-ajutor, omologata si ...

UNBR: Lista statelor ale caror acte notariale sunt acceptate in Romania fara apostilare si fara supralegalizare
... . 13 16. Rusia – (prin declaratie de succesiune) Tratat intre Republica Populara Romana si Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste privind acordarea asistentei juridice in cauzele civile, familiale si penale, ratificat prin Decretul nr. 334/1958, publicat in B.Of. nr. 30/4.08.1958 – ...

Monitorul Oficial nr. 653 din 23 Octombrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar     Ordinul nr. 1122/2013, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Ru ...

Monitorul Oficial nr. 647 din 22 Octombrie 2013
... e utilizare a Fondului elvetian de contrapartida constituit in temeiul Acordului dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confederatiei Elvetiene privind acordarea asistentei financiare, semnat la Bucuresti la data de 26 noiembrie 1992, modificat prin Acordul dintre Guvernul Romaniei si Guvernul Confede ...

Monitorul Oficial nr. 646 din 21 Octombrie 2013
... nr. 1.870/2004     Ordonanta de urgenta nr. 96/2013, Guvernul Romaniei     Ordonanta de urgenta nr. 96/2013 privind acordarea de drepturi unor membri ai Corpului diplomatic si consular al Romaniei Monitorul Oficial, Partea I nr. 645 din 21.10.2013 21 Octombrie 20 ...

Monitorul Oficial nr. 643 din 18 Octombrie 2013
... titlurilor executorii conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar     Hotararea nr. 811/2013, Guvernul Romaniei     ...

Noul Cod rutier 2013. Procesul-verbal de contraventie
... 118 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002, republicata, plangerea suspenda executarea.     Pentru prelungirea/acordarea dreptului de circulatie trebuie sa va prezentati la seful politiei rutiere pe raza careia a fost savarsita contraventia in vederea prelungir ...

Monitorul Oficial nr. 636 din 15 Octombrie 2013
... r. 789/2013 privind suplimentarea bugetului Ministerului Culturii pe anul 2013 pentru plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale     Hotararea nr. 767/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 767/2013 privind tre ...

Monitorul Oficial nr. 633 din 14 Octombrie 2013
... e de functionare”     Ordinul nr. 5200/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 5200/2013 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant “postliceal”, domeniul “sanatate si asistenta pedagogica”, calificarile pro ...

Camera Deputatilor: proiecte adoptate
... obarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.10/2013 pentru plata esalonata a despagubirilor stabilite potrivit dispozitiilor Legii nr.9/1998 privind acordarea de compensatii cetatenilor romani pentru bunurile trecute in proprietatea statului bulgar in urma aplicarii Tratatului dintre Romania si Bul ...

Pot primi si bunicii indemnizatie pentru cresterea copilului?
... de reglementare modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, prin acordarea posibilitatii bunicilor de a beneficia de o suma lunara pentru ingrijirea copilului in situatia in care parintii se intorc la locul de munca ...

Monitorul Oficial nr. 632 din 11 Octombrie 2013
... ; Hotararea nr. 785/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 785/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 759/2010 privind acordarea de ajutoare specifice pentru imbunatatirea calitatii produselor agricole in sectorul de agricultura ecologica     Hotararea ...

Monitorul Oficial nr. 630 din 10 Octombrie 2013
... sp;   Hotararea nr. 763/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 763/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind acordarea unui ajutor de stat pentru motorina utilizata in agricultura     Hotararea nr. 764/2013, Guvernul Romaniei   &n ...

Monitorul Oficial nr. 628 din 9 Octombrie 2013
... bugetul local in cursul anului 2013, lunile august-decembrie, precum si cuantumul acestora, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 625 din 8 Octombrie 2013
... rmanente ale Camerei Deputatilor     Decretul nr. 791/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 791/2013 privind acordarea Drapelului de lupta Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta din Ministerul Afacerilor Interne     Decretul nr. 80 ...

Monitorul Oficial nr. 621 din 7 Octombrie 2013
... bsp; Decizia nr. 6/2013, Colegiul medicilor din Romania     Decizia nr. 6/2013 pentru aprobarea procedurilor si conditiilor privind acordarea unor ajutoare medicilor cu venituri mici ori cu probleme sociale deosebite ...

Reorganizarea in insolventa - Codul insolventei 2013
... ze de preferinta, cu respectarea dispozitiilor art. 159 alin. (1) si (2);     G. modificarea sau stingerea cauzelor de preferinta, cu acordarea obligatorie in beneficiul creditorului titular a unei garantii sau protectii echivalente, potrivit prevederilor art. 78 alin. (2) lit. c) pa ...

Domeniul de reglementare - Codul Insolventei 2013
... RT. 2     Scopul prezentei ordonante de urgenta este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia.     ART. 3     (1) Procedurile prev ...

KPMG: Doua motive pentru care reorganizarea judiciara a devenit mai improbabila ca urmare a adoptarii Codului insolventei
... Guidelines for Effective Insolvency and Creditor Rights Systems“ intocmite de Banca Mondiala. Principiul 1 din cod se refera, citez, la „acordarea unei sanse debitorilor onesti (s.n.) de redresare eficienta si efectiva a afacerii, fie prin intermediul procedurilor de prevenire a insolve ...

Monitorul Oficial nr. 612 din 2 Octombrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, precum si de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fis ...

Monitorul Oficial nr. 611 din 1 Octombrie 2013
... imatice nr. 1.239/2013     Ordinul nr. 5076/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 5.076/2013 privind acordarea acreditarii pentru nivelul de invatamant “liceal”, profilul “resurse naturale si protectia mediului”, domeniul &ldqu ...

Monitorul Oficial nr. 600 din 26 Septembrie 2013
... 2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 719/2013 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantitati de produse si acordarea acestora ca ajutor umanitar intern de urgenta, cu titlu gratuit, pentru populatia din judetele Galati si Vaslui     Decizia ...

Monitorul Oficial nr. 596 din 24 Septembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugeta ...

Monitorul Oficial nr. 595 din 24 Septembrie 2013
... rnul Romaniei     Hotararea nr. 713/2013 pentru abrogarea Hotararii Guvernului nr. 540/2004 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licentelor si autorizatiilor in sectorul energiei electrice     Ordinul nr. 2463/2013, Ministerul Dezvoltarii Regionale si A ...

Monitorul Oficial nr. 591 din 19 Septembrie 2013
... tru campaniile 2008/2009-2013/2014     Hotararea nr. 700/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 700/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenta     Hotararea nr. 701/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 701/2013 privind ...

Monitorul Oficial nr. 587 din 17 Septembrie 2013
... ica carora li s-au alocat subventii de la bugetul local al municipiului Tulcea in anul 2013, in conformitate cu prevederile Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, ce infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala di ...

Monitorul Oficial nr. 583 din 13 Septembrie 2013
... istratiei Publice     Ordinul nr. 2.910/2013 pentru modificarea Ordinului ministrului dezvoltarii si prognozei nr. 170/2003 privind acordarea titlului de parc industrial Asocierii in participatiune “Parc Industrial Botosani”     Rectificarea din 13.09.20 ...

Monitorul Oficial nr. 582 din 13 Septembrie 2013
... lurilor executorii prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 71/2009 privind plata unor sume prevazute in titluri executorii avand ca obiect acordarea de drepturi salariale personalului din sectorul bugetar, de Ordonanta Guvernului nr. 17/2012 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugeta ...

Monitorul Oficial nr. 577 din 10 Septembrie 2013
... barea liniilor prioritare pentru subventionarea in anul 2014, de la bugetul de stat, a asociatiilor si fundatiilor, in baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subventii asociatiilor si fundatiilor romane cu personalitate juridica, care infiinteaza si administreaza unitati de asistenta sociala ...

Monitorul Oficial nr. 574 din 10 Septembrie 2013
... iei Nationale     Ordinul nr. 4892/2013 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.038/2013 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar ...

Monitorul Oficial nr. 572 din 9 Septembrie 2013
... 013, din 09.09.2013     Rectificarea din 09.09.2013, Monitorul Oficial     Rectificarea privind Regulamentul pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Regle ...

Monitorul Oficial nr. 570 din 6 Septembrie 2013
... or de noxe profesionale     Ordinul nr. 4893/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 4893/2013 privind acordarea acreditarii pentru unitatea de invatamant preuniversitar particular Liceul Teoretic “Educational Center” din municipiul Constant ...

Monitorul Oficial nr. 566 din 5 Septembrie 2013
... de Asigurare” – S.R.L.     Hotararea nr. 667/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 667/2013 privind acordarea unor ajutoare de urgenta     Decizia nr. 384/2013, Prim-ministru     Decizia nr. 384/2013 pentru numirea d ...

MAI: Noul proiect de OUG privind amenzile
... cerii accidentelor rutiere sunt imputabile in primul rand conducatorilor auto si constau in viteza excesiva, oboseala, consum de alcool, neatentie, neacordarea prioritatii in trafic, coroborate cu o necunoastere a reglementarilor in domeniul circulatiei pe drumurile publice, avand in vedere necesita ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... i ai acelor cauze de preferinta, cu respectarea art. 159 alin. (1) si (2); G.    modificarea sau stingerea cauzelor de preferinta, cu acordarea obligatorie in beneficiul creditorului titular a unei garantii sau protectii echivalente, in conditiile prevazute la art. 78 alin. (2) lit. ...

Proiect de Lege privind procedurile de pre-insolventa si insolventa
... insolventei. Art. 2    Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia. Art. 3     Procedurile prevazute de prezenta lege ...

Obiectul inlesnirilor la plata
... i ordin se intelege autoritatile de management si/sau organismele intermediare, dupa caz.       Organul fiscal competent pentru acordarea inlesnirilor la plata     Competenta de acordare a inlesnirilor la plata revine organului fiscal competent conform prevederi ...

Nou: Certificat de atestare fiscala
... ;──────────┘     Prezentul certificat se elibereaza pentru acordarea amânarii la plata/scutirii la plata a obligatiilor fiscale în conformitate cu prevederile art. V din Ordonanta de urgenta a Guve ...

Noile tarife pentru eliberarea pasaportului
... epublicata, cu modificarile si completarile ulterioare; c) eliberarea certificatului de cetatenie ulterior depunerii juramantului de credinta pentru acordarea/redobandirea cetateniei romane; d) eliberarea la frontiera a vizelor de intrare in Romania in situatiile prevazute la art. 8 alin. (2) lit. ...

Monitorul Oficial nr. 557 din 3 Septembrie 2013
    Ordinul nr. 2074/2013, Ministerul Afacerilor Externe     Ordinul nr. 2074/3712/2013 privind acordarea burselor “Eugen Ionescu”     Ordinul nr. 3712/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 2074/3712/2013 p ...

Monitorul Oficial nr. 538 din 26 August 2013
... , indicativ GP 123-2013     Ordinul nr. 4479/2013, Ministerul Educatiei Nationale     Ordinul nr. 4479/2013 privind acordarea acreditarii pentru nivelurile de invatamant, specializarile si calificarile profesionale din cadrul unitatilor de invatamant preuniversitar ...

Monitorul Oficial nr. 531 din 22 August 2013
... ; Hotararea nr. 623/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 623/2013 pentru modificarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii     Ordinul nr. 124/2013, Oficiul N ...

Monitorul Oficial nr. 530 din 22 August 2013
... ivind acreditarea unui ambasador     Decretul nr. 718/2013, Presedintele Romaniei     Decretul nr. 718/2013 privind acordarea Drapelului de lupta Taberei de Instructie si Poligon de Trageri Sol-Aer “General de brigada Ion Bungescu”     Ho ...

Monitorul Oficial nr. 528 din 22 August 2013
... e transfrontaliera Ungaria-Romania     Hotararea nr. 591/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 591/2013 privind acordarea de despagubiri Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi “ACVILA” pentru daunele cauzate de inundarea controlata a incintei ...

Monitorul Oficial nr. 517 din 19 August 2013
... 9/2013, Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei     Ordinul nr. 59/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public ...

Monitorul Oficial nr. 508 din 12 August 2013
... n Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu & ...

Monitorul Oficial nr. 506 din 12 August 2013
... tii de notar stagiar din 06.08.2013     Hotararea nr. 530/2013, Guvernul Romaniei     Hotararea nr. 530/2013 pentru acordarea unor facilitati pe termen scurt, cu privire la obtinerea vizelor de scurta sedere, pe teritoriul Romaniei, pentru anumite categorii de strai ...

Executare silita: Procedura de judecata
Contestatia la executare se judeca de urgenta, in conformitate cu procedura prevazuta pentru judecata in prima instanta, cu citarea partilor si cu acordarea de termene scurte. Hotararea pronuntata in prima instanta este atacabila cu recurs, iar hotararea prin care s-a promovat o contestatie la ...

Monitorul Oficial nr. 497 din 7 August 2013
... Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 64/2013 privind infiintarea si acreditarea fondurilor mutuale pentru gestionarea riscurilor in agricultura si acordarea de compensatii financiare membrilor pentru pierderile economice cauzate de boli ale animalelor, ale plantelor sau de un incident de mediu & ...

Procedura de divort pe cale administrativa si procedura notariala
... ul ambilor soti.             Acordarea unui termen mai mare sau mai mic de 30 de zile sau neacordarea termenului nu este sanctionata prin nulitatea divortului.             Nu este prev ...

Decizie ICCJ: RIL admis
... gat Hotararea Guvernului nr. 737/2010, constituie o reglementare noua in materia recalcularii pensiilor, prin care legiuitorul a dispus cu privire la acordarea si conditiile de acordare a acelor prestatii de asigurari sociale, respectiv asupra componentei necontributive a pensiei de serviciu, care c ...

Strategie nationala: Design romanesc
... lui Economiei, din data de 17 mai a.c.          De asemenea, reprezentantii industriilor creative au cerut acordarea unor facilitati fiscale pentru revigorarea mestesugurilor traditionale, scutirea de plata impozitului pe profit pentru intreprinderile care ...

Alte tag-uri asemanatoare: acordarea, pentru acordarea, privind acordarea, acordarea disponibilitatii, cerere pentru acordarea, pentru acordarea disponibilitatii, acordarea disponibilitatii denumirii, acordarea cetateniei, acordarea unor facil, 2003 privind acordarea, 1999 privind acordarea, 1991 privind acordarea, 1990 privind acordarea, 1998 privind acordarea, 2002 privind acordarea, 2009 privind acordarea, 2006 privind acordarea, acordarea prioritatii, ordin al ministrului justitiei privind acordarea cetateniei romane,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 380697]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 368417]
 Codul Civil [Vizualizari: 291411]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 246807]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 168651]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite in 2013!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice