Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

termen de judecata

Stabilirea primului termen de judecata
... in judecata“, fata de 20 zile, cum era prevazut in textul initial. Constatam astfel o mare diferenta intre modalitatea de fixare a primului termen de judecata in prezent si modalitatea ce va fi aplicabila prin noul Cod de procedura. O alta deosebire fata de legislatia care intra in vigo ...

Cererea de chemare in judecata, intampinarea si primul termen de judecata in noul Cod de procedura civila
... re in judecata, fata de prezent, cand poate depune intampinare cel tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata. Fixarea primului termen de judecata Procedura de fixare a primului termen de judecata este aratata la art. 196 (art. 201 forma republicata) din noul Cod de procedur ...

Cererea "Pro Lex", respinsa de instanta chiar de la primul termen de judecata
Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal, a respins, chiar de la primul termen de judecata din data de 09.08.2011, cererea formulata de catre Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor “Pro Lex” de suspendare a executarii Ordinului Presedintelui A.N.A.F. nr. 2407 ...

Model Actiune de instituire a sechestrului asigurator pe bunuri mobile chirias
... or/judet ........................ . Fac mentiunea ca pe rolul acestei instante exista un litigiu ce face obiectul dosarului nr. ......./......., cu termen de judecata la data de ..............., in contradictoriu cu paratul ........................, domiciliat in ................................. ...

Seminar comun in Drept Procesual Civil, Sovata, 30 septembrie - 2 octombrie 2014
... judecata a altei persoane); Criteriul valoric al litigiului in stabilirea competentei materiale; cazuri Fixarea competen;ei instan;ei la primul termen de judecata (sau la termenul acordat potrivit art. 131 alin. 2 C. pr. civ.). Consecin;ele invocarii ulterioare a excep;iei necompeten;ei. Corel ...

Proiect de modificare a Legii nr. 134 din 2010 privind Codul de Procedura Civila
... le fara sa se trimita adrese catre reclamant pentru completarea cererii, catre parat pentru depunerea intampinarii sau fara sa se stabileasca un prim termen de judecata.", se mai precizeaza in cadrul documentului ce contine expunerea de motive. sursa: Senat.ro Propunerea de modificare a L ...

ARBITRAJUL: Aspecte esentiale referitoare la procedura arbitrala
... trale apartinand arbitrajului institutionalizat (nota 3). Competenta tribunalului arbitral. Acesta isi verifica  competenta “ la primul termen de judecata cu procedura legal indeplinita “. In caz de necompetenta, tribunalul arbitral  pronunta o hotarare prin  care isi d ...

DECIZIE nr. 115 din 2014 - Exceptia de neconstitutionalitate a anumitor prevederi Codul de procedura civila
... egiuitorului si are drept scop remedierea unor lipsuri ale actiunii introductive, astfel incat, la momentul demararii procedurii de fixare a primului termen de judecata, aceasta sa cuprinda toate elementele prevazute de art. 194 din Codul de procedura civila. O astfel de procedura nu este de natura ...

Decizia nr. 66/2014 referitoare la respingerea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 200 din Codul de procedura civila
... egale criticate are drept scop remedierea unor lipsuri ale actiunii introductive, astfel incat, la momentul demararii procedurii de fixare a primului termen de judecata, aceasta sa cuprinda toate elementele prevazute de art. 194 din Codul de procedura civila. Legiuitorul a dorit disciplinarea partil ...

Inalta Curte: Decizia nr. 1 - Interpretarea si aplicarea anumitor dispozitii din Legea nr. 71 din 2011 si Legea nr. 287 din 2009 privind Codul Civil
... tia:     "Prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate".     Art. 5 din Legea nr.71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287 ...

DECIZIE nr. 26 din 21 ianuarie 2014 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 200 alin. (2) si (3) din Codul de procedura civila
... egiuitorului si are drept scop remedierea unor lipsuri ale actiunii introductive, astfel incat, la momentul demararii procedurii de fixare a primului termen de judecata, aceasta sa cuprinda toate elementele prevazute de art. 194 din Codul de procedura civila. Legiuitorul a dorit disciplinarea partil ...

Ghid complet: Divortul din culpa partea II
... (art. 920 NCPC republicat).   Daca procedura de citare a sotului parat a fost indeplinita prin afisare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecata, instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca paratul isi are locuinta la locul indicat in cerere si, d ...

Ghid complet: Divortul din culpa partea I
... sh; (3) NCPC republicat).   Sotul parat poate sa faca si el cerere reconventionala prin care solicita divortul, cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal, pentru faptele petrecute inainte de aceasta data.   Pentru faptele petrecute dupa aceast ...

Acuzat de trafic de influenta: Rudel Obreja este trimis in judecata
... nfluenta i-au transmis denuntatorului, prin intermediar, ca va obtine cu certitudine o hotarare favorabila daca va solicita amanarea cauzei pentru un termen de judecata ulterior intrarii in vigoare a „noului cod” (cu referire la data de 1 februarie 2014, cand au intrat in vigoare NCP si ...

Judecata art. 349-477 indice 1
... eprezentant sau aparator ales ori prin functionarul sau persoana insarcinata cu primirea corespondentei, i s-a inmanat in mod legal citatia pentru un termen de judecata nu mai sunt citati pentru termenele ulterioare, chiar daca ar lipsi la vreunul dintre aceste termene, cu exceptia situatiilor in ca ...

Acte procesuale si procedurale comune art. 257-284
... scrisorii recomandate, semnat de destinatar, sau refuzul de primire a acesteia tine loc de dovada a indeplinirii procedurii de citare. Pentru primul termen de judecata, suspectul sau inculpatul va fi instiintat prin citatie ca are obligatia de a indica o adresa pe teritoriul Romaniei, o adresa de p ...

Pedepsele - art. 53-106
... sp;   d) acoperirea integrala a prejudiciului material cauzat prin infractiune, in cursul urmaririi penale sau al judecatii, pana la primul termen de judecata, daca faptuitorul nu a mai beneficiat de aceasta circumstanta intr-un interval de 5 ani anterior comiterii faptei. Circumstanta ate ...

Codul Civil: Drept international privat
... pronunte divortul.     (2) Cu toate acestea, instanta judecatoreasca poate sa ia act de acordul sotilor cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate.     ART. 2.599     Forma conventiei de alegere a legii aplica ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... rescriptia     Prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate.     ART. 2.514     Invocarea prescriptiei de catre alte persoane ...

Decizie ICCJ: RIL admis in materia prescriptiei extinctive
... in caile de atac, ci doar de cel in folosul caruia prescriptia curge, prin intampinarea depusa in fata primei instante sau, cel mai tarziu, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. In acest sens, au fost invocate prevederile art. 5 alin. (2) si art. 223 din Legea nr. 71/201 ...

Decizie UNBR: Actiuni disciplinare impotriva unui avocat
... tarea cercetarilor (art. 281 alin. 1 din  Statut). Dupa redactarea plangerii disciplinare, presedintele comisiei de disciplina va fixa de indata termen de judecata, cu citarea avocatului, a organului profesiei care a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune, urmand ca in ...

Un nou tip de obiect: cererea de consfintire a intelegerii partilor din acordul de mediere
... indata judecatorului desemnat (art. 87 alin 51 din ROI); - nu se face procedura de regularizare a cererii de chemare in judecata si nu se fixeaza termen de judecata (ca la procedura contencioasa), ci se stabileste ora si eventual o alta zi in care partile vor fi chemate la instanta; - ambele ...

Regularizarea cererii de chemare in judecata si noua reglementare a taxelor judiciare de timbru
... motive de timp, in cursul programului cu publicul fiind primite foarte multe cereri – si dispunea masurile strict necesare pentru primul  termen de judecata, de regula, citarea paratului cu copie de pe cerere si inscrisuri si cu mentiunea obligativitatii intampinarii, respectiv citarea r ...

INM: Seminar privind Drept procesual civil, 28-29 octombrie 2013
... comunicat la data transmiterii) *  Sanctiunile procedurale *  Unele aspecte privind judecata in prima instanta: − fixarea primului termen de judecata − elemente de noutate in reglementarea reprezentarii judiciare a partilor in caz de coparticipare procesuala − elemen ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... p; (2) Judecatorul-sindic se va pronunta asupra contestatiei in termen de 10 zile de la inregistrarea contestatiei.     (3) La primul termen de judecata, judecatorul-sindic va analiza cererea de deschidere a procedurii falimentului si, in situatia in care institutia de credit debitoa ...

Procedura insolventei - Codul Insolventei 2013
... ntampinare nu este obligatoriu, iar judecatorul-sindic fixeaza, prin rezolutie, in termen de maximum 3 zile de la data depunerii intampinarii, primul termen de judecata, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezolutiei.     ART. 43     (1) Curtea de apel va fi ...

Inalta Curte: Timbrarea cererilor privind titlurile executorii
... rsul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune ìn vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate ìn actiune sau ìn cerere, dupa ce a fost ìnregist ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... intampinare nu este obligatoriu, iar judecatorul sindic fixeaza, prin rezolutie, in termen de maxim 3 zile de la data depunerii intampinarii, primul termen de judecata, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezolutiei. Art. 43     1)    Curtea de apel va fi ...

Cererea completatoare: Cine, cand si in ce conditii
... rea de chemare in judecata poate fi completata sau modificata, sub sanctiunea decaderii, conform art. 199 alin. (1) Cod de proc. civ., pana la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata.   Prin urmare, reclamantul poate formula o cerere completatoare sau modificatoare, astf ...

Model: Cerere de amanare a judecarii cauzei
... .......................................... si prin urmare va solicit sa incuviintati cererea formulata de subsemnat si sa dispuneti fixarea unui nou termen de judecata. IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile  art. 215-217 alin. 1 Cod procedura civila5.     In susti ...

Cererea de amanare a judecarii cauzei: Responsabilitatea partii
... procedura dintr-un dosar, amanarea cauzei fiind o obligatie a instantei;   - conform art. 199 alin. (1) Cod de procedura civila, pana la primul termen de judecata, reclamantul isi va putea modifica cererea si propune noi dovezi. In acest caz, instanta dispune amanarea pricinii si comunicarea c ...

Ministerul Justitiei: proiectul noii legi a insolventei
... intampinare nu este obligatoriu, iar judecatorul sindic fixeaza, prin rezolutie, in termen de maxim 3 zile de la data depunerii intampinarii, primul termen de judecata, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezolutiei. - Se inlocuieste termenul de continuare a procedurii cu un termen admi ...

Proiect: Legea insolventei
... intampinare nu este obligatoriu, iar judecatorul sindic fixeaza, prin rezolutie, in termen de maxim 3 zile de la data depunerii intampinarii, primul termen de judecata, care va fi de cel mult 30 de zile de la data rezolutiei. * Se inlocuieste termenul de continuare a procedurii cu un termen admi ...

Admitere la Grefieri: Subiectele
... oficiu, numai in fata primei instante; c. doar de catre parat prin intampinare sau, daca intampinarea nu este obligatorie, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante; d. de catre reclamant, parat, prin avocat cu imputernicire la dosar, in ...

CSM: Regulamentul Instantelor din nou modificat
... Condica sedintelor de judecata  In acest registru se trec, in ordinea inscrisa in lista, dosarele din fiecare sedinta, separat pe complete, noul termen de judecata in caz de amanare a judecatii, hotararea pronuntata si numarul acesteia, precum si initialele judecatorului care o va redacta. &nb ...

RIL admis: Timbrarea fiecarui titlu executoriu
... , in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara ...

Avocati: Instantele disciplinare
... de procedura civila.” 3. Art. 283 din Statutul profesiei de avocat Text in vigoare (1) Presedintele comisiei de disciplina va fixa de indata termen de judecata, cu citarea avocatului, a organului profesiei care a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune. (2) Procedur ...

Interventia fortata: Cerere de chemare in judecata a altor persoane
... mpinarea sau in termenul prevazut pentru depunerea intampinarii. Cind intampinarea nu este obligatorie, cererea se va depune cel mai tarziu la primul termen de judecata. Cererea facuta de reclamant sau de intervenientul principal se depune cel mai tarziu pina la terminarea cercetarii procesului i ...

Codul de procedura civila: Dispozitii finale ( art. 1133)
... ) se aplica in mod corespunzator. (6) In termen de 3 zile de la data depunerii raspunsului la intampinare, judecatorul fixeaza prin rezolutie primul termen de judecata, care va fi de cel mult 60 de zile de la data rezolutiei, dispunand citarea partilor. (7) In cazul in care intimatul nu a depus in ...

Codul de procedura civila: Procedura cu privire la cererile cu valoaer redusa ( art. 1025 - art. 1032)
... ta potrivit art. 194, aceasta va fi solutionata potrivit procedurii de drept comun, cu exceptia cazului in care reclamantul, cel mai tarziu la primul termen de judecata, solicita in mod expres aplicarea procedurii speciale. (3) Atunci cand cererea nu poate fi solutionata potrivit dispozitiilor prev ...

Codul de procedura civila: Procedura partajului judiciar ( art. 979 - art. 995)
... ului, valoarea lor, locul unde acestea se afla, precum si persoana care le detine sau le administreaza. Art. 982: Declaratiile partilor La primul termen de judecata, daca partile sunt prezente, instanta le va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si va lua act, c ...

Codul de procedura civila: Procedura de declarare a mortii ( art. 943 - art. 950)
... nist. Art. 946: Judecata (1) Dupa trecerea a doua luni de la data efectuarii publicatiilor si dupa primirea rezultatelor cercetarilor, se va fixa termen de judecata. (2) Persoana a carei moarte se cere a fi declarata se citeaza la ultimul domiciliu cunoscut; citatia se publica intr-un ziar de l ...

Codul de procedura civila: Procedura divortului ( art. 914 - art. 934)
... telor accesorii divortului. Art. 917: Cererea reconventionala (1) Sotul parat poate sa faca si el cerere de divort, cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care a fost citat in mod legal, pentru faptele petrecute inainte de aceasta data. Pentru faptele petrecute dupa aceasta data par ...

Codul de procedura civila: procedura arbitrala (art. 571 - art. 607)
... xceptiile si alte mijloace de aparare, care nu au fost aratate prin intampinare, trebuie invocate, sub sanctiunea decaderii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata. (3) Daca tribunalul arbitral apreciaza ca nedepunerea intampinarii justifica amanarea solution ...

Codul de procedura civila: Tribunalul arbitral (art. 555 - art. 570)
... t 3 luni. (5) Termenul se prelungeste de drept cu 3 luni in cazul decesului uneia dintre parti. Art. 568: Caducitatea arbitrajului (1) La primul termen de judecata la care au fost legal citate, partile sunt obligate sa declare in scris, sub sanctiunea decaderii, daca inteleg sa invoce caducitat ...

Codul de procedura civila: Caile de atac ( art. 456 - art. 513)
... Lipsa semnaturii poate fi implinita in conditiileArt. 196 alin. (2) , iar lipsa dovezii achitarii taxei de timbru poate fi complinita pana la primul termen de judecata la care partea a fost legal citata in apel. (4) Cand dovezile propuse sunt martori sau inscrisuri nearatate la prima instanta, se ...

Codul de procedura civila: Procedura in fata primei instante ( art. 192 - art. 455)
... rate in termenul acordat potrivit alin. (3) . (8) In caz de admitere, cauza se retrimite completului initial investit. Art. 201: Fixarea primului termen de judecata (1) Judecatorul, de indata ce constata ca sunt indeplinite conditiile prevazute de lege pentru cererea de chemare in judecata, dis ...

Codul de procedura civila: Actele de procedura ( art. 148 - art. 179)
... Art. 156: Obligatia alegerii locului citarii Persoanele care se afla in strainatate, citate potrivit art. 155 alin. (1) pct. 12 si 13, pentru primul termen de judecata, vor fi instiintate prin citatie ca au obligatia de a-si alege un domiciliu in Romania unde urmeaza sa li se faca toate comunicaril ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... n parat a fost chemat in judecata numai in scopul sesizarii instantei competente pentru el, oricare dintre parati poate invoca necompetenta la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate in fata primei instante. Art. 113: Competenta teritoriala alternativa (1) In afara de instant ...

Codul de procedura civila: Participantii la procesul civil ( art. 41 - art. 93)
... la impartialitatea sa. (2) Dispozitiile alin. (1) privitoare la sot se aplica si in cazul concubinilor. Art. 43: Abtinerea (1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va verifica, pe baza dosarului cauzei, daca judecatorul acesteia se afla in vreunul dintre cazurile de incompa ...

Prescriptie datorii neachitate
... a pe deplin drept, de la sine, prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, conform art. 2513 din Codul civil . Astfel, trebuie sa fi efectuate toate procedurile permis ...

Exceptii de procedura in noul Cod de procedura civila
... gatura. Spre deosebire de exceptia de litispendenta, conexitatea poate fi invocata de parti sau de instanta din oficiu cel mai târziu la primul termen de judecata, inaintea instantei ulterior sesizate. Procesele conexate pot fi disjunse daca numai unul din ele este in stare de judecata. ...

Cercetarea procesului
In aceasta materie, seria noutatilor este deschisa prin prevederile art. 23329. Astfel, alin. (1) prevede pentru judecator obligatia ca, la primul termen de judecata, dupa ascultarea partilor, sa estimeze durata necesara pentru cercetarea procesului, durata ce va fi consemnata in incheierea de se ...

Procedura speciala a partajului, conform noului Cod de procedura civila
... de drept pe care se intemeiaza cererea *  Aratarea dovezilor pe care se sprijina fiecare capat de cerere *  Semnatura. La primul  termen de judecata, daca partile sunt prezente, instanta le va lua declaratie cu privire la fiecare dintre bunurile supuse partajului si va lua act, c ...

Stabilirea primului termen de judecata
... in judecata“, fata de 20 zile, cum era prevazut in textul initial. Constatam astfel o mare diferenta intre modalitatea de fixare a primului termen de judecata in prezent si modalitatea ce va fi aplicabila prin noul Cod de procedura. O alta deosebire fata de legislatia care intra in vigo ...

Procedura in fata primei instante
... i prealabile, invocata in termen (sub sanctiunea decaderii, prin intampinare sau, in acele cazuri in care intampinarea nu este obligatorie, la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, desi situatii de tipul celei din urma pot fi rar imaginate in practica) urmeaza a imbraca forma ...

NCPC: Partile
... . 67-70 NCPC indice 26, ca element de noutate apare etapa admiterii in principiu si in cazul acestei cereri si tot ca diferenta se vorbeste de primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, nu de prima zi de infatisare. Intampinarea ramane obligatorie. Click aici pentru cuprinsul in ...

NCPC: Intampinarea
... e infatisare, in noul Cod, cererea reconventionala se va putea introduce tot odata cu intampinarea, dar care se va face inainte de acordarea primului termen de judecata, sau, in cazurile cand paratul nu este obligat la intampinare, cel putin la primul termen de judecata. Noul Cod de procedura civ ...

Investirea cu formula executorie
... dinta publica, pentru ca instanta sa se pronunte asupra ei. Cererii i se vor atasa o taxa de timbru de 4 lei si un timbru judiciar si i se va fixa termen de judecata, ca oricarei alte cereri adresate instantei de judecata. In sedinta publica se va analiza dosarul si se va stabili care dintre p ...

Atentie avocati: Procesele au reguli noi in 2013
... atributii:     a) intocmeste, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege inainte de fixarea primului termen de judecata, pe care le preda persoanei desemnate cu atributii privind expedierea actelor de procedura;     b) completeaza bord ...

Restituirea taxei de timbru
... In baza art. 23 alin. 1 si 4 din Legea 146/1997, instanta a dispus restituirea taxei de timbru in cuantum de 39 lei, achitata, intrucat la primul termen de judecata s-a acceptat plata de catre creditoare. Sursa: Portal.just.ro ...

Model: Cerere de redeschidere a judecatii
... dere cele de mai sus, va solicit sa admiteti cererea si sa dispuneti redeschiderea judecatii cauzei, repunerea acesteia pe rolul instantei, fixand un termen de judecata si citarea partilor din acest dosar. IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 si art. 245 Cod procedura civila. ...

Solutia ICCJ: Actiune in anularea unei hotarari arbitrale
... tribunalul arbitral a respectat principiile judecatii. In fata instantei arbitrale recurenta a fost reprezentata prin consilier juridic la fiecare termen de judecata, neinvocand necesitatea administrarii unor alte probatorii sau eventuale inconsistente ale cursului procesual in fata instantei arb ...

Cererea de chemare in judecata, intampinarea si primul termen de judecata in noul Cod de procedura civila
... re in judecata, fata de prezent, cand poate depune intampinare cel tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata. Fixarea primului termen de judecata Procedura de fixare a primului termen de judecata este aratata la art. 196 (art. 201 forma republicata) din noul Cod de procedur ...

CSM: Raportul Inspectiei Judiciare ref apararea independentei sistemului judiciar
... and recurs impotriva hotararii pronuntata in prima instanta, motiv pentru care, in prezent, cauza penala se afla pe rolul Curtii de Apel Ploiesti, cu termen de judecata la data de 05.10.2012. In concluzie inspectorii judiciari au apreciat ca: - Desi scopul declarat al organizatorilor manifesta ...

Cererile cu valoare redusa – procedura speciala in noul Cod de Procedura Civila
... ul titlu si procedura de drept comun. Reclamantul are posibilitatea ca, in situatia formularii unei cereri pe dreptul comun, cel mai tarziu la primul termen de judecata, sa solicite instantei aplicarea procedurii speciale privind cererile cu valoare redusa. Competenta de a solutiona cererea in prim ...

Atentie: Noi reguli de organizare a instantei
... e, are urmatoarele atributii: a) intocmeste, pe baza dispozitiilor date de complet, toate comunicarile prevazute de lege inainte de fixarea primului termen de judecata, pe care le preda persoanei desemnate cu atributii privind expedierea actelor de procedura; b) completeaza borderourile, daca nu e ...

Situatia dosarelor a caror procedura judiciara a depasit 10 ani
... atac, sau in rejudecare, sunt cele utilizate in mod obisnuit, care de multe ori sunt foarte lungi, fara a se tine cont de vechimea cauzei. Primul termen de judecata alocat in urma repartizarii aleatorii atat la Inalta Curte de Casatie si Justitie, cat si la instantele inferioare atunci cand este ...

Modificarea Regulamentului de ordine interioara al instantelor judecatoresti
... at, in situatia cauzelor solutionate definitiv in materie penala, respectiv irevocabil in materie civila. (5) Daca dosarul se afla inaintea primului termen de judecata, se va permite reprezentantilor mass-mediei doar studierea unei fotocopii a rechizitoriului, dupa asigurarea protectiei datelor cu ...

AUDIO: Modificarile Codului Civil au fost explicate la Radio Juridic
... a, mai exact despre rolul mult mai activ atribuit judecatorilor, despre depunerea efectiva a cererii de judecata si despre modul de fixare a primului termen de judecata in raport cu noile dispozitii legale. Am continuat dezbaterile vorbind despre modalitatea si termenul de depunere a intamp ...

Masuri CSM pentru solutionarea mai rapida a dosarelor
... e atac sau in rejudecare, sunt cele utilizate in mod obisnuit, care de multe ori sunt foarte lungi, fara a se tine cont de vechimea cauzei. Primul termen de judecata alocat in urma repartizarii aleatorii, atat la ICCJ, cat si la instantele inferioare, atunci cand este reinregistrat dosarul in ved ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... cu pricina care se judeca;". 14. La articolul 42, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins: "ART. 42 (1) Inainte de primul termen de judecata grefierul de sedinta va verifica, pe baza dosarului cauzei, daca judecatorul acesteia se afla in vreunul dintre cazurile de incompa ...

HG de infiintare a facultatii maghiare la UMF Targu Mures, suspendata de Curtea de Apel
... ta cauza. Cererea de anulare a HG 230/27.03.2012 a fost inregistrat in data de 10 aprilie pe rolul Curtii de Apel Targu Mures si are fixat ca prim termen de judecata data de 6 decembrie. Decizia de vineri a instantei prevede ca pana atunci Hotararea de Guvern nu poate produce efecte, intrucat ...

Chemarea in judecata a unei autoritati publice
... calitatea de reclamant, urmand a fi citat in aceasta calitate. Daca petitionarul nu isi insuseste actiunea formulata de Avocatul Poporului la primul termen de judecata, instanta de contencios administrativ anuleaza cererea. 2. Ministerul Public, atunci cand, in urma exercitarii atributiilor prev ...

Cerere de amanare a judecarii cauzei
... ........................................., si prin urmare va solicit sa incuviintati cererea formulata de subsemnat si sa dispuneti fixarea unui nou termen de judecata, cu citarea partilor. IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 si art.5  ....... Cod procedura civila. In ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... antelor si parchetelor cuprind in multe cazuri veritabile norme de procedura in legatura cu sesizarea instantelor, activitatea premergatoare primului termen de judecata, continuitatea completelor de judecata etc. c. indrumarea in dobandirea unor tehnici de argumentare judiciara. Modulul este n ...

Neluarea la cunostinta a motivelor apelului
... sa inregistram cheltuieli suplimentare (procesul a avut loc intr-o localitate aflata la distanta fata de sediul nostru) nu am fost prezenti la niciun termen de judecata. Apelul inculpatului a fost admis iar noi am primit ulterior, prin posta, copia minutei deciziei penale respective. Este legala ...

Regulile generale aplicabile prescriptiei extinctive
... essis verbis in sensul in care prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate, contrar prevederilor legale anterioare care permiteau ca exceptia privitoare la prescriptie sa p ...

Regulile de procedura arbitrala ale Curtii de Arbitraj Comercial International
... te fi mai mic de 30 de zile de la data expedierii citatiilor catre parti. Obligatiile asistentului arbitral 3 Cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata, asistentul arbitral va contacta partile pentru a verifica pregatirea dosarului in vederea solutionarii. Comunicarea cu partile se ...

Precizari de la Ministerul justitiei
... dosarului nr. 6/2011, inregistrat pe rolul Comisiei Superioare de Disciplina din cadrul Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, avand primul termen de judecata in data de 24.02.2012.   Mentionam ca M.J. a formulat, in cursul solutionarii actiunii disciplinare, aparari si precizari re ...

Neluarea la cunostinta a motivelor apelului
... sa inregistram cheltuieli suplimentare (procesul a avut loc intr-o localitate aflata la distanta fata de sediul nostru) nu am fost prezenti la niciun termen de judecata. Apelul inculpatului a fost admis iar noi am primit ulterior, prin posta, copia minutei deciziei penale respective. Este legala a ...

Programul pentru stabilirea volumului optim de munca
... programului a avut si un efect negativ, cauzat de faptul ca la unele instante implementarea programului a condus la o prelungire excesiva a primului termen de judecata, acordat de aplicatia ECRIS, primul termen acordat fiind uneori chiar mai mare de 6 luni. Din acest motiv, programul fie nu a fost ...

Trimitere in judecata prin rechizitoriu
... ni. Avand in vedere ca in faza de urmarire penala a recunoscut faptele, in temeiul art. 3201 alin. 1 si 7 din Codul de Procedura Penala, la primul termen de judecata, la inceperea cercetarii judecatoresti, inculpatul declara personal ca recunoaste savarsirea faptelor retinute in actul sesizare a ...

Prescriptia extinctiva - Noile dispozitii generale in NCC
... se poate invoca prescriptia * prescriptia poate fi opusa numai in prima instanta, prin intampinare sau, in lipsa invocarii, cel mai tarziu la primul termen de judecata la care partile sunt legal citate. Regulile aplicabile prescriptiei extinctive * prescriptia extinctiva este reglementata prin ...

Abuzurile petentilor, oprite prin modificarea Ecris
... re ce va fi repartizat unui complet de judecata la un anumit termen, consecinta constand in stabilirea unei date excesiv de indepartate pentru primul termen de judecata”. Directia legislatie, documentare si contencios a CSM a considerat insa ca sustinerile ministerului sunt nefondate: „Notiun ...

Un proces amanat de 50 de ori. De ce?
... ere. In sedinta secreta din 2 octombrie 2007, avand in vedere cererea formulata de aparatorii alesi ai inculpatului B B, instanta a acordat un nou termen de judecata pentru citarea inculpatilor lipsa. A incuviintat ridicarea amenzii judiciare aplicata domnului avocat IC ca justificata in baza ins ...

Coruptie in justitia gorjeana? - rezultatul verificarilor Inspectiei Judiciare
... ns capetele de cerere privind constatarea valabilitatii contractelor de schimb nr. 24/28.10.2005 si nr. 126/28.10.2005 si a dispus acordarea unui nou termen de judecata prin repartizare conform ROI al instantei. SC BATROSCOM SA prin lichidator judiciar CASCONT IPURL, a declarat apel impotriva sen ...

Cererea "Pro Lex", respinsa de instanta chiar de la primul termen de judecata
Curtea de Apel Craiova, Sectia contencios administrativ si fiscal, a respins, chiar de la primul termen de judecata din data de 09.08.2011, cererea formulata de catre Sindicatul National al Politistilor si Vamesilor “Pro Lex” de suspendare a executarii Ordinului Presedintelui A.N.A.F. nr. 2407 ...

Actiune privind recuperarea cheltuielilor de judecata efectuate in proces
... tat onorarii avocatiale distincte. De asemenea, in niciunul din litigii exceptia prescriptiei dreptului la actiune nu a fost solutionata la primul termen de judecata. S-au formulat in cauza cai extraordinare de atac si cereri de stramutare. Pentru a proceda la o corecta aplicare a dispozitiil ...

Lamuriri cu privire la anumite aspecte legate de competenta Inspectiei Judiciare
... s nu se prezinta avocat ales, instanta verifica legalitatea si temeinicia masurii arestarii preventive desemnand un aparator din oficiu. La primul termen de judecata stabilit prin repartizare aleatorie, in sedinta publica, indiferent daca inculpatul este arestat sau este judecat in stare de liber ...

Completari la Legea Executarii Pedepselor
... i judecatorului de supraveghere a privarii de libertate (alin. 3), precum si posibilitatea ca, in functie de volumul de cauze al judecatoriei, primul termen de judecata sa fie stabilit peste o luna sau chiar doua luni, ajungandu-se la ramanerea contestatiei fara obiect si, practic, la golirea de con ...

Verificari ale instantelor intreprinse de Inspectia Judiciara
... rie 2011 la zi, avand in vedere modificarile introduse in materia litigiilor de munca prin aceasta lege, sesizarile in legatura cu acordarea primului termen de judecata (termene foarte mari), in cauzele privind litigiile de munca si litigiile comerciale, raportat la durata rezonabila a procedurii in ...

Raspunsul Curtii de Apel la adresa MJ referitoare la procesul de 27 de ani (Thyssen Krupp)
... de nelegalitate a dispozitiilor din Regulamentul de ordine interioara al instantelor judecatoresti care reglementeaza institutia recuzarii. S-a fixat termen de judecata la data de 18 mai 2011, cand, pentru motive intemeiate, dosarul a fost amanat pentru data de 29 iunie 2011. In mod vadit eronat ...

Sesizarea din oficiu a Inspectiei Judiciare in legatura cu dosarele privitoare la Dinel Nutu (fost Staicu)
... epunerii cererii de luare a masurilor asiguratorii la Curtea de Apel Bucuresti, pe rolul careia, tot de la acea data se afla dosarul in cauza, primul termen de judecata pentru recurs fiind fixat de CAB la 7 februarie 2011. 4. Elementele pe care se putea fundamenta o eventuala decizie de luare a m ...

Termen record la Tribunalul Bucuresti: 580 de zile
... mai lung termen acordat pana acum! La Sectia Comerciala, instanta a fost investita cu dosarul, iar sistemul informatic a distribuit cauza cu un prim termen de judecata dupa 580 de zile! La sectia a VI-a Comerciala de la Tribunalului Bucuresti s-a inregistrat recordul absolut in materia primului ...

Codul Civil - CARTEA a VII-a - TITLUL II - Conflicte de legi
... atii competente sa pronunte divortul. (2) Cu toate acestea, instanta judecatoreasca poate sa ia act de acordul sotilor cel mai tarziu pana la primul termen de judecata la care partile au fost legal citate. Forma conventiei de alegere a legii aplicabile Art. 2.599. - Conventia de alegere a l ...

Instanta a respins cererea clientilor Volksbank de suspendare a platii ratelor
... e din contractele de credit, respectiv pentru suspendarea platii ratelor la imprumuturi pana la momentul solutionarii litigiului.   Primul termen de judecata pentru procesul de fond a fost fixat pentru data de 7 noiembrie 2011, iar pentru cererile de ordonanta presedintiala prima infatisa ...

Deputatii au aprobat un amendament la OUG 50 referitor la cresterea costurilor creditului
... e din conventiile de credit, se arata intr-un comunicat al casei de avocatura "Piperea si Asociatii", care-i reprezinta pe acesti clienti. Primul termen de judecata a fost fixat pentru data de 7 noiembrie 2011, dar este analizata posibilitatea introducerii unei cereri de preschimbare a acestui t ...

CSM respinge solicitarea Ministerului Justitiei de suspendare a Programului pentru stabilirea volumului optim de munca
... t dovedita. Potrivit CSM, Curtea de Apel Bucuresti, una dintre cele mai mari instante din tara, a aratat ca la nivelul acesteia alocarea primului termen de judecata s-a realizat in raport de numarul maxim de dosare si nu potrivit regulilor stabilite prin programul privind stabilirea volumului op ...

Legea micii Reforme nr. 220 din 2010
... ul cuprins: "51. mentiunea ca, prin inmanarea citatiei, sub semnatura de primire, personal sau prin reprezentant legal sau conventional, pentru un termen de judecata, cel citat este prezumat ca are in cunostinta si termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia i-a fost inmanata;". ...

Comunicat de presa referitor la pozitia institutionala a Ministerului Justitiei in legatura cu solicitarea de suspendare a aplicarii Programului pentru stabilirea volumului optim de munca
... arului maxim de puncte, un judecator poate refuza intrarea in sedinta de judecata, norma stabilita fiind una anuala. Pentru asemenea situatii, primul termen de judecata pentru cauzele nou intrate la acelasi judecator este fixat in anul urmator, ceea ce duce la afectarea duratei rezonabile a procedur ...

Tribunalul Bucuresti: blocat de numarul mare de litigii de munca
... ca acestea vor determina o crestere a volumului de activitate cu 6.000 pana la 8.000 de dosare pana la sfarsitul anului, dosare care vor primi primul termen de judecata peste termenul rezonabil de sase luni. Numai pentru modificarile legislative privind recalcularea pensiei am primit deja 2.000 de p ...

Curtea Constitutionala: Decizia 905 din 6 iulie 2010 (Decizia 905/2010)
... , in cursul procesului, apar elemente care determina o valoare mai mare, instanta va pune in vedere petentului sa achite suma datorata pana la primul termen de judecata. In cazul cand se micsoreaza valoarea pretentiilor formulate in actiune sau in cerere, dupa ce a fost inregistrata, taxa judiciara ...

Masuri pentru scurtarea duratei proceselor civile si penale si reducerea costurilor justitiei
... opul scurtarii proceselor, a fost instituita regula potrivit careia daca unei persoane i s-a inmanat personal sau prin reprezentant citatia pentru un termen de judecata, va fi prezumat ca are cunostinta si de termenele de judecata ulterioare aceluia pentru care citatia a fost inmanata. O alta ...

Amanarea proceselor, cu acordul Consiliului Superior al Magistraturii
... La unele instante din tara, intre care si Judecatoria Cluj- Napoca, pentru un banal proces de partaj a averii intre doi soti care au divortat, primul termen de judecata este fixat pentru sfarsitul lunii noiembrie 2010. Termene fixate peste opt luni Decizia CSM a fost luata in decembrie 2009 si ...

Medierea devine obligatorie in Romania din 3 martie
... at instantei, dar si-a rezolvat problema prin mediere, judecatorul va fi cel care va parafa intelegerea. In acest caz insa, nu se va mai stabili un termen de judecata. Daca nu a inceput un proces si partile merg direct la mediator, acordul de mediere va fi parafat de un notar. E important ...

Actiune civila. Constituirea ca parte civila
... esuale, sanctiune procedurala care nu poate fi ridicata decat de persoana lezata in cursul efectuarii actului cand partea este prezenta sau la primul termen de judecata cu procedura completa cand partea a lipsit la efectuarea actului. Numai daca anularea actului este necesara pentru aflarea adevarul ...

Obligarea de a nu parasi tara. Revocare
... at intocmai, pe durata pentru care masura preventiva a fost luata si mentinuta, obligatiile dispuse de instanta de judecate, s-a prezentat la fiecare termen de judecata si a fost audiat cu privire la infractiunile retinute prin rechizitoriu.   (Sursa: I.C.C.J., sectia penala, decizia n ...

Propunere pentru infiintarea Tribunalelor de Munca si Asigurari Sociale
... Judecarea cauzelor se va face cu respectarea principiului celeritatii. Proiectul spune ca membrii completului de judecata au obligatia la primul termen de judecata de a media conflictul de munca si de a starui in solutionarea acestuia pe cale amiabila. Curtile Sociale de Apel judeca recursu ...

Actiune civila. Constituirea ca parte civila
... esuale, sanctiune procedurala care nu poate fi ridicata decat de persoana lezata in cursul efectuarii actului cand partea este prezenta sau la primul termen de judecata cu procedura completa cand partea a lipsit la efectuarea actului. Numai daca anularea actului este necesara pentru aflarea adevarul ...

Firmele de leasing cer simplificarea executarii silite
... ea demersurilor de executare silita si pana la redactarea incheierii de incuviintare a executarii. "In cadrul acestei proceduri se poate acorda un termen de judecata suplimentar, la fel ca in cazul altor dosare. De asemenea, daca exista unele nelamuriri ale judecatorului in ce priveste titlul exe ...

Sanctiunea nulitatii in materie civila si penala
... e ce nu poate fi anulata decat prin anularea actului) numai daca a fost invocata in cursul efectuarii actului cand partea este prezenta sau la primul termen de judecata cu procedura completa cand partea a lipsit la efectuarea actului. ...

Grile Concurs Admitere in Magistratura aprilie 2008 - Drept procesual penal
... etarii judecatoresti; c. oricand in cursul judecatii; 8. Instanta penala poate dispune disjungerea actiunii civile: a. la primul termen de judecata, daca partea civila nu a fost legal citat; b. la oricare din termenele de judecata daca partea civila nu se prezinta; c. ...

O procedura speciala pentru partile implicate in procesul civil
... intretinere, la alocatia pentru copii si la folosirea locuintei, se pot lua de instanta la care s-a indreptat actiunea de divort si inainte de primul termen de judecata. Tot articolul 581 stabileste si instanta compententa sa judece cererea de ordonanta presedintiala, si anume instanta compe ...

Ordonanta presedintiala fondata pe art. 6132 C. proc. civ.
... intretinere, la alocatia pentru copii si la folosirea locuintei, se pot lua de instanta la care s-a indreptat actiunea de divort si inainte de primul termen de judecata.   Reclamanta B.O. a solicitat, prin cererea inregistrata la 2 septembrie 2003, obligarea sotului sau, paratul B.S.C., p ...

Raspuns exceptie...
... enta, ca instanta a respins apelul declarat ca lipsit de interes, si, in contradictie cu principiul contradictorialitatii, curtea a omis sa acorde un termen de judecata pentru a pune in discutia partilor prezente sau, in lipsa, dar legal citate, aceasta exceptie, incalcandu-i astfel dreptul la apara ...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
... enta, ca instanta a respins apelul declarat ca lipsit de interes, si, in contradictie cu principiul contradictorialitatii, curtea a omis sa acorde un termen de judecata pentru a pune in discutia partilor prezente sau, in lipsa, dar legal citate, aceasta exceptie, incalcandu-i astfel dreptul la apara ...

Statutul profesiei de avocat (M. Of. 237/1995)
... cursul termenului prevazut la Art. 66 alin. 4 din lege este intrerupt. Art. 173 Presedintele comisiei de disciplina va fixa, de indata, termen de judecata cu citarea avocatului, a organului profesiei ce a exercitat actiunea si a celorlalte persoane indicate in actiune. Procedura de ...

Ce sanctiune atrage neinvocarea nulitatii raportului de expertiza la prima zi de infatisare, dupa depunere?
... pertiza rezulta ca partile au fost convocate, prin scrisori recomandate. Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si nici nu a facut obiectiuni la raportul de expertiza. Prin urmare, sustinerile privitoare la incalcarea art. 208 alin. 1 C. proc. ...

Expertiza. Termenul in care trebuie solicitata expertiza contrarie.
... pertiza rezulta ca partile au fost convocate, prin scrisori recomandate. Directia Generala a Finantelor Publice Teleorman nu s-a prezentat la nici un termen de judecata si nici nu a facut obiectiuni la raportul de expertiza. Prin urmare, sustinerile privitoare la incalcarea art. 208 alin. 1 C. proc. ...

Codul de procedura penala - Revizuirea
... potrivit dispozitiilor art. 35. Art. 402: Masuri premergatoare (1) La primirea lucrarilor trimise de procuror, presedintele instantei fixeaza termen de judecata pentru examinarea cererii de revizuire, in vederea admiterii in principiu, dispunand citarea partilor interesate. (2) Cand pers ...

Codul de procedura penala - Recursul
... muleaza in scris prin cererea de recurs sau printr-un memoriu separat, care trebuie depus la instanta de recurs cu cel putin 5 zile inaintea primului termen de judecata. (21) In cazul in care nu sunt respectate conditiile prevazute in alin. 1 si 2, instanta ia in considerare numai cazurile de ...

Exista sanctiune in cazul exceptiei lipsei de interes, cand aceasta nu este pusa in discutia partilor de catre instanta de judecata?
... enta, ca instanta a respins apelul declarat ca lipsit de interes, si, in contradictie cu principiul contradictorialitatii, curtea a omis sa acorde un termen de judecata pentru a pune in discutia partilor prezente sau, in lipsa, dar legal citate, aceasta exceptie, incalcandu-i astfel dreptul la apara ...

Exceptia lipsei de interes a partii in promovarea caii de atac.
... enta, ca instanta a respins apelul declarat ca lipsit de interes, si, in contradictie cu principiul contradictorialitatii, curtea a omis sa acorde un termen de judecata pentru a pune in discutia partilor prezente sau, in lipsa, dar legal citate, aceasta exceptie, incalcandu-i astfel dreptul la apara ...

Codul de procedura penala - Desfasurarea judecarii cauzelor
... penala Desfasurarea judecarii cauzelor Art. 313: Masuri premergatoare (1) In vederea repartizarii pe complete si a stabilirii primului termen de judecata, dosarele nou formate vor fi transmise, dupa inregistrare in registratura instantei, persoanei desemnate cu repartizarea aleatorie ...

Codul de procedura penala - Dispozitii generale (Judecata)
... daca ar lipsi la vreunul dintre aceste termene. (4) Cand judecata se amana, martorii, expertii si interpretii prezenti iau in cunostinta noul termen de judecata. (5) La cererea persoanelor care iau termenul in cunostinta, instanta le inmaneaza citatii, spre a le servi drept justificare ...

Codul de procedura civila - Nulitatile
... in. 2 atrage nulitatea actului in conditiile alin. 1, numai daca a fost invocata in cursul efectuarii actului cand partea este prezenta sau la primul termen de judecata cu procedura completa cand partea a lipsit la efectuarea actului. Instanta ia in considerare din oficiu incalcarile, in orice stare ...

Codul de procedura penala - Arestarea preventiva
... sp; ascultarea  inculpatului,  iar  daca  acesta  ridica  obiectii care necesita o rezolvare urgenta, fixeaza de indata termen de judecata. Art. 153:  Obiectii in ceea ce priveste identitatea (1) Daca  cel arestat ridica  obiectii  in con ...

Codul de procedura civila - proceduri speciale
... Art. 6161     Daca procedura de chemare a sotului parat a fost indeplinita prin afisare, iar acesta nu s-a prezentat la primul termen de judecata, instanta va cere dovezi sau va dispune cercetari pentru a verifica daca paratul isi are domiciliul la locul indicat in cerere si, ...

Codul de procedura civila - Apel/recurs
... va stabili, prin incheiere, cu ascultarea partilor in camera de consiliu, scop in care acestea vor fi citate in termen scurt, chiar inainte de primul termen de judecata, daca este cazul. Dispozitiile Art. 403 alin. 3 si 4 se aplica in mod corespunzator.     Alineatul 4  Abroga ...

Codul de procedura civila - suspendare perimare
... p;   Termenul perimarii nu curge cat timp, fara vina partii, cererea n-a ajuns inca la instanta competenta sa o judece sau nu se poate fixa termen de judecata.     In materie comerciala termenul de perimare este de sase luni. Art. 249     Perimarea ...

Codul de procedura civila - procedura inaintea primei instante
... vedere obligatia de a depune la dosar intampinare cel mai tarziu cu 5 zile inainte de termenul stabilit pentru judecata.     Primul termen de judecata va fi stabilit astfel incat de la data primirii citatiei paratul sa aiba la dispozitie cel putin 15 zile pentru a-si pregati aparar ...

Spete - contencios administrativ (pct. 14 - 15)
... ionarul care, in virtutea legii, a dobandit calitatea de reclamant poate, potrivit regulilor dreptului comun, sa declare in fata instantei, la primul termen de judecata, in ce masura isi insuseste actiunea introdusa de Avocatul Poporului, dupa cum, pe parcursul judecatii, poate renunta la actiune sa ...

Spete - contencios administrativ (Selectiuni - Cuprins pe Spete)
... ionarul care, n virtutea legii, a dobandit calitatea de reclamant poate, potrivit regulilor dreptului comun, sa declare n fata instantei, la primul termen de judecata, n ce masura si nsuseste actiunea introdusa de Avocatul Poporului, dupa cum, pe parcursul judecatii, poate renunta la actiune sa ...

Spete - contencios administrativ
... ionarul care, n virtutea legii, a dobandit calitatea de reclamant poate, potrivit regulilor dreptului comun, sa declare n fata instantei, la primul termen de judecata, n ce masura si nsuseste actiunea introdusa de Avocatul Poporului, dupa cum, pe parcursul judecatii, poate renunta la actiune sa ...

Cerere de suspendare a executarii vremelnice
... teritorial sa judece cererea.   care o consider nelegala si netemeinica, apel inregistrat sub nr. ....../............., cu termen de judecata la data de .............................., rugandu-va totodata sa fixati in sarcina subsemnatului cuantumul cautiunii aferente. ...

Cerere de refacere a nscrisurilor, hotarrilor si dosarelor disparute
... , scara ..., etaj .., apart. ..., sector/judet ..........., cauza care are ca obiect ............................................., avand ultim termen de judecata fixat pentru ....................,; sau  incheierii  din  data  de  .........................  ...

Cerere de perimare
... ; fieindeplinit din oficiu. Perimarea nu curge cat timp, fara vina partii, cererea nu a ajuns la instanta competenta sa o judece sau nu se poate fixa termen de judecata, in cazurile de suspendare intemeiate pe dispozitiile art. 244 Cod pro- cedura civila, sau in cazul in care partea interesata este ...

Cerere de amanare a judecarii cauzei
... ... ..............................., si prin urmare va solicit sa incuviintati cererea formulata de subsemnat si sa dispuneti fixarea unui nou termen de judecata, cu citarea partilor. IN DREPT: Imi intemeiez prezenta pe dispozitiile art. 82 si art. ...

Cerere de preschimbare a termenului
... ....................................................................................... . Prin urmare va solicit sa dispuneti fixarea unui nou termen de judecata, cu citarea partilor, la care, dupa ascultarea acestora, sa hotarati preschimbarea termenului de judecata la o alta data. ...

Procura generala (reprezentare cu titlu oneros)
... p; in   fata1)    ...................,   in cauza2).............., inregistrata sub nr.3)........./..........., cu termen de judecata la data de ....................., avand ca obiect4)......................................, in contradictoriu cu5).................. ...

Procura generala (reprezentare cu titlu gratuit)
...   ......................................., in cauza2) .........................., inregistrata sub nr.3) ................../................, cu termen de judecata la data de ....... .....................avand ca obiect4) ................................, in contradictoriu cu5) .. ...

Noutati legislative in domeniul concurentei neloiale!
In Monitorul oficial nr. 355 din 22 mai 2015 a fost publicata Legea nr.117 din 21 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei. Iata...

Monitorul Oficial nr. 355 din 22 Mai 2015
1.  HOTARARE nr. 349 din 20 mai 2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 al Companiei Nationale de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania - S.A., aflata sub autoritatea Ministerului Transporturilor EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 355...

Monitorul Oficial nr. 354 din 22 Mai 2015
1.  ORDIN nr. 951 din 14 mai 2015 pentru aprobarea Programului national multianual privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte, cu finantare in anul 2015 EMITENT: MINISTERUL DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22...

Monitorul Oficial nr. 347 din 20 Mai 2015
1.  DECIZIE nr. 131 din 10 martie 2015 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 111 alin. (6) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice EMITENT: CURTEA CONSTITUTIONALA PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 347 din 20...

Ce trebuie sa stiti despre amenzi judiciare si despagubiri, conform Codului de procedura civila 2015
Regimul amenzilor judiciare si despagubirilor este stabilit conform prevederior art. 187 - 191 din Codul de procedura civila. In mod concret, retinem faptele principale, savarsite in legatura cu procesul si care sunt sanctionate: 1. cu amenda judiciara de la 100 lei la 1.000 lei: a)...

Ce trebuie sa stiti despre radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari
Ce trebuie sa stim despre Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari? De la bun inceput va spunem ca Radierea din Registrul Operatorilor Intracomunitari se poate realiza fie la solicitarea persoanelor impozabile fie de catre organele fiscale competente, din oficiu. Nu neglijam...

Opinia consultantului cu privire la reverificarea unor perioade supuse inspectiei fiscale
Atentie la faptul ca asa cum precizeaza si  art. 105 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, inspectia fiscala se efectueaza o singura data pentru fiecare impozit, taxa, contributie si alte sume datorate bugetului general consolidat si pentru fiecare perioada supusa impozitarii. Cu toate...

Intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014
Dupa cum bine stim, Ordinul MFP 65/2015 reglementeaza prevederile referitoare la intocmirea si depunerea situatiilor financiare si a raportarilor contabile pentru anul fiscal 2014. In mod concret, tinem cont de faptul ca bilanturile pe 2014 se depun in termen de 150 de zile de la data la care...

Vesti bune. De astazi ANAF da consultanta si pe Facebook
Conform unui comunicat oficial, se informeaza faptul ca din data de 20 mai, Directia Generala de Servicii pentru Contribuabili din cadrul ANAF va oferi contribuabilil, in fiecare zi de miercuri, consultanta in domeniul fiscal, inclusiv pe pagina de Facebook a institutiei. Citam din...

Avocatul Poporului si pensiile nevazatorilor. Ce va decide Inalta Curte de Casatie si Justitie?
De la bun inceput va amintim ca nevazatorii ies la pensie mai devreme. Au parte de conditii speciale de pensionare. Aici intra persoanele cu handicap vizual. In legislatie nu se precizeaza ce fel de handicap este. Ca este, grav, accentuat sau mediu, tot handicap vizual este. Legislatia nu...

Executarea Silita - Noutati, provocari, exigente. 17 iunie 2015, Bucuresti
In data de 17 iunie 2015, de la ora 14.00, va avea loc evenimentul Executarea silita - Noutati, provocari, exigente - prin filtrul jurisprudentei CEDO. Evenimentul va avea loc la Bucuresti, la Biblioteca Academiei Romane, Amfiteatrul Acad. Ion Heliade Radulescu. In cadrul conferintei se vor...

Esti administrator? ANAF nu te inregistreaza in scopuri de TVA daca firma ta are restanta la stat!
ANAF refuza sa inregistreze in scopuri de TVA administratorii care au facut sau inca mai fac parte din firmele cu restante la stat. Mai mult de 2000 de firme nu au indeplinit criteriile necesare pentru a obtine codul de TVA in intervalul februarie - aprilie, conform unui comunicat ANAF, remis...

Inalta Curte: Masinile parcate neregulamentar nu pot fi ridicate prin hotarari ale consiliilor locale!
Atentie la faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justiei a admis astazi recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului. Concret, masinile parcate neregulamentar nu pot fi ridicate in baza deciziilor consiliilor locale. "In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.128...

Monitorul Oficial nr. 359 din 25 Mai 2015
1.  HOTARARE nr. 477 din 13 mai 2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr....

Monitorul Oficial nr. 358 din 25 Mai 2015
1.  ORDIN nr. 567 din 12 mai 2015 privind aprobarea datelor de identificare ale bunurilor din domeniul public si privat al statului care se preiau in administrarea unor structuri din subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale cu ocazia reorganizarii acestora in conditiile...

Noutati legislative in domeniul concurentei neloiale!
In Monitorul oficial nr. 355 din 22 mai 2015 a fost publicata Legea nr.117 din 21 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei. Iata...

Litigiu de munca? Angajatorul doreste sa isi sanctioneze angajatul cu reducerea salariului cu 25 de procente timp de 6 luni
Iata o situatie aparte, referitoare la reducerea salariului ca o consecinta a unei abateri disciplinare a angajatului. Angajatorii considera necesar sa ii taie din salariu, insa nu sunt siguri daca risca sau nu un litigiu de munca. De ce? Angajatorii doresc sa stie daca este legal sa taie un...

Modele de contracte civile si comerciale in conformitate cu noul Cod civil
“142 Modele de contracte civile si comerciale conform noului Cod civil" reprezinta raspunsul perfect intr-o lume in care pare ca nimeni nu mai este ferit de amenzi si sanctiuni. Peste tot auzim aceleasi vesti, care spun ca toate controalele s-au intetit si s-au dezvoltat ca si...

7 motive sa ai o enciclopedie juridica pe birou
Sunt cel putin cateva sute de amenzi si sanctiuni pe care organele de control le pot institui fara sa stea pe ganduri si pe buna dreptate. Isi fac datoria. Dar ce se intampla in cazul juristilor care nu au de-a face cu amenzi si sanctiuni, juristii care au mereu dosare curate si procese care merg...

Monitorul Oficial nr. 357 din 25 Mai 2015
1.  HOTARARE nr. 344 din 13 mai 2015 pentru aprobarea inscrierii in inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului si darea in administrarea Consiliului Concurentei a unor imobile EMITENT: GUVERNUL PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 25 mai 2015   2....

Inalta Curte: Masinile parcate neregulamentar nu pot fi ridicate prin hotarari ale consiliilor locale!
Atentie la faptul ca Inalta Curte de Casatie si Justiei a admis astazi recursul in interesul legii formulat de Avocatul Poporului. Concret, masinile parcate neregulamentar nu pot fi ridicate in baza deciziilor consiliilor locale. "In interpretarea si aplicarea dispozitiilor art.128...

Monitorul Oficial nr. 359 din 25 Mai 2015
1.  HOTARARE nr. 477 din 13 mai 2015 pentru modificarea Regulamentului privind organizarea si desfasurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie, aprobat prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr....

Noutati legislative in domeniul concurentei neloiale!
In Monitorul oficial nr. 355 din 22 mai 2015 a fost publicata Legea nr.117 din 21 mai 2015 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 12/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale si a altor acte in domeniul protectiei concurentei. Iata...

Enciclopedia Juridica. Ghidul juristului 2015. Biblia juristilor in format mare
Enciclopedia Juridica. Ghidul juristului eficient este o lucrare de referinta ce nu poate lipsi de pe biroul niciunui practician in drept profesionist. A fost lansata dupa ce specialistii au actualizat-o pentru a reda legea in cele mai fine detalii. Aflati tot ce trebuie sa stie un jurist de top in...

Codul de procedura civila: Ce trebuie sa stii despre cererea de chemare in judecata
Dupa cum bine stim, in vederea apararii drepturilor si intereselor sale legitime, orice persoana se poate adresa justitiei prin sesizarea instantei competente cu o cerere de chemare in judecata. In cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei poate fi facuta si de alte persoane sau...

Decizia nr. 21/C din 21 aprilie 2015. Asigurarea accesului avocatilor la documentele create de instanta
Pe site-ul Uniunii Nationale a Barourilor din Romania a fost data publicitatii Decizia nr. 21/C/21.04.2015 a presedintelui Curtii de Apel Alba Iulia referitoare la asigurarea accesului avocatilor la documentele create de instanta. Conform deciziei, se prevede faptul ca transmiterea prin email...

Curtea Constitutionala: Decizie definitiva privind suspendarea contractului de munca la plangerea penala a angajatorului
In cadrul unei decizii luate pe 23 aprilie, Curtea Constituionala a Romaniei a declarat ca suspendarea contractului individual de munca la plangerea penala a angajatorului impotriva salariatului, prevazuta in Codul Muncii, este neconstitutionala. Curtea a fost sesizata de o instanta privind...

Dreptul muncii: Se suspenda obligatoriu contractul de munca al angajatului cercetat pentru furt?
Avem pe adresa redactiei o intrebare adresata de un responsabil HR. A primit de curand o instiintare care il anunta ca unul dintre salariatii sai este pus sub cercetare pentru furt. Ne intreaba daca este obligatoriu ca acest salariat sa aiba contractul de munca suspendat. In mod clar, angajatorul...

Documente utile pentru Asociatiile de Proprietari!
-Sunteti presedinte sau administrator de bloc? -Sunteti contabil sau jurist al unor asociatii de proprietari? -Sunteti cenzor sau casier pentru o asociatie de proprietari? In oricare dintre situatiile de mai sus va regasiti, aveti nevoie de documentele pe care specialistii le-au inclus...

Jurisdictia muncii conform Codul Muncii 2015
Dupa cum bine stim,  jurisdictia muncii are ca obiect solutionarea conflictelor de munca cu privire la incheierea, executarea, modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale sau, dupa caz, colective de munca prevazute de prezentul cod, precum si a cererilor privind raporturile...

Alte tag-uri asemanatoare: termen, termenul, termen scurt, implinirea termenului, termenul stabilit, fixa termen, termenul stabilit sumele, termenului, termenul curge, peste termen, expirarea termenului, pronuntare termenul, pronuntare termenul curge, dupa expirarea termenului, termen rezonabil, speta termenul, inaintea termenului, zile inaintea termenului, termen pentru,

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice