Newsletter Infojuridic Stiri, Noutati, Articole, Dezbateri
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

Citeste GRATUIT un Raport Special exclusiv "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"

Adauga mai jos adresa de email si vei primi raportul in Inbox
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016
E-JURIDIC.RO cauta meniuMeniu
Consultanta in afaceri | Manager
E-JURIDIC.ROE-JURIDIC.RO » Noutati Juridice 2023 
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

Angajatorul, obligat sa informeze angajatul despre obligatia de a adera la Pilonul II

Angajatorul, obligat sa informeze angajatul despre obligatia de a adera la Pilonul II
Ministerul Muncii schimba modelul-cadrul al contractului individual de munca (CIM) si stabileste ca angajatorul este obligat sa informeze angajatul despre obligatia de a adera la Pilonul II de pensii administrate privat.

Institutia a publicat in dezbatere publica un proiect de Ordin care modifica modelul-cadru al contractului individual de munca (CIM). Astfel, se modifica si se completeaza modelul-cadru al contractului individual de munca, prevazut in anexa la Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 139 din 4 martie 2003, cu modificarile ulterioare.

"Pilonul II de pensii, administrat privat, este obligatoriu si vine in completarea pensiei de stat. Orice angajat din Romania contribuie la acest pilon de pensii si este extrem de important sa se informeze si sa opteze in cunostinta de cauza pentru un fond privat care sa ii administreze acesti bani, economisiti de-a lungul carierei, pentru a-si suplimenta veniturile in momentul pensionarii. (...)

Cred ca este important sa punem accent mai mare pe aceasta componenta de informare si de constientizare a angajatilor ca au aceasta optiune, astfel incat sa poata sa-si decida singuri viitorul, alegand constient in loc sa fie repartizati aleatoriu de catre sistem", a afirmat Raluca Turcan.

model-cadru contract individual munca

Asadar, modelul-cadru al contractului individual de munca (CIM) se va modifica la litera M punctul 4, dupa litera c), unde se introduce o noua litera, litera c^1), cu urmatorul cuprins:
  • "c^1) sa informeze angajatul cu privire la obligatia de a adera la un fond de pensii administrat privat".

Mai mult, la articolul 2, dupa alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatorul cuprins:
  • "(3) Obligatia prevazuta la litera M, punctul 4, litera c^1) din Anexa 1 la Ordinul nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, se aplica doar persoanelor prevazute la art. 30 din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare".

De retinut! Angajatorul va fi obligat sa informeze angajatul despre obligatia de a adera la Pilonul II doar dupa ce Ordinul nr. 376/2021 va fi publicat in Monitorul Oficial.

Mai jos regasiti modelul-cadru de contract individual de munca valabil in acest moment. Acesta va include prevederile de mai sus imediat ce noul Ordin va fi in vigoare.

Model-cadru contract individual de munca (CIM)

incheiat si inregistrat sub nr. .../... in registrul general de evidenta a salariatilor

A. Partile contractului
Angajator - persoana juridicã/fizica .........................., cu sediul/domiciliul in ......................., inregistratã la registrul comertului/autoritãtile administratiei publice din ........ sub nr. ....., cod fiscal ..................., telefon ...................., reprezentatã legal prin ........................, in calitate de ....................,
si
salariatul/salariata - domnul/doamna .............................., domiciliat/domiciliata in localitatea ..............., str. ............ nr. ...., judetul ..........., posesor/posesoare al/a buletinului/cãrtii de identitate/pasaportului seria ...... nr. ......, eliberat/eliberata de ................ la data de ................., CNP ................., permis de munca seria ........ nr. .......... din data ...............,
am incheiat prezentul contract individual de munca in urmãtoarele conditii asupra cãrora am convenit:

B. Obiectul contractului: ......................................

C. Durata contractului:
a) nedeterminata, salariatul/salariata ....................... urmand sa inceapa activitatea la data de ....................;
b) determinata, de ........... luni, pe perioada cuprinsa intre data de .................... si data de ........................../pe perioada suspendãrii contractului individual de munca al titularului de post.

D. Locul de munca
1. Activitatea se desfasoara la .................................
2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel: ...............................

E. Felul muncii
Functia/meseria ........................................ conform Clasificarii ocupatiilor din Romania

F. Atributiile postului
Atributiile postului sunt prevãzute in fisa postului, anexa la contractul individual de munca.

G. Conditii de munca
1. Activitatea se desfãsoarã in conditii grele, vãtãmãtoare sau periculoase, potrivit <>Legii nr. 31/1991 privind stabilirea duratei timpului de munca sub 8 ore pe zi pentru salariatii care lucreazã in conditii deosebite - vãtãmãtoare, grele sau periculoase.
2. Activitatea prestatã se desfãsoarã in conditii normale/deosebite/speciale de munca, potrivit <>Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurãri sociale, cu modificãrile si completãrile ulterioare.

H. Durata muncii
1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de .......... ore/zi, ............ ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: .................... (ore zi/ore noapte/inegal).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
2. O fractiune de norma de .......... ore/zi (cel putin 2 ore/zi), .......... ore/saptamana.
a) Repartizarea programului de lucru se face dupã cum urmeazã: .................... (ore zi/ore noapte).
b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de munca aplicabil.
c) Nu se vor efectua ore suplimentare, cu exceptia cazurilor de forta majorã sau pentru alte lucrãri urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau inlaturarii consecintelor acestora.

I. Concediul
Durata concediului anual de odihna este de .................... zile lucrãtoare, in raport cu durata muncii (norma intreaga, fractiune de norma).
De asemenea, beneficiazã de un concediu suplimentar de ............ .

J. Salarizare
1. Salariul de baza lunar este de .................... lei, din care:
a) sporuri ........................................;
b) indemnizatii ........................................;
c) alte adaosuri ........................................;
2. Orele suplimentare prestate in afarã programului normal de lucru sau in zilele in care nu se lucreazã ori in zilele de sarbatori legale se compenseazã cu ore libere plãtite sau se plãtesc cu un spor la salariu, conform contractului colectiv de munca aplicabil sau <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii.
3 Data/datele la care se plãteste salariul este/sunt ............ .

K. Drepturi specifice legate de sãnãtatea si securitatea in munca:
a) echipament de protectie ....................;
b) echipament de lucru ..........................;
c) antidoturi ..............................................;
d) alimentatie de protectie ......................;
e) alte drepturi si obligatii privind sãnãtatea si securitatea in munca ............... .

L. Alte clauze:
a) perioada de proba este de .......................;
b) perioada de preaviz in cazul concedierii este de .............. zile lucrãtoare, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
c) perioada de preaviz in cazul demisiei este de ........ zile calendaristice, conform <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii sau contractului colectiv de munca;
d) in cazul in care salariatul urmeazã sa-si desfãsoare activitatea in strãinãtate, informatiile prevãzute la <>art. 18 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii se vor regasi si in contractul individual de munca;
e) alte clauze.

M. Drepturi si obligatii generale ale pãrtilor
1. Salariatul are, in principal, urmãtoarele drepturi:
a) dreptul la salarizare pentru munca depusa;
b) dreptul la repaus zilnic si sãptãmanal;
c) dreptul la concediu de odihna anual;
d) dreptul la egalitate de sanse si de tratament;
e) dreptul la securitate si sãnãtate in munca;
f) dreptul la formare profesionalã, in conditiile actelor aditionale.
2. Salariatului ii revin, in principal, urmãtoarele obligatii:
a) obligatia de a realiza norma de munca sau, dupã caz, de a indeplini atributiile ce ii revin conform fisei postului;
b) obligatia de a respecta disciplina muncii;
c) obligatia de fidelitate fata de angajator in executarea atributiilor de serviciu;
d) obligatia de a respecta mãsurile de securitate si sãnãtate a muncii in unitate;
e) obligatia de a respecta secretul de serviciu.
3. Angajatorul are, in principal, urmãtoarele drepturi:
a) sa dea dispozitii cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalitãtii lor;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;
c) sa constate sãvarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzãtoare, potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern.
4. Angajatorului ii revin, in principal, urmãtoarele obligatii:
a) sa acorde salariatului toate drepturile ce decurg din contractele individuale de munca, din contractul colectiv de munca aplicabil si din lege;
b) sa asigure permanent conditiile tehnice si organizatorice avute in vedere la elaborarea normelor de munca si conditiile corespunzãtoare de munca;
c) sa informeze salariatul asupra conditiilor de munca si asupra elementelor care privesc desfãsurarea relatiilor de munca;
d) sa elibereze, la cerere, toate documentele care atesta calitatea de salariat a solicitantului;
e) sa asigure confidentialitatea datelor cu caracter personal ale salariatului.

N. Dispozitii finale
Prevederile prezentului contract individual de munca se completeazã cu dispozitiile <>Legii nr. 53/2003 - Codul muncii si ale contractului colectiv de munca aplicabil incheiat la nivelul angajatorului/grupului de angajatori/ramurii/national, inregistrat sub nr. ...../....... la Directia generalã de munca si solidaritate socialã a judetului/municipiului .........................../Ministerul Muncii si Solidaritãtii Sociale.
Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executãrii contractului individual de munca impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.
Prezentul contract individual de munca s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

O. Conflictele in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract individual de munca sunt solutionate de instanta judecãtoreascã competenta material si teritorial, potrivit legii.

Angajator, Salariat,
.................. ..............

Reprezentant legal,
........................

Pe data de ................................... prezentul contract inceteazã in temeiul <>art. ............ din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, in urma indeplinirii procedurii legale.

Angajator,
............

Florin Amariei
de Florin Amariei
Redactor

Florin Amariei scrie pentru E-Juridic.ro din anul 2018, explicand noutatile legislative si prezentand cele mai relevente stiri din domeniu. Si-a inceput activitatea la 9AM.ro, a continuat la legestart.ro si a acoperit dintotdeauna cele mai relevante subiecte din domeniile politica, social si justitie.  In prezent, scrie pentru dumneavoastra despre tot ceea ce inseamna domeniile legislativ, justitie si politico-social, cu accent pe explicarea detaliata a ce este important de retinut, cum ne afecteaza aceste informatii si de ce este bine sa aplicam legea in forma ei la zi.  

Sfaturi de la Experti - Intrebari si RaspunsuriVotati articolul "Angajatorul, obligat sa informeze angajatul despre obligatia de a adera la Pilonul II":
Rating:

Nota: 4.8 din 5 din 5 voturi
Urmareste-ne pe Google News

Poate sunteti interesat si de:

©2023 RENTROP & STRATON
Toate drepturile rezervate.
SATI
Atentie, Juristi!
7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR

MODIFICARILE din Contractele Civile si Actele Comerciale se aplica deja!

Folositi NOILE Modele de Documente pentru 2023

Descarcati GRATUIT Raportul Special "7 Modele de Contracte - actualizate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016