Club Juridic - Tu intrebi, Specialisti raspund!

Tags

Cauta in tag-uri dupa litera:
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z
... sau cauta un termen in tags

reziliere

Dan Sova: Rezilierea contractului cu Bechtel poate fi apreciata ca un castig pentru Romania
... a, n.r.) au fost cei 11 ani, cei 52 de kilometri si 1,4 miliarde de euro. Castigul este ca am reusit sa-i convingem pe cei de la Bechtel sa accepte o reziliere cu 30 de milioane de euro, plus TVA, adica 37,2 milioane de euro. Eu cred ca reprezinta o performanta fata de sumele care fusesera inaintate ...

Dreptul de optiune al creditorului intre rezilierea contractului si executarea in natura a acestuia
Contract de prestari servicii. Neindeplinirea obligatiilor contractuale. Dreptul de optiune al creditorului intre rezilierea contractului si executarea in natura a acestuia. Imposibilitatea cumulului celor doua sanctiuni Cuprins pe materii: Dreptul afacerilor. Contracte Index alfabetic: contra ...

Reziliere contract
... n vedere pretul destul de mare al produselor si scaderea cererii privind aceste produse ne gandim sa refuzam sa mai luam marfa si astfel sa intervina rezilierea contractului care este in derulare. Toata marfa pe care am luat-o pana acum este achitata desi este stocata in depozitele noastre. Daca nu ...

Reziliere contract pentru neexecutarea obligatiilor
... nbsp;                         reziliere de drept   -                    &n ...

Are vreun efect faptul ca debitorul si-a executat obligatiile in timpul procesului, daca in contract se stipuleaza un pact comisoriu privind rezilierea de plin drept?
... Nr./Data: 2150  (08.09.2000) Autor: Presedinte Tribunal Constanta Includerea in contract a unui pact comisoriu privind rezilierea de plin drept, fara punerea in intarziere a debitorului in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de acesta, face irelevanta imprejurarea ...

Actiune în rezilierea unui contract
Actiunea in rezilierea unui contract INSTANTA1)  ......................                         &nbs ...

Modele de cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod civil!
"117 Modele de cereri si actiuni in justitie, conform noului Cod civil" este un instrument indispensabil oricarui specialist in drept, care va faciliteaza si va optimizeaza munca. CUPRINSUL lucrarii de specialitate de care sigur aveti nevoie si anul acesta: I.   ...

Model actiune in evacuare a locatarului
... ..............................., str. ....................... nr. ....., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .............., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..... incheiat la data de ..........., privind imobilul sus-mentionat pentru nerespectarea clauzelor contra ...

117 Modele de cereri si actiuni in justitie
Intocmirea cererilor sau actiuni in justitie va da batai de cap? Nu si de acum inainte pentru ca modelele sunt gata intocmite de specialisti cu o vasta experienta in domeniul juridic. Nu trebuie decat sa le identificati si apoi sa le completati. Asadar, puteti obtine documentul necesar in...

Model Contract de comodat
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti nu se aplica prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii. (7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane se organizeaza evidenta informatizata a tuturor ...

Darea in plata - o solutie pentru stingerea datoriilor
... runta insa cu dificultati financiare, creditorul, pe langa mijloacele specifice de constrangere in executarea platii (executarea silita, rezolutiunea/rezilierea contractului, penalitati, daune-interese, etc), poate apela si la alte modalitati de valorificare a drepturilor sale, iar una dintre aceast ...

Practica Avocatiala in 2014: 100 de modele de cereri, note de aparare, cai de atac
... s contestatie la executare   Capitolul III INTAMPINARI Intampinare pretentii imprumut Intampinare pretentii asigurare Intampinare reziliere contract Intampinare pretentii contract de executie constructie Intampinare si cerere reconventionala neintelegeri asociati Intampinar ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
... tre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre  cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Contract de comodat auto actualizat 2014
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Actiunea oblica - actiune cu caracter mixt
... torului-vanzator; -actiunea in despagubiri pentru repararea prejudiciului cauzat printr-un fapt ilicit de catre debitorul debitorului; -actiunea in rezilierea unui contract de inchiriere; -cerere de interventie in interesul paratului (debitor) prin care sa se invoce prescriptia, in cazul in care ...

Model de contract de agentie comerciala
... itentului un raport lunar in care sa indice lista clientilor si cifra de afaceri realizata, spre a facilita calculul indemnizatiei cuvenite in caz de reziliere a contractului; i)  sa  comunice  reprezentatului  (comitentului)  cifra  de  afaceri  nerealizata& ...

Scutiri de la plata taxei judiciare de timbru
...     c) obligatiile legale si contractuale de intretinere, inclusiv actiunile in constatarea nulitatii, in anularea, rezolutiunea sau rezilierea contractului de intretinere;     d) stabilirea si acordarea despagubirilor decurgand din condamnarea sau luarea unei masuri ...

Codul Civil: Prescriprita extinctiva, decaderea si calculul termenelor
... e sa curga de la data ramanerii definitiva a hotararii prin care s-a desfiintat actul ori, dupa caz, de la data la care declaratia de rezolutiune sau reziliere a devenit irevocabila.     ART. 2.526     Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive  &n ...

Codul Civil: Obligatii, contractul de vanzare, contractul de imprumut
... eara sau, dupa caz, sa treaca la executarea silita a obligatiei;     2. sa obtina, daca obligatia este contractuala, rezolutiunea sau rezilierea contractului ori, dupa caz, reducerea propriei obligatii corelative;     3. sa foloseasca, atunci cand este cazul, orice al ...

Codul Civil: Cartea funciara
... ;   10. dreptul de a revoca sau denunta unilateral contractul;     11. pactul comisoriu si declaratia de rezolutiune sau de reziliere unilaterala a contractului;     12. antecontractul si pactul de optiune;     13. dreptul de preemptiune nasc ...

Dispozitii speciale privind grupul de societati - Codul Insolventei 2013
... i redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare;     e) mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de institutia de credit debitoare, precum si incheierea de noi contracte in interesul procedurii fa ...

Legea insolventei: Titlul II Procedura insolventei
... fi redimensionarea personalului angajat in scopul reducerii permanente a cheltuielilor de functionare si lichidare; e)    mentinerea, rezilierea sau denuntarea unor contracte incheiate de institutia de credit debitoare, precum si incheierea de noi contracte in interesul procedurii fa ...

RIL admis: Hotararea judecatoreasca poate tine loc de act autentic de vanzare-cumparare
... form acestui text, in afara de instanta domiciliului paratului, mai sunt competente, in cererile privitoare la executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract, instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a obligatiunii.     Competenta ...

Model: Contract de locatiune
... ilalte parti; d) isi incalca oricare dintre obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte, ca o noua incalcare a lor va atrage rezilierea contr actului. e) la expirarea termenului prevazut in prezentul contract. 8.2. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obli ...

Model: Contract de tranzactie
... civil. 3. Tranzactia, constatata printr -o hotarare judecatoreasca , poate fi desfiintat a prin actiune in nulitate sau actiune in rezolutiune ori reziliere, precum orice alt contract. Ea poate fi atacata, de asemenea, cu actiune revocatorie sau cu actiune in declararea simulatiei, conform art. 2 ...

Noile taxe judiciare de timbru
... p; (2) Se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni:     a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial; cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie ...

INM: Tematica pentru concurs
... ilitatea; relativitatea si opozabilitatea; -    efectele specifice contractelor sinalagmatice (exceptia de neexecutare. rezolutiunea, rezilierea, riscul contractului sinalagmatic); -    nulitatea actului juridic civil (notiune. clasifieare, delimitare, cauze de nulita ...

Actiune in rezolutiunea unui contract
... ntegrala, exacta si la timp a obligatiei. Neindeplinirea obligatiilor contractuale da dreptul creditorului sa solicite rezolutiunea sau, dupa caz, rezilierea contractului, precum si la daune-interese, daca i se cuvin, asa cum este prevazut in art. 1549 Cod civil. Rezolutiunea poate fi dispusa ...

Nou: Model Contract de publicitate
... sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce  la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract; c) este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inainte ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata chiriei conform noului Cod civil
... ......, str. ......................................... nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., dispunand rezilierea2 contractului de inchiriere nr. .... incheiat la data de ........... privind imobilul sus-mentionat, pentru neplata chiriei, cu rea-credint ...

Dan Sova: Rezilierea contractului cu Bechtel poate fi apreciata ca un castig pentru Romania
... a, n.r.) au fost cei 11 ani, cei 52 de kilometri si 1,4 miliarde de euro. Castigul este ca am reusit sa-i convingem pe cei de la Bechtel sa accepte o reziliere cu 30 de milioane de euro, plus TVA, adica 37,2 milioane de euro. Eu cred ca reprezinta o performanta fata de sumele care fusesera inaintate ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti ( art. 94 - art. 147)
... biectul dedus judecatii. (2) Aceeasi valoare va fi avuta in vedere si in cererile privind constatarea nulitatii absolute, anularea, rezolutiunea sau rezilierea actului juridic, chiar daca nu se solicita si repunerea partilor in situatia anterioara, precum si in cererile privind constatarea existent ...

Contractul de leasing si influenta dispozitiilor din noul Cod civil
Atat O.G. nr. 51/1997, cat si Codul civil, cuprind reglementari privind contractul de leasing. Daca in O.G. mentionata mai sus sunt cuprinse exclusiv regulile aplicabile contractului de leasing, in noul Cod civil sunt reglementate conditiile generale privind contractele si consecinta...

Actiune in evacuarea chiriasului pentru degradarea imobilului
... ....................., str. ............................. nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ...................., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..........., incheiat la data de .................., privind imobilul sus mentionat, pentru nerespectarea cl ...

Examen avocati: Tematica si bibliografie
... t noului Cod civil (remediile neexecutarii contractului): termenul suplimentar de executare; exceptia de neexecutare a contractului; rezolutiunea si rezilierea contractului; riscurile contractului. Cesiunea contractului. 3. Faptele juridice licite – izvoare de obligatii. Gestiunea de afacer ...

Fideiusiunea: cea mai uzitata garantie
... prin: * remitere de datorie, *  novatie, *  compensatie, * confuziune, * dare in plata, * prin decesul fideiusorului si  - prin rezilierea unilaterala a fideiusiunii date in vederea acoperirii obligatiilor viitoare sau nedeterminate,  - precum si incetarea functiei detinu ...

Legea privind drepturile consumatorilor la incheierea contractelor | Proiect
... imtamantului dat la perfectarea contractului. De asemenea, este utilizata sintagma “drept de incetare” iar nu aceea de “drept de reziliere” deoarece rezilierea presupune neindeplinirea obligatiilor de catre una din parti, or nu acesta este spiritul directivei. Conform dire ...

Ipotecile legale
... ntregului pret al lucrarii prevazut in contractul de antrepriza. Datorita faptului ca beneficiarul este nemultumit de calitatea lucrarilor , solicita rezilierea contractului. Poate antreprenorul sa execute silit bunul in cazul in care beneficiarul nu plateste decat valoarea lucrarilor executate? ...

Solutia ICCJ: Actiune in anularea unei hotarari arbitrale
... facturilor nr. 061/6.11 si 70/3.12.08; 26.823,00 lei diferenta de curs valutar, 40.465,00 lei dobanda legala si 60.00C Euro – daune-interese de reziliere prematura. A mai fost obligata parata la plata sumei de 47.214,77 lei, cheltuieli de arbitrare (taxele arbitrale de 39.345,05 lei si onorari ...

ICCJ: Casarea cu trimitere
... . SRL si a admis in parte actiunea formulata de catre reclamantii T.D.G. si B.C. in contradictoriu cu parata SC T.S. SRL Constanta. A fost dispusa rezilierea contactului de asociere incheiat la data de 1 ianuarie 2000 si obligata parata SC T.S. SRL la plata urmatoarelor sume in favoarea reclamant ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... e legale referitoare la recuperarea creantelor si reducerea duratei medii de incasare a acestora? 1. Incasarea debitelor restante de la locatar si rezilierea contractului Avand in vedere dispozitiile art. 1817 Cod civil contractul poate fi reziliat cu daune-interese, cuantumul daunelor putand ...

Recuperarea debitelor restante de la locatar
... referitoare la recuperarea creantelor si reducerea duratei medii de incasare a acestora? Raspuns: 1. Incasarea debitelor restante de la locatar si rezilierea contractului Avand in vedere dispozitiile art. 1817 Cod civil contractul poate fi reziliat cu daune-interese, cuantumul daunelor putand ...

Contract de asistenta juridica
... termenele fixate potrivit art. 2, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul avocatului sa procedeze la rezilierea de plin drept a prezentului contract fara nici o alta formalitate  si fara nici o alta procedura judiciara sau extrajudiciara. Preze ...

Dreptul de optiune al creditorului intre rezilierea contractului si executarea in natura a acestuia
Contract de prestari servicii. Neindeplinirea obligatiilor contractuale. Dreptul de optiune al creditorului intre rezilierea contractului si executarea in natura a acestuia. Imposibilitatea cumulului celor doua sanctiuni Cuprins pe materii: Dreptul afacerilor. Contracte Index alfabetic: contra ...

Codul de procedura civila intra in vigoare la 1 septembrie 2012
... a locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a obligatiei, in cazul cererilor privind executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract;". 34. Dupa articolul 111 se introduce un nou articol, articolul 111^1, cu urmatorul cuprins: "ART. 111^1 Cereri ...

Reguli particulare in materia inchirierii locuintelor
... fara justificare, una dintre partile contractului de inchiriere nu isi executa obligatiile nascute din acest contract, cealalta parte are dreptul la rezilierea contractului, potrivit dispozitiilor art. 1830 alin. 1 Cod civil. De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 1830 alin. 2 Cod civil, locat ...

Legea nr. 10 din 2001. Pact comisoriu de gradul IV
... cheltuielile edilitare facute de primarie, precum si faptul ca, in cazul nerespectarii vreuneia dintre obligatiile asumate de cumparator, este atrasa rezilierea de plin drept, terenul reintrand in patrimoniul Municipalitatii fara nici o alta formalitate decat simpla investire cu formula executorie a ...

3 probleme rezolvate ale Contractului de depozit
... 1 octombrie 2011, se aplic a dispozitiile Codului civil din 1865, care nu prevad posibilitatea ca depozitarul sa rezilieze contractul. El poate cere rezilierea numai daca deponentul nu si-a indeplinit propriile obligatii, prev azute in contract. Daca nu sunt prevazute obligatii ale deponentului sca ...

Efectul retroactiv al nulitatii in materia contractelor cu executare succesiva
... fost considerata valida pe baza teoriei contractului putativ sau cea a imbogatirii fara justa cauza, fie prin considerarea nulitatii ca o varianta de reziliere (caz in care efectele s-ar produce ex nunc), sau chiar prin referire la conceptul general de echitate. In fine, problema restituirii pres ...

Model actiune impotriva chiriarului rau-platnic
... ......, str. ......................................... nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., dispunand rezilierea2 contractului de inchiriere nr. .... incheiat la data de ........... privind imobilul sus-mentionat, pentru neplata chiriei, cu rea-credint ...

Desfiintarea contractului si a actelor subsecvente
... fost considerata valida pe baza teoriei contractului putativ sau cea a imbogatirii fara justa cauza, fie prin considerarea nulitatii ca o varianta de reziliere (caz in care efectele s-ar produce ex nunc), sau chiar prin referire la conceptul general de echitate. In fine, problema restituirii pres ...

Clauza penala
... la arvuna. Jurisprudenta „In cazul unui contract de locatiune, imprejurarea ca s-a prevazut returnarea cheltuielilor efectuate in caz de reziliere unilaterala a contractului, la cererea locatorului, nu conduce la concluzia ca partile au inteles sa lase in sarcina exclusiva a locatarului ...

UNBR a elaborat Planul de invatamant pentru pregatirea avocatilor
... re in judecata in proceduri de drept comun (revendicari, granituiri, pretentii, obligatii de a face, anularea, declararea nulitatii, rezolutiunea sau rezilierea unor acte), dar si cele formulate in cadrul unor proceduri speciale (ordonanta presedintiala, masuri asiguratorii, divort si alte cereri in ...

NCC - Inceputul prescriptiei extinctive
... e sa curga de la data ramanerii definitiva a hotararii prin care s-a desfiintat actul ori, dupa caz, de la data la care declaratia de rezolutiune sau reziliere a devenit irevocabila. Dreptul la actiunea in executarea prestatiilor succesive - prescriptia incepe sa curga de la data la care f ...

Contractul de locatiune in Noul Cod Civil
... ori ii schimba destinatia sau daca il intrebuinteaza astfel incat il prejudiciaza pe locator, acesta din urma poate cere daune-interese si, dupa caz, rezilierea contractului. - sa permita examinarea bunului de catre locator la intervale de timp rezonabile in raport cu natura si destinatia bunului ...

Contract de prestari de servicii intre doua agentii
Contract de prestari de servicii intre doua agentii Incheiat astazi .................. la ...................................... I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ..................................................................................................................................

Actiune in rezolutiunea unui contract de vanzare-cumparare. Avand-cauza
... tampinare prin care au solicitat respingerea recursului ca nefondat aratand ca recurentele reclamante sunt tert fata de contractul de vanzare a carei reziliere se solicita.(…) Analizand decizia recurata in raport de criticile formulate, in limitele controlului  de legalitate, s-a constatat ...

Reziliere contract
... n vedere pretul destul de mare al produselor si scaderea cererii privind aceste produse ne gandim sa refuzam sa mai luam marfa si astfel sa intervina rezilierea contractului care este in derulare. Toata marfa pe care am luat-o pana acum este achitata desi este stocata in depozitele noastre. Daca nu ...

Reziliere contract pentru neexecutarea obligatiilor
... nbsp;                         reziliere de drept   -                    &n ...

Infintarea unui Tribunal pentru infrastructura
... pentru Autostrada Medgidia - Cernavoda, incheiat cu firma franceza Colas, iar contractul pentru Autostrada Moara Vlasiei - Ploiesti fiind in curs de reziliere, prin noua institutie ministerul ar putea finaliza mai repede eventualele litigii juridice de acest gen. ...

Model contract drepturi de autor
Dreptul de autor este reglementat prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe, cu modificarile si completarile ulterioare, publicata in Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996.   Va prezentam modelul unui contract de drept de autor cu mentiunea ca, dvs. puteti...

Contract de antrepriza
... lucrarea si de a continua executarea ei cu un alt antreprenor. 7.3. Neplata la termenele stabilite a lucrarilor executate si receptionate conduce la rezilierea contractului din initiativa antreprenorului, clientul fiind obligat la plata de daune-interese reprezentand .......................% din va ...

Reguli procedurale privind conditiile de exercitare a drepturilor de uz si servitute asupra proprietatilor private
... sa inceteze inainte de termen, in urmatoarele cazuri:    -prin intelegerea partilor, fiind exclusa denuntarea unilaterala;    -rezilierea pentru motiv de neexecutare;    -desfiintarea titlului proprietarului.    In caz de moarte a proprietarului (persoana ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile
... a dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr -o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL IX - Diferite contracte speciale
... ori ii schimba destinatia sau daca il intrebuinteaza astfel incat il prejudiciaza pe locator, acesta din urma poate cere dauneinterese si, dupa caz, rezilierea contractului. Instiintarea locatorului despre nevoia de reparatii Art. 1.801. - Locatarul este obligat, sub sanctiunea platii de daun ...

Codul Civil - CARTEA a V-a - TITLUL V - Executarea obligatiilor
... se cuvin: 1. sa ceara sau, dupa caz, sa treaca la executarea silita a obligatiei; 2. sa obtina, daca obligatia este contractuala, rezolutiunea sau rezilierea contractului ori, dupa caz, reducerea propriei obligatii corelative; 3. sa foloseasca, atunci cand este cazul, orice alt mijloc prevazut d ...

Codul civil - CARTEA a III-a - TITLUL VII - Cartea funciara
... lui de proprietate;  10. dreptul de a revoca sau denunta unilateral contractul;  11. pactul comisoriu si declaratia de rezolutiune sau de reziliere unilaterala a contractului;  12. antecontractul si pactul de optiune;  13. dreptul de preemptiune nascut din conventii;  1 ...

Tot mai multi clienti ai operatorilor de cablu, telefonie sau internet nu-si mai platesc facturile!
... te chiar ani, insa nici cei vizati nu renunta cu una cu doua. Aproape toti se plang ca au avut parte de servicii de proasta calitate si au cerut rezilierea contractelor, asa incat considera ca nu mai datoreaza nimic. "Va rugam sa somati debitorul sa ne achite sumele datorate si penalitatile ...

Curtea Constitutionala: Decizia 914 din 6 iulie 2010 (Decizia 914/2010)
... Legea nr. 146/1997: "(11) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial; cererea privind r ...

Clauzele abuzive in Romania: sanctiuni si solutii
... In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea acestuia, putand solicita, dupa caz, si daune-interese. Constatarea contraventiilor si solutionarea litigiilor Controlul respectar ...

Parlamentul mutat pe Bulevardul Unirii
... ul arhitectural, urmarirea stadiului de realizare a proiectelor, conservarea valorilor artistice ale imobilului, gestiunea financiara, propunerile de reziliere a contractelor, intretinerea partilor comune si conservarea spatiilor neutilizate. ...

CEDO: Hotararea in Cauza Arsenovici impotriva Romaniei
... or de atac interne. În opinia sa, reclamanta ar fi trebuit sa introduca împotriva chiriasilor, în baza art. 24 din Legea nr. 114/1996, o procedura de reziliere a contractului de închiriere si de evacuare întemeiata pe neplata chiriilor pentru mai mult de 3 luni consecutive. De asemenea, ea ar fi put ...

Contract de consultanta fiscala
... iului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract. 4.6. Litigiile dintre parti se supun medierii Camerei Consultantilor Fiscali sau, dupa caz, instan ...

Daune-interese
... ate a fost stabilita la momentul primirii notificarii. S-a constatat ca in luna februarie 2005, ulterior emiterii notificarii, reclamanta a comunicat rezilierea unilaterala a contractului pentru incalcarea dreptului de exclusivitate ca urmare a expunerii de catre parata a unor materiale apartinand a ...

Societate cu raspundere limitata. Neregularitati in numirea reprezentantilor. Inopozabilitate fata de terti
... reclamantei accesul in imobilul inchiriat. Paratul formuleaza cerere reconventionala solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa se constate rezilierea prin acordul partilor a contractului de inchiriere in litigiu. Prin sentinta comerciala nr.1323 din 30 ianuarie 2008 Tribunalul Bucurest ...

Firmele de leasing cer simplificarea executarii silite
... in situatia obligatorie de a mari nivelul fondurilor proprii", a mai spus secretarul general al ALB Romania. Ahciarliu atrage atentia ca, odata cu rezilierea contractului intre cele doua parti, utilizatorul ar putea sa declare pierderea bunului pentru a frauda finantatorul. "Aceasta pierdere s ...

Raporturile juridice in arbitrajul comercial
... utonomia recunoscuta relativ clauzei compromisorii in raport de contractul unde aceasta este cuprinsa, este de retinut ca nulitatea, rezolutiunea sau rezilierea contractului principal nu atrage dupa sine aceeasi ineficacitate si asupra clauzei compromisorii, arbitrii desemnati urmeaza sa-si verifice ...

Conditiile in care recunoasterea dreptului produce efecte juridice
... mulata de reclamanta C.N.C.F. C.F.R. SA in contradictoriu cu paratul C.I.M.C.M. A fost admisa in parte  actiunea reclamantei si s-a dispus rezilierea contractelor de  inchiriere, a contractului de furnizare  utilitati si a contractului cadru de prestari servicii si evacuarea&nbs ...

Se majoreaza taxele judiciare de timbru
... g) peste 250.000 lei - 6.611 lei + 1% pentru ce depaseste 250.000 lei. Cererilor privind declararea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial, precum si cererilor privind constatarea existentei sau inexistentei unui drept patrimonial li se vor aplica a ...

Incetarea contractului de inchiriere prin acordul partilor
... ioada cand contractul era in vigoare, acestea au facut obiectul unor intelegeri distincte, efectuandu-se plati pentru fiecare serviciu in parte. Dupa rezilierea contractului, evident ca, arata parata, nu a mai solicitat servicii suplimentare. In privinta contractului incheiat de reclamanta si ...

Frauda la lege. Acceptiune. Efecte juridice
... omentul incheierii actului, independent de faptul indeplinirii obligatiilor asumate. In alti termeni, nulitatea nu se confunda cu rezolutiunea sau rezilierea care se aplica in caz de neexecutare a obligatiilor generate de contractele sinalagmatice si care intervine pentru cauze ulterioare incheie ...

Noi reglementari introduse prin OUG nr. 72/2009 privind achizitiile publice
... rilor pentru repararea prejudiciilor cauzate in cadrul procedurii de atribuire, precum si cele privind executarea, nulitatea, anularea, rezolutiunea, rezilierea sau denuntarea unilaterala a contractelor de achizitie publica se solutioneaza in prima instanta de catre sectia de contencios administrati ...

Neindeplinirea de catre agent a obligatiei contractuale de plata intr-un contract de agent
... agent, neindeplinirea de catre agent a obligatiilor de plata fata de partenerul contractual indreptateste pe acesta din urma sa emita o notificare de reziliere, astfel cum stipuleaza prevederile contractuale. Intrucat conflictul contractual va fi rezolvat prin intermediul Tribunalului arbitral, sing ...

Acord de cooperare tehnica (joint venture) - obligatia de colaborare
Acord de cooperare tehnica (joint venture)  - obligatia de colaborare I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. ................................................................., cu sediul social in .....................................................................,...

Contract de sponsorizare - model
... upa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte asupra faptului ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract. sau in termen de ...... zile de la data primirii notificarii prin care i s-a adus la cunostinta ca nu si-a exec ...

Drepturile si obligatiile partilor in contractul de locatiune de autovehicule
... te parti; d) isi incalca oricare dintre obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte, ca o noua incalcare a lor va atrage rezilierea contractului. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obligatia sa notifice celeilalte parti cauza de incetare a lui, c ...

Executarea partiala si cu intarziere de catre utilizator a obligatiei de plata a ratelor de leasing
Executarea partiala si cu intarziere de catre utilizator a obligatiei de plata a ratelor de leasing si a primelor de asigurare-reziliere conventionala – consecinte Aplicarea de catre finantator a pactului comisoriu de gradul II este justificata de executarea partiala si cu intarziere ...

Fazele contractului de Franciza
... reaviz suficient de mare asupra intentiei de a nu reinnoi contractul la data expirarii sau de a nu semna un nou contract; – in cadrul clauzelor de reziliere se vor stabili in mod clar circumstantele care pot sa determine o reziliere fara preaviz; – conditiile in care va putea sa opereze cesiun ...

Contractul de locatiune autovehicule
... e parti; d) isi incalca oricare dintre obligatiile sale dupa ce a fost avertizata de catre cealalta parte, ca o noua incalcare a lor va atrage rezilierea contractului. Partea care invoca incetarea prezentului contract are obligatia sa notifice celeilalte parti cauza de incetare a lui, c ...

Totul despre jurisprudenta arbitrala&contractul de leasing
... a; >> Executarea partiala si cu intarziere de catre utilizator a obligatiei de plata a ratelor de leasing si a primelor de asigurare-reziliere conventionala – consecinte >> Necontestarea de catre utilizator a neplatii sumei de bani datorata cu titlu de penalitati si ...

Contract de concesiune - model
... lata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului; c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin rezil ...

Contract de locatiune - model


Contract de asistenta financiara - model
... sarcina beneficiarului. 6.2. Nerespectarea  termenului  prevazut  la  pct.  3.1  atrage  dupa  sine  rezilierea  contractului  si exonerarea  de  orice  raspundere  a  beneficiarului.  In  acest  caz,& ...

CEDO - Cauza Spanoche impotriva Romaniei
... dovedeste ca aceste decizii au dobandit autoritate de lucru judecat, deoarece pot fi atacate prin recurs. In orice caz, respectivele decizii privesc rezilierea anumitor contracte de inchiriere incheiate intre fostii proprietari si chiriasi datorita expirarii termenului, neplatii chiriilor, neplatii ...

Contract de consignatie - Model
Contract de consignatie - Model Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE CONTRACTANTE 1.1. S.C. ....................................................... S.N.C./S.C.S./S.A./S.C.A./S.R.L. cu sediul social in...

Contract de concesiune - Model
... oncedentului; c) in  cazul  nerespectarii  obligatiilor  contractuale  de  catre  concesionar,  prin  reziliere,  cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului; d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin ...

Contractul de credit bancar - Parte teoretica
Contractul de credit bancar - Parte teoretica REGLEMENTARE ● Codul comercial Art. 35-59 ● Codul civil Art. 942 si urmatoarele A SE VEDEA SI: ● O.U.G. nr. 99/2006 (M.Of. nr. 1027/27.12.2006) DEFINITIE Contractul...

Contract de locatie de gestiune
... l obiectului inchirierii, partile pot prevedea prin contract clauzele speciale de folosire a bunurilor, obligatii si garantii suplimentare, cazuri de reziliere s.a. 3. Categorii de spatii: de productie, comercial, depozit, grup sanitar, birouri s.a. ...

Clauze ale contractului
... In masura in care contractul nu isi mai poate produce efectele dupa inlaturarea clauzelor considerate abuzive, consumatorul este indreptatit sa ceara rezilierea lui, putand pretinde, dupa caz, si daune-interese. - Dreptul  de  control  privind  respectarea  dispozitii ...

CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR
CONTRACTUL DE CREDIT BANCAR REGLEMENTARE ● Codul comercial Art. 35-59 ● Codul civil Art. 942 si urmatoarele A SE VEDEA SI: ● O.U.G. nr. 99/2006 (M.Of. nr. 1027/27.12.2006) DEFINITIE Contractul de credit este contractul prin...

Examen Admitere Barou 2007 - Subiecte de examen
... in termenul de prescriptie extinctiva.   Rezerva succesorala si cotitatea disponibila. Mostenitorii rezervatari.   Rezolutiunea si rezilierea contractelor.   Riscul contractului.   Simulatia.   Starea civila ( notiune, reglementare, delimitare, caractere ...

Codul civil - Reguli comune la locatiunea edificiilor si a fondurilor rurale
... uintare a ramas lipsit. Daca reparatiile sint de asa fel incit locatarul si familia sa se afla in neputinta de a locui, el va putea cere anularea (rezilierea) contractului. (C. civ. 1420 pct. 3, 1421). Art. 1426 Locatorul nu este raspunzator catre locatar de tulburarea casunata ...

Cum se pot stinge ipotecile pe cale accesorie?
... ngerea obligatiei principale, renuntarea creditorului la ipoteca, prescriptia, pierderea lucrului grevat, stingerea dreptului ipotecat, rezolutia sau rezilierea dreptului de proprietate a constitutorului, consolidare. Din actele si lucrarile dosarului, nu s-a probat ca a intervenit vreo cauz ...

Dictionar juridic >>> R
Dictionar juridic >>> R <<< Recidiva: consta in savarsirea din nou a unei infractiuni de catre o persoana care anterior a mai fost condamnata definitiv pentru o alta infractiune. (dictionar juridic - bibliografie drept...

Contract de web-hosting
... tiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract; b) este declarata in incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare judiciara (faliment) inain ...

Contract de consultanta fiscala
... iului in cuantumul si la termenele fixate potrivit art. 2, precum si neachitarea contravalorii cheltuielilor efectuate potrivit art. 3 dau dreptul la rezilierea de plin drept a prezentului contract. 4.6. Litigiile dintre parti se supun medierii Camerei Consultantilor Fiscali sau, dupa caz, ins ...

Actiune in evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
... ......, str. ......................................... nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. .... incheiat la data de ........... privind imobilul sus-mentionat, pentru neplata chiriei, cu rea-credinta ...

Contract prestari servicii informatice (model)
Contract prestari servicii informatice Reglementat de: Ordin nr. 250/189/748/2004, publicat in M.Of. nr. 573/29.06.2004 Contract prestari servicii informatice1 Incheiat astazi ......................... la ............................................. I. PARTILE...

Contract de distributie exclusiva
... tiile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notificare scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract; b) cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul prealabil, dat in scris ...

Are vreun efect faptul ca debitorul si-a executat obligatiile in timpul procesului, daca in contract se stipuleaza un pact comisoriu privind rezilierea de plin drept?
... Nr./Data: 2150  (08.09.2000) Autor: Presedinte Tribunal Constanta Includerea in contract a unui pact comisoriu privind rezilierea de plin drept, fara punerea in intarziere a debitorului in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de acesta, face irelevanta imprejurarea ...

TRIBUNAL CIVIL PAG PRINCIPALA
... omisoriu. Constatarea rezilierii de plin drept. Executarea obligatiei in cursul procesului. Includerea in contract a unui pact comisoriu privind rezilierea de plin drept, fara punerea in intarziere a debitorului in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de acesta, face irelevanta imprejurarea ...

Tribunal CIV Pact comisoriu
... ta civila Nr./Data: 2150  (08.09.2000) Autor: Presedinte Tribunal Constanta Includerea in contract a unui pact comisoriu privind rezilierea de plin drept, fara punerea in intarziere a debitorului in cazul neexecutarii obligatiilor asumate de acesta, face irelevanta imprejurarea ...

Judecatorie COMER Pretentii comerciale
... in lei la cursul de schimb al B.N.R. din ziua platii. Raporturile contractuale au incetat incepand cu data de 15.02.2003, reclamanta invocand rezilierea contractului pentru neindeplinirea de catre parata a obligatiilor contractuale in timp ce parata a sustinut ca efectele contractului au inc ...

Curte Apel COMER Contract de ipoteca. Stingerea ipotecii
... ngerea obligatiei principale, renuntarea creditorului la ipoteca, prescriptia, pierderea lucrului grevat, stingerea dreptului ipotecat, rezolutia sau rezilierea dreptului de proprietate a constitutorului, consolidare. Din actele si lucrarile dosarului, nu s-a probat ca a intervenit vreo cauza ...

ICCJ COMER Contract de acordare a asistentei juridice
... clamantului, fapt ce inlatura prezumtia de comercialitate prevazuta de dispozitiile art. 4 si art. 56 C.com. Ca urmare, in litigiul privind rezilierea contractului, solicitata de reclamant, sunt aplicabile dispozitiile procedurale care reglementeaza competenta  materiala  in drep ...

Codul de procedura civila: Competenta instantelor judecatoresti
... liului paratului, mai sunt competente urmatoarele instante:     1. in cererile privitoare la executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract, instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a obligatiunii;     2. in cer ...

Contractul de transport (model)
... ile sale, dupa ce a fost avertizata, printr-o notifi- care scrisa, de catre cealalta parte, ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezolutiunea/rezilierea prezentului contract; c) este declarata in stare de incapacitate de plati sau a fost declansata procedura de lichidare (faliment) inaint ...

Contractul de comodat (model)
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; - [...] Aflati ACUM in ce conditii mai inceteaza contractul de comodat 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un ...

Actiune în evacuare a locatarului pentru purtare care face imposibila convietuirea cu ceilalti colocatari
... nbsp;  etaj   ....,   apart.   .....,   sector/judet   ................,   dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..... incheiat la data de ............., privind imobilul sus-mentionat pentru  nerespectarea  cla ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru neplata cu rea-credinta a chiriei
... ......, str. ......................................... nr. ...., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet ......................., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. .... incheiat la data de ........... privind imobilul sus- mentionat, pentru neplata chiriei, cu rea-credint ...

Actiune în evacuare a chiriasului pentru degradarea imobilului
... .  ....,  bloc  .....,  etaj  ....,  apart.  .....,  sector/judet  ....................,  dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..........., incheiat la data de .................., privind imobilul sus mentionat, pentru nerespectarea cl ...

Actiune în executarea în natura a obligatiilor contractuale
... instanta domiciliului paratului, mai sunt competente urmatoarele instante: – in cererile privitoare la executarea, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui contract, instanta locului prevazut in contract pentru executarea, fie chiar in parte, a obligatiunii; – in cererile ce izvoras ...

Actiune în rezilierea unui contract
Actiunea in rezilierea unui contract INSTANTA1)  ......................                         &nbs ...

Actiune în raspundere civila contractuala
... e arata, in conformitate cu dispozitiile art. 112 pct. 3 ) Cod procedura civila, obiectul cererii (de ex.: pretentii izvorate din contract: anularea, rezilierea, rezolutiunea unui contract, revocarea unei donatii etc.), iar in situatia in care acesta este evaluabil in bani, se indica, in vederea tim ...

Modele de cereri si actiuni in justitie in conformitate cu noul Cod civil!
"117 Modele de cereri si actiuni in justitie, conform noului Cod civil" este un instrument indispensabil oricarui specialist in drept, care va faciliteaza si va optimizeaza munca. CUPRINSUL lucrarii de specialitate de care sigur aveti nevoie si anul acesta: I.   ...

Model actiune in evacuare a locatarului
... ..............................., str. ....................... nr. ....., bloc ....., etaj ...., apart. ....., sector/judet .............., dispunand rezilierea contractului de inchiriere nr. ..... incheiat la data de ..........., privind imobilul sus-mentionat pentru nerespectarea clauzelor contra ...

117 Modele de cereri si actiuni in justitie
Intocmirea cererilor sau actiuni in justitie va da batai de cap? Nu si de acum inainte pentru ca modelele sunt gata intocmite de specialisti cu o vasta experienta in domeniul juridic. Nu trebuie decat sa le identificati si apoi sa le completati. Asadar, puteti obtine documentul necesar in...

Model Contract de comodat
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Legea nr. 333 din 2003, republicata si actualizata 2014
... legii, de catre societatea sanctionata, iar pana la ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti nu se aplica prevederile alin. (5), referitoare la rezilierea contractelor cu beneficiarii. (7) La nivelul Inspectoratului General al Politiei Romane se organizeaza evidenta informatizata a tuturor ...

Darea in plata - o solutie pentru stingerea datoriilor
... runta insa cu dificultati financiare, creditorul, pe langa mijloacele specifice de constrangere in executarea platii (executarea silita, rezolutiunea/rezilierea contractului, penalitati, daune-interese, etc), poate apela si la alte modalitati de valorificare a drepturilor sale, iar una dintre aceast ...

Practica Avocatiala in 2014: 100 de modele de cereri, note de aparare, cai de atac
... s contestatie la executare   Capitolul III INTAMPINARI Intampinare pretentii imprumut Intampinare pretentii asigurare Intampinare reziliere contract Intampinare pretentii contract de executie constructie Intampinare si cerere reconventionala neintelegeri asociati Intampinar ...

Contract de comodat pentru bunuri imobile - Actualizat 2014
... tre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre  cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Contract de comodat auto actualizat 2014
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Contract de comodat pentru bunuri mobile - Actualizat 2014
... na dintre obligatiile sale, dupa ce a fost avertizata printr-o notificare scrisa de catre cealalta parte ca o noua nerespectare a acestora va duce la rezilierea lui; c) alte cauze prevazute de lege. 5.2. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente int ...

Alte tag-uri asemanatoare: rezilierea dreptului, rezilierea prezentului, rezilierea prezentului contract, rezilierea, rezilierea contractului, privind rezilierea, rezilierea contractu, reziliere contract, reziliere, rezilierea contracte, notificare de reziliere, rezilierea contractelor, Reziliere contract pentru neexecutarea obligatiilor, rezilierea unui contract, reziliere de drept, actiune in rezilierea unui contract

Top articole

 NOUL COD RUTIER - actualizat [Vizualizari: 389060]
 Acte necesare - Cazier judiciar [Vizualizari: 379187]
 Codul Civil [Vizualizari: 297033]
 Cod CAEN - Actualizat 2008 [Vizualizari: 257357]
 Codul familiei - actualizat [Vizualizari: 180357]

E-articole juridice

Mai aproape de dumneavostra

Atentie, Juristi!
Noul Cod Civil a modificat Modelele de Contracte folosite!
Cititi cele 38 de modificari care va pot afecta activitatea
Descarcati GRATUIT Raportul Special
Contractele din Noul Cod Civil – Reguli si Exemple

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice